Spring naar bijdragen
Olorin

de echte Jezus uit de bijbel vissen

Aanbevolen berichten

Op kunstwerken natuurlijk (of kitch, zo u wilt). :) Hoewel niet helemaal: de haardracht was in die tijd redelijk normaal, evenals de baard en de kleding. Jezus wordt over het algemeen afgebeeld als een voor de betreffende tijd of cultuur volmaakt uitziende man, omdat gelovigen Hem natuurlijk ook als zodanig aanbidden. Verder geeft elke cultuur Hem vaak ook trekken die typisch zijn voor de betreffende cultuur. Zo wil men aangeven dat Jezus ook bij hén hoort, zeg maar, dat Hij niet gebonden is aan welke cultuur ook. In Afrika wordt Hij bijvoorbeeld nog weleens heel anders afgebeeld dan in Europa.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Natuurlijk volgens de schrijver zelf (en de historische consensus, indien die er is). Anyway, Jezus wordt geportetteerd als een van de vele "messiahs" die in die politiek roerige tijden bestonden. M.n. Paulus heeft het historische beeld (die de broers van Jezus en (andere) apostelen aanhingen) een soort van gehijacked. Dat wordt zo niet gesteld in het boek maar dat is de conclusie die ik er uit trek.

Maarja ik kan geen boek van honderden pagina's samenvatten in enkele zinnen, dus nogmaals: gewoon lezen. De onderbouwing in het boek zelf spreekt voor zich.

Interessant dat het beeld van de politieke messias juist nergens met Jezus wordt geïdentificeerd. Noch in de paulijnse geschriften, noch in de johannitische, noch in de overige brieven. Het tegenovergestelde lijkt eerder het geval; een afwijzing van het politieke messianisme.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Natuurlijk volgens de schrijver zelf (en de historische consensus, indien die er is). Anyway, Jezus wordt geportetteerd als een van de vele "messiahs" die in die politiek roerige tijden bestonden. M.n. Paulus heeft het historische beeld (die de broers van Jezus en (andere) apostelen aanhingen) een soort van gehijacked. Dat wordt zo niet gesteld in het boek maar dat is de conclusie die ik er uit trek.

Maarja ik kan geen boek van honderden pagina's samenvatten in enkele zinnen, dus nogmaals: gewoon lezen. De onderbouwing in het boek zelf spreekt voor zich.

Interessant dat het beeld van de politieke messias juist nergens met Jezus wordt geïdentificeerd. Noch in de paulijnse geschriften, noch in de johannitische, noch in de overige brieven. Het tegenovergestelde lijkt eerder het geval; een afwijzing van het politieke messianisme.

Sterker nog: het NT verwijst naar dat beeld van "een van de vele messiah's die in die politiek roerige tijden opstonden"; anticipeert er al op (het gaat dus blijkbaar om een "al zeer oude misvatting"):

Handelingen 5:34 Maar toen stond een van hen op, een farizeeër die Gamaliël heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen 35 en zei vervolgens: ‘Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. 36 Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. 37 Na hem was er Judas de Galileeër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam; ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. 38 Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, 39 maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ De leden van het Sanhedrin stemden met hem in.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Kortom: de hele Q-hypothese steunt op de overeenkomsten tussen de drie synoptische evangelisten. Als je stelt dat de Q-bron qua (christologische) inhoud volledig af zou wijken van de synoptici sla je gelijk het fundament weg om überhaupt aan te nemen dat er een hypothetische Q-bron zou bestaan.

De Q-bron spreekt nog niet over de dood en opstanding van Jezus.

Als je kijkt naar het oudste deel van Q zoals diverse theologen die beargumenteerd postuleren, dan zwijgt dat zelfs volledig over de terugkeer van Jezus en het oordeel en nog belangrijker, het zwijgt volledig over zaken die voorkomen in het zogenaamde "oude testament".

Bijzonder is, dat in het Evangelie van de Heer, dat de kerk volgens bisschop Markus (Marcion) gebruikte, het nieuwe deel van Q ontbreekt. In de bewerkte versie van dit evangelie (die men Lucas is gaan noemen), komt het nieuwere deel van Q wel voor, evenals in Mattheus.

Q is weliswaar een hypothese, maar de superioriteit van de inhoud ten opzichte van de overige evangelien is zó evident, dat je daar moeilijk een andere verklaring voor kunt vinden dan dat het dáár allemaal mee begonnen is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Kortom: de hele Q-hypothese steunt op de overeenkomsten tussen de drie synoptische evangelisten. Als je stelt dat de Q-bron qua (christologische) inhoud volledig af zou wijken van de synoptici sla je gelijk het fundament weg om überhaupt aan te nemen dat er een hypothetische Q-bron zou bestaan.

De Q-bron spreekt nog niet over de dood en opstanding van Jezus.

Als je kijkt naar het oudste deel van Q zoals diverse theologen die beargumenteerd postuleren, dan zwijgt dat zelfs volledig over de terugkeer van Jezus en het oordeel en nog belangrijker, het zwijgt volledig over zaken die voorkomen in het zogenaamde "oude testament".

Bijzonder is, dat in het Evangelie van de Heer, dat de kerk volgens bisschop Markus (Marcion) gebruikte, het nieuwe deel van Q ontbreekt. In de bewerkte versie van dit evangelie (die men Lucas is gaan noemen), komt het nieuwere deel van Q wel voor, evenals in Mattheus.

Q is weliswaar een hypothese, maar de superioriteit van de inhoud ten opzichte van de overige evangelien is zó evident, dat je daar moeilijk een andere verklaring voor kunt vinden dan dat het dáár allemaal mee begonnen is.

Je bent je wel bewust dat het feit dat Q een hypothese is wil zeggen dat we dus niet weten wat er werkelijk in gestaan zou hebben? Er is geen enkel historsich bewijs gevonden dat Q bestaan zou hebben; laat staan dat we de inhoud zouden kennen.

De hele hypothese is gebaseerd op de overeenkomsten tussen de drie canonieke evangelieën; met andere woorden als Q bestaan zou hebben is de enige inhoud waar we zeker van zijn de overlappende tekst tussen die drie evangelieën.

Het het hele Q-concept dient enkel op met "synoptisch probleem" theoretisch op te lossen. Verder valt er niks over te zeggen, simpelweg omdat Q, althans volgens wat we nu weten, als document helemaal niet (meer) bestaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Q is inmiddels gereconstrueerd en er wordt door een hele groep van theologen mee gewerkt.

Dat de christenen het niet bewaard hebben is bijzaak.

Ik begrijp wel dat er nog steeds christenen zijn die menen dat de evangelien door zogenaamde apostelen zijn geschreven, maar dat is meer iets voor gelovigen dan voor rationeel denkende mensen (no offense intended).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Q is inmiddels gereconstrueerd en er wordt door een hele groep van theologen mee gewerkt.

Dat de christenen het niet bewaard hebben is bijzaak.

Ik begrijp wel dat er nog steeds christenen zijn die menen dat de evangelien door zogenaamde apostelen zijn geschreven, maar dat is meer iets voor gelovigen dan voor rationeel denkende mensen (no offense intended).

Ik weet niet. Persoonlijk lijkt het me rationeler je te baseren op de originele teksten ipv van op een hypothetische reconstructie van een document waarvan helemaal niet zeker is of het überhaupt bestaan heeft.

Maar ieder heeft recht op zijn eigen mening. :#

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
(...) Geen enkele serieuze theoloog neemt die geschriften nog serieus als zijnde betrouwbaar qua feiten.

gelukkig maar dat de meeste wetenschappers en theologen (in ieder geval de serieuze) het New-Age geneuzel wat jij propageert en claimt, ook niet al te serieus nemen. Misschien moet je je niet al teveel op 'autoriteiten' beroepen?

Een hoop woorden om de ideologien van bisschop Marcion en Q neer te zetten als onbetrouwbare fantasie.

Voor mij zijn al die argumenten waardeloos en ik zal uitleggen waarom.

Marcion is niet meer in staat om zelf aan het woord te komen omdat de latere orthodoxe kerk zijn geschriften en canon heeft weggegooid. Alles wat we weten over Marcion zien we door de ogen van overduidelijke haatpredikers die later leefden dan Marcion en hem verketterden omdat ze zelf een ander christendom predikten.

(...)

Het is veel waarschijnlijker dat Marcion zelf de waarheid sprak, niets heeft weggehaald, maar de "tegenstrevers" juist veel dingen hebben toegevoegd om hun eigen ideologie te verstevigen.

(...)

De esoterische, de mystieke visie op Jezus via het oudste deel van Q gooit de hoogste ogen omdat ze zo universeel is. Net zoals in de natuurwetenschappen het universele altijd de voorkeur heeft boven het uitzonderlijke, zo is deze mystieke Jezus in het oude deel van Q het bewijs dat Jezus helemaal niet sektarisch-religieus was, maar mystiek of spiritueel.

Jezus zou in India of bij de Soefies nooit op een christelijke manier zijn ingepast, maar op weer een andere manier. Met een christelijke Jezus in het oude deel van Q was zoiets niet mogelijk geweest.

De historische Jezus is dus een universele spiritualist die voor de hele mensheid kwam, niet enkel voor Joden of Christenen of Mormonen of Jehova Getuigen.

Dus: aan de ene kant geloof je kennelijk dat er in de tijd van Marcion al een christendom was dat we nu orthodox zouden noemen, dat als 'tegenstander' gold van Marcion's ideeën. Maar aan de andere kant verlies je elk historisch perspectief op het moment dat probeert om de geschiedenis op z'n kop te zetten, en te betogen dat Marcion het eerste was (met z'n versie van het Lukas-evangelie en 10 Paulinische brieven) en dat z'n tegenstanders juist dingen hebben toegevoegd.

Ik zal nog maar een keer uitleggen, waarom (ook al heb ik dat eerder in dit topic ook al gedaan). Stel dat Marcion er inderdaad het eerst mee was, dan is de consequentie daarvan de volgende:

- alle verwijzingen naar de evangeliën uit de tijd van voor Marcion (nou ja, op die paar na die Marcion ook heeft) zijn latere verzinsels uit de tijd van na Marcion. Papyrii uit die tijd moeten dan namaak zijn, etc.

- "de kerk" (Rome, etc) heeft dan na de tijd van Marcion bewust een zo dom mogelijke keus gemaakt door aan Marcion's perfecte evangelie plus brieven allerlei onzin toe te voegen, namelijk al die verwijzingen naar het OT, naar JHWH, naar 'de wet', de schepping, etc....

- "de kerk" moet al die onzin ergens vandaan hebben gehaald. Marcion leefde na de (tweede en vrij definitieve) verwoesting van Jeruzalem, in de tijd dat de kerk zelf al best wel wat anti-semitische trekken begon te vertonen, om nog maar niet te spreken van de Romeinen die al een eeuw of twee een rothekel hadden aan de joden vanwege hun opstanden, hun problemen, hun absurde monotheisme, hun ethiek, etc. Dus "de kerk" heeft teruggegrepen op zo ongeveer het meest gehaate (en op dat moment compleet verslagen) volk dat ze maar konden vinden, om uit hun heilige boeken allerlei verwijzingen te halen en in te voegen in brieven en een evangelie, om ze zo van niet-joods naar joods om te buigen en van een perfecte mysticus een achtelijke jood te maken.

- Marcion's cultureel zeer geschikte documenten (immers: voor een flink deel gnostisch, in plaats van de 'jaloerse God' (en demiurg, prutsende scheppergod) uit het OT (JHWH) tegenover een liefdevolle vergevende God, etc) zijn door diezelfde mensen afgewezen ten faveure van (zelfverzonnen) documenten die volop joods waren, met een (voor de griekse cultuur van die tijd) achterlijke pruts-schepper, een God die gekruisigd werd, en een fysieke opstanding.

- diezelfde mensen die de voorkeur gaven aan een sociaal onwenselijk verhaal, zijn er ook in geslaagd om bijna iedereen ervan te overtuigen dat zij de originele documenten hadden, ondanks dat ze pas in reactie op Marcion die documenten bedacht hadden. Vrijwel alle gelovigen door het hele romeinse rijk en daarbuiten waren zo dom dat ze een paar haatpredikers met een grote mond geloofden, ondanks dat die ineens allerlei geschriften boven water toverden die ze helemaal niet kenden.

- En al die mensen waren ook nog eens zo gek om die nieuwe geschriften te gaan geloven, dus kozen voor iets dat in de ogen van de toenmalige (n.b. ook de hedendaagse) cultuur achterlijk, onzinnig, ongeloofwaardig en absurd was (e.g. fysieke opstanding uit de dood, een God die gekruisigd werd, etc).

Al met al moet je als je jouw visie op Marcion serieus neemt, behoorlijk wat historische absurditeiten geloven. Aan de andere kant is het een stuk plausibeler dat Marcion de documenten die er allang waren, aanpaste, omdat hij van mening was dat die documenten vervuild en gecorrumpeerd waren. Als je het niet erg vind, blijf ik toch bij theorieën die iets minder onwaarschijnlijk zijn dan jouw Marcion-revisionisme. Het is nu eenmaal een stuk plausibeler dat iemand iets aanstootgevends wegschrapt, dan dat iemand het erbij weet te verzinnen en ook nog de hele geschiedenis weet te vervalsen zodat het lijkt alsof alles precies andersom was.

Ook het Gezegdenevangelie Q is door de kerk weggeworpen omdat Mattheus en Lucas er de "betere" uitbreidingen van waren en Q alleen maar vervelende vragen zou oproepen.

vragen zoals ....?

Misschien is het goed voor de discussie als je jouw versie van wat Q zou moeten zijn geweest, ergens linkt, zodat we het ook gewoon kunnen lezen en vergelijken met andere Q reconstructies.

Als Markus niet verhalend was geweest (in tegenstelling tot Q) dan hadden ze die ook weggegooid

want?

, dat had ook zomaar kunnen gebeuren en ook dan hadden jullie in koor geroepen dat Markus nooit als voorloper van Mattheus en Lucas had bestaan omdat we er geen copien meer van hadden.

(...)

Het is opvallend dat de vroege kerk zelf een heleboel heeft bewaard waar ze het helemaal niet mee eens waren. Het is dan ook wat jammer dat je denkt die mensen te kunnen zwartmaken, die bereid waren om voor de leeuwen gegooid te worden vanwege hun overtuiging. Maar goed, dat is kennelijk hoe jij denkt. En het verbaast me niet, dat dat soort gedachtekronkels wel vaker voorkomen bij New-agers en andere esotrische denkers. Alles lijkt immers geoorloofd als het maar kan dienen als aanval tegen het christendom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Q is inmiddels gereconstrueerd en er wordt door een hele groep van theologen mee gewerkt.

Dat de christenen het niet bewaard hebben is bijzaak.

ik neem aan dat het ook bijzaak is dat die reconstructies (meervoud) nogal afhangen van wat de gedachtes en principes zijn van diegene die reconstrueert?

Ik begrijp wel dat er nog steeds christenen zijn die menen dat de evangelien door zogenaamde apostelen zijn geschreven, maar dat is meer iets voor gelovigen dan voor rationeel denkende mensen (no offense intended).

Ach ja. Het is altijd makkelijk om jezelf de superieure positie aan te meten. De evangeliën hebben overigens (zie het onderzoek van bv. Richard Bauckham: "Jesus and the eyewitnesses") behoorlijk wat kenmerken van echte ooggetuigenverslagen (tot aan de statistische verhouding van namen aan toe). En daarnaast is het historisch gezien ook een stuk plausibeler dat mensen voor de leeuwen durfden te gaan voor een overtuiging die ze van een betrouwbare bron hadden, dan voor een verhaal dat ze net zelf verzonnen hadden, of dat iemand ineens zomaar op een zolderkamertje vond ("en kijk nou eens, vond ik me daar toch zo even een oud document van Petrus! En nu allemaal geloven! En snel een beetje!")

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is dus niet mogelijk om de "echte Jezus" uit de Bijbel te vissen op grond van het Nieuwe Testament dat puur bestaat uit geloofsdocumenten die niet terug gaan op historische gebeurtenissen.

Dat brieven en evangelien "behoorlijk wat kenmerken van echte ooggetuigenverslagen" zouden hebben is nogal wiedus omdat ze expres op die manier zijn opgeschreven om je dat idee te geven.

Geen serieuze theoloog laat zich daardoor bedotten, mythische voorstellingen presenteren als waargebeurd vind je bij alle religieuze geschriften terug, maakt niet uit welke godsdienst het betreft.

Laat je inspireren door de geschriften van de bijbel, omdat (zo mag je hopen) de schrijvers ook een relatie hadden met God en Christus, maar er is geen enkel bewijs dat er ook maar een enkele zin terug te voeren is op historie.

Is dat erg?

Ik denk het niet.

Hoe je met die teksten omspringt is een vrije persoonlijke keuze van iedereen.

Persoonlijk vind ik de oudste teksten in Q het allerwaardevolst en alleen dáár ontmoet ik de Jezus zoals ik die mij altijd voorstel.

In de overige voorstellingen van Jezus (beelden door christenen geschapen) voel ik mij meer ronddwalend in de krochten van het Vaticaan of een mufruikend klooster.

Nix mis mee overigens, maar het is mijn smaak niet, het inspireert mij niet en historisch vind ik het al helemaal niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
..er is geen enkel bewijs dat er ook maar een enkele zin terug te voeren is op historie.

Is dat erg? Ik denk het niet.

Als je gaat vissen weet je soms niet tevoren wat je aan de haak slaat.

Dat hangt af van wat in het water is,

en het hangt af van wat bijten wil,

en het hangt af van het aas dat je gebruikt,

en het hangt af van de diepte waarop je vist.

Het bewijs waarover je spreekt is daarom niet relevant: de vraag is of je ermee rekent dat er waarheid kan zijn die bijt. Laat je dat hangen, dan ben je gewoon een slechte visser.

Hoe je met die teksten omspringt is een vrije persoonlijke keuze van iedereen.

Er zijn dus twee verschillende punten van aandacht: wat is het dat er staat, dat je iets te zeggen kan hebben. En ten tweede, hoe je er mee omgaat. Dat laatste staat los van wat is en wat bijt en wat blijft hangen.

Persoonlijk vind ik de oudste teksten in Q het allerwaardevolst en alleen dáár ontmoet ik de Jezus zoals ik die mij altijd voorstel.

Er was eens een visser die ging vissen op paling. Maar hij had gehoord dat paling een bodemgaande vis is met heel veel pootjes. Hij ging vissen en ving niets gelijkends, maar begon zich in anti-identificatie wel een idee te vormen hoe de ware paling eruit zou hebben gezien. Zijn criterium was zijn eigen voorstelling. Nadat hij 1000 vissen teleurgesteld had teruggeworpen en wel gelijkende maar geen goede paling van zijn voorstelling had gevangen, ging hij naar een voorbijganger toe en vroeg hulp. Geef mij nou eens advies, drong hij aan, onderwijl klagend over de slechte vangst.

Die voorbijganger vroeg hem waar hij zijn criteria voor de paling vandaan had. Uit een onbetrouwbare bron zei de visser. Dan heb ik twee punten van aandacht voor je, zei de voorbijganger:

Wat er is, dat kun je zoeken en er specifiek op vissen. Maar op het moment dat er wordt gebeten, krijg je waardevolle informatie. Namelijk wat de omgeving van jouw paling biedt. Zo leer je meer over de paling van je voorstelling. Dus elke vis heeft waarde.

Als het goed is wordt je op die manier langzaamaan steeds beter in het begrijpen wat er zoal aan je haakje komt. 1000 vissen hadden je niet niets moeten opleveren, maar een precies beeld van je daadwerkelijke vijver. En dat is de wereld van jouw paling.

En ten tweede moet je eens je viskoffer pakken en goed schuddden, Wat hoor je dan?

Nou, zegt de visser: gerammel. Nee, wees precies! Nou, haakjes, loodjes, dobbers, een boterham, aas, en een klosje snoer.

De voorbijganger schudt het hoofd: Dat kun je alleen weten als je weet wat je erin gestopt hebt. Had je dat niet geweten, dan had je slechts kunnen gissen, en was wat je kreeg anders dan je gissing. Zo is het ook met je paling: als jij die hebt uitgezet, dan kun je hem zoeken en vinden. Maar als jij hem niet hebt uitgezet dan moet je zien en kijken wat er is. En dan kan het zijn dat wat jij je voorgesteld had er niet is, of anders is dan je dacht.

De visser protesteert: maar ik weet wel hoe de paling eruit ziet! Maar hoe weet je dat dan, daarvoor heb je toch een bron van informatie?! Als je die gelooft, dan moet je die bron bestuderen om te bezien wat je verkeerd hebt gelezen. Geloof je die niet of een beetje, dan moet je toch echt beginnen met je vijver te leren kennen en meer open te staan voor wat zich aandient als mogelijke ware paling.

De visser protesteert weer: maar ik weet wie ik ben en wat ik wil. De voorbijganger zucht; Als ik nu je koffer had gevuld met precies dat jij wat jij nodig hebt, had je dan geweten wat erin zat? Nee, je had slechts een voorstelling gehad. Zelfs als er uiterst precies informatieuitwisseling was geweest. Zo is het ook met de paling van je voorstelling: iemand anders stopte hem erin, en jij hebt slechts beperkte kennis.

En dan is dit mijn advies aan jou:

Je bent je brood als aas aan het gebruiken, en je aas ben je aan het opeten.

In de overige voorstellingen van Jezus (beelden door christenen geschapen) voel ik mij meer ronddwalend in de krochten van het Vaticaan of een mufruikend klooster. Niks mis mee overigens, maar het is mijn smaak niet, het inspireert mij niet en historisch vind ik het al helemaal niet.

Maak een keuze wie je bent. Bepaal wat je zoekt. Weet wat je niet weet. En zoek dan gericht en op goede diepte. Want ook een gerichte zoeker wordt vanzelf een schatgraver en een ontdekkingsreiziger. Maar de dwaas staat voor de deuropening van zijn verlangen, maar gaat niet naar binnen om te kijken wat er te vinden is, omdat de verhalen van andere bezoekers hem niet aanspreken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als we het hebben over de zoon van God, Jezus Christus (de gezalfde of Messias), dan spreken we over de redder die onze Vader heeft gestuurd om ons de weg terug te laten vinden die leidt naar Hem. Want Jezus is toch "de weg, de waarheid en het leven".

De bron van het leven, Jehovah God, wil dat mensen eeuwig leven op een paradijs aarde en heeft zijn zoon de opdracht gegeven om oprechte mensen te redden uit de klauwen van satan de duivel.

Als we de ware Jezus in de Bijbel willen vinden dan lijkt mij dat niet zo moeilijk want in heel Gods Woord wordt op vele plaatsen naar Jezus verwezen. In Jezus zijn ook vele profetieën vervuld en Jezus vervuld ook vele profetieën.

Gods woord zegt dan ook over Jezus.......

(2 Korinthiërs 1:20) . . .Want ongeacht hoe vele Gods beloften zijn, ze zijn Ja geworden door tussenkomst van hem (Jezus Christus). Daarom wordt ook door bemiddeling van hem het „Amen†[gezegd], tot heerlijkheid van God . . .

fijne dag,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank voor het compliment Humanist.

Ik probeer inderdaad op een positieve wijze, consequent aan de Bijbel vast te houden. Ik wil de Bijbel laten spreken, mijn stem is hierin niet belangrijk. Ik besef namelijk dat de Bijbel zichzelf uitlegt, want het is "volledig" door God aan ons gegeven. De juiste aandacht voor en studie van Gods Woord is dan ook nodig voor een nauwkeurig begrip.

Een eerlijk onderzoek van Gods Woord levert vele zegeningen op als men het geleerde ook toepast. Want we moeten toch weten hoe we er bij God voorstaan.

(2 Korinthiërs 13:5) . . . Blijft beproeven of GIJ in het geloof zijt, blijft bewijzen dat GIJ goedgekeurd zijt. Of erkent GIJ niet dat Jezus Christus in eendracht met U is? Tenzij GIJ afgekeurd zijt. 

Christus Jezus erkennen en dagelijks aan zijn zijde de strijd aangaan met satan's wereld en ons eigen gevallen vlees levert ons de goedkeuring van God op.

God bless you!

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid