Spring naar bijdragen

GenW

Members
 • Aantal bijdragen

  1152
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit
 1. GenW

  Crimineel Duyvendak weg.

  Ach, het is nog veel vreemder dat dit al jarenlang bekend was. Behalve zijn eigen persbericht, zijn alle andere feiten buiten Duyvendak om op straat gekomen. Toch heeft het Nederlandse volk steeds weer deze man verkozen in de Tweede Kamer. Is er een politieke partij geweest die hem die gelegenheid bood en niemand die er ooit naar had gekraaid als de man er niet zelf over begonnen was. Terwijl de feiten gewoon op straat liggen! Duyvendaks activistische verleden is geen nieuws. Het is interessant om je af te vragen hoe het komt dat zijn kop nu wel moet rollen.
 2. GenW

  Tijdens je vakantie naar de kerk

  Juist op vakantie in diensten waar je geen woord van de verkonding verstaat, de liturgie niet begrijpt en de mensen niet kent ervaar je de verbondenheid door het geloof. De Gemeenschap der Heiligen komt dan dichterbij dan dat hij ooit komt in een vertrouwde omgeving. Broeders en zusters in het geloof dwars door de grenzen van taal, cultuur en landen heen. Op de momenten dat ik mijn geloof beleid met de Kerk van alle tijden en alle plaats denk ik sterk aan de gemeenschap met hen die ik niet versta, niet ken en toch ervaar op vakantie, in het buitenland.
 3. GenW

  Kant fractievoorzitter SP

  Zelfs politiek commentator van de Volkskrant Hans Wansink moet toegeven dat de partij haar populistische veren allerminst heeft afgeschud. Jarenlang heeft de partij zich gepresenteerd als recalcitrante tegen-partij die op populistische wijze zijn aantrekkingskracht had op ontevredene individuen in onze maatschappij. Zowel Jan Marijnissen als Agnes Kant waren gedurende die jaren voorlopers binnen de SP. Hoewel voor velerlei uitleg vatbaar is het in ieder geval duidelijk dat de SP niet rouwig was dat ze haar handen niet hoefde te branden aan regeringsverantwoordelijkheid. Uiteindelijk is dat de proef op de som, het is overduidelijk dat de SP dat niet heeft aangedurfd. Dat over de partij, nu de persoon Kant. Bevlogen, dat kan ik niet ontkennen. Maar een ieder die haar hoort debatteren snapt wat ik bedoel als ik haar een populist noem. Haar taalgebruik is makkelijk verstaanbaar en overgoten met subtiele versimpelingen die zo kenmerkend zijn voor het links populisme. Meer nog dan Marijnissen heeft zij de mond vol met het monopoly dat zij meent te hebben op het opkomen voor de zwakkeren. Op daadwerkelijke solidariteit. Het is niet meer op de vingers van twee handen te tellen, de keren dat zij regeringspartijen heeft verweten a-sociaal te zijn. Een debat met haar loopt vaak uit op de vervlakking van het probleem tot opkomen voor de zwakkeren en dat niet doen. Het is een populaire manier om snel duidelijk te maken dat jij je inzet voor hen die het moeilijk hebben. Toch mag het in veel van die discussies ernstig de vraag zijn of diegenen daar werkelijk mee gebaat zijn. En zelfs als dat zo is, dan is nog de vraag of je een inhoudelijke discussie over een onderwerp altijd moet terugbrengen tot die vaak onterechte indeling.
 4. GenW

  Kant fractievoorzitter SP

  Jan Marijnissen of Agnes Kant, Rita Verdonk of Geert Wilders. Eén pot nat, populistische demagogen die inspringen op de onderbuik gevoelens van politiek dolende geesten. Leuk oppositie, maar verantwoordelijkheid dragen is een brug te ver. Schreeuwertje Kant zal daar geen enkele verandering in brengen.
 5. GenW

  PKN Gereformeerd?

  Quote: Op maandag 16 juni 2008 13:29:15 schreef Machiavelli het volgende: [...]Dat is die weldegelijk. Voortgekomen uit de reformatie = gereformeerd. Tja, enigzins simplistisch klinkt het wel en het doet zoals gezegd geen recht aan de betekenis van het woord zoals die het in de loop der jaren wereldwijd heeft gekregen. Goede verstaanders, waar vind men ze nog? Geenszins was de redenering dat voortgekomen uit de reformatie gereformeerd is. Slechts als ondersteuning is dat wat simpele voorbeeld gebezigd. Ter ondersteuning waarvan? Van de opvatting dat vanaf het moment dat Zwingli in zijn opvattingen een andere weg koos dan Luther er gereformeerden waren. En dat een ieder die uit die traditie stamt die naam nog mag dragen. Ook het Remonstrants Broederschap. Veelvuldig wordt er hier gelinkt naar Wikipedia zelfs een lijst met kerken wordt aangedragen. Ik zou zeggen: lees de lijst en leg de opvattingen van de kerken naast elkaar en probeer de lijntjes te trekken. Maar, voila, u geeft Wikipedia, u krijgt wikipedia: link Het document ondersteunt mijn visie. Remonstrants Broederschap incluis.
 6. GenW

  Kant fractievoorzitter SP

  Quote: Op zaterdag 21 juni 2008 16:19:15 schreef Olorin het volgende: [...] Anders riekt je post ook ff naar een hoop populistische demagogie, wat vast hoog scoort bij aanhangers van een pragmatische centrum rechtse regentenpartij. Veel verwijten zijn het CDA ten deel gevallen in de loop van de partij z'n korte geschiedenis. Maar niet vaak was dat populistische demagogie. Een goed verstaander weet waarom, het verwijt raakt namelijk kant noch wal. Het CDA is de degelijkheid bij uitstek, het baken in de storm en het enige ankerpunt van de Nederlandse politiek. Juist omdat de christen-democraten zich nooit bezondigen aan populisme zijn zij uitgegroeid tot die vaste waarde.
 7. GenW

  Kant fractievoorzitter SP

  Jan Marijnissen of Agnes Kant, Rita Verdonk of Geert Wilders. Eén pot nat, populistische demagogen die inspringen op de onderbuik gevoelens van politiek dolende geesten. Leuk oppositie, maar verantwoordelijkheid dragen is een brug te ver. Schreeuwertje Kant zal daar geen enkele verandering in brengen.
 8. GenW

  PKN Gereformeerd?

  Quote: Op maandag 16 juni 2008 13:15:04 schreef Machiavelli het volgende: [...] Volgens mij heb ik al enkele keren aangegeven dat de 3FvE voor de Nederlandse situatie daar geschikt voor was. Een objectief criteria waarmee niet het hele begrip 'gereformeerd' tot een breed en inhoudsloos begrip wordt gedegradeerd en een definitie waarin de meesten binnen de gereformeerde gezindte (GKv, CGK, HHK, GG en delen binnen de PKN) zich kunnen vinden. En al meerdere keren is aangegeven dat die definitie faalt. Gereformeerden buiten Nederland die er veel zijn vallen hierdoor buiten de boot. Ik heb vastgesteld dat de gemeenschappelijke deler de geschiedenis is vanaf Zwingli. Die gemeenschappelijke deler zou je tot definitie kunnen maken, maar dat is blijkbaar een simplistische redenering. Je bent echter niet in staat gebleken om er iets constructiefs tegenover te stellen. Dat is ook niet zo vreemd, want mijn redenering is niet zo simplistisch als hij in eerste instantie mag lijken.
 9. GenW

  PKN Gereformeerd?

  Quote: Op maandag 16 juni 2008 13:00:11 schreef Machiavelli het volgende: [...] Omdat op die manier de term gereformeerd inhoudsloos wordt en ontdaan van de betekenis die het in de loop van de jaren wereldwijd heeft gekregen. Kerken met remonstrantse opvatingen worden wereldwijd niet beschouwd als gereformeerden, dat ook zij, net als de Luthersen, anabaptisten en anderen, uit de reformatie zijn voortgekomen doet daar niets aan af en ik vind het eerlijk gezegd dan ook simplistisch geredeneerd. Je vind het simplistisch geredeneerd, maar je bent niet in staat geweest om er een bevredigende definitie tegenover te stellen. Bovendien durf ik mezelf vragen te stellen bij die wereldwijde opvatting over 'gereformeerd'. Definieer die nou is! Quote: Maar dat neemt niet weg dat gereformeerden de opvattingen van Zwingli niet delen Natuurlijk niet, maar Zwingli heeft zijn opvattingen niet in een kerkgenootschap nagelaten. Zijn nalatenschap is door geestverwanten opgepikt en dat heeft zoals je ongetwijfeld weet in 1549 tot overeenkomst geleid tussen Bullinger, die algemeen wordt gezien als opvolger van Zwingli, en Calvijn. De Consensus Tigurinus is daarvan het schriftelijke bewijs. Quote: Daar hebben ze soortgelijke geschriften. Westminster Confession en de twee bijbehorende catechismussen, Second Helvetic Confession, Scots Confession enzo. Dat er niet een enkele standaard belijdenisgeschrift is, is niet meer dan logisch gezien de structuur van veel gereformeerde kerken en de invloed van lokale zaken en dwalingen op de kerken. Zoals gezegd, we hebben hier te maken met een definitievraagstuk. En ik begrijp best dat die door allerlei factoren bemoeilijkt wordt, maar toch is het interessant om tot een bevredigende omschrijving te komen. Quote: Zij beschouwen zichzelf ook niet als zodanig. Maar historici beschouwen hen wel op die wijze. Quote: Zoals gezegd, enigzins simplistisch geredeneerd. Maar nogmaals, je stelt daar niks tegenover dan een wijs naar belijdenisgeschriften die falen vanwege hun sterk regionale karakter.
 10. GenW

  PKN Gereformeerd?

  Quote: Op maandag 16 juni 2008 07:10:34 schreef marliesje het volgende: [...] au, au, au. Wat je nu doet is werkelijk vloeken in de kerk, Remonstranten zijn niet gereformeerd. Jij hebt echt werkelijk niet je geschiedenisboekjes geleerd. Ik zou ten eerste eerder Calvijn aanhalen als je het toch over de verschillen in het avondmaal heb, dan Zwingli, want Calvijn heeft veel meer impact gehad op de Nederlandse situatie. En de vraag in de OP is tenslotte of de PKN gereformeerd is, ik snap niet waarom je de gereformeerden in het buitenland erbij moet halen. Dat is in feite off topic, want het gaat over de PKN tenslotte. Ten tweede, weet je wel wat de 3 formulieren van enigheid zijn? De 3 formulieren van enigheid zijn de nederlandse geloofsbelijdenis, de heidelbergse catechismus en de dordtse leerregels. De Dordtse leerregels zijn een reactie op 5 stellingen van Arminius (de grondlegger van de Remonstrantse kerk), waarin de leer van de uitverkiezing uiteen wordt gezet. En als er iets is wat in elk geval de orthodoxe vleugel van de gereformeerde stroming bindt, dan is het de leer van de uitverkiezing Hartelijk dank voor je toevoegingen. Ik heb er smakelijk om moeten lachen. Vooral de vraag of ik mijn geschiedenisboekjes wel geleerd heb. Maar goed, waarom zeg ik Zwingli en niet Calvijn, omdat de oorspronkelijke tweedeling daar plaats vond. Dat Calvijn later nog een derde standpunt in heeft genomen doet daar voor de rest weinig van af. Het leed was reeds geschied. Pas later was er sprake van Calvijn, die nog humanistische werkjes schreef toen Zwingli al overleden was. Om maar even aan te geven waar de wegen uit een lopen. Wederom vervult een brede glimlach mijn gezicht. Of ik wel weet wat de 3FvE zijn? Nee, nooit van gehoord eigenlijk. Maar zonder gekheid, het feit dat er een Nederlandse geloofsbelijdenis is opgenomen geeft al aan dat het slechts een vrij eenzijdige betekenis heeft. Waarom is dat relevant? Omdat we hier een definitie vraagstuk hebben. Gereformeerd is blijkbaar meer dan de 3FvE, want in andere landen hebben ze ook gereformeerden en differente belijdenis geschriften. Nu, datgene wat jij als 'vloeken in de kerk' meent te moeten typeren. Dat de Remonstrantse Broederschap als gereformeerd getypeerd wordt. Zo vreemd is dat niet, historisch gezien kan men als gereformeerd betitelen al die kerken die uit de Reformatie voortkomen en in conflict over het avondmaal meer de lijn van Zwingli volgden en later ook de leer van Calvijn zijn omarmen. De term 'gereformeerd' is terug te voeren op die tijd en vanuit die traditie is ook de Remonstrantse Broederschap voortgekomen. Ik zie geen enkel formeel bezwaar om die ook gereformeerd te noemen... Tenslotte zijn ook zij in de reformatie 'ge-re-formeerd'. Maar goed, als jij het allemaal zo goed weet en je geschiedenisboekjes zo goed kent doe mij dan eens helder uit de doeken wat wel degelijk een definitie van gereformeerd is. Samengevoegd: Quote: Op maandag 16 juni 2008 07:32:07 schreef Pius_XII het volgende: [...] Dat klopt sowieso niet, de 3FvE worden ook veel gebruikt in Gereformeerde kerken in het buitenland. De Heidelberger is een wijdverbreid belijdenis geschrift, maar die andere twee niet hoor. Neem nou de Hongaars Gereformeerde kerk die heeft als confessies: de Heidelbergse Catechismus en de Tweede Helvetische Confessie. Samengevoegd: Quote: Op maandag 16 juni 2008 11:38:21 schreef zoveel vragen nu nog antwoorden het volgende: [...] * zoveel vragen nu nog antwoorden denkt, tijd voor een nieuwe definitie Exactly my point... Samengevoegd: Quote: Op maandag 16 juni 2008 07:35:19 schreef Machiavelli het volgende: [...] De opvattingen van Zwingli mbt. het avondmaal worden veeleer gevonden bij de hedendaagse evangelischen dan bij de gereformeerden die Calvijn in deze volgen. Daarnaast worden Remonstranten niet als gereformeerden beschouwd, ook door henzelf niet. Overigens zijn veel van hun overtuigingen ook weer bij de evangelische beweging aan te treffen. Juist, die opvattingen worden tegenwoordig gevonden bij de evangelische. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er om dat er eens die reformatie heeft plaatsgevonden waarna er 'gereformeerden' waren. En waarom is de benadering dat iedereen die daarvan afstamt 'gereformeerd' is, niet juist? Quote: Dat jij je hier óf niet in hebt verdiept of hier dermate emotioneel bij bent betrokken dat je niet langer op een evenwichtige manier kan reageren. Dan zal dat het zijn. Quote: Nee, die heeft een juriidische uitspraak gedaan. Dat veegt slechts die argumenten van tafel die strikt juridisch zijn. Op welke fronten wil je nog meer strijden?
 11. GenW

  PKN Gereformeerd?

  Quote: Op maandag 16 juni 2008 01:51:46 schreef Machiavelli het volgende: [...] Het ging hier dan ook om Nederland. Voor de Angelsaksische landen kun je de Westminster Catechism hanteren. Nee, het ging hier om de vraag wat Gereformeerd is. Jij antwoord daarop door aan te geven dat de drie formulieren van enigheid daarvan een definitie zijn. Waardoor je gereformeerden buiten Nederland uitsluit. Maar goed, daarnaast kun je je verder vragen stellen bij deze definiëring. Gereformeerd is veeleer een verzamelnaam geworden voor de kerken die in het conflict over het avondmaal tussen Luther en Zwingli, Zwingli volgden. Daarom dat het Remonstrants Broederschap ook nog gereformeerd genoemd kan worden. Quote: En daar verschillen de meningen dus over. En gezien het standpunt van de HHK is jouw verwijt unfair.Dan bevind ik mij niet in het kamp van hen die de goede strijd niet wilde strijden. Quote: Onzin, heb jij uberhaupt enigzins verdiept in de redenen voor het niet meegaan in de PKN? Dit sort beschuldigingen zou je erg goed moeten onderbouwen voor je ze maakt. Nee, ik heb me nooit verdiept en heb er voor de rest ook nooit over nagedacht. Tsjongejonge... Wat denk je nou wel? Quote: Zij faalt misschien, maar wees zo vriendelijk om dat te onderbouwen. Dat heeft de burgerlijke rechter mij reeds voor gedaan. Samengevoegd: Quote: Op maandag 16 juni 2008 01:56:41 schreef Sacerdos het volgende: Zie daar, een kenmerk van gereformeerden ze hebben weer ruzie,tja---het kan verkeren zei Bredero. Je boekt progressie, bij de tweede komma ben je echter een spatie vergeten.
 12. GenW

  PKN Gereformeerd?

  Quote: Op maandag 16 juni 2008 01:26:19 schreef Sacerdos het volgende: [...] Een kerkgemeenschap gooit mensen er uit ,de Kerk gooit nooit mensen er uit,de protestantse kerk is geen kerk maar een kerkgemeenschap zeer zeker de PKN. Er hoort slechts een spatie na een komma. Je doet het in bovenstaand schrijfsel dus twee keer fout. Samengevoegd: Quote: Op maandag 16 juni 2008 01:27:03 schreef Machiavelli het volgende: [...] 3FvE. Dat lijkt me niet, dan ben je wel heel eenzijdig Nederlands geörienteerd. Gereformeerde tradities in andere landen hebben andere belijdenisgeschriften. Quote: Niet zozeer een eigen kerk verlaten alswel de toenmalige Hervormde Kerk voortzetten. Ach, blijf dat jezelf vertellen. De gemeenschap is voortgezet in de PKN. Quote: Excuse me? Hoeveel vraagtekens je ook mag zetten bij het besluit van de herstelden, deze opmerking doet geen recht aan de jaren die zij in de Hervormde Kerk hebben gestreden en zich soms vreemden hebben moeten voelen in hun eigen kerkverband, een kerkverband waar men steeds verder van de klassieke gereformeerde belijdenis kwam te staan en vrijzinnigheid soms de boventoon leek te voeren. Niks dan pure recalcitrantie en een totale onredelijkheid is de inzet geweest van de herstelden. Dat was geen strijd voor behoud van het goede, dat was een regelrecht aansturen op afscheiding. De gruwel. Quote: Idealiter ja. Maar goed, dat is een andere discussie, ook omdat de HHK zichzelf niet ziet als afsplitising maar voortzetting van de Hervormde Kerk.Met een argumentatie die op alle fronten faalt.
 13. GenW

  PKN Gereformeerd?

  Toch rest dan de vraag wat een definitie van gereformeerd is? Samengevoegd: Quote: Op maandag 16 juni 2008 01:14:04 schreef Machiavelli het volgende: Die kleine dingetjes waren één van de redenen voor de mensen die nu de HHK vormen om niet mee te gaan. Niet zo vreselijk klein dus. Kerkverlaters, zij die broeders in de steek laten om hun eigen kerkje te stichten. De goede strijd van het geloof strijden in de Kerk van de voorouders is er niet bij. Een kerk verlaat men pas als men er uit gegooid wordt.
 14. GenW

  PKN Gereformeerd?

  Tja, er zijn Gereformeerde leden van de Protestantse Kerk in Nederland, maar niet alle lidmaten van dit samengaan van christenen zijn Gereformeerd.
 15. GenW

  Opname-geloof bij Gereformeerden

  Quote: Op zondag 15 juni 2008 22:03:15 schreef mohamed het volgende:Deze theorie is net een mol die met wortel en al uitgerukt zou moeten worden. Je beeldspraak is amusant, maar volkomen onjuist. Spreek in het vervolg bij een dergelijke vergelijking niet van een mol, maar van onkruid. Dat heeft namelijk wèl een wortel.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid