Spring naar bijdragen
Jb

De Drie-eenheid

Aanbevolen berichten

Quote:

God maakt nooit fouten. Bijbelschrijvers mogelijk wel. Maar God heeft zich ook allerminst vergist in de Heilige Koran. Volgens de Islam is het dan ook logisch dat grote stukken van de Schrift als authentiek worden beschouwd. Zelfs in het leven van de moslim, uit zich dat stukken meer dan in het Christendom.

Dat is me nogal een uitspraak, maar je geeft geen antwoord op de eerste vraag...

Als de Koran zo'n wonderlijke openbaring is, is het toch apart te zien dat de Islam de drie eenheid niet kent of althans een onjuiste weergave en ook de kruisdood van Christus niet kent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nee, dit zie ik spontaan anders. Daarmee doelen moslims op het feit dat Christus werd geboren uit een aardse moeder. Dit ondersteunt de gedachte van Zoon van God wederom niet.

Ik zou dit zelf nog even verder moeten uitdiepen. Omdat soera 5:73 meteen begint met een aanval op de drie-eenheid lijkt het er in eerste instantie op dat men Maria als onderdeel van die drie-eenheid ziet.

Ik zal het eerst nog een keer moeten nalezen in mijn beide koranvertalingen, want toen ik die versen las lijken ze tot op heden mijn punt te ondersteunen. Ook zal ik nazoeken of er meerdere schriftplaatsen in de koran staan die lijken te beweren dat Maria een onderdeel van de drie-eenheid is.

Bedankt voor je bijdrage tot dusver

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nee, dit zie ik spontaan anders. Daarmee doelen moslims op het feit dat Christus werd geboren uit een aardse moeder. Dit ondersteunt de gedachte van Zoon van God wederom niet.

hmm, ik heb altijd begrepen dat wat je nu poneert, een moderene interpretatie is. Maar wellicht kun je oude commentaren op de koran geven, die het ook zo interpreteren? Het is natuurlijk makkelijk om een vers anders te interpreteren als je ontdekt hebt dat het niet klopt, maar de interpretatie van voor die tijd zegt veel over wat de meest direct betekenis van de tekst is.

Verder is het ook opvallend dat nadat de drie-eenheid (op karikaturale wijze) is aangekaart, we nergens te horen krijgen Wie dan precies die drie-eenheid vormen. Wel horen we dat God daar deel van is (waarbij we dan weer for the sake of argument aannemen dat hier "God" voor "de Vader" staat, want anders klopt er niks van). Elders horen we in de koran overigens wel meermalen met stelligheid gezegd worden dat God geen vrouw en kind heeft. Op z'n best is deze hele situatie een illustratie dat de koran niet helder en duidelijk geschreven is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nee, dit zie ik spontaan anders. Daarmee doelen moslims op het feit dat Christus werd geboren uit een aardse moeder. Dit ondersteunt de gedachte van Zoon van God wederom niet.

Soera 5:116

En toen Allah zeide: O Isa de zoon van Maryam, hebt gij gezegd tot de mensen: Neemt u mij en mijn moeder tot goden buiten Allah?

Hier lijkt het er in deze soera toch op dat men in de tijd van Mohammed een verkeerd idee had van de christelijke drie-eenheid men dacht dat die naast God bestond uit Jezus en Maria.

Of zegt deze tekst volgens jou wat anders? En moeten we dit zien in het licht van je vorige uitleg?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik begrijp niet wat je wilt aantonen, noch wat je eventueel wil dat ik aantoon.

Ruim genomen is dat vers brandend actueel, bidden Christenen immers niet tot o.a de Heilige Maagd Maria? Bidden tot Maria kan gezien worden als het verafgoden van de Maagd, waar dit vers duidelijk op doelt.

Als je van me wil horen, dat ik een kenner ben van de Heilige Koran, dan kan ik je nu al zeggen dat dat (nog) niet zo is. Hopelijk neem je hier vrede mee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik begrijp niet wat je wilt aantonen, noch wat je eventueel wil dat ik aantoon.

Ruim genomen is dat vers brandend actueel, bidden Christenen immers niet tot o.a de
Heilige
Maagd Maria? Bidden tot Maria kan gezien worden als het verafgoden van de Maagd, waar dit vers duidelijk op doelt.

Als je van me wil horen, dat ik een kenner ben van de Heilige Koran, dan kan ik je nu al zeggen dat dat (nog) niet zo is. Hopelijk neem je hier vrede mee.

Ik wil even een kleine Nuance aanbrengen: Niet alle Christenen doen dat, maar Katholieke Christenen wel en dan nog weet ik niet of dat ook voor alle katholieken geldt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik begrijp niet wat je wilt aantonen, noch wat je eventueel wil dat ik aantoon.

Wat ik probeer helder te krijgen is dat ik op grond van de inhoud van de koran vaststel dat men klaarblijkelijk een verkeerd idee had van de drie-eenheid. En men misschien tegen een karikatuur vecht van de bijbelse drie-eenheid

Quote:
Ruim genomen is dat vers brandend actueel, bidden Christenen immers niet tot o.a de
Heilige
Maagd Maria? Bidden tot Maria kan gezien worden als het verafgoden van de Maagd, waar dit vers duidelijk op doelt.

Het is juist dat dit gebeurd is ook in de tijd van Mohammed. Maar waar het mij om gaat is of het in de bijbel staat dat Maria een onderdeel van de drie-eenheid is, en de bijbel leert dat nergens. Als er christenen zijn die wel tot Maria bidden zegt op zichzelf niks over wat de bijbel leert over de drie-eenheid. Om die reden bid ik ook niet tot Maria.

Het gaat mij dus om bijbelse waarheden. Dus als een bepaald groepje christenen tot Maria bid en Mohammed om die reden de drie-eenheid verkeerd voorstelt vind ik niet getuigen van goede kennis van de bijbel. Anders had Mohammed bij het lezen van de bijbel kunnen vaststellen dat de bijbel nergens leert dat Maria een onderdeel is van de drie-eenheid. Dan had wellicht dit misverstand voorkomen kunnen worden.

Quote:

Als je van me wil horen, dat ik een kenner ben van de Heilige Koran, dan kan ik je nu al zeggen dat dat (nog) niet zo is. Hopelijk neem je hier vrede mee.

Ik zeg ook niet dat ik een all-round bijbelkenner ben, Maar dat wil niet zeggen dat je over bepaalde kwesties niet een woordje kan meepraten. Ik waardeer je bescheidenheid, maar ik denk dat je best wel wat weet van de koran. Maar uiteraard heb ik er vrede mee als je even de discussie wil laten rusten. We kunnen het er altijd nog wel een keer over hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee hoor, op die manier mag het nog even doorgaan! smile.gif

Een klein detail om te beginnen: de Profeet (vzmh) was ongeletterd. de Bijbel lezen, zal dus technisch niet mogelijk geweest zijn. Dit maakt de Heilige Koran ook weer zo wonderbaarlijk, maar dat is aparte discussie.

Het is best mogelijk, dat binnen de Islam foute veronderstellingen werden gedaan, zeker in de 7de eeuw. Wat ik nu wel weet uit de Leer, is dat men heden ten dage de Drie-eenheid die jullie kennen, aanvecht.

Ik wil er ook op wijzen, dat ik niet de woede deel van sommige van mijn broeders, die beweren dat God woest zou zijn omwille van de Christenen. Ik zal nooit in naam van God denken, maar ik mag hopen dat dit niet het geval is. Het kan in mijn bescheiden visie zelfs niet, want woede duidt op onmacht, en God is Almachtig, dus waarom zou onze Heer woedend (kunnen) zijn?

Uiteindelijk, en ik hamer hier herhaaldelijk op, geloven we toch allemaal in dezelfde God. Ik droom van een verenigde religie, weet je... Maar ik vrees dat die droom ijdel zal blijken/blijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat zal inderdaad niet lukken.

Alles staat of valt bij het wel of niet aannemen van Jezus Christus als Redder.

Voor sommigen is Hij de steen des aanstoots, voor anderen is Hij de redding.

Rom 9,33

gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Kijk Barbapapa, enkel God weet hoe het in elkaar zit. Ik ga er wel vanuit dat ik Hem sowieso kan bereiken, Drie-eenheid of niet. Je mag het me niet kwalijk nemen dat Gods oordeel imo niet in de handen van Jezus (vzmh) ligt. Daar scheiden dus fundamenteel onze wegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Uiteindelijk oordeelt Jezus Christus ook niet, want Hij laat het oordeel over aan het Woord, zoals het beschreven staat in de Bijbel. De Bijbel is de meetlat waarlangs het leven van de mens wordt gelegd.

Joh 12,48

Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nee hoor, op die manier mag het nog even doorgaan!
smile.gif

Dank knipoog_dicht.gif

Quote:
Een klein detail om te beginnen: de Profeet (vzmh) was ongeletterd. de Bijbel lezen, zal dus technisch niet mogelijk geweest zijn.

Terrecht wijs je me hier op. Het was me ook wel bekend dat hij niet kon lezen en schrijven. Ik heb me inderdaad wat ongelukkig uitgedrukt. Dus in deze heb je een punt knipoog_dicht.gif Goed dat je me hier even op wees want dat klopt inderdaad.

Ik had beter kunnen zeggen dat als Mohammed goed had geluisterd naar de bijbelkenners uit zijn tijd hij echt had kunnen weten wat de bijbelse drie-eenheid inhield, en was hij waarschijnlijk nooit tot de conclusie gekomen dat de drie-eenheid bestond uit God/Jezus/ Maria.

Quote:

Dit maakt de Heilige Koran ook weer zo wonderbaarlijk, maar dat is aparte discussie.

Klopt.

Quote:
Het is best mogelijk, dat binnen de Islam foute veronderstellingen werden gedaan, zeker in de 7de eeuw. Wat ik nu wel weet uit de Leer, is dat men heden ten dage de Drie-eenheid die jullie kennen, aanvecht.

Ok, maar dan strijd ik niet meer met jullie mee knipoog_dicht.gif! Als moslims strijden tegen het idee dat Maria een onderdeel van de drie-eenheid is dan strijd ik wel weer mee knipoog_dicht.gif

Dat er van een drie-eenheid sprake is kan ik herleiden vannuit de schrift. Uiteraard verschillen wij hierin van mening omdat jij de koran als waarheid beschouwd, en ik de bijbel als waarheid beschouw.

Quote:
Ik wil er ook op wijzen, dat ik niet de woede deel van sommige van mijn broeders, die beweren dat God woest zou zijn omwille van de Christenen. Ik zal nooit in naam van God denken, maar ik mag hopen dat dit niet het geval is. Het kan in mijn bescheiden visie zelfs niet, want woede duidt op onmacht, en God is Almachtig, dus waarom zou onze Heer woedend (kunnen) zijn?

Dat heb je mooi verwoord. Ik denk zelf ook niet dat God woest is op de moslims, God houd ook van de moslims net zoveel als van de christenen en van de hindoes, en van de boeddisten.. Al zeg ik hiermee niet dat alle geloven 1 pot nat zijn. Maar God houdt wel van alle mensen.

Quote:
Uiteindelijk, en ik hamer hier herhaaldelijk op, geloven we toch allemaal in dezelfde God. Ik droom van een verenigde religie, weet je... Maar ik vrees dat die droom ijdel zal blijken/blijven.

Ik denk inderdaad dat die droom ijdel zal blijven. Dit zou betekenen dat moslims zullen moeten aanvaarden dat Jezus God is, of andersom zouden christenen moeten aanvaarden dat Jezus slechts een profeet is en geen Redder of Verlosser. Er zijn dus elementaire verschillen tussen de islam en het christendom het zou niet eerlijk zijn als ik dat niet zou toegeven.

Wel ben ik nog steeds van mening dat als we elkaar vinden in wat ons qua geloof bindt, het makkelijker is om te praten over de zaken die ons qua geloof scheid. En elkaar op die punten wel gaan begrijpen zonder dat we het eens hoeven te worden. Dat zou al een hele goede stap in de richting zijn. knipoog_dicht.gif Gewoon belangstelling tonen in elkaars geloof.

Ik denk ook dat een moslim makkelijker met een christen over zijn of haar geloof kan praten dan met een niet christen, want ondanks bepaalde tegenstellingen snappen we elkaar op een hoop punten wel omdat er bepaalde achtergronden zijn in ons geloof die we wel delen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Kan ik niks aan toevoegen. Jammer dat nu net de verschillen worden benadrukt.

Maar goed, voor zulke dialogen doe ik het dus!
knipoog_dicht.gif

Ik heb zelf een keer een heel goed gesprek gehad met een afgaanse moslim. Zijn vrouw zat bij mij in de klas en ik kwam haar een aantal schoolboeken brengen bij haar thuis want ze woonde bij mij in de buurt. Ik werd er hartelijk ontvangen met thee en versnaperingen, en spontaan ontsprong er een gesprek over het geloof.

Dat verliep vrij prettig ondanks de meningsverschillen, en hij zei ook dat ik mijn standpunten goed had verwoord en hij nu wel iets meer begreep van bepaalde christelijke standpunten. Hij sprak trouwens ook goed nederlands.

Wat dat betreft heb ik ook goede ervaringen met moslims en ben ik zeker niet bang om het over bepaalde zaken te hebben. Zolang men maar vriendelijk tegen elkaar blijft!

knipoog_dicht.gif

Even een zijweggetje, maar zal weer back on topic gaan big-smile.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik begrijp niet wat je wilt aantonen, noch wat je eventueel wil dat ik aantoon.

dat de koran (op z'n best) een wat onduidelijke weergave geeft van wat de drie-eenheid nu precies is (omdat ze niet zegt waaruit die dan bestaat) en op z'n ergst lijkt te suggereren dat het om God + Jezus + Maria gaat.

Quote:
Ruim genomen is dat vers brandend actueel, bidden Christenen immers niet tot o.a de
Heilige
Maagd Maria? Bidden tot Maria kan gezien worden als het verafgoden van de Maagd, waar dit vers duidelijk op doelt.

ik ben geen katholiek, maar ook katholieken verheffen Maria niet tot godin. Zij is een soort tussenpersoon, meer niet. Wel een heel verheven persoon, maar beslist niet goddelijk. Het vers is dus absoluut niet "brandend actueel", maar eerder "beschamend irrelevant".

Quote:

Als je van me wil horen, dat ik een kenner ben van de Heilige Koran, dan kan ik je nu al zeggen dat dat (nog) niet zo is. Hopelijk neem je hier vrede mee.

ik kan er niet veel aan doen, he? Het is overigens wel jammer, want je probeert kritische vragen te stellen over de drie-eenheid, terwijl je zelf niet heel erg op de hoogte bent van wat de koran daarover zegt.

Gelukkig laat dit excurs naar de koran wel zien, dat interpreteren niet zo makkelijk is. Jij bent er kennelijk van overtuigd dat de koran niet de fout ingaat, terwijl de suggestie er toch sterk is: de drie-eenheid wordt geintroduceerd en afgewezen, en van Jezus en Maria wordt aangegeven dat ze slechts mensen zijn. Als je denkt dat we ten onrechte die interpretatie kiezen, zul je op z'n minst moeten erkennen dat de snelle/makkelijke interpretatie van zinnen niet altijd de beste is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ach man, kritische vragen over DE Drie-Eenheid! Niet die van Walt Disney, niet die van Marie zoals ze in de jaren '30 op de gemeenteschool verkeerd uitgelegd kreeg, niet die van de Islam in de 7de Eeuw! Die Drie-eenheid, die niet bestaat, ging het daar niet om?! Iedere interpretatie van een foutieve opvatting is desgevolgend fout. Maar dat zal je ook wel wetenschappelijk kunnen weerleggen, zeker?

Als je nu duidelijk maakt dat ik niet weet hoe ze in het Boedhisme over de Drie-eenheid denken/dachten/zullen denken, scoor je misschien nog een punt! :lol:

Jongens toch, als ik jullie moet geloven, zijn jullie allemaal theologen en wetenschappers samen. Toevallig heel de dag op een internetforum, daar kan je met jullie wijsheid idd verbluffend gevat uit de hoek komen. Een beetje nederigheid zou geen kwaad kunnen, pseudointellectuelen.

Salut en de kost.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ach man, kritische vragen over DE Drie-Eenheid! Niet die van Walt Disney, niet die van Marie zoals ze in de jaren '30 op de gemeenteschool verkeerd uitgelegd kreeg, niet die van de Islam in de 7de Eeuw! Die Drie-eenheid,
die niet bestaat
, ging het daar niet om?! Iedere interpretatie van een foutieve opvatting is desgevolgend fout. Maar dat zal je ook wel wetenschappelijk kunnen weerleggen, zeker?

Als je nu duidelijk maakt dat ik niet weet hoe ze in het Boedhisme over de Drie-eenheid denken/dachten/zullen denken, scoor je misschien nog een punt!
:lol:

Jongens toch, als ik jullie moet geloven, zijn jullie allemaal theologen en wetenschappers samen. Toevallig heel de dag op een internetforum, daar kan je met jullie wijsheid idd verbluffend gevat uit de hoek komen. Een beetje nederigheid zou geen kwaad kunnen, pseudointellectuelen.

Salut en de kost.

Hoi Jb

Ik denk dat Nunc bedoeld dat als de islam tegen een bepaalde leerstelling is op grond van wat de koran leert, men wel op grond van diezelfde koran moet kunnen aantonen wat die foutieve leerstelling precies inhoudt die door Allah bestreden wordt.

In de koran staat zover ik weet niet dat de drie-eenheid bestaat uit Vader/Zoon en Heilige Geest.

Wel lijkt het erop te wijzen dat men dacht dat die drie-eenheid bestond uit Vader/Zoon en Maria. Al geef ik ruimte voor jouw interpretatie al vind ik dat wel moeilijk op grond van wat ik in de koran lees, maar je hebt natuurlijk het recht jouw uitleg daaraan te geven.

Dus in de koran staat nergens dat men tegen de gedachte streed dat de Vader/Zoon en Heilige Geest een goddelijke drie-eenheid vormden.

Je zou eerder uit de koran kunnen halen dat men tegen de twee-eenheid is namelijk Jezus die als Zoon van God dezelfde goddelijke natuur bezit als Zijn Vader.

De positie van de Heilige Geest wat betreft de drie-eenheid wordt zowel in negatieve zin als in positieve zin nergens uitgelegd in de koran. En dat is volgens mij het punt wat Nunc probeert naar voren te brengen.

Ik ga zo even een leuke dvd bekijken want er is nog een leven naast credible big-smile.gif ik krijg een beetje last van mijn handen door het typen hihi

Wie weet hebben we het er nog wel een keer over, kijk maar even, ik ben altijd bereid om dingen toe te lichten of naar andermans argumenten te kijken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ach man, kritische vragen over DE Drie-Eenheid! Niet die van Walt Disney, niet die van Marie zoals ze in de jaren '30 op de gemeenteschool verkeerd uitgelegd kreeg, niet die van de Islam in de 7de Eeuw! Die Drie-eenheid,
die niet bestaat
, ging het daar niet om?! Iedere interpretatie van een foutieve opvatting is desgevolgend fout. Maar dat zal je ook wel wetenschappelijk kunnen weerleggen, zeker?

En aan de hand waarvan heb je getoond dat de drie eenheid niet bestaat? Is dat op basis van de koran of de Schrift (en daarmee het Arianisme aanhangend?). Vanuit welk kader redeneer je nu, want dat is voor het geheel van een discussie wel handig om te weten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ach man, kritische vragen over DE Drie-Eenheid! Niet die van Walt Disney, niet die van Marie zoals ze in de jaren '30 op de gemeenteschool verkeerd uitgelegd kreeg, niet die van de Islam in de 7de Eeuw! Die Drie-eenheid,
die niet bestaat
, ging het daar niet om?! Iedere interpretatie van een foutieve opvatting is desgevolgend fout. Maar dat zal je ook wel wetenschappelijk kunnen weerleggen, zeker?

wat is dit nu weer? Je wilde een discussie over de drie-eenheid, en haalde daar zelf als eerste de koran, de geschiedenis (constantijn etc) en allerlei verkeerde interpretaties bij. Maar nu blijkt het daar ineens niet om te gaan? Ook goed hoor, maar wat wil je dan wel precies? Wil je een discussie op basis van de bijbel? In dat geval ben je ook niet erg consistent, want je selecteerde al welke bijbelgedeelten je wel of niet betrouwbaar vond. Wat voor discussie zoek je nu precies?

Quote:

Als je nu duidelijk maakt dat ik niet weet hoe ze in het Boedhisme over de Drie-eenheid denken/dachten/zullen denken, scoor je misschien nog een punt!
:lol:

iemand die zelf de koran aanhaalt in het kader v/d drieëenheid, moet daarna niet klagen als er vragen over diezelfde koran en de drie-eenheid worden gesteld.

Quote:

Jongens toch, als ik jullie moet geloven, zijn jullie allemaal theologen en wetenschappers samen.

nee, maar kenenlijk wel christenen die veel over dit soort zaken hebben nagedacht.

Quote:
Toevallig heel de dag op een internetforum, daar kan je met jullie wijsheid idd verbluffend gevat uit de hoek komen. Een beetje nederigheid zou geen kwaad kunnen, pseudointellectuelen.

Salut en de kost.

een iets minder kort lontje is ook handig. Jij noemt iets "gevat", maar wat ik in deze discussie zie is dat jij in een paar korte zinnen een heleboel kritiek op de drie-eenheid levert. Als mensen laten zien dat die kritiek onjuist is, omdat ze bv. op een gebrekkige geschiedeniskennis, of een redeneerfout berust, kun je dat natuurlijk "gevat" noemen. Dan kun je ook de wiskundeleraar die op al jouw vragen een passend wiskundig antwoord geeft, "gevat" noemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

JB het diskwalificeren van je opponenten is een zwaktebod en maakt je argumenten niet echt sterker.

Dat klopt en dit geef ik toe. Toegeven is iets wat sommigen gewoon nooit kunnen. Maar ik wou dan ook niet mijn visie opdringen, zoals je leest in de openingspost, was ik eerder op zoek naar verschillende visies. Daar staat wat ik versta onder de drie-eenheid, en ook mijn bezwaren. Aanvankelijk werd daar ook aardig op gereageerd, tot de Jbhaters de islamtoer opgingen. Dat heb ik ook aan mezelf te danken, want in de laatste alinea van de openingspost, haal ik zelf de Islam aan en dat had ik niet mogen doen.

Overigens, het is gewoon hatelijk om 50 maal drie woorden gequote te zien (vaak niet eens de volledige zin, laat staan context). Dit is echt weerleggen om te weerleggen.

Ik hou me dan ook vast hoeveel quotes ze hier nu weer uit kunnen halen, ik zou opbieden. Voor mij is deze discussie ook voldoende gevoerd, in feite, was dit topic een overbodige en daardoor een doodgeboren kind.

Maar ik erken je opmerking, nogmaals, en ik zal me trachten te gedragen in de toekomst als ik nog eens word geprovoceerd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Toen ik een jongetje van tien jaar oud was, snapte ik de Drie-Eenheid al.

Dat schrijf ik niet om flauw te doen, maar om te willen aangeven dat je kan geloven als een kind en het gewoon kan aannemen en niet teveel moet redeneren/rationaliseren en/of niet te moeilijk moet doen. Ook een tiener, twintiger of dertiger kan het aannemen door het gewoon te geloven en het niet te wiskundig te benaderen. Elke christen, moslim, hindoeist of atheist kan dit aannemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daar ben ik het au fond helemaal mee eens. Zelfs God, is voor velen een aanname en niet meer dan dat. Voor mij is nog steeds het geloof in de Ene het allerbelangrijkste, dat had ik al gesteld.

Om eerlijk te zijn is dit zeker niet een van mijn stokpaardjes, maar dat had je dus reeds door. knipoog_dicht.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid