Spring naar bijdragen
Koning-1

Hoe denk jij over de Islam ?

Aanbevolen berichten

[knip]

Ik vind de islam een bizarre religie, maar niet bizarder dan het protestantisme. Tegelijk kan ik het met de moslims en protestanten die ik ken meestal goed vinden. Zij vinden mijn eigen overtuiging ook raar. Dat is geen probleem, zolang je maar niet gaat proberen de ander onderuit te halen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gisteren heel wat onderwerpen doorgelezen en vandaag besloten om me maar aan te melden. Met name om deze post wat eigenlijk mijn beeld van christenen samenvat. Zoals je ziet heb ik de ik-vorm benadrukt. Wat mij verbaasd is dat je als christen (iemand die zegt Jezus te volgen) toch nog vanuit je eigen wil een Gods-beeld kan vormen. Als iedereen dit zou doen heeft ieder een ander Gods beeld.Je zegt dat je ook niet kan begrijpen waarom god geen moeder wil hebben. Ja, zo kan je door blijven gaan. Er zullen vast wel mensen zijn die niet begrijpen waarom god geen vader heeft. Het is een argument dat gebaseerd is op je eigen verlangens. Maar goed dat mag jij uiten.

Siboer, mijn reactie was een reactie op de redenering van veel moslims, die ook hier naar voren kwam, namelijk dat zij zich niet konden voorstellen dat God zou sterven aan een kruis. In die context moet je mijn reactie dan ook lezen. Hetgeen ik schrijf is dan ook niet zomaar een eigengemaakt godsbeeld, maar gebaseerd op het katholieke geloof. Dat wij ons iets niet kunnen voorstellen, of iets niet gepast zouden vinden bij een godheid, is voor God bepaald geen hindernis om toch zijn eigen Wil te doen.

Ik vraag me dan alleen af waarom het joodse volk nooit in een goddelijke moeder of zoon geloofd hebben terwijl zij vele profeten gekend hebben. Als dat zo een essentiële punt is in het christendom vind ik het raar dat al die profeten het hier nooit over gehad hebben.

Heel eenvoudig, omdat Christus toen nog niet in het vlees gekomen was, Hij dus nog niet geopenbaard was aan het volk en zo de rol van Maria logischerwijs ook niet. De goddelijke openbaring is pas met Christus voltooid, waardoor de christenen nu inderdaad meer weten dan de joden toen. En nog steeds dagelijks zich kunnen verdiepen in die Openbaring en zo steeds meer haar volle rijkdom kunnen ontdekken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vraag me dan alleen af waarom het joodse volk nooit in een goddelijke moeder of zoon geloofd hebben terwijl zij vele profeten gekend hebben. Als dat zo een essentiële punt is in het christendom vind ik het raar dat al die profeten het hier nooit over gehad hebben.

Heel eenvoudig, omdat Christus toen nog niet in het vlees gekomen was, Hij dus nog niet geopenbaard was aan het volk en zo de rol van Maria logischerwijs ook niet. De goddelijke openbaring is pas met Christus voltooid, waardoor de christenen nu inderdaad meer weten dan de joden toen. En nog steeds dagelijks zich kunnen verdiepen in die Openbaring en zo steeds meer haar volle rijkdom kunnen ontdekken.

Dus god heeft duizenden jaren verborgen gehouden dat hij een zoon en een moeder had. Ik zie hier weinig liefde in. De gelovigen voor Jezus dragen de zondes met zich mee tot aan de dood en de gelovigen die Jezus volgen worden de zondes kwijtgescholden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dus god heeft duizenden jaren verborgen gehouden dat hij een zoon en een moeder had. Ik zie hier weinig liefde in. De gelovigen voor Jezus dragen de zondes met zich mee tot aan de dood en de gelovigen die Jezus volgen worden de zondes kwijtgescholden.

Nog steeds hield hij dat kennelijk verborgen, want jij bent de eerste die dat openbaart. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Vader

De Zoon

De Heilige Geest

=

God (Het Christendom geloof in één God)

God de Zoon was er al voor alle tijden, door Hem is de schepping geschapen.

2000 jaar geleden werd de Zoon mens. Hij is God en werd mens. Hij werd geboren uit de maagd Maria en Hij kreeg de naam Jezus. In die zin is Maria moeder van God. Ze is immers moeder van Jezus.

Maar goed, dit topic ging geloof ik over hoe we over de Islam denken en niet over christelijke dogma’s.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Onderstaande is wat ik vind van de Islam. Er zitten heel wat voorbarige uitspraken bij maar ik ben wel benieuwd naar de reactie dus ik heb ze toch maar opgeschreven. Het kan natuurlijk zijn dat ik de spijker op zijn kop sla, maar waarschijnlijker is het dat mijn beeld van de Islam niet helemaal correct is. Ik ben wel benieuwd welke dingen de moslims hier wel herkennen en welke dingen ze niet herkennen. Ook hoop ik dat, als ze denken dat mijn beeld niet klopt, ze kunnen uitleggen hoe het komt dat ik verkeerd denk en observeer.

Over het algemeen heb ik de ervaring dat moslims het christendom niet snappen. Ook als ze hun best doen vaak niet. Ze zien namelijk de bijbel in het kader van hun eigen religie en zien daarmee heel veel interne conflicten. En wanneer je het aan ze uitlegt stoppen ze je uitleg al gauw in het hokje wat ze hebben klaargezet. Ik denk niet echt dat het ze te verwijten valt aangezien het christendom een hele andere manier van denken is waardoor het veel van iemand vergt om dat ineens te doorgronden en aangezien ik de koran ook niet snap zou het best kunnen dat hetzelfde geldt voor christenen ten opzichte van de Islam.

Voorzover ik het wel snap komt het mij voor dat de Islam een geloof is die God neerzet als een God met veel regels, die mensen voor die regels verantwoordelijk houdt en die straft en vergeeft. Voor een deel hetzelfde als in het christendom. Typisch vond ik de volgende verzen van Soera 11 (Hud):

42 En zij bewoog zich met hen op golven als bergen voort. En Noach riep tot zijn zoon, die zich afzijdig hield: "O mijn zoon, scheep u met ons in en wees niet met de ongelovigen."

43 Hij antwoordde: "Ik zal mijn toevlucht weldra op een berg zoeken, die mij tegen het water zal beschermen." Hij antwoordde: "Er is deze dag geen beschermer tegen het gebod van Allah, met uitzondering van degenen wie Hij barmhartigheid toont." En een golf kwam tussen beiden, hij behoorde tot de drenkelingen.

44 En er werd gezegd: " O, aarde, slok op uw water en o, hemel, houd op (met regenen)." En het water werd tot zakken gebracht en het gebod was vervuld. En de Ark kwam op (de berg) Al-Djoedie te rusten. En er werd gezegd: "Vervloekt zij het onrechtvaardige volk."

45 En Noach riep zijn Heer aan en zeide: "Mijn Heer, mijn zoon is voorwaar van mijn familie en Uw belofte is voorzeker waar en Gij zijt de Rechter der rechters."

46 Hij (God) zeide: "O, Noach, hij behoort niet tot uw gezin omdat zijn daden niet goed zijn; daarom vraag Mij niet over hetgeen waarvan gij geen kennis bezit. Ik geef u raad om niet tot de onwetenden te behoren."

47 Hij zeide: "Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot U om niet te vragen waar ik geen kennis van heb. En indien Gij mij niet vergeeft noch mij barmhartigheid betoont, zal ik onder de verliezers zijn."

Uiteindelijk vraagt, zoals ik het zie, Noach dus om vergeving voor het bidden tot Allah om zijn zoon te redden. Ik weet niet zeker of ik het snap maar Noach lijkt van Allah niet te mogen bidden om het zieleheil van zijn zoon.

In de bijbel in Ezechiel 18:32 staat:

32 Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here HERE; daarom bekeert u, opdat gij leeft. NBG51

Daar komt God op mij over als iemand die met verdriet in zijn hart het vonnis uitvoert.

Daarnaast komt het op mij over dat de dingen die in de Islam eerzaam zijn voor Allah heel andere dingen zijn dan de dingen die bij de eer van de God van de bijbel horen. Het past niet bij de eer van Allah om te lijden (ik vraag me af of het niet pijn doet in Allah's hart als hij menselijk lijden en onrecht aanschouwt, maar dat terzijde). Het strekt de God van de christenen juist tot eer dat God liefde is, en zijn liefde laat blijken in goddelijke nederigheid door zich aan ons te geven aan het kruis. Het strekt Allah niet tot eer om zich met zondige mensen in te laten dus heeft hij geen relatie met mensen afgezien van de feilloze profeten. De God van de christenen zoekt zondaars op omdat hij van ze houdt en ze wil redden, zijn profeten zijn niet feilloos en hij wast de voeten van zijn leerlingen.

Ik denk ook dat de Islam sterk verbonden is aan de Arabische cultuur. Het christendom is ook verbonden aan culturen, maar niet één cultuur en bovendien lang niet zo sterk. Ik denk dat die Arabische cultuur hele mooie elementen heeft, maar ook hele lelijke, net als elke cultuur. Toch vind ik niet elke cultuur gelijk. Zo vind ik de Duitse cultuur beter dan de Nederlandse, de Perzische beter dan de Arabische, en van zowel de Arabische als de Westerse cultuur in het algemeen heb ik niet zo'n hoge pet op.

Een bijzonder mooi element van de Arabische cultuur is de familiewaarden. Een ander mooi element is ooit de wetenschaps- en discussiecultuur geweest maar volgens mij is die een paar eeuwen geleden verdwenen. Een lelijk element is de krampachtige eerzucht die er naar mijn idee mede voor zorgt dat moslims heel hoogdravend zijn in hun communicatie en een beetje huichelachtig. Ik denk dat die eerzucht in de huidige Arabische cultuur gevoed wordt door de Koran en dat de eer die gepropageerd word in de Koran een uiting is van de Arabische cultuur van 1400 jaar geleden. De eerzucht en intolerantie van de huidige Arabische cultuur zorgt dat vrij wetenschap bedrijven en constructief discussieren in gevaar komt.

De Westerse cultuur mist wat mij betreft wat gezonde hiërarchie en is bovendien teveel op status, sex en consumeren belust. Maar goed, dat is voor een andere keer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

de islam,

de moslims wassen zich voor het gebed,zoals de koran en bijbel voorschrijft,

moslims zijn de enige gelovige die god aanbidden zoals de vroegere israelitische profeten dat deden,

moslims zijn de enige gelovige die god op vaste tijden aanbidden,zoals de discipelen,petrus en johannes dat deden.

het zijn de moslims die hun schoenen uit doen als zij een gebedshuis binnenstappen,zoals god dat ook van mozes verlangt.

vasten doen alleen de moslims,

de moslim gebruikt de term `insha allah` (als god het wil) heel vaak,in de bijbel vinden we die term terug.

moslims eten geen varken vlees,in de bijbel word het ook verboden,waarom de christenen het toch eten??

moslims drinken geen wijn,in de bijbel kun je lezen waarom

moslims laten zich besnijden,in de bijbel is dat ook wet,maar welke christen is besneden?

wat ik denk van de moslims,zij volgen de leer die jezus de mensen onderwees.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
de islam,

de moslims wassen zich voor het gebed,zoals de koran en bijbel voorschrijft,

moslims zijn de enige gelovige die god aanbidden zoals de vroegere israelitische profeten dat deden,

moslims zijn de enige gelovige die god op vaste tijden aanbidden,zoals de discipelen,petrus en johannes dat deden.

het zijn de moslims die hun schoenen uit doen als zij een gebedshuis binnenstappen,zoals god dat ook van mozes verlangt.

vasten doen alleen de moslims,

de moslim gebruikt de term `insha allah` (als god het wil) heel vaak,in de bijbel vinden we die term terug.

moslims eten geen varken vlees,in de bijbel word het ook verboden,waarom de christenen het toch eten??

moslims drinken geen wijn,in de bijbel kun je lezen waarom

moslims laten zich besnijden,in de bijbel is dat ook wet,maar welke christen is besneden?

wat ik denk van de moslims,zij volgen de leer die jezus de mensen onderwees.

dit topic is een even lang leven beschonken als het topic over Boeddhisme, wat ik ooit aankaarte, niet al te lang dus.

feit is gewoon, dat op veel punten de Islam veel overeenkomsten heeft met het Christelijke geloof, maar op simmige punten een eigen insteek heeft, waaronder de drie eenheids opvatting.

de Moslims waar ik mee te maken had en heb zijn allemaal respectvolle moslims, die er het beste van proberen te maken, en abslouut niet uit zijn om mensen te bekeren naar de Islam.

heb zelfs vriendschap gesloten met een Moslim collega.

de opvattingen die sommige deelnemers hier hebben over de Islam getuigt mijns inziens van weinig respect naar andere religie's toe, en is absoluut GEEN goede reclame voor het Christelijke geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
wat een zooi racistische opmerkingen,

Nogmaals, kritiek op de Islam is geen racisme, want religie =/= ras. Het zal me aan mijn achterwerk corroderen welk kleurtje je hebt, je religie daarentegen...

onderbouw eens je woorden,en wees geen papagaai in het naroepen van duivels

Kritiek op de Islam wordt meestal wel degelijk onderbouwt, maar daar gaat het je niet om natuurlijk. Kritiek op de Islam is sowieso fout en zo niet dan toch.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
je mag het onderbouwen,

weet nu al dat je zal klinken als iemand die verblind is door vooroordelen,

maar je mag het proberen

Ik zie dat je je antwoord al klaar hebt, dus het lijkt me een beetje nutteloos om meer tijd aan je te verspillen hier. Overigens dit één van de grote problemen van de Islam: het bijna totale gebrek aan zelfreflectie bij veel moslims. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de gemiddelde Islamitische samenleving een maatschappelijk wangedrocht is. Want als je je als groep nooit aan jezelf twijfelt en altijd de schuld bij de ander zoekt kom je nooit verder.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
je mag het onderbouwen,

weet nu al dat je zal klinken als iemand die verblind is door vooroordelen,

maar je mag het proberen

Ik zie dat je je antwoord al klaar hebt, dus het lijkt me een beetje nutteloos om meer tijd aan je te verspillen hier. Overigens dit één van de grote problemen van de Islam: het bijna totale gebrek aan zelfreflectie bij veel moslims. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de gemiddelde Islamitische samenleving een maatschappelijk wangedrocht is. Want als je je als groep nooit aan jezelf twijfelt en altijd de schuld bij de ander zoekt kom je nooit verder.

zelfreflectie,dat is altijd goed,dat geld voor mensen,elk mens,

de islam is een leer,way of live,

kun je met niks reflecteren,de vorm,de leer,is puur en juist,

tenzij je zelf niet puur bent als je zelf niet juist bent,als je zelf geen zefreflectie hebt,dan word het moeilijk iets te zien waar je bang voor gemaakt bent.

probeer je onderbewustzijn te begrijpen,kun je vrij mee worden

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
je mag het onderbouwen,

weet nu al dat je zal klinken als iemand die verblind is door vooroordelen,

maar je mag het proberen

Ik zie dat je je antwoord al klaar hebt, dus het lijkt me een beetje nutteloos om meer tijd aan je te verspillen hier. Overigens dit één van de grote problemen van de Islam: het bijna totale gebrek aan zelfreflectie bij veel moslims. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de gemiddelde Islamitische samenleving een maatschappelijk wangedrocht is. Want als je je als groep nooit aan jezelf twijfelt en altijd de schuld bij de ander zoekt kom je nooit verder.

zelfreflectie,dat is altijd goed,dat geld voor mensen,elk mens,

de islam is een leer,way of live,

kun je met niks reflecteren,de vorm,de leer,is puur en juist,

tenzij je zelf niet puur bent als je zelf niet juist bent,als je zelf geen zefreflectie hebt,dan word het moeilijk iets te zien waar je bang voor gemaakt bent.

probeer je onderbewustzijn te begrijpen,kun je vrij mee worden

Ik ben niet bang voor de Islam, totaal niet, er zijn moslims die ik tot mijn meest dierbare naasten reken.

Maar waar ik wel bang voor ben zijn mensen zoals jij. Mensen die klakkeloos allerlei beweringen aannemen, die niet voor zichzelf kunnen denken. Dat wordt duidelijk uit het gegeven dat jij eigen beweringen niet logisch kan onderbouwen. Ze zijn dus blijkbaar niet van jezelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben niet bang voor de Islam, totaal niet, er zijn moslims die ik tot mijn meest dierbare naasten reken.

Maar waar ik wel bang voor ben zijn mensen zoals jij. Mensen die klakkeloos allerlei beweringen aannemen, die niet voor zichzelf kunnen denken. Dat wordt duidelijk uit het gegeven dat jij eigen beweringen niet logisch kan onderbouwen. Ze zijn dus blijkbaar niet van jezelf.

wees maar bang dan,niemand die je bang maakt,

beschuldigingen en foute interpertatie bewijs noemen,

noem het zoals je wil,

en blijf verzetten tegen gods wil,

dat hele stuk,uit die link,klopt van geen kant,ik heb namen van profesoren genoemd,die allen een uitgesproken mening hebben,die een juiste interpertatie hebben gekregen van de verzen,

A lezen en zeggen dat er B staat,dan klopt het niet meer,maar dat doe je zelf...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
je mag het onderbouwen,

weet nu al dat je zal klinken als iemand die verblind is door vooroordelen,

maar je mag het proberen

Heb jij zelf dan geen vooroordelen jegens het christendom? Als ik zo jouw bijdragen op het andere topic lees over de koran bekruipt mij toch het gevoel dat ook jij niet vies bent van het poneren van vooroordelen over het christendom, en dat je nogal vijandig reageert op de argumenten van je christelijke opponenten.

Ik heb zelf in het verleden betere dialogen met moslims gevoerd. Ook al waren we het hartelijk met elkaar oneens, toch kwam er wel wat meer begrip voor elkaar.

De moslims die ik sprak accepteren de drie-eenheid uiteraard nog steeds niet. Maar ze maakten de drie-eenheid niet meer belachelijk door met teksten te komen als: 'Ja als Jezus God is tot wie bad Hij dan aan het kruis?!'. Ik krijg deze regelmatig te horen, en dit argument geeft juist weer dat moslims dus duidelijk niet weten hoe dit in elkaar steekt!

Dit soort domme dingen zeiden ze niet meer toen ze mijn uitleg kregen hoe die drie-eenheid inelkaar steekt. En dan nog heb je het volste recht om het met mij oneens te zijn, maar om nu zo vijandig te doen tegen christenen en karikaturen van hun leerstellingen te maken daar schiet je niet zoveel mee op!

De meeste van die karikaturale voorstellingen over het christelijk geloof haalt men vaak uit boeken van andere moslims die ook niet veel kaas van het christendom hebben gegeten, en zo houdt men die karikaturen in stand en zullen er altijd types als jij weer met deze karikaturen op de proppen komen op christelijke discussieforums!

Wellicht is het handiger om die boekjes aan de kant te leggen en zelf eens te vragen aan een christen hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Geloof me je komt dan veel meer te weten over het christendom, en er gaat dan een wereld voor je open! ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zie de Islam als één van de vele religies op onze aarde, één van de abrahamitische religies, één van de wereldreligies en één van de monotheïstische religies. Omdat het een monotheïstische religie is, heeft het logischerwijs nogal wat overeenkomsten met dingen die ikzelf als christen geloof. Namelijk dat er één God is. Daarnaast hebben we overlappingen en overeenkomsten omdat we deels putten uit dezelfde bron, of claimen dat te doen. Dat 'claimen te doen' komt niet voort uit mijn overtuiging dat de Islam niet waar is (dat, omdat ik zelf de christelijke religie aanhang) maar meer om het verschil te benadrukken. Het christendom verhoud zich op een andere manier tot het Jodendom dan de Islam zich verhoud tot het Joden- en Christendom. Het christendom zie ik meer organisch voortkomen uit het jodendom dan de islam 'uit' het joden- en christendom'.

Hoe dat dan ook exact zit (daar kunnen de geschiedkundigen vast veel over vertellen) is het feit dat we gedeelde personen hebben die in beide religies voortkomen. Abraham, Jozef, Maria, David en Jezus. De personen zijn relatief belangrijk in beide religies, maar wat de personen doen is misschien belangrijker voor de opbouw en specifieke verschillen tussen de beide religies.

Dus zo op het eerste gezicht zijn er erg veel overeenkomsten. We geloven allemaal in het bestaan van één God. Ik geloof zelfs dat we in dezelfde God geloven, alhoewel je daar twee kanten mee op kunt:

a) Er is maar één God, dus wanneer je in een God geloof verwijst dat automatisch naar de Éne God.

B) Het gaat specifiek over dezelfde Éne God.

Alleerst geloof ik A, maar wel wat afgebakend m.b.t. de Islam ook in B. Het gaat overdezelfde God, het is echter geen volledig beeld van God want de Islam gelooft niet dat Jezus Christus de Zoon van God is en God is. Dat is een wezenlijk, onoverkomelijk verschil. Hetzelfde geldt overigens voor het Jodendom. Het gaat om dezelfde God, alleen met een beperkt Godsbeeld.

Misschien zelfs zo dat Jodendom beperkt is omdat ze zaken missen in hun Godsbeeld en in de Islam ze wat 'teveel' hebben. Dan kom ik een beetje op de Tenach, Bijbel en Koran uit.

Joden erkennen de Tenach, Christenen erkennen de Bijbel, dus ook de Tenach. De Islam erkent de Tenach en de Bijbel, maar 'schuift ze aan de kant' omdat ze foutief en/of bevlekt zouden zijn en hebben de Koran. Ookal zijn er veel overeenkomsten tussen beide religies, de link tussen Jodendom en Christendom is makkelijker, we spreken over dezelfde boeken, christenen hebben er echter meer. Dat is m.b.t de Islam dus heel wat anders.

Het grootste verschil is dus

a) Jezus Christus

B) de heilige schriften

En alles wat daaruit voortkomt én dat is het allergrootste verschil nog wel. Op dat gebied staan Jodendom en Islam dichter bij elkaar denk ik. In beide religies zijn er specifieke wetten die gehouden moeten worden om de eeuwigheid te beërven. Dat is, kort door de bocht, bij het christendom niet het geval omdat wij geloven dat Jezus Christus die wet volbracht heeft en wij die niet hoeven te houden om zo het eeuwige leven te beërven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid