Spring naar bijdragen

Michiel

Members
 • Aantal bijdragen

  29953
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Michiel

 • Rang
  Eeuwige dank verschuldigd!

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Michiel

  Verschillende wijzigingen

  Opvallend de wijziging in de FAQ. Wat is de reden geweest om de Apostolische Geloofsbelijdenis weer op te nemen in plaats van Nicea?
 2. Michiel

  Van welke kloosterorde zou je lid worden?

  Het is nogal een open vraag, want hoeveel verschillende stromingen zijn er wel niet binnen de kloosterordes.
 3. Michiel

  Schriftlezing tijdens de eredienst

  Een dienst zonder schriftlezing is geen dienst in mijn ogen, even goed is een overdenking die geen enkele verbinding heeft met hetgeen is gelezen ook geen dienst. Tijdens de preek moet hetgeen dat gelezen is uitgelegd worden en daarbij kan je andere gedeelten aanhalen ter onderbouwing. Hier is het dan in mijn ogen wel belangrijk om hier een goede balans in te houden, zodat het niet een luk-raak bij elkaar gehaald verhaal lijkt te worden. Ik heb evangelische gemeenten meegemaakt, waarbij tijdens de preek de schriftlezing gewoon nog een keer werd gedaan of overdenkingen, waarbij er alleen maar verwijzingen waren naar andere gedeelten die dan het gelezene moesten uitleggen. Tijdens een dienst met de voorganger van de Lutherse gemeente werd eerst een Evangelie lezing gehouden en daarna werd deze lezing in herziene bewoordingen herhaald. Dat was voor mij het toppunt om de lokale samen op weg actie met de Lutheranen maar te laten voor wat het was.
 4. Michiel

  Afscheid en nieuwe moderators

  Hoi. Inderdaad veel andere dingen gaande...
 5. Michiel

  Feedback moderatie DTS

  De crew handelt in de geest van het beleid en wat zij voor ogen heeft met het forum. Niet exact op basis van de regels, want het is onmogelijk elke mogelijke situatie te vatten in regels. Ik sluit me daarom ook aan bij de gedachte van @Thorgrem. De crew is bij machte bij te sturen en zij staat daarin vrij om te bepalen op welke manier daarbij het forum en het gesprek het beste gediend is.
 6. Michiel

  Feedback moderatie DTS

  Moderators bepalen hoe en op welke manier er ingegrepen wordt. Op basis van (interne) feedback kan de crew dan besluiten om het een en ander terug te zetten.
 7. Michiel

  Online Bijbels / Voor- en nadelen van diverse vertalingen

  Daar zijn vast wel wat browser extensies voor die het kopieren mogelijk maken.
 8. Michiel

  Feedback moderatie DTS

  Beter iets teveel opruimen en dan herstellen, dan wat rommel te laten staan waarover dicsussie komt wat afleidt van het feitelijke onderwerp.
 9. Michiel

  Afscheid en nieuwe moderators

  Succes met de moderatie, dat is geen makkelijke taak. @Thorgrem Bedankt voor je inzet.
 10. Michiel

  Muziek van nu in de kerkdienst/mis

  @NaevaLeuk je weer eens te zien! Ik weet niet hoe bekend de gemeente is met Opwekking, anders is 181 wel een lied dat ik kan aanraden. Zingt makkelijk en ook goed geschikt voor beurtzang en tegenstem. "10.000 Redenen", maar ik weet niet of dat goed geschikt is voor samenzang. "Great is thy faithfulness" die is ook vertaald beschikbaar, maar ik vind de Engelse uitvoering mooier.
 11. Michiel

  Zondag

  Zondagsrust kan je op verschillende manieren invullen. Maar in mijn beleving vind je het alleen in Nederland zo strak dat er geen TV gekeken zou mogen worden. Als ik kijk naar landen om ons heen dan zie ik een heel andere omgang met de zondagsrust. De invulling zoals wij die kennen in het land is sterk door de reformatorische gedachte gevormd. Ik denk dat het goed is voor de mens om rust te nemen in de week. Zo kan je tot God komen, maar ook tijd besteden aan de familie en vrienden en tot rust komen. De zondag is een dag die we daarvoor hebben ingericht met elkaar om hier invulling aan te geven.
 12. Michiel

  Wat moet ik nog zeggen?

  Exegese helpt om te zorgen dat hetgeen in de Schrift staat ook begrepen wordt. Waarom heb je daar een afkeer van? De Schrift is het Boek de Boeken een verzameling geschriften die we tot een boek hebben gevormd omstreeks 367. Daarvoor waren de geschriften een rondzwervend geheel en werd er vooral gebruik gemaakt van orale traditie. De Kerk heeft in 367 ertoe besloten om tot een standaard bundeling te komen. Naast de boeken uit het Oude Testament (de Joodse traditie) een bundeling boeken voor het Nieuwe Testament (de Christelijke traditie). Door de bundeling van boeken krijg je een bron op basis waarvan alle Christenen vanuit hetzelfde beeld met elkaar kunnen praten en leren over God. We mogen in het tot stand komen van de Schrift ook Gods leiding zien dat Hij de Kerk wil leiden in de weg die zij gaat. De Schrift geeft ons daarmee houvast voor Dogmatiek en Traditie. Ook geeft de Schrift ruimte te onderzoeken en kritische vragen te stellen, want door kritische vragen te stellen kun je leren over en van God. In 2 Timoteüs 3 staat het eigenlijk best kernachtig omschreven:
 13. Michiel

  Wat moet ik nog zeggen?

  Kunstig hoe dit topic uitkomt op rekenen op basis van Daniel terwijl daar de hele vraag van de TS niet over gaat.
 14. Michiel

  Wat moet ik nog zeggen?

  @Devootje Je vroeg je af of je wel kritisch mag zijn als je gelooft. In Lucas 10 komt een wetgeleerde bij Jezus met de kritische vraag: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" (v 25). Als je dat zou vertalen naar het hier en nu zou je kunnen vragen "Wat is de zin van het leven?", "Waarvoor ben ik hier?". Jezus geeft als antwoord daarop de vergelijking van de barmhatige Samaritaan. De wetgeleerde weet dan ook het juiste antwoord te geven op de vraag Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. (v 36, 37). De wetgeleerde is kritisch met de vraag wat hij zou moeten doen. Het antwoord van Jezus is dat hij barmhartigheid moet tonen. Soms lijken we er vanuit te gaan dat twee zaken niet bij elkaar kunnen horen, zoals de schijn tegenstelling die je opwerpt. De Schrift leert ons dat wij ook kritisch mogen zijn. De Psalmen staan ook vol met vragen aan God over hoe en wat. De Schrift bevat niet alle antwoorden, maar vanuit de Schrift kunnen we veel verklaren. Naast de Schrift zijn er ook geschriften en de traditie die ons helpen om het een en ander te duiden. Gestudeerd hebben en een kritische houding hebben wil niet zeggen dat deze in tegenspraak zijn met geloven. Onze predikant zei het vanaf de kansel on-omwonden "Het wel of niet waar zijn van de evolutietheorie, doet niets af aan mijn geloof".
 15. Michiel

  Wat moet ik nog zeggen?

  Lees het boek Job eens. Daarin daagt Job God voor hetgeen hem is overkomen. Waarom leg je een causale relatie tussen kritisch zijn en niet gelovig? Geloven doe je met heel je ziel en verstand.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid