Spring naar bijdragen

Piebe

Members
 • Aantal bijdragen

  1839
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Over Piebe

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

301 profielweergaven
 1. Piebe

  Dwingende toon in gebeden

  Quote: Op vrijdag 16 april 2010 15:47:12 schreef RobertF het volgende: Piebe, je zegt zelf in een eerdere post dat het godslasterlijk zou zijn om niet in Jezus' naam te bidden, waarbij je reageert op wateengedoe2's post waarin zij schrijft dat het godslasterlijk is het onzevader zo weg te zetten als jij doet. Vervolgens leg je uitgebreid uit dat dat in het onzevader niet in Christus' naam wordt gebeden. Zo heel erg vals zijn de beschuldigingen ook niet. Ja, akkoord als je net als ik belijdt dat Jezus ook de Vader is dan komt zijn naam er inderdaad in voor, maar aangezien de meesten dat niet doen zei ik het zo. Quote: Jezus sprak al vanaf het begin vrijuit over de Vader. Tegen het volk sprak Hij in gelijkenissen, maar zijn leerlingen legde Hij alles uit. Nóg directer sprak Hij tijdens het laatste Avondmaal, waarop de leerlingen ook opmerkten dat Hij nu eens géén versluierde taal gebruikte (vgl. Johannes 16). Het onzevader werd al vanaf het allereerste begin door christenen gebeden en is sindsdien niet meer weg te denken uit het christelijk geloof. Al heel vroeg begonnen christenen het gebed van de Heer dagelijks te reciteren en bleven ze, net als de joden, de psalmen bidden. Dat gebeurt nu nog steeds tot op de dag van vandaag. In de psalmen spreekt Christus tot ons en wij tot Christus en in het onzevader drukken we kernachtig uit wie God is en wat wij verlangen. Christenen bidden daarbij altijd door Christus onze Heer, ook al spreken ze dat niet altijd uit. Want het is door Christus dat ze tot de Vader kunnen bidden, gedreven door de Geest die evenals voor hen bidt en pleit. Daarbij beginnen en eindigen veel christenen ook hun gebeden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, zodat ze ook woordelijk de gehele Drie-eenheid betrekken in hun gebed. Ik heb absoluut niks tegen op het 'onze vader' voor de duidelijkheid, maar waar lezen wij bijvoorbeeld dat de apostelen het baden?
 2. Piebe

  Dwingende toon in gebeden

  Quote: Op vrijdag 16 april 2010 13:49:27 schreef RobertF het volgende: Als je het onzevader godslasterlijk vindt, dan ben je wel héél ver van huis. En ik durf bijna ook wel te zeggen: van het Vaderhuis. Je legt me woorden in de mond die ik niet gezegd heb. Voordat we verkeerde conclusies trekken zal ik nog eenmaal rustig en helder mijn punt maken. Toen Jezus het onze vader aan het volk leerde was de heilige Geest nog niet uitgestort en wist de menigte niet wie hij was. Voor hen was hij een van de vele leraren met een groepje volgelingen zoals ook Johannes de Doper discipelen had. Jezus wilde ook niet dat het toen al bekend werd voor iedereen dat hij de Messias was en in die tijd leerde hij het volk om het onze vader te bidden, een prachtig gebed voor die tijd, maar de naam van Christus komt er niet in voor. Jezus leerde zijn naaste apostelen het onze vader niet, maar zei: Johannes 16 24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 25 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. 26 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, Wanneer was het moment dat Jezus vrijuit tot zijn apostelen sprak over de Vader? Mijn suggestie is vanaf de uitstorting van de heilige Geest, maar ik hoor graag de jouwe. Wat betreft het lasteren van God, vanaf nu wil ik geen valse beschuldigingen meer naar mijn hoofd geslingerd krijgen, ik wil to the point blijven zonder ruis op de zender want ik krijg het iedere keer op mijn brood en daar kom ik hier niet voor. Niemand probeert God te lasteren, we laten slechts onze gedachten gaan over een boeiend onderwerp. Akkoord?
 3. Piebe

  Dwingende toon in gebeden

  Quote: Op donderdag 15 april 2010 14:54:10 schreef JoostG het volgende: Jammer dat er mensen in dit topic zijn die zo weinig besef hebben hoe krachtig en allesomvattend het Onzevader is... Het is bijna pijnlijk... Jezus leerde dat we na de uitstorting van de heilige Geest in zijn naam moeten bidden en die komt in het onze vader gewoon niet voor.
 4. Piebe

  Dwingende toon in gebeden

  Quote: Op donderdag 15 april 2010 16:34:34 schreef wateengedoe2 het volgende: [...] Bíjna? Ik vind het echt op het godslasterlijke af! Het geeft voor mij maar weer eens aan waarom ik zo blij ben dat ik niet zo met de Bijbel om mag en ook niet om hoef te gaan. Het is godslasterlijk om niet in Christus' naam te willen bidden.
 5. Piebe

  Dwingende toon in gebeden

  Quote: Op donderdag 15 april 2010 14:30:35 schreef Jeast het volgende: [...] Interessant, zo had ik het nog niet eerder bekeken Ik geloof dat het Onze Vader uit een soort richtlijnen bestaat. Mensen die echt niet weten hoe ze moeten bidden (heidenen bijv) kunnen hiermee beginnen. Jezus leerde het aan de Joden in een tijd waarin alleen zijn naaste apostelen wisten wie hij was. Nu wij allemaal weten wie de zoon is horen we in zijn naam te bidden. Quote: Om nu elke keer aan tafel het Onze Vader te bidden vind ik weinig nut hebben. Er zullen vast mensen zijn die het heel bewust en oprecht kunnen bidden, maar in de meeste gemiddelde huis, tuin en keuken gezinnen wordt het eerder opgedreunt. Inderdaad is het zinloos, want wij bidden in Christus' naam zoals het hoort. Quote: Trouwens, de keren dat je leest hoe Jezus bad, zie ik niet het Onze Vader staan. God heeft ons Zijn Geest gegeven die "ons helpt" te bidden of ons de gebeden ingeeft of hoe je het ook wil verwoorden. Amen, alles wat wij denken is een gebed.
 6. Piebe

  Dwingende toon in gebeden

  Quote: Op donderdag 15 april 2010 10:58:13 schreef RobertF het volgende: Ach, het gebeurt zo vaak dat iemand gewoon zegt "geef me even de telefoon," of "ik wil even de zout." Echtgenoten doen dat tegen elkaar, tegen hun kinderen en de kinderen meestal ook gewoon tegen hun ouders, als ze ouder zijn. Ook vrienden onderling gbruiken zo vaak zulke zinssneden. Het is een hele natuurlijke, vertrouwelijke omgang met elkaar en dus niet verkeerd. En als Christus ons een "dwingende" onzevader leert, wie zijn wij dan om die vertrouwelijke omgang met Hem af te willen wijzen? Natuurlijk moet je zelf weten hoe je wilt bidden, maar er is ook dán een verschil tussen het zelf niet willen doen en het afwijzen ervan. Ik wijs niets af, ik zei alleen dat bidden oorspronkelijk vragen betekent. Over het 'onze vader' gesproken, is je opgevallen dat de naam Christus daar niet in voorkomt? 'Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Jezus leerde dit gebed aan de mensen die niet wisten dat hij de zoon van God was, want dat was toen nog een geheim en voorbehouden (Mat 16,20) aan zijn naaste discipelen. Diezelfde apostelen leerde hij: Johannes 16 24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 25 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. 26 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, Als jij nu nog bidt in naam van de Vader, hoe geef je dan gehoor aan deze passage?
 7. Piebe

  Dwingende toon in gebeden

  Bidden betekent vragen. Mat 5,42 Geeft hem, die iets van u bidt, en keert u niet af van hem, die van u lenen wil. Het zal niemand bevallen als een ander zegt 'geef me je telefoon' en wellicht dat we daarom God bidden zoals we onze naaste vragen.
 8. Piebe

  Misbruik in de doofpot

  Quote: Op dinsdag 13 april 2010 18:15:09 schreef Machiavelli het volgende: [...] Er zijn in div. kerken ook commisies e.d. voor ingesteld. Overigens, mijn eigen kerken (CGK) zijn een verademing in vergelijking met de PKN. Waar in het orgaan van de PKN Woord en Dienst het schandaal in een redactioneel commentaar werd gezien als een kans om de pkn in de markt te zetten, werd in het orgaan van de CGK De Wekker het juist aangegrepen om naar onszelf en onze eigen kerken te kijken. Dat is zeer spijtig ja. Bij ons wordt wel kritisch gekeken maar de eigen gemeente (PKN) maar zolang de slachtoffers in alle toonaarden zwijgen verandert er niks.
 9. Piebe

  Misbruik in de doofpot

  Laten we wel wezen, misbruik komt ook bij andere denominaties voor en ik vind het jammer dat daar over gezwegen wordt. Ik hoop dat de protestantse christenen die misbruikt zijn in deze hele affaire omtrent de katholieke kerk een aanleiding zien, om niet langer te zwijgen en hun monden opentrekken.
 10. Piebe

  Misbruik in de doofpot

  Quote: Op dinsdag 13 april 2010 11:07:39 schreef MarinusCopy het volgende: [...] link Het zal ongetwijfeld niet rottig bedoeld zijn, maar dit blijft niet leuk. -knip- Maar, wat een merkwaardige uitslag, pedofilie heeft dus geen relatie met het celibaat, maar wel met homoseksualiteit. Dat begrijp ik echter niet, want een ieder die het celibaat respecteert misbruikt sowieso niemand want hij onthoudt ziczelf, homo of hetero. Toch?
 11. Piebe

  Johannes 21:1-14

  Quote: Op dinsdag 13 april 2010 09:40:03 schreef Jeast het volgende: [...] En Hij (Jezus) zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. Mattheus 4:19 Klopt!
 12. Piebe

  Johannes 21:1-14

  Quote: Op maandag 12 april 2010 20:54:48 schreef Michiel het volgende: Kunnen we in deze de Schrift laten spreken uit dit gedeelte, zonder daar direct wegen naar Lucas bij te halen? Het gaat hier niet om Lucas en waarom de Emmausgangers Jezus niet herkenden, maar over de tekst uit Johannes. Is goed, wat denk jij dat de symboliek betekent? Ik denk dat vissen vangen verwijst naar christenen werven, de taak die de apostelen moesten volbrengen.
 13. Piebe

  Hoe gingen de apostelen dood?

  Quote: Op maandag 12 april 2010 12:57:30 schreef Dubito het volgende: [...] maar vroeger mochten de kinderen dat dus allemaal wél zien, ook een geweldadige film (voor dat film bestond waren het gladiatorengevechten of openbare terechtstellingen etc) Ja vreemd eigenlijk dat de ethiek zo veranderd is.
 14. Piebe

  Johannes 21:1-14

  Quote: Op maandag 12 april 2010 16:33:28 schreef Machiavelli het volgende: [...] Dan waren er onder zijn vrienden een hoop die het weer vergaten waren. De vrouwen die naar het graf gingen, deden dat niet omdat ze Jezus weer wilde spreken en dat Christus Zijn leerlingen uit de schrift moest uitleggen waarom hij moest opstaan en dat zij pas daarna Hem herkenden komt niet uit de lucht vallen. Ja, Christus heeft Zijn lijden, sterven en opstanding gepredikt, maar dat wil niet zeggen dat zij het altijd begrepen, dat zij het geloofden ook na Zijn sterven of dat zij het in hun hart hadden bewaard. Voor Thomas was de fysieke opstanding zo'n heikel punt dat hij zei niet te zullen geloven (Joh 20,1 t/m etc) totdat hij Jezus kon voelen. Iets waar je geloof van afhangt kan je nooit koud laten, dat wil mij niet aan. En zoals ik al eerder zei, ook Jezus' vijanden wisten donderse goed dat hij gezegd had na drie dagen (Matt 16:21; 17:23; 20:19. Mark 8:31; 10:34. Luk 9:22; 18:33; 24:6.) weer op te staan. Lees de verwijzingen maar na, het staat er echt. Uit deze passage blijkt duidelijk dat ze er op wachten dat Jezus terugkwam: Mat 27 63 Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan. 64 Beveel dan, dat het graf verzekerd wordt tot de derde dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en Hem stelen, en tot het volk zeggen: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste. 65 En Pilatus zeide tot hen: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. 66 En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En aan de vooravond van zijn dood had Jezus gezegd: 'Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galiléa.' (Mat 26,32) En waar gingen de apostelen naartoe? 'En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had.' (Mat 28,16) Kortom, de apostelen wisten zeer goed dat Jezus na drie dagen zou opstaan. Samengevoegd: Quote: Op maandag 12 april 2010 16:41:59 schreef Machiavelli het volgende: [...] Lucas Hoewel daar erover gesproken wordt dat hun ogen (van de leerlingen) bevangen werden zodat zij Hem niet herkenden. Wellicht is dat ook het geval in Johannes. Nee, het had met uiterlijke herkenning niets van doen, ze herkenden Jezus doordat hij het brood brak (Luk 24,35) dus dit maakt het weer des te merkwaardiger dat zij hem niet herkenden aan zijn uiterlijk.
 15. Piebe

  Johannes 21:1-14

  Quote: Op maandag 12 april 2010 16:35:26 schreef Machiavelli het volgende: [...] Nu ja, deze verklaring gaat op voor deze situatie, maar niet voor Christus die met Zijn leerlingen oploopt, hen aan de Schriften uitlegt waarom Hij moest doen wat hij deed en niet herkend werd. Waar staat dat?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid