Spring naar bijdragen

Gaitema

Members
 • Aantal bijdragen

  4666
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Gaitema geplaatst

 1. Gaitema

  Smelten Poolkappen?

  Nu zondag wordt het boven de 20 graden en is het herfstvakantie. Mijn tweede opmerking over een korte broek in de herfstvakantie komt ook uit ☺️
 2. Gaitema

  De Opname

  Een getuigenis van de Opname lijkt me voor liefhebbers interessant om hier te delen: Opnamegetuigenis Ken je angst voor de opname of verlang je er naar? Ben je er klaar voor?
 3. Gaitema

  De Opname

  Ik denk ook dat j e het letterlijk kan nemen en het kan ook duiden op de volkerenzee, zoals Mohawk zegt. Verder stel ik me zo voor de de geesten terug keren in "de lichamen" en opstaan. Ik denk overigens niet aan het letterlijk opstaan uit oude overblijfselen van toen ze op aarde begraven werden, na de dood.
 4. Gaitema

  De Opname

  Welke tekst zou ik daar nu op geven? Wat zei Jezus tegen de misdadiger aan het kruis? HEDEN zult gij met mij in het paradijs zijn. Henoch ging ook naar de hemel. Elia ging naar de hemel. En wij hebben het eeuwige leven, dus zullen we niet slapen.
 5. Gaitema

  De Opname

  De bijbel zegt er niet heel veel over, volgens mij. Daarom zijn er ook vele visies. Ik zou het ook onbegrijpelijk vinden dat we moeten wachten tot dan in de dood.
 6. Gaitema

  De Opname

  Ik ben al lang blij dat ik iets van Daniël begrijp. Ik kan jouw vraag niet beantwoorden. Daar moet je een theoloog voor zijn, denk ik. 😁
 7. Gaitema

  De Opname

  Dan bleek waar ik mee kwam wel te kloppen. Het is relevant dat Daniel precies wist aan te geven wanneer Jezus aan het kruis stierf, vanwege de vraag waar hij op inging. Namelijk wanneer de zonden van Israël vergeven zou zijn en dat is wanneer de onschuldige koning van zijn profetie gedood wordt.
 8. Gaitema

  De Opname

  Deze uitleg kreeg ik mee, maar volgens mij klopt hij niet. Weet iemand hoe het wel zit? Iemand schreef me weer dit: "Die profetie van Daniel is uitgekomen in 167 v Chr. Dat was nl Antiochus Epiphanes IV, uit het noorden, die na 3,5 jaar het verbond met Israel verbrak.. Deze gruwelijke (antichrist) wordt door Jezus in Zijn eindtijd speech aangehaald dat een vergelijkbaar persoon in de eindtijd weer zal optreden en plaats zal nemen in de tempel en zoals Epiphanes deed afgodsbeelden in de tempel plaatste..etc Maar deze antichrist zal maar kort regeren. Het is een vd 10 koningen (10 horens) waar Openbaring over spreekt. Eb n die koning krijgt ook maar kort de macht. Openbaring komt precies overeen met Daniel." Klopt dit? weet iemand dat?
 9. Gaitema

  De Opname

  Daniel 9:27 “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.” Het gedeelte begint al in vers 20 en kunnen jullie het beste erbij lezen. Er komt vanaf het moment dat Nehemia de muren van Jeruzalem herbouwt in totaal nog de 70 weken van Daniël . 1 Dag wordt het een jaar voorgesteld. Dus 70 weken maal 7 dagen is 70 weken maal 7 jaar. Jezus zei ook tegen Petrus toen hij vroeg of hij zijn broeder 7 maal moest vergeven: “70 maal 7 maal zal je het jouw broeder vergeven.” Daarbij doelde Jezus op Daniël 9: 24-27. Dit is de tijd van 490 jaar (70x7 jaar =490 jaar) dat Israël de tijd krijgt om zich met God te verzoenen. Vanaf de bouw van de muren van Jeruzalem tot aan het einde van deze tijd is een tijd dat eindigt in 34 na Christus!!! De laatste week is de laatste 7 jaar. Na 3,5 jaar van deze laatste week wordt de bovenstaande vers vervuld, doordat Jezus het laatste avondmaal houdt voor zijn kruisdood en daarmee zelf het nieuwe verbond instelt, wat de graanoffers en verzoenoffers doet ophouden. Hij zelf wordt vervolgens het offer voor het nieuwe verbond. De 3,5 jaar erna wordt nog geëvangeliseerd onder de joden, waarna die 3,5 jaar (vlak na de steniging van Stephanus) Paulus door God naar de heidenen wordt gestuurd. Daarmee is de 490 jaar waarin de joden de kans kregen zich met God verzoenen verstreken en gaat het heil naar de heidenen. (Totdat ze zullen roepen: "gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer") Kortom, deze tekst gaat niet over de grote verdrukking, de antichrist in de tempel en de opname, maar over het leven van Jezus in de eerste helft van de week
 10. Gaitema

  De Opname

  Toevallig, ik ben hier vandaag mee bezig. Ik kom hier op terug. Ja, dat is ook wat ik geloof. Verdrukking, opname/wederkomst.
 11. Gaitema

  De Opname

  Op Bijbelse gronden geloof ik dat we eerst de grote verdrukking krijgen. daarover lees ik in Mattheüs 24 voldoende over. We krijgen voldoende kansen om ons te bedenken. Dus, houd ons in het oog 😁
 12. Gaitema

  Smelten Poolkappen?

  Dag Noel! Ik ook even. 😁
 13. Gaitema

  Smelten Poolkappen?

  Het zou zomaar kunnen. 😊
 14. Gaitema

  Eindtijd

  Soms als het over de eindtijd gaat, komen er visies voorbij die me wereldvreemd zijn. Ik maak zelfs mee dat ik een dominee opvattingen hoor uiten die totaal anders zijn, dan de opvattingen die ik van kinds af aan ken. Ik vraag me daarom af welke visies op de eindtijd er nu eigenlijk zijn. Bij deze de vraag naar het toekomstbeeld over Jezus' wederkomst, onder diverse christenen. Zowel de katholieke, protestantse en evangelische opvattingen interesseren mij.
 15. Ik heb vaak onder christenen het idee gehad dat ze het ontmaskeren van wat satan doet niet zo serieus nemen. Ze gaan veel mee op wat goed voelt en denken niet ver genoeg door. Zo werkt de geest van de secularisatie. Iemand zei eens: "Ik merk satan nooit op in mijn leven." Daarop kreeg hij als antwoord: "dat komt omdat je wellicht de zelfde kant als satan op loopt." Veel mensen hebben wel door dat er iets mist in hun levens, maar hebben niet door wat. Ondertussen slagen de kerken er niet in hen het juiste mee te geven om weer bij Jezus uit te komen. Satan gaat in het verborgene door, juist het meest waar hij niet "verdacht gevonden" wordt. Waar men geen zicht op zijn tactieken heeft. Rock en rol, lekker zuipen, vrije lage moraal, lekker lui genieten, hobbies als plaatsevervangende passies in plaats van Jezus, ethische grenzen verleggen, consumentisme, begeerten als heerlijk voorstellen etc.. Heb je ook het idee dat het als trekken aan een dood paard wordt? Omdat de duivel gewoon niet ontmaskerd wordt?
 16. Gaitema

  Profeten

  Voor mij is het geloven dat Hij spreekt. Ik zal het een ander niet kunnen bewijzen.
 17. Gaitema

  Profeten

  Ik geloof niet eens dat het bewijsbaar is. Wat denk jij, is het te bewijzen dat Jezus elke dag door de bijbel heen spreekt? Volgens Kaasjeskruid is het te bewijzen. Ik nam maar even aan wat hij zei en wilde graag jouw reactie daarop zien.
 18. Gaitema

  Profeten

  Ik lokte jou daarmee uit de tent en prikkelde Kaasjeskruid. 😋
 19. Gaitema

  Profeten

  Volgens Kaasjeskruid is het bewijsbaar Jezus.
 20. Gaitema

  Profeten

  Jezus zegt bewijsbaar dit: "God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u weg vluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeders kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?" Jacobus 4: 6-12
 21. Gaitema

  Profeten

  bewijsbaar zegt Jezus in het woord vandaag: Jacobus 1:19 "Zo dan, Mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn"
 22. Gaitema

  Profeten

  Vooral door gaan!
 23. Gaitema

  De gave van het geloof.

  Dat zie ik anders 😁
 24. Gaitema

  Profeten

  Ik heb bewijzen gezien, die ik jou niet zal gaan tonen.
 25. Gaitema

  Profeten

  Je bent er echt alleen op uit mij onderuit te halen en de moderatoren slapen rustig door. Ik ben nu op weg naar mijn zus. Ze is meer dan een jaar in de ziektewet geweest, omdat het werk als verpleegster haar lichaam afbeulde. Ze heeft nu een HBO studie gedaan en is nu afgestudeerd als praktijkondersteuner huisarts en heeft tevens een baan daarvoor in Hengelo gekregen. Een WIA is bij mijn vrouw ook tijdelijk. Ook zij gaat reïntegreren. Ik geloof dat het goed komt. Wat profetie betreft: Mijn vrouw hoort Jezus praten. Zoals ik al zei. Wat de miljoenen betreft, dat gaat niemand hier wat aan, wat ze in de wanhoop deed en ik destijds in vertrouwen met jou deelde. Dat je dat openbaar zet neem ik jou niet in dank af. Wat voor doel heb je daarmee, behalve mij voor lul zetten, is mij niet duidelijk? Wil je dat ik hier over Rwanda verder ga? Of laat je dit verhaal met rust?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid