Spring naar bijdragen

Michiel

Members
 • Aantal bijdragen

  29962
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Michiel

 • Rang
  Eeuwige dank verschuldigd!

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Michiel

  Medeleven

  Vandaar dat ik al bijna 30.000 posts heb. Pijnlijk inderdaad. Maar het kan geen kwaad te delen met de gemeente, niet met een enkel persoon. Soms kan je iets tegen iemand zeggen, maar komt het niet verder en is delen met een grote groep gepast. Als de gemeente niet van een nood weet, hoe moet zji dan handelen?
 2. Michiel

  Medeleven

  Wat zoek je dan? Moeten mensen aan jou zien dat er iets is? Dat weten we niet. We missen elke vorm van context in deze, want dit is een mooi voorbeeld van "horen zeggen".
 3. Michiel

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Vanuit de gedachte dat taal zich ontwikkeld in hoe we dat lezen en doorgronden. We hebben op het moment ongeveer 2000+ jaar tussen het opschrijven van de NT geschriften en nu zitten. We hebben nu meer interpretaties van mogelijke vertalingen ter beschikking, die de vertalers van de SV niet tot hun beschikking hadden. Vertalingen veranderen doordat de taal zich ontwikkeld. Woorden die in 1600 gebruikelijk waren worden nu ook niet meer gebruikt, ook de manier hoe we schrijven veranderd. De gedachte die ik daarbij had is dat als je de taal ontwikkeling/ begrip minder ver gaat dan ten tijde van de SV dat deze vertaling doordat er minder interpretatie is dichter bij de grondtekst blijft. Of dat zo is dat weet ik niet, want ik ben zowel het Hebreeuws als Grieks niet machtig. Waar komt dat getal 70 vandaan? Ik heb wat zitten zoeken, maar ik heb daar niet een duidelijke visie op kunnen vinden. Ik ben niet gebonden aan een vertaling. Ik sla er meestal meerdere op na, omdat vertaling onderhevig is aan interpretatie van de vertaler(s).
 4. Michiel

  Barmhartigheid wil Ik en geen offers

  Waar verwacht je dat warme bad? Wat zie je als directe hulp? God werkt door andere mensen om ons heen, dat kan door kleine dingen zijn en sommige hebben een persoonlijke ervaring. In de seculiere wereld wordt veel toegewezen aan toeval. Loesje schreef dat al eens op een poster: Toeval is God incognito.
 5. Michiel

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Ik heb over het onderwerp nog eens nagedacht. De centrale vraag is "Is de Statenvertaling nog van deze tijd?". Het gesprek gaat, begrijpelijkerwijs, richting de ontwikkeling van taal door de jaren heen. Vanuit die gedachte kan ik de SV nog steeds wel goed plaatsen. De vertalers zijn minder verfijnd in hun vertaling dan we tegenwoordig toepassen. Ze blijven daarmee wellicht ook dichter bij het origineel. Ook al hebben de SV vertalers keuzes moeten maken hoe bepaalde woorden vertaald werden om het begrijpelijk te houden voor de lezer. Zoals we allemaal weten staan er geen braamstruiken in de woestijn, maar is dat woord wel gekozen om de boodschap over te brengen. Dat laatste doen we nu nog steeds. In de NBV is het woord 'kribbe' vervangen door voederbak, omdat dit woord in het hedendaags Nederlands meer beeldvorming oplevert. Door taalontwikkeling door de jaren heen, maar ook door ons betere begrip van andere talen worden andere keuzes gemaakt om vertalingen vorm te geven. Daarbij vertalen we naar de doelgroep toe en daar kan je dan wel op zijn tijd vraagtekens plaatsen of daarin niet doorgeschoten wordt. De SV an sich is moeilijk leesbaar, daarom vind ik de HSV wel een prettige vertaling. Het blijft dicht bij de SV, maar in een moderner, beter te lezen, taalgebruik.
 6. Michiel

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Dat zijn jouw woorden, niet die van mij. Je tweede ad-hominem in je eerste interactie met mij. Ik geef al aan dat de ik de 'gewone taal' vertaling een verbastering vind. De 'gewone taal' vertaling is al weer een tijdje geleden dat ik daaruit gehoord heb. Wellicht is wat er in mijn geheugen staat niet gelijk met wat er daadwerkelijk in deze uitvoering staat. Aangezien het voor mij helder is hoe jij erin staat, negeer ik je nu verder.
 7. Michiel

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Prima. Hoef ik verder ook niet meer op je in te gaan.
 8. Michiel

  Waarom moet God op aarde komen?

  De Heidelbergse Catechismus heeft deze vraag ook gesteld en het antwoord voor je al opgeschreven: Al in Genesis 3:15 kunnen we al lezen dat er iemand moet komen om de relatie met God te herstellen na de zondeval. Het Oude Testament laat ook zien dat dieren worden geslacht om als zoenoffer te dienen. Een dier had geen schuld aan de zonde waarvoor het geofferd werd, het was een voorafspiegeling voor dat wat Christus zou brengen. Een mens is niet in staat de relatie met God te herstellen, zonder daarbij een externe entiteit te gebruiken.
 9. Michiel

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Bijbel in 'gewone taal' is zo'n verbastering. Je moet de evangelisatie boodschap aanpassen naar je publiek. Dat deed Paulus al toen hij bij de Grieken op bezoek ging, dat moeten wij ook doen. Iemand benaderen met een vertaling waarbij de vertaling een vertaling nodig heeft is je doel voorbij schieten. Dan past een NBV daar beter, omdat mensen dan directer begrijpen wat er staat. Taal is onderhevig aan veranderingen door de tijd heen. Dat zien we nu al met het Nederlands van de jaren '50 en nu dat daar grote verschillen inzitten. Voor studie van de schrift is het handig om daarbij gebruik te maken van het origineel, maar niet iedeer is de originele tekst machtig. Het kan dan helpen om verschillende vertalingen en uitleggen naast elkaar te leggen om een beter begrip op te bouwen, zodat je deze tekst dan ook weer kan uitdragen naar buiten.
 10. Michiel

  Verschillende wijzigingen

  Opvallend de wijziging in de FAQ. Wat is de reden geweest om de Apostolische Geloofsbelijdenis weer op te nemen in plaats van Nicea?
 11. Michiel

  Van welke kloosterorde zou je lid worden?

  Het is nogal een open vraag, want hoeveel verschillende stromingen zijn er wel niet binnen de kloosterordes.
 12. Michiel

  Schriftlezing tijdens de eredienst

  Een dienst zonder schriftlezing is geen dienst in mijn ogen, even goed is een overdenking die geen enkele verbinding heeft met hetgeen is gelezen ook geen dienst. Tijdens de preek moet hetgeen dat gelezen is uitgelegd worden en daarbij kan je andere gedeelten aanhalen ter onderbouwing. Hier is het dan in mijn ogen wel belangrijk om hier een goede balans in te houden, zodat het niet een luk-raak bij elkaar gehaald verhaal lijkt te worden. Ik heb evangelische gemeenten meegemaakt, waarbij tijdens de preek de schriftlezing gewoon nog een keer werd gedaan of overdenkingen, waarbij er alleen maar verwijzingen waren naar andere gedeelten die dan het gelezene moesten uitleggen. Tijdens een dienst met de voorganger van de Lutherse gemeente werd eerst een Evangelie lezing gehouden en daarna werd deze lezing in herziene bewoordingen herhaald. Dat was voor mij het toppunt om de lokale samen op weg actie met de Lutheranen maar te laten voor wat het was.
 13. Michiel

  Afscheid en nieuwe moderators

  Hoi. Inderdaad veel andere dingen gaande...
 14. Michiel

  Feedback moderatie DTS

  De crew handelt in de geest van het beleid en wat zij voor ogen heeft met het forum. Niet exact op basis van de regels, want het is onmogelijk elke mogelijke situatie te vatten in regels. Ik sluit me daarom ook aan bij de gedachte van @Thorgrem. De crew is bij machte bij te sturen en zij staat daarin vrij om te bepalen op welke manier daarbij het forum en het gesprek het beste gediend is.
 15. Michiel

  Feedback moderatie DTS

  Moderators bepalen hoe en op welke manier er ingegrepen wordt. Op basis van (interne) feedback kan de crew dan besluiten om het een en ander terug te zetten.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid