Spring naar bijdragen

zendeling

Members
 • Aantal bijdragen

  876
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over zendeling

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Niet bekendmaken
 • Locatie
  Randstad
 • Religie
  gelooft niet in aparte religies, wel in het nut van mystiek, tantra en yoga
 • Interesse
  o.a. historische tantrisch-mystieke Jezus in Q-lite en Markus https://jesussaying.wordpress.com/2013/06/06/the-original-part-of-the-sayings-gospel-q-the-sayings-of-the-tantric-jesus/

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. zendeling

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  De auteurs van deze geschriften, met een zeer diverse achtergrond, deden een dappere poging om de rol van Jezus als Meester te duiden en schoten/schieten daarin, ieder op zijn eigen unieke wijze, volkomen tekort. Het is aan jou om met een beter verhaal te komen dat Jezus beter recht doet. Dat is alleen lastig omdat het Nieuwe Testament daarvoor te weinig handvatten aanreikt. De taal die hier gebezigd wordt is te primitief, men heeft verouderde denkbeelden ingeschakeld om te trachten de rol van Jezus te omschrijven. Dit is dan ook de tragiek van het Christendom, de ge-avanceerde ideologie van Jezus was onvoldoende uitgebouwd door Jezus zelf en dus is men via syncretisch mengdenken aan de slag gegaan met tekortschietende invalshoeken om het geraamte wat meer vlees te geven. Het geheel blijft echter aan alle kanten rammelen en levert meer verwarring op dan dat het bevredigt. Omdat de zwakste schakel bepalend is voor hoe het geheel ervaren wordt, overtuigt daardoor heel het Christendom niet. De historische Jezus heeft de potentie om te overtuigen, maar is geheel vertroebeld geraakt door de krakkemikkige aanbouw die deze auteurs gepleegd hebben door deze armzalige teksten eromheen en doorheen te produceren.
 2. zendeling

  Wat is jouw sterrenbeeld? En hecht je er enige waarde aan?

  De vraag verraadt onkunde over wat een horoscoop kan duiden. Met name de conceptiehoroscoop, gebasseerd op het moment van het versmelten van de eicel met de spermacel, geeft een heel goed beeld van de persoonlijkheid en de makkelijke of moeilijke aspecten in die persoonlijkheid. Maar het is in een horoscoop niet alleen van belang in welk sterrebeeld de zon staat op het moment van de conceptie, maar ook de positie van de maan, de planeten en alle hoeken die die posities onderling met elkaar maken en met de belangrijke assen in de horoscoop. Er is een truukje om het "exacte" conceptiemoment af te leiden vanuit de geboortehoroscoop, dat werkt alleen niet in alle gevallen, wel in de meeste. In mijn eigen godsdienstbeoefening is het niet verboden om de horoscoop te bestuderen, maar wel om rekening met de horoscoop te houden om beslissingen in je leven te plannen. Als iemand interesse heeft in het vinden van de eigen conceptiehoroscoop, dan wil ik die wel sturen, maar de uitleg komt dan gewoon via online duidingen (cut & paste), dus het is geen professionele duiding.
 3. zendeling

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Inderdaad. Ik was na 'Heerschappij van God' een belangrijke komma vergeten (inmiddels toegevoegd).
 4. zendeling

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Als ik puur kijk naar de leringen van Jesjoea zelf (dus niet die van Christenen of Joden), dan gebruikt hij Heilige Geest als een aanduiding voor God en synoniem met Heerschappij ("koninkrijk") van God. In zijn instructie van hoe men niet en wel moet bidden, heeft hij het namelijk bij Mattheus over 'Heerschappij van God", waar hij het in (vroege) Lucas heeft over "Heilige Geest" in een en hetzelfde gezegde afkomstig uit de gezegdenbron ('Q'). Zie: Q 11: 2 / Lukas 11: 2 = Mattheus 6: 9-10a, (10b Sondergut) Het Hoogste Zelf (de Atman) valt namelijk samen met het Kosmisch Bewustzijn en in het Hoogste Zelf is de Geest heilig (heel) oftewel vrij van dualiteit tussen 'ik' en 'God' (de twee vallen samen als het 'ik' samenvloeit met haar oorsprong bij de algehele zelfrealisatie). Daar, in die Heilige Geest, is de Heerschappij van God, volkomen vrij van de illusie van gedeeldheid die ons schijnbaar gescheiden van God houdt. Christenen zijn gaan spelen met dit begrip Heilige Geest en hebben er een nieuwe, andere betekenis aan gegeven zoals ze ook de leringen van Jesjoea in hun geheel hebben omgevormd en aangepast aan hun eigen Christelijke leer (die de leringen van Jesjoea geweld aandoet).
 5. zendeling

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Ik begrijp je niet goed. Waarom breng je je persoonlijke probleem met porno in dit onderwerp ter sprake? Of heb je in het verkeerde topic gereageerd?
 6. zendeling

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  De wijze waarop je deze vragen stelt verraadt veel over je manier van denken. Wie vraagt zich nu over een hele bibliotheek aan religieuze boeken af of ze waarheidsgetrouw zijn? Over welke waarheid heb je het eigenlijk? Hoe meer je begrijpt over wat de schrijvers van het Nieuwe Testament met de teksten gedaan hebben, hoe minder je geneigd zal zijn te denken in termen als waarheid of leugen. De schrijvers moesten weinig tot niets hebben van elkaars teksten en toch verzamelde de Kerk van Rome een selectie van die teksten met zeer uiteenlopende opvattingen, bewerkte die nog eens en deed er uiteindelijk na lange tijd een kaft om heen (en nee, dat ging niet precies zo omdat God dat de beste weg vond). Het is een allegaartje geworden en alleen door je in allerlei rare bochten te wringen kun je er nog een religieuze visie uit brouwen die enige consistentie biedt.
 7. zendeling

  Op basis waarvan geloven moslims?

  Zowel christenen als moslims hebben een te beperkt denkkader, waardoor ze elkaar sowieso nooit zullen begrijpen of accepteren (evenmin als ze andere godsdiensten kunnen begrijpen). Als je wegstapt uit die beperkte denkkaders, kom je op het terrein van de spirituele filosofie, die parallel loopt met de (tevens universele) wetenschap, maar er niet toe beperkt is. Christenen hebben dan nog als voordeel dat Jesus zelf nog wel volledig in de traditie van de spirituele filosofie staat, terwijl dat voor de schrijver van de Koran al niet meer zo is. In de praktijk echter hebben ook de christenen het zicht op die oorspronkelijke Jezus volledig verloren, ze hebben Jezus omgevormd tot een religieuze icoon die een religieuze leer verkondigde in plaats van spirituele filosofie.
 8. Ik denk dat God niet wil dat wij ons onderdompelen in lust en fysieke aantrekking omdat het ons (nog verder) bindt aan onze dierlijke basis en verhindert ons geestelijk vrij te maken in de Heerschappij van God (Heilige Geest). Of wij dat binden nu doen als vrouw, man, trans, homo, hetero, bi of non-binary doet er verder niet toe. God ziet het liefste dat wij onze sexuele betrekkingen beperken tot het strikt noodzakelijke, zoals enkel om af en toe een kind voort te brengen. In de nabije toekomst zal zelfs dat waarschijnlijk niet eens meer nodig zijn. en kunnen we kinderen in kunstmatige baarmoeders groot laten worden en alles beter genetisch controleren. Waarschijnlijk hoeven we ook niet meer te eten en zal een flesje met alle noodzakelijke voedingsstoffen volstaan. Maar je kunt mensen niet dwingend opleggen om zich geestelijk te ontwikkelen. En kinderen krijgen is niet meer beperkt tot mannetje=vrouwtje relaties, gelukkig maar. Natuurlijk kun je vanuit allerlei teksten in de christelijke boekenverzameling er allerlei uitspraken vanuit verouderde gezichtspunten met de haren bijslepen, maar dat kun je een samenleving niet meer opleggen, dat pikt men niet meer. We moeten terug naar de intentie van de leringen van Jezus (en andere verlichte geesten die hetzelfde onderwijzen).
 9. zendeling

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  * Het belijden van zonden of het nadenken over de eigen zondigheid in plaats van het gewoon nalaten van slechte gewoonten * Het vereren van de christelijke boekenverzameling als een "heilige schrift" met (al of niet absolute) autoriteit * Het bidden tot God (anders dan met de spaarse woorden door Jezus specifiek voorgeschreven) * Speculeren over een imaginaire "wederkomst" van Jezus * Het niet meer regelmatig vasten * Pogen mensen te bekeren die al een (andere) godsdienst hebben * Speculeren of oordelen dat andere godsdiensten niet tot God zouden leiden of minder zouden zijn dat de eigen godsdienst * Speculeren of fantaseren over de betekenis van gebeurtenissen rond de dood of executie van Jezus. * De exoterische visie op de Heerschappij van God ("koninkrijk") pushen , d.w.z. net doen alsof die Heerschappij van God iets te maken zou hebben met de verspreiding van het christelijke geloof of de zogenaamde "wederkomst" van Jezus op aarde. * Jezus aanspreken met de heidense titel 'Zoon van God' of met de Joodse titel 'Messias'. In Zijn leringen noemt Hij zichzelf steeds Meester of Mensenzoon en niet anders. * Jezus benoemen als 'Jezus van Nazareth' in plaats van 'Jezus de Nazareeër'. * Het (bij-)geloof in een hemel of een hel als bestaande plaatsen of toestanden. Verder nog zou Hij afkeuren: * Het vereren van de moeder van Jezus. * Het vereren van afbeeldingen of beelden van Jezus, apostelen of heiligen * Rituelen uitvoeren, al of niet van achter een altaar. * Het vereren of ophemelen van kerkleiders.
 10. zendeling

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Wat het Nieuwe Testament betreft echter, is er geen sprake van geschiedenis. Hoe geleerd de redeneringen ook zijn, er geschiedkundige feiten uit af willen leiden is als kijken in een magische glazen bol. Misschien kun je uit de evangelieverhalen afleiden dat ze geschreven moeten zijn nadat de tempel van Jeruzalem door de Romeinen werd verwoest omdat die verwoesting immers genoemd ("aangekondigd") wordt, dat er een link was met het Joodse geloof en er sprake is geweest van een kortdurende plotseling afgebroken missie van een spirituele meester.
 11. zendeling

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Q-lite heeft niets te maken met Nag Hamadi.😉
 12. zendeling

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Het gaat erom wat Jezus precies bedoelde met die 'nabijheid van de Heerschappij van God'. Op dat punt heeft het Christendom namelijk de boel verdraaid ten opzichte van wat Jezus werkelijk onderwees. Men schiep een nieuwe (exoterische) religie in plaats van de mystiek van Jezus zelf te onderwijzen. Dankzij de herontdekking van Q-lite kan men weer kiezen voor de ware Jezus!
 13. zendeling

  De drieëenheid voor Nicea

  Zelfs voor een beetje googlen wil je je niet inspannen. http://www.emmanuel.utoronto.ca/about/faculty/vaage.htm Theologen die zich op fundamentele wijze bezighouden met het synoptische vraagstuk en met Q, zijn doorgaans geen christenen (meer) die het NT nog zien als een "Heilige Schrift", maar wel als mensenwerk. Dat is enkel wat ik ermee bedoelde. Als je iets in die richting gelezen had, dan wist je dat zelf natuurlijk allang.
 14. zendeling

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Buiten het bronmateriaal van Q-lite is er weinig of niets te vinden dat met enige betrouwbaarheid terug zou kunnen gaan op uitspraken van de historische Jezus. Maar die andere (latere) teksten kunnen de onderzoeker wel weer veel leren over de vroege ontwikkeling van het Christendom, de godsdienst die zich van de leringen van Jezus zelf afkeerde.
 15. zendeling

  De drieëenheid voor Nicea

  Ik zou je dan willen aanraden je er serieuzer in te verdiepen. Dan zul je vanzelf merken dat zij toch niet in de bubbel zitten die jij hier als een soort tegenhanger van de religieuze bubbel wilt opwerpen. Tantra net zoals Yoga zijn meer praktijken en hebben an sich niets met religie te maken net zoals wetenschap (ook die wordt door sommige fundies als een soort religie afgeschilderd). Ze worden ook in diverse religieuze stromingen aangetroffen en ook wel daarbuiten. Maar bij religies is meestal sprake van allerlei dogma's waaraan men zich bewust of onbewust aan heeft vastgeketend. Zolang je die niet durft te doorbreken zul je nooit geestelijk vrij kunnen worden. Het zijn niet de tantrische soefies die de christenen in hun kerken hebben opgeblazen in Shri Lanka, het zijn de dogmatisch religieuzen die dat op hun geweten hebben.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid