Spring naar bijdragen

zendeling

Members
 • Aantal bijdragen

  256
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over zendeling

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Niet bekendmaken
 • Religie
  in de Heer
 • Interesse
  o.a. historische tantrisch-mystieke Jezus https://jesussaying.wordpress.com/2013/06/06/the-original-part-of-the-sayings-gospel-q-the-sayings-of-the-tantric-jesus/
 1. Thoms overwegingen > Ik ben

  Ik zie dat ook zo, het moet hier en nu in dit leven gebeuren (of in een later leven, maar dat is een andere discussie) en kan alleen via het 'zelf', dat overigens niet van ons is, maar als het ware te leen tijdens ons korte leven. Jezus heeft het via zijn leringen onderwezen (in Q-lite) en via zijn daden voorgeleefd. Er zit wel een hoop "ruis" in het Nieuwe Testament, van apocalyptische visioenen tot beloftes doen die niet waargemaakt kunnen worden, maar de kern is inderdaad dat historische leven van Jezus en zijn onderwijs in de mystieke levenswijze die uitmondt in de universele Liefde waarbij de begrenzingen van het individuele bewustzijn vervagen, uitmondend in de Heilige Geest oftewel de Heerschappij ("koninkrijk") van God.
 2. Thoms overwegingen > Ik ben

  Volgens mij ziet de topic starter dat zelf ook wel zo, dat de Bijbel God's geschreven openbaring is. Ik zie dat zelf heel anders. ik onderwerp mijn denken wel aan teksten van mensen van wie ik veronderstel dat ze vanuit de Geest spraken of spreken, dus in ruimere zin sta ik er wel hetzelfde in. Als taalgebruik te "wollig" is, dan strookt dat te weinig met mijn rationele begrijpen van de inhoud en heb ik sneller het gevoel dat er een spelletje gespeeld wordt met taal, wat overigens niet perse zo hoeft te zijn. Met spelletje spelen bedoel ik dat alles in een bepaalde richting gebogen wordt waardoor het geheel wel min of waar is, maar de denklijn te weinig recht doet aan de bedoelingen van de originele schrijver(s). Iets waaraan veel hergebruikers van teksten in het Nieuwe Testament zich ook schuldig maakten, dus het is wel logisch dat huidige christenen ditzelfde gaan doen ("als zij het mogen, mag ik het ook zo doen").
 3. Thoms overwegingen > Ik ben

  Dat klopt denk ik wel, althans zo versta ik de filosofie van God en de schepping ook ongeveer. Maar als je een dusdanig logisch en goed doordacht godbeeld hebt, dan past daar mijns inziens beter een mystieke benadering van het leven bij dan een meer dogmatisch-mythische. Daarom trekt dit topic me meer aan dan de meeste topics in dit forum. Zelfs al vind ik de verwoording van een en ander nogal wollig of zelfs new age-achtig, ik zie er toch waarheid in.
 4. Thoms overwegingen > Ik ben

  Dat is dan ook de enig juiste manier om het Johannes evangelie te lezen. Het is bij uitstek een mystiek evangelie. Voor enkelen onder ons hier is dat een brug te ver, zij denken dat hel en verdoemenis hen staat te wachten als zij mee zouden gaan in de denkwijze van de auteur van het Johannes evangelie en maken er maar een eigen geloofsvorm van. Je ziet dat precies zo binnen de Islam, de grootste bestrijders van de mystiek daar zijn de koppensnellers die iedere "ongelovige hond" (hun "heidenen") de mond willen snoeren.
 5. Thoms overwegingen > Ik ben

  Denk je dat het Johannes evangelie en de Paulus brieven meer mystiek of meer gnostisch zijn dan de meeste overige delen van het Nieuwe Testament? Heb je een idee waarom die overige delen van het NT daarin tekort schieten?
 6. Q (lite)

  Precies, eigenlijk net zoals al die christelijke schrijvers dachten toen ze vorm gaven aan hun teksten die in het Nieuwe Testament terecht zouden komen. Die voelden zich (ieder op zich) het beste bij de teksten die ze uit hun eigen fantasie haalden waarbij ze zich afzetten tegen de andere teksten die al bestonden. Maar wel met 1 belangrijk verschil. Ik probeer oprecht hun eigen bedenksels er weer uit weg te zeven, waar zij juist bezig waren dingen zelf te bedenken. Ik bedenk er zelf niets bij maar probeer juist weg te halen wat anderen er mijns onterecht omheen en doorheen woven. Helaas is het vreselijk ingewikkeld om de complexe wordingsgeschiedenis weer te ontwarren, dus daar is zeer ten dele ook intuitie bij nodig. Je kunt het misschien vergelijken met het weghalen van de vele toevoegingen en lelijke retouches aan een schilderij van een grote meester. Daar zijn soms ook voor een deel subjectief lijkende keuzes voor nodig. Alleen is het origineel hier wel erg veel kleiner dan het christelijke eindresultaat. "Klopt" een grondig gerestaureerd schilderij beter dan de sterk bewerkte versie? Dat is een kwestie van opvatting, veel mensen vinden tegenwoordig dat je een monument of schilderij beter met rust moet laten inclusief alle toevoegingen en wijzigingen. Bij het Nieuwe Testament zit daar wel een verschil omdat die ideologisch zo'n groot verschil heeft met het uitgangspunt. Daarom mijn interesse om het origineel te willen leren kennen in zijn oorspronkelijke pracht en schriftuurlijke eenvoud.
 7. Q (lite)

  Q-lite is een soort mini-bijbeltje voor me geworden en de omvang ligt nu redelijk vast voor me (op enkele twijfelgezegdes na). Toch overdenk ik zo nu en dan of ik niet toch nog andere acceptabele teksten uit het Nieuwe Testament zou kunnen destilleren om mijn mini-bijbeltje wat mee te kunnen uitbreiden. Eerst had ik de neiging om die teksten vooral of alleen te gaan zoeken in het non-passie deel van Markus. Maar Mattheus en Lucas delen ook verwante teksten met die in Markus die mogelijk even oud zijn en niet noodzakelijkerwijs afgeleid zijn van Markus. De reden dat ik me er nog niet toe gezet heb om dit te gaan doen is omdat je eigenlijk nauwelijks kunt zien waar die schrijvers zelf dingen bedacht hebben en waar er nog een oudere bron herkenbaar is. Bij de gezegden van Jezus gaat dat relatief gezien veel gemakkelijker. Sowieso moet er ideologisch gezien een positieve correlatie zijn tussen die te destilleren teksten en die van Q-lite. Ik denk niet dat het ooit duidelijker zal worden of ik daarmee dichter ben genaderd bij de voor-christelijke historische Jezus-missie, maar in ieder geval zal dit voor mijzelf wel zo voelen. En daarom gaat het toch in eerste instantie. De komende weken ga ik me ertoe zetten om de extra teksten te destilleren en misschien open ik er wel een apart topic over, mits dat toegestaan is op dit forum.
 8. Q (lite)

  Ik denk dan ook dat "heiligen van de Naam van de Geliefde Vader (Abba) gebeurt zoals bij het (innerlijk, niet uiterlijk) gebruik van een (heilige) mantra. Je stelt dat centraal in je mystieke benadering van alles en iedereen in je leven. Deze manier van "bidden" (het heeft niets te maken met dingen verzoeken aan God, Jezus raadt dat juist af) staat centraal in de leringen van Jezus in Q-lite. De rest van de leringen zijn daar als het ware als ondersteuning omheen gebouwd, precies zoals soortgelijke leringen in (geografisch gezien) andere tradities.
 9. Q (lite)

  Als je ziet hoe slecht het contact is tussen Q-lite en de latere christelijke teksten (binnen het Nieuwe Testament), dan zou je, als je met denkers zoals Hermann Detering meegaat, kunnen concluderen dat Q-lite nooit werkelijk door een historische Jesus gesproken is, maar er slechts "bijgelapt" is vanuit volkomen externe bronnen. De Jezus van het christendom is dan een bedacht verhaal, dat de van oorsprong onstoffelijk-gnostische Christusfiguur "echt" (schijnbaar historisch) in de tijd moest zien te plaatsen, mogelijk om de machtsbasis van de bisschoppen te verstevigen, die zo als het ware de historische erfgenamen van Jezus konden worden via de (mythische) apostelen. Het is verleidelijk om daarin (dat mythicisme) mee te gaan, omdat het anders moeilijk te verklaren is hoe de diepere kennis over de inhoud en betekenis van Q-lite zo totaal uit de rails gelopen is. Weinig herinnert in het Nieuwe Testament aan de tijd dat Q-lite nog wel oorspronkelijk werd gebruikt en toegepast. De missie van Jezus is waarlijk zwaar geknakt en omgebogen in een heel andere richting, een die de bisschoppen welgevalliger was. Toch hou ik moeite met de idee dat de start van het christendom helemaal geen historische Jezus gekend heeft. Ik zie toch teveel raakvlakken tussen de oudere, vroegere betekenis van Q-lite en elementen van de Jezus figuur in het eerste deel van Markus. Zaken zijn daar al behoorlijk verchristelijkt, maar de essentie schemert er nog wel doorheen en past best goed bij Q-lite. Ik heb de hoop opgegeven dat christenen die krachtige oorspronkelijke Jezus ooit weer zullen omarmen. Daarvoor is de godsdienst teveel aangepast aan de Griekse en Romeinse invloeden die het christendom mede (mis)vormden. Maar misschien toch wel ooit een kleine groep mensen, een beetje zoals de mensen die het Thomas evangelie bewonderen en de leringen ervan proberen toe te passen in hun leven.
 10. Hoe gaan we om met kritiek.

  We gaan om met kritiek door die kritiek weg te halen of belachelijk te maken of door op de persoon te spelen of een combinatie van die tactieken. Want op de brandstapel mag helaas niet meer. Fijne jaarwisseling!
 11. De Jezus van Hermann Detering

  Ik denk dat het handiger is als je je daartoe beter informeert over wat allerlei theologen daarover schrijven. Niet iedereen is een studiehoofd en heeft de capaciteiten om de oorsprong van het Nieuwe Testament helemaal te doorgronden. Zelfs theologen die zich daar wel in verdiepen gebruiken deels (steunen op) het werk van theologen die hen voorgingen. Je kunt dus niet verwachten dat het inzicht in dit soort zaken je zomaar "overvalt" tijdens het lezen in de bijbel, dat is een nogal naieve idee. Als je eigenlijk bedoelt te zeggen dat je het feitelijk geen ruk interesseert wat al die theologen over de eeuwen hebben bijgedragen en dat je liever de simpele kerkse invalshoek koestert, dan zeg dat maar gewoon, daar kan ik heus wel tegen. Meestal durft men dat hier niet en lees je allerlei drogredenen of erger. Hermann Detering is allerminst "anti-christelijk" te noemen net zo min als Piet Strootman dat was. Het is enkel een andere manier van lezen van de teksten van het NT door meer informatie erbij te betrekken over hoe die geschriften tot stand kwamen en wat de originele schrijvers ermee wilden zeggen (in plaats van de uiteindelijke erfgenamen van die teksten). Ik ben geen ongelovige atheist en zelfs geen gelovige die niet in bovennatuurlijke "wonderen" wil geloven. Op Freethinker heb ik sowieso niets te zoeken, daar denken ze dat iedere vorm van spiritualiteit bedrog is en het allemaal enkel sprookjes voor de vaak betreft. Zelfs als je totaal niet overtuigd bent van allerlei moderne afwijkende visies op de bijbel, kun je je nog wel willen informeren over allerlei ideeen die in theologenland de ronde doen. Wat schiet je op met enkel bozig worden of je afwerend uiten?
 12. De Jezus van Hermann Detering

  Zoals jullie wellicht al weten ben ik een grote fan van het gedachtengoed van de Radicaal-kritische School in de theologie en in het bijzonder van zijn moderne vertegenwoordiger Hermann Detering. In dit interview op zijn eigen website geplaatst, legt hij uit waarom Jezus volgens hem geen historische persoon is geweest, maar een in Alexandrie bedachte verpersoonlijking van een ideaalbeeld (van een soort boddhisattva). http://radikalkritik.de/wir-brauchen-eine-poetische-betrachtungsweise-der-bibel De setting waarin deze Jezus werd bedacht is volgens Detering mogelijk deels een Mahayana-boeddhistisch-gnostische geweest die vervolgens werd geintegreerd in de zich moderniserende joodse denkwijze in de Egyptisch-joodse diaspora. Ik twijfel zelf sterk aan de historiciteit van de Jezus figuur, maar ik durf niet zomaar aan te nemen dat de tantrische leringen die ik waarneem in Q-lite ook echt van boeddhistische oorsprong waren. Toch liegen de vele argumenten van Detering er niet om, maar voorlopig ben ik nog niet volledig overtuigd, ook niet van het tegendeel trouwens.
 13. Laat de ware christen op staan.

  Precies, een geloof dat zich vooral in de tweede eeuw ontwikkelde tot het syncretische christendom, waar er eerder een heel ander soort "geloof", praktijk was geweest die nog door de historische Jezus zelve was gestart. Het NT is de neerslag van dat syncretische christendom met nog een kleine rest van dat prille begin erin verborgen. De oudste afzonderlijke schrijvers hadden bovendien nog een afwijkend geloof van het latere samengevoegde standaard compromis-geloof dat het christendom (vanuit Rome) uiteindelijk werd. Maar Hendrik heeft wel een beetje gelijk, dit topic gaat over wie de "ware christen" zou zijn en een jezuist of jezusist is in mijn ogen helemaal geen christen, althans die mag wat mij betreft zo niet genoemd worden. Derhalve eindigt hiermee mijn bijdrage aan dit topic.
 14. Laat de ware christen op staan.

  Ik heb weinig respect voor mensen die afgaan op uitspraken die ze op Wikipedia vinden, iedereen kan daar immers wat neerkalken en bij onderwerpen als religie is dat van zeer twijfelachtig niveau (zeker de nederlandstalige versie die ik daarom sowieso oversla). De historische Jezus vind je óf in Q1 (van Kloppenburg en Mack etc.) óf in Q-lite. Het is zeer zeker niet mogelijk om daar een waaier van geloofsvisies op te baseren, omdat deze teksten veel kleiner zijn van omvang en bovendien zijn ze inhoudelijk zeer veel eenduidiger! De cynische filosoof van Burton Mack's Q1 verschilt niet eens zo heel veel van de tantrisch-mystieke Meester van Q-lite. Net zoals de tantra van het boeddhisme niet wezenlijk verschilt van de tantra van hindoeisme of jainisme. Zit je eenmaal gevangen in het christelijke syncretische doolhof, dan krijg je een enorme variatie aan invalshoeken die niet alleen de schuld is van de mensen die er proberen hun weg in te vinden, maar veel eerder van de mensen die aan de creatie van dat syncretische doolhof hebben bijgedragen. Je hóeft gelukkig niet meer bij dat doolhof naar binnen, maar kunt nu ook terecht bij de gereconstrueerde gezegden van de historische Jezus, terug bij de Heer waar het allemaal mee begon!
 15. Laat de ware christen op staan.

  Je ziet de enorme verwarring die bestaat tussen de verschillende visies op Jezus van allerlei christelijke denominaties. Dat verbaast mij allerminst, het is immers nogal een warrig samenraapsel in dat Nieuwe Testament, voor elk wat wils. Iedereen kan daar zijn eigen Jezus en zijn eigen geloofsvisie uit opbouwen, gewoon wat teksten bij elkaar grabbelen zoals het je zo uitkomt. Dat is niets nieuws overigens, dat deden de vele schrijvers die bijdroegen aan het NT zelf ook al. Vandaar mijn eigen voorkeur om terug te gaan naar enkel de uitspraken van de historische Jezus zélf. Dan ben je weliswaar nooit de "ware christen", maar wel de "ware Jezuist"!
×