Spring naar bijdragen

Gaitema

Members
 • Aantal bijdragen

  4713
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door Gaitema


 1. Op 19-3-2020 om 10:08 zei sjako:

  Hoi @Gaitema. Leuk weer van je te horen. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Waarom vind je dat lastig? Lazarus bijv kreeg toch ook een opstanding na 4 dagen? In die warmte was dat lichaam al behoorlijk aan het vergaan en toch kwam hij gezond uit zijn graf wandelen. Het was echter nog geen opstandingslichaam dat onverderfelijk is. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Bij de opstanding krijgen we een onverderfelijk lichaam het zij in de hemel of op aarde. Je bid toch ook : Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. In het OT speelde 'naar de hemel gaan' helemaal geen rol. Als je straks op aarde bent bij de komst van Christus wordt je lichaam veranderd in een oogwenk. 

  In het oude testament was Jezus ook nog niet aan het kruis gestorven, al kan je wel in de boeken van Henoch wat vinden. Zekerheden over die tijd heb ik niet.

  Het gaat trouwens goed met ons. Nog één keer verhuizen het komende jaar en dan moet dat ook goed zitten. Waar naar toe is nog iets om voor te bidden.

  Op 19-3-2020 om 08:42 zei thom:

  Leuk dat je weer reageert Gaitema.👍

  Soms kom ik nog ff aanwaaien 🙂


 2. Op 14-2-2020 om 13:46 zei thom:

  9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.

  10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

  11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

  Zij, die overlijden om het Woord Gods en om de getuigenis (het Hem belijden met de mond en het hart dat het geloof heeft), komen niet in het hiernamaals van de 'gewone zielen', de spiegelsfeer, maar worden overgebracht naar een buitengebied wat buiten de natuur/stof wereld is (Shamballa), en ontwikkelen zich daar verder. En blijkbaar gaat dan de hele hups tegelijk over; zij die in Jezus ontslapen zijn, (gestorven martelaren) gaan ons voor.

  46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

  47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

  48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

  49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

  50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

  51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

  52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

  53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

  54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

   

  Dat verhaal van het ontslapen vind ik altijd iets lastigs. Ik stel me dat niet als iets letterlijke zo voor. We zien wel hoe het dan zal gaan.

  Op 14-2-2020 om 12:59 zei sjako:

  Zoals bijna alles in Openbaring is het ook hier weer overdrachtelijk bedoeld. Als je het letterlijk neemt dan zitten alle martelaren onder een altaar. Dat is niet aannemelijk natuurlijk. Je kan dit een beetje vergelijken met wat in Genesis staat

  Genesis 4:10 Daarop zei Hij: ‘Wat heb je gedaan? Luister! Het bloed van je broer roept naar mij vanaf de grond...

  Bloed kan niet praten natuurlijk. Dat bloed betekende dat er wat is gebeurd met zijn broer en dat het om actie vraagt. 
  Zo ook de martelaren. Dit vraagt om recht om wat ze is aangedaan.

  In ieder geval wekt het bij mij voorstellingen op van christenen die in de hemel zijn. Ondanks de symboliek.


 3. Op 17-1-2020 om 12:29 zei Robert Frans:

  Nu zeggen veel mensen dat na je dood je geheugen en heel je zijn definitief wordt gewist. Je komt in feite in dezelfde staat als vlak vóór je verwekking.
  Sommigen zeggen dat dat wel lekker rustig is: nu een mooi leven en daarna voor eeuwig niets. Maar het is juist veel extremer: nu een mooi leven en daarna alsof je nooit geleefd hébt.
  Met terugwerkende kracht zal het dan zijn alsof er letterlijk niets gebeurd is.
  Er is alleen een probleem: wij herinneren ons nu dingen, wij leven nu bewust. Natuurlijk herinneren we ons niet álles, maar wel dat we leven, bestaan, dat we van dag tot dag van alles doen en laten. En dat zou dan eigenlijk niet moeten kunnen.
  Als de dood met terugwerkende kracht álles wist, dan zouden we nu dus al de dood moeten ervaren, we zouden nu dus niets moeten kunnen herinneren. Het is immers gewist na de dood, dus wat leven we hier eigenlijk dan nog?
  Net zoals die patiënt met die tweede pil, die dus ná de behandeling het geheugen wist. Ons leven zou een cut moeten zijn tussen twee oneindige eilanden van niets, maar dat is zij dus niet.

  Op refoweb las ik het volgende in het vragenrubriek: 

  "Al lezen we in Openbaring 6 wel dat de gestorven martelaren roepen om recht ten aanzien wat hen misdaan is. Al lijden ze niet meer onder het onrecht hun aangedaan, ze leven blijkbaar wel mee met het aardse. Blijkbaar is het geheugen niet uitgewist in het hiernamaals."


 4. 3 uur geleden zei Dat beloof ik:

  Ja. Maar deze opmerking was dan ook bedoeld om Willempie te laten zien dat je zo niet kunt redeneren: ik heb geen reden in te twijfelen. Je zou namelijk altijd moeten twijfelen,  en dat heb ik in dit topic al eerder uitgelegd. 

  Oké, nou, het is mij duidelijk dat het begrip bewijs en wetenschap in de praktijk verschillend opgevat wordt. 


 5. 11 uur geleden zei Robert Frans:

  De laatste tijd speelt een aardige gedachte door mijn hoofd, die ik vast wel hier kan delen. Uiteraard met de bedoeling om genadeloos afschoten te worden. ;)

  Er bestaat een medicijn dat ervoor zorgt dat je tijdelijk geen nieuwe herinneringen kunt aanmaken. Gedurende die tijd herinner je je dus helemaal niets. Uiteraard is het een zeldzaam medicijn, die enkel toegediend kan worden als de patiënt een extreem traumatische geneeskundige behandeling moet ondergaan.
  De ervaring is bij gebruik ervan, zo begrijp ik, heel vreemd. Stel dat je een uur lang je niets zou kunnen herinneren daardoor en je kijkt vóór de inname op de klok en direct nadat het medicijn uitgewerkt is wederom op dezelfde klok. Dan zie je enkel de klok plotseling een uur vooruit springen.
  Je kunt in dat uur de meest verschrikkelijke dingen beleven, maar je herinnert het je niet, je maakt het eigenlijk helemaal niet mee. Het is als in een film, waarin je van de ene scéne plotseling naar de andere scéne springt.

  Zware alcoholisten kennen het fenomeen van de blackout. Door het overmatige alcoholgebruik vallen delen van hun geheugen soms een tijd lang uit.
  Zo kan een alcoholist zich soms een heel jaar niet meer herinneren; dat jaar is dan als het ware weg. Ze kunnen in dat jaar van alles gedaan hebben, maar ze weten het niet meer. Na 2015 wordt het in hun geheugen plotseling 2017. 2016 had eigenlijk dan net zo goed niet plaats kunnen vinden.
  Je hoeft echter geen alcoholist te zijn om zoiets op kleine schaal mee te maken; niet weinig mensen die zondagmorgen met een kater wakker worden, moeten via gênante foto's op social media achterhalen wat ze allemaal uitgespookt hebben vorige avond...

  Dit fascineert mij dus een beetje en ook verhalenvertellers weten natuurlijk wel raad met zulke geheugengeintjes. Een heel interessante vraag is dan namelijk: als je geen nieuwe herinneringen kunt aanmaken, maak je het eigenlijk dan nog wel mee? Heb je dan eigenlijk wel bewustzijn?
  En stel dat je pas later je geheugen voorgoed kwijtraakt, is het dan echt zo dat je vanuit jouw perspectief iets met terugwerkende kracht feitelijk toch niet meemaakt? Als je dat medicijn combineert met die blackout, dan kan dat tot verstrekkende conclusies leiden.
  Want stel dát er een medicijn zou zijn die pas ná die traumatische behandeling je geheugen van het afgelopen uur wist, dan is het effect met die klok voor de patiënt eigenlijk hetzelfde: hij maakt het niet mee, hij herinnert het zich niet. Dat wil zeggen: hij maakt het wel mee, maar weet het niet, is het niet bewust, waardoor hij het eigenlijk toch niet meemaakt. Misschien op dat moment wel, maar dat moment wordt dus met terugwerkende kracht gewist.
  Hij had het net zo goed niet kunnen meemaken. Los van de genezende werking van die behandeling natuurlijk.

  Nu zeggen veel mensen dat na je dood je geheugen en heel je zijn definitief wordt gewist. Je komt in feite in dezelfde staat als vlak vóór je verwekking.
  Sommigen zeggen dat dat wel lekker rustig is: nu een mooi leven en daarna voor eeuwig niets. Maar het is juist veel extremer: nu een mooi leven en daarna alsof je nooit geleefd hébt.
  Met terugwerkende kracht zal het dan zijn alsof er letterlijk niets gebeurd is.
  Er is alleen een probleem: wij herinneren ons nu dingen, wij leven nu bewust. Natuurlijk herinneren we ons niet álles, maar wel dat we leven, bestaan, dat we van dag tot dag van alles doen en laten. En dat zou dan eigenlijk niet moeten kunnen.
  Als de dood met terugwerkende kracht álles wist, dan zouden we nu dus al de dood moeten ervaren, we zouden nu dus niets moeten kunnen herinneren. Het is immers gewist na de dood, dus wat leven we hier eigenlijk dan nog?
  Net zoals die patiënt met die tweede pil, die dus ná de behandeling het geheugen wist. Ons leven zou een cut moeten zijn tussen twee oneindige eilanden van niets, maar dat is zij dus niet.

  Ja, ik vind het zelf ook een wat ingewikkelde gedachtengang en weet dus ook niet in hoeverre dit hout snijdt. Het is heel wel mogelijk dat ik iets essentiëels mis in mijn redeneringen, wat misschien nóg lastiger te omschrijven of te begrijpen is.
  Het zegt dan ook nog helemaal niets over hoe leven na de dood er dan uit ziet, laat staan over het wel of niet bestaan van God of goden, maar hoogstens dat onze herinneringen misschien toch na de dood blijven voortbestaan en zo ons bewustzijn.
  Is het dus mogelijk dat we hier een potentiële aanwijzing kunnen vinden naar een (soort van) zich herinnerend bewustzijn na de dood, die dan ook eeuwig moet duren, omdat je het probleem anders alleen maar uitstelt naar een later tijdsstip?

  Ik betwijfel het of de gedachte van deze mensen wel klopt. Waar halen ze die gedachte vandaan? 

  Ik heb vooral het idee dat het leven van nu wordt als een koffiepauze met slechtsmakende koffie, in verhouding met wat we in het hiernamaals mee maken. Daar waar het echte leven begint.

  14 uur geleden zei Dat beloof ik:

  Mijn dochter zegt dat ze me dagelijks ziet en heb ik geen enkele reden om aan haar te twijfelen. 

  Dat is toch bij bijna dood ervaringen ook zo?


 6. 3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

  Vol ongeloof! Hoe is het mogelijk dat zo veel mensen beweren tijdens het dood gaan (en wie doet dat niet van alle mensen op aarde?) op een plek te zijn waar alles in orde leek... Zonder ooit Jezus te hebben aangenomen in hun leven. Dit staat natuurlijk haaks op wat de Bijbel leert. Mensen die menen de hemel cq. Jezus na hun zogenaamde dood te hebben gezien, hebben m.i. met een valse voorstelling van zaken kennis gemaakt. Deze zogenaamde BDE's helpen enkel leugens in de wereld waardoor men denkt dat:

  • De dood is goed en moet niet gevreesd worden.
  • Zonde is geen probleem en ook zonder verzoening met God dmv Jezus komt men wel in de hemel. In feite ridiculiseert deze zogenaamde goede toestand en idee van thuiskomen de kwestie van de menselijke zonde en tekortkomingen.
  • Er is geen hel om u zorgen over te maken.
  • Alle mensen zijn in de hemel welkom, ongeacht of zij hun geloof in Christus hebben gesteld.
  • Alle religies zijn evenwaardig

  M.i. als men dood is, is er geen weg meer terug en vertellen deze mensen fabeltjes. En bijna dood is niet dood, dus kan men onmogelijk dingen hebben gezien die men pas na het dood gaan kan zien (en het geloven dus ophoud te bestaan). De wens is vader van de gedachte zeg ik dan maar, zoals in vele gevallen.

  Bijna dood ervaringen zijn zeer divers. Deze wetenschappers gooiden wel alles op één hoop en trokken hun conclusie, waar ik het overigens niet inhoudelijk helemaal mee eens ben, want inderdaad gaat de meerderheid niet naar de hemel, helaas en zij denken kennelijk van wel.

  Ook niet iedereen heeft zo'n ervaring. Van ondervraagden in meen ik een ziekenhuis in de VS kwam bij patiënten die op sterven na dood zijn geweest 18 procent van hen met een bijna dood ervaring op de proppen. 82 procent dus niet.


 7. 3 uur geleden zei Plume:

  Het is ook niet waar dat een uittreding op te wekken is.  En dat de mens niet zijn lichaam is, maar buiten het lichaam voortbestaat,  is een goed onderbouwd wetenschappelijk bewezen feit, dat door geen enkel ander verklaringsmodel dan het transcendente verklaringsmodel  verklaard kan worden.  Het zijn onweerlegbare feiten.  Deze feiten zijn wetenschappelijk gezien anomalieën omdat ze niet verklaard kunnen worden vanuit een materialistisch wereldbeeld, het huidige wetenschappelijke paradigma dus. Anomalieën dienen te leiden tot een paradigmashift maar deze paradigmashift wordt met hand en tand bevochten door kerkelijke zowel als atheistische machthebbers. Zo simpel is het.   De geschiedenis wijst uit dat wetenschappers die zich niet door zulke machthebbers de mond laten snoeren, op gezette tijden worden vervolgd, belaagd, bedreigd.  Zowel kerkelijke machthebbers als atheisten vechten tegen het voortschrijdend inzicht in de waarheid.  Machtswellust, eigenbelang (geldzucht, overheersing) daar moeten mensen arm en dom (onwetend) voor worden gehouden.

  Voor voorbeelden van die feiten zie bijvoorbeeld (+ de berichten daaronder)

   

  en:

   

  Zo leer ik weer eens wat 😉


 8. 23 minuten geleden zei Willempie:

  Ik heb er ook één ontmoet. Die had in Canada een motorongeluk gehad waardoor hij zeer ernstig hersenletsel had opgelopen. Ook klinisch dood en opgegeven geweest. Hij vertelde me dat hij een gebouw zag waar prachtige muziek vandaan kwam maar hij mocht er niet naar binnen. Hij moest weer terug naar zijn lichaam. De man was ongelovig.

  Ik sprak ook een Moslim. Een Marokkaan. Hij was aan het surfen op het water en viel van de plank. Een stroming dreef hem van de plank weg. Op een gegeven moment verloor hij zijn krachten en begon te verdrinken, maar hij zei dat stikken een heerlijke ervaring is. Terwijl hij in het water zonk drong een fel en heerlijk licht dwars door het water heen. Geen zonlicht, want het ging onbelemmerd door alles heen en gaf hem een zalig gevoel. Daarna werd hij door iemand uit het water getrokken.


 9. 19 uur geleden zei sjako:

  Onder ziel versta ik lichaam + levensadem, geen spookachtig iets wat los van het lichaam kan leven. De ziel keerde dan ook niet terug, want dan zou Lazarus daar iets van gezegd moeten hebben. En waar zou de 'ziel' van Lazarus dan moeten zijn? Blijkbaar kreeg Lazarus dus een regeneratie van zijn cellen en kwam de levensadem weer in hem.

  Je zou mensen moeten spreken met uittredingen. Zie kijken op hun lichaam neer. Ik heb een paar gesproken. Één door meditatie en één door drugsgebruik. 


 10. 29 minuten geleden zei Dat beloof ik:

  Maar daar gaat het nu even niet over.
  Het gaat over "bewijs voor leven na de dood." 
  En dat kun je wel betwisten.
  Het kan natuurlijk zijn dat je bedoelde te zeggen: "Geloof in leven na de dood", maar dan is het handig om dat even aan te geven.

  Het is zinloos om een discussie over 'bewijs'  te beginnen, en daarna bij elk commentaar te vervallen in "maar het gaat om geloof, niet om bewijs".

  Het gaat om het artikel en wat daar in staat. En daar wordt het gepresenteerd als een gegeven door wetenschappers, en omdat zij dat zo weergeven, daarom noemde ik dat zo.


 11. 21 uur geleden zei Plume:

  Dat zijn het ook, dat heb je goed gelezen, en niet de minste, alleen bevalt het naturalisten niet en daarom diskwalificeren ze ze. Net als in de donkere middeleeuwen gebeurde met mensen als Giordano Bruno, alleen nog niet helemaal met hetzelfde geweld. Maar bijvoorbeeld het centrum van Dr. Kübler Ross is erom in de fik gestoken. Er is op aarde niets nieuws onder de zon. Brandstapels all over again, alleen in een andere vorm. Haatzaaierij, beginnend bij defamering van iemands wetenschappelijke werk.  

  De paradigmashift wordt al vele eeuwen krachtdadig tegengewerkt. Altijd eindigend in veel bloedvergieten. Naturalisten bevinden zich onder elke gezindte. Niet alleen onder atheisten, ook onder hen die zich christen noemen. Stoffelijk in hun denken.

  Het blijkt maar weer. Had ik het dus toch niet mis, dat het wetenschappers zijn. En wat betreft de tegenreacties: Geloof valt niet te betwisten. :)


 12. 2 uur geleden zei Dat beloof ik:

  Je zegt 'volgens wetenschappers' maar dit artikel heeft niets wetenschappelijks. 
  Als je heruit de conclusie trekt dat 'de wetenschap' bewijs heeft voor leven na de dood, kunt je ook de conclusie trekken dat Hero Jam de beste is, als je ziet iemand die drs. voor zijn naam heeft staan, Hero Jam koopt bij de supermarkt.
  Maar zo werkt het niet, Een conclusie is wetenschappelijk, als die ook via de wetenschappelijke methode is getrokken én kan worden bekritiseerd.
  Dat is hier niet het geval.

  Oké, ik dacht dat het wetenschappers betrof.

   


 13. 2 uur geleden zei Mullog:

  Er staat nergens dat je ook maar ergens in hoeft te geloven om niet dood te gaan. Dat is dan ook weer mooi. Dat je als atheïst ook gewoon mee doet :-). Het enige probleem dat ik heb is dat de eeuwigheid mij zo lang en saai lijkt. Ik vraag me af of je er ergens toch vrijwillig uit kunt stappen als je dat zou willen.  

  Ligt er ook aan welke bijna dood ervaring je hoort. Ik las er ook eens één waarin het gevaar benadrukt werd van het ontkennen van het bestaan van God, dat je daardoor de tunnel naar het licht niet ziet. Maar eerlijk gezegd ook een bijna doodervaring op internet gevonden van een atheïst die het wel vond en als gelovige terug kwam. Had het overigens niet over Jezus, maar wel over al de andere kenmerken.

  Verstandelijk gezien lijkt me het ook wel lang, "eeuwig", maar alle mensen met dergelijke ervaringen spraken over iets geweldigs, waarvan je niet genoeg kan krijgen.


 14. 7 uur geleden zei Fundamenteel:

  Als dat nu niet gezegd zou zijn door DBI zou ik de vraag nog serieus nemen haha. Echter is @Dat beloof ik nu ook niet bepaald het zonnetje in huis dat altijd even vriendelijk naartoe de andere leden straalt :D Maar na een dik jaar heb ik het wel eindelijk leren plaatsen en zijn goede kantjes leren herkennen. Iedere grijze wolk heeft een zilver randje.

  Ik zou dit inkaderen, een compliment van meneer Fundamenteel himself. En dat op een grijze natte vrijdagochtend.

  Knap evenwichtig stukje schrijven. Mijn complimenten 😃👍


 15. 3 uur geleden zei Bastiaan73:

  @Gaitema hier een (Engelstalige) website met allerlei info over meneer Gurdjieff. Kun je zelf je conclusies trekken.

  http://gurdjiefffourthway.org/

  Uiteraard, maar misschien voert het wat ver. Het is voor mij vooral dat ik een beetje snap waar Plume op doelt en ik denk het te snappen nu.

  Zo kan je eerst veel kennis op doen en daarmee je geestelijk leven verreiken. Je leert bijvoorbeeld wat gezond is voor je lichaam, je welzijn en wat we nodig hebben. God die liefde is, door Jezus Christus aan te nemen in je leven.

  Je kan echter ook eerst via de andere route zoeken, door eerst te leren wat liefde is, goed voor je welzijn en je lichaam, om vervolgens een ontmoeting met Jezus te hebben en God als de God van liefde te kennen.

  Ps,  wat hij over de geest zegt kan wel kloppen. Ik las eens het verhaal van een vrouw die doof en blind is. Door tast en gevoel ontwikkelde iemand een taalgebruik bij haar. Toen die persoon bij haar het evangelie zo wilde bekend maken, gaf de doof blinde vrouw te kennen dat ze Jezus al ontmoet en gezien heeft.  

  Je geest staat los van je hersens en lichaam an sich. Petrus noemt zijn lichaam ook zijn aardse tent. 


 16. 4 uur geleden zei Plume:

  Omdat je dit zegt laat je zien dat je het toch begrijpt, onbewust bekwaam.👍  Wat ik bedoelde aan te geven is dat men (blijkbaar) tot het geloof kan komen door eerst de bijbel te lezen en/of met kerk en bijbel  in aanraking te zijn gekomen door bijvoorbeeld geboren te zijn geworden in een christelijk gezin, waarna de Geest je steeds meer heeft kunnen gaan raken .  Dat is een route die de Weg kan nemen. Dezelfde Weg kan ook via andere routes lopen, waarvan een route de vierde Weg is, zoals beschreven door Gurdjeff en Ouspensky. Dat is een route die niet begint bij tekst en kerk maar bij meditatie, contemplatie, eenvoud van leven. Wat God via aanvankelijk tekst  bereiken kan bij mensen bij wie het begint met verstandsgeloof,  bereikt God via schriftloze geest eveneens bij mensen die een contemplatief leven leiden.    Eveneens geldt dat zoals sommige mensen via tekst en instituut toch niet verder komen dan een vorm van verstandsgeloof,  er ook sommige mensen zijn die op de vierde weg toch niet verder komen dan een vaag  gevoelsgeloof. De moraal van dit verhaal: vele routes leiden naar het Nieuwe Jeruzalem, zoals er ook vele wegen naar Rome leiden.

   

  Zo doende. Dat ben ik met je eens. Sommigen hebben zelfs een Damascuservaring.  God greep ze opeens en door die ervaring werden ze gelovige mensen. Ik sprak laatst zo iemand.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid