Spring naar bijdragen

mohamed

Members
 • Aantal bijdragen

  3006
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit
 1. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 22:34:04 schreef Barbapapa het volgende: Als ik de slang zie als satan.. ik geloof wel dat de satan door mensen kan spreken. Mensen kunnen satans woorden of Gods woorden spreken. Matt. 16 22 En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! 23 Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Spr 18,21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Jac. 3 2 Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. 3 Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. 4 Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. 5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. 6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. 7 Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, 8 maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: 10 uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. 11 Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Satan is niet bedacht op de dingen God maar op de dingen der mensen, zou een duidelijke clue moeten zijn. Hoe dan ook, ik ben het discussiëren hier zat, ik zal de voorbeeldchristenen zoals Machiavelli, Olorin en Cornelius een gunst doen en nokken, maar wie ik daarmee vooral een gunst doe ben ik zelf. Ik kwam hier alleen maar voor een interessant gesprek, doch dat zit er niet in blijkbaar!
 2. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 22:30:32 schreef Karin het volgende: Hoe praat een slang symbolisch? Iemand die je probeert te verleiden om iets te doen wat niet mag is toch een 'slang'?
 3. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 22:05:50 schreef Barbapapa het volgende: Ik geloof dat slangen ('symbolisch') nog wel praten. Dat denk ik ook wel, daar zijn misschien zelfs wel voorbeelden van in de praktijk te bedenken!
 4. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 22:00:02 schreef Barbapapa het volgende: [...] Teveel stof gegeten?
 5. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 21:53:28 schreef Cornelius van Wijck het volgende: Nee, ik vergiste me door te denken dat dit een vraag was: [...] Juist ja, waarom kunnen slangen niet meer praten dan?
 6. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 21:39:01 schreef Cornelius van Wijck het volgende: [...] Daarmee wordt bedoeld: stof eten. Dat is namelijk precies wat nogal wat slangen doen, ze pikken wat stof op met hun tong, dat ze in hun bek in feite "ruiken". Was dit een vraag dan?
 7. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 21:40:55 schreef Cornelius van Wijck het volgende: Overigens, slangen eten zelden mensen. Nog minder vaak praten ze
 8. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 21:43:22 schreef Barbapapa het volgende: En nu...? Zou dit ook over mensen gaan? Jes 65 25 De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de HERE.
 9. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 21:37:53 schreef Barbapapa het volgende: En nu de clue..? Volgens mij vinden we dat terug in het scheppingsverhaal: Gen 3,15 Â Â Â Â Â Â En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Het zaad van de vrouw en van de slang zouden natuurlijke vijanden zijn. Ook de wolf en het schaap zijn dat.
 10. mohamed

  Stof eten?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 21:21:17 schreef Barbapapa het volgende: Yep Overdenk in dat licht gezien dit vers ook eens: Mat 23 31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. 32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? En ook hier worden dieren gebruikt om mensen mee uit te beelden: Ez 22,27 Â Â Â Â Â Â De oversten zijn er als roofgierige wolven, die bloed vergieten en mensen in het verderf storten om zichzelf te bevoordelen. Luc 10,3 Â Â Â Â Â Â Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder wolven.
 11. mohamed

  Adam gered of niet?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 21:03:04 schreef Barbapapa het volgende: Dus je bedoelt ook niet dat hij misschien er symbool voor zou staan, maar echt letterlijk IS naar jouw mening? En Petrus? Mat 16,23a Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan Symbolisch denk ik, de eerste mens die zondigde en wie de zonde doet (1 Joh 3,8) is uit de duivel. Petrus is een volgeling van Jezus, geen antichrist.
 12. mohamed

  Stof eten?

  Gen 3,14 Â Â Â Â Â Â Toen zeide de HEERE God tot die slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen van uw leven. Wat wordt er eigenlijk bedoelt met 'stof eten'? We weten dat de mens stof is: '...want gij zijt stof, en gij zult tot stof weerkeren.'(Gen 3,19) Gen 18,27 Â Â Â Â Â Â En Abraham antwoordde en zeide: Zie toch; ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben! Ps 103,14 Â Â Â Â Â Â Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. Elders lezen we dat er valse herders (slangen?) waren die de schapen in hun mond hadden: Ez 34,10 Â Â Â Â Â Â Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan de herders, en zal Mijn schapen van hun hand eisen, en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden; en Ik zal Mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijs zullen zijn. Jezus spreekt ook over de wolf die de schapen grijpt: Joh 10,12 Â Â Â Â Â Â Maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen, en verlaat de schapen, en vlucht; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen. Zou de slang een menseneter oftewel een moordenaar zijn?
 13. mohamed

  Adam gered of niet?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 20:56:22 schreef Barbapapa het volgende: Haha, altijd lachen met die Mo, een hoop stof doen opwaaien en uiteindelijk blijkt het op hetzelfde uit te komen als wat anderen geloven Dat denk ik niet, want er zijn niet zo veel die geloven dat Adam satan is en daar denk ik nog steeds zo over!
 14. mohamed

  Adam gered of niet?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 20:51:43 schreef Barbapapa het volgende: Maar was hij dan uiteindelijk gered volgens jou of niet? Geen idee, als hij zijn zonden heeft beleden en zich bekeerd tot Jezus lijkt het mij niet onmogelijk.
 15. mohamed

  Adam gered of niet?

  Quote: Op maandag 29 september 2008 20:10:55 schreef Barbapapa het volgende: Adam was niet onberispelijk. Geef je me toch nog gelijk! Dat is nou het punt wat ik wil maken, Adam kon maar één fout begaan, doch lagen daarin alle zonden besloten welke later de wet van getuigde. Doordat Adam van de boom at, werd hij stervende en zouden zijn nakomelingen sterven, dus was de eerste men een moordenaar van den beginnen, de oude slang, de draak en de satan! Bovendien zijn wij van nature geen haar beter. Paulus zei immers dat er in zijn vlees geen goeds woont (Rom 7,18) en dat wij de oude mens moeten afleggen (Ef 4,22) en de nieuwe mens moeten aandoen! Ef 4,24       En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Snap je het nu eindelijk? Adam = de oude mens en Jezus Christus = de nieuwe Mens. 1 Kor 15,45       Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid