Spring naar bijdragen

zendeling

Members
 • Aantal bijdragen

  900
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over zendeling

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Niet bekendmaken
 • Locatie
  Randstad
 • Religie
  gelooft niet in aparte religies, wel in het nut van mystiek, tantra en yoga
 • Interesse
  o.a. historische tantrisch-mystieke Jezus in Q-lite en Markus https://jesussaying.wordpress.com/2013/06/06/the-original-part-of-the-sayings-gospel-q-the-sayings-of-the-tantric-jesus/

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Terwijl de boomers vasthouden aan de Christelijke "overlay" die de leringen van Jezus verdraaien en vertroebelen, kun je dus door het lezen en bestuderen van de gereconstrueerde kerntekst die Yeshua ons hoogstpersoonlijk zelf schonk terugkeren naar de mystieke leer die leidt tot de bevrijding van het Zelf. Daarbij vallen alle religieuze theorien en het religieuze bijgeloof weg die mensen binnen zogenaamde religies zo van elkaar gescheiden houden en komen we weer tot de menselijke eenheid die Yeshua voor ogen had toen Hij zijn woorden uitsprak. Ben je eenmaal Christelijk voorgeprogrammeerd, dan valt het niet mee om je nog te ontdoen van het religieuze aanslibsel waar het Nieuwe Testament zo vol mee staat, je zal je naakt en onzeker voelen om het slechts met de onderwijzingen van Yeshua zelf te moeten stellen. Maar heb je de sprong eenmaal gewaagd, dan zal de beloning immens zijn.
 2. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Dat is juist jouw drogreden, die meerderheid en hun consensus zijn helemaal niet "betrouwbaarder" (enkel in jouw fantasiewereld). Het is juist betrouwbaarder om zoveel mogelijk een gezonde wetenschappelijke (rationele) scepsis te hebben over het historische gehalte van de "geloofswaarheden" die de meerderheid van de theologen niet aan de kaak durven te stellen omdat ze hun betaalde baan dan wel kunnen schudden. Het is vooral uit lafheid, uitzonderingen daargelaten.
 3. zendeling

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Je beschuldigt dissidente wetenschappers graag van het volgen van "eigen voorkeuren". Maar het kan netzogoed omgekeerd zijn, namelijk dat de 'main stream' wetenschappers als makke schapen de voorkeur van de 'main stream' volgt, terwijl die keizer feitelijk geen historische kleren draagt, maar enkel religieuze pseudo-waarheden. Je komt steeds weer met dezelfde drogreden aanzetten, namelijk dat mensen met "gezag", die de meerderheid volgen, wel gelijk zullen hebben. Dat kun je alleen stellen als je met een exacte wetenschap (zoals klimaatwetenschap) te maken hebt, met cijfertjes dus. Aan cijfertjes heb je veel minder als het gaat om de zoektocht naar de oorsprong van het Nieuwe Testament en geloofswaarheden. De apocalyptische zienswijze is er wat mij betreft pas later door christenen overheen gelegd en dat je kun je heel duidelijk zien door de verminking van dat ene Jezus-gezegde over waar je de Heerschappij van moet zoeken (en waar niet), hetgeen alleen krachtig en eenduidig is als je de apocalyptische overlay er weer af trekt als secundaire redactie. Bovendien kun je zo ook wel zien dat dit troebele religieuze verzinsels zijn die helemaal niet passen bij het echte, veel diepere onderwijs van Jezus (ze zijn Jezus onwaardig). Maar als je zelf op die troebele manier gelooft, kan ik me wel voorstellen dat je van dat apocalyptische gedoe en dat opstandingsgeloof heel moeilijk afstand kunt doen als zijnde secundaire geloofsverzinsels, syncretische aanslibbing. Troebel klinkt nogal negatief, zo is het niet bedoeld, maar het is aangeslibde religieuze mythevorming geweest, bedoeld om mensen troost te bieden. Overigens zijn die cijfertjes wel weer heel nuttig als je de herkomst van bepaalde tekstdelen wilt "bewijzen" aan de hand van het voorkomen van bepaald taalgebruik.
 4. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Als je zo goed bent, waarom neem je dan zo vaak (zoals wederom hier) je toevlucht tot drogredenen? Alleen met argumenten kun je mij overtuigen. Maar dan moet je wel heel wat weerleggen en met iets beters komen dan bijvoorbeeld Kloppenborg en Detering doen. Slechts roepen dat een meerderheid er anders over denkt, of langer gestudeerd heeft etc. etc., zijn nietszeggende drogredenen.
 5. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Maar Desid, dat zegt weinig, dat het je vak is. Burton Mack, Elaine Page en Hermann Detering hebben/hadden ongeveer hetzelfde vak, maar komen/kwamen tot heel andere beelden over het vroege Christendom dan jij. Het is een beetje te vergelijken met de ontdekking van steeds meer fossielen van onze verre voorouders en de invloed van steeds betere genetische inzichten. Het beeld wordt wel steeds iets duidelijker, maar de theorien over de achterliggende evolutionaire ontwikkelingen zijn gevarieerd en over de tijd onderhevig aan paradigmaverschuiving (momenteel bijvoorbeeld richting de idee dat oudere mensvormen lange tijd naast modernere bleven bestaan en zich deels (plaatselijk) met de modernere genetisch wisten te vermengen zoals bij de Neanderthaler, de Denisova en mogelijk zelfs bij de Home erectus. De nette lineaire opeenvolging van evolutionaire stadia lijkt daardoor een achterhaalde zienswijze te gaan worden. Er zullen altijd mensen zijn die zich tegen een paradigmaverschuiving verzetten, vooral bij de oudere onderzoekers die veel geinvesteerd hebben in een inmiddels verouderde zienswijze. Bij het vroege Christendom is het extra lastig omdat veel originele geschriften niet bewaard zijn gebleven en we vooral de eindproducten van de vroege ontwikkeling bezitten, wat ons opzadelt met een ingewikkelde puzzel. Gelukkig hebben we ook nog de apologetische geschriften die een klein deel van de oudere geschriften bespreken, al zijn hun citaten niet overal even betrouwbaar. Je kunt dus vele kanten op met de "evolutie" van de teksten. De eigen vroege geschiedschrijving van het Christendom is niet onafhankelijk en teveel vermengd met dingen die later bedacht (gefantaseerd) zijn. Zo simpel is het niet. Naast de extra brieven die na Maricon door het orthodoxe deel van de kerk werden toegevoegd, werden ook de oudere brieven (afkomstig uit de Marcion bijbel) zwaar bewerkt en flink aangevuld. Zomaar wat citeren heeft dus geen zin als je niet aantoont uit welke laag het afkomstig is. Je zal moeten citeren uit een reconstructie van de brieven uit de Marcion bijbel. Ik ben geen expert en zou me eerst in de herkomst van jouw citaat moeten verdiepen.
 6. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Waarom zou ik me met de opstandingsmythe bezig willen houden als dat een secundaire godsdienstige ontwikkeling is geweest die niet van de historische Jeshoea afkomstig is, maar hem wel in het verhaal van eMarkus in de mond is gelegd? Ik heb niets tegen op mensen die op deze manier godsdienstig willen zijn, maar ik kan er zelf niets mee.
 7. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Ik zou willen zeggen, regel eens een ontmoeting met de hollandofiele Detering, maar hij is helaas enkele jaren terug overleden. Ik vind zijn argumenten juist heel sterk. Maar er zijn meer theologen die de pseudo-brieven in de bijbel van de Marcionitische bijbel als oorspronkelijker zien. Wat natuurlijk minder ver gaat dan het standpunt van de radicale (Nederlandse) theologen die ze allemaal als on-authentiek zien. https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_criticism De Paulus van de brieven is er enkel via geloof, uit de eerste eeuw zijn er geen overleveringen die zo'n brievenverzameling noemen. De eerste keer dat ze opduiken is in de bijbel van de kerk van Marcion. Daarna worden ze zwaar aangevuld en aangepast door de orthodoxe stroming van de kerk. Het is al net als met de evangelieverhalen, het zijn geloofsdocumenten die een geloof verkondigen, het is niets historisch. Simon was lange tijd populair in de kerk omdat hij vele wonderen verrichtte. Maar zijn geloof werd te gnostisch bevonden door de bisschoppen, die hem erom verketterden. Zijn leringen zijn nog terug te halen uit de brieven als je het latere kaf van het koren scheidt. Dat is tevens het bewijs van hun oorsprong. Het loopt parallel met het Christendom van de kerk van Marcion, die immers ook verketterd werd omdat hij niet meeging in de kerk die vanuit Rome werd opgetuigd. Lange tijd was de kerk van Marcion minstens even groot en wijd verbreid. Maar uiteindelijk kreeg Rome de overhand, vooral nadat de keizer bekeerd was. De overwinnaar demoniseert vervolgens dat wat overwonnen is, dat is een algemeen verschijnsel. Alleen zijn de apologetische redeneringen zo krom als maar kan, het wordt duidelijk uit de dikke orthodoxe duim gezogen, en zo werd de waarheid op zijn kop gezet.
 8. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Ik ben hier niet dagelijks. Als je gedegen onderbouwing zoekt voor wat ik schreef, dan ben je mans genoeg om dingen zelf na te zoeken. Het internet staat er vol van. Ik heb al diverse malen links gestuurd in andere soortgelijke topics, men begint dan al snel te klagen dat ik in herhaling verval (negativiteit heerst helaasch op dit forum). De theologen die mij vooral hebben geinspireerd zijn John S. Kloppenborg, Hugh M. Humphrey, Jason D. Beduhn, Hermann Detering en aanvankelijk Burton Mack. Het Nieuwe Testament is dan wel een samenraapsel van heel diverse voor-christelijke en christelijke stromingen, de vele redacties en aanvullingen hebben het op een heel specifieke manier geframed om je om de tuin te leiden en te laten geloven dat het Christendom op een bepaalde manier is ontstaan. Daar klopt echter weinig van het is een bewust zo gecontrueerde mythe (geen complot, maar wel met kwaadaardige bedoelingen ten opzichte van contemporaine andersdenkenden). Daardoor ga je die teksten ook weer anders lezen. Als niet-christen ben je vrij om erachter te komen hoe die teksten wel tot stand kwamen en deels zijn misvormd vanuit hun oorsprong. Je zou bijvoorbeeld 'The Falsified Paul' kunnen lezen van Hermann Detering (Der gefälschte Paulus), delen daarvan zijn ook op internet wel na te lezen. Met lieden die enkel hun eigen hoekje onderzoek als "wetenschap" beschouwen ga ik niet in discussie. Ik trek weer verder.
 9. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Nee, je hoeft niets te schrappen. Maar je bent je er wel bewust van dat er buiten die leringen van Jesjoea weinig interessante teksten te vinden zijn. De huidige verzameling Paulus-brieven zie ik niet als brieven van een historische Paulus, maar als deel van de Bijbel van de kerk van Marcion, aangevuld met interpolaties en extra brieven van orthodoxe* schrijvers. Ook de oorspronkelijke brieven zijn geen echte brieven, maar vertegenwoordigen de theologie van de school die Simon Magus ("Paulus") volgde. Ze hebben verschillende auteurs uit die gnostische school. Paulus is dus een pseudonym voor Simon, iemand die zich afzette tegen de simplistische, in zijn ogen te Joodse theologie/levenswijze van de Joodse christenen. Ik verwerp alle door de orthodoxe kerkstroming toegevoegde interpolaties en de later toegevoegde "brieven'. Maar zelfs de originele pseudo-brieven zie ik niet als aansluitend op de missie van Jezus. Ze zijn afkomstig uit de missie van de gnostische Simon en zijn volgelingen. Toch is de mystiek of gnosis van Simon/Paulus dichterbij de essentie van het onderwijs van Jesjoea dan de latere toevoegingen van de kerk van Rome. Wat veel moderne mensen de nare/bedenkelijke kanten van Paulus vinden, is niet te vinden in de originele teksten, alleen in de latere toevoegingen van de kerk. Als je voorbeelden wilt, kan ik wel zoeken naar de tekstverwijzingen die dit illustreren. * het begrip orthodox gaat hier over de anti-Marcionitische, anti-gnostische christelijke Roomse orthodoxie van de tweede eeuw, dus niet de huidige orthodoxe kerkstroming van Oost-Europa.
 10. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Als je accepteert dat de leringen van Jesjoea verreweg leidend zijn in de Bijbel, dan wordt het ineens interessant om je de vraag te stellen of het niet verstandig is om yoga en meditatie te gaan doen om die leringen beter in praktijk te kunnen brengen. De negatieve en bekrompen teksten in het NT kun je dan beschouwen als het product van een dwalende kerk die door verkeerde lieden geleid werd. De oorspronkelijke Paulus-brieven uit de kerk van Marcion kun je dan lezen als een apocrieve gnostische visie op Jesjoea, die een leuk inkijkje geven in een sekte (gestart door Simon Magus alias "Paulus") die het dacht beter te weten dan Jesjoea zelve. De evangelieverhalen die we nu Mattheus, Lucas en Johannes noemen, kun je dan gaan lezen als kunstzinnige alternatieven voor het Markus-evangelie geschreven door kerkgemeenschappen die een zijspoor insloegen, aangespoord door inmiddels achterhaalde theologien. De bevrijding is erin gelegen dat je je zuiverder op Jesjoea kunt gaan richten en eerlijker met niet-christenen om kunt gaan in plaats van steeds alles op kromme apologetische wijze te moeten pogen recht te buigen wat niet recht is en ook nooit recht zal worden.
 11. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Daar had moeten staan: 'De door de kerk verkondigde mythe dat via Jezus en zijn "apostelen" de kerkelijke christelijke leer zou zijn voortgebracht'.
 12. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Man? Wit? Ik ben overtuigd door de redenaties van bepaalde theologen. Ik ben hier als zendeling om die visie te verkondigen, mijn goed recht. Als het je niet bevalt, dan lees het gewoon niet. Mensen die de christelijke "overlay" geloven zijn inderdaad allemaal vertegenwoordigers of aanhangers van het christelijke sprookje, of liever de christelijke mythe. De mythe van de christelijke kerk die via Jezus en zijn "apostelen" de kerkelijke christelijke leer zou hebben voortgebracht. Verreweg de meeste christenen geloven hierin, dus het is helemaal niet gek dat ik daaraan refereer. Zo is immers het hele Nieuwe Testament door hen samengesteld en mede gevormd. Dus als je die teksten van dat frame bevrijdt, dan stel je je tegenover degenen die dat frame schiepen en blijven verdedigen. Jij mag die theologen van mij best leugenaars noemen. Veel indruk maak je daar alleen niet mee. Het is de grove en onredelijke taal van de christelijke apologeten zoals je die al vanaf het begin van de kerk aantreft. Verketteren wat je eigen bijgeloof bedreigt en ze uitschelden en valselijk beschuldigen van dingen die je uit je eigen duim zuigt. De exacte geschiedenis en omvang van de gezegdenverzameling ligt helemaal niet zo vast als jij veronderstelt. Het gewicht van het woord "wetenschap" weegt hier dus veel minder zwaar dan je het doet voorkomen. De meeste Q-theologen geloven momenteel nog dat aMattheus en aLucas elkaars evangelie-teksten nooit zagen, maar lang niet alle theologen geloven dat. De idee is namelijk dat als eentje de andere evangelietekst wél kende, er geen noodzaak meer zou zijn voor een aparte Q-tekst. Maar er zijn andere argumenten te bedenken waarom die Q-tekst toch wel als een aparte tekst gebruikt is door beide auteurs ondanks dat aLucas (of een van de Lucas-auteurs) eMatheus wel gebruikte.
 13. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Wat jij verstaat onder het "meest gangbare" is gewoon de hoofdtheologie van het Christelijke geloof. Ik ben geen christen en onderschrijf die theologie niet. Dat je dat zelf wel doet is jouw eigen keuze. Ik maak mijn eigen keuzes en blijf liever weg van religies die niet main stream zijn en in mijn ogen te irrationeel, te afwijkend en bevooroordeeld. De ontstaansgeschiedenis van het NT doet er voor mij toe en die valt in mijn ogen niet samen met het christelijke sprookje van Handelingen en de Kerk. Dat Jesjoea ook zonder de christelijke theologische 'overlay' prima overeind blijft (voor iemand die main stream denkt) is in mijn ogen het bewijs dat de visie van "mijn soort theologen" klopt. Ze is niet geconstrueerd, wel gereconstrueerd op basis van teksten die we al hadden. Jesjoea is eindelijk bevrijd van het Christendom en kan weer schitteren in zijn eigen glorie. Je lijkt je nogal druk te maken om het feit dat theologen de bijbel ook op niet-christelijke wijze blijken te kunnen analyseren. Soms lijkt het daardoor wel of je zelf niet zeker van je zaak bent.
 14. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Nee hoor, niet zelf geselecteerd, daar hebben taalkundige theologen decennia lang collectief studie voor gedaan om het vroegere materiaal van het latere te kunnen scheiden. Maar dat wist jij natuurlijk wel, het is hier al tig keer behandeld op dit forum. https://en.wikipedia.org/wiki/Q_source https://www.amazon.com/Critical-Synopsis-Including-Gospels-Translations/dp/0800631498 https://www.questia.com/library/journal/1P3-47246735/documenta-q-the-data-base-of-the-international-q
 15. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  In jouw fantasie is dat tijdens het leven van Jesjoea al gebeurd. In de authentieke leringen van Jesjoea komt geen messias noch een "zoon van God" voor. Ze zijn onderdeel van latere theologische lagen die door gelovige christenen werden toegevoegd. Jesjoea refereert aan zichzelf als 'mensenzoon' of 'rabbi/leermeester' en spiritueel-filosofisch als 'één met de Vader'. Ook de aanduiding 'Koninkrijk der Hemelen' is secundair, een vervanging van het originele 'Heerschappij van God'. Zoals protestanten de roomsche poes-pas wegkuisen, zo kun je ook de christelijke poespas (religieuze verfraaingen) wegkuisen, om dichter bij de oorspronkelijke Jesjoea te komen. Je bent dan weliswaar geen Christen meer, maar een Jezuist. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezuïsme
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid