Spring naar bijdragen

pietjebell

Members
 • Aantal bijdragen

  262
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit
 1. pietjebell

  Ware reden geloof?

  omdat de man de Waarheid sprak. Zijn manier is de enige om Verlicht te worden. Ik ben tegelijk boos op de dwaasheid van een forumleider, die de kern van Christus zijn boodschap tegen de FAQ vindt ingaan. De kern van dit topic is Christus. Ik predik dat wat de Apostelen wisten. en dit kan iedereen nazoeken. Wie de Waarheid wil weten, kijkt bij Gesloten Topics. Wie zichzelf voor de gek wil blijven houden over wat Jezus gezegd zou willen hebben zeg ik Matheus 23:33 volgens de sleutel in het Grieks. Jullie zijn als ramen die geen licht doorlaten. De Gekruisigde Messias wil de Kameel via de Deur naar binnen laten en Israel repareren. Deze is aan degene die mij ten onrechte verwijderd heeft en aan de mensen die dat onderstrepen omdat ze niet in staat zijn de simpele tekst in het forum gesloten te lezen. Lees alles zoals het staat en interpreteer niets... Hou op met jullie Dwaasheid en ga kijken wat God werkelijk gezegd heeft:# Voor deze mensen geldt: Adderengebroed.
 2. pietjebell

  de Christelijke Leer in Bhagavad Gita

  ik vertrouw de Heer Jezus. Ik vertrouw de verhalen van Abraham Isaak en Jacob. Ik zie in het Hebreeuws, dat Melchisedek een andere taal sprak dan Abraham. Dit is opgeschreven in een tijd dat er nog geen bijbel bestond. Toch wandelden deze mensen met God. de leer van God is bij vele volken bekend, niet alleen bij Israel. de Bijbel is een verzameling verhalen van mensen die met God wandelden. wanneer je de leer niet begrijpt, raak je in de war van het lezen van de bijbel en wordt je een slaaf van mensen die het ook niet snappen. de Gita is een Indisch boek met de Leer van de ene Ware God (Indisch Brahman/Nederlands de Vader). durf te kijken. ik daag je uit om voorbij de kerkelijke muren te kijken... kijk maar naar de Indiers. link download gita.pdf eerst lezen dan een paar uur wachten dan oordelen.
 3. pietjebell

  Als Christen mensen doden?

  grappig hoe sommigen denken dat alles te verklaren is met goedkope theologie en bijbeltekstjes citeren... het leven is meer dan in de bijbel lezen...
 4. pietjebell

  Trouwen met iemand van hetzelfde geslacht

  jullie zijn bezig met teksten die 2010 jaar geleden zijn geschreven. Paulus was een Joodse farizeeer. Vanwege zijn bekrompen visie op de Wet ( welke een woestijnreglement is ) had hij iets tegen homo's. Hij wist niet dat Homoseksualiteit een aangeboren afwijking was. Hij zei namelijk ook: het Werk van God is niet te keren. Dat is homofilie ook, het werk van God. Iemand die homo is, is zo omdat God hem zo gemaakt heeft en dat is aan de hand van bepaald wetenschappelijk onderzoek gewoon te bewijzen. Als iemand daar kritiek op heeft, zegt hij maar dat de Heer Jezus zich moet bekeren. iemand die zijn homo zijn niet praktiseert vanwege de kletsverhalen van zijn kerk, beliegt zichzelf.
 5. pietjebell

  Mijn ervaringen met het Christendom

  nee. deze volken wisten niks van hem... kijk naar Sodom en Gommora. Jezus zelf zegt daarover: Wanneer zij Mij zouden zien zouden zij zich bekeren. Ook staat er: Het is de Wil van de Vader, dat allen tot inzicht komen... waarom handelt de god van Mozes in strijd met de wil van de Vader? Daarbij komt dat ik wel in de drie-eenheid geloof...
 6. pietjebell

  Mijn ervaringen met het Christendom

  De Leer van Jezus in wetenschappelijk daglicht. Voor hen die mij willen overtuigen van de letterlijkheid van de bijbel... die weg heb ik bewandeld en die loopt dood. Er zijn namelijk mensen die menen dat de Bijbel in de meest strikte vorm Gods Geïnspireerde woord is en dus onweerlegbaar. Maar wat betekent geïnspireerd? Het betekent gewoon dat het er over gaat. Een film of boek is geïnspireerd door het verhaal, maar daarom hoeft het nog niet waar te zijn. Om te beginnen is het duidelijk, dat de dingen beschreven in de Bijbel niet allemaal waar zijn. Zo zijn de grootste fouten en onwaarheden te vinden in Genesis, Exodus en Deuteronomium. In dit korte blogje zal ik uitleggen, waarom de Bijbel niet letterlijk te nemen is. Ook leg ik uit, waarom dit NIET het einde hoeft te zijn van het Christendom, aangezien ik van mening ben, dat Jezus toentertijd dezelfde mening deelde als de werkelijkheid van vandaag. Immers Hij is door God gezonden, en daarom zal Hij geen onwetenschappelijke dingen gesteld hebben. In elk geval dingen die ik niet weet, en nog niet ontdekt zijn, zouden door Hem gezegd kunnen zijn, maar geen dingen die tegen de bewezen wetenschap in gaan. Dingen die tegen bewezen wetenschap ingaan, zijn in mijn ogen vals en onecht. Mensen die deze dingen in de naam van God verdedigen, noemen dat wat zij zien als God dan ook een leugenaar, en daarmee bewijzen ze de kern van mijn blog: niets is wat het lijkt...en zij zijn misleid. Waarom zeg ik deze dingen? Ik heb zelf geloofd in de letterlijke opvatting van de Bijbel, maar ik WEET nu dat deze aanname vals is. Hier zullen mensen veel kritiek op hebben, vooral omdat zij menen dat ik een Dwaalleraar of ketter ben, wanneer ik hun ideeën niet geloof. Deze middeleeuwse ideeën zijn volgens mij dan ook ingegeven door het Kwaad, ookal lijkt het nog zo aannemelijk voor hen die ze geloven. Laat een ding duidelijk zijn. Ik geloof in Jezus Christus, en ik geloof in de Opstanding. Sterker nog: Ik WEET dat Hij is Opgestaan uit de Doden. Hoe? Vanwege de Liefde... Dit is te vinden in de wel betrouwbare geschriften, die ik niet kan ontkennen. Deze geschriften betreffen het Nieuwe Testament, dat ik als een goede richtlijn beschouw om aan te tonen wie Jezus is. Let op: Daarmee beschouw ik ze niet als 100 % waar. Echter, ik weet ook, dat deze geschriften vatbaar zijn voor interpretatie en daarmee dus ook over zichzelf aantonen, dat zij onduidelijk zijn. Wat moet ik dan geloven? Om dat duidelijk te krijgen, wil ik eerst het fundament van het Christendom duidelijk maken. Eerst leg ik uit wat dit fundament NIET is. Wat is het Fundament van het Christendom NIET? De Bijbel. Waarom? De Bijbel is een boek dat wetenschappelijk op veel punten te weerleggen valt en fouten bevat. De Bijbel en met name het Oude Testament is aantoonbaar onbetrouwbaar voor iedereen die kan zien dat de Zon en de Aarde ouder zijn dan 6000 jaar. Geologen en evolutionisten hebben hier boeken over vol geschreven. Om te beginnen is de Aarde ouder dan 6000 jaar, omdat: 1.er botten te vinden zijn van dinosauriërs, en andere wezens. Bron: Discovery channel en BBC link 2.Omdat de Aardkorst uit stukken bestaat die aantonen, dat zij ouder is dan 6000 jaar. Bron: Discovery channel en BBC link 3.Ook laat de koolstof 14 methode zien, dat botten ouder zijn dan 6000 jaar. wikipedia: trefwoord koolstof 14. 4.Het menselijke en Chimpansee-DNA bewijst dat wij broers zijn van de Apen, met name de Chimpansee. Bron: Youtube ( zoek op: Retrovirus ) 5.Omdat de zon in kwestie meer energie bevatte dan deze in 6000 jaar kwijt kan. Bron: National Geographic channel. 1)Dinosauriërs hebben op de Aarde gewoond, voor ons. Hoe weet ik dit? Dit is een bewezen feit, dat te vinden is in elk geschiedenisboek en op Discovery en National geographic channel (bronnen) 2)Men heeft de botten van de T rex, Brachiosaurus en de Brontosaurus gevonden. Daarnaast is het onvermijdelijk om fossielen als de Mosasaurus te moeten erkennen. 3)De Aardkorst bevat platen, die bewegen. Op basis van deze gegevens kan men terugrekenen en weten hoe zij gestaan hebben, tot lang voor de 6000 jaar. Zo weet men aan de hand van klimaatmodellen en aan de hand van berekeningen die de aardplaten insluiten, dat er 10.000 jaar geleden een ijstijd is geweest en dat er zo een 65 miljoen jaar geleden een heel andere landkaart bestond, dan nu. Deze is te googlen met de naam Pangea. Bron: Wikipedia 4)De Koolstof 14 methode: Deze methode is een manier om te berekenen hoeveel koolstof 14 er in een lichaam zit. Je kan het vergelijken met een koelkast die ijsblokjes bevat. Het ijs wordt aangemaakt met een verbinding met de waterleiding. Zo wordt het water steeds aangevuld. Echter, wanneer het dier ( Hier de koelkast) Sterft, is dat net als het afsluiten van de waterleiding. Op deze manier wordt het ijs in de koelkast verbruikt en weet je aan de hoeveelheid overgebleven ijsblokjes hoe lang geleden het dier stierf. Zo is het aan te tonen dat bijvoorbeeld dinosauriërs ouder zijn dan 6000 jaar. Wanneer het dier sterft, worden er geen nieuwe ijsblokjes meer gemaakt en smelten ze totdat ze gevonden worden. De ijsblokjes (koolstof 12) die verbruikt zijn, verraden namelijk een aanwezige verbruikte voorraad water (koolstof 14) die aantoont dat de dieren langer dan 6000 jaar dood zijn. 5)Menselijk DNA bevat bewijs dat apen en mensen dezelfde voorouder hebben. Nu zal een kerkelijk iemand opmerken: Dat is Adam. Nee. De patronen in apen en mensen, die aantonen dat mensen dezelfde voorouders hebben, zijn wederom (punt 4) ouder dan 6000 jaar. Wat bewijst dit? De waarheid van de volgende stellingen: 1) Adam heeft: A nooit bestaan of anders ... B is hij niet de eerste mens geweest. 2) De Aarde is ouder dan 6000 jaar. 3) De Genesis-Scheppings-theorie is hiermee aan duigen. De zon is ouder dan 6000 jaar. Men werpt hierbij vaak tegen dat men niet kan weten hoe oud de zon is, maar de wetenschap heeft de manier van ontstaan van sterren gewoon afgekeken bij andere sterren, die nu onstaan. Zo weet men vrij zeker (aan de hand van sterren die nu ontstaan en sterven) hoe de zon is ontstaan, en hoe men verwacht dat de zon zal eindigen. De zon bevat een energie die al heel lang brandt. Hiermee kan men laten zien, dat de opgebruikte energie in de zon wederom ouder is dan 6000 jaar. simpelweg omdat de verbrandingstijd langer is dan 6000 jaar. Dit zijn slechts een paar bewijzen waarom het oude testament vals is als zijnde een volledig onweerlegbare bron van waarheid. Maar wat is dan het fundament, waarop het Christendom stoelt? Christus geeft ons het antwoord in het Nieuwe Testament: Mattheus 16 vers 13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vroeg Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En Sommigen zeiden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze rots (Christus) zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus. Statenvertaling. Het Fundament van het Geloof is dus de Heer. En wat zegt het Nieuwe Testament nog meer over de Heer? God is Liefde/Liefde is God. Liefde en Liefde alleen is in staat de wereld te veranderen en te verlossen van het Kwaad. Dit brengt me bij een heikele maar wiskundig aantoonbare misvatting uit het Oude Testament: Men denkt dat Mozes met God sprak... Ik zal een beetje wiskunde uitleggen om te laten zien waarom dit niet waar is. Dit komt uit de Logica, een verreikende tak uit de wiskunde... A=A A is niet B ?=A of ? Is niet A. Maar niet beide... AB is niet A. Om het simpel te houden. A is deze post. B is een pen. A=A deze post is deze post. A is niet B deze post is geen pen. (?=A) of (? Is niet A) Een willekeurig voorwerp is deze post wel of niet. Maar het kan niet het wel deze post is en tegelijk iets anders. AB is niet A deze post en een pen zijn niet alleen deze post. Maar meer dan een post. namelijk een post en een pen. Waarom geef ik nu een wiskundige les? Dit doe ik om aan te tonen dat de god van Mozes niet Christus is. Wanneer we A gelijk maken aan: (God is Liefde...) (Liefde, genegenheid, vrijheid, vrede, geluk, geduld, rust, gezelligheid, geloof, Nuchterheid.) Dan is A: Liefde, de som van al deze ( en meer ) begrippen. Wanneer we vervolgens kijken naar de god van Mozes, Dan zien we iets vreemds wanneer we kijken naar Mozes' God. De God die we zien, is dat A? Ik zie een moordlustige god met een kort lontje, die onschuldige mensen in het verderf stort. Ik zie een god die Israël verlost van Egypte, maar vervolgens in een geestelijke slavernij stort. Ik zie een god die onwetende stammen laat doden, omdat zij niet geloven, maar ook niet weten van god. Is dat A? Ik denk het niet... Maar wat vraagt De Heer wel van ons? Wanneer we het Nieuwe Testament ontleden, valt er iets op...: In Galaten 3:10 staat: "Er staat geschreven: Vervloekt iedereen die niet dit boek eert door alles te doen dat er instaat. Daarnaast staat er in de Statenvertaling een verwijzing naar Deuteronomium 27:26. Het is een passage uit de Wet van Mozes. Wanneer we ons inleven in de Apostelen, is er geen andere conclusie dan te bedenken dat de Heer helemaal niets ophad met de letterlijke opvatting van het Oude Testament. Alleen zijn sommige verhalen wel mooi, benaderd in het licht van de kennis van vandaag. Dat staat dan ook in de griekse context van het Nieuwe Testament: Onderzoek de Schriften en behoud hetgeen Bewezen is. Onderzoek alles en behoud hetgeen Bewezen is. Wat we dus zien is dat de Apostelen dit deden: Zij ontmaskerden de schrift-geleerden van de Wet van Mozes, als een groep die de boel voor de gek hield met als wapen het Oude Testament. Maar die zelf ook misleid was door het Kwaad. Wat is dan wel de bedoeling? De Romeinen-brief heeft een interessante opvatting voor de Leer van Jezus Christus: Je bent bij wet vervloekt, maar Jezus zal je opwekken uit de dood. Wat bedoel ik hiermee? Volgens de wetten van het Oude Testament zijn alle mensen vervloekt. Er staat immers: vervloekt iedereen die niet dit boek eert, en ALLES doet geschreven in dit boek. (Deuteronomium 27:26) Dat doe je als kind al niet eens, dus je bent gewoon vervloekt, ookal zou je eraan beginnen te doen "wat in de Bijbel staat". Zoals Romeinen 3 leert: Allen hebben gezondigd, er is er niet 1 die goed doet. Zij zijn als verstrooide schapen, zonder herder. Hun keel is als een open graf en hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. De weg van de Vrede hebben zij niet gekend. Maar de Leer van Paulus gaat verder: Leven door de Geest: Wat betekent dit? Wel, als we toch vervloekt zijn, dan hoeven we ons niks aan te trekken van mensen die ons willen zeggen wat we moeten doen, in de naam van God. We mogen leven door de Liefde van God, die in ons woont en die wij tegelijk zelf zijn. De Liefde van God belooft ons dit: Wij zullen Christus gelijk worden. Wij zullen straks met Hem opstaan uit de Dood. We zijn in geestelijke zin al met Hem gekruisigd door de vloek van de wet en opgestaan uit de Dood, waar de wet geen zeggenschap heeft. Wij zullen leven in Eeuwigheid met Hem en Gelukkig zijn. Wij zijn geliefd door God, die Zijn Zoon Christus stuurde, om ons te leren wie God is. Hij gaf Zijn leven om ons in te lichten over de Vader, omdat Hij zoveel van ons houdt. Wij hoeven God ( Liefde ) niet te vrezen, want wij houden van Liefde en Liefde van ons. We leven in Liefde met God. Alle zonden zijn ons vergeven. Angst voor de hel is daarom niet van God... De Heer zegt namelijk over Zichzelf: Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om Haar te Redden. en Hij zei: het is volbracht. Wij worden geacht als Christenen, om onszelf te leren kennen, en onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat betekent ook: Onze naaste Liefhebben als ONSZELF. Vele mensen lezen hier overheen, en dan denken ze dat ze iets moeten, dat ze niet kunnen. God vraagt gewoon om respect van jou, voor alle mensen, dieren, dingen, en JEZELF. God is iemand die Waarheid is: Waar de Geest is, daar is Vrijheid. En God is Licht. Wie zijn naaste Liefheeft, leeft in het Licht. Wie zijn naaste niet liefheeft, leeft in de Duisternis en doet er goed aan, zichzelf niet langer te misleiden, maar te leren erkennen wat hem dwarszit, verwerken, vergeven en uiteindelijk toch leren Liefhebben.... Dat betekent niet dat je je vijanden moet mogen....Echte Liefde kan ook liefhebben wat het niet mag. Leven door de Geest: Dit is een zeer goede methode die vaak verkeerd begrepen wordt: De Heer zelf leert ons: Het Koninkrijk Gods is IN ons. Dit betekent dat God, Satan, de Engelen en de Duivelen alle in ons hart zitten. Zij zijn krachten die in onze gedachten werken, en ook erbuiten. Maar het Innerlijk is ons domein. Wanneer we het innerlijk onder onze heerschappij weten te brengen, zal het kwaad vanzelf vluchten. Daarom is Zelfkennis nodig...: Wat betekent leven door de Geest? Simpelweg betekent dit: Jezelf erkennen, de leuke en de niet-leuke dingen. In een mens zit allebei, en het is beide heilig verklaard door de Vader. Dus het minder plezante in jezelf is ook goed, ookal voelt het niet zo. Maar om het beter te maken, is moeite nodig. Je bent vrij om alles te doen wat je wil. Je komt vanzelf erachter, wanneer iets goed voor je is en wanneer niet. Je kan een ruit ingooien bij het politiebureau, maar binnen de kortste keren zit je waarschijnlijk in een cel. Het is dus duidelijk: Je mag van God alles, maar NIET alles is nuttig. Alleen wanneer je kwaadwillig bent, zul je God als je vijand ervaren... in de vorm van mensen om je heen, die je gaan haten, tegenwerken, en stoppen. God wil dat je vrij bent, en dat je zelf leert van je fouten. Het Koninkrijk: Het Koninkrijk Gods is een inwendige gebeurtenis. Het is je Hart, Ziel, Gevoel, Geest en Verstand. De Koning is de Heer en ben jezelf tegelijk.... Deze zit in jezelf onder de hoed van een gevoel van Geluk, en je geliefd voelen. Wanneer je dit ontdekt en laat groeien, zal het je na een aantal jaren helemaal vullen met Gods Liefde. Deze Liefde, waar het Nieuwe testament zo veel over spreekt, is het geheim van het Christendom. Wij hebben een God die in ons woont. Deze Liefde is wat de Bijbel noemt: De Geest Gods. Wanneer we de Bijbel bekijken, en vooral het Oude Testament, dan zien we dat de Heer ons leert: Leef door de Geest. Dit betekent niet dat je altijd vrolijk hoeft te zijn.Onderweg kom je dingen tegen. Deze dingen moet je mee aan de slag. Bijvoorbeeld pijn, of verdriet. Maar dat merk je zelf wel, wanneer je ze ervaart. Belangrijk is dat je die weg blijft lopen. Belangrijk is dat je er niet vanaf loopt, maar je laat leiden door de Liefde en wat je tegenkomt oplost met de Wijsheid van de ziel geest verstand en de Liefde. Dit is het Begin van het Leven dat God voor je heeft weggelegd. Nog een link die veel duidelijk maakt: link klik op het E book: Bhagavad Gita.
 7. pietjebell

  betekenis Christendom voor de leek

  hallo allemaal. Je hebt het een en ander gehoord van het Christendom, en je wil meer weten. Of je bent al en tijdje Christen, maar wil even je geheugen opfrissen? Dit is de Leer van Jezus Christus, (althans zoals ik hem heb begrepen). God is rechtvaardig. Mensen zijn niet volmaakt, en kunnen nooit aan Gods maatstaf voldoen. Die maatstaf is de Thora, ofwel de Wet van Mozes. Daar staan O.A. de 10 geboden en andere dingen in. God heeft ( had ) een probleem, want Satan beschuldigt de mensen, met hun onvolmaaktheid. Hij gebruikt de Vloek der Wet. Die staat in Deuteronomium 27:26: \"Vervloekt eenieder die niet dit boek eert door ALLES te doen wat erin staat\". Deze vloek is Rechtvaardig, maar niet Genadig. Dus, wil God Rechtvaardig zijn, en Liefde zijn, dan zal Hij met iets anders op de proppen moeten komen. Want we zijn ALLEMAAL veroordeeld, naar de Wet. God komt met een ingenieus plan: Hij stuurt een Profeet, die Zijn Wegen begrijpt. Deze Profeet wordt in het Oude Testament (ergens in Deuteronomium weet niet precies waar ) voorzegd. In Deuteronomium 21:23 staat: vervloekt ieder die aan het kruis hangt. Ja je hoort het goed: De Messias werd vervloekt door de Vader. Deze vloek, die Satan voor ons bedoeld had, omdat hij de oorzaak was van Gods Rechtvaardige Oordeel, heeft God op Zijn Profeet laten komen. Wat betekent dit? 2 Dingen: 1) je bent vrij van zonden, als je in Jezus gelooft. 2) Je moet leven door de Geest, als wederdienst voor dit Offer. 1) je bent vrij van zonden. Dit wil zeggen dat de vloek weg is, want Jezus heeft die opgevangen. Doordat de Vader Jezus uit de Doden opwekte, heeft Hij de Wet buiten Werking gesteld, want een dode kan niet geoordeeld worden door de Wet. Een opgewekte dode is alleen aan God verantwoording schuldig. God ziet je dus zoals Hij Christus ziet, Iemand die Gods Wil doet. Dit betekent niet dat je geen fouten kan maken, maar betekent slechts, dat je in de ogen van God volmaakt bent, omdat Jezus voor je stierf. De Wet is geen obstakel meer, en je kan alleen verloren gaan, als je Jezus bewust verwerpt. wat betekent deze Vrijheid? je kunt alles doen, want je draagt de gevolgen van alles. Alleen je houdt rekening met Jezus in je Leven. wat betekent dit? Je hebt respect voor vriend en Vijand, en je leeft zo vriendelijk mogelijk naar alles en iedereen. Tegelijk help je mensen om je heen met hun dingen, voorzover je daar toe in staat bent. 2) leven door de Geest... De Geest Gods is een Natuurkracht/Persoon, die over de Aarde zweeft. Deze Natuurkracht/Persoon laat je weten dat Jezus voor je is gestorven en Opgestaan. Ook is Hij degene die je onderwijst in het ontwikkelen van jezelf. Hij is Liefde en Hij leert je Kennis opdoen, en wanneer je iets moet doen, voel je omdat de Geest dit duidelijk maakt. Dit gebeurt zelfs bij mensen die niets weten van deze theologie. Zij zijn onwetend, maar God werkt door ze. De Heilige Geest is het licht in elke Mens. Hij is degene die je jouzelf leert begrijpen. de belangrijkste dingen voor de Geest zijn: Gerechtigheid, Genade, Barmhartigheid, Zelfkennis, dienstbaarheid. Gerechtigheid: Dit betekent: wanneer iets niet deugt, omdat er mensen onder lijden, je dit zo goed mogelijk aan de kaak stelt. Het gaat hierbij om de kern van de Wet: De Liefde is het doel van elke goede wetgeving. Dus, wanneer iets niet uit Liefde wordt gedaan, maar om mensen te kwetsen, dan stel je dit aan de kaak. Genade: die heb je van God gekregen, dus je bent verplicht die te geven aan je naaste. Je bent geen rechter, maar een getuige, die getuigt van God en die de mensen onvoorwaardelijk helpt. Het betekent niet dat je over je heen laat lopen en alles maar pikt. Het betekent dat je genade ( onverdiende goedheid) toont aan mensen die daarmee verder komen. Wanneer iemand kwaadwillig is, dan kun je gebruik maken van je rechten en zo iemand voor de rechter slepen. Daar is een Bijbelse benaming voor: Het Recht des Keizers. Barmhartigheid: Dit betekent: liefdadigheid. je helpt mensen met problemen naar je beste kunnen, zonder zelf in de problemen te raken. dit betekent niet dat je niet helpt wanneer iemands leven in gevaar is. Je helpt alle mensen, God te leren kennen, en anders help je ze met zichzelf verder te komen. Dit kan door spullen te geven, door mensen te helpen met goede raad, of door iemand onderdak of kennis te geven. (Zelf)kennis: Wie zichzelf kent, die kent zijn naaste. het is belangrijk jezelf te leren kennen. Dit kun je doen door herkenning te vinden in Bijbelse, en andere verhalen, van andere boeken. De Bijbel leert het volgende over kennis en zelfkennis: Onderzoekt ALLES en behoud WAT BEWEZEN IS. Onderzoekt de Schriften en behoud WAT BEWEZEN IS. (vetgedrukte tekst is letterlijke Griekse vertaling). Dienstbaarheid: Luisteren naar wat mensen te zeggen hebben, zonder direct je mening klaar te hebben... Bereid zijn om je eigen overtuigingen overboord te zetten, wanneer je ernaast zit. bereid zijn je naaste te helpen en bereid zijn om al de vorige punten te doen. je hoeft geen super Christen te zijn, om toch Christen te zijn. Goede Christenen bestaan niet, alleen mensen die elk een eigen levenspad bewandelen samen met God of zonder God. Je bereid achten om naar je innerlijke stem te luisteren en om te kiezen voor wie je zelf bent. Werk en school zijn voorbereidingen op dienstbaarheid. Ook op deze plaatsen kun je dienstbaar zijn, zonder direct zendeling of dominee worden. Het zendingsgebied is europa, dus in Principe ben je dat al wanneer je hier bent. Tot slot: Het vrijwillige aspect van de Geest. doe alleen iets wanneer je dat zelf wil. Mensen die bijvoorbeeld getuigen omdat dat moet, zijn niet echt en houden zichzelf en anderen voor de gek. de meeste mensen hebben dat trouwens toch wel door... laat alles dat je doet, gebeuren omdat je dat zelf wil. Doe niets dat je niet wil, want dat doen is hypocriet. Maar neem de sociale context wel in acht. soms moet je dingen doen die je niet wil, om de samenleving te dienen. dit heet met een paar woorden: Werk en sociale verantwoordelijkheid. Laat je hart veranderen door de Geest van de Liefde, de Geest van God. Bij mij doet hij dit een of 2 keer per dag of een keer per week. laat die veranderingen gewoon toe en leef verder gewoon door. als iets niet goed voor je is, kom je daar snel genoeg achter, en moet je iets nieuws zoeken in plaats van die oude gewoonte of dat gedachtenpatroon. kijk in hoeken waar niemand kijkt de rest is al geplunderd. En dan dit: een aantal dingen die je moet in acht nemen: 1) vertrouw op je ervaring en sta jezelf toe nieuwe ervaringen op te doen. 2) weet dat God je Al geaccepteerd heeft in Christus. Wanneer je jezelf rot voelt, denk dan aan wat God voor jou over had in Christus. Je bent al Groots en je bent een Kind van God. Laat je dit gegeven nooit afnemen. Het is je grootste goed. 3) zoek en gij zult vinden: doe kennis op en vraag naar kennis. zoek mensen op waar je van kan leren, die een uitdaging vormen voor je geest en wezen. Het gaat niet om de religie achter de kennis, maar het gaat erom, dat je de waarheden voor jezelf eruit haalt. de Bijbel is niet het enige boek dat waarheden bevat. er zijn er meer. laat je niet zeggen dat het \"zonde\" is om kennis op te doen. dat is onwetendheid of manipulatie, en dient slechts het belang van mensen die je dom willen houden, zelfs als ze de naam God ervoor gebruiken. 4) wees zo eerlijk mogelijk. bedenk dat een leugen het contact met de Geest belemmert, omdat je dan alleen maar bezig bent om meer leugens te bedenken om die ene te verbergen. dat gaat ten koste van je dienstbaarheid aan de Geest. 5) vertrouw op je innerlijk, kijk naar binnen voor waarheid. de wereld om ons heen is in de Boze en zit vol misleidingen ( Op Geestelijk gebied iig.) Je innerlijk bevat, wanneer goed gefundeerd met juiste kennis, soms meer waarheden dan de meningen van plaatselijke priester of dominee. daarom; leer je innerlijk begrijpen en vertrouw op je intuïtie. 6) dat wat mensen tegenspreken, dat is juist hetgene dat vaak waar is. wanneer je merkt dat mensen ergens tegenaan trappen, is het wijs om dit gegeven volledig te onderzoeken en de voors en tegens van beide of meer kampen te kennen. Pas op voor vooroordelen van anderen en van jezelf. vaak wordt ware kennis eng gemaakt door mensen die er belang bij hebben dat je het niet weet. voor je het weet wordt je aangeraden ergens weg te blijven omdat het \"tovenarij\" zou zijn of omdat het \"occult\" zou zijn. Jezus werd ook voor tovenaar uitgemaakt. laat je daarom niet verleiden dingen niet uit te zoeken, omdat je er bang voor bent. 7) zoek eenheid in alle bewezen theorieën en waarheden. zo zie ik Christendom.
 8. pietjebell

  Wat ik geloof als Christen:

  Quote: Op woensdag 22 april 2009 23:44:58 schreef Olorin het volgende: @pietjebell, Hoe ben je op die dingen gekomen die je gelooft en hier beschreven hebt? door ervaring en het bestuderen van niet alleen de Bijbel, maar ook andere boeken. ik doe zoals de SChriften zeggen: Onderzoek de schriften en behoudt wat bewezen is. onderzoek ALLES en behoudt wat bewezen is. Vertaling uit het letterlijke Grieks Samengevoegd: Quote: Op woensdag 20 mei 2009 00:11:58 schreef Harm-Jan het volgende: [...]Ik heb een beperkte kennis, maar naar mijn beste weten leren zowel katholieken (en aanverwanten), protestanten en evangelischen (die vallen eigenlijk onder één categorie) niet dat dit Gods bedoeling is. Kijk dat de gevallen mensheid het idee heeft dat ze dat moeten doen is iets totaal anders, om het maar eens heel gereformeerd te zeggen 'De mens is een vijand van vrije genade'. Let op: Mijn kritiek betreft niet de goede kerken, slechts zij die de leer niet begrijpen. voor zover ik weet zijn dat vooral protestantse clubjes die naar details kijken en niet naar het geheel van de Bijbel. Quote: [...]Waarom stel je de 'regel' gelijk aan 'de vloek'. Ik ken slechts de 'vloek der wet' en daarmee wordt bedoeld dat de wet ons veroordeeld omdat wij hem niet kunnen houden, Christus heeft de wet volbracht (maar niet afgeschaft) en wie in Hem geloofd zal het eeuwige leven hebben... D Dat bedoel ik ook. alleen om te geloven dat God vrijheid is, is ook geloven dat je je niet laat manipuleren door mensen die de Bijbel citeren. daar gebruik ik die vloek ( deuteronomium 27:26 ) voor. Met "regel" bedoel ik een wettische benadering van de Christelijke leer. de valse versie komt er op neer dat je moet doen wat "in de Bijbel staat". Echter zoals ik al zei, is dit een dik boek... Quote: [...]Ik vind het nogal wat dat je een schrifttekst die duidelijk gaat over Christus zomaar toepast op jezelf. Er is namelijk een klein, miniem verschilletje en dat is dat jij niet Gods eniggeboren Zoon bent en dus in die zin niet het gezag hebt wat God wel heeft. Jezus Christus wist waar de wet voor bedoeld was, niet om hem te gehoorzamen en op die manier de genade van God te verdienen. Nee, de wet was er om de mens te laten zien dat hij die wet niet volledig kon houden en op die manier afhankelijk was van de genade van God. Hier vergelijk ik me met dezelfde situatie, ik stel mij niet gelijk aan God. Quote: Wij gaan verloren omdat wij de wet niet houden (dat is de vloek van de wet), wij worden uit genade zalig (genade van God en daarmee het geloof in Christus spreekt ons vrij van onze zonden en zo neemt Christus de vloek van de wet op zich). [...]Hij nam de vloek opzich en deed wat de Vader wilde. [...]God maakt zondaren vrij van de vloek van de wet, hij verlost ze uit de macht van hun eigen ik, de wereld en Satan, maar Hij laat ze niet als een stelletje schapen ronddolen, nee Hij wil hun Herder zijn. Geen 'geestelijke vrijheid' dus, nee Hij plant zijn kinderen inzichzelf in zodat wij kunnen leven door Christus. Eigenlijk komt je laatste zin erop neer, dat wanneer je deze verkeerd begrijpt, Jezus een leugenaar is, die je vrijheid voorspiegelt, maar slavernij brengt. Vrijheid gaat heel goed samen met Gods Herderschap. Gods Geest is degene die ons laat zien wat Hij wil. Alleen is het inderdaad niet zo dat Hij je niet een onbegrensde vrijheid geeft. Alleen is die Geest een deel van jezelf en gaat deze niet in tegen je eigen wil. wanneer je dat bedoelt, ben ik het met je eens. Wanneer je bedoelt, dat God vrij maakt en je daarna regels oplegt die je niet kan houden, of taken oplegt die je niet kan doen, of tegen je geweten ingaat, dan is die leer niet zuiver. Quote: [...]Ik geloof dat iedereen zal opstaan uit de dood, maar dat degenen die in Hem hebben geloofd niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. [...]Dat hoop ik niet voor je, dan ziet het er niet goed voor je uit. Er staat klip en klaar in de Schriften: 'Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons'. Daar staat niet 'Christus heeft het goede voorbeeld gegeven door zijn vloek te dragen'. Hij droeg het voor ons, en op die manier kunnen wij verlost worden. Alleen geloof, uit God.. Verder 'hoef je er niets voor te doen'.. dat ben ik met je eens. Maar de vloek is iets wat je moet dragen. totdat Hij je opwekt uit de Dood. Deze vloek bestaat dan uit de veroordelingen van je medemensen, satan en jezelf. Het is alleen een tandeloze vloek, wanneer je gelooft dat Jezus hem overwon.
 9. pietjebell

  scheppingsverhaal

  De Bijbel is gewoon een oud ( MAAR ZEER GOED ) boek. Ik weet dat dit nogal raar lijkt, maar ik ben gewoon een Christen. Ik geloof in de wetenschap, en in God. Ik geloof in evolutie en in Jezus. Maar niet in de letter van een boek. Mensen vanuit sommige kerken zijn geneigd mij hypocriet te noemen, omdat ik niet klakkeloos alles geloof dat in een oud boek staat. Maar de boodschap van het Nieuwe Testament ontmaskert mensen die denken dat dit hele boek waar is, als Schrift..."geleerden?" en "Farizeeën".. (geleerden van het oude in deze tijd ook het nieuwe testament) Deze mensen geloven in een boek (jep: de Bijbel), maar niet in God. God is zelf niet zo happig op oude verhalen. Hij maakt nieuwe. Hypocrieten? Zij leren hun volgelingen dit: doe alles dat in de Bijbel staat en houd je aan de regels. Wil je daaraan beginnen? tis nogal een dik boek en het bevat misschien wel (Blinde schatting ) 650000 zinnen ofzo...en velen zijn onderling tegenstrijdig...succes voor de serieuzere leerling is er echter nog Jezus... De kern van leer van Christus leert: Deuteronomium 27:26 vervloekt iedereen die niet alles bevestigt dat in dit boek staat, door het te doen. En Jezus zegt nu, door deze teksten...: voordat je begint, ben je al verloren... En Jezus sprak tegen de discipelen: Draag gewoon je kruis/vloek en volg Mij... Ook zei Hij... God is een Geest en zijn volgelingen aanbidden Hem in Geest en Waarheid. God wil dat je Zijn Geest( liefde ) volgt en gewoon leeft. Leef gewoon en het leven maakt je wel duidelijk, wat het leven van je vraagt te doen. onder andere: dat je eerlijk tegenover jezelf en je gevoelens, bedoelinge en gedachten bent en Hem oprecht liefhebt. Gebruik je verstand: Wat is logischer : 1) de Bijbel is waar en de wetenschap liegt..? Of 2) de wetenschap is waar en de bijbel is een werk waar fouten in staan, maar dat wel Jezus laat zien?. Baseer je je wetenschap op een paar vage zinnen uit Genesis of durf je, net als de meeste (gelovige!) wetenschappers, zelf te onderzoeken? tegenstrijdigheden zijn er vaak niet, alleen tegenstrijdig lijkende dingen... Baseer je je keuze op 7 zinnen uit een oud boek, of op de wijze logica en het werk van mensen die de wereld serieus hebben onderzocht? Want het is voor mij niet strijdig in God te geloven en te erkennen dat de Bijbel gewoon een boek is dat toch gewoon door mensen is geschreven. ookal is het een vaak betrouwbaar Joods geschiedenisboek. er staan dingen in die niet volledig kloppen, omdat we nieuwe dingen ontdekt hebben die ons dwingen de bijbel anders te benaderen dan als een letterlijk en volledig waarheidsgetrouw boek: link onder andere op WIkipedia, staat bijvoorbeeld, dat ons eigen DNA ons als een brief van God in ons hart vertelt dat we apen zijn. we stammen er niet van af, maar de aap en de mens hebben dezelfde voorouder. (staat het niet hier? volg dan ff een aantal links en lees zelf...) Heel goed gemaakte apen, dat zeker, maar we blijven apen. Ik zie het zo: we zijn gewoon Gods stelletje apen... Jezus volgen betekent voor mij dit: 1) ben eerlijk. 2) Satan is een aanklager. Hij gebruikt al de regels uit de wet en Deuteronomium 27:26 om alle mensen te beschuldigen. God neemt deze vloek op Zich in Jezus. 3) alles dat fout aan je is via de wet, daar kijkt God niet meer naar. God vergeeft je en accepteert je volledig zoals je bent. Voor God ben je geen zondig iemand. Hij zeikt ook niet over dingen die "zondig" zijn volgens de bijbel, want of we het leuk vinden of niet, zo zijn wij mensen, wezens die gewoon niet volmaakt zijn. maar dat is ook een fundamenteel deel van onze identiteit en vrijheid. Jezus geeft alle mensen die Hem volgen, vrijheid om te leven en zelf te kiezen wat we willen. zonder veroordeeld te worden door God. Jezus is al gestraft en daarom worden wij niet meer gestraft. ookal doen we in onze dommigheid soms dingen die niet deugen, Zolang we niet oneerlijk, wettisch of kwaadwillend worden kunnen we met God heel veel kanten op. God is er niet geïnteresseerd in ons een set oude woestijn/hygiëne/voedselwetten en regels te laten houden die we niet kunnen houden. Wel wil Hij duidelijk maken dat we het niet kunnen. 4) Erken je wettelijke ondeugden en accepteer ze als een deel van jezelf. Satan als aanklager heeft helaas gelijk. alles in de mens is naar de vloek te beschuldigen dus in die zin (naar de striktheid van de regels) zijn we allemaal slecht. Maar God ziet ons niet zo. God ziet ons als Zijn kinderen. Een wettische rechter is iets anders dan een liefdevolle vader. Hij ziet ons in Zijn Liefde, en is geïnteresseerd in onze geestelijke vrijheid en de vrijheid van alle mensen. Daarom is Gods Rechtvaardige oordeel ook op Jezus gevallen. Jezus droeg de rechtvaardige straf (het kruis), die stond op de vloek uit Deuteronomium 27:26. En Hij stond erna op uit de dood. Zo liet Hij zien dat Gods Geest sterker was dan de wereld die Jezus veroordeelde. 4)Wees jezelf: Gods Geest heeft Jezus, die door de Farizeeën ook net zo goed beschuldigd kon worden als jij of ik, uit de Dood opgewekt en zo laten zien dat je jezelf kunt zijn. ongeacht de druk van de wereld of de groep hypocriete mensen die naar zichzelf verwijzen als "kerk" maar het niet zijn. het gaat om hoe God je ziet, en niet om hoe mensen je zien. het gaat om wat je van je zelf vindt, samen met wat God van je vindt. God stuurde Jezus om voor je te sterven. dat zou een regelzuchtige tiran nooit doen... kijk niet naar wat men zegt, maar naar wat men doet. Accepteert men je zoals je bent, of heeft men alleen maar zin om Bijbelteksten naar je kop te smijten zonder rekening te houden met jouw gevoelens gedachten en verstand? is dat laatste zo, maak dan dat je er wegkomt, want dat is een waar zelfs God niet doorheen komt... De boodschap, van Jezus voor mij is in het kort: neem je vloek op je, en wees jezelf en wees rechtuit, maar respectvol. trek je eigen plan en ken Jezus/liefde in jezelf. Dan hoef je de Bijbel niet meer te lezen om God te kennen, maar worden het leuke verhalen over God, en mensen, die je ter illustratie kan gebruiken voor je eigen leven. je hoeft het boek zelfs niet meer te lezen wanneer je het begrepen hebt. de boeken draaien om Hem en Hij is geboeid door jouw verhaal dat je meemaakt met Hem. respecteer iedereen, ook je vijanden en maak je eigen geluk binnen dit kader... onderzoek ALLES, boeken, films, (niet alleen de Bijbel..) en behoud het goede. Durf over de schutting te kijken... Zo spreekt de Heer: Hou vast wat U hebt totdat Ik kom: Ik zal Mijn loon bij Mij hebben. Toets Uw geestelijke, verstandelijke en emotionele werk erop, of er geen onvolkomenheden in zitten, en verbeter het waar nodig. Wacht Uzelf voor de hypocrieten, die met bedrieglijke redeneringen u tot een melkkoe willen maken, de rede en de wetenschap der wijzen ontkennend en zij die uw eigen geest voortdurend leren zichzelf te beschuldigen van zonden, dien Ik u vergeven heb. dit zijn adders en slangen. Zij luisteren niet naar Mij en ze menen leraren te zijn over zaken die ze niet snappen. Hou Uw geloof in Mij vast en Zie Ik kom spoedig...
 10. pietjebell

  Wat ik geloof als Christen:

  "De vrijheid is gratis, ookal zijn er velen die je willen laten betalen voor een slavenjuk." Pietjebell. Bepaalde richtingen in het Christendom leren mensen dit: Doe ( nauwgezet ) wat in het boek van God staat. het is waar, dat God wil dat men moet doen wat het boek zegt, maar men moet wel het boek lezen in zijn verband. Dit is echter het probleem bij veel van deze kleine kerken, en daarom zijn er ook zoveel van. men begrijpt de bijbel meestal niet. De verwarring over wie God is, wordt elke dag groter, terwijl elke kerk en elke gemeente beweert dat zij de juiste leer verkopen, maar tot mijn spijt merk ik dit: bijna niemand begrijpt (en/of men vertelt niet) wat de de betekenis van de Bijbelis. En dat in mijn kerkelijke omgeving, hoewel er talloze dominees en priesters waren. Allemaal zijn deze kerken de weg naar God, (zeggen ze), maar de ene kerk is niet blij met leden bij de andere. Als ik de Evangeliën lees, zie ik dat er niks klopt van de boodschap van al deze kerken waar ik geweest ben. Neem even rustig de tijd en onderzoek de Bijbel zelf, als je wil weten of het klopt wat ik hier vertel corrigeer me als ik het mis heb, ik ben blij met opbouwende kritiek. De Heer Jezus heeft het namelijk over de volgende dingen (lees: Mattheus het hele hoofdstuk 23 ): Hij noemt de Farizeeën ( te vergelijken met de meeste kerken en Christelijke gemeentes van die en in sommige gevallen zelfs onze tijd; schrik niet): Slangen en Adderengebroed.. Ook zegt hij in Mattheus hoofdstuk 5 tot en met 7 ergens het volgende: Draag je vloek/kruis en volg Mij. Welke vloek? deze: "Vervloekt iedereen die niet alles doet dat in dit boek staat". Deze vloek staat in Deuteronomium, in de wet van Mozes, waar de 10 geboden uit komen. Het staat niet (althans niet duidelijk) in de evangeliën, maar wel is het in de brief van Paulus aan de Romeinen te vinden. ( de vloek staat verder in Deuteronomium hoofdstuk 27 zin 26.) Het was nooit Gods bedoeling om je aan deze regels te houden om verlost te worden, zoals veel mensen nog geloven. Ook kun je deze regel ( de vloek ) toepassen op het doen van de hele Bijbel, of beter gezegd: elk boek en alle meningen van mensen, die jou veroordelen, terwijl je in jezelf weet dat ze gelijk hebben, maar je willen dwingen op een manier te leven die niet voor jou bedoeld is. God woont in de harten van mensen, en jouw weg met God ken je alleen zelf. In de Romeinenbrief wordt de vloek uit deze wet "de vloek van de wet" genoemd. Jezus vroeg de Farizeeën en Schriftgeleerden en het volk uit die tijd iets dat neerkomt op dit: Als ik volgens de boeken vervloekt ben, wat is dan het nut van die kerken die mij leren elke letter van die boeken na te leven? Hij zei dit: Ik neem mijn vloek op mij en ik doe wat ik zelf wil. Hij bracht simpelweg deze boodschap door bijna het hele Israël uit Zijn tijd: "God heft de "vloek der wet" op via Mij, en geeft alle mensen die geloven in Mij, hun geestelijke vrijheid terug". De Farizeeën probeerden Hem te pakken met allerlei beschuldigingen, listen en leugens, omdat hun melkkoe (dat is de leerstelling die neerkomt op: doe alles wat in dit boek staat ) weg zou gaan als de mensen de Heer Jezus zouden geloven. Toen dat niet lukte, dachten ze: Als we Hem nu eens kruisigen, dan zijn we van Hem af.( deuteromomium 21:23 : "vervloekt ieder die aan een hout hangt", (of iets dergelijks) ) Maar waar de Farizeeën niet op rekenden, was dat Hij opstond uit het graf. De vloek van God was achtergebleven in het graf en de Heer Jezus liet zich overal zien, waar ze in Hem geloofden. De vloek is weg, want God is sterker dan de dood. Ik geloof ook, dat wanneer Jezus opstond uit de Dood, iedereen die in Hem gelooft ook zal opstaan uit de dood. Dat is op de dag dat Hij terugkomt om de mensen rechtvaardig te oordelen. Hij wil dat ik Hem geloof, mijn eigen vloek draag en eerlijk blijf naar Hem en mezelf. meer vraagt God niet van me. "je "aan de wet" of ook je aan allerlei teksten houden, om in de hemel te komen" is volgens mij in zekere zin "eten van de boom van kennis van goed en kwaad" (deze wordt in genesis 3 ergens genoemd) De wet kan alleen levende mensen veroordelen, en veroordeelt iedereen. Maar de wet kan niemand dubbel straffen. Als iemand dood is en weer opstaat, dan is hij vrij van de wetten, die God gesteld heeft. Hij is al gestraft en kan niet meer gestraft worden. Ik hoop dat God mij opwekt uit de Dood en ik weet nu voor mijzelf, dat ik vrij en gelukkig ben, mede dankzij God. Wat er ook voor rotzooi op mijn weg komt, God is de uiteindelijke winnaar, en ik ook. God gaf ook een natuurkracht ( eigenlijk noem ik hem zelf een "persoonlijke energie" die de volmaakte Liefde is en de harten van Gods kinderen vult met liefde, en hen leert te leven en vrij te zijn), die helpt om de mensen Hem te leren kennen: De Heilige Geest. Hij is Goddelijke Liefde, die de harten van alle mensen, die liefhebben, van binnenuit verandert. Zodat we op de Liefde van God gaan lijken. Dat is geloof ik de boodschap van Jezus Christus. Leef in liefde naar je vrienden en je vijanden. Doe wat je kunt om de mensen om je heen te helpen, en laat de rest aan Mij over. Over wetenschappelijke strijd en ongeloof denk ik zo: Hij woont in mijn hart dus ik weet dat Hij er is, Hij kan ook in de harten van iedereen wonen, dus het is te onderzoeken. God is Liefde/liefde is God, en liefde kan men onderzoeken. Ik hoop dat duidelijk is, wat ik bedoel. De boeken uit de Bijbel kloppen, maar HEEL VEEL mensen in mijn omgeving snappen ze niet. Groeten Pietjebell. By the way, Het doel van dit topic is om mijn geloof te delen met mensen die graag willen weten van medegelovigen, wat Christen zijn inhoudt. Graag zou ik willen weten van Christenen: Wat geloof jij eigenlijk? Waarom Jezus, en wat betekent Hij voor jou? Voor mij betekent Hij liefde, leven en vrijheid.
 11. pietjebell

  God en de Zuivere leer

  Wie is Jezus? Lukas 10 vers 21: Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U. 22 Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren. Wie is de Vader? God. Als instandhouder Weet U van de Geest van God? Handelingen 19 vers 2 b : Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? [ of hebt u niet gehoord van een levende Geest Gods ?] Zo nee... Wie is de Geest? 2 korinthe 3 vers 17: ... De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. .... ... Johannes 4 vers 24: God is [een] Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 1 johannes 4 vers 3: Waaraan herkennen wij de Geest van God? ... Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, ( mensen/engelen ) die belijdt ( belijden ), dat Jezus Christus [de] in het vlees gekomen [ God en Heiland is] , die is uit God ... ( of we nu de Bijbel kennen of andere boeken, maakt niet uit, we horen bij de Levende God ) 1 johannes 4 vers 6: Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; Hieruit kennen wij den geest der waarheid: En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Wat wil de Geest van ons? Johannes 4 vers 24: God is [een]Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid 1 johannes 5 vers 6: En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Wat betekent het hebben van de Geest?: Romeinen 8:1-21 1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. 4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. 6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; 7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. 8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. 11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. (LEES WAT ER STAAT Dit belooft God ons...!) 12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. 20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; 21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods Hoe leef ik door de Geest? Leer dat je als Christen geen zonde doet, behalve God teleurstellen door kwaad te doen. De Hel is weg, nadat je de Geest ontvangen hebt en je door Hem laat veranderen. Leer dat je God niet kunt behagen op enige manier. God IS al behaagd in Christus' offer. Je hoeft alleen maar gelukkig te zijn en te leven als een vrij mens. Iemand die zegt dat je teksten moet naleven, omdat het er staat, zal de volgende tekst moeten lezen: “Vervloekt is iedereen die niet alles doet dat in dit wetboek staatâ€( deuteronomium 27:26 ). Je moet niet naar een boek leven, maar door de Geest. De Geest leert je namelijk wat waar is en niet dat boek. De Bijbel is geinspireerd door Gods Geest, zoals een tekening van de zon door de zon is geinspireerd. De zon is niet te vergelijken met de tekening en God is groter dan een boek. Daarom is het van het grootste belang dat je niet denkt dat iets waar is, behalve de Liefde van God. Leg jezelf geen teksten op , denkende dat ze waar zijn, je zou tot nieuwe inzichten kunnen komen, door God te vragen. God is God van alle volken, dus niet alleen van Israël. Let op het criterium van 1 johannes 4 vers 3: Waaraan herkennen wij de Geest van God? ... Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, ( mensen/engelen ) die belijdt ( belijden ), dat Jezus Christus [de] in het vlees gekomen [ God en Heiland is] , die is uit God ... ( of we nu de Bijbel kennen of andere boeken, maakt niet uit, we horen bij de Levende God ) Puzzel alles aan elkaar van deze volken, met de Geest Gods. De Bijbel vertelt getuigenissen van mensen die geloven in God. Het vertelt niet dat het boek 100% letterlijk is, behalve dat de verhalen bedoeld zijn om je God te laten leren kennen. Laat je hart veranderen door de Geest van de Levende God, en laat Zijn Liefde je innerlijk transformeren. De Apostel Paulus zegt: Beproeft/test alle dingen; behoudt het goede. (Beproef dus niet alleen de Schriften, maar ook andere werken, en behoudt het goede.) Dit betekent dat ik de Schriften als Onfeilbaar beschouw, maar dat ze iets anders lijken te zeggen dan dat ik erin legde..wanneer iets of iemand iets bewijst dat de Schriften tegespreekt is er sprake van een verkeerd beeld op de Schriften. Bijvoorbeeld Genesis. Ik heb een tijd lang in Creationisme geloofd, maar ik kwam tot de ontdekking dat de evolutie theorie waar is. Is dit dan het einde van ons geloof? Nee... God is de God van Waarheid. Dus ik ging lezen in andere boeken en kwam het boek:â€de Bhaghavad Gita†tegen. Een Indiaas geschrift, dat over twee mensen genaamd Arjuna en Sri Krisjna gaat. Voor het ongeoefende oog gaat het om een afgod van een ander volk, maar voor wie verder kijkt, ziet dat sri Krisjna eigenlijk Christus is. Hier praten de twee hoofdpersonen openlijk over een oud heelal, en blijkt dus dat de Schriften niet verkeerd zijn, maar dat Mozes een simpel verhaal heeft meegekregen omdat Israël de Evolutie niet snapte, en toch moest geloven in een Scheppende God. Dit is niet vreemd want Abraham en Melchisedek doen hetzelfde. Melchisedek zegt tegen God “el elyon†en Abraham zegt “ Elohimâ€. Beiden betekenen de ene ware God. Voorwaarde, voor gelijkgestemd geloof in verschillende culturen is natuurlijk wel: 1 johannes 4 vers 3: Waaraan herkennen wij de Geest van God? ... Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, ( mensen/engelen ) die belijdt ( belijden ), dat Jezus Christus [de] in het vlees gekomen [ God en Heiland is] , die is uit God ... ( of we nu de Bijbel kennen of andere boeken, maakt niet uit, we horen bij de Levende God ). Probeer je God te dienen op een bepaalde manier? Hou daar meteen mee op: De Romeinenbrief maakt duidelijk dat we Hem niet kunnen dienen. Hij dient ons met Zijn Geest, zodat we de volledige waarheid langzaamaan leren begrijpen. De Wet:Wie de Wet probeert te houden, met of zonder Christus, loopt tegen de volgende vloek aan: “Vervloekt is iedereen die niet alles doet dat in dit wetboek staatâ€( deuteronomium 27:26 ). Ook leert Paulus ons: “De wet brengt geen verlossing†( Romeinen 4 ) Christus leert Genade, en geen wet. De wet is weg, wij zijn aan het kruis met Hem gestorven voor de wet, en opgestaan om te leven in Liefde, door de Geest Gods. Leef door de Geest ( leef en laat jezelf veranderen door de Geest Gods, die Gods Liefde in je hart uitstort en je ermee steeds verandert..en doe verder dat wat je moet en wil doen, zolang het jou of anderen geen schade berokkent, is alles geoorloofd) Nog een ding over wetenschap en geloof. Wetenschappers ziin wijze mensen die uitzoeken waar het om draait, hoe de dingen zijn gebeurd. Probeer hen te begrijpen en wees niet bang dat je veroordeeld wordt wanneer ze gelijk hebben en je kerk dit niet erkent. Wanneer iemand de waarheid ontkent, gaat hij tegen God in, hoeveel teksten zo iemand ook citeert. Kijk wat de wetenschap leert en erken hetgene vervolgens als werk van Christus, want Christus leert vrijheid, en vrijheid is waarheid. Waarheid in liefde en geen systeemdenken,( teksten als waar aannemen op een verkeerde wijze, en daarmee het onderzoek van wijze mensen ontkennen, op basis van een interpretatie, omdat een tekst je leert ( lijkt te leren ) dat het niet zo is als de wetenschappers zeggen. Wetenschap is kreupel zonder geloof, maar geloof is blind zonder wetenschap. Samen zijn ze ziend en kunnen ver lopen.! Een aantal goede boeken over dit onderwerp: Het boek der geheimen (van Deepak Chopra.) Dit is een aanrader:! De Bhagvhad Gita What the Bleep do we know ?! En de rest vind je wel onderweg, wanneer je wandelt met God en je niet bang laat maken door mensen die Christus niet begrepen hebben. het woord \"onderzoek\" staat 24 keer in de zoekmachine en is dus geoorloofd en Bijbels begrip. Samengevoegd: er zijn 4 duivels. 1) Satan 2) onwetendheid 3) leugen 4) kwaadwillendheid. bestrijd onwetendheid en je verslaat ze alle vier.
 12. pietjebell

  Teken van het beest

  Wat hij zegt zit volgens mij wel goed in elkaar, hij citeert het Grieks ook goed. link Woorden voor rechterhand en merkteken: Grieks voor "hand" = dexios ( betekent ook "zijde", wat wijzen kan op een rechter arm of "aan de rechterkant". ) bron "rechterhand": link Grieks voor "merkteken"" = charagma (khar'-ag-mah) ( betekent ook: "badge van trouw/dienstbaarheid" ) Bron merkteken: link Belangrijk is dat je de hele beschrijving van de woorden leest. de bron is biblos punt com
 13. pietjebell

  De term kinderen van satan

  Quote: Op woensdag 07 januari 2009 09:44:49 schreef dialoog_zoeker het volgende: Ik open deze topic omdat Catholic angel in de discussie over Gaza deze term heeft gebruikt voor de moslims. Ik ben even gaan zoeken of deze term in de Bijbel voorkomt. Ik kwam achter dat Jezus (vzmh) deze term voor de joden heeft gebruikt (Johannes 8). Mijn vraag is wat houdt deze term in en wie komt volgens Jezus (vzmh) hiervoor in aanmerking? Alles dat zich richt tegen Christus is van Satan. Satanas is het woord wat in het grieks staat. het betekent aanklager. De Heer noemde een aantal geleerde Joden van die tijd zo, ( farizeeen en Wetsgeleerden )omdat ze Hem ( de ziel van God zelf ) en Zijn discipelen, en het volk dat van niet wist, steeds beschuldigden en probeerden te vangen. Zij Klaagden hun steeds aan. Dus in dat opzicht zijn zij kinderen van Satan. Ze deden zijn werk.
 14. pietjebell

  anti-christ of anti-christin

  Quote: Op donderdag 18 december 2008 00:22:53 schreef BookerT het volgende: Ben ik extreemrechts als ik denk dat het militante islamisme die plaats wel eens zou kunnen vervullen? nee hoor, sterker nog, in Openbaringen lees je dat er geschreven wordt over onthoofden van de volgelingen van God, en de Joden. De (militante versie van de !) Islam is de enige "godsdienst" die aan beide eisen voldoet. ze hebben een hekel aan Joden en onthoofden alles dat niet in hun doctrine gelooft. Verder wordt er gesproken over een "beest dat Grote tekenen en wonderen doet en de mensen een merkteken geeft." Ik weet niet of dit waar is, maar ik heb van een man die Arabisch terrorist is geweest, op Internet een filmpje gezien, waarin hij uitlegt dat 666 (geschreven in het Grieks ) in het Arabisch Bism'Allah betekent, en dus vandaar het Getal van zijn naam is. hier kun je het filmpje zien. link Of dit zo is laat ik aan jullie over, maar ik vind het een aannemelijk verhaal, vooral omdat het Beest met engelen komt en dat hij in de Islamitische geschriften bekent staat als "de zooveelste Imam Mehdi" die de wereld zou redden. Het is goed mogelijk, en het houdt steek, ik vind het zelfs logischer dan veel andere in de Christelijke wereld gangbare theorieen.Ik wil daarmee niet beweren dat het ook zo is. Als het wat anders is, dan is het wat anders, dat zal ook zichtbaar worden.
 15. pietjebell

  Privacy en de buurman.

  Quote: Op maandag 05 januari 2009 12:57:41 schreef The Black Mathematician het volgende: Over welke pas hebben we het nu? Het paspoort? Dan moet je wel eerst weten waar dat bewaard wordt. En dan nog: als jij mijn ID jat, zul je ook mijn moeder moeten overtuigen dat je haar zoon bent. En zo zijn er nog tig mensen die voor de rechtbank zullen getuigen dat jij fake bent. Je komt er echt niet mee weg. Das waar....maar het was leuk om over gedacht te hebben...jammer dat mijn flut-theorietje zo snel de grond is in geboord...maar helaas (of gelukkig) zo gaat dat onder wijs gezelschap.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid