Spring naar bijdragen
mohamed

Jezus in het OT

Aanbevolen berichten

We vinden Jezus regelmatig terug in het OT, zoals in deze passage van de profeet Zacharia:

Zach 11

12 Want ik had tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen.

13 Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze heen voor de pottenbakker: een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor de pottenbakker.

Deze profetie ging later in vervulling:

'En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen. (mat 26,15)

Zonder het OT is het onmogelijk om de goddelijkheid van Jezus vast te stellen. Ik merk dan ook dat alle groeperingen die roepen dat Jezus niet God is, hetzij een gebrekkige kennis van het OT tentoonstellen, of hetgeen zij wel kennen vergrieksen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nog een profetie uit de Hebreeuwse geschriften die ons veel dingen duidelijk maakt:

(Daniël 7:13) . . . Ik bleef aanschouwen in de nachtvisioenen, en ziedaar! met de wolken des hemels bleek iemand gelijk een mensenzoon te komen; en tot de Oude van Dagen verkreeg hij toegang, en men bracht hem dicht bij, ja vóór . . .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

We vinden Jezus regelmatig terug in het OT, zoals in deze passage van de profeet Zacharia:

Zach 11

12 Want ik had tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen.

13 Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze heen voor de pottenbakker:
een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen!
En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor de pottenbakker.

Deze profetie ging later in vervulling:

'En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen. (mat 26,15)

Zonder het OT is het onmogelijk om de goddelijkheid van Jezus vast te stellen. Ik merk dan ook dat alle groeperingen die roepen dat Jezus niet God is, hetzij een gebrekkige kennis van het OT tentoonstellen, of hetgeen zij wel kennen vergrieksen.

zou je ook een duidelijke vraag/stelling kunnen formuleren? Dat helpt de discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nog een profetie uit de Hebreeuwse geschriften die ons veel dingen duidelijk maakt:

(Daniël 7:13) . . . Ik bleef aanschouwen in de nachtvisioenen, en ziedaar! met de wolken des hemels bleek iemand gelijk een mensenzoon te komen; en tot de Oude van Dagen verkreeg hij toegang, en men bracht hem dicht bij, ja vóór . . .

Ja dat is ook een profetie over Jezus, doch lijkt u te suggereren dat deze Zacharia 11 ontkracht of opheft, maar dat is niet aan de orde.

Quote:

[...]

zou je ook een duidelijke vraag/stelling kunnen formuleren? Dat helpt de discussie.

Hoe onderbouwt u Jezus' goddelijkheid zonder het OT te raadplegen en welke verzen overtuigen u van Diens goddelijkheid?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nog een profetie uit de Hebreeuwse geschriften die ons veel dingen duidelijk maakt:

(Daniël 7:13) . . . Ik bleef aanschouwen in de nachtvisioenen, en ziedaar! met de wolken des hemels bleek iemand gelijk een mensenzoon te komen; en tot de Oude van Dagen verkreeg hij toegang, en men bracht hem dicht bij, ja vóór . . .

Wie is de Oude van Dagen en Wie is de mensenzoon?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Hoe onderbouwt u Jezus' goddelijkheid zonder het OT te raadplegen en welke verzen overtuigen u van Diens goddelijkheid?

Ik had eerst het NT gelezen en daarna het OT en er zijn veel lijnen naar Jezus te trekken, maar wat me het meeste raakte was Jesaja 53.

Jezus ging ook vaak uit van de joodse geschriften en interpreteerde zichzelf ook op basis daarvan. Dus het OT is zeker van groot belang.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ik had eerst het NT gelezen en daarna het OT en er zijn veel lijnen naar Jezus te trekken, maar wat me het meeste raakte was Jesaja 53.

Jezus ging ook vaak uit van de joodse geschriften en interpreteerde zichzelf ook op basis daarvan. Dus het OT is zeker van groot belang.

Die passage gaat inderdaad over Jezus, maar hoe onderbouw jij Zijn goddelijkheid daarmee?

'Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.' (jes 53,11)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus was niet de Oude van dagen, Jehovah God, maar hij was de mensenzoon.

En merk op dat hij vlak bij zijn hemelse Vader werd gebracht om „heerschappij en waardigheid en een koninkrijk†te ontvangen, „opdat de volken, nationale groepen en talen alle hém zouden dienenâ€.

Vergelijk Matthéüs 25:31.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Jezus was niet de Oude van dagen, Jehovah God, maar hij was de mensenzoon.

En merk op dat hij vlak bij zijn hemelse Vader werd gebracht om ?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>žheerschappij en waardigheid en een koninkrijk?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'> te ontvangen, ?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>žopdat de volken, nationale groepen en talen alle hém zouden dienen?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>Â.

Vergelijk Matthéüs 25:31.

Allemaal goed en wel Aimé, we lezen elders dat Jezus de knecht van God genoemd wordt, dat lijkt de leerstellingen van uw genootschap ten voordele te zijn, maar lees ook Zacharia.

'Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze heen voor de pottenbakker: een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor de pottenbakker.(Zach 11,13)'

Aan u de vraag wie er met 'ik' bedoelt wordt in bovenstaande vers.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Allemaal goed en wel Aimé, we lezen elders dat Jezus de knecht van God genoemd wordt, dat lijkt de leerstellingen van uw genootschap ten voordele te zijn, maar lees ook Zacharia.

'Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze heen voor de pottenbakker:
een heerlijke prijs, die
ik
waard geacht
ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor de pottenbakker.(Zach 11,13)'

Aan u de vraag wie er met 'ik' bedoelt wordt in bovenstaande vers.

Judas kreeg dertig zilverstukken (indien sikkelen: $66) aangeboden (Mt 26:14, 15).

De religieuze leiders stelden waarschijnlijk deze prijs vast om hun verachting voor Jezus kenbaar te maken en te tonen hoe gering zij hem achtten.

Volgens Exodus 21:32 bedroeg de prijs van een slaaf dertig sikkelen. In dit verband zij opgemerkt dat Zacharia voor zijn werk als herder van het volk „dertig zilverstukken†uitbetaald kreeg.

Jehovah versmaadde dit als een zeer gering bedrag en beschouwde het aan Zacharia uitbetaalde loon als iets waarmee het ontrouwe volk tot uitdrukking bracht hoeveel waarde God zelf in hun ogen had (Za 11:12, 13).

Door voor Jezus dus slechts dertig zilverstukken te bieden, gaven de religieuze leiders te kennen dat zij hem van weinig waarde achtten. Terzelfder tijd vervulden zij echter Zacharia 11:12 en bejegenden Jehovah geringschattend door op voornoemde wijze te handelen met degene die hij als zijn vertegenwoordiger had uitgezonden om Israël te weiden.

De verdorven Judas „stemde [met de prijs] in, en van toen af zocht hij een goede gelegenheid om [Jezus] aan hen te verraden zonder dat er een schare bij wasâ€. — Lu 22:6.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

[...]

De Oude van Dagen is Jehovah God.

De mensenzoon is Jezus Christus.

Twee aparte personen.

Helaas Aimé,

Volgens de Aramese bijbel, is Jezus Jehova.

(Ik gebruik de Nederlandse schrijfwijze, niet die van het genootschap, die 'jehovah' als naam van God ooit letterlijk overnam uit de Engelse wachttoren).

Zelfs jouw Nieuwe Wereldvertaling, getuigt dat Jezus Jehova is.

1 Petrus 3:2 is een citaat uit Psalmen 34:9.

Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is

Overigens, de Aramese Peshitta (NT), citeert dit vers uit Psalmen volledig. De griekse bijbel, mist het woordje 'en zie'

Als je Psalmen 34 leest, begrijp je dat het over JHWH gaat, maar de NWV (NWT), schrijft daar in 1 Petrus 3:2 'Heer' in plaats van Jehovah, blijkbaar omdat het Wachttorengenootschap, 'drie-eenheid' niet in de kaart wil spelen.

Echter, dat vers begrijpen zij niet (en hebben zij inconsequent vertaald), omdat zij niet begrijpen, dat Jezus als vertegenwoordiger, dezelfde naam deelt als de Vader.


Samengevoegd:

Quote:

We vinden Jezus regelmatig terug in het OT, zoals in deze passage van de profeet Zacharia:

Zonder het OT is het onmogelijk om de goddelijkheid van Jezus vast te stellen. Ik merk dan ook dat alle groeperingen die roepen dat Jezus niet God is, hetzij een gebrekkige kennis van het OT tentoonstellen, of hetgeen zij wel kennen vergrieksen.

Jesaja 9:5 en 6 Een messiaanse profetie, omschrijven Jezus duidelijk als goddelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

'Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze heen voor de pottenbakker: een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor de pottenbakker.(Zach 11,13)'

Judas kreeg dertig zilverstukken (indien sikkelen: $66) aangeboden (Mt 26:14, 15).

De religieuze leiders stelden waarschijnlijk deze prijs vast om hun verachting voor Jezus kenbaar te maken en te tonen hoe gering zij hem achtten.

Leest u het soms niet goed? Wat zegt Zacharia?

'Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze heen voor de pottenbakker: een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor de pottenbakker.(Zach 11,13)'

Denk u soms dat Juda's dertig zilverlingen waard was? Oftewel dat Juda's God is, overigens grieks voor Juda. Kortom, denk u dat de joden God zijn?

Quote:

Jesaja 9:5 en 6 Een messiaanse profetie, omschrijven Jezus duidelijk als goddelijk.

Geen speld tussen te krijgen, deze had ik nog niet gelezen, bedankt!

Kende u deze prachtige passage al Aime?

Jes 9

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

hamer.gif

Heb je iets zinnigers te melden dan dat? Misschien zou je kunnen beargumenteren waarom ze op de Godheid van Christus wijzen en niet op een alleen menselijke zoon van David die een dienaar van God zal zijn en in Zijn naam Israel zal regeren?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In de tekst uit Jesaja 9 wordt naar mijn idee wel degelijk gerefereerd aan de Zoon van God zoals wij die kennen. Immers, de Zoon wordt in de titulatuur gewoon gelijkgesteld aan de Vader. knipoog_dicht.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Heb je iets zinnigers te melden dan dat? Misschien zou je kunnen beargumenteren waarom ze op de Godheid van Christus wijzen en niet op een alleen menselijke zoon van David die een dienaar van God zal zijn en in Zijn naam Israel zal regeren?

Het verbaast me oprecht dat jij Christus' goddelijkheid daar niet in leest. Welke verzen hebben jou dan overtuigt dat Jezus God is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid