Spring naar bijdragen

Michiel

Members
 • Aantal bijdragen

  30000
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Michiel

 • Rang
  Eeuwige dank verschuldigd!

Recente profielbezoeken

1220 profielweergaven
 1. Michiel

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Ja en dus is daar de zonde van een man waarover Paulus schrijft. Adam had Eva moeten tegenhouden om de vrucht te eten en ook om daar zelf van te eten. Het niet tegenhouden van Eva is de zonde van een man.
 2. Michiel

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Het is avond en ochtend de zesde dag. Daarna is er dus de zevende dag, dat is in lijn met de opbouw in Genesis 1. Avond > ochten > een dag. Bij dag zes gebeurd dat ook, dus dag zeven is aangebroken, waarop God rust. Deze dag wordt dus wel begonnen, maar niet beeindigd. Daar komt deze gedachte vandaan, wat gegeven de tekst, niet onlogisch is.
 3. Michiel

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Adam had wel kennis van wat God tegen hem gezegd had over de boom van kennis van goed en kwaad.
 4. Michiel

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  De overtreding van Adam zit erin dat hij erbij staat en Eva niet waarschuwt.
 5. De meningen zijn enigsinds verdeeld over hoe dit te interpreteren. De goddelijkheid van Christus hangt gelukkig niet af van een enkel vers in Hebreeën. De vraag is waarom de auteur van de brief aan de Hebreeën Psalm 45:8 citeert in deze context.
 6. Michiel

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Prima, dan kunnen we een gesprek voeren. Ik zal proberen het een en ander wat secuurder te omschrijven, maar dat lukt niet altijd als je iets tussendoor doet. We begonnen het topic met de vraag of de scheppingsdagen 24 uur zijn of niet. De vraag die jij mij stelde op basis waarvan ik dan bepaalde dat de aarde niet ontstaan is 4000 jaar voor Christus. Dus een oudere aarde zie dan ~6500 jaar. Daar gaf ik een aantal voorbeelden van. Ik heb er geen enkel probleem mee om te accepteren dat de aarde ouder is dan ~6500 jaar. Ik kan om mij heen op basis van betrekkelijk 'eenvoudige' waarnemingen dat ook bepalen. Waar ik tegenaan loop is dat een zeer oude aarde omgeven is door aannames en deze als feitelijk worden gepresenteerd. Het vaststellen van een leeftijd gaat uit van de halfwaarde tijd van de isotopen. Door verschillende methodes te gebruiken kan er een bandbreedte bepaalt worden. De verschillende dateringsmethoden werken wel met de aanname dat verval constant is. In geval van het zachte tissue in de botten van dinosaurussen is daar nog niet alles over gezegd. Het werk van Mary Schweitzer dat begon in 1992 is nog steeds gaande. Een probleem bij haar werk is dat het niet eenvoudig is gelijksoortige resultaten te behalen. Ook is het niet duidelijk is hoe snel het tissue vervalt er zijn verschillende voorbeelden van uitzonderlijk goed bewaard tissue. De omstandigheden moeten optimaal zijn, zo lijkt het, om het tissue over zo'n lange tijd te te kunnen conserveren. Het tissue is blijkbaar fragiel, want voor het onderzoek wil ze het bot zo snel als kan in het lab hebben, omdat het anders vervalt/ vervallen is. Dit artikel gaat zeer uitgebreid in op haar resultaten en baanbrekende werk. Mijn kennis van geologie, paleantologie is beperkt, maar gelukkig hebben we DBI die een expert is in deze gebieden. Ik weet het niet. Het kan er ook op duiden dat het scheppingswerk bij licht gebeurde. God schept eerst licht het duister (de nacht) is weg, dat lijkt dan gewoon op het begin van een dag. Vervolgens verdeelt God de hemel en de aarde, God noemt het licht dag en het duister nacht. Het is avond en morgen, een dag. Eerst gaat het licht aan om het duister te verdrijven. Zodra God iets geschapen heeft is dat de markering van een nieuw begin. Een dag begint misschien dan niet midden in de nacht om 24 uur, maar 's morgens als het licht is/ wordt en markeert "en het was avond en het was morgen" een tijdsindicatie.
 7. Michiel

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Daar geef je dan geen blijk van. In een inhoudelijk gesprek diskwalificeer je niet de persoon waarmee je in gesprek bent. Ik kan prima met feiten omgaan. Jammer dat jij conclusies moet trekken die niet kloppen.
 8. Michiel

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Het is goed DBI. Dan is het gesprek bij deze klaar.
 9. Michiel

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Aan de Sumerianen wordt toegeschreven dat zij het begin van 'moderne' beschaving zijn met de uitvinding van schrift. Het spijkerschrift zou om en nabij 4000 jaar voor Christus zijn ontstaan. In Sumeriaans geschriften is ook een vloed verhaal beschikbaar, wat behoorlijk overeenkomt met het verhaal van Noach. Als echter de Sumerianen als eerste schrift hadden en zij ook een vloed verhaal hebben, dan zou het kunnen zijn dat zij dit eerst via mondelinge overdracht hebben geleerd. Pas daarna is het op schrift gesteld. Zoals ook de Schrift later is ontstaan tijdens de Babylonische ballingschap. De tijdslijn van de Sumerianen en de Schrift komt dan niet overeen en maken de ~6500 jaar oude aarde niet aannemelijk. Het getal ~6500 komt uit de Schrift om op basis van genoemde leeftijden tot een datering van de aarde te komen. Op basis van ijsboringen op zowel Groenland als Antartica kunnen we op basis van deze boringen tot een latere datering komen. Deze boringen tonen echter een cataclisme aan ongeveer 12.000 jaar geleden, waarbij een stijging van de zeespiegel plaatsvond. Voor uitleg van deze bevindingen: Hier kan je ook zien dat 'mainstream' wetenschap dergelijke bevindingen niet wil accepteren, want Ted vond het nodig een disclaimer te plaatsen. Ondertussen is op Groenland een inslagkrater gevonden die groter is dan in de Golf van Mexico, welke tot gevolg zou hebben gehad dat de dinosaurussen uitstierven. https://www.nationalgeographic.com/science/2018/11/impact-crater-found-under-hiawatha-glacier-greenland-ice/ Binnen de wetenschap wordt koolstof datering als betrouwbaar gezien. Aangezien de halfwaarde tijd van koolstof goed te bepalen is. Echter deze methode werkt maar tot 60.000 jaar (oid) terug. Want dan is de koolstof volledig afgebroken. Dateringen van dinosaurs botten toont aan dat de aarde minder oud is dan de 4.5 miljard die geclaimd wordt. Er is zacht tissue gevonden op dinosaurus botten, dat op basis van de 65 miljoen geleden uitgestorven theorie, niet mogelijk is. Fossielen onstaan ook niet door keer op keer een enkel laagje sediment af te zetten. Deze ontstaan op het moment dat er in eens een grote afzetting is, anders kan je niet alles begraven om een fosiel te laten ontstaan. Hoe verklaar je recht op staande bomen door verschillende sediment lagen? De theorie dat het hout is gaan drijven en rechtop staand afgezonken is en daarna gesedimenteerd is niet overtuigend. We weten ook op basis van de uitbarsting van Mount St. Helens dat we in 1 dag een sediment laag van 8 meter kunnen krijgen. Met andere woorden een heftige gebeurtenis in de geschiedenis kan verdere gevolgen hebben dan een 4.5 miljard jaar oude theorie wil doen geloven. Koolstof datering van dinosaurus botten wordt echter ook bemoeilijkt, want het past niet binnen de 'mainstream' wetenschap, zoals te lezen is op: https://newgeology.us/presentation48.html Er zijn ook aanwijzingen dat mensen met dinosaurussen hebben geleefd, wat een jongere aarde aannemelijker maakt. Al met al wijd ik wat ver uit van de vraag over de scheppingsperiode zoals we vinden in de Schrift. Wat klopt er niet? God brengt licht. Dat is het centrale thema van duister naar licht, avond en morgen een dag. Genesis 1 spreekt ook van de hemelen en de aarde, van boven naar beneden, van God naar de wereld. Onze denkbeelden gaan ook uit van de cyclus van de aarde om de zon voor de jaren. Kan het ook zijn dat onze perceptie veranderd is ten op zichte van de tijd van het opschrijven?
 10. Michiel

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Waaruit blijkt dat? Het staat duidelijk niet in Genesis 1. Wat we vanuit Genesis 1:1-2 kunnen opmaken is dat de aarde woest en ledig was. De aarde was er dus al in het begin (bə·rê·šîṯ , בְּרֵאשִׁ֖ית ). Het exacte moment wanneer de aarde is geschapen wordt niet benoemd. Het begin is er en het was woest ledig en donker. Dan komt God en schept de wereld. Door de komst van God komt het licht al in vers 3. Zoals Dat Beloof Ik schrijft, aionen wordt vertaald met eeuwigheid. De Naardense vertaalt het gewoon mee. Nee, we weten niet hoe oud de aarde is, het zijn aannames en invullingen van theorie.
 11. Michiel

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Genesis 1 en 2 zijn hetzelfde scheppingsverhaal, maar verschillende perspectieven. Zeker ook als je kijkt naar waar Genesis 2 mee begint (ja hoofdstukken en nummer indeling is van latere tijd), maar Genesis 2 begint met afronding van de schepping het geeft de rustdag, de Sabbath. In Genesis 2:4 staat zowel Elohim als Yahweh, wat vertaald wordt met HEERE God. Dat volgt door geheel Genesis 2, er wordt dus niet plots geen gebruik meer gemaakt van Elohim en vervangen door Yahweh, het word continu gezamenlijk gebruikt. In vers 4 draait het perspectief ook om, dan gaat het eerst om de aarde en dan de hemelen, waarbij in Genesis 1 alles vanuit de hemel en daarna pas de aarde. Ik kan deze uiteenzetting (vers voor vers) aanraden om eens te bekijken (op 17:53 begint hij met vers 4, wat eigenlijk een logischer begin van hoofdstuk 2 is): Vanuit de schrift kan je niet opmaken dat het geschreven is vanuit een perspectief van een toeschouwer. De aarde was woest en leeg en Yahweh kwam en zie het duister wordt verdreven. Daar schreef ik eerder al wat over: Dat hameren gebeurt ook door evolutiethoerie aanhangers. Ze verdedigen die theorie met net zoveel vurigheid als gelovigen de schrift verdedigen. Alsof evolutietheorie ook een geloof is.
 12. Komen in de naam van Yahweh is wat anders dan dat Yahweh zelf kwam. In het gedeelte uit Genesis blijkt dat het gaat om Yahweh zelf en niet om een engel, zoals we lezen in Rechters. Het zijn hier duidelijk twee verschillende dingen. Wat me opvalt is dat je God lijkt te beperken in hoe Hij zich kan tonen aan mensen. Net als binnen het Judaism, daar wordt geleerd dat het niet mogelijk is dat Yahweh als mens naar de aarde komt. Mozes heeft de achterzijde van Yahweh gezien en het resultaat was dat zijn gezicht straalde. Kan je nagaan wat een verschijning God wel niet is, dat als je God van achteren ziet je al gaat stralen! Misschien moet je Jezus nog even streng tegenspreken? Is Hij het niet die zegt: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?" (Johannes 14:9). Door Jezus kunnen we Yahweh leren kennen, want alles is aan Hem door Yahweh geopenbaard, zoals we lezen in Mattheus 11:27 "Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.". Als je Yahweh wil leren kennen, dan moet je Jezus leren kennen. De bijbel is inderdaad een geheel, maar was jij het niet die wilde dat we vanuit het OT aantoonden dat de Geest onderscheiden wordt van God? Jij legde een beperking op door uit het OT de geest als separate verschijning aan te tonen. Ik heb die beperking zonder problemen opgepakt. Om nog een voorbeeld aan te geven dat de Geest los te onderscheiden is van Yahweh, kunnen we in Jesaja 63:11 lezen "Toch dacht Hij aan de dagen vanouds, aan Mozes, aan Zijn volk. Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde, waar is Hij Die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde,". Hier wordt in Jesaja een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Hij en de Heilige Geest die het volk leidde door de woestijn. We kunnen dus vaststellen dat God zich op verschillende manieren manifesteert in het OT. In het geval van Abraham komt Yahweh zelf naar de aarde en ontmoet Abraham bij de tent en in het geval van Manoach in Rechters 13 komt Jezus naar de aarde om Manoach en zijn vrouw de geboorte van Samson aan te kondigen. Op basis van alleen deze drie voorbeelden waar we het over hebben gehad zie je al een duidelijk drie-eenheid naar voren komen. Daaruit kan ik niet anders concluderen dat Arianus het bij het verkeerde eind had en Athanasius het correct had.
 13. Ik heb het niet over Johannes, ik heb het over Genesis. Daar wilde jij het over hebben, over het OT. Dan moet je niet met teksten uit het NT komen aanzetten, want dan leidt je de discussie af. Ja. Een enkele verwijzing naar Numeri en de rest komt uit het NT wat je geplakt hebt van een andere site.
 14. Laten we eerst eens kijken naar het gedeelte van Abraham, voordat we doorgaan met een ander voorbeeld. Dat maakt het gesprek wel zo helder. Wat lezen we in Genesis 18:3? En hij zeide: Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij." Abraham noemt de drie mannen die op bezoek komen Heere (adonai, אֲדֹנָ֗י). Wie valt deze eer toe om Heere (adonai) genoemd te worden? Alleeen God! Het was dus God zelf die bij Abraham op bezoek kwam. Ook de NWV (die jij hanteert) gebruikt Jehovah hier als vertaling. Dat het God betreft wordt nog eens extra bevestigd in vers 22 "Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE.". In de grondtekst staat hier Yahweh (יְהוָֽה׃). Wie wordt er Yahweh genoemd? Juist God alleen! Ook hier volgt de NWV deze gedachte en vertaald Yahweh (יְהוָֽה׃) ook hier met Jehova. Met andere woorden het waren geen vertegenwoordigers van God, zoals jij beweert, maar God zelf. Nu duidelijk is dat dit gedeelte uit Genesis spreekt over God zelf kunnen we kijkn naar Rechters 13. In Rechters 13 kunnen we zeer duidelijk lezen dat het om een engel van God gaat: (Yahweh (יְהוָ֖ה) engel (מַלְאַךְ־)). Dat laat jezelf ook zien vanuit de NWV. In Rechters 3:8 kunnen we lezen dat Manoach zijn vrouw niet geloofd en God vraagt om de engel nogmaals te sturen. "Daarop bad Manoach de HEERE [יְהוָ֖ה Yahweh] vurig en zei: Ach, Heere [אֲדוֹנָ֔י Adonai] , laat de Man Gods Die U gezonden hebt, toch opnieuw naar ons toe komen om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden, moeten doen.". En God verhoort het gebed van Manoach en zend de engel Gods nogmaals. Dan in vers 15 wil Manoach een geitenbokje bereiden, dat weigert de engel zeggende: "Maar de Engel van de HEERE zei tegen Manoach: Ook al doet u Mij hier blijven, Ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen, moet u dat aan de HEERE offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een Engel van de HEERE was.". Duidelijk dat de engel niet de eer mocht ontvangen die Yahweh toekomt. Iets wat Abraham wel deed en wat niet weersproken werd. Tot slot lezen we nog in vers 18 de naam van de engel, dat is Wonderlijk. Wie wordt er wonderlijk genoemd? Juist Jezus (Jesaja 9:5)! We zien hier dus duidelijk een manifestatie van God op twee verschillende manieren. Waarbij er een duidelijk onderscheid is tussen het gedeelte uit Abraham waar God verschijnt en het gedeelte uit Rechters waar een engel verschijnt. Dan is er nog een derde manifestatie door de Geest van God, waarvan we als eerste lezen in Genesis 1 dat deze over de aarde zweeft. Hier ga ik niet op in. Immers jij wilde het over het OT hebben, daar moet je dan niet van afwijken.
 15. Wat doe je nu Sjako? Je vraagt om teksten uit het OT en haalt dan vervolgens zelf het NT aan. Laten we even terug gaan naar je eigen vraag en dan graag daarop reactie ook op basis van het OT. Abraham werd bezocht door God, dat wist Abraham: "En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem; als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. En hij zeide: Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij." (Genesis 18:2,3). Abraham boog zich neer en noemde de man Heere. Engelen mogen die eer niet ontvangen. Abraham wordt bezocht door 3 mannen. Nadat het bezoek is afgelopen gaan ze op weg naar Sodom. Dat het God zelf is die naar Abraham komt wordt nog eens duidelijk gemaakt in vers 22 "Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en gingen naar Sodom; maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN". Wie liepen er dan door als er drie mannen op bezoek komen wie zijn dan de andere twee mannen? Van een is duidelijk dat het God zelf is, maar van de andere weten we dat niet. De Geest speelt een belangrijke rol vanaf het begin in Genesis 1. De ruach van God zweefde over de wateren van de aarde. Niet God, maar zijn Geest, daarbij spreekt God de schepping tot wording, tot wie spreekt hij daar. Is dat spreken tegen zijn Geest? En nee dat is niet het majesteitelijke meervoud waar je eerder naar refereerde, want dat kunnen opmaken uit Johannnes en Openbaring. Echter jij wilde het over het OT hebben, dus laten we dat dan ook doen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid