Spring naar bijdragen

zendeling

Members
 • Aantal bijdragen

  906
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over zendeling

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Niet bekendmaken
 • Locatie
  Randstad
 • Religie
  gelooft niet in aparte religies, wel in het nut van mystiek, tantra en yoga
 • Interesse
  o.a. historische tantrisch-mystieke Jezus in Q-lite en Markus https://jesussaying.wordpress.com/2013/06/06/the-original-part-of-the-sayings-gospel-q-the-sayings-of-the-tantric-jesus/

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Ik blijf worstelen om grip te krijgen op het Nieuwe Testament en hoe dat Christendom zich nou écht ontwikkelde. Het Christendom besloot immers om afscheid te nemen van de missie van Jesjoea toen het Zijn leringen afdankte, verminkte en op twee manieren in stukjes in het zelf-bedachte Christelijke verhaal inpaste. De wijze waarop dit allemaal gebeurde was ideologisch gezien chaotisch en het uiteindelijke resultaat was een centraal afgedwongen oecumene tussen heel uiteenlopende ideologisch ontspoorde sektes die elkaar eerder nog verketterd hadden, maar die door al die ontsporingen niets meer te maken hadden met wat Jesjoea begonnen was. De grootste van die ideologisch ontspoorde sekte, de gnostische Marcionitische christenen, die zich hadden afgezet tegen het Christendom rond het joods-christelijke eMattheus, hield haar onafhankelijkheid nog het langste vol, maar uiteindelijk verdween alles in het ideologisch nóg kleurlozere vage meng-compromis dat het centraal aangestuurde Romeinse Christendom werd. Dat het ideologisch weinig meer voorstelde deed er toen allang niet meer toe, omdat het christelijke ritualisme naadloos aansloot op de heidense rituelen van het Romeinse Rijk en de massa's daarmee tevreden kon stellen. Veel later zouden protestante christenen tegen dit ritualisme in opstand komen, maar deze protestanten waren ideologisch allang niet meer in staat om aan te sluiten bij de oorspronkelijke missie van Jesjoea omdat daar immers via het Nieuwe Testament zo moeilijk helderheid over te krijgen was en is. Die missie zit/zat begraven onder dikke lagen Christendom. Het wonderlijke is, dat je aan de zeer grote verschillen tussen de deelteksten van het Nieuwe Testament (ondanks de extra aanpassingen aan de Schrift door het centrale orthodoxe deel van de Kerk) nog goed kunt zien hoe de sektes het niet met elkaar eens waren, maar christenen lezen daar overheen omdat hun ideologie zo is ingericht dat ze die verschillen onbelangrijk vinden. Wat dat betreft is het Christendom een echte religie geworden (zoals de Islam) en geen cultus meer die zich bedient van een consistente spirituele filosofie. Daarom ook hebben christenen het altijd over hun (bij-) geloof en niet over hun spirituele pad. Het is meer een soort geinstitutionaliseerde trouw die ze moeten betonen aan hun religieuze traditie, een trouw die verbonden is met hun (bij-) geloof in allerlei religieuze beloftes. Beloftes die de historische Jesjoea nooit gemaakt zou hebben, maar die de bedenkers van het Christendom wel nodig hadden om hun volgelingen aan hun sekte te kunnen binden. In die zin klopt de Marxistische typering dat religie 'opium voor het volk' is. Ze krijgen weinig, maar worden tevreden gesteld met rituelen en religieuze beloftes voor "later" in het "hiernamaals". Jesjoea kwam met een spiritueel pad, een heel praktische spirituele (mystieke) missie en de bedenkers van het Christendom vormden dat vervolgens om tot een irrationeel geloof met (valse) beloftes dat beter aansloot bij het Romeins-Griekse heidendom. Maar de wonderlijke geschiedenis van dit Christendom, inclusief de heel smalle basis in de missie van Jesjoea, kun je nog in gestolde vorm teruglezen in de ontwikkelingspatronen in het Nieuwe Testament. En daar ligt de sleutel tot de ontdekking van hoe het Christendom zich werkelijk ontwikkelde, niet vanuit een soort oer-Christendom, maar wel vanuit een ideologische chaos die al te snel afstand had genomen van de oorspronkelijke ideologie en de oorspronkelijke missie en die in eerste instantie alle kanten op was gegaan.
 2. Dat vind ik heel mooi ja. Zen is daar ook geschikter voor omdat ze een minimalistische versie is van de meer uitgebreide meditatievormen die je vooral in India kunt vinden. Misschien dat protestanten daar eerder moeite mee hebben omdat ze door hun geschiedenis gewend zijn om zich af te zetten tegen wat zij zien als "buiten-bijbelse" invloeden. Toen ze de in hun ogen bezwaarlijke praktijken van de vroegere Roomse kerk begonnen te verwerpen, moesten ze gaan nadenken over waar het mis was gegaan met de Kerk. En toen is men de eis gaan stellen dat alles wat in de Bijbel voorkomt nog oorspronkelijk en waarachtig was en de "dwalingen", de "foute praktijken" pas daarna opkwamen en daarom niet in de Bijbel zouden voorkomen. Dingen nieuw toevoegen is daarmee bij de Protestante Kerk ook verdacht geworden. Het is eigenlijk een vorm van fundamentalisme. Het staat protestanten ook niet toe om zelfstandiger na te denken over hun godsdienstige ideologie, ze moeten als het ware de sprekenden in de Bijbel naspreken en in ieder geval ideologisch nooit tegenspreken. Want in die Bijbel spreekt God hen (per dogma) toe, dus daar mag je nooit tegenin gaan of het uitbreiden of proberen te verhelderen via iets anders. Ga je met een evangelisch geschoold persoon in gesprek, dan luistert die persoon nauwelijks naar wat je zegt, behalve als het ietwat lijkt op de sjablonen die zij in hun eigen hoofd hebben gezet op grond van bijbelteksten. Zij denken dat je kunt kiezen vóór of tegen God en vóór God dat is denken en praten langs de hun bekende evangelische sjablonen. Praat je buiten die sjablonen, dan denken die evangelisch bekeerden dat je vanuit het negatieve praat en dat God niet aan jouw kan staan, want ze denken zwart-wit in "Bijbels gesanctioneerd" ("van God") dan wel "duivels" of het "kwaad". Natuurlijk zijn er tegenwoordig ook meer verlichte christenen, maar het zijn vooral de evangelische of orthodox-protestante christenen die groeien en bij de rest is krimp. Het fundamentalisme groeit, ook in Nederland. Wat ik mij afvraag is hoe die Benedictijnse monniken denken over de bijbel van Marcion en of zij de verkettering van Marcion door de aartsvaders nu nog ondersteunen? Nu zou je denken dat ik zelf evangelische christenen als kwaadaardig zie, maar dat is niet zo. Ik probeer enkel te begrijpen hoe het komt dat ze zo in die evangelische bubbel lijken vast te zitten die andere godsdienstige benaderingen niet begrijpt en vaak ook verguist.
 3. Mag het ook via andere godsdienstelijke benaderingswijzen? Het lijkt soms dat bepaalde christenen denken van niet. Bij de EO heb ik zelfs in tv-programma's horen waarschuwen tegen "oosterse godsdiensten" en op een klooster in Roemenie zag ik aan de "duivelse kant" van een grote kerkmuurschildering het nationaal-socialisme samen met drugsgebruik, Islam, Yoga enz. tegenover de kant van de christelijke heiligheid (met Christus en allerlei heilgen) geplaatst. Het lijkt erop dat veel christenen denken dat je als niet-christen een "foute" kant hebt gekozen die wel "anti-God" moet zijn. Die vijandigheid naar het niet-christelijke zie ik hier op het forum ook hier en daar (met bijvoorbeeld de neiging om te kleineren, ridiculiseren of beledigen). Wat zou God zelf denken over dit thema en wat zou hij vinden van een dergelijke houding?
 4. Maar bedoel je dan dat het niet uitmaakt op welke manier ze zich naar God gekeerd hebben? Hoeft het niet op de Christelijke manier te zijn?
 5. zendeling

  Doodgaan, wat is dat dan?

  Doodgaan is het lichaam voor dood achterlaten, het omgekeerde is de net onstane vrucht van een nieuw fysiek lichaam binnengaan.
 6. Leeft iemand die spiritueel leeft, maar niet tot het Christendom bekeerd is, in een andere werkelijkheid dan iemand die wel bekeerd is? Rust God's zegen eerder bij de christelijke bekeerde en is de "onbekeerde" toch een soort "heiden" in de ogen van God? Hoe denk jij dat het zit, heeft God voorkeuren wat dit betreft?
 7. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Terwijl de boomers vasthouden aan de Christelijke "overlay" die de leringen van Jezus verdraaien en vertroebelen, kun je dus door het lezen en bestuderen van de gereconstrueerde kerntekst die Yeshua ons hoogstpersoonlijk zelf schonk terugkeren naar de mystieke leer die leidt tot de bevrijding van het Zelf. Daarbij vallen alle religieuze theorien en het religieuze bijgeloof weg die mensen binnen zogenaamde religies zo van elkaar gescheiden houden en komen we weer tot de menselijke eenheid die Yeshua voor ogen had toen Hij zijn woorden uitsprak. Ben je eenmaal Christelijk voorgeprogrammeerd, dan valt het niet mee om je nog te ontdoen van het religieuze aanslibsel waar het Nieuwe Testament zo vol mee staat, je zal je naakt en onzeker voelen om het slechts met de onderwijzingen van Yeshua zelf te moeten stellen. Maar heb je de sprong eenmaal gewaagd, dan zal de beloning immens zijn.
 8. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Dat is juist jouw drogreden, die meerderheid en hun consensus zijn helemaal niet "betrouwbaarder" (enkel in jouw fantasiewereld). Het is juist betrouwbaarder om zoveel mogelijk een gezonde wetenschappelijke (rationele) scepsis te hebben over het historische gehalte van de "geloofswaarheden" die de meerderheid van de theologen niet aan de kaak durven te stellen omdat ze hun betaalde baan dan wel kunnen schudden. Het is vooral uit lafheid, uitzonderingen daargelaten.
 9. zendeling

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Je beschuldigt dissidente wetenschappers graag van het volgen van "eigen voorkeuren". Maar het kan netzogoed omgekeerd zijn, namelijk dat de 'main stream' wetenschappers als makke schapen de voorkeur van de 'main stream' volgt, terwijl die keizer feitelijk geen historische kleren draagt, maar enkel religieuze pseudo-waarheden. Je komt steeds weer met dezelfde drogreden aanzetten, namelijk dat mensen met "gezag", die de meerderheid volgen, wel gelijk zullen hebben. Dat kun je alleen stellen als je met een exacte wetenschap (zoals klimaatwetenschap) te maken hebt, met cijfertjes dus. Aan cijfertjes heb je veel minder als het gaat om de zoektocht naar de oorsprong van het Nieuwe Testament en geloofswaarheden. De apocalyptische zienswijze is er wat mij betreft pas later door christenen overheen gelegd en dat je kun je heel duidelijk zien door de verminking van dat ene Jezus-gezegde over waar je de Heerschappij van moet zoeken (en waar niet), hetgeen alleen krachtig en eenduidig is als je de apocalyptische overlay er weer af trekt als secundaire redactie. Bovendien kun je zo ook wel zien dat dit troebele religieuze verzinsels zijn die helemaal niet passen bij het echte, veel diepere onderwijs van Jezus (ze zijn Jezus onwaardig). Maar als je zelf op die troebele manier gelooft, kan ik me wel voorstellen dat je van dat apocalyptische gedoe en dat opstandingsgeloof heel moeilijk afstand kunt doen als zijnde secundaire geloofsverzinsels, syncretische aanslibbing. Troebel klinkt nogal negatief, zo is het niet bedoeld, maar het is aangeslibde religieuze mythevorming geweest, bedoeld om mensen troost te bieden. Overigens zijn die cijfertjes wel weer heel nuttig als je de herkomst van bepaalde tekstdelen wilt "bewijzen" aan de hand van het voorkomen van bepaald taalgebruik.
 10. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Als je zo goed bent, waarom neem je dan zo vaak (zoals wederom hier) je toevlucht tot drogredenen? Alleen met argumenten kun je mij overtuigen. Maar dan moet je wel heel wat weerleggen en met iets beters komen dan bijvoorbeeld Kloppenborg en Detering doen. Slechts roepen dat een meerderheid er anders over denkt, of langer gestudeerd heeft etc. etc., zijn nietszeggende drogredenen.
 11. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Maar Desid, dat zegt weinig, dat het je vak is. Burton Mack, Elaine Page en Hermann Detering hebben/hadden ongeveer hetzelfde vak, maar komen/kwamen tot heel andere beelden over het vroege Christendom dan jij. Het is een beetje te vergelijken met de ontdekking van steeds meer fossielen van onze verre voorouders en de invloed van steeds betere genetische inzichten. Het beeld wordt wel steeds iets duidelijker, maar de theorien over de achterliggende evolutionaire ontwikkelingen zijn gevarieerd en over de tijd onderhevig aan paradigmaverschuiving (momenteel bijvoorbeeld richting de idee dat oudere mensvormen lange tijd naast modernere bleven bestaan en zich deels (plaatselijk) met de modernere genetisch wisten te vermengen zoals bij de Neanderthaler, de Denisova en mogelijk zelfs bij de Home erectus. De nette lineaire opeenvolging van evolutionaire stadia lijkt daardoor een achterhaalde zienswijze te gaan worden. Er zullen altijd mensen zijn die zich tegen een paradigmaverschuiving verzetten, vooral bij de oudere onderzoekers die veel geinvesteerd hebben in een inmiddels verouderde zienswijze. Bij het vroege Christendom is het extra lastig omdat veel originele geschriften niet bewaard zijn gebleven en we vooral de eindproducten van de vroege ontwikkeling bezitten, wat ons opzadelt met een ingewikkelde puzzel. Gelukkig hebben we ook nog de apologetische geschriften die een klein deel van de oudere geschriften bespreken, al zijn hun citaten niet overal even betrouwbaar. Je kunt dus vele kanten op met de "evolutie" van de teksten. De eigen vroege geschiedschrijving van het Christendom is niet onafhankelijk en teveel vermengd met dingen die later bedacht (gefantaseerd) zijn. Zo simpel is het niet. Naast de extra brieven die na Maricon door het orthodoxe deel van de kerk werden toegevoegd, werden ook de oudere brieven (afkomstig uit de Marcion bijbel) zwaar bewerkt en flink aangevuld. Zomaar wat citeren heeft dus geen zin als je niet aantoont uit welke laag het afkomstig is. Je zal moeten citeren uit een reconstructie van de brieven uit de Marcion bijbel. Ik ben geen expert en zou me eerst in de herkomst van jouw citaat moeten verdiepen.
 12. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Waarom zou ik me met de opstandingsmythe bezig willen houden als dat een secundaire godsdienstige ontwikkeling is geweest die niet van de historische Jeshoea afkomstig is, maar hem wel in het verhaal van eMarkus in de mond is gelegd? Ik heb niets tegen op mensen die op deze manier godsdienstig willen zijn, maar ik kan er zelf niets mee.
 13. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Ik zou willen zeggen, regel eens een ontmoeting met de hollandofiele Detering, maar hij is helaas enkele jaren terug overleden. Ik vind zijn argumenten juist heel sterk. Maar er zijn meer theologen die de pseudo-brieven in de bijbel van de Marcionitische bijbel als oorspronkelijker zien. Wat natuurlijk minder ver gaat dan het standpunt van de radicale (Nederlandse) theologen die ze allemaal als on-authentiek zien. https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_criticism De Paulus van de brieven is er enkel via geloof, uit de eerste eeuw zijn er geen overleveringen die zo'n brievenverzameling noemen. De eerste keer dat ze opduiken is in de bijbel van de kerk van Marcion. Daarna worden ze zwaar aangevuld en aangepast door de orthodoxe stroming van de kerk. Het is al net als met de evangelieverhalen, het zijn geloofsdocumenten die een geloof verkondigen, het is niets historisch. Simon was lange tijd populair in de kerk omdat hij vele wonderen verrichtte. Maar zijn geloof werd te gnostisch bevonden door de bisschoppen, die hem erom verketterden. Zijn leringen zijn nog terug te halen uit de brieven als je het latere kaf van het koren scheidt. Dat is tevens het bewijs van hun oorsprong. Het loopt parallel met het Christendom van de kerk van Marcion, die immers ook verketterd werd omdat hij niet meeging in de kerk die vanuit Rome werd opgetuigd. Lange tijd was de kerk van Marcion minstens even groot en wijd verbreid. Maar uiteindelijk kreeg Rome de overhand, vooral nadat de keizer bekeerd was. De overwinnaar demoniseert vervolgens dat wat overwonnen is, dat is een algemeen verschijnsel. Alleen zijn de apologetische redeneringen zo krom als maar kan, het wordt duidelijk uit de dikke orthodoxe duim gezogen, en zo werd de waarheid op zijn kop gezet.
 14. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Ik ben hier niet dagelijks. Als je gedegen onderbouwing zoekt voor wat ik schreef, dan ben je mans genoeg om dingen zelf na te zoeken. Het internet staat er vol van. Ik heb al diverse malen links gestuurd in andere soortgelijke topics, men begint dan al snel te klagen dat ik in herhaling verval (negativiteit heerst helaasch op dit forum). De theologen die mij vooral hebben geinspireerd zijn John S. Kloppenborg, Hugh M. Humphrey, Jason D. Beduhn, Hermann Detering en aanvankelijk Burton Mack. Het Nieuwe Testament is dan wel een samenraapsel van heel diverse voor-christelijke en christelijke stromingen, de vele redacties en aanvullingen hebben het op een heel specifieke manier geframed om je om de tuin te leiden en te laten geloven dat het Christendom op een bepaalde manier is ontstaan. Daar klopt echter weinig van het is een bewust zo gecontrueerde mythe (geen complot, maar wel met kwaadaardige bedoelingen ten opzichte van contemporaine andersdenkenden). Daardoor ga je die teksten ook weer anders lezen. Als niet-christen ben je vrij om erachter te komen hoe die teksten wel tot stand kwamen en deels zijn misvormd vanuit hun oorsprong. Je zou bijvoorbeeld 'The Falsified Paul' kunnen lezen van Hermann Detering (Der gefälschte Paulus), delen daarvan zijn ook op internet wel na te lezen. Met lieden die enkel hun eigen hoekje onderzoek als "wetenschap" beschouwen ga ik niet in discussie. Ik trek weer verder.
 15. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Nee, je hoeft niets te schrappen. Maar je bent je er wel bewust van dat er buiten die leringen van Jesjoea weinig interessante teksten te vinden zijn. De huidige verzameling Paulus-brieven zie ik niet als brieven van een historische Paulus, maar als deel van de Bijbel van de kerk van Marcion, aangevuld met interpolaties en extra brieven van orthodoxe* schrijvers. Ook de oorspronkelijke brieven zijn geen echte brieven, maar vertegenwoordigen de theologie van de school die Simon Magus ("Paulus") volgde. Ze hebben verschillende auteurs uit die gnostische school. Paulus is dus een pseudonym voor Simon, iemand die zich afzette tegen de simplistische, in zijn ogen te Joodse theologie/levenswijze van de Joodse christenen. Ik verwerp alle door de orthodoxe kerkstroming toegevoegde interpolaties en de later toegevoegde "brieven'. Maar zelfs de originele pseudo-brieven zie ik niet als aansluitend op de missie van Jezus. Ze zijn afkomstig uit de missie van de gnostische Simon en zijn volgelingen. Toch is de mystiek of gnosis van Simon/Paulus dichterbij de essentie van het onderwijs van Jesjoea dan de latere toevoegingen van de kerk van Rome. Wat veel moderne mensen de nare/bedenkelijke kanten van Paulus vinden, is niet te vinden in de originele teksten, alleen in de latere toevoegingen van de kerk. Als je voorbeelden wilt, kan ik wel zoeken naar de tekstverwijzingen die dit illustreren. * het begrip orthodox gaat hier over de anti-Marcionitische, anti-gnostische christelijke Roomse orthodoxie van de tweede eeuw, dus niet de huidige orthodoxe kerkstroming van Oost-Europa.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid