Spring naar bijdragen
Kenya

Zen in het licht van de bijbel

Aanbevolen berichten

Zen is voor een mens zelf denk ik niet direct slecht, misschien zelfs goed te noemen. Alleen vanuit christelijk perspectief is het 'gewoon fout' omdat het een soort weg tot zelfverlossing is..

En tja, dan ben je bij christenen aan het verkeerde adres.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
"Raido" schreef het volgende:

Zen is voor een mens zelf denk ik niet direct slecht, misschien zelfs goed te noemen. Alleen vanuit christelijk perspectief is het 'gewoon fout' omdat het een soort weg tot zelfverlossing is..

Ik vind dit een vreemde zin. Je zegt dat het eigenlijk goed is, enkel niet voor christenen. Is het juist niet zo dat die dingen die voor christenen niet goed zijn eigenlijk voor niemand goed zijn, of zie ik dat verkeerd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Mijn vrouw gelooft sinds een tijdje niet meer en verdiept zich in Zen.

Ik vraag me af hoe naar Zen te kijken in het licht van de Bijbel.

Is het goed, slecht en waarom ?

Bedoel je dat ze is gaan mediteren, of verdiept ze zich ook in de leer?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ik vind dit een vreemde zin. Je zegt dat het eigenlijk goed is, enkel niet voor christenen. Is het juist niet zo dat die dingen die voor christenen niet goed zijn eigenlijk voor niemand goed zijn, of zie ik dat verkeerd?

Meditatie is goed, Zen-meditatie heeft nog geen mens lichamelijk kwaad gedaan, in die zin is het niet fout/slecht voor jezelf, alleen voor je 'eeeeuwige zieleheill' en dus zou ik het niet doen knipoog_dicht.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Meditatie is goed, Zen-meditatie heeft nog geen mens lichamelijk kwaad gedaan, in die zin is het niet fout/slecht voor jezelf, alleen voor je 'eeeeuwige zieleheill' en dus zou ik het niet doen
knipoog_dicht.gif

Daarom vroeg ik het ook, om te weten of ze alleen mediteert of niet... Meditatie op zich is MISSCHIEN ook vanuit christelijk oogpunt niet verkeerd nl. Ik moet me er nog wat meer in verdiepen, maar van een collega begreep ik dat je Zen-meditatie kunt doen zonder je met boeddhistische leer bezig te houden. Je richt je in principe alleen op je ademhaling dan (als ik het goed begrijp), als een soort bewustwordingsoefening.

Maar zoals ik al zei: ik moet me er nog meer in verdiepen, of het echt wel mogelijk is dit volledig los van boeddhistische leer te beoefenen... Die collega is geen christen en ziet daar sowieso geen gevaar in nl.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Zen fout en nog een fout,een subtiele afgodendienst.

Soms kunnen bepaalde 'technieken' uit andere religies zich los van die religies gaan ontwikkelen zodat er niets anders dan een 'techniek' overblijft. Ik heb begrepen dat dit met Zen-meditatie ook is gebeurd. Is het dan nog steeds fout vanuit christelijk perspectief?

quote:

Het Christendom is oneindig rijk aan allerlei vormen van meditatie,een Christen kan zich laven en gebruik maken uit die bron.

(einde quote)

Punt is wel dat de persoon om wie het hier gaat zich van christendom heeft afgekeerd en al begonnen is met Zen. Vraag was hoe dit vanuit christelijk oogpunt te benaderen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Soms kunnen bepaalde 'technieken' uit andere religies zich los van die religies gaan ontwikkelen zodat er niets anders dan een 'techniek' overblijft. Ik heb begrepen dat dit met Zen-meditatie ook is gebeurd. Is het dan nog steeds fout vanuit christelijk perspectief?

quote:

Het Christendom is oneindig rijk aan allerlei vormen van meditatie,een Christen kan zich laven en gebruik maken uit die bron.

(einde quote)

Punt is wel dat de persoon om wie het hier gaat zich van christendom heeft afgekeerd en al begonnen is met Zen. Vraag was hoe dit vanuit christelijk oogpunt te benaderen.

Het benaderen van uit het Christelijk oogpunt is nog al duidelijk,de mens die zich op dwaalwegen bevindt en zoook aan afgodendient zich schuldig maakt,terug roepen om de eenvoudige en de bestendige waarheid van Jezus Christus de Verrezen Heer te belijden en te praktiseren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Het benaderen van uit het Christelijk oogpunt is nog al duidelijk,de mens die zich op dwaalwegen bevindt en zoook aan afgodendient zich schuldig maakt,terug roepen om de eenvoudige en de bestendige waarheid van Jezus Christus de Verrezen Heer te belijden en te praktiseren.

Eens, maar eerst diagnose stellen: (waarom) is Zen-meditatie gelijk aan afgodendienst, ALS het niets meer is dan iets dat zich los van religie heeft ontwikkeld tot een techniek?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zen is een Japanse vorm van het boeddhisme. De zen is een vorm van het boeddhisme die nadruk legt op za-zen: meditatie als middel tot verlichting. Bij deze meditatievorm zijn onder andere beheersing, wijsheid en een goed gevoel voor humor van belang. In bijna ieder boek of artikel over zen wordt al in een vroeg stadium vermeld, dat het eigenlijk onmogelijk is zen te beschrijven of uit een boek te leren.

Doel van zen

Door het centraal stellen van meditatie heeft men soms de indruk dat er een doel bereikt moet worden, bijvoorbeeld verlichting of eenheidsbewustzijn. De verlichting kan volgens de zen echter geen doel op zichzelf zijn. Verlichting is niet iets dat iemand kan afdwingen. Het overkomt je, of niet. In die 'toestand' zijn alle tegenstellingen opgelost. Zelfverwerkelijking heeft plaatsgevonden. Er is spiritueel inzicht of gewaarzijn van het leven zelf, maar geen tijd, noch zin of doel. Men kan niet het doel hebben doelloos te zijn. Daarom spreekt iedere zenmeester in paradoxen over het doel en zegt altijd met nadruk dat je niets moet willen. De meditatie schept wel voorwaarden. Indien de gehechtheid aan een doel bestaat zal het doel niet bereikt worden. De essentie is eigenlijk 'ongehecht zijn', en daarvoor is de meditatie in principe niet nodig. Maar hoe moeilijk het doel te halen ook is, de techniek is een zeer precies gegeven.


Samengevoegd:

Wat is er mis met zelfverwerkelijking? Dit in combinatie met het christendom. Het is beter dan zelfvernietiging lijkt mij!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ RedQueen: weet je ook of zen-meditatie los van boeddhistische leer te doen is, dus puur als techniek? Als dat niet kan, is het m.i. niet te verenigen met christelijk geloof.

Zoals jij het beschrijft, zit het nl heel erg vast aan boeddhistische wortels. Maar ik heb ook gehoord van mensen die zeggen: 'ik ga zitten en richt me op m'n ademhaling, verder niets... ik houd me helemaal niet bezig met het boeddhisme'

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zelf heb ik mijzelf bezig gehouden met zen meditatie. Dit zonder mij zelf over te geven in het Boeddhisme. Dus het is wel degelijk mogelijk. Ik ben zelf geen christen, maar ik zie niet in waarom een christen geen zen meditatie kan uitvoeren. Dit kan gewoon zonder dat men zich moet bekeren tot het Boeddhisme.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zelfverwerkelijking:

Een definitie van zelfverwerkelijking, ook wel zelfrealisatie, kan zijn: doen wat je roeping is, werkelijk jezelf zijn, leven vanuit je hart, vanuit je diepste zijn, onafhankelijk zijn, het (je) realiseren van wie of wat je in wezen zelf bent.

Over zelfverwerkelijking bestaan verschillende opvattingen. Een onderscheid valt te maken naar:

* Sociaal gerichte zelfverwerkelijking: een mens verwerkelijkt zich als sociaal wezen. Het existentialisme benadrukt deze vorm van zelfverwerkelijking.

* Op zichzelf gerichte, individuele, zelfverwerkelijking: Leven in volle vrijheid. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfbewustzijn bij Max Stirner.

* Een combinatie van deze twee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Bedoel je dat ze is gaan mediteren, of verdiept ze zich ook in de leer?

Ze verdiept zich in de leer en wil deze meditatietechnieken ook gaan gebruiken (ze wil een zen meditatie training in een zenklooster gaan doen)


Samengevoegd:

Quote:

Zen fout en nog een fout,een subtiele afgodendienst.

Het Christendom is oneindig rijk aan allerlei vormen van meditatie,een Christen kan zich laven en gebruik maken uit die bron.

Maar is de meditatietechniek of zen in z'n algemeenheid fout en zo ja, kom dan met een aantal specifieke argumenten.


Samengevoegd:

Quote:

Zelfverwerkelijking:

Een definitie van zelfverwerkelijking, ook wel zelfrealisatie, kan zijn: doen wat je roeping is, werkelijk jezelf zijn, leven vanuit je hart, vanuit je diepste zijn, onafhankelijk zijn, het (je) realiseren van wie of wat je in wezen zelf bent.

Over zelfverwerkelijking bestaan verschillende opvattingen. Een onderscheid valt te maken naar:

* Sociaal gerichte zelfverwerkelijking: een mens verwerkelijkt zich als sociaal wezen. Het existentialisme benadrukt deze vorm van zelfverwerkelijking.

* Op zichzelf gerichte, individuele, zelfverwerkelijking: Leven in volle vrijheid. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfbewustzijn bij Max Stirner.

* Een combinatie van deze twee.

Bedoel je daarmee te zeggen dat zelfverwerkelijking eigenlijk het maken van je eigen identiteit is ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedoel je daarmee te zeggen dat zelfverwerkelijking eigenlijk het maken van je eigen identiteit is ?

ja en nee. Een identitieit heeft ook te maken met je ego. En dat heeft weer weinig te maken met zelfverwerkelijking.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ach ja, ieder zen ding hè? puh2.gif

Weer serieus: ook de christelijke, vooral monastieke traditie kent het biddend overdenken van gedeelten uit de Schrift of uitspraken van de kerkvaderen. En ook dát heeft een exotische naam, genaamd lectio divinia. Zelfs het herhalend bidden van eenzelfde gebed is bekend bij in elk geval katholieken die regelmatig de Rozenkrans bidden. Maar vergeet ook het oosterse Jezusgebed niet, dat je steeds kunt herhalen.

Het in jezelf innerlijk stil maken en in jezelf terugkeren, daar is niets mis mee. Want aangezien God in je binnenste, in je ziel woont, is het in jezelf keren altijd het naar God keren. Hij kan je dan als het ware rondleiden in je ziel en je met zijn Liefde volledig tot in de ziel beminnen. Gewoon, beminnen, zonder woorden, gedachten of overwegingen. Puur en alleen het laten stromen van liefde.

In principe heb je zen dus helemaal niet nodig, want de christelijke mystiek, al dan niet beïnvloed door andere godsdiensten, is al rijk genoeg in zichzelf. Beter zou je daarom kunnen blijven putten uit je egien traditie, zonder dat je meteen allerlei technieken uit anders godsdiensten overneemt. Zen zal haar sporen van Waarheid wel hebben, zoals vrijwel elke religie, maar waarom daarmee genoegen nemen, als het christendom al een schat aan rijkdom op dat gebied heeft gekregen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zen is voor mij het ontdekken van de oneindigheid in jezelf. Daar er niets buiten de oneindigheid bestaat, is er slechts oneindigheid en door middel van meditatie (wat mijns inziens niet behoort tot één religie, maar het universele geestelijk erfgoed van de mens is) kunnen wij dieper in onszelf reiken. Binnen het Mahayana, dat veel op Zen lijkt, bestaat de meditatie daarom uit twee fases: schepping en voltooiing. De schepping houdt in dat wij ons zelfidentificeren met een bepaalde goddelijke manifestatie van de oneindigheid en wanneer wij op deze wijze onszelf hebben geïdentificeerd met iets dat dichterbij de oneindigheid ligt, treedt de fase van voltooiing in. Deze fase is gericht op de geleidelijke deconstructie of gewoon het loslaten van deze identificatie. Als 'gewoon' mens zijn wij ook al een uiting van het oneindige. Bovendien leert het boeddhisme dat het vasthouden aan eindige verschijnselen lijden veroorzaakt, omdat geen van deze verschijnselen ultiem zijn of zelf de oneindigheid zijn.

Ik zelf vind Zen zeer aantrekkelijk en zou, alleen al voor de positieve geestelijke invloed, aanraden dat mensen meditatie beoefenen. Vanuit de Bijbel kan ik Zen niet zien. Ik bekijk liever de Bijbel vanuit Zen.

Quote:
In principe heb je zen dus helemaal niet nodig, want de christelijke mystiek, al dan niet beïnvloed door andere godsdiensten, is al rijk genoeg in zichzelf. Beter zou je daarom kunnen blijven putten uit je egien traditie, zonder dat je meteen allerlei technieken uit anders godsdiensten overneemt. Zen zal haar sporen van Waarheid wel hebben, zoals vrijwel elke religie, maar waarom daarmee genoegen nemen, als het christendom al een schat aan rijkdom op dat gebied heeft gekregen?

Voor elk spiritueel woord in het engels, bestaan er 40 in het hebreeuws en 400 in het sanskriet. Voor meditatietechnieken geldt hetzelfde. Waar denk je dat die rijkdom uit de christelijke mystiek vandaan komt? smile.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Past zelfverwerkelijking en je wil onderwerpen aan Gods wil dan bij elkaar?
knipoog_dicht.gif

Zeker. Zelfverwerkeling leidt ertoe dat je je ware Zelf verwerkelijkt, waarbij dus dat onderscheid tussen je eigen wil, zoals je dacht dat je dat wilde, en de Goddelijke wil opgeheven wordt. Zelfverwerkelijking leidt er toe dat het antwoord op de vraag wat wil ik werkelijk zelf, wat is mijn zelf beantwoord wordt door het ontdekken vanhet ware Zelf en het ware Zelf is onafgescheiden van het Goddelijke Zelf knipoog_dicht.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid