Spring naar bijdragen
Piebe

Christus aka Gods Heilige Geest?

Aanbevolen berichten

Quote:

[...]

Ik geef toe, ik lees niet alle discussies tussen jou en Ft!

Dat kan!

Quote:

Dus Paulus had ongelijk bedoel je? De apostel leert dat vlees en bloed het Koninkrijk niet in kunnen en het enige wat ik doe is je daar op wijzen. Hoe rijm jij die zaken dan met elkaar?

Volgens mij heb ik je vrij helder uitgelegd dat het correct is dat vlees en bloed het koninkrijk God niet kunnen beërven, maar ik gaf ook aan dat het verheerlijkte lichaam van Jezus ook niet uit vlees en bloed bestaat, maar uit vlees en beenderen wat staat voor een verheerlijkt lichaam wat NIET STERVELIJK is.

Dus Paulus had gelijk dat vlees en BLOED dat niet kunnen, echter het lichaam van Jezus bestond uit vlees en BEENDEREN!

Het gaat om de combinatie dat vlees en bloed de stervelijke mens betekenen, daarom vind je in de bijbel ook uitspraken van Jezus zoals: Vlees en Bloed hebben u dit niet geopenbaard ofwel vlees en bloed staat voor de STERVELIJKE mens. Terwijl een verheerlijkt lichaam uit vlees en beenderen bestaat.

Quote:

We moeten er voor waken dat we de Bijbel niet gebruiken om onze eigen overtuigingen mee te verklaren denk ik.

Het zijn de woorden van Jezus Zelf die ik geloof als Jezus zegt dat Hij geen geest is omdat een geest geen vlees en beenderen bezit. Dus sinds wanneer moet ik de woorden van Jezus in twijfel trekken van jou? Ik geef zowel Paulus als Jezus gelijk, alleen omdat jou de context ontgaat denk je dat deze 2 uitspraken elkaar tegenspreken, en dat is natuurlijk niet zo, de schrift kan immers niet gebroken worden knipoog_dicht.gif

Quote:

Zodra dat wel zo is komt daar vaak al snel gesodemieter van, laat ik het maar voorzichtig zeggen.

Bij mij niet de bijbel is prima in overeenstemming als geheel

Quote:

Het 'dilemma' waar jij over rept heb ik gelukkig geen last van, daar ik er niet voor terugdeins om mijn mening te herzien. In dit geval heb ik daar nog onvoldoende argumenten voor gehoord, dus blijf ik er van overtuigt dat de Geest van Christus ooit mens was.

Ik zie dat je wel vaker zelf bepaalde ideetjes hebt, maar mijn argumenten zijn weldegelijk bijbels toetsbaar, ik gaf vergelijkingen en wees je op parellellismen in de bijbel die jij in context niet lijkt te begrijpen, vandaar dat je met eigen ideeën komt die naar mijn mening niet een bijbelse mening is. Dus jij met vooral degen met een dilema niet ik.

Quote:

Helaas geef jij zo'n onbevredigend antwoord dat je voor mij de vraag als onbeantwoord laat waarom Paulus
dan
schreef dat vlees en bloed het Koninkrijk niet beërven, indien voor Jezus' vlees en bloed andere natuurwetten golden.
smile.gif

Zoals ik al zei en jij niet lijkt te hebben opgemerkt is een stervelijk lichaam van vlees en bloed, niet hetzelfde als een verheerlijkt lichaam van Vlees en Beenderen. Klaarblijkelijk onderscheid je dat verschil niet en denk je dat beiden lichamen exact hetzelfde zijn, maar dat zijn ze dus niet!!

Ik kan er verder niks aan doen dat jij over dergelijk parallellismen heenleest, ik heb je erop gewezen, en jij doet er maar mee wat je wilt. Maar ik ga mijn argumenten niet 10x herhalen, ik ben vrij duidelijk geweest in mijn uitleg en het aangeven van de verschillen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Nicea is ook niet zaligmakend. Alleen de Bijbel is heilig.

maar Piebe bedoelde dat ook niet knipoog_dicht.gif

In die tijd van Nicea was er een grote strijd aan de gang tussen intepretaties, je had ook de dwaallleer ariansime, maar goed dat hoort niet helemaal bij, maar dat geeft wel aan dat mensen aan de loop gaan met de woorden van de Bijbel soms compleet uit verband halende.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De diepste identiteit van een mens en van God, is de geest/Geest. Een mens is in eerste instantie geest. Ook God is Geest. De geest van een mens, heeft een lichaam, leeft in een lichaam. In een ongelovige is dat een dode geest, in een christen is dat een wederomgeboren geest. Toen Jezus op aarde was, was Hij ook Geest in een lichaam en later in een verheerlijkt lichaam. (Daarnaast heeft de mens een ziel.)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Zoals ik al zei en jij niet lijkt te hebben opgemerkt is een stervelijk lichaam van vlees en bloed, niet hetzelfde als een verheerlijkt lichaam van Vlees en Beenderen. Klaarblijkelijk onderscheid je dat verschil niet en denk je dat beiden lichamen exact hetzelfde zijn, maar dat zijn ze dus niet!!

Beste Dannyr, je wringt je wel in de meest vreemde bochten om maar niet toe te hoeven geven aan de feiten. Dat je onderscheid maakt tussen vlees en bloed en vlees en beenderen is klinkklare onzin natuurlijk waar ik me gemakshalve met één vers van afmaak. smile.gif

Job 10,11

Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed; met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten;

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

(Heel even wat metacommunicatie, omdat je het nogal vaak gebruikt.

Met die tekst bewijs je niets. (Even los van de vraag of ik het met jou of Dannyr eens ben.)

Daarnaast:

4. Argumenteren uit de weg gaan

Je kunt je mening of standpunt ook zo formuleren dat de toehoorder of lezer er eigenlijk niet tegenin kan gaan. Je weigert dan je mening te onderbouwen met geldige argumenten.

"Niemand met een beetje hersens ziet niet in dat..." of "iedereen weet toch dat...", "jij als echte manager zal het met me eens zijn dat...". Het gebruik van deze drogredenen wordt ook wel 'ontduiken van bewijslast' genoemd. Je onderbouwt je mening niet en maakt het lastig voor de ander om er tegenin te gaan.

link

Ik heb dat wel eens 'Wilderiaanse uitspraken' genoemd.)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Beste Dannyr, je wringt je wel in de meest vreemde bochten om maar niet toe te hoeven geven aan de feiten. Dat je onderscheid maakt tussen vlees en bloed en vlees en beenderen is klinkklare onzin natuurlijk waar ik me gemakshalve met één vers van afmaak.
smile.gif

Ik vind het grote onzin dat je nu dus klaarblijkelijk verkondigd dat Jezus verheerlijkte lichaam wat uit vlees en beenderen bestond dus vergankelijk is, en je weigert te onderkennen dat een verheerlijkt lichaam zoals dat van Jezus onvergankelijk is en naar de woorden van Jezus zelf uit VLEES en BEENDEREN bestaat. Dat dit tegen jouw menselijke logica ingaat doet verder niks ter zake, Jezus leert het ons net zoals de bijbel ons leer dat Jezus in staat was om over het water te lopen ondanks dat dit tegen onze menselijke logica ingaat, maar moeten we om die redenen dan bijbelse feiten negeren?, en met eigen constructies komen omdat we de bijbelse feiten niet logisch vinden?

Het klinkklare onzin noemen toont alleen je onvermogen aan om er inhoudelijk op in te gaan. Jij wringt je juist aantoonbaar in allerlei bochten om je eigen menselijke redenaties te blijven volgen.

Ik raad je aan om fil 3:20-21 eens te lezen, daarin staat dat ook wij later een verheerlijkt lichaam(soma) zullen krijgen wat gelijkvormig is aan het lichaam van Jezus(waarvan Hij zei dat het uit vlees en beenderen bestaat)

Quote:

Job 10,11

Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed; met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten;

En? Wat zegt dit over het verheerlijkte lichaam van Jezus wat uit vlees en beenderen bestaat? Dus als een stervelijk lichaam uit vel/vlees en beenderen bestaat wil dat zeggen dat een verheerlijkt lichaam dan opeens geen vlees en beenderen kan hebben zoals Jezus zelf bevestigd?

Dus Jezus loog over de samenstelling van Zijn verheerlijkte lichaam?, want er staat in de bijbel dat de stervelijke mens uit vel en beenderen bestaat, dus kunnen de woorden van Jezus niet waar zijn???? Is dat jouw redenatie Piebe?

Sorry maar ik vind dit echt een loos argument, daar ik nergens ontken dat een stervelijk menselijk lichaam ook uit vlees en beenderen bestaat, ik heb heus wel wat jaren biologie gehad Piebe! Dus waarom met een tekst komen die bevestigd wat ik al van het stervelijke lichaam van de mens weet????


Samengevoegd:

Quote:

[...]

Jawel, met die tekst bewijs ik dat vlees en beenderen vergankelijk zijn en niet bij een verheerlijkt geestelijk lichaam horen.
smile.gif

Je bewijst juist helemaal niks met deze tekst, ok je bewijst iets wat ik nog nooit ontkent heb namelijk dat een stervelijk lichaam evenals een verheerlijkt lichaam oa uit vlees en beenderen bestaat, voor de rest bewijs jealleen dat je een kampioen bent in het poneren van drogredenen.

Alleen bij een verheerlijkt lichaam ontbreekt er een element dat wel genoemd wordt bij het stervelijke lichaam namelijk het bloed. Als je weet wat de functie van bloed is en de betekenis van het bloed in het lichaam snap je waarom een verheerlijkt lichaam niet uit bloed bestaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb wel een vraag aan Dannyr. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar ik vind het wel bijzonder. Ben je van mening dat het oude lichaam uit vlees en bloed bestaat en het verheerlijkte lichaam uit vlees en beenderen, zonder bloed? Dat zou voor mij wel een nieuw gezichtspunt zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik heb wel een vraag aan Dannyr. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar ik vind het wel bijzonder. Ben je van mening dat het oude lichaam uit vlees en bloed bestaat en het verheerlijkte lichaam uit vlees en beenderen, zonder bloed? Dat zou voor mij wel een nieuw gezichtspunt zijn.

Dat is niet iets wat ik leer, maar iets wat Jezus in luk 24:39 zelf zegt, Jezus ontkent dat Hij een geest is, en benoemd die 2 elementen waar Zijn verheerlijkte lichaam uit bestaat.

Dus met de term vlees en bloed beërft het koninkrijk Gods niet, beweerd Paulus dus in geen geval dat er geen lichamelijke opstanding is. Integendeel, hij leert in dit hoofdstuk waarin deze passage staat juist de lichamelijke opstanding

Vanaf vers 35 vergelijkt hij het sterven met zaaien. De korrel die sterft komt nooit meer boven de grond komt, die korrel moet juist sterven en aan de aarde worden toevertrouwd.

Maar vervolgens zie je dat Paulus betoogd dat uit die korrel een lichaam spruit, dat identiek is met wat je gezaaid hebt.

Als je tarwe zaait, komt er geen gerstplant met gerstenzaad boven de grond, akkoord Eulogia?

Zo is het ook met de opstanding Er wordt gezaaid in vergangkelijkheid(stervelijk lichaam), en men wordt opgewekt in onvergankelijkheid(dus een verheerlijkt lichaam)

Het is dus beslist niet zo dat er dus een mens het graf ingaat, en er een geest wordt opgewekt. Integendeel er worden complete mensen opgewekt, en deze mensen hebben dan niet meer een vergankelijk lichaam, maar een onvergankelijk lichaam gelijkvormig aan het opgewekte lichaam van Jezus zie fil 3:20-21

Daarmee is nog niet alles gezegd Eulogia want waarom gebruikt de bijbel de term vlees en bloed alleen om het stervelijke lichaam van de mens aan te duiden?

Wel je hebt bloed nodig voor de instandhouding van het lichaam. Aanvoer van bouwstoffen en het afvoeren van afvalstoffen etc vinden er door plaats. Zowel voor de verwarming als voor de verdediging tegen ziekteverwekkers is bloed nodig.

Met de term vlees en bloed wordt de stervelijk mens dus gekenmerkt als een afhankelijk schepsel in zijn huidige leefsituatie. Als zodanig is de mens dus aan de vergankelijkheid onderworpen.

Dus het bloed duidt juist op het feit dat we vergankelijk zijn. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal geen ziekte dood enz.. meer zijn dus waarom zou het bloed in ons verheerlijkte lichaam dan nog een functie hebben?, bloed is bijvoorbeeld al niet meer nodig tegen ziekteverwekkers, want er zal oa geen ziekte meer zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vermoed wel dat er vruchten gegeten kunnen worden, zoals in het paradijs ook het geval was. Er zal geen honger meer zijn, maar er wordt zover ik weet wel gegeten en gedronken. In die zin kan er bloed nodig zijn om stoffen te vervoeren. Daarnaast kan het zijn dat er bloed is om zuurstof te vervoeren, al zal er nooit meer gebrek aan zuurstof zijn, maar altijd een overvloed, meer dan nu op aarde is.

Uit Luk. 24:39 kan ik niet opmaken dat Hij geen bloed meer had.

Quote:

Het is dus beslist niet zo dat er dus een
mens
het graf ingaat, en er een
geest
wordt opgewekt. Integendeel er worden complete mensen opgewekt, en deze mensen hebben dan niet meer een vergankelijk lichaam, maar een onvergankelijk lichaam gelijkvormig aan het opgewekte lichaam van Jezus zie fil 3:20-21

Klopt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik vermoed wel dat er vruchten gegeten kunnen worden, zoals in het paradijs ook het geval was. Er zal geen honger meer zijn, maar er wordt zover ik weet wel gegeten en gedronken. In die zin kan er bloed nodig zijn om stoffen te vervoeren. Daarnaast kan het zijn dat er bloed is om zuurstof te vervoeren, al zal er nooit meer gebrek aan zuurstof zijn, maar altijd een overvloed, meer dan nu op aarde is.

[...]Klopt.

Op zich noem je inderdaad goede functies van het bloed waar ik niet aan gedacht heb Eulogia.

Op zich kan ik niet op grond van je argument en de functies die het bloed nog meer heeft het verwerpen dat een verheerlijkt lichaam geen bloed heeft, maar ik kan dat alleen op grond van wat Paulus leert namelijk dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beerven. Deze combinatie kan het koninkrijk God dus niet beerven in de zin dat ze duiden op de stervelijke/vergankelijke mens.

Vandaar dat Jezus ook een keer zei: Vlees en Bloed hebben u dit niet geopenbaard, daarmee bedoelde Jezus uiteraard mensen van vlees en bloed.

Maar van Zijn verheerlijkte opstandingslichaam zei Jezus dat het uit vlees en beenderen bestaat, dus dat moet ik dan aanvaarden als waarheid, net zoals dat ik Paulus woorden moet aanvaarden dat VLEES en BLOED het koninkrijk God niet kunnen beërven.

Dus voor mij kan het niet anders dan dat een opstandingslichaam volgens de getuigenis van Jezus uit vlees en beenderen moet bestaan, en geen bloed kan bevatten daar het dan de woorden van Paulus weer tegenspreekt.

Dus ik vind mijn conclusie aan de hand van de schrift de meest logische, daar de schrift met elkaar in overeenstemming moet zijn, en de schrift niet gebroken kan worden. Van dat principe ga ik uit als ik de bijbel onderzoek en bestudeer smile.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daarom schreef ik ook dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, maar dat de wedergeboren geest het Koninkrijk van God beërft. Vlees en bloed kunnen dus worden genegeerd en geconcludeerd wordt dat dankzij de ontvangen eeuwige geest het eeuwige leven wordt ontvangen. Dat staat naar mijn mening los van de vraag of er ook gewoon bloed zal zijn in een verheerlijkt lichaam. In een andere tekst staat weer dat de ziel in het bloed is. In beide situaties is er ook vlees en dat is ook geen probleem. Eerst is er vlees en bloed, later vlees en botten. Misschien zou het interessant zijn te weten of er in een verheerlijkt lichaam een hart is smile.gif aangezien dat de pomp is voor het bloed. Als er geen bloed zou zijn, zou er (toch?) ook geen hart meer nodig zijn. Maar het wordt nu een beetje speculatief smile.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Daarom schreef ik ook dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, maar dat de wedergeboren geest het Koninkrijk van God beërft. Vlees en bloed kunnen dus worden genegeerd en geconcludeerd wordt dat dankzij de ontvangen eeuwige geest het eeuwige leven wordt ontvangen. Dat staat naar mijn mening los van de vraag of er ook gewoon bloed zal zijn in een verheerlijkt lichaam. In een andere tekst staat weer dat de ziel in het bloed is. In beide situaties is er ook vlees en dat is ook geen probleem. Eerst is er vlees en bloed, later vlees en botten. Misschien zou het interessant zijn te weten of er in een verheerlijkt lichaam een hart is
smile.gif
aangezien dat de pomp is voor het bloed. Als er geen bloed zou zijn, zou er (toch?) ook geen hart meer nodig zijn. Maar het wordt nu een beetje speculatief
smile.gif

Laten we dan vanaf het punt waar we het wel over eens waren verder gaan, namelijk dat er lichamen worden opgewekt en geen geesten.

Waarom zou God ons een onvergankelijk lichaam schenken als we vervolgens met dit lichaam het koninkrijk van God niet kunnen beërven?

Waarom dus al die moeite van het opwekken van onvergangelijke lichamen??

Dat is dan mijn vraag met name aan Piebe omdat we volgens hem alleen als geest Gods koninkrijk kunnen beërven, althans zo begrijp ik het, verbeter mij als ik het mis heb.

Waarom zou God ons in een onvergankelijk lichaam opwekken? Met welk doel denk je dat dit lichaam ONVERGANKELIJK is??

Tot wel nut zal deze ONVERGANKELIJKHEID dienen?

En zoals ik al aantoonde met mijn voorbeeld uit de brief van Paulus is het niet zo dat men een mens in het graf legt en er een geest wordt opgewekt ,zoals er ook niet na het zaaien van een tarwezaad opeens een gerstenplant uit de grond groeit!

Dus je kan niet zeggen dat het onvergankelijke lichaam wat wordt opgewekt een geest is, want dat leert Paulus duidelijk niet Piebe.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien dat het nog van pas kan komen, maar ik vind de volgende teksten ook wel interessant.

Dan 7,15

De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij.

Joh 11,33

Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd

Joh 13,21

Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en Hij getuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: één van u zal Mij verraden.

Geest is in de teksten van Johannes in het Grieks 'pneúmati' (evenals 'pneuma' in Luk. 24:39).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Laten we dan vanaf het punt waar we het wel over eens waren verder gaan, namelijk dat er
lichamen
worden opgewekt en geen
geesten
.

Nee beste Daniel, je vergeet weer een vers van Paulus. smile.gif

1 Kor 15,44

Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

Het woord geestelijk is overgezet van pneumatikos en het woord natuurlijk van psychikos waar ook het woord fysiek in valt te ontwaren. Er wordt dus een fysiek lichaam gezaaid en een geestelijke lichaam (zonder vlees en bloed en beenderen) opgewekt. smile.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Nee beste Daniel, je vergeet weer een vers van Paulus.
smile.gif

1 Kor 15,44

Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

Het woord geestelijk is overgezet van
pneumatikos
en het woord natuurlijk van
psychikos
waar ook het woord fysiek in valt te ontwaren. Er wordt dus een fysiek lichaam gezaaid en een geestelijke lichaam (zonder vlees en bloed en beenderen) opgewekt.
smile.gif

Wat jou ontgaat beste Piebe, is dat er nog steeds wordt gesproken over LICHAMEN , ofwel Soma(niet pneuma). Mij ontgaat dus niet zoveel. Een natuurlijk lichaam(soma) of een geestelijk lichaam(soma) is nog steeds zoals het woord al zegt een lichaam. Als je het hele gedeelte leest van dit hoofdstuk zul je ook bij mijn aangehaalde passage over de het zaaien van een tarwezaadje uitkomen, en zul je de context en de betekenis beter begrijpen Piebe!

Dus Paulus had het mis als hij zegt dat als je een tarwezaad onder de grond stopt er ook weer een tarweplant uitkomt?

Dus als je een tarwezaad plant komt er volgens jou een gerstenplant uit?

Dus als de mens in het graf begraven wordt, wordt er een geest opgewekt?

Hoe kan het dan dat het verheerlijkte lichaam van Jezus volgens de bijbel WEL uit vlees en beenderen bestaat? En dat ons lichaam daaraan gelijkvormig zal worden?...lees fil 2:20 en 21.

Wie of wat wordt er dan volgens jou op-gewekt, en wie of wat staat er dan volgens jou op? Een geest??

Dus als er staat dat alle mensen zullen opstaan uit hun graven, zou Gods woord niet bedoelen dat die mensen lichamelijk zullen opstaan, maar dat men wordt opgewekt als geest?? Dat is wat jij geloofd??

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ja inderdaad Dannyr, ik geloof niet dat vlees en beenderen onvergankelijk zijn, merkwaardig nietwaar!
knipoog_dicht.gif

Ga eens in op mijn vragen Piebe, want daar wandel je een beetje makkelijk omheen! Je hoeft er niet op in te gaan natuurlijk, maar dan zet ik de discussie niet meer voort en ga ik me met de andere onderwerpen bezighouden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Wat jou ontgaat beste Piebe, is dat er nog steeds wordt gesproken over LICHAMEN , ofwel Soma(niet pneuma). Mij ontgaat dus niet zoveel. Een natuurlijk
lichaam
(soma) of een geestelijk
lichaam
(soma) is nog steeds zoals het woord al zegt
een lichaam
. Als je het hele gedeelte leest van dit hoofdstuk zul je ook bij mijn aangehaalde passage over de het zaaien van een tarwezaadje uitkomen, en zul je de context en de betekenis beter begrijpen Piebe!

Ik heb geen moeite met een geestelijk lichaam hoor.

Quote:

Dus Paulus had het mis als hij zegt dat als je een tarwezaad onder de grond stopt er ook weer een tarweplant uitkomt?

Paulus leert dat het lichaam in onvergankelijkheid wordt opgewekt en dat geloof ik.

Quote:

Dus als je een tarwezaad plant komt er volgens jou een gerstenplant uit?

Vlees en beenderen zijn niet onvergankelijk, dat is toch niet zo moeilijk te snappen?

Quote:

Dus als de mens in het graf begraven wordt, wordt er een geest opgewekt?

Een geestelijk lichaam is een geest ja.

Quote:

Hoe kan het dan dat het verheerlijkte lichaam van Jezus volgens de bijbel WEL uit vlees en beenderen bestaat? En dat ons lichaam daaraan gelijkvormig zal worden?...lees fil 2:20 en 21.

Elke keer negeer je mijn duidelijke uitleg dat ik het niet heb over de fysieke opstanding, maar over het lichaam wat Jezus kreeg nadat hij in de hemel werd opgenomen. Dit is de laatste keer dat ik het tegen je gezegd heb.

Quote:

Wie of wat wordt er dan volgens jou
op
-gewekt, en wie of wat staat er dan volgens jou op? Een geest??

Ja.

Quote:

Dus als er staat dat alle mensen zullen opstaan uit hun graven, zou Gods woord niet bedoelen dat die mensen lichamelijk zullen opstaan, maar dat men wordt opgewekt als geest?? Dat is wat jij geloofd??

Ja, de gelovigen worden opgewekt in onvergankelijkheid, dat staat er letterlijk dus je hoeft niet zo ongenoeglijk te reageren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ik heb geen moeite met een
geestelijk
lichaam hoor.

Ik ook niet, alleen met jouw defenitie van dat geestelijk lichaam(soma) heb ik moeite.

Quote:

Paulus leert dat het lichaam in onvergankelijkheid werd opgewekt en dat geloof ik. Jij beweerd nu dat er bij de opstanding der doden geen lichamen maar geest worden opgewekt en dat is pertinent niet wat de bijbel hierover leert, en zeker Paulus niet Piebe!

Dat geloof ik, maar mijn vraag is: WAT wordt er opgewekt, een geest of een lichaam?, daar schijn je steeds geen antwoord op te willen geven.

Bij Jezus zien we dat er een lichaam(soma) van vlees en beenderen wordt opgewekt.

Quote:

Vlees en beenderen zijn niet onvergankelijk, dat is toch niet zo moeilijk te snappen?

Ik hoef jouw menselijke logica ook niet te snappen Piebe, ik hoef alleen maar de woorden van Jezus te aanvaarden en daar lijk jij moeite mee te hebben omdat je vastzit aan je eigen menselijke en feilbare logica zoals je hier ten toon spreid.

Dus het opgewekte lichaam waarvan Jezus zelf verklaard dat het uit VLEES en BEENDEREN bestaat is volgens jou niet onvergankelijk?

Toch staat er dat tijdens het opwekken van de doden ons lichaam gelijkvormig zal zijn aan het lichaam van Christus(fil 2:20-21) en dat lichaam gelijkvormig aan dat van Jezus(dus ook bestaande uit vlees en beenderen) wordt weldegelijk een onvergankelijk lichaam genoemd!

Dus hoe verklaar je dat?

Quote:

Een geestelijk lichaam is een geest ja.

Dus niet! zoals ik al aangeef: als je de moeite neemt om het hele hoofdstuk te lezen van kor 15, dan kom je erachter dat dit niet is wat Paulus bedoeld ....context!

Als je geloofd dat er een lichaam gezaaid wordt en er een geest wordt geoogst dan is er ook geen opstanding der doden!!, en als er geen opstanding der doden is, is je geloof ook zonder inhoud zegt Paulus. Dus het is weldegelijk een zeer essentieel onderdeel van het geloof om in de letterlijke lichamelijke opstanding te geloven van Jezus, maar ook in de letterlijke lichamelijke opstanding van de mensen die in Christus gestorven zijn.

Nogmaals WIE of WAT wordt er volgens jou opgewekt?

-een lichaam?

-een geest?

En wat houdt de term op-standing dan in wie of wat is er dan op-gestaan? Wat staat er op?

Quote:
Elke keer negeer je mijn duidelijke uitleg dat ik het niet heb over de fysieke opstanding, maar over het lichaam wat Jezus kreeg nadat hij in de hemel werd opgenomen.

Hoezo ik negeer jou?, nu zeg je iets wat niet op gelijke voet staat met de waarheid Piebe, niet zo netjes dus.

Maar goed om even op je argument terug te komen: Waar staat dat Jezus een ander lichaam kreeg dan het lichaam waarin Hij is opgestaan?....voetnoten Piebe! Het moet bijbels fundament hebben wat je hier beweerd.

Quote:

Dit is de laatste keer dat ik het tegen je gezegd heb.

je zegt helaas niet veel, maar je beweerd inderdaad wel van alles! Je wijkt door je eigen gedachtenspinsels naar mijn mening toch echt iets te ver af van de bijbelse waarheid.

Quote:
Ja.

Dus er werd een geest opgewekt?, dus dan is je geloof zonder inhoud, en is Jezus dus ook slechts als een geest opgewekt, en leer je in feite precies hetzelfde als de jehova's getuigen die je in het andere topic zo bestrijd, en loochen je bij deze dus ook een belangrijk christelijk geloofsfundament, namelijk: de lichamelijke opstanding der doden, eindelijk helder Piebe!

Waarin verschilt jouw geloofsvisie dan met die van de sadduceeërs, die om dezelfde loochening er flink van langs kregen van Jezus? De sadduceeërs geloofden namelijk net als jij ook niet in een lichamelijke opstanding der doden.

Quote:
Ja, de gelovigen worden opgewekt in onvergankelijkheid, dat staat er letterlijk dus je hoeft niet zo ongenoeglijk te reageren.

Een onvergankelijk verheerlijkt lichaam(soma) ja en niet als geest Piebe, anders loochen je dus ook de lichamelijke opstanding van Jezus waarvan in de bijbel toch echt duidelijk beschreven staat dat Hij een lichaam van VLEES en BEENDEREN had, en waarvan Paulus zegt in fil: 2-20-21 dat de lichamen van diegene die worden opgewekt uit de doden aan dat verheerlijkte lichaam van Jezus gelijkvormig zullen worden.(waarvan ik nogmaals wil benadrukken dat het Jezus zelf was die zei dat dit lichaam uit vlees en beenderen bestond, dat verzin ik dus niet zelf Piebe!).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ik ook niet, alleen met jouw
defenitie
van dat geestelijk lichaam(soma) heb ik moeite.

En ik met de jouwe, onvergankelijk vlees is als droge regen, het bestaat niet. smile.gif

Quote:

Dat geloof ik, maar mijn vraag is: WAT wordt er opgewekt, een geest of een lichaam?, daar schijn je steeds geen antwoord op te willen geven.

Paulus schreef dat een natuurlijk lichaam gezaaid werd en een geestelijk lichaam opgewekt, wat jij doet is lichaam tegenover geest zetten om de doctrine van je kerk te verdedigen.

Quote:

Bij Jezus zien we dat er een lichaam(soma) van vlees en beenderen wordt opgewekt.

Juist en geen geestelijk lichaam, dus kun je die verzen niet op de opstanding betrekken. Eindelijk begint er een lichtje te branden geloof ik. smile.gif

Quote:

Ik hoef
jouw
menselijke logica ook niet te snappen Piebe, ik hoef alleen maar de woorden van Jezus te
aanvaarden
en daar lijk jij moeite mee te hebben omdat je vastzit aan je eigen menselijke en feilbare logica zoals je hier ten toon spreid.

Nee, zoals jij de opstanding interpreteert conflicteert met wat Paulus schreef, dat is jouw probleem en niet het mijne, aangezien mijn uitleg in harmonie is met elkaar.

Quote:

Dus het opgewekte lichaam waarvan Jezus zelf verklaard dat het uit VLEES en BEENDEREN bestaat is volgens jou niet onvergankelijk?

KLOPT.

Quote:

Toch staat er dat tijdens het opwekken van de doden ons lichaam gelijkvormig zal zijn aan het lichaam van Christus(fil 2:20-21) en dat lichaam gelijkvormig aan dat van Jezus(dus ook bestaande uit vlees en beenderen) wordt weldegelijk een onvergankelijk lichaam genoemd!

Dus wij zullen stigmata krijgen Dannyr, je begint als een evangelische christen te klinken nu. smile.gif

Quote:

Dus hoe verklaar je dat?

Door geen sprookje te maken van het moment dat Jezus aan hun zicht onttrokken werd door een wolk. knipoog_dicht.gif

Quote:

Dus niet! zoals ik al aangeef: als je de moeite neemt om het hele hoofdstuk te lezen van kor 15, dan kom je erachter dat dit niet is wat Paulus bedoeld ....context!

Laat me niet lachen, iemand die verkondigt dat vlees en beenderen onvergankelijk zijn moet de Bijbel maar van a tot z herlezen, vergeet context nog maar even.

Quote:

Als je geloofd dat er een lichaam gezaaid wordt en er een geest wordt geoogst dan is er ook geen opstanding der doden!!,

Hoor ik nu de baptist in je spreken of kun je dat ook echt onderbouwen?

Quote:

en als er geen opstanding der doden is, is je geloof ook zonder inhoud zegt Paulus. Dus het is weldegelijk een zeer essentieel onderdeel van het geloof om in een letterlijk lichamelijke opstanding te geloven van Jezus maar ook in de letterlijke opstanding van de mensen die in Christus gestorven zijn.

Nee, het is niet wat Paulus ons leert, wij zullen niet fysiek uit de dood opstaan, het spijt me voor je.

Quote:

Nogmaals WIE of WAT wordt er volgens jou opgewekt?

-een lichaam?

-een geest?

Nogmaals, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Begrijp je het verschil tussen die twee of moet ik even een kleuterjuf voor je halen? engel.gif

Quote:

En wat houdt de term op-standing dan in wie of wat is dan
op
gestaan?

[...]

Waar staat dat Jezus een ander lichaam kreeg dan het lichaam waarin Hij is opgestaan?....voetnoten Piebe! Het moet
bijbels fundament
hebben wat je hier beweerd.

Jezus werd aan het zicht van de apostelen onttrokken, hoe kan dat anders dan dat hij een ander lichaam kreeg? Of denk je dat hij verhuisde naar donker Afrika? hamer.gif

Quote:

je zegt helaas niet veel, maar je beweerd inderdaad wel van alles! Je wijkt door je eigen gedachtenspinsels naar mijn mening toch echt iets te ver af van de bijbelse waarheid.

Dat zal wel, maar je zal mij niet horen beweren dat vlees en beenderen onvergankelijk zijn.

Quote:

Dus er werd een geest opgewekt, dan is je geloof dus zonder inhoudt en is Jezus dus ook slechts als geest opgewekt en leer je hetzelfde als de jehova's getuigen, en loochen je bij deze een belangrijk christelijk geloofsfundament.

Ik mis een aantal citaten uit de Bijbel voor deze bijzondere stelling. smile.gif

Quote:

Waarin verschilt jouw geloofsvisie dan in die van de sadduceers? Die geloofden namelijk ook niet in een lichamelijke opstanding net als jij, want dat is wat jij hier beweerd.

Ik geloof dat er een geestelijk lichaam wordt opgewekt en ik beleid dat Jezus de Zoon van God is, daarin onder meer want Sadduceeërs geloofden niet in de opstanding noch dat Jezus de Zoon van God is. smile.gif

Quote:

Een onvergankelijk verheerlijkt lichaam(soma) ja en niet als geest Piebe, anders loochene je dus ook de lichamelijke opstanding van Jezus waarvan in de bijbel geschreven staat dat Hij een lichaam had van VLEES en BEENDEREN en waarvan Paulus zegt in fil: 2-20-21 dat de lichamen van diegene die worden opgewekt uit de doden aan dat verheerlijkte lichaam van Jezus(waarvan ik nogmaals wil benadrukken dat het Jezus zelf was die zei dat dit lichaam uit vlees en beenderen bestond)gelijkvormig zal worden.

Nee hoor, maar ik ga het niet nogmaals uitleggen, je hebt nu wel duidelijk gemaakt dat je er niets van wilt weten! bye.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dannyr schreef:

Quote:
Een onvergankelijk verheerlijkt lichaam(soma) ja en niet als geest Piebe, anders loochene je dus ook de lichamelijke opstanding van Jezus waarvan in de bijbel geschreven staat dat Hij een lichaam had van VLEES en BEENDEREN en waarvan Paulus zegt in fil: 2-20-21 dat de lichamen van diegene die worden opgewekt uit de doden aan dat verheerlijkte lichaam van Jezus(waarvan ik nogmaals wil benadrukken dat het Jezus zelf was die zei dat dit lichaam uit vlees en beenderen bestond)gelijkvormig zal worden.

De Schrift zegt i Hand. 13.35b:

'Gij zult Uw heilge geen ontbinding doen zien'

Hoe kunt u de lichamelijke opstanding van Jezus vergelijken met onze lichamelijke opstanding, die tóch al op een geheel andere wijze plaatsvindt. Let wel: Tegenwoordige tijd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In welk opzicht zal de opstanding van christenen anders plaatsvinden dan bij Jezus Christus? Let wel: toekomende tijd.

Quote:

Dus wij zullen stigmata krijgen Dannyr, je begint als een evangelische christen te klinken nu.
smile.gif

Natuurlijk niet. Was jij aan een kruis gespijkerd en ben je doorstoken met een speer?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

In welk opzicht zal de opstanding van christenen anders plaatsvinden dan bij Jezus Christus? Let wel: toekomende tijd.

[...]Natuurlijk niet. Was jij aan een kruis gespijkerd en ben je doorstoken met een speer?

Als Jezus na de opstanding al een verheerlijkt lichaam had met stigmata en de christenen volgens Dannyr hetzelfde lichaam krijgen, leg mij dan maar eens uit waarom niet? smile.gif

En ook, waarom nog wachten dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid