Spring naar bijdragen

Gaitema

Members
 • Aantal bijdragen

  4809
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Gaitema geplaatst

 1. Gaitema

  Inspirerende christenen

  Welke christenen inspireren jou en wat leer je ervan?
 2. Gaitema

  Wetten van Mozus

  Van de week zei iemand me op forum.geloofsgesprek.nl dat de wetten van Mozus door mensen is opgesteld, in tegenstelling tot de 10 geboden, die van God zou komen. Ik heb zo iets nog nooit gehoord en kreeg ook geen onderbouwing. Wat is bij jullie bekend?
 3. Gaitema

  Wetten van Mozus

  O, oké.
 4. Gaitema

  Wetten van Mozus

  Awel, dan heeft het nut 😀
 5. Gaitema

  Wetten van Mozus

  Dank trouwens voor dit lijstje of de open haard
 6. Gaitema

  Wetten van Mozus

  O ja, dat is het. In zijn geheel zelfs. Dan is het echt niks waard.
 7. Gaitema

  Wetten van Mozus

  ik word soms knettergek van de Nederlandse spelling 😖 Oké, ik vond het al vreemd. Die staan niet in de bijbel toch, maar is een apart boek of is dat weer wat anders? ja ja 😂 kortom, toch van God
 8. Gaitema

  Wetten van Mozus

  Dus eigenlijk is het niet door de mensen bedacht, maar komt het wel degelijk van God. Via Mozes aan het volk gegeven. Dat zie ik ook in Deuteronomium 10 beginnen, met dat Mozes het woord neemt en het volk toespreekt. Dit is trouwens wel het eerste verbond. We leven nu onder het nieuwe verbond. De discussie is hier dan al snel wat we vanuit het nieuwe verbond precies moeten doen met het oude verbond. Hoe kijk jij daar naar?
 9. Gaitema

  Wetten van Mozus

  Oké, je ziet het wel
 10. Gaitema

  Wetten van Mozus

  Mijn kennis van het oude testament is gering, omdat ik het sporadisch lees, op de Psalmen na. Maar naar mijn weten is dat geen probleem. Het nieuwe testament ben ik veel meer in thuis. Vind jij jouzelf trouwens voortreffelijk?
 11. Gaitema

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen? Een interessante discussie op forum.geloofsgesprek.nl Wat denken jullie?
 12. Gaitema

  Woord van God

  Er staat ook in de bijbel dat er volken zijn die de wetten niet hebben, maar door hun handelen laten weten dat ze weten wat goed en fout is. Hun geweten verteld ze dat en klagen hen aan en spreken hen vrij en dat alles zal blijken op de dag dat God in Christus zal oordelen wat er in de mens verborgen ligt. Verder zei Jezus dat je de wetten en de profeten vervuld als je een ander behandeld, zoals je zelf behandeld wilt worden. Het hele pakket aan Romeinenbrieven laten ons zien hoe de wetten van het oude testament ons tot zondigen heeft gebracht en onze dood is geworden, omdat satan middels onze begeerte van het vlees misbruik maakt van de wet om ons er tegen af te zetten en te zondigen, om ons vervolgens te veroordelen met de wetten in de hand. Hoe ellendig ben ik er aan toe? Ik wil het goede wel doen en stem in met wat in de wet staat, maar ik doe wat ik niet wil. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit ellendig bestaan! Waar de wet niet toe in staat is, krachteloos dat hij is, stelt Jezus in staat door de wet van de Geest! Door vanuit de doop met de Heilige Geest vanuit Gods liefde te gaan handelen en wandelen. En dan kom je er achter dat je automatisch gaat doen wat de wet van jou verlangde. Kortom, door genade ben je behouden, want de wet houden lukt ons niet door onze begeerte. Wat is goedertierenheid? Goede groei van al het goede wat God voor ons in petto heeft. In die goedertierenheid brengt God jou. Je gaat dan groeien in het doen van Zijn wil, zoals het in de bijbel staat: "God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus om de weg te gaan van de goede daden, zoals Hij dat altijd al gewild heeft." Behandel een ander zo, zoals je graag zelf behandeld wilt worden.
 13. Gaitema

  Woord van God

  Ik lees dat je eerst citeert uit de Psalmen. David kon dit grotendeels houden, vanwege de Heilige Geest die in hem aan het werk was. Vervolgens komt Jezus juist met een onthulling, namelijk dat als je een ander zo behandeld, als je zelf behandeld wilt worden, je precies doet wat de wet en de profeten jou willen leren. Jezus haalt dus de focus van het wettisisme naar waar het in de kern om gaat, namelijk jouw sociale instelling. Als je dat te pakken hebt en er naar leeft, kan je als het goed is moeiteloos de tien geboden ernaast houden en constateren dat je doet wat het jou voorschrijft. Vervolgens kom je met de Romeinenbrieven waarin Paulus heel duidelijk uit een zet hoe de duivel misbruik maakt van de wet om ons ten eerste te laten zondigen, door de begeerte van het vlees wat afkerig werkt op wetten die voorgehouden wordt en vervolgens met die wetten in de hand jou aanklaagt. Om daarvan verlost te worden heb je de doop met de Heilige Geest nodig, want alleen de Heilige Geest kan jou zo vormen, dat je in staat bent Gods wil te doen. Zonder de Heilige Geest redt je het nooit. Zonder de Heiige Geest zou je niet eens tot geloof kunnen komen. Laat staan dat je wedergeboren wordt. Genade dus. Jouw eigen inspanningen redden jou niet. Het is niet een geloof plus pakket van "geloof in Jezus en houdt je aan alle geboden" om gered te worden. Nee, het is geloof in Jezus, je bent dan al gered en uit dankbaarheid zoek je vervolgens naar Gods wil en de Heilige Geest vormt jou naar Gods wil. Zo bouw je wel schatten op in de hemel. Want waar je hart is, daar zal jouw schat zijn. Johannes 16:5-15 HSV De Heilige Geest en Zijn werk 5. En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 6. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. 7. Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9. van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10. van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11. en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. 12. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Je ziet hier dat het overtuigen van zonde het werk van de Heilige Geest is en de zonde is "ongeloof". We geloven vaak niet in Jezus, omdat we vaak denken het zelf uit eigen inspanningen het te moeten opknappen en omdat we twijfelen aan Zijn trouw. In de nood vrezen we dat Hij ons berooid achter laat. Want geloof gaat verder dan het aannemen dat Hij voor je gestorven is, het verwacht ook van je dat je op Zijn leiding in jouw leven vertrouwd. Als je zegt dat je niet weet of de Heilige Geest in je werkt, dan spreek je "ongeloof in Jezus" uit, want je vreest Zijn afwezigheid in jouw leven.
 14. Gaitema

  Woord van God

  Maar als je de wet trouw wilt zijn, ken je dan de Heilige Geest wel? En ben je nu uit genade of uit de wet gered? De Heilige Geest doet nooit wat slecht is namelijk. Hij overtuigd ons immers van zonde en gerechtigheid.
 15. Gaitema

  Woord van God

  Dat vind ik een goede samenvatting.
 16. Gaitema

  Woord van God

  Iedereen die zich aan de wet probeerd te houden, gaat alleen maar harder en harder zondigen. Abortus en euthanasie ben ik trouwens ook niet voor. Maar niet vanwege de tien geboden. Ik zie de tien geboden trouwens niet als verplichtingen, maar als omschrijvingen van basisprincipes. Er staat eigenlijk namelijk niet: je mag niet doden, maar "je zult" niet doden. Met andere woorden, "als je de Liefde kent, dan dood je niet en steel je niet, dan haat je niet, dan heb je jouw vijand lief uuh.. Noem ik nu woorden erbij die verder op in de bijbel staan? Nou ja.. Wat het homohuwelijk en echtscheidingen betreft: ik was er fel tegen, maar heb dat los gelaten. Beiden blijken vaak lastig vol te houden. Sommige Homoseksuele christenen leven wel celibatair, anderen gaan onder een samenleefcontract toch bij elkaar wonen en sommigen trouwen. Ik snap al de standpunten wel. Het is ook lastig te duiden wanneer iets nu echt zonde is, want het is ten eerste de vraag of iemand nu denkt homo te zijn, hoe hij daarmee omgaat en of hij ook werkelijk homo is. Je hoort immers ook verhalen van echtscheidingen omdat iemand van het stel ontdekte homo te zijn. Ik heb daar twijfels bij. Ook andersom. In onze kerk zit een ex homoseksuele man die nu getrouwd is met een vrouw. A fijn, over homo's staat er niets in de tien geboden, maar in de wetten van Mozus en daar houdt niemand zich aan. Ik ken ze grotendeels niet eens. In de wetten van Mozus staan echt zaken waar wij niet mee zullen instemmen. Dat als een ongesteld iemand dus op een stoel zit, die stoel omrein is. Als je ongesteld bent, je thuis moet blijven. Dat de kleding van de vrouw uit één stuk stof verweven moet zijn. De tien geboden zijn wel te houden eigenlijk en het is nuttig ze te kennen, waarbij het sabbathgebod trouwens in vervulling ging met Pinksteren. Toen is de Sabbath in ons leven aangebroken. Daarom houden we ook niet meer de Sabbath op de zaterdag, al hebben we wel een opstabdingsdag dat we vieren. Ik zeg je, het leven nasr de wetten van Mozus is schier onmogelijk. Toen Jezus begon over het volgen van de brede en de smalle weg, bedoelde hij eigenlijk met de brede weg de regels van de Farizeeën, Sadduceeën en Schriftgeleerden. Het volgen van de wetten en profeten ook die ten leven zou leiden volgens hen, maar in werkelijkheid de mensen als zondaars verloren laat gaan. Dit soort wegen bewandelen de meeste mensen. De Farizeeën en Schriftgeleerden beweerden ook dat de brede weg van al die geboden houden tot het leven leidt. Jezus draaide het echter om. Maar de smalle weg is smal omdat de juk die Jezus te dragen geeft ligt is, namelijk het leven uit de wet van de Heilige Geest. Heb uw naaste lief als u zelf en de tweede daaraan gelijk: God lief boven alles. De profetie over Pinksteren is ook in de bijbel, dat God Zijn wetten niet meer als een dode letter zal opschrijven, maar in onze harten zal schrijven. Dan zullen de wetten niet meer aan elkaar hoeven onderwezen te worden, maar onderwijst God ons zelf door Zijn Geest.
 17. Gaitema

  Woord van God

  Deze dingen vat je of je vat het niet. Je kan immers zonder de wetten te hebben, toch naar de Geest van de wet handelen. En Adam en Eva hadden praktisch geen wetten. Dat weet jij ook. Die ene regel was simpel en niet te vergelijken met het houden aan de wetten van Mozus. We hebben er trouwens zelf maar één: heb uw naaste lief als u zelf en God boven alles. Ik heb een Messiaanse joodse vrouw in de vriendenkring die wel wat probeerd volgens de wet te handelen. Echt De grootste je reinste onzin komt er uit. Dan mag haar dochter als ze ongesteld is niet naar buiten en volgens haar is iemand pas een christen als die elke homo die je kent vermaand niet in zonden te mogen leven. Volgens haar bestaan er in Nederland ook praktisch geen christenen. Alle kerken wijzen ze ook af. Haar man loopt er eigenlijk een beetje als een jaknikker erbij. O ja, hij is wel haar derde of vierde man of zo.
 18. Gaitema

  Woord van God

  En terecht. De wet van de Geest telt. Niet de bureaucraat uithangen. Adam en Eva hadden ook geen wetten en deden aanvankelijk toch Gods wil. Om een voorbeeld te noemen, als we nu Corona hebben, blijven wij thuis en hoesten we in niemands gezicht. Dat we dat doen wordt nergens in de bijbel aanbevolen. We houden ook rekening met de brandveiligheid van onze kerken en zorgen dat er iemand van de EHBO aanwezig is. Staat nergens in de bijbel beschreven. Dat drugs, koffie en patat slecht voor je is, lezen we nergens in de bijbel. Of het goed is een donor te zijn of je in te laten enten, lezen we nergens in de bijbel. Dat het eten van voedsel van jouw eigen groentetuin gezonder is, dan de bespoten groenten in de super, staat nergens ik de bijbel. Zelfs niet hoe ik mijn afval scheidt, staat nergens in de bijbel. We gaan ook geen homo's en goddelozen stenigen, de vrouwen dragen geen rokken uit één lap stof en ongestelde dames blijven ook niet thuis, nog is het onrein om op de stoel te zitten waar ze zat. Volgens Jezus (die de wetten strenger maakte) zijn wij allemaal schuldig aan overspel, als we met begerige ogen naar iemand kijken. Ik zou gestenigd moeten worden, beken ik jou eerlijk. God dank, hebben we die wetten feitelijk overboord gekieperd, maar leven we uit genade waarvoor Jezus door de joden overboord is gekieperd toch in de Heilige Geest naar Gods wil. En telkens wanneer wij terug vallen, wordt daar Jezus in plaats van ons ermee aan het kruis geslagen en daardoor zijn wij Hem zij de eer en dank Vrij!
 19. Gaitema

  Inspirerende christenen

  Ik zie een paar namen voorbij komen, waar ik ook niet positief over ben, maar ik denk dat ik dat niet behandel. De meeste namen lijken me het onderzoeken waard. Het heeft denk ik ook geen zin iedereen wel ergens voor hun hoofd te stoten. Uiteindelijk praten we over mensen en die zijn op zijn zachts gezegd gewoon mensen, net als jij en ik. Maar als we in het geheel Jezus mogen leren kennen, via hun voorbeelden ter inspiratie (onder andere), dan vind ik dat ook inspirerend. Al wel een aardig lijstje zo 😉
 20. Gaitema

  Inspirerende christenen

  Oke, dat is ook krachtig om van te leren, inderdaad.
 21. Gaitema

  Inspirerende christenen

  Wat inspreerd je aan hun voorbeeld? Ik herken eigenlijk alleen de naam Billy Graham ☺️
 22. Gaitema

  Inspirerende christenen

  Ook een heel mooie inderdaad. Kan ik wel thuis gaan lezen na Hebreeën wat ik nu lees.
 23. Gaitema

  Het Beest

  Ik kreeg afgelopen weekend een app van een christelijk gereformeerde zwager. Hij doet soms pogingen om me weer gereformeerd te krijgen en stuurde nu een rake preek van een dominee toe. Het ging over eindtijdsperikelen. De dominee had iets interessants in het RD gelezen over een bepaalde rekenmethode die hij ook kende, om de letterwaarde van getallen voor de dag te krijgen. Hij kwam er net als de verteller in het RD erop dat als je de getallen 666 in de berekening gooit, dat daar dan het woord Computer uit komt. Awel.. zijn preek ging dus over de gevaren van wat we op de computer kunnen vinden met één klik op de muis. Het beeld is het geen waarmee het Beest werkt. Hebben we hiermee het Beest van Openbaring ontmaskerd?
 24. Gaitema

  Inspirerende christenen

  Ik vind het inspirerende antwoorden. Ik zat echter zelf over mijn voorbeelden na te denken en kwam niet zo op hun wijze lessen. Toen kwam dit nummer echter bij me op: God wilde denk ik mij op Jezus wijzen. De echte inspirator! Hij heeft de grootste naam! Zijn Geest komt over ons! Geen andere naam is aan Hem gelijk. Tja 😁
 25. Gaitema

  Inspirerende christenen

  Heb ik gemist, denk ik. Maar fijn dat je er wat van opgestoken hebt. Voor mij zijn Anne van der Beijl, Henk Binnendijk en Wilkin van de Kamp onder andere heel inspirerend.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid