Spring naar bijdragen
Thorgrem

Centraal politiek topic

Aanbevolen berichten

Quote:
Op woensdag 31 januari 2007 14:33:14 schreef diakio het volgende:

Maxime gaat mijn stem nog wel eens krijgen geloof ik

probability calculating.....

# ERROR #

# ERROR #

DOES NOT COMPUTE!

DOES NOT COMPUTE!

link

De vraag is dus van wie we een 'move' mogen verwachten. Van jou of van Maxime puh2.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Van beiden. Binnenkort richt ik namelijk een nieuwe KVP op waar zowel Diakio en Maxime lid van zullen worden. puh2.gif

Ik heb al een naam voor de partij. Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). knipoog_dicht.gif

Samengevoegde post 31-1-2007 15:03:47:

Om even terug te komen op de partij voor de dieren:

'Marianne Thieme is onnozel en slecht geïnformeerd'

door Frank van Cooten

MIDDELBURG (GPD) ? De veiligheid van waterkeringen zoals dijken is in het geding als muskusratten niet meer worden bestreden. ?Niets meer doen betekent een grotere kans op overstroming, lekkage of doorbraak", zegt Max Geuze, hoofd afdeling muskus- en beverrattenbestrijding van het waterschap Zeeuwse Eilanden.

Geuze reageert hiermee op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Marianne Thieme spreekt van 'een wrede en ondoordachte jacht op de muskusrrat'.

?In Nederland worden jaarlijks tientallen miljoenen euro's uitgegeven aan de wrede bestrijding van muskusratten,'' zegt ze. ,,De dieren verdrinken veelal in vallen, zonder dat deugdelijk onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van die uitgaven. Van muskusratten is bekend dat de populatie de neiging heeft tegen de verdrukking in te te groeien. De huidige methode lijkt daarom op dweilen met de kraan open."

Volgens haar bedragen de bestrijdingskosten 77 euro per gedood dier. In landen waar is gestopt met de bestrijding van de muskusrat blijkt volgens Thieme dat de populatie op een gegeven moment stabiliseert, met andere woorden: er komen er niet meer bij.

Max Geuze van waterschap Zeeuwse Eilanden kwalificiceert de vraagstelling van Thieme als onnozel. ?Geen enkel Kamerlid zal vragen hoeveel de vangst van één boef kost. Ook ben ik razend benieuwd over welke landen ze het heeft waar is gestopt met de bestrijding zonder toename van de populatie. Ik ken ze niet."

Volgens Geuze is Thieme ook slecht geïnformeerd. ?Twee recente onderzoeken van wetenschappelijk Instituut Alterra tonen aan dat stoppen met de bestrijding een groot risico voor de veiligheid is. Muskusratten ondermijnen met het graven van gangen immers de stabiliteit van waterkeringen. Uit andere onderzoeken moet onder meer duidelijk worden hoeveel de economische schade is bij stopzetting van de bestrijding. Zodra de resultaten van alle onderzoeken naar nut, noodzaak en alternatieven van de bestrijding bekend zijn, komt de Bestuurlijke Commissie Muskusrattenbestrijding met een advies. Dat zal begin 2008 zijn. Dan pas mag mevrouw Thieme vragen stellen."

Overigens blijkt uit cijfers van vorig jaar dat het waterschap Zeeuwse Eilanden de populatie muskusratten steeds beter onder controle krijgt. Vorig jaar zijn minder muskusratten gevangen, terwijl het aantal manuren van de rattenvangers gelijk bleef. Het waterschap ving 5105 muskusratten, terwijl dat er in 2005 nog 9725 waren. ?Mevrouw Thieme moet dus juist blij zijn dat wij de populatie steeds beter beheersbaar krijgen. We hoeven immers minder vangmiddelen uit te zetten en dat betekent ook minder bijvangsten. Dat is toch in het belang van de Partij voor de Dieren", zegt Geuze.

Bron: link

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op woensdag 31 januari 2007 15:32:54 schreef Tom het volgende:

Tsja, als je links bent wordt je nu eenmaal het slachtoffer van rechtse kliekjes die de media beheren!
rofl.gifrofl.gif

De stentor staat er bekend om dat ze redelijk links zijn.

En over het algemeen bij de grote kranten zijn de journalisten links. Daar is laatst nog onderzoek naar geweest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bos wilde GroenLinks niet in kabinet

Fractieleider Femke Halsema van GroenLinks beschuldigt PvdA-leider Wouter Bos ervan haar partij bewust buiten de kabinetsformatie te hebben gehouden. ,,Bos wist dat wij bereid waren aan te schuiven als de ChristenUnie buiten de deur werd gezet'', zegt ze donderdag in de Volkskrant. ,,Maar hij wilde de enige linkse partij zijn. Bos gunde het ons niet in de zon te staan. Hij verkoos de ChristenUnie boven GroenLinks.''

Halsema reageert hiermee op de aanhoudende kritiek uit haar partij dat ze te vroeg zou hebben afgehaakt bij de formatie. Ze zei in december daarvoor ,,op dit moment'' niet beschikbaar te zijn. Volgens europarlementariër Joost Lagendijk beging ze daarmee ,,een strategische blunder''. Ook onder anderen senator Platvoet heeft soortgelijke kritiek geuit.

De woordvoerder van Halsema wijst erop dat de beslissing om buiten de formatie te blijven is genomen in samenspraak met de fracties van GroenLinks in europarlement en senaat. Hij verwacht tijdens een partijcongres in Utrecht zaterdag geen breed verzet tegen Halsema. Wel zal er met steun van het partijbestuur een motie worden aangenomen om de verkiezingscampagne te evalueren.

De woordvoerder van Bos zegt in een reactie dat ,,Halsema blijkbaar zo onder druk staat in haar partij dat ze aan geschiedvervalsing begint te doen''.

Bron: link

Ik dacht dat de verstandhouding tussen deze 2 wel redelijk goed was. Wie zal er gelijk hebben? PVDA of Groenlinks?

Ik vind het nog steeds erg jammer dat er geen minderheidsregering van Sp, Groenlinks en PVDA komt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op woensdag 31 januari 2007 14:37:40 schreef GenW het volgende:

De vraag is dus van wie we een 'move' mogen verwachten. Van jou of van Maxime
puh2.gif

widegrin.gif Ach, het zal er wel nooit van komen idd. Maar die Maxime mag ik wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Even voor tussendoor:

Ook wel interessant om nog eens onder de aandacht te brengen, het Subsidiariteitsbeginsel:

Quote:
Het subsidiariteitsbeginsel is gepresenteerd in de encycliek Rerum Novarum uit 1891 van Paus Leo XIII die poogde een middenweg te bieden tussen, aan de ene hand, de excessen van het kapitalisme, waarin de overheid degenen die zichzelf economisch niet konden redden aan hun lot overliet, en anderzijds verschillende soorten van totalitaire regiems, waarin het individu volledig aan de staat onderworpen was. Het beginsel werd verder uitgewerkt in de sociale encycliek Quadragesimo Anno van Paus Pius XI van 15 mei 1931.

Volgens het voorgestelde subsidiariteitsbeginsel behoort de overheid slechts initiatieven te nemen waar individuen en private organisaties niet in staat blijken de problemen zelfstandig op te lossen. Het beginsel is gebaseerd op de autonomie en waardigheid van het menselijk individu en stelt dat alle maatschappelijke instellingen, van het familieverband tot de staat en de internationale orde zich ten dienste van de mens dienen te stellen.

Subsidiariteit gaat ervan uit dat mensen van nature sociale wezens zijn en benadrukt het belang van kleine en middelgrote maatschappelijke verbanden zoals het gezin, de kerk, en vrijwilligersorganisaties als structuren die het individu in staat stellen de maatschappij te dienen en die het individu en de maatschappij als geheel met elkaar verbinden.

Een ander belangrijk aspect van het subsidiariteitsbeginsel is "positieve subsidiariteit". Positieve subsidiariteit wil zeggen dat gemeenschappen, instellingen en overheden de sociale condities moeten scheppen waarin het individu zich ten volle kan ontplooien, bijvoorbeeld door het bieden van werk, goede huisvesting, gezondheidszorg, en dergelijke.

bron

De encycliek Rerum Novarum.

De encycliek Quadragesimo Anno.

Twee steunpilaren onder het Christelijk communautarisme die uitstekend aangeven waarom zowel liberalisme als socialisme geen oplossingen zijn, ik wilde ze weer ens graag onder de aandacht brengen. flower.gif

Ook kan ik het werk van Amitai Etzioni aanraden, hij wordt ook wel Balkenende's 'waardenfluisteraar' genoemd. Hij is een filosoof die zich vandaag de dag veel bezighoud met het communautarisme.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank voor de inbreng Pius.

Wellicht dat sommige mensen denken dat dit een "uit hier je kritiek op links" topic is. Dat is het niet, ondanks dat mijn persoonlijke voorkeur daar naar uit gaat. knipoog_dicht.gif

Het is een algemeen politiek topic, dus alle inbreng is welkom, zowel van links, rechts, boven, onder, nationaal en internationaal.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op donderdag 01 februari 2007 10:05:25 schreef Thorgrem het volgende:

Ik dacht dat de verstandhouding tussen deze 2 wel redelijk goed was. Wie zal er gelijk hebben? PVDA of Groenlinks?

Die verstandhouding is ook prima, het was Halsema die op 8 December aangaf niet mee te willen regeren. Daardoor is de keuze op CU gevallen. Het is wellicht vanwege kritiek uit haar achterban dat ze dit fabeltje de wereld in geholpen heeft, want ze heeft het zelf gezegd bij de formateur. Dit is in zijn verslag terug te lezen.

Quote:
Ik vind het nog steeds erg jammer dat er geen minderheidsregering van Sp, Groenlinks en PVDA komt.

Ik vind het nog steeds niet jammer dat er geen minderheidsregering van SP, GL en PVDA komt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op vrijdag 02 februari 2007 09:30:25 schreef Michiel het volgende:

Ik vind het nog steeds niet jammer dat er geen minderheidsregering van SP, GL en PVDA komt.

Te snel gelezen, ik dacht dat je schreef dat je dat jammer vond widegrin.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 06 februari 2007 18:19:48 schreef Pius_XII het volgende:

Nou, het regeerakkoord ligt er.

Ik heb er nog niet naar gekeken. Maar laat me raden, meer voor onderwijs (eindelijk een loonsverhoging in mijn toekomstig werkveld big-smile.gif), meer voor ontwikkelingshulp, meer voor verzorging, meer voor het laten inburgeren voor mensen die dat helemaal niet willen en dat alles wordt bekostigd door defensie maar af te schaffen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 06 februari 2007 18:19:48 schreef Pius_XII het volgende:

Nou, het regeerakkoord ligt er.

Alleen is dat nog maar een concept-regeerakoord. Het definitieve regeerakkoord word morgen pas bekend gemaakt...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 06 februari 2007 18:47:07 schreef Thorgrem het volgende:

Ik heb er nog niet naar gekeken. Maar laat me raden, meer voor onderwijs (eindelijk een loonsverhoging in mijn toekomstig werkveld
big-smile.gif
), meer voor ontwikkelingshulp, meer voor verzorging, meer voor het laten inburgeren voor mensen die dat helemaal niet willen en dat alles wordt bekostigd door defensie maar af te schaffen?

Betaald door oa milieuheffingen op vliegtickets, een hogere aanschafbelasting op vervuilende auto's, hogere accijns op tabak en snijden in de bureaucratie voor zover ik weet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mensen, wees niet bang voor politici. Dat zijn toch maar een beetje interessante zwetsers die het hoog in de bol hebben. Kijk naar Jezus Christus, die had het ook aan de stok met die Farizeeën die de Tora verknald hebben met godslastering en die neergekwakt hebben in de Talmoed. Ik zou voor onze minister-president Balkenende nog geen stuiver over hebben die soft is met de homo's en de mooipraters van D'66 met hun verderfelijke evolutiepromotie en Darwinaanbidding.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Op donderdag 08 februari 2007 14:49:55 schreef Verheven het volgende:

Mensen, wees niet bang voor politici.

Ben ik ook niet.

Maar de hemel beware ons als jij aan de macht komt, met zulke ongenuanceerde, ongefundeerde loze kreten.

Niet respectvol kunnen praten over andermans geloof (jodendom in dit geval), een grote homofobie/haat en een compleet gebrek aan inzicht wat betreft wetenschap.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op donderdag 08 februari 2007 14:49:55 schreef Verheven het volgende:

Mensen, wees niet bang voor politici. Dat zijn toch maar een beetje interessante zwetsers die het hoog in de bol hebben. Kijk naar Jezus Christus, die had het ook aan de stok met die Farizeeën die de Tora verknald hebben met godslastering en die neergekwakt hebben in de Talmoed. Ik zou voor onze minister-president Balkenende nog geen stuiver over hebben die soft is met de homo's en de mooipraters van D'66 met hun verderfelijke evolutiepromotie en Darwinaanbidding.

Best knap zoveel mensen op zo'n onnozele manier beledigen in zo weinig woorden, komop trek een schone luier aan en je wereldbeeld is gelijk een stuk zonniger inplaats van vies bruin.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Mensen, wees niet bang voor politici. Dat zijn toch maar een beetje interessante zwetsers die het hoog in de bol hebben. Kijk naar Jezus Christus, die had het ook aan de stok met die Farizeeën die de Tora verknald hebben met godslastering en die neergekwakt hebben in de Talmoed. Ik zou voor onze minister-president Balkenende nog geen stuiver over hebben die soft is met de homo's en de mooipraters van D'66 met hun verderfelijke evolutiepromotie en Darwinaanbidding.

Beste Verheven,

na aanleiding van deze post willen we je graag vragen of je wat meer op je taalgebruik zou kunnen letten. Je gebruikt hier namelijk een hele hoop aan zeer stevige bewoordingen, zonder daar een onderbouwing voor te geven. Want waar baseer je bijvoorbeeld op dat D66 aan evolutiepromotie zou doen? Waarom zou dat verdervelijk zijn? En waar baseer je op dat ze bij D66 Darwin zouden aanbidden?

Je overtuigd tegenstanders niet van hun ongelijk door te zeggen dat ze verdervelijk zijn. Daarom dus de vraag of je voorzichtiger wilt zijn in de dingen die je zegt, om je eerst af te vragen of wat je zegt niet kwetsend is voor anderen. En ten tweede de vraag om de dingen die je zegt, daadwerkelijk ook te onderbouwen.

TimonK

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

CDA bezorgd over positie katholieken

Dat stelde de katholieke burgemeester Ton Rombouts zondagmiddag in het radioprogramma Kruispunt. De voormalige voorzitter van de CDA-kandidaatstellingscommissie (in 1998) riep Jan Peter Balkenende en ,,vooral de partijvoorzitter'' Marja van Bijsterveldt (beiden van gereformeerden huize) op de balans van de bloedgroepen in de gaten te houden bij het samenstellen van de ministersploeg.

Rombouts wees erop dat het belangrijk is dat Van Bijsterveldt een onafhankelijke positie inneemt en geen eigen ambities heeft om in het kabinet te komen. Hij verdenkt de partijvoorzitster ervan dat ze die ambities wel heeft. Naar verluidt aast zij op het staatssecretariaat Volksgezondheid.

Volgens de burgemeester moeten katholieken uit Noord-Brabant, Limburg, Friesland en Overijssel zich ook kunnen herkennen in het kabinet. ,,Anders moeten anderen weer uitleggen waarom men toch op het CDA moet stemmen'', zei hij in de uitzending, vooruitlopend op de Provinciale Statenverkiezingen van volgende maand.

Rombouts erkende dat katholieken hun ondergeschikte positie ook deels aan zichzelf hebben te danken. Zij hebben ,,toch zoiets van laat maar lopen en morgen zien we wel weer''. Protestanten pakken zaken serieuzer aan, zijn er altijd, maar staan er ook voor, stelde hij.

Bron: link

Nou lekker dan daar zijn we klaar mee als katholieken. Kort samengevat katholieken zijn onbetrouwbare luie donders en protestanten zijn nijvere harde werkers waar op te bouwen valt.....

Als je als katholiek nog twijfelde om op het CDA te stemmen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, moet je ze bij de VVD eens naar de mening over (orthodoxe) Rooms Katholieken vragen...

Maar goed, Rombouts vraagt juist om meer Rooms Katholieke inbreng, dus waarom jij nou zo'n uitermate negatieve conclusie trekt is me een totaal raadsel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op zondag 11 februari 2007 22:17:22 schreef GenW het volgende:

Nee, moet je ze bij de VVD eens naar de mening over (orthodoxe) Rooms Katholieken vragen...

Maar goed, Rombouts vraagt juist om meer Rooms Katholieke inbreng, dus waarom jij nou zo'n uitermate negatieve conclusie trekt is me een totaal raadsel.

Ik gooi graag wat extra hout op het vuur knipoog_dicht.gif Maar het blijft toch een ietwat vreemde uitspraak. Eerst zegt hij bezorgt te zijn om vervolgens z'n opmerking maken.

Maar ik weet niet wat de VVD over katholieken denkt.

Voor de komende verkiezingen was mijn top 3 op stemwijzer LPF, SGP, VVD..... De vragen waren ook over voor mij onbekende vraagstukken. De provincie leeft toch veel minder bij mij. Hebben anderen dit ook?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid