Spring naar bijdragen

zendeling

Members
 • Aantal bijdragen

  890
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over zendeling

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Niet bekendmaken
 • Locatie
  Randstad
 • Religie
  gelooft niet in aparte religies, wel in het nut van mystiek, tantra en yoga
 • Interesse
  o.a. historische tantrisch-mystieke Jezus in Q-lite en Markus https://jesussaying.wordpress.com/2013/06/06/the-original-part-of-the-sayings-gospel-q-the-sayings-of-the-tantric-jesus/

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Daar had moeten staan: 'De door de kerk verkondigde mythe dat via Jezus en zijn "apostelen" de kerkelijke christelijke leer zou zijn voortgebracht'.
 2. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Man? Wit? Ik ben overtuigd door de redenaties van bepaalde theologen. Ik ben hier als zendeling om die visie te verkondigen, mijn goed recht. Als het je niet bevalt, dan lees het gewoon niet. Mensen die de christelijke "overlay" geloven zijn inderdaad allemaal vertegenwoordigers of aanhangers van het christelijke sprookje, of liever de christelijke mythe. De mythe van de christelijke kerk die via Jezus en zijn "apostelen" de kerkelijke christelijke leer zou hebben voortgebracht. Verreweg de meeste christenen geloven hierin, dus het is helemaal niet gek dat ik daaraan refereer. Zo is immers het hele Nieuwe Testament door hen samengesteld en mede gevormd. Dus als je die teksten van dat frame bevrijdt, dan stel je je tegenover degenen die dat frame schiepen en blijven verdedigen. Jij mag die theologen van mij best leugenaars noemen. Veel indruk maak je daar alleen niet mee. Het is de grove en onredelijke taal van de christelijke apologeten zoals je die al vanaf het begin van de kerk aantreft. Verketteren wat je eigen bijgeloof bedreigt en ze uitschelden en valselijk beschuldigen van dingen die je uit je eigen duim zuigt. De exacte geschiedenis en omvang van de gezegdenverzameling ligt helemaal niet zo vast als jij veronderstelt. Het gewicht van het woord "wetenschap" weegt hier dus veel minder zwaar dan je het doet voorkomen. De meeste Q-theologen geloven momenteel nog dat aMattheus en aLucas elkaars evangelie-teksten nooit zagen, maar lang niet alle theologen geloven dat. De idee is namelijk dat als eentje de andere evangelietekst wél kende, er geen noodzaak meer zou zijn voor een aparte Q-tekst. Maar er zijn andere argumenten te bedenken waarom die Q-tekst toch wel als een aparte tekst gebruikt is door beide auteurs ondanks dat aLucas (of een van de Lucas-auteurs) eMatheus wel gebruikte.
 3. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Wat jij verstaat onder het "meest gangbare" is gewoon de hoofdtheologie van het Christelijke geloof. Ik ben geen christen en onderschrijf die theologie niet. Dat je dat zelf wel doet is jouw eigen keuze. Ik maak mijn eigen keuzes en blijf liever weg van religies die niet main stream zijn en in mijn ogen te irrationeel, te afwijkend en bevooroordeeld. De ontstaansgeschiedenis van het NT doet er voor mij toe en die valt in mijn ogen niet samen met het christelijke sprookje van Handelingen en de Kerk. Dat Jesjoea ook zonder de christelijke theologische 'overlay' prima overeind blijft (voor iemand die main stream denkt) is in mijn ogen het bewijs dat de visie van "mijn soort theologen" klopt. Ze is niet geconstrueerd, wel gereconstrueerd op basis van teksten die we al hadden. Jesjoea is eindelijk bevrijd van het Christendom en kan weer schitteren in zijn eigen glorie. Je lijkt je nogal druk te maken om het feit dat theologen de bijbel ook op niet-christelijke wijze blijken te kunnen analyseren. Soms lijkt het daardoor wel of je zelf niet zeker van je zaak bent.
 4. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Nee hoor, niet zelf geselecteerd, daar hebben taalkundige theologen decennia lang collectief studie voor gedaan om het vroegere materiaal van het latere te kunnen scheiden. Maar dat wist jij natuurlijk wel, het is hier al tig keer behandeld op dit forum. https://en.wikipedia.org/wiki/Q_source https://www.amazon.com/Critical-Synopsis-Including-Gospels-Translations/dp/0800631498 https://www.questia.com/library/journal/1P3-47246735/documenta-q-the-data-base-of-the-international-q
 5. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  In jouw fantasie is dat tijdens het leven van Jesjoea al gebeurd. In de authentieke leringen van Jesjoea komt geen messias noch een "zoon van God" voor. Ze zijn onderdeel van latere theologische lagen die door gelovige christenen werden toegevoegd. Jesjoea refereert aan zichzelf als 'mensenzoon' of 'rabbi/leermeester' en spiritueel-filosofisch als 'één met de Vader'. Ook de aanduiding 'Koninkrijk der Hemelen' is secundair, een vervanging van het originele 'Heerschappij van God'. Zoals protestanten de roomsche poes-pas wegkuisen, zo kun je ook de christelijke poespas (religieuze verfraaingen) wegkuisen, om dichter bij de oorspronkelijke Jesjoea te komen. Je bent dan weliswaar geen Christen meer, maar een Jezuist. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezuïsme
 6. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Veel christenen denken dat als je Jezus/Jesjoea aanspreekt als rabbi/meester, je af zou doen aan zijn heiligheid. Als je de ritualistisch-religieuze titels 'messias' of 'zoon van God' verwerpt, als latere geloofsfantasien die niets met de historische Jesjoea van doen hebben, kun je hoon verwachten. In de authentieke woorden van Jesjoea komen de titels messias en zoon van God helemaal nog niet voor. Als je kijkt naar eerdere spirituele meesters zoals Shiva en Krishna, dan hebben die een goddelijke status zonder deze titels. In de Joods-hellenistische context is het wel logisch dat die twee titels later zijn toegevoegd. Maar je hoeft dat secundaire religieuze frame niet te accepteren om Jezus in je leven toe te laten. Jezus bracht zelf ook helemaal geen nieuwe religie.
 7. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Ik denk dat de meeste christenen geloven dat Jezus door zijn vrijwillig gewilde of aanvaarde executie de gelovigen heeft "vrijgekocht van zonde". Ook zullen de meeste christenen de christelijke Bijbel zien als het Woord van God. Dan zijn er nog diverse heel oude belijdenissen die veel christenen (moeten?) onderschrijven. Maar als je Jezus meer ziet als een spirituele meester, dan lijk je denk ik meer op een hindoe of een boeddhist of desnoods een new age type. Niet dat ik geloof in het indelen van Jezus of mensen in het algemeen bij bepaalde religies. Spiritualiteit en de werkzaamheid van spirituele wetten zijn universeel en niet gebonden aan zoiets sektarisch als een religie. Natuurlijk bestaan er wel tradities en cultussen, dus het kan in andere gevallen toch wel handig zijn om zo'n indeling te maken. Ik zie niets specifieks boeddhistisch of hindoeistisch aan de historische Jezus, maar ook de christelijke invalshoek is volgens mij nooit door Jezus bedoeld geweest en volkomen secundair. Je mag me noemen wat je wil, maar mijn manier van denken zal door de meeste christenen als ketters gezien worden.
 8. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Uiteraard is Jesjoea voor mij niet de blah blah van het Christendom (sorry, maar ik geloof daar zoals zovelen niet in, maar even goede vrinden als je er wel op die manier nog in blijft geloven). Jesjoea is voor mij dan ook geen Hellenistische Christus-figuur en zeker niet iemand die je letterlijk of figuurlijk in executiehouding hoeft te aanbidden (dat is voor mij even religieus of mythisch bijgeloof als de Sint die op een schimmel over de daken zou rijden). Hij is voor mij wel een meester (rabbi) die 1 is met de Vader en op wie je je dus mag richten in je relatie met God. Via zijn woorden (de echte, niet de plaatsvervangende) in praktijk brengen wordt je aan Hem gelijkvormig. Je ontmoet Hem ook in de ander, in lijdende wezens en in de schepping in zijn geheel die uit Hem voortkomt. Door Hem via die schepping en geestelijk te dienen, associeer je jezelf met Hem zonder het zelf erin te betrekken (alles wordt immers door Hem gegeven). Jesjoea brengt geen nieuwe godsdienst, hij brengt geen verdeeldheid, maar brengt juist de vereniging van heel de mensheid. Je communiceert met Jesjoea door je dienende leven en door je continu op Hem te richten en niet door Hem dingen te verzoeken (bidden), omdat Hij al weet wat je nodig hebt voordat je Hem iets vraagt.
 9. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Ik open dit topic om te laten zien dat er ook andere manieren zijn om in het NT te lezen. De verzameling heeft namelijk een ontstaansgeschiedenis die heel anders is dan de meeste christenen is wijsgemaakt. De leringen van Jezus en de oorspronkelijke versie van de pseudo-grafische "Paulus-brieven"-collectie kun je niet lezen zonder de reconstructies van deskundigen, die overigens wel in hun geheel uit het Nieuwe Testament afkomstig zijn en niet uit apocrieve bronnen. Er is geen woord toegevoegd. Wat is het voordeel om het NT op deze manier te lezen? Je leest hierdoor de relevante teksten zoals ze eigenlijk ooit bedoeld waren en je krijgt hierdoor tevens een beter inzicht in de motieven van de schrijvers die de boel hebben omgewerkt tijdens hun individuele creatieve proces. Daardoor kom je dichter bij de historische Jesjoea, wiens wijsheid en inzicht vele malen groter was dan die van de vroege christenen die het NT mede vormgaven. Dat is belangrijk als je dichter bij Jesjoea wilt komen. Net zoals het beter is om je in de Schrift te verdiepen dan deel te nemen aan een katholieke mis of een processie/pelgrimage, is het ook beter om naar originele teksten te kijken, dan naar afgeleide ideologie die er omheen gesponnen is. Als iemand een boek schrijft over een nieuwe manier van denken (zoals ook de protestanten deden of Erasmus of Spinoza), dan volgen in zo'n boek allerlei invalshoeken elkaar op om de zienswijze te verduidelijken. Dat gaat ook zo via topics. Het leuke van topics is dat je ze over de tijd kunt bedenken al naar gelang je voortschreidende inzicht. Bij een boek moet je op een bepaald moment publiceren. @sjako In de beginperiode van het ontstaan van de Nieuw-Testamentische geschriften is nog geen sprake van een kerk zoals wij die kennen. Die is pas ontstaan in de tweede eeuw. In de eerste eeuw zijn er enkel heel diverse sektes die zich lieten inspireren door het leven van Jesjoea en die weinig met elkaar op hadden. De hele idee van een oerkerk met apostelen die uitzwermden is een mythe. Die mythe was belangrijk voor de vroegste christelijke bisschoppen omdat zij via die apostolische mythe meenden hun gezag van Jesjoea zelf te hebben geerfd. De twee grootste sektes, de kerk rond Rome en de Marcionitische kerk (die meer gnostisch was) hebben de meeste invloed gehad op de vorming van het NT en uiteindelijk heeft Rome zelfs de zeer grote Marcionitische kerkvorm eruit weten te drukken en min of meer opgeslokt (daar hebben we eLucas en de Paulus-brieven aan te danken omdat die aanvankelijk alleen in de Marcionitische kerk gebruikt werden, die kerk had het origineel van eLucas speciaal geschreven om eMattheus te "corrigeren", eMattheus werd in die kerk niet gelezen).
 10. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Argumenten geven in een dergelijk topic heeft geen enkele zin. Ik heb dat in het verleden uitvoerig gedaan (zowel over de leringen van Jezus als de herkomst van de Paulus-brieven), maar je krijgt enkel drogredenen terug en men steekt liever de vingers in de oren dan echt te luisteren. Geen zin meer in, zoek het zelf maar op, makkelijk zat op internet. En als het je geen snars interesseert, kom daar dan gewoon voor uit of zwijg verder. Preken is heel wat anders dan uitleggen hoe je zelf in de bijbelse boekenverzameling leest. Als het je niet bevalt noem je het "preken" want dat klinkt zo lekker negatief (een lelijke drogreden dus, je hoopt de spreker er persoonlijk negatief mee te doen lijken waardoor zij/hij niet serieus genomen zou hoeven te worden). Hoe dan ook, terwijl Nederlanders en masse het Christendom de rug toekeren, zijn er dus ook hier en daar mensen die geinteresseerd blijven in hoe die bijbelverzameling nu werkelijk tot stand kwam, in plaats van klakkeloos aan te nemen wat de apologetische kerk al eeuwenlang beweert over haar oorsprong. Het is inderdaad "hetzelfde riedeltje" maar toch met een nieuwe invalshoek. Maar als zelfde riedeltjes hier niet mogen, dan is iedereen schuldig hier, want je ziet hier heel vaak dezelfde uitgekauwde discussies terugkomen.
 11. zendeling

  Een niet-christen leest de Bijbel

  Daar valt wel iets op af te dingen. Ten eerste heb ik zeker geen gnostisch-marcionistische bril op, ik heb weinig met de gnostische ideologie tot en met Marcion. Ik ben het niet met je eens dat de Bijbel een geloofsboek is, wel een verzameling van zeer verscheidene (4) typen boeken met verschillende achtergronden. Alleen door het vierde deel, gemaakt door de christelijke orthodoxie van Rome, worden de andere drie aan elkaar gebreid (en helaas deels ernstig aangetast, maar de originelen zijn nu gelukkig gereconstrueerd). Over wel of geen canon heb ik het niet gehad, ik wijzig de samenstelling van de verzameling ook niet, leg enkel uit dat ik er op andere manier naar kijk, namelijk op een meer oorspronkelijke manier, door de bewerkingen er tussenuit te trekken zodat de originelen weer gelezen kunnen worden zoals ze ooit bedoeld waren en de verschillen met de vierde laag duidelijker worden. Christenen moeten vooral de Bijbel op hun eigen manier blijven lezen. Ik zou ze wel willen aanraden de geschriften van diverse vroege christelijke apologeten ook te lezen om te zien op welke manier die vroege christelijke autoriteiten dachten en tevens te lezen hoe diverse moderne religie-wetenschappers daar tegenaan kijken. Want zo leer je de motieven kennen van de orthodoxe christenen die de vierde laag vorm gaven. De Bijbel is dus alleen voor wat betreft de vierde laag geschreven door christenen die de erfgenamen werden van de christelijke orthodoxie.
 12. Dit wordt vast een heel kort draadje, maar ik ben toch benieuwd of er nog reacties op zullen komen. Als niet-christen lees ik heel af en toe in de christelijke bijbelverzameling. Christenen hebben hun bijbelverzameling zelf samengesteld en in tweeen gedeeld, in twee zogenaamde testamenten, het joodse deel, dat al bestond voordat er christenen waren en een nieuwer deel. Voor mij als niet-christen, valt de christelijke bijbelverzameling echter uiteen in vier delen, die ieder voor zich een heel andere visie of theologie vertegenwoordigen: 1. de joodse geschriften 2. de oorspronkelijke leringen van Jezus 3. de oorspronkelijke gnostische pseudo-brieven van het Marcionisme (kern van de Paulus-brieven) 4. de orthodox-christelijke geschriften (inclusief redacties en reacties op de 3 bovenstaande geschriften) Deze indeling behoeft enige toelichting, al vertel ik op dit forum niets nieuws. De christenen hadden de joodse geschriften graag aangepast, maar dat konden ze niet omdat de originele teksten ook door Joden werden bewaard. Wat ze nog wel konden aanpassen hebben ze naar hartelust aangepast en in nieuwe teksten ingebed. De echte leringen van Jezus vielen dus wel ten prooi aan de orthodoxe christenen evenals de pseudo-brievenverzameling uit de Marcionitische kerk. Gelukkig zijn deze oerteksten tegenwoordig weer gereconstrueerd, zodat ook 2. en 3. weer als origineel te lezen en bestuderen zijn. Het meest samenhangende geschrift zijn de oorspronkelijke leringen van Jezus, met de oorspronkelijke gnostische pseudo-brieven van het Marcionisme als goede tweede. Al zijn die laatste niet van de hand van een enkele auteur, ze zijn toch samenhangender dan wat orthodoxe christenen daarna toevoegden. Dat komt omdat ze van een enkele samenhangende stroming of sekte met een enkele ideologie afkomstig waren en geen orthodox samenraapsel. Als christenen hun bijbelverzameling lezen, dan zetten ze hun orthodox-christelijk gekleurde bril op, geholpen door de manier waarop 1., 2. en 3. in 4. werden ingebed. Omdat ik geen christen ben, hoef ik die gekleurde bril niet op te zetten en kan ik 1., 2. en 3. lezen zoals ze ooit bedoeld waren.
 13. zendeling

  De donkere zijde verslaan

  Jezus leerde ons in Zijn leringen hoe we het zwaard of het vuur van de positiviteit moesten gebruiken om de negativiteit (binnen onszelf en buiten onszelf) te verslaan. Maar de christelijke bisschoppen ontwierpen een godsdienst die christenen vormde, makke schapen met bisschoppelijke herders die enkel de kerkse leer moesten dienen, een andere leer dan de leringen van Jezus zelf. Heer Shiva onderwees lang voordat Jezus kwam al de dans waarmee die strijd tussen het positieve en het negatieve kracht kan worden bijgezet, de tandava-dans*. In de rechterhand houdt je dan een vuurfakkel of een zwaard/dolk vast, die staat voor het positieve en in de linkerhand een schedel of slang**, die staat voor het valse of negatieve. Die strijd zal iedere volgeling van Jezus het hele leven moeten voeren, wil men geestelijk kunnen groeien (in plaats van te degraderen tot de dierlijkheid of erger). In die zin bracht Jezus dus geen vrede, maar spoorde Hij zijn volgelingen aan tot strijd. De vrede ligt te wachten bij het eindpunt, in de Heilige Geest of Heerschappij ("koninkrijk") van God. Jezus onderwees bijvoorbeeld dat we ons oog (al onze zintuigen) moesten controleren en tevens onze hand (onze handelingen of daden), soortgelijke instructies dus als die welke Boeddha ook gaf. Onze huidige samenleving is (nog) consumentistisch, hedonistisch en egoistisch ingesteld. Dus als volgeling van Jezus probeer je anders te leven dan met die stroom mee, je moet strijden om niet met die stroom mee te worden gesleurd en dat ieder moment van de dag (en nacht). ------ * deze dans is niet voor vrouwen geschikt omdat je er meer testosteron door kunt krijgen ** ook de schorpioen werd in de cultuur van Jezus wel gebruikt als symbool voor het negatieve of het kwaad
 14. zendeling

  schepping vs evolutie deel 4633

  Wat leuk dat u nog in religieuze mythes gelooft! Dat is een bedreigde soort aan het worden die het waarschijnlijk niet zo lang meer gaat redden. Wij zijn door God geschapen via onze voorouders de prokaryote eencelligen, de eukaryote eencelligen, de primitieve meercelligen, de vissen, de amfibien, reptielen, zoogdieren en voor-menselijke primaten zoals de Australopitecinae, om het maar wat simplistisch te omschrijven. De scheppende hand van God is daar altijd bij geweest en is daar nog steeds intrinsiek bij betrokken. Het wonder van de evolutie zal steeds beter begrepen worden en zo zal ook het geestelijke aspect uiteindelijk aannemelijk gemaakt kunnen gaan worden. Nu is de evolutie als uiterlijk verschijnsel al aannemelijk genoeg gemaakt, maar het precieze proces is nog altijd niet nauwkeurig genoeg ontdekt of begrepen.
 15. zendeling

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  De auteurs van deze geschriften, met een zeer diverse achtergrond, deden een dappere poging om de rol van Jezus als Meester te duiden en schoten/schieten daarin, ieder op zijn eigen unieke wijze, volkomen tekort. Het is aan jou om met een beter verhaal te komen dat Jezus beter recht doet. Dat is alleen lastig omdat het Nieuwe Testament daarvoor te weinig handvatten aanreikt. De taal die hier gebezigd wordt is te primitief, men heeft verouderde denkbeelden ingeschakeld om te trachten de rol van Jezus te omschrijven. Dit is dan ook de tragiek van het Christendom, de ge-avanceerde ideologie van Jezus was onvoldoende uitgebouwd door Jezus zelf en dus is men via syncretisch mengdenken aan de slag gegaan met tekortschietende invalshoeken om het geraamte wat meer vlees te geven. Het geheel blijft echter aan alle kanten rammelen en levert meer verwarring op dan dat het bevredigt. Omdat de zwakste schakel bepalend is voor hoe het geheel ervaren wordt, overtuigt daardoor heel het Christendom niet. De historische Jezus heeft de potentie om te overtuigen, maar is geheel vertroebeld geraakt door de krakkemikkige aanbouw die deze auteurs gepleegd hebben door deze armzalige teksten eromheen en doorheen te produceren.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid