Spring naar bijdragen
Jb

De Drie-eenheid

Aanbevolen berichten

Quote:

[...]

En dat is wat anders dan op basis van een internetpagina gaan melden dat tweeduizend jaar theologische ontwikkeling ernaast zit omdat jij meent dat al die vertalers ernaast zaten.

Kijk, een leek kan best een correct inzicht hebben, maar als die leek dat heeft op basis van een site met de grondtekst zonder enige theologische achtergrond of kennis van de grondtekst, Latijn of Grieks of vertaalprincipes is de kans erg groot dat al die experts, die wel de benodigde kennis in huis hebben, gewoon gelijk hebben.

Het is waar dat ik geen expert ben van het Koine Grieks, hoewel ik wel een basis er in heb en er steeds meer mee bezig ben. Maar Jezus spreekt er zelf over dat er een misleiding zal komen, en vroeg zich volgens mij terecht af "zal ik nog geloof vinden bij mijn terugkomt?". De drie-eenheid leer is nu een kern onderdeel van veel kerken en gemeenten omdat vroeger de Romeinen zich er mee gingen bemoeien omdat ze het Christelijke geloof tot hun staatsreligie wilden maken. Er mocht geen verdeeldheid zijn en daarom heeft men gekozen voor de drie-eenheid leer in plaats van het Arianisme, hoewel dit ook even heeft geduurd voordat het de vorm had gekregen zoals wij die nu kennen. Daarna werden er ook mensen vervolgt die niet in deze leer geloofden en een andere leer brachten, en deze mensen werden onder andere onder het hokje 'ketters' geplaatst. Nu is er ruimte gekomen om eindelijk te begrijpen en er voor uit te komen dat deze drie-eenheid leer niet van God komt waardoor mensen niet direct het label van ketter krijgen. Als Jezus deze leer zo belangrijk vond dan had hij dit uitgelegd aan zijn Apostelen en dan hadden zij dit opgeschreven. Als dit zo belangrijk was dan had YHWH gezegd dat hij drie in één was en dit uitgelegd. Het punt is, dat dit nooit is gebeurt. De drie-eenheid leer is een interpretatie op de Bijbel, maar word nooit door de Bijbel zelf uitgelegd. Paulus beschrijft nooit dat er überhaupt een drie-eenheid bestaat. Wel beschrijft Jezus zelf dat zijn Vader de enige ware God is.

Maar nu vinden de meeste Christenen het allemaal wel best. Al die jaren heeft het stand gehouden (oa door vervolgelingen en machtspelletjes) dus moet het wel waar zijn? Het is niet een leer die Jezus ons heeft gebracht en er word ons geen belofte gedaan dat wij er redding door krijgen of wat dan ook als wij in de drie-eenheid leer geloven. Het kan juist voor het tegenover gestelde zorgen omdat men niet meer erkent dat Jezus ook echt de Zoon is van God... noparty.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

idea8.gifWerd Jezus aanbeden als YHWH?

Het probleem wat hier direct naar voren komt is de vraag wat is aanbidding? Wat betekend aanbidding voor jou? Het woord aanbidding in de Bijbel komt van het woord PROSKUNEO en heeft de volgende betekenissen:

Quote:

1) to kiss the hand to (towards) one, in token of reverence

2) among the Orientals, esp. the Persians, to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence

3) in the NT by kneeling or prostration to do homage (to one) or make obeisance, whether in order to express respect or to make supplication

      a) used of homage shown to men and beings of superior rank

            1) to the Jewish high priests

            2) to God

            3) to Christ

            4) to heavenly beings

            5) to demons

De invulling van dit woord is dus heel breed. Jezus is onze hogepriester en onze koning en het is daarom niet verkeerd dat men het woord PROSKUNEO gebruikt voor hem, maar dat laat niet zien dat zijn volgelingen en andere hem gingen aanbidden als YHWH zelf of hem zagen als YHWH zelf.

Zo zie je bijvoorbeeld bij Mattheüs 2 dat een vertaler er voor kan kiezen om het woord PROSKUNEO niet te vertalen met aanbidding. Nogmaals, dit is maar net afhankelijk van wat je ziet onder aanbidding. De Willibord heeft het op de volgende manier vertaald:

Quote:

Mattheüs 2:11 schreef het volgende:

Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.

Terwijl de Willibrord bij Johannes 4:21-23 het op de volgende manier vertaald:

Quote:

Johannes 4:21-23 schreef het volgende:

'Geloof Me,' zei Jezus, 'er komt een uur dat men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem
de Vader zal aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aanbidden wat we wel kennen;
de redding komt immers uit de Joden. Er komt een uur, ja het is er al,
dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet.

Jezus verteld hier dat 'wij' (hij en de Joden) de Vader aanbidden. Dit laat zien dat Jezus zelf dus niet God is, want God aanbid niet zichzelf. En het laat zien dat de invulling van PROSKUNEO breed is. Dus als het woord aanbidding in je Bijbel staat, dan is het goed om te begrijpen om wat voor vorm dit gaat. Het kan namelijk ook gewoon gaan om het geven van respect of eer aan bijvoorbeeld de Hogepriester of aan Jezus.

idea8.gifWat verteld Jezus over zijn relatie met God?

Quote:

Johannes 17:3 schreef het volgende:

Eeuwig leven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus Christus.

De context laat zien dat 'de enige waarachtige God'Â gaat om de Vader van Jezus. Hier word dus de Vader van Jezus de enige waarachtige God genoemd. Niet alleen dat, ook word duidelijk gemaakt dat Jezus Christus is uitgezonden door de enige waarachtige God, zijn Vader.

Quote:

Johannes 20:17 schreef het volgende:

'Houd Me niet vast', zei Jezus. 'Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: 'Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.'Â '

Veel simpeler kan het niet zijn. Jezus verklaart hier en natuurlijk ook op andere plekken dat zijn God ook zijn Vader is en dat zijn Vader en God ook onze Vader en onze God is.

Quote:

Marcus 13:32 schreef het volgende:

Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader.

Deze tekst toont twee dingen aan. Het eerste punt is dat Jezus niet alwetend was op Aarde, als Jezus dit namelijk was dan wist hij 'die dag of dat uur'Â wel, het laat dus zien dat Jezus op dat moment niet de God was of een persoon hierin. Maar een verder punt wat ik hier naar voren wil brengen is, waar is de Heilige Geest in dit verhaal? Als God's Geest een apart persoon is binnen de Godheid dan betekend het dat alleen 1/3 van de Godheid volgens de drie-eenheid leer op dat moment 'die dag of dat uur'Â kende. Want waarom zou Marcus de Heilige Geest in dit verhaal weglaten als de Geest van God een apart persoon is binnen de Godheid? Of had hij een betere kennis van wie Jezus was en wat de Heilige Geest van God was?

Quote:

Johannes 14:28 schreef het volgende:

Je hebt gehoord wat Ik zei: niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom. Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen dat Ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan Ik.

Hier verteld Jezus heel duidelijk dat de Vader groter is dan hijzelf.

Quote:

Johannes 7:16 schreef het volgende:

Jezus ging hierop in: 'Mijn leer komt niet van Mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft.

Ik weet eigenlijk niet hoe hier normaal gesproken op word reageert vanuit de drie-eenheid leer. Maar

Jezus zegt hier simpel dat hij niet zijn eigen leer brengt maar de leer brengt van diegene die hem gezonden heeft. Johannes 17:3 verklaart verder dat de Vader van Jezus de enige ware God is en dat Jezus door de enige ware God is uitgestuurd.

Quote:

Matteüs 22:44 schreef het volgende:

De Heer heeft gezegd tot mijn Heer: Ga zitten aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd?

Dit is een citaat van het Psalm 110:1 waar het volgende staat:

Quote:

Psalmen 110:1 schreef het volgende:

Op naam van David, een zangstuk. Godsspraak van de HEER tot U mijn Heer:

'Ga zitten aan mijn rechterhand en Ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten.'

HEER is een vervanging voor YHWH de naam van God. Maar het woord Heer op deze plek is zover ik dat weet een vertaling van het woord ADONI. Volgens de bronnen die ik hier over heb gaat ADONI nooit om God maar wel om iemand die hoger staat. Als het om God gaat dan zou men ADONAI hebben gebruikt, het woord dat voor YHWH word gebruikt.

link

Quote:

Marcus 14:62 schreef het volgende:

Jezus zei: 'Ja, dat ben Ik, en u zult de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht en komend op de wolken van de hemel.'

'de Macht'Â is natuurlijk de ELOHIM YHWH, en Jezus de Mensenzoon zal aan de rechterhand zitten van YHWH. Dit zie je ook terug in Lukas 22:69, 1 Petrus 3:22 en andere versen.

Quote:

Johannes 15:1-2 schreef het volgende:

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.

Op zich legt deze tekst zichzelf wel uit. Jezus is in verhouding tot de Vader hetzelfde als een wijnstok dit is tot zijn wijngaardenier. Wij volgelingen van Christus kunnen alleen vruchten dragen als we aan de ware wijnstok blijven, Jezus Christus. Op die manier worden we gesnoeit door God om nog meer vruchten te dragen.

idea8.gifHoe zagen de Apostelen en de andere discipelen van Jezus toen hij mens was op Aarde?

Quote:

Matteüs 16:16 schreef het volgende:

Simon Petrus antwoordde hem: 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God.'

Is het niet veel logischer om dit letterlijk te nemen? Hier verklaart Simon Petrus dat Jezus de gezalfde/aangestelde is en tevens de zoon is van de levende God. Het is logisch dat de levende God, YHWH is. De Joden hadden geen drie-eenheid in hun achterhoofd en dachten niet op een dergelijke manier, zo deden zijn volgelingen dit ook niet.

Quote:

Handelingen 3:13-15 schreef het volgende:

Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen.

De God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob is natuurlijk YHWH, de enige ware God. Hier word heel mooi en duidelijk beschreven dat Jezus een dienaar is van YHWH en dat Jezus de hoogste eer word bewezen. Jesaja 53 laat verder mooi zien wat Jezus ging doen als dienaar van YHWH.

Quote:

1 Timoteüs 2:5 schreef het volgende:

Want God is één; één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus.

Hier beschrijft Paulus dat God één is, een herhalend punt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en er word ook een onderscheid gemaakt tussen God en Jezus. Er is namelijk één bemiddelaar tussen de éné God en de mensen aangesteld, Jezus Christus.

Quote:

Handelingen 13:32-33 schreef het volgende:

En wij brengen u de goede boodschap dat God de belofte aan de vaderen voor hun kinderen, voor ons, in vervulling heeft laten gaan door Jezus te laten opstaan. Zo staat het in psalm twee:

Mijn Zoon ben jij, Ik heb je vandaag verwekt.

Hoewel er ook wel Trinitariërs zijn die inzien dat er verschillen zijn in autoriteit is niet iedereen het op dat vlak hier mee eens binnen die leer. Wel moet ik er op wijzen dat God één is en er geen verdeeldheid in God zelf is. Nergens word er beschreven dat God meerdere personen is of dat er verschillen zijn van autoriteit in God zelf. Nergens word Jezus, God de Zoon genoemd of God's Geest, God de Heilige Geest genoemd.

Quote:

1 Korintiërs 11:3 schreef het volgende:

Maar ik verzoek u wel te bedenken dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus.

Hier beschrijft Paulus duidelijk de verschillen in positie. De man heeft een leidende rol binnen een gezin en is het hoofd van de vrouw. Maar het hoofd van de man is Jezus en vervolgens word gezegd dat het hoofd van Jezus, God is. Er word hier een duidelijk verschil gemaakt in posities tussen de vrouw, de man, Jezus en God.

Quote:

1 Korintiërs 15:24-28 schreef het volgende:

Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond. Want Hij moet het koningschap uitoefenen, tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden. En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen. Maar bij 'alles is Hem onderworpen' geldt natuurlijk als uitzondering diegene die alles aan Hem onderworpen heeft. En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alles aan Hem onderwierp. Zo zal God alles in alles zijn.

Ik zal maar kort op deze tekst ingaan. Wat hier duidelijk naar voren komt is dat de Zoon zich onderwerpt aan God, opdat God alles in alles zal zijn. Op zich is dit natuurlijk een 1+1 som die duidelijk maakt dat Jezus onderdanig is aan de Almachtige God. Vergeet niet dat Paulus dit geschreven heeft over Jezus na zijn opstanding.

Quote:

Marcus 2:7-12 schreef het volgende:

?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>?Hoe kan die man zoiets zeggen? Hij lastert God. Wie anders dan de enige God kan zonden vergeven??mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>? Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden en zei tegen hen: 'Waarom hebt u eigenlijk bezwaren? Wat is eenvoudiger? Tegen de verlamde zeggen: 'Uw zonden worden vergeven?'Â, of zeggen: 'Sta op en pak uw bed en loop?'Â Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven ', zei Hij, nu tegen de verlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.' En hij stond op, pakte meteen zijn bed en ging weg voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten. 'Zoiets hebben we nog nooit gezien?', zeiden ze.

Wat dachten deze mensen in deze situatie? Eerst word gedacht dat hij God lasterde omdat hij zegt dat hij zonden kan vergeven. Vervolgens legt Jezus uit dat hij de auroriteit of bevoegdheid heeft om op Aarde zonden te vergeven. De mensen gingen na dit wonder niet Jezus verheerlijken maar ze gingen God verheerlijken, wat laat zien dat ze begrepen en inzagen dat Jezus niet de Almachtige God zelf was maar juist was aangesteld door God, vandaar ook zijn titel Christus.

Quote:

Lucas 24:19-20 schreef het volgende:

'Wat dan?' vroeg Hij. Ze zeiden Hem: 'Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen, en ze hebben Hem zelfs gekruisigd.

Ook hier laten discipelen van Jezus zien dat ze hem als een machtig persoon zagen en als een profeet, maar niet als God zelf. Als Jezus het belangrijk vond dat ze hem zagen als God of als een persoon hierin, dan hadden deze twee mannen dat ook geweten.

idea8.gifWie of wat is de Heilige Geest van God?

Quote:

Lucas 24:49 schreef het volgende:

Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven.'

Quote:

Lucas 1:35 schreef het volgende:

De engel antwoordde haar: 'Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.

Quote:

Johannes 15:26 schreef het volgende:

Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben ' de Geest der waarheid, die van de Vader komt '?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>Å“ zal Hij over Mij getuigenis afleggen;

Quote:

Johannes 4:24 schreef het volgende:

God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.'

Er zijn veel verschillen van interpretatie van wat de Heilige Geest is. Zelf zie ik de Geest van God niet als een apart persoon van YHWH zelf, maar meer als de werkende kracht en werkende aanwezigheid van YHWH zelf. Zelf denk ik dat er weinig verschil is tussen YHWH en zijn Heilige Geest, wij worden door God's Geest met Hem en met zijn Zoon, Jezus Christus.

idea8.gifWaar komt Jezus vandaan?

Quote:

Johannes 6:38-40 schreef het volgende:

Want niet om mijn eigen wil te doen ben Ik uit de hemel neergedaald, maar om de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik van allen die Hij Mij heeft toevertrouwd, niemand verloren laat gaan, maar hen allemaal op de laatste dag laat opstaan. Want dit is de wil van mijn Vader: dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit en dat Ik hem op de laatste dag laat opstaan.'

Quote:

Hebreeën 10:5-7 schreef het volgende:

Daarom zegt Hij dan ook, als Hij in de wereld komt:

Slachtoffers en gaven hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei Ik: Hier ben Ik, Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen, zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat.

Er zijn verder voldoende teksten om aan te tonen dat Jezus dus een voortbestaan heeft gehad. Dat Jezus dus al bestond in een andere vorm voordat hij mens werd. Hoewel deze informatie verder van geen belang is, is het misschien wel belangrijk om te begrijpen welke teksten laten zien, wat Jezus was voordat hij mens werd. Het is ons bekend gemaakt dat Jezus een voorbestaan heeft gehad, maar verder maakt het niets uit voor onze redding. Toch zal ik proberen te laten zien dat Jezus dus wel een begin heeft gehad.

Quote:

Openbaring 3:14 schreef het volgende:

Zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, de oorsprong van Gods schepping:

Zelf denk ik dat deze tekst zegt dat Jezus dus het begin van de schepping is geweest, de eerste van de schepping. Het woord ARCHE word hier gebruikt bij 'oorsprong' wat hoogstwaarschijnlijk moet worden vertaald met 'het begin'. Jezus is dus de oorsprong of het begin van God's schepping.

Quote:

Hebreeën 1:1-6 schreef het volgende:

Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.

Verheven boven de engelen

Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:

Mijn zoon ben jij,

Ik heb je vandaag verwekt?

Of:

Ik zal voor hem een vader zijn,

en hij zal voor Mij een zoon zijn?

Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:

Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.

Hier verklaart God, dat Jezus ooit verwekt is (tot ontstaan is gebracht) en hij word tevens de eerstgeborene genoemd. Zoals ook in Kolossenzen 1:12-16 gebeurd:

Quote:

Kolossenzen 1:12-16 schreef het volgende:

Zeg met vreugde dank aan de Vader, die u in staat heeft gesteld om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden.

Hij is het beeld van de onzichtbare God,

de eerstgeborene van heel de schepping.

Want in Hem is alles geschapen,

in de hemel en op de aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

tronen en hoogheden,

heerschappijen en machten.

Alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Ook word Jezus hier de eerstgeborene van heel de schepping genoemd, wat laat zien dat hij deel uitmaakt van de schepping. Ook Spreuken 8 gaat denk ik wel om Jezus, maar dit is niet iets wat zeker is als je de tekst leest.

Is dit belangrijk voor onze redding? Nee. Zolang we geloven dat Jezus de Zoon van God is en wij dus Jezus navolgen, dan zullen we redding vinden. Maar ik neem aan dat deze kennis belangrijk is omdat mensen een verklaring willen hebben voor het voortbestaan van Jezus. Ik geloof dus dat Jezus de eerste schepping van YHWH is en dat YHWH de rest van de schepping doormiddel van Jezus heeft gemaakt, waarbij YHWH de schepper blijft. Maar in wat voor vorm was Jezus dan?

De Bijbel verklaard dat Jezus de afstraling is van God's heerlijkheid en het evenbeeld is naar zijn wezen. Hij is het beeld van de onzichtbare God en in hem is alles geschapen. Maar dat maakt Jezus zelf niet YHWH of een persoon in YHWH. Jezus is de dienaar en zoon van YHWH en de eerstgeborene. Alle hemelse schepselen en ook God zelf zijn geest, zo was Jezus ook in zijn voortbestaan, geest (PNEUMA).

Sommige nontrinitariërs denken dat de Engel van de HEER, Jezus in zijn voortbestaan was. Andere denken dat het Michaël (Wie is als God?) de Aartsengel is (Hoofd/Eerste van de Engelen) en andere denken het allebei. Voor allebei is wat te zeggen op basis van de Bijbel vind ik persoonlijk, maar ik ga niet achter een standpunt hierin staan, omdat het ons niet duidelijk word overgeleverd door Jezus of zijn volgelingen, tenminste dat is mijn visie daarover.

Wel maakt de Bijbel volgens mij duidelijk dat Jezus zelf niet God was en dat hij de eerstgeborene en eerste schepping is van YHWH.

idea8.gif Conclusie?

Misschien is er nog vraag naar een conclusie? Heel simpel, de Vader van God is precies zoals Jezus zegt, de enige ware God. Jezus is precies zoals word gezegd de Zoon van deze enige ware God. God's Geest is ook zoals de Bijbel zegt de werkende kracht en aanwezigheid van God.

Amen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

idea8.gifBelangrijkste teksten die worden gebruikt voor de drie-eenheid leer

Quote:

Mattheus 28:19 schreef het volgende:

Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,

Wat zegt deze tekst? Eigenlijk niet zoveel. Er staat dat we moeten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om hier de drie-eenheid in te zien zul je dus er vanuit moeten gaan dat de Zoon en de Heilige Geest allebei een persoon binnen de Godheid zijn. Maar de tekst is verder sowieso wel vreemd. Bij alle andere versen waarin mensen worden gedoopt, word in de naam van Jezus gebruikt. Nergens zie je deze doopformule terug. Op basis van langdurig onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat dit vers of verkeerd word geïnterpreteerd of een toevoeging is op basis van indirect bewijs. Het is logisch dat de navolgers van Christus niet doopte volgens het Mattheüs 28:19 vers aan de hand van de Bijbel. Daarom als deze tekst ook daadwerkelijk bij de Bijbel hoort, is het veel waarschijnlijk dat de tekst eigenlijk zegt, 'In de autoriteit van de', inplaats van 'in de naam van de', hiermee bedoel ik natuurlijk de betekenis van de tekst.

Hier een artikel die hier veel verder op ingaat. link

Quote:

Johannes 1:1 schreef het volgende:

In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.

We weten dat het woord 'god' oftewel THEOS in het Koine Grieks en EL(OHIM) in het Hebreews ook kan worden gebruikt buiten YHWH om.

Quote:

1) a god or goddess, a general name of deities or divinities

2) the Godhead, trinity

      a) God the Father, the first person in the trinity

      
B)
Christ, the second person of the trinity

      c) Holy Spirit, the third person in the trinity

3) spoken of the only and true God

      a) refers to the things of God

      
B)
his counsels, interests, things due to him

4) whatever can in any respect be likened unto God, or resemble him in any way

      a) God's representative or viceregent

            1) of magistrates and judges
[/i]

Of zoals Young uitlegt:

Quote:

Young's Analytical Concordance of the Bible, Eerdmans, 1978 Reprint, "Hints and Helps to Bible Interpretation": schreef het volgende:

"65. GOD - is used of any one (professedly) MIGHTY, whether truly so or not, and is applied not only to the true God, but to false gods, magistrates, judges, ANGELS, prophets, etc., e.g. - Exod. 7:1; 15:11; 21:6; 22:8, 9;...Ps. 8:5; 45:6; 82:1, 6; 97:7, 9...John 1:1; 10:33, 34, 35; 20:28...."

Maar terug naar Johannes 1:1, wat zegt de tekst eigenlijk? In het Grieks staat er ongeveer het volgende:

Quote:

In het begin was het Woord(LOGIC) en het woord was bij/tegenover de God (TON THEON) en God was het Woord.

Als er 'de God' staat in het Grieks dan gaat het in vrijwel alle gevallen om de Almacthige God. In deze tekst word er een onderscheid gemaakt tussen het Woord en de God (YHWH), het Woord is namelijk bij of tegenover de God. Vervolgens word gezegd dat het woord, God is. Nu is dit natuurlijk afhankelijk van je inzicht hierover. Bijbelvertalers mogen dit ook vertalen met 'het woord was een god' of 'het woord was goddelijk/hemels' (van divine). Het Koine Grieks gebruikt geen onbepalend lidwoord vandaar dat bij een vertaling dit afhankt aan de tekst en de interpretatie van de vertaler en het is zeker gewoon een mogelijke vertaling bij deze tekst. Zelf denk ik dat deze tekst simpelweg zegt dat het Woord zelf hemels/goddelijk/enz... was.

Een verder bewijs kunnen we terug vinden in de Koptische versie van Johannes 1:1

Quote:

In the beginning the word was, and the word was in the presence of the god, and the word was a god.

Het volgende artikel beschrijft deze teksten mooi en laat ook zien dat het hier ook echt gaat om 'een god'.

link

Quote:

1 Johannes 5:7 schreef het volgende:

Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één.

Deze tekst is toegevoegd aan de Bijbel. In de Griekse manuscripten zul je deze tekst zover ik weet niet terug vinden in manuscripten van voor de 16e eeuw. Vandaar dat de meeste nieuwe bijbelvertalingen deze tekst er niet in hebben staan of als voettekst hebben geplaatst.

Quote:

Johannes 8:58 schreef het volgende:

Jezus antwoordde: 'Waarachtig, Ik verzeker u: van voordat Abraham werd geboren, ben Ik.'

Ik kom deze tekst wel eens tegen die zou moeten aantonen dat Jezus, YHWH is of een persoon hierin. Maar als een mens ?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>?ik ben?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>Â in een zin gebruikt dan zegt hij ook niet dat hij YHWH is. Zelf denk ik dat de menige boos werd op Jezus omdat Jezus min of meer zei dat hij groter was dan Abraham omdat Jezus al voor Abraham bestond en omdat Abraham zich verheugde voor de dag van Jezus.

Quote:

Johannes 20:28 schreef het volgende:

Hierop zei Tomas: 'Mijn Heer! Mijn God!'

Hoewel er natuurlijk wel een goed punt maakt dat hier HO THEOS (de God) word gebruikt, zegt de context mij dat Thomas niet bedoelde dat Jezus de Almachtige God, YHWH, was. Want vlak daarvoor staat het volgende:

Quote:

Johannes 20:17 schreef het volgende:

'Houd Me niet vast', zei Jezus. 'Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: "Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is."'

Jezus is opgestaan, maar hier zegt hij duidelijk dat hij een God heeft en dat dit zijn Vader is. Wat ook naar voren komt is het punt dat wij inderdaad Jezus als broer kunnen hebben. Dat zou blasfemie zijn als hij inderdaad YHWH zou zijn. Overigens is deze tekst van Johannes 20:28 van Thomas uitspraak een punt van heel veel discussie over de interpretatie ervan, dit ook omdat de structuur van de zin een beetje vreemd is, waardoor je zou kunnen zeggen dat het laatste gedeelte is gericht tot God de Vader. Dat lijkt mij persoonlijk niet. Ik denk dat Thomas hier gewoonweg zegt dat Jezus zijn Heer is en zijn Kracht is. Zoals Young uitlegt dat het woord god, gaat om iemand die machtig is.

Ik had toevallig een tijdje terug hier een site over gevonden, die de verschillende mogelijke interpretaties van deze tekst langsgaan. link

Om verder in te gaan op de link die gegeven is. Jezus is het middel waardoor God werkt. Er waren ook Engelen die representatief waren en zijn voor YHWH, die voor hem spraken, die dingen uitvoerden in Zijn Naam. Maar het laat niet perse zien dat Jezus, een persoon binnen de godheid is of dat hij YHWH is. Daarom is een tekst zoals de volgende veel belangrijker:

Quote:

Johannes 17:3 schreef het volgende:

Eeuwig leven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

idea8.gif
Belangrijkste teksten die worden gebruikt voor de drie-eenheid leer

We weten dat het woord 'god' oftewel THEOS in het Koine Grieks en EL(OHIM) in het Hebreews ook kan worden gebruikt buiten YHWH om.

Klopt. Maar de consequentie daarvan is zeggen dat Johannes zegt dat Jezus een god is naast God. Dus een polytheïsme verkondigd. Natuurlijk kun je dat weerleggen door te beweren dat er verschillende kwalificaties van goden zijn en dat engelen ook een soort goden zijn. Maar daar is weer geen "bijbels bewijs", wat dat ook mag zijn.

Je moet bovendien ook kijken naar de "sitz im leben" van die tekst. Hoe gingen de oorspronkelijke christenen ermee om? Wat zeggen de oudste commentaren? Dat geeft een indicatie van de lezing van teksten.

Je kunt proberen om na 2000 jaar het wiel opnieuw uit te vinden maar dat is onmogelijk.

Overigens een klein vraagje: kun je zelf Koine lezen of ben je afhankelijk van wat anderen schrijven?


Samengevoegd:

Quote:

idea8.gif
Belangrijkste teksten die worden gebruikt voor de drie-eenheid leer
ook naar voren komt is het punt dat wij inderdaad Jezus als broer kunnen hebben. Dat zou blasfemie zijn als hij inderdaad YHWH zou zijn.

Dat was volgens mij het hele punt van het Sanhedrin om Hem aan het kruis te slaan...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Moet een christen de Griekse taal beheersen?

Nee, maar christenen beweren ook niet op basis van een internetpagina dat tweeduizend jaar theologie op de schop kan omdat ze menen dat al die vertalers ernaast zaten.

Dat werkt wellicht bij het Wachttorengenootschap, maar dat zijn dan ook geen christenen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Klopt. Maar de consequentie daarvan is zeggen dat Johannes zegt dat Jezus een god is naast God. Dus een polytheïsme verkondigd. Natuurlijk kun je dat weerleggen door te beweren dat er verschillende kwalificaties van goden zijn en dat engelen ook een soort goden zijn. Maar daar is weer geen "bijbels bewijs", wat dat ook mag zijn.

Je moet bovendien ook kijken naar de "sitz im leben" van die tekst. Hoe gingen de oorspronkelijke christenen ermee om? Wat zeggen de oudste commentaren? Dat geeft een indicatie van de lezing van teksten.

Je kunt proberen om na 2000 jaar het wiel opnieuw uit te vinden maar dat is onmogelijk.

Overigens een klein vraagje: kun je zelf Koine lezen of ben je afhankelijk van wat anderen schrijven?


Samengevoegd:

[...]Dat was volgens mij het hele punt van het Sanhedrin om Hem aan het kruis te slaan...

Het is afhankelijk wat je onder het woord 'god' ziet. Volgens Young gaat het bijvoorbeeld om een machtig iemand. Volgens uitleggingen van het woord THEOS kan het gaan om iemand die representatief is voor God of voor iemand die een godheid is of goddelijk, wat weer in onze taal een breedere invulling heeft. Maar ik zeg ook wel in wat ik schreef, dat er volgens de Bijbel en volgens Jezus, er maar één ware God is, de Vader, YHWH.

Over je vraagje of ik Koine kan lezen, hier had ik al iets over geschreven: "Het is waar dat ik geen expert ben van het Koine Grieks, hoewel ik wel een basis er in heb en er steeds meer mee bezig ben."

Dus ik ben geen expert er in, maar wel groeiende en ook heb ik veel interesse in deze taal en heb ik vaak de invulling van bepaalde woorden opgezocht.


Samengevoegd:

@Bonaventura, voor zover ik weet werd Jezus aan het kruis geslagen omdat hij verklaarde de zoon van God te zijn en dit zagen ze als blasfemie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

[...]

Moet een christen de Griekse taal beheersen?

Nee hoor, zolang het WTG maar de Griekse taal beheerst.


Samengevoegd:

Quote:

@Bonaventura, voor zover ik weet werd Jezus aan het kruis geslagen omdat hij verklaarde de zoon van God te zijn en dit zagen ze als blasfemie.

Waarom is dat blasfemie in jouw visie?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Nee hoor, zolang het WTG maar de Griekse taal beheerst.


Samengevoegd:

[...]

Waarom is dat blasfemie in jouw visie?

verbaasd.gif Ik zie dat niet als blasfemie, maar de Joden destijds wel. Of wil je van mij horen waarom ze dat als blasfemie zagen?

Zelf ben ik geen Jehovah's Getuigen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Natuurlijk.

Dat dacht ik al knipoog_dicht.gif

Zover ik weet dachten ze dit, omdat Jezus zich volgens hun gelijkstelde aan God zelf. Maar Jezus zelf getuigt er tegen omdat hij zegt dat alleen God goed is en de Vader groter is dan hij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Dat dacht ik al
knipoog_dicht.gif

Zover ik weet dachten ze dit, omdat Jezus zich volgens hun gelijkstelde aan God zelf. Maar Jezus zelf getuigt er tegen omdat hij zegt dat alleen God goed is en de Vader groter is dan hij.

Waarom vertelde Jezus dan niet dat het allemaal op een misverstand berust? Als ik je goed begrijp hebben ze Jezus dus vermoord op basis van een misverstand en deed Jezus niet de moeite dat in ieder geval te corrigeren.

Komt mij een beetje vreemd over, dat Jezus dan zelfs de suggestie wekt daar dat ze het bij het goede eind hebben.

Eveneens bij die arme Pilatus. Want bij de Romeinen was de zoon van een god toch redelijk verbonden aan een goddelijke status, zoals je bij de keizers zag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Waarom vertelde Jezus dan niet dat het allemaal op een misverstand berust? Als ik je goed begrijp hebben ze Jezus dus vermoord op basis van een misverstand en deed Jezus niet de moeite dat in ieder geval te corrigeren.

Komt mij een beetje vreemd over, dat Jezus dan zelfs de suggestie wekt daar dat ze het bij het goede eind hebben.

Eveneens bij die arme Pilatus. Want bij de Romeinen was de zoon van een god toch redelijk verbonden aan een goddelijke status, zoals je bij de keizers zag.

Het ligt er natuurlijk aan wat de Bijbel ziet onder goddelijke status. Het komt namelijk voor dat ook Engelen en mensen, ELOHIM worden genoemd. Jezus zelf quote een tekst over dat mensen goden werden genoemd.

Maar het was het natuurlijk zo, dat ze een reden zochten om Jezus aan het kruis te slaan en die hadden ze op deze manier (voor hun idee) gevonden. Het ging ze niet om waarheid of rechtvaardigheid, ze wilde Jezus dood hebben om welke reden dan ook.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Dus je gaat er vanuit dat als de vertalers het vertalen met 'God' zoals in Johannes 1:1 voor het woord dit dan waar moet zijn?

Ja. Ik ga er vanuit aangezien ik zelf geen professie op dat gebied heb en het al 2000 jaar als zodanig geïnterpreteerd is, door mensen verbonden aan dezelfde groep die verantwoordelijk er voor geweest is dat we überhaupt een bijbel hebben met het Johannes evangelie er in en niet het evangelie van Thomas of Judas bijvoorbeeld.

Quote:
Hier een link naar de Blue letter Bible site over het woord THEOS en de vertaling naar godly vanuit de KJV:

Mja, je verwijst nu naar een site en een bijbelvertaling van mensen die in de drie eenheid geloven.

Trouwens, verder ook niet relevant. Dat er synoniemen van woorden bestaan weet ik.

Quote:
Overigens laat de Sahidic Koptische Johnannes 1:1
versie zien dat tenminste de makers van dat manuscript dachten dat het woord 'een god' was. In het Koine Grieks word namelijk geen onbepalend lidwoord gebruikt waardoor als dit vertaald word dit open is voor interpretatie.

Taal is wel een stuk complexer dan mogelijke grammaticale openingen en synoniemen in een tekst te zoeken. Persoonlijk zie ik dat gewoon als gaten zoeken om een tekst te kunnen rijmen met een bepaalde gedachte. Terwijl juist context, execheze, uitlegtraditie, historische context en weet ik wat ook allemaal mee spelen.

Besides, juist in 'alternatieve' vertaal mogelijkheden vind ik het maar iets warrigs worden wat polytheïsme suggereert, terwijl die groepen juist dat idee verwerpen.

Trouwens, ik vind het wel interessant dat je nu zo diep in wilt gaan op Johannes 1:1, maar ik had uitgerekend een andere tekst in mijn bijbelcitaat vet gedrukt weer gegeven. Op die tekst ga je niet in, terwijl juist die wel heel expliciet is lijkt me.

Quote:
Maar het verbaasd me wel altijd dat er zoveel kerken en groepen zijn die in deze leer geloven, dat is wel heel raar als je weet dat Jezus of Paulus of andere volgelingen ons nooit deze leer vertelde. Dan zie je ook wel terug in het debacle rond 1 Johannes 5:7.

Uitgerekend die enorme grote groep gelooft dat Jezus het wel leerde en het ook in de bijbel terug te vinden is.

Het verbaast mij altijd dat men tegen de stroming wilt inroeien wanneer 2000 jaar mainstream christendom de drie eenheid geleerd heeft, waaronder groepen die alle gelegenheid hadden het te herzien en het ook met liefde gedaan hadden als ze de kans kregen. Ik bedoel, er zijn wel tijden geweest dat groepen het liefst zoveel mogelijk redenen zouden willen om de ander dwaalleer te verwijten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Elohim is toch een meervoudsvorm?

Ja, Elohim is een meervoudsvorm van El, wat staat voor machtige/krachtige en kan gebruik worden voor god. Elohim word ook gebruikt voor: Engelen, rechters, goden, maar kan ook enkelvoudig gebruikt worden zoals dat word gedaan als het gaat om YHWH.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Olorin, bedoel je deze tekst?

18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Ja. smile.gif

Ik zie trouwens dat door een bug in de forum software die citaten van mij een beetje onleesbaar geworden zijn. Maar die bedoelde ik idd, met de context van het gehele citaat mee genomen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Johannes 1:1 schreef het volgende:

In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.

Het Koine Grieks laat dus ook de ruimte om het te vertalen met "het woord was een god", of "het woord was goddelijk/hemels/verheerlijkt". Zoals eerder beschreven in dit topic.

Quote:
Johannes 1:2-5 schreef het volgende:

Het was in het begin bij God. 3 Alles is door (Grieks=di 1223) Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, 4 had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.

Zelf denk ik dat Jezus het middel is geweest waardoor (1223 dia=through/because of) YHWH alles heeft gemaakt en hij is ook de eerstgeborene en volgens mij dus de eerste schepping. Een zoon word namelijk voortgebracht.

Quote:
Johannes 1:6-15 schreef het volgende:

6 Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. 7 Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. 8 Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.

9 Het ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen. 10 Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan, en die wereld heeft Hem niet erkend. 11 In zijn eigen huis is Hij gekomen, en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen. 12 Aan diegenen die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God: aan hen die geloven in zijn naam. 13 Niet langs de weg van het bloed, niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn ze geboren.

14 Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.

Jezus word dus de eniggeboren zoon genoemd. Waarschijnlijk in de zin dat Jezus als enige is voortgekomen direct vanuit YHWH of dat hij de eerste is die voortgekomen is vanuit YHWH. Op andere plekken in de Bijbel word beschreven dat de Vader de enige ware God is en dat de Vader ook de God is van Jezus.

Quote:
Johannes 1:15 schreef het volgende:

Van Hem legt Johannes getuigenis af en zijn verklaring luidt: ‘Hem bedoelde ik toen ik zei: “Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.†’

Dit ontken ik ook niet, want ik erken dat Jezus een voortbestaan heeft gehad als de eerstgeborene van de schepping.

Quote:
Johannes 1:16-18 schreef het volgende:

16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. 17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus. 18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.

Ik denk dat het vooral om dit vers en om Johannes 1:1 ging? Het probleem wat hier naar voren komt is het verschil in manuscripten. De Statenvertaling heeft het bijvoorbeeld zo:

Quote:
Statenvertaling Johannes 1:18 schreef het volgende:

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

En andere hebben het op de andere manier. Zover ik weet zijn er 4 varianten op dit vers en dan zul je inderdaad al snel hebben dat mensen diegene pakken die hun het best past, ik heb zelf ook die neiging.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik neem aan dat iedereen het principe van representatief zijn voor iemand staan, een agent, kent? Zo is Jezus ook representatief voor YHWH, zoals in Deuteronomium 18:18-19 staat beschreven:

Quote:

Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag. En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik rekenschap vragen.

Deze profeet zou zoals Mozes zijn en zou dus de woordvoerder en uitvoerder zijn van YHWH. In Handelingen word dit vers dan ook aangehaald en toegepast op Jezus zelf. Jezus spreekt dus in de naam van YHWH en als je tot Jezus zou spreken dan zou het zijn alsof je tot YHWH spreekt, omdat Jezus de woordvoerder is van YHWH.

Verder beschrijft de Bijbel dat God geest is in Johannes 4.24.

Quote:

God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.'

Maar wat zegt Jezus na zijn opstanding in Lucas 24:39?

Quote:

Bekijk mijn handen en mijn voeten maar, Ik ben het zelf. Betast Me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch been, zoals jullie zien dat Ik heb.'

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

De triniteitsleer kan dan ook niet los worden verstaan van de twee-naturenleer.

Ey,

Er zijn er anders genoeg die het wel doen en zelfs nooit gehoord hebben van de twee-naturen leer. Maar de twee-naturen leer is net zoiets, de Bijbel spreekt er niet over. Jezus was gevuld met God's Geest en deed de wil van zijn vader en van zijn God. Ook beschrijft de Bijbel duidelijk dat Jezus in het vlees is gekomen, en dus als mens is gekomen. Er word nergens gesproken over een twee naturen leer, maar misschien ken je een aantal teksten die dit zouden moeten aantonen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid