Spring naar bijdragen

Dannyr

Members
 • Aantal bijdragen

  5679
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Alles door Dannyr geplaatst

 1. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Ik volg niet een heidense keizer, maar gewoon Gods woord. Althans waar in mijn bijdragen citeer ik een heidense keizer? Ik citeerde de bijbel en wat Gods woord ons zegt over de HG. Niets meer en niets minder
 2. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  En? Ik haalde puur bijbelse argumenten aan. Geen enkele keer Constantijn enz.. Baseerde mij geheel op de bijbel niks meer en niets minder. Daarbij staat er in de bijbel dat Jehovah 1 naam is en dat men dingen mag vragen in de Naam van : de Vader/de Zoon en de Heilige Geest. Vreemd dat men dan een kracht gelijkstelt aan de Vader en de Zoon. Daarbij spreekt men over de naam en niet de nam(en) vd Vader/Zoon en Heilige Geest. Dus ze zijn 1(1 naam dus) ---------------------------------- Hé Danny, maar je erkent wel dat het pas met name door toedoen van keizer Constantijn en foute geestelijke leiders in de 4de eeuw is geformuleerd. Een verdraaiing van de Schriften. Wat Constantijn beweerd ed. doet niet zoveel ter zake. Ik richt mij vooral op de schrift en de schrift alleen. En daaruit kan ik herleiden dat de HG een persoon is. Zelfs zonder Constantijn is dat ter herleiden uit de wijze waarop de schrift spreekt over de HG en Hem allerlei persoonlijke eigenschappen toedicht(zoals spreken en zenden ed.) Ik weet dat JG beweren dat alles pas ontstond bij Constantijn. Maar als dat hele stukje geschiedenis er niet aan vooraf was gegaan(van Contantijn en de geestelijken die alleen bevestigden wat daarvoor al geloofd werd op basis van de schrift, want meer dan dat deden ze niet, ze verzonnen niet opeens een nieuwe gedachte oid) ..dan nog zou ik op basis van de schrift alleen het al heel apart vinden dat de HG duidelijk tot mensen spreekt en hen zendt(in handelingen) en dan geen persoon is volgens sommigen. Personificeren doe je alleen als er aanleiding voor is.
 3. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  En? Ik haalde puur bijbelse argumenten aan. Geen enkele keer Constantijn enz.. Baseerde mij geheel op de bijbel niks meer en niets minder. Daarbij staat er in de bijbel dat Jehovah 1 naam is en dat men dingen mag vragen in de Naam van : de Vader/de Zoon en de Heilige Geest. Vreemd dat men dan een kracht gelijkstelt aan de Vader en de Zoon. Daarbij spreekt men over de naam en niet de nam(en) vd Vader/Zoon en Heilige Geest. Dus ze zijn 1(1 naam dus)
 4. Dannyr

  Wie is de ware kerk?

  Ja wat is de ware kerk: Volgens sommigen was Jezus Nederlands Hervormd, anderen zeggen Hij was rooms katholiek en volgens mij was Jezus een baptist Nee ik denk dat als je als kerk zo dicht mogelijk nastreeft wat Jezus leerde en als kerk mensen aanspoort te leven als Hij je een goede poging doet als kerk zijnde, maar DE ware kerk bestaat volgens mij niet. Dat is het etiket wat mensen er zelf opplakken daar ze menen het beste te doen wat Gods woord leert en zegt. Maar daar ook een kerk uit feilbare mensen bestaat is er naar mijn mening geen echte ware kerk. Hoezeer men ook poogt zo dicht mogelijk naar Gods woord te leven. Wel bestaat er een ware Heer en Verlosser..gelukkig maar
 5. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Toch apart dat de HG letterlijk tot mensen spreekt en hen zendt. Want dat kan weldegelijk letterlijk worden genomen omdat de personen tot wie de HG sprak ook daadwerkelijk gehoor gaven aan deze opdracht vd HG om te gaan en een taak te vervullen die de HG gaf. Contextueel zeer letterlijk!! Als de wijsheid word gepersonificeerd(in dit geval terrecht) in spreuken dan beweren JG dat het om de geboorte van Jezus gaat in spreuken. Dus enige willekeur in wat wel of niet gepersonificeerd wordt heerst er wel onder mening JG. En? Als de HG letterlijk spreekt en zendt kan de HG een persoon zijn.
 6. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Precies Antoon! Danny staat niet open voor andere opties, hij blijft bij zijn stokpaardje! Leer mij dan Getuigen van Jehova kennen op dat punt... Maar serieus: waarom in zulke menselijke beelden denken bij dat gebruik van de term "persoon" (Ï€Ïόσωπον; prosopon)? Alleen al het besef dat dat Griekse woord in de tijden dat het werd gebruikt in de theologische discussies "masker" betekende, zou je moeten waarschuwen dat men hier niet een "persoon in menselijke zin" op het oog heeft!! Maar iets "in voor mensen enigszins begrijpelijke taal" probeerde te stamelen over "Gods geopenbaarde geheimenissen"... Ja Hendrik ik ben opeens de starre stugge christen. Naar mijn mening wakkerde ik de discussie juist aan na de opmerking van antoon dat de HG geen persoon kon zijn omdat de HG over meerdere personen/discipelen werd uitgestort. Toen bracht ik in dat als antoon dit als argument gebruikt om te ontkrachten dat de HG een persoon is, God de Vader ook geen persoon kan zijn op basis van hetzelfde argument wat Antoon gebruikt voor de HG God de Vader is immers alomtegenwoordig(kan overal tegelijk zijn). Ik zou volgens dezelfde regels van antoons logica mbt de HG dan ook kunnen beweren dat God de Vader slechts een kracht is ipv een persoon. Daarna is het enige wat ik lees van een wtg medestander dat: ik alleen maar stokpaardjes van stal haal enz.. Terwijl ik beiden JG juist aanspoor en motiveer om nog eens kritisch naar hun eigen argumentatie te kijken. Klaarblijkelijk is dat laatste teveel gevraagd. Maar uiteraard heeft antoon nog niet gereageerd dus met hem staat de discussie nog open. Ik hoop dat hij mijn vergelijking wel serieus neemt en de consequenties die hieruit voortkomen, als je dit standpunt mbt de HG doortrekt naar de alomtegenwoordigheid van God de Vader.
 7. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Precies Antoon! Danny staat niet open voor andere opties, hij blijft bij zijn stokpaardje! Ik respecteer zijn mening en hem, maar hij "slaat steeds achteruit tegen de prikkels". (Handelingen 26:14) . . .’Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Achteruit te blijven slaan tegen de prikkels maakt het hard voor u.’ groet, Ed Jammer Ed dat jij mijn schriftcitaten en argumenten even aan de kant schuift met de benaming "stokpaardje". Jij kwam niet verder dan een antwoord als: "Ja ik kan me voorstellen dat de HG in de bijbel op een persoon lijkt..maar hij is het niet!" Nou als ik daar blind op af moet gaan en de bijbel leert duidelijk wat anders dan neem ik toch liever aan wat Gods woord leert over de HG Wat ik(in tegenstelling met jou) gedaan heb is precies aantonen waar in de bijbel de HG alle eigenschappen heeft van een persoon. Hier ben je helaas amper op in gegaan.(behalve dan te roepen dat we het vooral niet zo moeten lezen alsof de HG een persoon is zonder verdere onderbouwing, maar puur en alleen jouw persoonlijke overtuiging en mening, dat mag, maar op een discussieforum zul je zaken moeten onderbouwen en beargumenteren en niet klakkeloos wat roepen) Vervolgens kwam Antoon met het argument dat de HG over diverse discipelen werd uitgestort DUS geen persoon kon zijn. Vervolgens heb ik daarop gereageerd dat deze DUS geen DUS hoeft te zijn omdat God zelf als persoon alomtegenwoordig is(overal tegelijk kan zijn) Dus de bijbel sluit niet uit dat een goddelijk persoon(dit zet ik er wel nadrukkelijk bij) klaarblijkelijk op meerdere plaatsen tegelijk kan zijn, dus als dat mogelijk is volgens Gods woord, waarom zou een goddelijk persoon dan niet over meerdere mensen uitgestort kunnen worden?. (je zult een beetje zelf na moeten denken en dieper moeten ingaan op de persoon van God de Vader en de HG, maar een beetje moeite doen mag wel) Antoon kwam inderdaad met een antwoord gebaseerd op menselijke logica, en liet bij deze puur menselijke redenatie Gods Woord los daar de bijbel over wel meer dingen spreekt die menselijk gezien niet mogelijk zijn, en volgens dezelfde redeneringen van Antoon niet waar kunnen zijn. Inderdaad een menselijk persoon kan niet over diverse mensen worden uitgestort/ een menselijk persoon kan ook niet over water lopen/een menselijke persoon kan geen water in wijn veranderen. Dus antoon verwerpt al deze zaken uit Gods woord dus ook als waarheid? Dat mag! Ik vind het altijd jammer dat Jehova's getuigen zodra er juist van hun kant een wachttorenstokpaardje van stal wordt gehaald en men op een discussieforum als credible dit standpunt ter discussie stelt en er goede bijbelse argumenten worden gegeven jehova's getuigen niet blijken te kunnen beargumenteren waarom ze iets vinden, en men narrig reageert ipv inhoudelijk en bijbelse argumenten te geven. Maar dat is meer het probleem van de gemiddelde JG en het WTG dan mijn probleem als christen die de schrift serieus neemt en niet wat 1 of andere club meent wat de schrift zegt, en je dit niet eens ter discussie mag stellen. Je zou meer respect van mij ontvangen als je op mijn argument van de alomtegenwoordigheid van God inging en mijn terechte vergelijking met de HG die over meerdere personen kan worden uitgestort. Klaarblijkelijk heb je een te beperkt beeld van God en de HG, want uiteraard beschikken de personen vd drie-eenheid over andere eigenschappen dan een sterfelijk en menselijk persoon. De opmerking van Antoon: "Ja de HG kan over meerdere personen worden uitgestort en kan dus geen persoon zijn" toont aan dat JG een zeer beperkt beeld hebben van de HG als GODDELIJK persoon. En hij doet hier alsof het hier om een vergelijking gaat met een sterfelijk persoon zoals wij mensen zijn...ja dan zou Antoon gelijk hebben. Maar de HG beschikt net als God de Vader over goddelijke eigenschappen die een menselijk persoon niet heeft. Hier gaan antoon en jij dus de mist in! Prettige zondag!
 8. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Hoezo zou de HG geen persoon kunnen zijn omdat Hij uitgestort werd over meerdere discipelen? Ik bedoel: God kan ook alomtegenwoordig zijn!! Ben je met me eens toch? Dan vervalt jouw puur rationele argument dat het niet logisch zou zijn dat de HG een persoon is omdat Hij over meerdere mensen(discipelen) werd uitgestort. Jij redeneert dat een persoon niet over meerdere mensen kan worden uitgestort en dus dat de HG om die reden(jouw logica) geen persoon kan zijn. Maar met dezelfde logica kan je dan ook beweren dat God geen persoon is. Want welke persoon kan overal tegelijk aanwezig en dus alomtegenwoordig zijn? Dus al met al moet je dan met andere argumenten komen dat de HG geen persoon kan zijn omdat het niet overeenstemt met jouw logica. Want dat geld voor Gods alomtegenwoordigheid net zo. En zou volgens dezelfde regels van jouw menselijke logica God ook geen persoon kunnen zijn. Maar beiden: zowel God als de HG worden persoonlijke eigenschappen toebedeelt in de bijbel. Dus tegenover onze beperkte menselijke logica staat Gods woord die de HG persoonlijke eigenschappen toedicht.
 9. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Een taakverdeling maakt iemand niet minder dan de ander in natuur en wezen. Je maakt dezelfde denkfout hier bij de HG als bij Christus. Zelfs de minister president die hoger is in funtie dan mijn persoontje is even menselijk als ik. --------------------------------------------------------------------------- Juist de minister-president (naam: Mark Rutte) is een persoon evenals jij een persoon bent. Maar de HG is geen persoon (heeft ook geen naam)maar Gods kracht, groet. Maar ik toonde juist aan dmv diverse Schriftplaatsen dat de HG wel een persoon is. Hij spreekt/getuigd en je kan Hem bedriegen en verdriet doen, en Hij pleit voor ons. Nogal eigenschappen van een persoon vind je ook niet? Ik snap je 1 tweetje met de vergelijking van Mark Rutte en mij als nederlandse burger niet, althans niet in jouw begrip van hoe de persoon van God in elkaar steekt(wel in de context vd drie-eenheidsleer want dat kan je met dit voorbeeld juist prima verduidelijken aan o.a. JG). Ik toonde juist aan dat ook Jezus net zo goddelijk is in natuur en wezen als de Vader. Zoals ik net zo menselijk ben als Mark Rutte ongeacht de positie van Rutte als minister president. Volgens mij snap jij mijn statement niet en herhaal je verder zonder onderbouwing je standpunt dat de HG geen persoon is. Maar een standpunt meerdere malen herhalen zonder dit te beargumenteren maakt dit standpunt nog niet waar, hoe vaak je het ook herhaald. Op een discussieforum zul je dit moeten onderbouwen vanuit de schrift. Zoals ik gedaan heb in mijn vorige bijdragen waarom ik denk dat de bijbel leert dat de HG wel een persoon is.
 10. Dannyr

  Johannes 1:1 De anarthrous constructie

  In mijn Nederlands-grieks lexicon staat hier het griekse woord: ἦν ēn (uitspraak:ane) wat: Ik was betekent en het betreft hier die onvoltooid verleden tijd. Voor de volledigheid verwijs ik je naar mijn bron/naslagwerk: (importantia studiebijbel vh nieuwe testament grieks-nederlands lexicon/ISBN 9789057191435/blz 560, strongnummer 2258) In Filippenzen 2:5? Sure??? Oei oei. Ik bedoelde joh 1 vers 1
 11. Dannyr

  Johannes 1:1 De anarthrous constructie

  In mijn Nederlands-grieks lexicon staat hier het griekse woord: ἦν ēn (uitspraak:ane) wat: Ik was betekent en het betreft hier die onvoltooid verleden tijd. Voor de volledigheid verwijs ik je naar mijn bron/naslagwerk: (importantia studiebijbel vh nieuwe testament grieks-nederlands lexicon/ISBN 9789057191435/blz 560, strongnummer 2258) Vreemd dat mijn grondtekst hier aangeeft dat het over de onvoltooid verleden tijd gaat. Wiens grondtekst heeft het nu bij het juiste eind? is nu de vraag. Mag ik vragen welke grondtekst jij hier hanteert? Dan kan ik 1 en ander vergelijken.
 12. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  En ik ben er zeker van dat de HG wel een persoon is daar alleen een persoon kan getuigen/spreken/ zenden enz... Ja? Engelen hebben ook niet altijd een naam, maar er zijn toch diverse engelen. Dus ansich geen argument dat de HG geen persoon is. Jij ziet het als verwarring omdat je het niet wenst te aanvaarden. Maar zo verwarrend is de schrift niet. Als de HG spreekt duidt dit op een persoon niet op een kracht. Wat is er volgens jou verwarrend? Dat hetgeen de bijbel leert niet strookt met de leer vh WTG? Nou in dit geval geen personificatie daar de HG in diverse boeken als persoon wordt aangeduid. Apart dat je de Wijsheid in spreuken 8 niet personificeert daar jij blijft beweren dat het over de schepping van Jezus gaat. Maar dat even terzijde. Mensen kunnen ook "bezet zijn"door een demon, maar ook demonen dat zijn personen en entiteiten. Ze spraken zelfs met Jezus? Dus waarom zou de HG niet iemand kunnen "vervullen" en toch een persoon kunnen zijn?? Ik zie het probleem niet Ed! (zie voorbeelden van mij) God kan bijvoorbeeld alomtegenwoordig zijn, en dat past ook niet bij een persoon, maar jij en ik durven toch niet te beweren dat God geen persoon is? Dat jij iets niet met je menselijk verstand kan bevatten zoals God die "alomtegenwoordig" is of de HG die mensen "vervuld" zegt niet dat zowel God als de HG geen personen kunnen zijn. En?? iets wat Stefanus niet zag wil niet zeggen dat Hij er niet is. Stefanus zag ook geen engelen maar die zijn er ook, dus wat zegt dit argument? En?? Iets niet benoemd hebben zegt niks!! En?? de HG wordt soms de Geest van Christus of de Geest van God genoemd door elkaar heen dus wat wil je hiermee aantonen?? 2 teksten aan elkaar koppelen voor eigen vermeend conclusies. Wie zegt dat je niet zowel vriend van Christus als zonen God genoemd kan worden. Weet jij wel wat de diepere betekenis achter deze termen is? Want zonder wachttorendefinitie wordt het namelijk zeer verhelderend wat de bijbel hierover zegt!
 13. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Beste Ed, Hiermee geef je te kennen dat Jezus weldegelijk goddelijke titels deelt met Jehovah. En Goede Herder is er 1 van. Naast deze titel is Jezus ook net als Jehovah de Heiland/Eerste en de Laatste(=Alfa en Omega). Jezus zegt IK ben de Eerste en de Laatste, ook zegt Jezus dat Hij eeuwig leven geeft en zonde kan vergeven. Allemaal zaken die ook aan Jehovah worden toegeschreven. De joden beschuldigden Jezus niet voor niks van Godslastering omdat ook zij (net als ik) begrepen wat deze uitspraken betekenden. Alleen de joden en Schriftgeleerden veroordeelden Jezus hierom, en ik en vele andere christenen erkennen deze uitspraken van Jezus. Alleen JG en bepaalde andere groeperingen ontkennen dit net zo hard als de joden en de Schriftgeleerden. Klopt maar Jezus zei niet dat Petrus net als Jehovah de Goede Herder is, maar inderdaad weid(of voed) Mijn Lammeren. Net zoals Jehovah het heeft over Zijn Lammeren Uiteraard weet ik hoe jij erover denkt. Jij haalde dit onderwerp over de goddelijkheid van Jezus zelf aan terwijl dit topic ging over de HG wel of geen persoon. Daar ben je helaas niet echt op ingegaan. En ik heb de goddelijkheid van Jezus verdedigd op grond van Gods woord de bijbel. 0x nicea genoemd en 0x Contantijn. Dus je kan me niet betichten dat ik de drie-eenheidsleer baseer op buitenbijbelse bronnen. Tot op heden baseerde ik me enkel en alleen op Gods Woord en op letterlijke uitspraken van Jezus(zie al mijn argumenten in mijn vorige bijdragen) Nou nu zal het best zijn dat ze dit deden. Maar ze begrepen dondersgoed wat Jezus bedoelde met termen als Ik ben(Ego Eimi)/Dat Jezus zei dat Hij(net als Jehovah) eeuwig leven gaf/ Jezus net als Jehovah zonden vergaf/ Jezus net als Jehovah Heiland was.. Ze erkenden dit niet(net als het WTG overigens) maar ze verdraaiden in deze kwestie niet Zijn woorden, ze begrepen Jezus te goed en daarom werden ze kwaad en wilden ze Hem stenigen vanwege godslastering. Deze woorden zijn voor jouw rekening en het WTG. Let wel ook het WTG heeft eigen dogma;s en filosofieën die niet overeenstemmen met het getuigenis vd schrift. Absoluut. Ik neem net als JG de schrift uiterst serieus, al verschillen we enorm van mening mbt bepaalde schriftinterpretatie. Zeker niet, toevoegen aan de schrift is ook wel het laatste wat ik doe. Zeker waar Jezus is middelaar, maar we kunnen ook direct tot Hem bidden. Jezus zegt dat we Hem direct om dingen kunnen vragen: "14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. En Jezus is inderdaad gestorven en opgestaan opdat wij eeuwig leven mogen hebben. Al zitten er in je laatste zinnetje al zaken verborgen waar wij verschillend over denken. Opstanding betekent voor mij lichamelijke opstanding en niet een geestelijke opstanding zoals JG beweren -eeuwig leven betekent voor mij niet alleen simpelweg : 'altijd bestaan' maar eeuwig leven heeft een diepere rijkere betekenis dan dat. Maar dat laatste is voor een ander topic. Hopelijk ga je in op de kwestie HG wel of geen persoon
 14. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Dat is niet helemaal waar Ed. God verscheen als mens aan Abraham samen met 2 engelen. Sterker nog! God at zelfs met Abraham. Dus dat God nooit als mens verscheen is niet waar. Lees heel genesis hoofdstuk 18, toen God verscheen aan Abraham en met hem at (tesamen met 2 engelen die ook als mens verschenen) en vertelde dat Sara zwanger zou worden. Uiteraard is God niet gelijk aan de mens, maar dat is niet hetzelfde dat God weldegelijk als mens kan verschijnen aan o.a. Abraham en Christus die als mens naar de wereld kwam en Zijn gelijkheid aan God(tijdelijk) opgaf om voor de mens te sterven(fil 2 vers 7 en8) Beste Ed lees ook eens het deel wat na Jesaja 40:10 komt, want in Jesaja 40 vers 11 identificeert Hij zich ook als: Herder! 11 "Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien" Wie noemt zich in joh 10 vers 14 De Goede Herder??, dat is Jezus beste Ed. Jezus zegt namelijk dat Hij die Herder is: Joh 16:14 "Ik ben de goede herder". Behalve dat is het ook Jezus die ze hoedt Joh 16 vers 14 tot 16 zegt Jezus: "Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder." Dat komt aardig overeen met wat Jehovah in Jesaja 40 vers 10 en 11 zegt(vergelijk maar) Niet iedereen was er overigens blij mee joden wisten dat Jezus Zich gelijk stelde aan Jehovah en in joh 16 vers 19 komt dit dan ook ter sprake na deze uitspraak. Net als de joden in de tijd van Jezus ontken jij dat Jezus Jehovah is. Men wilde Jezus zelfs stenigen omdat Jezus Zich gelijk stelde aan Jehovah, behalve dat Jezus tig-keren de term: Ego eimi gebruikt (Ik ben zoals Jehovah zich openbaart in het oude testament) zegr Jezus naast de Goede Herder te zijn ook degene te zijn die Eeuwig leven geeft(ook iets wat alleen Jehovah kan) Dus ik denk dat je de overeenkomsten mist en de link tussen diverse Bijbelpassages mist. Jezus betrekt oudtestamentische uitspraken mbt tot Jehovah op zichzelf en stelde Zich gelijk aan Jehovah. Niet voor niks pakten de joden(in vers 31 van joh 16) stenen om Hem te stenigen vanwege godslastering(in hun ogen) Het WTG ontkent eveneens net zo hardnekkig de goddelijkheid van Jezus net als de joden uit die tijd. Al stenigen ze wel geen mensen, maar de ontkenning is hetzelfde als de ontkenning vd joden en de Schriftgeleerden.
 15. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Alfa en Omega betekent hetzelfde als Eerste en Laatste, en ik wees je op de volgende aanwijzingen:L Openb 1 vers 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Wie zegt hier dat Hij de Eerste en de Laatste is?(= Alfa en Omega) Jij zegt: God de Vader. Pak ik echter de vervolgzin erbij dan lees ik in vers 18: 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Wie is er dood geweest en opgestaan??...Jezus natuurlijk!! Dus de uitleg is heel simpel, degene die zich in openbaringen 1 vers 17 de Eerste en de Laatste noemt identificeert zich vervolgens ook als: degene die dood was maar weer leeft..rara wie is er gestorven en opgewekt...Jezus uiteraard! Dus Jezus is de Eerste en de Laatste (=Alfa en Omega) Het staat er notabene bij in de context!! Ik weet dat JG dit niet lusten, maar de context negeren van dit vers lijkt me ons niet verder te helpen als je een serieuze bijbelonderzoeker bent zoals JG willen zijn. In genesis spreekt God als ons. In Genesis 19 vers 24 zie je al dat er meerdere personen in de Godheid actief waren: Genesis 19:24 24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. ...De Heere liet zwavel en vuur regenen van de Heer uit de Hemel(2 Heren dus, en naar mijn mening de 2 personen vd drie-eenheid die hier al actief waren in het OT!!) Daarbij snap jij de drie-eenheidsleer niet, want ook al spreekt de Alfa en Omega over "Ik" ipv "Wij" dan is dat slechts 1 vd personen vd drie-enige Godheid die spreekt. Alle 3 vormen ze die ene God maar ze zijn uiteraard niet elkaar. Dus deze opmerking van jou getuigd van onvoldoende kennis van wat de drie-eenheidsleer inhoud. Daarbij deelt God de Vader tig van goddelijke titels met Jezus Zoals ik al eerder aangaf noem Jezus Zichzelf de Eerste en de Laatste in openbaringen 1 vers 17, omdat Jezus in vers 18 geïdentificeerd wordt als degene die dood was en nu leeft.  Idem in in openb 1 vers 17 noemt Jezus Zichzelf de Eerste en de Laatste. Dus helaas voor jou is het niet alleen de Vader die Zichzelf op deze wijze identificeerd lees de hele context van openbaringen 1 vers 17 en 18(identificatie van degene die zich in vers 17 eerste en laatste noemt!) Opnebaringen is een boek waarin Jezus en God de Vader dingen doorgeven aam Johannes(soms via een engel ja) Maar Jezus is aan het woord in openbaringen 1 vers 17 en 18.(Context!!)
 16. Dannyr

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Ik ben nog steeds verbijsterd door het nieuws. Ben bang dat dit steeds meer voor zal gaan komen , zoveel fanatici binnen de islam die als tikkende tijdbommetjes tussen ons in leven Triest en afschuwelijk dat dit gebeurd is, heb er geen woorden voor.
 17. Dannyr

  King James bijbel werkt goed tegen geestelijke strijd

  Ik vind de kjv wel een mooie vertaling. Waar staan precies die vergissingen mbt Jezus en Joshua? Deze namen hebben volgens mij wel beiden dezelfde betekenis. Al snap ik uiteraard dat het om 2 verschillende personen gaat.
 18. Dannyr

  Waar komt kwaad/Satan vandaan

  De satan maakt zeker een doorontwikkeling mee(in negatieve zin) hij begon als slang in genesis en eindigt als draak in openbaringen(symbolisch gezien uiteraard). Dit omdat satan zich in de tussentijd kon voeden met al de slechtheid in de wereld en de slechtheid die mensen doen
 19. Dannyr

  Bijbel en Egyptische chronologie

  Hier een compliment van mijn kant. Want hiermee laat je zien dat de bijbel en mensen die aan het woord zijn in de bijbel ook weleens beeldspraak gebruikten zoals de zon die stil stond. Vaak maakt men de bijbel belachelijk omdat er beeldend wordt gesproken over bepaalde zaken. Wij zeggen inderdaad ook dat de "maan schijnt" Maar wetenschappelijk gezien en met de kennis van nu weten we dat niet de maan schijnt, maar dat de maan het licht reflecteert vd zon. Al ziet het er wel vanaf de aarde zo uit.
 20. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Deze zin in openbaringen 22:13 wordt uitgesproken door iemand die in vers 12(ervoor) ook zegt: "Ik kom spoedig" Daarna identificeert deze persoon Zich als de: Alfa en Omega. Wie komt er volgens jou spoedig in vers 12? Jouw antwoord is degene die dus ook in vers 13 aan het Woord is, en Zichzelf de Alfa en Omega noemt. Ik heb alle reden om aan te nemen dat: Jezus spoedig terugkomt en daarmee is Jezus dus de Alfa en Omega in openb 22:13
 21. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Ik zeg ook dat on openb 1 vers 8 de alfa en omega op: God de Vader wordt geduid. Alleen in openb 1 vers 17 wordt Jezus de Eerste en de Laatste genoemd(wat ook hetzelfde is als Alfa en Omega. Ik wilde laten zien dat deze titels doorelkaar heen worden gebruikt voor zowel Jezus als God de Vader, en daarom naar mijn mijn Jezus en de Vader beiden God en 1 in wezen zijn. Anders zou de schrijver vh Bijbelboek openbaringen deze titels niet doorelkaar durven te gebruiken en toe te passen op zowel Jezus als de Vader. Dat klopt want Jezus en God de Vader en de HG waren samen die drie-enige God die er van het begin al was. Alleen Jehova's getuigen geloven dat God de Vader weldegelijk een andere God schiep, want jullie leren dat Jezus een geschapen wezen is en dat dit wezen naast God de Vader 'een'god is. Een Almachtige(=de Vader) en een Machtige(=Jezus) God Dus eigenlijk geloven Jehova's getuigen in meergodendom en niet de christenheid. En geloven jullie weldegelijk dat na God er een andere geschapen God werd geformeerd, dat is precies wat in jullie doctrines en leerboeken staat over Jezus. Hij kreeg het niet hij is het. Het is niet zo dat God de Vader in deze tekst tot de Zoon zegt: Ja ik geef je de titel eerste en laatste, maar Jezus is de Eerste en de Laatste, daarom heeft Hij die titel(net als God de Vader). Deze titel is niet slechts een titel omdat Jezus dit kreeg, maar is een titel die Hij draagt omdat dit iets zegt over het eeuwige wezen van Christus en dat Christus als Schepper aan het begin staat van alles, net als God de Vader. Ik denk dat jij de lading van deze titel wat onderschat en wat dit in feite zegt over de natuur en het wezen van Jezus. Nee niet als geest, ieder mens zal een lichamelijke opstanding meemaken volgens de bijbel, een opstanding ten oordeel en een opstanding ten leven. De graven zullen open gaan.
 22. Dannyr

  Gods werkzame kracht of Geest?

  Jezus wordt ook almachtige genoemd. Vraagje: Wie is in openbaringen 1 vers 8 de Alpha en Omega(begin en het einde) en Almachtige genoemd? De Vader! Let eens op wie er in openbaringen1 vers 17(net als God de Vader) de Eerste en de Laatste genoemd wordt: Jezus!!(Hij is immers dood geweest en opgestaan zie vers 18) Dus Als Jezus net als God de Vader de eerste en de laatste wordt genoemd is Hij net als God de Vader Almachtige! Titels(zoals Eerste en Laatste/Heiland etc..) worden doorelkaar gebruikt voor zowel Jezus als God de Vader, dit omdat ze aan elkaar gelijk zijn in natuur en wezen, anders had men dat nooit gedurfd(zou dan godslastering zijn geweest). Ja daar gaan we weer. Bekende tegenwerping maar.. uiteraard zei Jezus dit als Mens. Nadat Jezus Zijn gelijkheid aan God heeft afgelegd zoals in fil 2 vers 7 en 8 mooi beschreven staat(er heeft positieverandering plaatsgevonden. Die nuance ontgaat jou volledig volgens mij als je een tekst als joh 14:28 even lukraak citeert zonder dit in het licht te zien in wat er nog meer over Jezus wordt gezegd. Btw een taakverdeling binnen de Godheid zegt niks over minder zijn in natuur en wezen, dat is ook denkfout als je dat hiermee bedoeld. Wat is jouw conclusie uit johannes 17:24??, want we lezen beiden dezelfde tekst maar contextueel ontkent johannes 17:24 geenzins dat Jezus God is. Trouwens je wisselde weer van onderwerp want ik ging in op het feit dat de HG in de bijbel als een persoon wordt aangeduid. Jij betrekt de goddelijkheid van Jezus in de discussie. Dat is in principe prima, en ik ben ook goed in staat de goddelijkheid van Christus te verdedigen op grond van het getuigenis vd schrift. Alleen in dit topic wordt het thema: de HG wel of geen persoon besproken(zoals ik al deed hierboven) en niet de goddelijkheid van Jezus. Al ontken ik niet dat dit topic wel veel directe raakvlakken heeft met het onderwerp: 'de goddelijkheid van Jezus'. Ik gaf aan dat de HG spreekt/mensen zendt, dat je de HG kan bedriegen en bedroeven etc..allemaal eigenschappen ve persoon. Helaas ging je daar niet op in.
 23. Dannyr

  Bijbel en Egyptische chronologie

  Dit bedoel je?: http://www.volkskrant.nl/leven/duikers-vinden-gigantische-piramide-in-stille-oceaan~a450370/ Ik geef toe dat dit bericht in deze editie stond van de volkskrant. Maar ik vind verder weinig aanvullende informatie.
 24. Dannyr

  Hoe letterlijk is de Bijbel?

  Ja de bijbel en joodse cultuur kent inderdaad veel symbolische uitingsvormen. Ik zie dat o.a. terug in spreuken 8 vers 22 en 23 waarin de wijsheid gepersonificeerd wordt als een vrouw. (symboliek in spreuken) Behalve bij de wijsheid doet men dat ook bij de dwaasheid in spreuken 9:13 gepersonificeerd als "vrouwe dwaasheid" Dus niet alles is letterlijk maar er zit ook veel symboliek in de hele bijbel, dus het is steeds goed lezen en begrijpen vd schrift in wat letterlijk of figuurlijk is.
 25. Dannyr

  Bijbel en Egyptische chronologie

  Als ze er 1 vinden dan zou dat een mooie attractie zijn:) Een wildwaterglijbaan vanaf de top naar beneden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid