Spring naar bijdragen

zendeling

Members
 • Aantal bijdragen

  1206
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over zendeling

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
  Niet bekendmaken
 • Religie
  gelooft niet in aparte religies, wel in het nut van mystiek, tantra en yoga, zoals ook onderwezen door Jahsjoea de Nazareeër

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Dat hangt er een beetje vanaf hoe je fundamentalist wil definiëren. De meest gangbare definitie gaat (ongeveer) uit van iemand die onwrikbaar gelooft in de waarheid van een bepaald meestal religieus geschrift en daarbuiten enkel onwaarheid of leugenachtigheid ziet. In die zin ben ik dat zeker niet. Ik bewonder meerdere geschriften uit meerdere godsdiensten en ik laat mij voor de reconstructie van Q leiden door logisch denken en ben er tot op zekere hoogte flexibel in. Een primitiever gebruik van fundamentalist is de meer populistische manier. Zo wordt iemand die principieel atheist is vaak dogmatisch genoemd, simpelweg omdat die persoon standvastig is in zijn opvatting over het eigen atheisme, een "fundamentalistische atheist" dus als het ware. Dat vind ik een flauw misbruik van de term, het is dan meer een soort scheldwoord voor iemand die niet alle kanten op wil denken.
 2. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  We hebben niet hetzelfde materiaal, want u werkt met heel het Nieuwe Testament en ik slechts met een klein onderdeel ervan. Dat is een fundamenteel andere benaderingswijze. Ik ben dan ook geen christen, ik hóef hun geschriften niet te lezen of in de inhoud te geloven en dat doe ik dan ook liever niet. Ik lees ook nooit in de geschriften van L. Ron Hubbard.
 3. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Dat is precies wat de evangelieschrijvers en brieven-imitatie-schrijvers wél gedaan hebben, ze hebben de oudere teksten "gehusseld", ieder naar zijn eigen fantasie en ingeving. Ze hebben er inderdaad een kwartetspelletje van gemaakt en daarom is het meeste in het Nieuwe Testament helemaal niet meer in lijn met was Jezus onderwees. Jezus zou het keihard veroordeeld hebben, die was inderdaad niet mals met zijn woorden. U doet echter het tegenovergestelde, u veroordeelt Jezus indirect. Maar dat mag hoor, in Nederland is namelijk godsdienstvrijheid, iedereen mag zijn eigen godsdienst ontwerpen en aanhangen, dus u mag de godsdienst aanhangen die de christenen en de Jehova Getuigen bedacht hebben. Maar het is niet waar Jezus zélf mee kwam, dat is iets heel anders. Hindoes zijn daar ook heel makkelijk in, iedere belangrijke leermeester husselt alles weer door elkaar tot iets met nieuwe vormen en inzichten. Zelfs Jezus deed dat. Verwarrend heh? Christenen zullen nooit het onderwijs van Jezus zelf accepteren, dat begrijpen ze niet eens, ze volgen liever de ontwerpers van het Chistendom, of de schrijvers van het Wachttorengenootschap, en dat is prima.
 4. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Zo kan het ook inderdaad, maar de meest handige is die waarbij je klikt op dat conversatie-icoontje helemaal rechtsboven in het forum. Dat heeft lang geduurd om dat te ontdekken.
 5. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Inderdaad, het forum is nogal ingewikkeld van opzet helaas. Een bericht stuur je door te klicken op de nick van de te bereiken persoon en vervolgens op 'Bericht sturen'.
 6. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd met een link. Ik kan alleen niet vinden waar de verzonden berichten te bekijken zijn, dus ik weet niet zeker of het wel verstuurd is.
 7. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Als u de uitleg niet wilt lezen, dan is dat volledig uw eigen keuze, ik heb u er nooit op betrapt er een woord aan vuil te maken. Ik ben zendeling voor Jahsjoea en niet voor uw kerk. Als u daar niet tegen kunt, dan kunt u inderdaad beter verder babbelen over dingen die u blijkbaar aangenamer zijn. Ik wens u verder een aangename avond toe en een smakelijke avondmaaltijd (met spekjes etc.).
 8. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Beste Antoon, ik heb hier al vaker uitgelegd waarom het Christendom een secundaire ontwikkeling is, een godsdienst die pas ontstond nadat de missie en godsdienst van Jahsjoea zelf niet verder wist te groeien (en uiteindelijk uitdoofde). Ik ken de theologie van het Christendom redelijk goed en ze trekt me evenmin aan als de orthodoxe versie van de Islam, dus ik ga me met die laag van het Nieuwe Testament zeker niet bezighouden. Dat er diep verscholen in het Nieuwe Testament die oudere godsdienst van Jahsjoea zélf te vinden is, dat lijkt u onvoldoende te weten of te willen weten. Er zijn talloze mensen in de wereld die die godsdienstvorm van Jahsjoea zelf beoefenen en met veel succes, dat kan ik u verzekeren. Inmiddels heb ik een forum gevonden waar veel meer interesse is voor dit onderwerp, hier verdort het zaad ál te snel. Daarom moet ik u wederom overlaten aan de babbelverpozing die dit forum u weet te bieden.
 9. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Als dat zo zou zijn, dan zou de tekst geen dwarsverbanden bevatten, de gezegden versterken elkaars betekenis. Dat hebben ze niet met de tekstdelen die niet in Q stonden en waartussen ze terecht kwamen in de evangelieversies. Dat kan dus geen toeval zijn, het zijn geen losstaande wijsheidsgezegden, het is een samenhangende ideologie. Ik verbaas mij een beetje over je gebrek aan inzicht want je weet oppervlakkig gezien best een wijze toon aan te slaan, maar je redeneert toch steeds weer in dezelfde beperkte kringetjes en gaat nooit echt in op mijn antwoorden. Ik ben ervan overtuigd dat de leringen van Jahsjoea veel meer brengen dan enkel rechtvaardigheid. Maar hij heeft ze niet voor iederéén bedoeld. Je kunt niet een grotendeels door anderen gereconstructueerde tekst ideologisch naar eigen hand zetten als de tekst die ideologie niet al bevat. Dat krijg je anders nooit kloppend. Dat is wat feitelijk andersom wél is gebeurd, Q is door de evangelieschrijvers deels op wrede wijze bewust uit elkaar getrokken en tekstueel mishandeld om nog enige (meestal vrij kromme) aansluiting te krijgen met de teksten van de evangelieschrijvers zelf. Draai je dat terug, dan wordt de tekst wél op slag harmonisch en inhoudelijk betekenisvol.
 10. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Wat fijn voor jullie. Ik ben benieuwd hoe jullie zelf dat soort teksten lezen en welke betekenis jullie aan dat soort gezegden geven. Daar hebben jullie vast hele interessante dingen over te melden. Ik heb dat bewijs niet nodig, de tekst is zelf al bewijs genoeg. Of ge ze nu als goud ziet of als pyriet zoals sommigen hier, er zullen altijd mensen blijven beweren dat dat alles gewoon zand is en de schittering een zinsbegoogeling. Het tweede gezegde van Jahsjoea is speciaal voor dat soort mensen bedoeld.
 11. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Met voldoende consistentie bedoel ik dat de inhoud van de gezegden (de diepere betekenis) inhaakt op die in andere gezegden in dezelfde tekst, zodat er een consistente filosofie naar voren komt uit de hele tekst. Zo is de Q1 laag uit Q van Burton Mac tamelijk kort omdat Mack tot de conclusie is gekomen dat alleen deze kleine verzameling gezegden een consistente samenhangende filosofie vormen (namelijk die van de cynische filosofie). Hij laat andere gezegden er niet in toe omdat hij die er niet bij vind passen qua stijl en inhoud, hij meent dat ze van andere mensen afkomstig zijn die niet diezelfde filosofische invalshoek hadden, maar een meer religieuze agenda volgden (heel grof samengevat). Nou is mijn versie van Q uitgebreider dan die van Mack omdat ik in mijn Q-verzameling geen cynische filosofie herken, maar wel een tantrische of mystieke filosofie. Daardoor kan ik meer gezegden toelaten die Mack nog als te religieus ziet. Of je een gezegde wel of niet kan toelaten hangt ervan af of je de inhoud voldoende snapt, voor de meeste gezegden valt de keuze vrij gemakkelijk de ene kant op of de andere. Het vervelende is echter dat je bepaalde gezegden pas goed kun snappen als je de oorspronkelijke filosofie al goed kent. Zo kan iemand die de cynische filosofie niet kent moeilijk uit zichzelf een reconstructie van Q1 maken als Burton Mack deed. Hetzelfde geldt voor mystiek en tantra, je moet er een beetje in thuis zijn wil je de betekenis van passende gezegden herkennen, anders zie je het als raadselachtige reli-quatsh. Je ziet het meestal vrij snel. Net zoals je goudklompjes heel makkelijk tussen kiezel of zand ziet liggen. Maar als je kleurenblind bent, wordt het al een stuk lastiger. Dan zal je er geen snars van snappen hoe iemand die goudklompjes er zo makkelijk tussenuit uitvist en het zand en de kiezel zo makkelijk bij elkaar veegt. Mack zal ongetwijfeld heel systematisch en analytisch naar de tekst gekeken hebben en daardoor het kaf van het koren hebben gescheiden, maar toen hij eenmaal de cynische basislaag meende te hebben ontdekt, is hij er ook door die bril naar gaan kijken. Nou verschilt de levensstijl van een rondtrekkende cynische filosoof erg weinig van een rondtrekkende tantrische asceet. Alleen werkt die laatste met spirituele ontwikkeling en heeft als meester spirituele krachten die hij aan leerlingen kan demonstreren, waardoor de aansluiting met de christelijke religie ook natuurlijker of vloeiender wordt. Als je meent dat Q slechts een verzameling losse "wijsheidsgezegden" is, dan sla je de plank volledig mis, er zit een hele filosofie in en onder die veel inhoudelijker is dan de christelijke leer. Ze is ook logischer en praktischer (levert meer op). Maar als je het niet snapt en ziet, dan kan ik me voorstellen dat je er van buitenaf naar blijft kijken als ware het los zand.
 12. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Bewijzen kan niet als je geen tastbare tekst uit de eerste eeuw of iets later terug kunt vinden. Of een reconstructie aannemelijk voor je is hangt af van je eigen beoordelingsvermogen, is de inhoud en betekenis voldoende consistent en afwijkend van wat christenen later aan tekst toevoegden? Niet iedereen is capabel genoeg om de vaak bewust obscuur verwoorde vroegste gezegden te vatten, zelfs als ze teruggeplaatst zijn in hun oorspronkelijke context. Mystieke filosofie en instructie is iets anders dan religieuze praatjes. Dat die mystieke filosofie en instructie tevoorschijn blijkt te kunnen komen als je ze weet af te zonderen van de later toegevoegde tektsten en dat ze een heel specifiek afwijkende inhoud blijkt te hebben is wat mij betreft even wonderbaarlijk als de herontdekking van eThomas in een kruik in het woestijnzand.
 13. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Q staat inderdaad in het Nieuwe Testament, maar het is ouder dan de verhalen waarin het verwerkt werd. Het heeft voor mij een proto-christelijke status die dichterbij de historische woorden van Jezus staat. Dat is geen cherry-picking, het is je verstand gebruiken. Enkel roepen dat het Christendom gecorrumpeerd is is niet genoeg, je zal aan moeten geven hóe dat gebeurd is en waar het wel en waar het nog niet het geval was. Er zijn er ook die hun toevlucht nemen tot eThomas, ik geef de voorkeur aan Q op basis van de drie-bronnen hypothese (aLucas gebruikte eMarkus, Q en eMattheus). Jezus is voor mij dus niet Jezus Christus, Zoon van God, maar wel Jahsjoea de Nazareeër, de mystieke Meester die de woorden in Q-lite sprak. In zijn optreden als Meester is Jahsjoea God en zijn woorden toepassen in je leven is God op de juiste manier volgen. Als je dat niet doet, ben je geen volgeling van de historische Jahsjoea.
 14. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  In zijn gezegden geeft Jezus aan dat hij de Meester is en dat wie de Meester ontvangt degene ontvangt die Jezus heeft gezonden namelijk God. Als jij God ontvangt in de vorm van Jezus, zou je hem dan broeder noemen? Jezus is uiteraard niet letterlijk 1 met God want dat is onlogisch (God heeft geen fysieke kenmerken en is ook in alles aanwezig), maar hij spreekt wel op die manier over zichzelf. Ook zegt Jezus dat niemand 2 meesters kan dienen, want je kunt niet tegelijkertijd God en Mammon dienen. God is de echte en enige Meester, maar Jezus zegt dat je zijn woorden, de woorden van de Meester, moet volgen en hem niet enkel meester moet noemen. Aan de andere kant zegt Jezus dat hij gestuurd is, dus dat is er weer mee in tegenspraak. Als ik Jahsjoea tegen zou komen en zou volgen als leerling, zou ik hem niet broer noemen, maar Papa/Abba. Zie: Lukas 6: 39-40 = Mattheus 5: 14, 10: 24-25 Lukas 6: 46-49 = Mattheus 7: 21, 24-27 Lukas 10: 16 = Mattheus 10: 40-41 Lukas 16: 13 = Mattheus 6: 24 Jezus de "Zoon" noemen is inderdaad de latere christelijke ontwikkeling zoals je die ook in het NT aan kunt treffen. Maar de gezegden van Q staan immers evenzeer in datzelfde NT en die hebben voor mij het historische gezag, niet die latere teksten.
 15. zendeling

  De bisschop van Rome is de Vader en Jezus de Zoon?

  Ja, maar antoon, het is niet mijn bedoeling om vervelend te doen, maar het staat er toch écht hoor, dat Jezus 1 is met de Vader. Zou je Hem dan broeder noemen als je Hem tegenkwam? Of blijf je liever bij het meer afstandelijke 'Heer'?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid