Spring naar bijdragen

Gaitema

Members
 • Aantal bijdragen

  4657
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Gaitema geplaatst

 1. Gaitema

  Kerkloze christenen?

  Mijn handen jeuken! Zal eens een keer nieuw zijn Een dominee bij ons preekte eens over het beeld van de kudde met de 99 schapen en die ene schaap dat dwalende was. Het beeld wat hij er uit haalde boeide me. Hij zei namelijk dat we als gemeente samen als de 99 schapen altijd zullen werken aan de opbouw van onze gemeente, maar dat God op zoek gaat naar die ene, die verloren is, maar wel bij de kudde hoort. In onze gemeente hebben ze onder andere een enquette opgesteld. Dat naar alle leden van onze kerk gestuurd en vervolgens zijn ze na de bulk terug gekregen te hebben mensen gaan bellen, die niet er één terug gestuurd hebben. Gewoon door positieve makkelijk vlot pratende persoonlijkheden die hen uit belangstelling opbellen om naar de beweegredenen te vragen. De reacties waren verrassend. Diepe gesprekken zijn er over de telefoon gevoerd. Gespreksavonden worden er georganiseerd om deze doelgroep te berijken. Speciaal gemikt op de groep twintigers, dertigers en veertigers die er vooral gemist worden. Mijn leeftijdsgroep dus. Verrassend en wel: enkelingen komen er echt op af die eigenlijk nog zelden de kerk bezochten. Ze geven aan dat ze behoefte hebben aan goed onderwijs in de kerk, dat ze het algemeen geaccepteerde praatje dat er in preken gehouden wordt niet als verrijkend ervaren en moeite hebben met de individualisatie. Een andere jonge jongen van rond de twintig die af en toe nog naar de kerk gaat geeft aan moeite te hebben met "het losse zand gehalte" van de kerkleden. De gemeente zou te groot zijn. Als losse zand aan elkaar hangen. Hij bezoekt steeds vaker een kleine Nederlands gereformeerde kerk waar nog een groepje leeftijdgenoten zijn om mee op te trekken. Ook hebben twee randkerkelijken zich spontaan aangemeld om mee te helpen met het organiseren van kerkdiensten voor deze doelgroep. Een andere dominee zei dat dit iets is van deze tijd. Jaren lang is er veel aandacht geweest voor de vorm. De preken moesten kort en laagdrempelig en de diensten moesten vooral leuk zijn, maar in deze tijd komt er steeds meer weer behoefte aan preken waar je wel iets aan hebt om je tanden in te zetten, als je naar huis gaat. Er zijn dus wel degelijk mensen die een gemeente als ideaal zien, maar op de één of andere manier nog niet hun draai in hebben kunnen vinden. Ze zijn eigenlijk de kerk niet half verlaten vanwege de overtuiging dat dit ideaal zou zijn, maar omdat ze met de huidige kerk worstelen. Eens hoorde ik de vergelijking met de Emmaüsgangers. Jezus ging dus naast hen lopen. De Emmaüsgangers waren eigenlijk van de eersten die de groep volgelingen van Jezus verlieten toen ze vernamen dat Hij gekruizigd werd. Zeg maar, de eerste kerkverlaters. Maar Jezus kwam in eigen Persoon juist hen achter na! Hij is juist aan hen behoorlijk vlot na de opstanding verschenen! Dat terwijl ze niet direct zicht op Hem hadden. Hoewel Jezus in eigen persoon tegen hen sprak, hadden ze noch niet door dat Hij het was. Ze vonden het verwonderlijk dat Hij niet wist wat er gaande was, niet gehoord had van het sterven van Jezus, tot aan het breken van het brood toe! God gaat op zoek naar die ene! Hij ging voor ze dwars door de dood.
 2. Gaitema

  Kerkloze christenen?

  Zo gaat dat er in Iran meestal aan toe. Aangezien de Iraanse overheid christenen wel toelaat als ze onopvallend te werk gaan. 5 a 7 personen vinden ze gedoogbaar.
 3. Gaitema

  Kerkloze christenen?

  Het dikgedrukte snap ik niet helemaal. De vergelijking met een lichaam maakt het m.i. niet echt duidelijker. De bijbel gebruikt dat beeld om aan te geven dat ieder mens zo zijn eigen kwaliteiten heeft en door God zo bewust wordt aangestuurd. Net als in het beroepsleven. Op de bouw kan de één timmeren, de andere metselen, weer een andere is een goede calculator etc. Samen bouw je aan een huis. Eén man bouwt moeilijk een huis. zo kunnen we als christenen het beste iets voor de maatschappij betekenen als we de handen samen steken en als één organisatie de dingen aanpakken. Beginnend in persoonlijke relaties, maar ook als organisatie om voor elkaar de dingen voor elkaar te krijgen. Opvang voor daklozen, vluchtelingenwerk, begeleiding van mensen met problemen, zoals hulpverleners dat doen. Armoedebestrijding en geestelijke toerusting. Maar ook een plaats waar mensen van Gods huisgezin elkaar ontmoeten.
 4. Gaitema

  Kerkloze christenen?

  Kerkloze christenen. Dat lijkt me een probleem waar we mee te kampen hebben in deze tijd. Niet alleen in kerken, maar maatschappij breed ook in verenigingen, politiek etc. We zijn bij ons aan het na denken over hoe we deze lossezand gemeente waar wij deel van uit maken (7 duizend leden, minder dan duizend bezoekers, veelal oud) weer een bindend geheel kunnen maken. Een filmpje van de KNVB wordt ook als inspiratie gebruikt: Bij ons speelt natuurlijk geloof en de liefde de hoofdmoot. Wat wil God, verlangt Hij van ons? Hoe wil Hij ons inzetten? Het moet anders. Als christenen niet met elkaar in contact komen, dan stralen we ook niet iets aantrekkelijks uit naar buiten. Samen vormen we namelijk één lichaam. Ik bedacht me gisteren dat een arm nodig is om je hand aan te sturen. Zonder die arm kan een hand niets beet pakken en ook geen aanwijzingen geven. We leven in een ontheemde wereld. Een wereld vol geestelijke wezen. Mensen die geen Home, geen Vader hebben. Het is als die geaddopteerde jongen die op zoek gaat naar zijn wortels. Wie is zijn vader? Het is onze zaak om met elkaar als broers en zussen samen het gezin compleet zien te krijgen. Iedereen bij onze Vader te brengen. De mensen bekend te maken met onze echte Vader en zijn huis voor ons.
 5. Gaitema

  Café art. 31 KO

  Afbranden mag zeker ook niet Wel, dan ga ik maar stoer onze orgel plaatsen, daar kunnen jullie niet tegen op
 6. Gaitema

  Café art. 31 KO

  Ik heb het al gevonden. Wel een beetje jammer dat dit een tipic is voor vrijgemaakten only. Geen goede plaatsvervanger van de Praatvaria, vind ik. Ik denk dat ik maar naar de kerstman ga. Meer voor iedereen, al ken ik daar nog niemand
 7. Gaitema

  Café art. 31 KO

  Dag, ik zoek een topic waar je als niet vrijgemaakte gvkforum-lid lekker kan bomen. Nu heb ik een Boom geplant en werd me gezegd dat er al dergelijke plekken zijn. Waar zou ik het beste kunnen bomen?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid