Spring naar bijdragen
Morphogenesis

Mensenoffers

Aanbevolen berichten

Alles op zijn tijd Violist. God wil niet dat er iemand verloren gaat, daarom heeft Hij veel geduld, meer dan de mens ooit kan hebben. En maar goed ook.

Het wil er bij mij maar niet in dat dezelfde God ten tijde van het OT zogenaamd telkens ingreep als mensen iets deden waar Hij het niet mee eens was en dat Hij nu alles op zijn beloop laat. Met antwoorden als "alles op zijn tijd" kan ik helemaal niets.

En had God niet iets te veel geduld met de nazie-beulen? Vond hij het vergassen van 5 miljoen Joden nog net toelaatbaar voor Hij middels de geallieerden ingreep?

Zag Hij bij het vergassen van de eerste Joden niet aankomen dat de nazie's alsmaar door zouden gaan? Ik denk daarom dat we bij het hele wereldgebeuren een God overal buiten moeten laten, niet alleen nu maar ook ten tijde van het OT. Als iemand 's avonds voor zijn bed troost en dat soort dingen bij zijn God vindt is dat mooi meegenomen maar verder moet die fantasie ook niet gaan. Ik hervind mijzelf bij de muziek van Bach, goddelijke muziek maar zonder God.

Als God al ingreep ten tijde van het O.T. is dat omdat alles moest leiden naar de Messias. God had zich een volk gekozen die de zuivere aanbidding moest behouden. Ze mochten zich niet mengen met de omringende volkeren, geen vrouwen noch mannen daaruit huwelijken, geen verfoeilijke praktijken aannemen, niet offeren aan valse goden....

De bloedlijn naar Jezus moest zuiver gehouden worden om als rechtmatig op de troon van David plaats te kunnen nemen. Nog enkele keren is God tussengekomen ten tijde van het N.T. voor de verwezenlijking van zijn plan omtrent de Messias. De 3 magiërs en de ster, de vlucht naar Egypte, Jezus doop in de Jordaan.....

De profetieën die Jezus gegeven heeft zijn zich aan het vervullen, wij leven nu in de eindtijd zoals wij lezen in Mattheus 24. Wij kunnen ervan verzekerd zijn dat 'alles op zijn tijd' zal komen zoals voorspeld werd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedankt voor de link. De onderstaande link verwijst je naar een website die over de UCDS Exodus conferentie gaat. Hier zijn video's van alle lezingen van deze conferentie te vinden, mocht je dat interesseren.

http://exodus.calit2.net/

(Ik weet niet of ik er mij toe kan zetten om dit allemaal te bekijken :( )

De gedachte dat de Exodus op pure mythe berust zou zo wel eens kunnen ontkracht worden.

Ik geloof niet dat de exodus op pure mythe berust. Ik denk dat de exodus de gemythologiseerde versie is van het vertrek van een klein groepje mensen (één of een paar families of een kleine stam) uit Egypte. Ik denk dat daar nooit bewijs voor wordt gevonden (misschien is het wel de samenvoeging van een aantal van deze familie of stamgeschiedenissen). En ik denk ook dat de UCSD Exodus Conference geen overtuigend bewijs van het tegendeel heeft geleverd want dan was dat wel wereldnieuws geworden in 2013. Dus ik vermoed dat het "wishfull thinking" is te verwachten dat ooit wordt aangetoond dat de exodus in al zijn bijbelse proporties heeft plaatsgevonden.

Bedankt voor de link, opzoekingswerk gespaard voor mij :D

Ik ga wel een paar video's bekijken, o.a. van Brad C. Sparks.

Ik denk niet dat het om een kleine groepje mensen ging.

Maar het is off-topic.

Eens kijken of er al een topic over bestaat of anders een nieuw openen. Ik heb nog wat interessante gegevens omtrent de Exodus die ik nog wil aanbrengen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...voor de verwezenlijking van Zijn plan omtrent de Messias....
Het klinkt heel geloofwaardig zoals jij het schetst. Je vergeet echter dat er wel een prijskaartje aan dat plan hangt. Miljoenen onschuldigen gemarteld en gedood. Het begon bij Abel en eindigt pas na de grote verdrukking. Ik zou Jezus gelijk als broertje van Abel ter wereld hebben laten komen, door Kaïn laten vermoorden als zoenoffer en dan gelijk met de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn begonnen. Ik zou vanuit de hemel al het leed op aarde niet kunnen aanzien als ik de gelegenheid had gehad het te voorkomen, ik zou me zelfs schuldig voelen zolang met de uitvoering van "mijn plan" te wachten. Jij niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Klopt. Offers, wierook en tempel waren een normale manier van het aanbidden van God destijds

Nou, het was oorspronkelijk de manier van aanbidden van andere volkeren van hun goden. De joden hebben dat overgenomen toen zij hun godsdienst begonnen.

Ook het katholicisme heeft veel riten en gewoonten uit de heidense godsdiensten gekerstend. Gekerstend, want net zoals het jodendom dat met de offers deed, gaf zij deze riten wel een heel nieuwe, eigen betekenis.

Er zijn inderdaad heel wat zaken erin geslopen. Ook in de protestantse godsdienst.

Ik moet wel eens glimlachen als ik orthodoxe christenen hoor beweren dat de heidens-vrij zijn. En dan denk ik: je zou eens moeten weten.

Qua theologie is het katholicisme dan ook een unieke symbiose tussen het joodse denken en het Grieks-Romeinse denken. Zowel de profeten als de Griekse filosofen hebben hun stempel gedrukt op onze theologie, tot op de dag van vandaag.

Klopt.

Ik denk dat dát ook bedoeld wordt als we leren dat de Geest alle talen spreekt en dat in alle volken en culturen waarheid en schoonheid te vinden is.

Dat denk ik dus ook. Ook in de hindoe cultuur en in boeddhistische leer en volkeren is waarheid te vinden.

Klopt. En van die blik kunnen wij leren en aan die blik kunnen wij onze ervaringen spiegelen. Want wat die mensen ervaarden, dat ervaren wij ook. Zoals zij hun ervaringen verwoorden, zo begrijpen wij ze ook.

Klopt. Het zijn menselijke ervaringen en inschattingen.

God is niet veranderd, maar Hij gaat wel met elk mens en elk volk een eigen weg

Mooi om te lezen. Is dit ook de katholiek leer. Want zegt de paus niet dat alleen in de katholieke kerk het heil te vinden is ?

In de Schrift lees je hoe Hij zijn volk opvoedde,

Ik zie dat anders. In de schrift lees je hoe de mensen tegen het bovennatuurlijke aankeken.

Dan moet je eerst bekijken of Hij daadwerkelijk die dingen heeft gedaan, of dat het mythische verhalen, niet zelden wel gebaseerd op historische gebeurtenissen, zijn om op gecodeerde wijze aan te geven dat Hij die dingen juist níét doet.

Hoe bepaal je dat ? Wat is mythe en wat niet ? Is dat objectief te bepalen ?

Het verhaal van de zondvloed wil volgens mij bijvoorbeeld vrij nadrukkelijk aangeven dat God juist níét aan straffende natuurrampen doet.

Ik ben benieuwd.

En het verhaal van Abraham die Isaak offert geeft juist aan dat God beslist géén kinderoffers wenst. De wat absurde gebeurtenissen zijn dan simpelweg nodig om een verhaal te kunnen vertellen daarover.

Met dien verstande dat Abraham zijn kind niet doodde, en volgens de bijbel de zondvloed wel heeft plaatsgevonden.

Maar los daarvan: als je in de Schrift iets tegenkomt wat je volstrekt immoreel vindt, dan kun je het beter gewoon naast je neerleggen.

Maar dan verteken je het beeld wat naar voren komt.

God is in het OT eigenlijk vooral de Grote Zwijger; slechts in het begin spreekt Hij nog direct tot mensen. Daarna moeten rechters, koningen en profeten het werk voor Hem doen.

Dat denk ik niet. Op een gegeven moment is het jodendom ontstaan. Naast dat ze allerlei rituelen hebben overgenomen van omringende volkeren, hebben ze ook zaken moeten verklaren vanaf het begin.

Ook daar hebben ze zich onvermijdelijk laten beinvloeden voor verhalen van omringende volkeren.

Ze hebben dus toen de "geschiedenis" als het ware geschreven, en in de geschiedenis kwam een Jahweh naar voren die vertrouwd met de mensen omging.

Maar dat zijn dus verklaringen van een veel latere datum.

Ik denk dat God in het begin niet meer sprak dan later, ik zou daar geen enkele reden voor kunnen bedenken.

en we leren wat God ons wil laten zien van de menselijke ziel en de goddelijke barmhartigheid. Dus ook de onzinnige, bizarre en wrede dingen die aan God worden toegeschreven, leren ons iets over de mens in relatie tot God.

Het zijn bizarre dingen die aan het goddelijke worden toegeschreven.

Het is aan jou om, in het licht van het Evangelie en in samenspraak met je geweten, Gods verborgen rijkdommen in de Schrift te ontdekken.

En in het licht van andere geschriften. Bijvoorbeeld de veda's.

Klopt. De Schrift blijft dan wel, samen met de Traditio, een belangrijke pijler van de Openbaring,

Het zal je niet verbazen dat ik de bijbel niet zie als een openbaring. Het is niet vanuit God naar de mens, het is mensenwerk. Inspirerend op meerdere fronten, dat absoluut wel.

omdat zij ons Christus leert kennen.

Afhankelijk van hoe je Christus definieert. Zelf denk ik dat je Christus nooit in een boek/openbaring kunt leren kennen.

Het leren kennen gaat via de persoonlijke ervaring. Die inderdaad per persoon kan verschillen.

We kunnen haar dus niet zomaar afdoen als "onzinnig."

Dat doe ik ook niet. Ik onderschat het niet, maar overschat het ook niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...voor de verwezenlijking van Zijn plan omtrent de Messias....
Het klinkt heel geloofwaardig zoals jij het schetst. Je vergeet echter dat er wel een prijskaartje aan dat plan hangt. Miljoenen onschuldigen gemarteld en gedood. Het begon bij Abel en eindigt pas na de grote verdrukking. Ik zou Jezus gelijk als broertje van Abel ter wereld hebben laten komen, door Kaïn laten vermoorden als zoenoffer en dan gelijk met de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn begonnen. Ik zou vanuit de hemel al het leed op aarde niet kunnen aanzien als ik de gelegenheid had gehad het te voorkomen, ik zou me zelfs schuldig voelen zolang met de uitvoering van "mijn plan" te wachten. Jij niet?

Gelukkig is er maar één God met één plan, want als alle mensen net als jij een plan moesten hebben dat zou nogal wat zijn hé.

Er zijn inderdaad miljoenen mensen gedood in de loop der eeuwen en ook 'normaal' dood gegaan.Voor al deze mensen is er de hoop van opstanding en de mogelijkheid van eeuwig leven in het vooruitzicht. Bijna alle discipelen en veel eerste christenen stierven als martelaren. Zouden zij dat ondergaan hebben moesten zij die hoop niet hebben of dat lijden doorstaan hebben voor een leugen ?

Leg jij de schuld bij God van de miljoenen doden, hetzij door oorlog, hetzij door hongersnood of nog anderen oorzaken ? Is de mens dan niet verantwoordelijk voor zijn misdaden, uitvinders van allerlei vernietigingswapens ?

God heeft geboden gegeven om ons daaraan te houden. Door ze niet in acht te nemen zien we wat er van de wereld is geworden.

Ergens zegt de Schrift dat het niet aan de mens is zijn eigen wegen te bewandelen.

God heeft bewezen dat deze uitspraak werkelijkheid is geworden. Al die eeuwen heeft de mens geheerst over de mens ten zijne nadele. Alhoewel jij het niet kan begrijpen heeft God de tijd gelaten aan de mens om te bewijzen dat men zonder God de aarde niet kan besturen !

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...voor de verwezenlijking van Zijn plan omtrent de Messias....
Het klinkt heel geloofwaardig zoals jij het schetst. Je vergeet echter dat er wel een prijskaartje aan dat plan hangt. Miljoenen onschuldigen gemarteld en gedood.
Er is er maar Een geweest die ooit onschuldig was.

En dat vergat jij even.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En toch was mijn plan heel wat humaner, zeg nu zelf.

Ik kan zelfs nog wel een stapje verder terug gaan, ik had de satan na zijn opstand gelijk gedood, dan was Eva nooit verleid geworden. Het lijkt wel of God bewust de satan op aarde heeft toegelaten om zo Zijn plan met Zijn Zoon uit te kunnen voeren. Ten koste dus zoals ik zei van miljoenen mensen die geen prettige dood zijn gestorven en nog zullen ondergaan.

Maar we moeten het helaas met Zijn plan doen, het is niet anders.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...voor de verwezenlijking van Zijn plan omtrent de Messias....
Het klinkt heel geloofwaardig zoals jij het schetst. Je vergeet echter dat er wel een prijskaartje aan dat plan hangt. Miljoenen onschuldigen gemarteld en gedood.
Er is er maar Een geweest die ooit onschuldig was.

En dat vergat jij even.

Dus baby'tjes zijn ook niet op schuldig? L

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...voor de verwezenlijking van Zijn plan omtrent de Messias....
Het klinkt heel geloofwaardig zoals jij het schetst. Je vergeet echter dat er wel een prijskaartje aan dat plan hangt. Miljoenen onschuldigen gemarteld en gedood. Het begon bij Abel en eindigt pas na de grote verdrukking. Ik zou Jezus gelijk als broertje van Abel ter wereld hebben laten komen, door Kaïn laten vermoorden als zoenoffer en dan gelijk met de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn begonnen. Ik zou vanuit de hemel al het leed op aarde niet kunnen aanzien als ik de gelegenheid had gehad het te voorkomen, ik zou me zelfs schuldig voelen zolang met de uitvoering van "mijn plan" te wachten. Jij niet?

Gelukkig is er maar één God met één plan, want als alle mensen net als jij een plan moesten hebben dat zou nogal wat zijn hé.

Er zijn inderdaad miljoenen mensen gedood in de loop der eeuwen en ook 'normaal' dood gegaan.Voor al deze mensen is er de hoop van opstanding en de mogelijkheid van eeuwig leven in het vooruitzicht. Bijna alle discipelen en veel eerste christenen stierven als martelaren. Zouden zij dat ondergaan hebben moesten zij die hoop niet hebben of dat lijden doorstaan hebben voor een leugen ?

Leg jij de schuld bij God van de miljoenen doden, hetzij door oorlog, hetzij door hongersnood of nog anderen oorzaken ? Is de mens dan niet verantwoordelijk voor zijn misdaden, uitvinders van allerlei vernietigingswapens ?

God heeft geboden gegeven om ons daaraan te houden. Door ze niet in acht te nemen zien we wat er van de wereld is geworden.

Ergens zegt de Schrift dat het niet aan de mens is zijn eigen wegen te bewandelen.

God heeft bewezen dat deze uitspraak werkelijkheid is geworden. Al die eeuwen heeft de mens geheerst over de mens ten zijne nadele. Alhoewel jij het niet kan begrijpen heeft God de tijd gelaten aan de mens om te bewijzen dat men zonder God de aarde niet kan besturen !

Dus al die nare ziektes?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het klinkt heel geloofwaardig zoals jij het schetst. Je vergeet echter dat er wel een prijskaartje aan dat plan hangt. Miljoenen onschuldigen gemarteld en gedood.
Er is er maar Een geweest die ooit onschuldig was.

En dat vergat jij even.

Dus baby'tjes zijn ook niet op schuldig? L

Ik voel een 'gebroken wereld' aankomen. De mens heeft van nature een 'zondige natuur', komt er maar in....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat is dat toch om onszelf zo slecht te vinden dat God alles met ons mag doen wat Hij wil.

Ik ben verre van volmaakt maar om om nu te zeggen door en door slecht, nee, verre van dat.

Maar het antwoord zal wel zijn dat ik ziende blind ben en zo is overal een antwoord op als God in het geding is. Ik vraag me vaak af in hoe vere gelovigen zich realiseren wat ze zeggen, waar ze zelf achter staan en wat hen aangeleerd is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
En toch was mijn plan heel wat humaner, zeg nu zelf.

Ik kan zelfs nog wel een stapje verder terug gaan, ik had de satan na zijn opstand gelijk gedood, dan was Eva nooit verleid geworden. Het lijkt wel of God bewust de satan op aarde heeft toegelaten om zo Zijn plan met Zijn Zoon uit te kunnen voeren. Ten koste dus zoals ik zei van miljoenen mensen die geen prettige dood zijn gestorven en nog zullen ondergaan.

Maar we moeten het helaas met Zijn plan doen, het is niet anders.

Toch fijn dat je je daar bij neer kunt leggen.

Maar stel voor dat jouw vernietiging van de satan was gebeurd en er niemand ooit ziek was geworden of dood gegaan, dan waren we pas echt overbevolkt geweest. :|

Maar goed, gedane zaken nemen geen keer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat is dat toch om onszelf zo slecht te vinden dat God alles met ons mag doen wat Hij wil.

Er zijn goeden en slechten, maar niemand is perfekt.Beide soorten worden uitgenodigd tot de bruiloft ;)

De mens is natuurlijk een oneerlijk wezen wat genetisch al vanaf zeer jonge leeftijd liegt en bedriegt en altijd het liefst een ander de schuld geeft van wat hij fout doet.

Dat zit in zijn natuur, net als dat een kat een lief vogeltje vangt en opvreet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...Maar stel voor dat jouw vernietiging van de satan was gebeurd en er niemand ooit ziek was geworden of dood gegaan, dan waren we pas echt overbevolkt geweest. :|

Maar goed, gedane zaken nemen geen keer.

Gedane zaken nemen inderdaad geen keer. Voor wie het paradijs letterlijk neemt, dat moest wel fout gaan want we pasten natuurlijk nooit met miljarden in dat paradijs. Maar God had daar vast wel wat op gevonden, bv. door je zonder overlijden na een tijdje op te nemen in de hemel zoals met Henoch gebeurd schijnt te zijn. Maar Gods plan was dus anders, de mens moest zondaar worden om Zijn heilsplan uit te kunnen voeren. En daar zijn wij mooi klaar mee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@violist,

Ik kan er ook niets mee met erfzonde...omdat Eva en Adam ongehoorzaam zouden zijn zijn we belast? Ik heb genoeg aan mijn eigen fouten.

Toch blijft het me diep raken Jezus sterven, je zult het niet begrijpen, ik begrijp het zelf ook niet. Want tegelijkertijd denk ik.....waarom was zo'n offer nodig? Maar Jezus zit in mijn genen ik heb het vaker geschreven, Hij zit er diep in, maar als niet gelovige moet het bizar zijn. :?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat je als kind zijnde hoort maakt altijd indruk en blijft hangen.

Dat heeft dus niets met een aangeboren godsbesef te maken en ook niet omdat het de waarheid zou zijn. Enkel omdat ouders of de school dat op een kind overbrengen.

Alleen Jezus was goed en wij zijn slecht. En God is goed want die stuurde zijn Zoon.

Maar wat er aan vooraf ging, hoe het allemaal kwam, daar levert men liever geen commentaar op want dan loop je vast.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat je als kind zijnde hoort maakt altijd indruk en blijft hangen.

Dat heeft dus niets met een aangeboren godsbesef te maken en ook niet omdat het de waarheid zou zijn. Enkel omdat ouders of de school dat op een kind overbrengen.

Alleen Jezus was goed en wij zijn slecht. En God is goed want die stuurde zijn Zoon.

Maar wat er aan vooraf ging, hoe het allemaal kwam, daar levert men liever geen commentaar op want dan loop je vast.

Nee hoor.

Adam en Eva gehoorzaanden niet God maar de slang, wat inhield dat ze de slang tot heerser over hen kozen.

Nou, dat hebben ze geweten.Zeg niet dat ze niet gewaarschuwd waren.

Wees blij dat er een herkansing is, waarin God verzoening aanbiedt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...Toch blijft het me diep raken Jezus sterven, je zult het niet begrijpen, ik begrijp het zelf ook niet...

Ken je de Matheüs passion? Ook veel ongelovigen worden daar door geraakt.

En niet omdat zij zich zondaar voelen maar omdat dat stuk alles biedt waar ieder mens wel eens mee te maken heeft gehad, woede, haat, angst, verdriet, onrecht, liefde, onmacht en noem maar op. De kerk heeft dat allemaal op Jezus kunnen projecteren maar t had net zo goed een ander historisch figuur kunnen zijn, buiten een religie om.

Dat Jezus sterven iemand raakt is dus niet abnormaal, t zou raar zijn wanneer iemand dat niets zou doen. Wat anders is het om er door geraakt te worden dat God Hem stuurde.

Dan moet je daar wel de noodzaak van inzien, je zelf te slecht vinden om goed te doen en in dat slangengedoe van hierboven geloven. Pratende slangen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...Toch blijft het me diep raken Jezus sterven, je zult het niet begrijpen, ik begrijp het zelf ook niet...

Ken je de Matheüs passion? Ook veel ongelovigen worden daar door geraakt.

En niet omdat zij zich zondaar voelen maar omdat dat stuk alles biedt waar ieder mens wel eens mee te maken heeft gehad, woede, haat, angst, verdriet, onrecht, liefde, onmacht en noem maar op. De kerk heeft dat allemaal op Jezus kunnen projecteren maar t had net zo goed een ander historisch figuur kunnen zijn, buiten een religie om.

Dat Jezus sterven iemand raakt is dus niet abnormaal, t zou raar zijn wanneer iemand dat niets zou doen. Wat anders is het om er door geraakt te worden dat God Hem stuurde.

Dan moet je daar wel de noodzaak van inzien, je zelf te slecht vinden om goed te doen.

Misschien moet je dat hele zondaargebeuren vergeten en gewoon wat doen met wat je raakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@violist,

Ik kan er ook niets mee met erfzonde...omdat Eva en Adam ongehoorzaam zouden zijn zijn we belast? Ik heb genoeg aan mijn eigen fouten.

Erfzonde is een christelijke uitvinding van later, de joden kennen het ook helemaal niet. En zeggen exact wat jij ook zegt.

Laat de erfzonde gewoon los, het helpt je niet verder en bezwaart je alleen maar.

Toch blijft het me diep raken Jezus sterven, je zult het niet begrijpen, ik begrijp het zelf ook niet. Want tegelijkertijd denk ik.....waarom was zo'n offer nodig?

Zo'n offer was ook niet nodig, ik heb het los kunnen laten en dat heeft veel positiefs gebracht.

Maar Jezus zit in mijn genen ik heb het vaker geschreven, Hij zit er diep in, maar als niet gelovige moet het bizar zijn. :?

Nee hoor. Als ex-gelovige klinkt dat niet bizar.

Maar vier eens niet zijn dood, maar vier zijn leven. Zijn betekenis zit in zijn leer, niet in zijn sterven.

Het vertrouwen dat hij uitspreekt in jou en mij, dat zou een stimulans moeten (mogen) zijn.

Richt je op het positieve in jezelf.

Jezus geeft aan dat je daar meer dan genoeg van hebt. Laat dat je leidraad zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@violist,

Ik kan er ook niets mee met erfzonde...omdat Eva en Adam ongehoorzaam zouden zijn zijn we belast? Ik heb genoeg aan mijn eigen fouten.

Toch blijft het me diep raken Jezus sterven, je zult het niet begrijpen, ik begrijp het zelf ook niet. Want tegelijkertijd denk ik.....waarom was zo'n offer nodig? Maar Jezus zit in mijn genen ik heb het vaker geschreven, Hij zit er diep in, maar als niet gelovige moet het bizar zijn. :?

Tsja, het Grote Voorbeeld van een mensenoffer, vergeving, ook al is het niet je eigen schuld maar die van 739 generaties geleden, kan alleen door een mens te offeren. In feite is het hele christendom dus gebaseerd op het verheerlijken van een geval bloedwraak; hij stierf voor onze fouten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Tsja, het Grote Voorbeeld van een mensenoffer, vergeving, ook al is het niet je eigen schuld maar die van 739 generaties geleden, kan alleen door een mens te offeren. In feite is het hele christendom dus gebaseerd op het verheerlijken van een geval bloedwraak; hij stierf voor onze fouten.

Klein detail: God laat in de Tenach blijken faliekant tegen mensenoffers te zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat Eva van de boom at was geen verassing voor God, Hij had zijn plan al klaar liggen.

Zijn Zoon was er om gedood te worden, ondanks dat het begrip Dood in de hemel niet eens bestond. Toen de satan nog om Gods troon stond te juichen en de aarde er nog moest komen zag God in gedachten het bloed van zijn Zoon al vloeien, een wel doordacht plan voor de "grondlegging der wereld". Een aarde scheppen met mensen erop die je eigen Zoon gaan vermoorden. Zoiets kan alleen maar in de fantasie van een mens ontstaan, een God die hoog in de hemel een scenario bedenkt om zijn eigen Zoon op te kunnen offeren om daarna tot in alle eeuwigheid de dank van zijn gelovigen in ontvangst te nemen. Paulus voorop en de hele meute christenen achter hem aan. Ze zijn "gered". Waarvan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat Eva van de boom at was geen verassing voor God, Hij had zijn plan al klaar liggen.

Zijn Zoon was er om gedood te worden, ondanks dat het begrip Dood in de hemel niet eens bestond. Toen de satan nog om Gods troon stond te juichen en de aarde er nog moest komen zag God in gedachten het bloed van zijn Zoon al vloeien, een wel doordacht plan voor de "grondlegging der wereld". Een aarde scheppen met mensen erop die je eigen Zoon gaan vermoorden. Zoiets kan alleen maar in de fantasie van een mens ontstaan, een God die hoog in de hemel een scenario bedenkt om zijn eigen Zoon op te kunnen offeren om daarna tot in alle eeuwigheid de dank van zijn gelovigen in ontvangst te nemen.

Als je het vermeende offer eruit haalt, kun je de bijbel heel anders lezen. Komt er veel meer naar voren.

Het vermeende offer vertroebelt veel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid