Spring naar bijdragen

St. Ignatius

Members
 • Aantal bijdragen

  939
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over St. Ignatius

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Amsterdam
 • Religie
  Katholiek

Recente profielbezoeken

878 profielweergaven
 1. St. Ignatius

  Vraag maar raak

  Oh sorry... ik zie dit nu pas. Daar zijn meerdere redenen voor: de meeste mensen zullen hem waarschijnlijk kennen vanwege de contra-reformatie. Maar voor mij is hij vooral belangrijk voor wat hij betekent op spiritueel gebied voor individuele gelovigen. Mede door zijn contemplatieve methode ben ik, al jaren geleden, teruggekeerd in de Moederkerk. Zijn invloed op met name het christelijke leven in de praktijk en contemplatief gebed is enorm. Ook op het gebied van onderwijs en wetenschap had (en heeft) hij enorm veel invloed. Tot slot, heeft zijn orde ook veel invloed op de reikwijdte van de Kerk. Het is een van de elitekorpsen van de Kerk, vanwege de doorgaans zwaar opgeleide leden. Mede daarom beweegt zijn orde zich vaak aan de randen van het christendom (en komt daardoor soms met de kerkleiding in conflict).
 2. St. Ignatius

  De drieëenheid voor Nicea

  Precies... er staat ook nergens in de bijbel, dat alles in de bijbel moet staan.
 3. St. Ignatius

  [RKK] De Paus

  Tja, als je het knip- en plakwerk van standaardtekstjes op reformatorische of messiaans joodse sites 'goede argumentatie' noemt, dan zijn we inderdaad snel klaar... Neuh, kwestie van goed lezen. Het antecedent verwees naar iets anders, nl. de suggestie dat Jezus in het Grieks Petrus aansprak met 'petra' noemde ik wel geneuzel. Blijkbaar hanteer je een zelf gefabriceerde bijbel, want nog nergens heb je enige kennis of inzicht laten blijken. Maar goed, daar zijn er wel meer van op dit forum heb ik inmiddels gemerkt...
 4. St. Ignatius

  [RKK] De Paus

  Ja, dit is de gebruikelijke drogreden die aangehaald wordt. Feit blijft dat Petrus, door Jezus, 'de Rots' genoemd wordt. ( Joh. 1:42 "... Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas – dat betekent: Rots – genoemd worden.”) Hieruit blijkt al dat Jezus Aramees sprak tot Petrus. En Zijn Kerk dus op de Kefas / Rots bouwde... Geneuzel over 'Petra of Petrus' doet er dan niet meer zoveel toe, omdat dat gewoon een stilistische keuze is van de auteur, die geen vrouwelijke uitgang van het zelfstandig naamwoord op een man wil toepassen. Bovendien, als het om een steen zou gaan, ipv een rots, dan had er wel 'lithos' oid gestaan. Er is nog wel meer bewijs aan te dragen dat Petrus de rots is waarop het Davidisch koninkrijk gebouwd zal worden, maar het onbreekt me aan tijd om overal op te reageren...
 5. St. Ignatius

  De gezalfde(n)

  Nee, ik denk niet dat dit een misconceptie is… Zoals bijvoorbeeld ook hier staat: “In the Hebrew Bible the term Israelites is used interchangeably with the term Twelve Tribes of Israel. Although related, the terms Hebrews, Israelites, and Jews are not interchangeable in all instances.” Nu ben ik zelf altijd een beetje voorzichtig als het om Wikipedia gaat, maar in dit geval klopt het want er is gewoon vrij veel onderzoek naar gedaan. Het hangt dus heel erg van de context af waarin de termen worden gebruikt. Ook de intentie verschilt tussen bijvoorbeeld de schrijver van Koningen in de 7e eeuw voor Chr, en de apostel Paulus 800 jaar later… Precies, dat was dus mijn punt… vele weten niet uit welke stam zij komen, omdat zij volledig zijn geassimileerd in de volken. Het is om die reden dat het nieuwe verbond zich uitstrekt van de joden naar de heidenen. Paulus was zich dat zelf misschien nog niet bewust, maar dat was Elia zich ook niet toen God zei dat hij in Israel niet meer dan zevenduizend in leven zou laten (1 Kon 19:18). Elia had toen ook geen idee welke dan gered zouden worden. Dat laten we aan God over…
 6. St. Ignatius

  De gezalfde(n)

  Om dit verband uit te leggen heb je eerst een stukje geschiedenis nodig: - 1000 v Chr. Koning David regeert over alle 12 stammen - 930 v Chr. De noordelijke stammen scheiden zich af en worden het Koninkrijk van Israël. De zuidelijke stammen worden het Koninkrijk van Juda. - 722 v Chr. De Assyriërs nemen de noordelijke stammen in ballingschap en verspreiden hen onder ‘de volken’. Er wordt nooit meer iets van hen vernomen. - 586 v Chr. De Babyloniërs nemen de zuidelijke stammen in ballingschap - 538 v Chr. De zuidelijke stammen, de Yehuda-ieten, oftewel de joden, keren terug uit ballingschap. Twee dingen zijn hier belangrijk, ten eerste: Israëlieten zijn niet per definitie joden. Joods zijn alleen degenen die komen uit het zuidelijke koninkrijk Juda. Ten tweede, alleen de joden uit het zuidelijk koninkrijk keerden terug uit ballingschap. De noordelijke stammen werden weggevoerd en daar werd nooit meer iets van vernomen. Die noordelijke stammen worden ook wel ‘The Lost Tribes of Israël’ genoemd. In het OT is dit een terugkerend thema bij diverse profeten, bijv. bij zowel Jeremia en Jesaja zie je dat God beloofd om deze stammen terug te brengen. Hij belooft het herstel van geheel Israël. Dit herstel slaat niet op elke Israëliet, want sommigen zullen Hem verwerpen, maar het slaat op het herstel van alle stammen van het noordelijk en zuidelijk koninkrijk. Zie Jer. 31:31, waarbij de Heer beloofd dat er een nieuw verbond gesloten zal worden met Juda en Israël. (zie ook andere profeten bijv. Jes. 11:11-13; Jer. 30:3; Hos 11:8-11). Maar goed, God heeft dit wel beloofd maar het lijkt bijna onmogelijk om dit te laten vervullen. Alle noordelijke stammen waren inmiddels door gemengde huwelijken e.d. geassimileerd in de volken. Hoe kunnen deze dan terugkeren? Dat wordt verklaard door Paulus in Hnd 9:15. Want: waarom verkondigt hij het evangelie onder de heidenen? Omdat dáár de verspreide stammen van het noordelijk koninkrijk zich bevinden. Daarom zegt Paulus ook in Rom 11:25-26: “Ik moet u een geheim openbaren: de verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.” Hoe heeft dit alles dan betrekking op de 144.000? De redding van de 144.000 is het teken dat God zijn belofte heeft gehouden, nl. dat alle twaalf stammen zullen worden gered. Overigens is dit ook terug te vinden in andere vroegchristelijke literatuur. De 144.000 en de grote menigte zijn dus de redding van alle stammen van Israël plus de volken. De nieuwe exodus! In de eerste exodus werd Israël gered van de Egyptenaren. In de nieuwe exodus keert Israël terug naar God en ditmaal komen de volken mee. Dat blijkt ook uit het feit dat men in Openbaringen palmtakken in de hand heeft. Want bij het herstel van de Tempel had men deze ook (Neh. 8:15; 1 Macc 13:51). Dank! Dat is wederzijds.... Ik dacht, laat ik maar weer eens een kijkje nemen...
 7. St. Ignatius

  De gezalfde(n)

  Sterker nog, het is zelfs noodzakelijk voor het herstel van Israel!
 8. St. Ignatius

  NYT: Wie heeft de Reformatie gewonnen?

  Zoals wellicht bekend, vieren onze protestante broeders het 500 jarig jubileum van de reformatie. Maar naast het feestgejubel moet er natuurlijk ook plaats zijn voor een kritische noot. De New York Times had twee weken geleden een interessante column hierover. (https://nyti.ms/2z2Lwqb) De schrijver stelt min of meer dat sinds de Reformatie, de bijbel is verworden tot een splijtzwam, een bron van conflict en afscheiding. De schrijver ziet in deze christelijke burgeroorlog de bron voor het huidige liberalisme en secularisatie. Waar voorheen keizer en paus als eenheid optraden tegen o.a. de islam, heeft de verdeeldheid en het daaruit voortvloeiende liberalisme/postmodernisme het klimaat geschapen waar ‘verdeel-en-heers’ uiterst succesvol zijn. Disclaimer: dit is geen topic om opnieuw de RKK of de Reformatie te besmeuren! De vraag is: hoe zie jij de ontwikkeling en de toekomst van het christendom? Heeft de ontwikkeling van de afgelopen 500 jaar invloed gehad op jouw geloofsbeleving? (duh, uiteraard voor protestanten). En had de Reformatie wellicht anders gemoeten, en hoe dan?
 9. St. Ignatius

  Beledigen andere levensbeschouwingen/godsdiensten

  Het is deels offtopic, maar het is vooral een valse voorstelling van zaken. Zoals door Thorgrem ook reeds opgemerkt: kijk nog eens goed naar de chronologie van de berichten in dat topic. Het is overigens ook niet zo dat niet-christenen zijn uitgesloten van deelname aan dit forum. Ook buiten het levensbeschouwelijke deel is iedereen welkom om deel te nemen. Er wordt alleen wel gevraagd om de basisprincipes van het christendom te respecteren. In dit geval wordt expliciet het credo van Nicea genoemd, maar de christenen die dat onderschrijven, onderschrijven impliciet ook de Drieeenheid. Ook al ging Nicea daar niet over. Maar zelfs als je daar niet mee akkoord kunt gaan, kun je alsnog deelnemen aan het forum mits je wel dit christelijke uitgangspunt respecteert. En daar gaat het dus mis... een jg die meent voor alle christenen te kunnen spreken gaat gewoon een aantal bruggen te ver. Na jaren op diverse fora deelgenomen te hebben, heb ik inmiddels wel een olifantenhuid gekweekt vwb de onzin die over de RK wordt beweerd. Ook begrijp ik best dat kleinere gemeenschappen zich graag willen profileren door zich tegen de Moederkerk af te zetten. Dat is vergelijkbaar met bv. een wedstrijd Nederland-Duitsland, waar alle anti-Duitse sentimenten van stal worden gehaald. Allemaal prima, daar lig ik echt niet wakker van. Het wordt anders als een jg beweerd voor alle christenen te spreken en dan stellige uitspraken gaat doen, die bovendien diametraal tegengesteld zijn aan wat het christendom geloofd. Hou je gewoon bij je eigen geloof. Ik ga ook niet beweren voor het christendom te spreken, terwijl ik dondersgoed weet dat grote delen daarvan iets anders geloven. Sterker nog, dat gelovigen binnen mijn eigen Kerk soms anders geloven. Uit ervaring weten we gewoon dat er bij de jg een onzichtbare agenda meespeelt. Waarbij het besmeuren van anderen een doel op zich is. Die bovendien in lectuur onder haar eigen leden wordt verspreid, om al naar gelang in te zetten. Het is dus niet zo vreemd dat een forum grenzen stelt en daarnaar handelt. Ach ach, nu wil je zelfs het leed dat katholieken in de arena’s van Rome is aangedaan gaan claimen voor jouw 19e eeuwe Amerikaanse club? Schei toch eens uit met die onzin.
 10. St. Ignatius

  WTG/Christendom & het nazisme

  En de zoveelste leugen van sjako..... dit is nl. de apostolische nuntius te Duitsland, en dus zeker geen paus.
 11. St. Ignatius

  WTG christelijk?

  Correctie: je gebruikt het verkeerde griekse woord. In het geval van een gemeenschappelijke ontologie had er sprake moeten zijn van een bepaalde orthodoxie. En die is er niet. Het was voor iedere lezer dus overduidelijk dat de opmerking van FG op orthopraxie sloeg.
 12. St. Ignatius

  WTG christelijk?

  Het is helaas een tendens die we ook in de samenleving tegenkomen, met name in de politiek: de erosie van de middenpartijen en middenklasse. De meningen schuiven steeds verder op naar de extreme varianten, mede onder invloed van social media. Mensen voeden zich allen nog met informatie uit nieuwsbronnen die ze zelf betrouwbaar vinden en sluiten zich af voor elk ander geluid. Iedereen zit daardoor in zijn eigen bubbel... Het helpt ook niet als mensen persoonlijk gaan worden en ‘zelfingenomenheid’ gaan verwijten terwijl ze zich daar zelf schuldig aan maken. Of de geloofsovertuiging van anderen belachelijk maken door te stellen dat hun credo ‘niks waard is.’ Dat heeft niets meer met inhoudelijke kritiek te maken, maar alleen met moddergooien.
 13. St. Ignatius

  WTG christelijk?

  Sorry, dat was uiteraard niet de bedoeling. Wat mij betreft is iedereen welkom die ontopic iets te melden heeft. Maar als ik tegen een moslim zeg dat hij zijn geloof niet goed begrijpt en ik het hem wel even zal uitleggen, dan denk ik dat de reactie niet bepaald positief zal uitpakken. En dat is precies wat sjako hier nu ook doet. Spreek gewoon voor jezelf en leg anderen geen dingen in de mond...
 14. St. Ignatius

  WTG christelijk?

  Nu is associeren met de duivel ook meteen weer het andere uiterste. Ik heb verder geen waardeoordeel over wat anderen geloven. Ik constateer alleen dat er buiten de Kerk wel elementen van waarheid te vinden zijn, maar daarmee hoeven het nog geen christenen te zijn.
 15. St. Ignatius

  WTG christelijk?

  Neuh, ik niet. Net zo min als zda of mormonen christenen zijn. Het herkennen van de afwijking is een, het vinden van gemeenschappelijkheid is weer iets heel anders.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid