Spring naar bijdragen
Morphogenesis

Mensenoffers

Aanbevolen berichten

En dan kan ik me ontzettend kwaad maken op gelovigen die God verdedigen dat Hij nooit meer ingrijpt omdat alles volgens zijn plan verloopt, we alles aan onszelf te danken hebben en dat niemand zijn rechtvaardige straf zal ontgaan, als het nu niet is dan na zijn dood. En omdat we nu niet meer opgevoed behoeven te worden omdat we zogenaamd volwassen zijn geworden. Éen hartaanval en God had een groot drama kunnen voorkomen, veel onschuldige kinderen lees ik. Als mens sta je machteloos tegen dit soort lafaards.

En heel opmerkelijk, als God echt nodig is is Hij er niet en wel graag een offer van ons in ontvangst nemen, dat geeft te denken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

HJW, soms heb je bepaalde kennis nodig om verder te komen, maar moet je eerst klaar zijn om haar te ontvangen.

Om te kunnen opereren, heeft de chirurg kennis en goed gereedschap nodig. Maar voordat hij die kennis en gereedschappen kan ontvangen, moet hij wel de juiste gesteldheid en geestelijke rijpheid ontwikkelen om op volwassen wijze de buitengewoon verantwoordelijke functie te kunnen uitoefenen.

De geschiedenis leert ons dat de mens niet massaal geestelijk rijp genoeg is gebleken om met haar rentmeesterschap in combinatie met de kennis van goed en kwaad om te gaan. Onze leefwijze is gebouwd op massale uitbuiting van mens en dier, uitputting van natuurlijke bronnen en op oorlog en geweld.

We hebben deze verschrikkingen nodig voor een comfortabele, welvarende leefwijze, meer nog dan we willen toegeven. Als defensiemechanisme sluiten we daarom de ogen ervoor, of bagatelliseren het, om ons geweten te sussen. Dit doen we vaker onbewust dan bewust.

Uiteindelijk overwint het goede wel altijd en is de mens ook in staat gebleken zich om te keren van zeer kwalijke leefwijzen, maar het gaat bepaald niet erg van harte. Daar komt altijd hardleersheid, geweld en bekrompenheid bij kijken, keer op keer.

Er is echter geen weg meer terug. Zodra je iets weet, ook al is die kennis op afschuwelijke wijze opgedaan, kun je het niet meer niet-weten. En zodra die kennis levensreddend is, kun je het niet zomaar meer negeren.

De weg die de mens is ingeslagen, is niet zonder meer te keren. Geestelijke rijpheid vraagt daarom nu een harde, persoonlijke weg van onthechting, kwetsbaarheid en dienstbaarheid. En hoe meer men die weg inslaat, hoe meer men begrijpt wat daarmee bedoeld wordt.

In Matteüs 5 zegt Jezus onder meer dit:

Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.

Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven.

Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.

Hij leert dus dat dat defensiemechanisme omlaag moet, dat je diep begaan moet zijn met het onrecht in de wereld. Ook en vooral als het jouw comfort raakt.

Om vervolgens samen met Hem, stukje bij beetje, die weg van zachtmoedigheid, onthechting en barmhartigheid te gaan, door gebed, sacramenten en naastenliefde. Door jezelf te geven aan God en aan de ander, ook als de ander daar vervolgens misbruik van maakt en je mogelijk misschien zelfs beschadigd door getreiter of door geweld.

Dat is dan het kruis dat erbij hoort, waarvan Christus je vraagt die op je te nemen.

Jezus heeft voorgedaan hoe dat moet en is tot in de dood ons liefdevol nabij gebleven. Alles wat het menselijk leven is, dus ook het lijden en dood, heeft Hij zo geheiligd en tot de zijne gemaakt. Opdat het menselijk leven in al haar facetten weer terug naar God kan leiden, zelfs als we gezondigd hebben.

Hij leidde zacht gezegd geen makkelijk leven, maar wel een mooi leven. Wij worden daarom ook opgeroepen om niet naar gemak te zoeken, maar naar het mooie, het goede. Ook als dat pijn doet, ook als je (veel) tegenstand ontmoet.

Want als niets je nog ongelukkig kan maken, zelfs het lijden en de dood niet, maar alles wat je gebeurt je vredig aan God kan opdragen, wie kan jou dan nog scheiden van de liefde van Christus? Wie kan jou dan nog ooit iets maken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
En dan kan ik me ontzettend kwaad maken op gelovigen die God verdedigen dat Hij nooit meer ingrijpt omdat alles volgens zijn plan verloopt, we alles aan onszelf te danken hebben en dat niemand zijn rechtvaardige straf zal ontgaan, als het nu niet is dan na zijn dood. En omdat we nu niet meer opgevoed behoeven te worden omdat we zogenaamd volwassen zijn geworden. Éen hartaanval en God had een groot drama kunnen voorkomen,
Volgens mij moet jij ook erg oppassen vor dergelijke kwaaltjes.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Aanslag in Nice. Vrachtwagen rijdt op massa in, tot nu toe 84 doden. Hier meer nieuws en informatie erover.

200 people were killed by a suicide bomber in Iraq on July 4th. I didn't see any Iraqi flags on Facebook

201 mensen kwamen op 4 july om in Irak bij een vergelijkbare aanslag.

Geen enkele iraakse vlag gezien op Facebook... :|

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
....... Éen hartaanval en God had een groot drama kunnen voorkomen,
Volgens mij moet jij ook erg oppassen vor dergelijke kwaaltjes.

Dank je voor je advies maar ik deed al mijn best. Ik sport veel, rook niet, drink niet, eet gezond en probeer me niet al te veel op te winden over mensen die achter de daden van de God in het OT staan en niet kritisch naar hun God in het heden durven te kijken maar dat laatste blijft moeilijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Aanslag in Nice. Vrachtwagen rijdt op massa in, tot nu toe 84 doden. Hier meer nieuws en informatie erover.

200 people were killed by a suicide bomber in Iraq on July 4th. I didn't see any Iraqi flags on Facebook

201 mensen kwamen op 4 july om in Irak bij een vergelijkbare aanslag.

Geen enkele iraakse vlag gezien op Facebook... :|

Niet grof bedoeld maar wel waar: ik heb geen Irakese vrienden op Facebook en ook geen vrienden die wel eens in Irak zijn geweest.

Ik bedoel maar te zeggen dat Irak ver weg is en het is een bekend verschijnsel dat dergelijke zaken meer impact hebben naarmate ze dichterbij zijn of er bekenden of bekend terrein bij is betrokken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een andere manier waarop het kwaad volgens de Bijbel met worden tegen gegaan is steniging van ongehoorzame kinderen, totdat de dood er op volgt.

Deuteronomium 21, 18-21.

Een opstandige, ongehoorzame zoon moet voor de oudsten worden geleid en bij de stadspoort worden gestenigd, tot de dood er op volgt. Zo zal het kwaad in de kiem worden gesmoord.

Tsja, het is maar hoe je met kinderen om wil gaan, persoonlijk lijkt het mij niet zo'n goede methode, maar de Bijbel, en ensen die hem volledig als god's woord zien, denken daar dus anders over.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
....... Éen hartaanval en God had een groot drama kunnen voorkomen,
Volgens mij moet jij ook erg oppassen vor dergelijke kwaaltjes.

Dank je voor je advies maar ik deed al mijn best. Ik sport veel, rook niet, drink niet, eet gezond en probeer me niet al te veel op te winden over mensen die achter de daden van de God in het OT staan en niet kritisch naar hun God in het heden durven te kijken maar dat laatste blijft moeilijk.

Het oude testament (zou beter Oude Verbond genoemd kunnen worden, een testament maak je maar 1 keer)

was van toepassing op de israelieten, niet op de heidenen.

Die hebben hun geweten tot leefregel.

Rom 2:14:want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.

15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

- See more at: http://herzienestatenvertaling.nl/tekst ... eNdmb.dpuf

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Niet grof bedoeld maar wel waar: ik heb geen Irakese vrienden op Facebook en ook geen vrienden die wel eens in Irak zijn geweest.

Ik bedoel maar te zeggen dat Irak ver weg is en het is een bekend verschijnsel dat dergelijke zaken meer impact hebben naarmate ze dichterbij zijn of er bekenden of bekend terrein bij is betrokken.

En ook niets grofs aan. Niets erger tijdens zo'n gebeurtenis dan mensen die, wanneer je rouwt om een aanslag, je verwijten dat er zoveel aanslagen zijn, misschien nog erger dan deze, zodat je je schuldig zou moeten voelen om een volstrekt onschuldige emotie als verdriet om de doden.

Alsof je vol droefheid je geliefde aan het begraven bent, terwijl er iemand roept dat er zoveel mensen overlijden, vaak nog veel erger en gruwelijker, en dat je daar toch ook niet om jankt. Voor zo iemand past maar één behandeling: vriendelijk doch dringend de deur uitzetten en pas weer toelaten als diegene weer normaal kan doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...Het oude testament (zou beter Oude Verbond genoemd kunnen worden, een testament maak je maar 1 keer) was van toepassing op de israelieten, niet op de heidenen.

Die hebben hun geweten tot leefregel....

Ik vind het sowieso al belachelijk om te geloven dat er een God bestaat die een verbond sluit met éen familie en hun nakomelingen. En dat pas duizenden jaren later de rest van de wereldbevolking in aanmerking komt voor ....ja voor wat? Mensen die zeggen dat hun God een verbond met hen heeft gesloten en dat ze in zijn naam anderen hun wil mogen opleggen behoren opgesloten te worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stel je toch voor dat je kinderen hebt die nooit ongehoorzaam zijn. Wat een saaie pieten zijn dat.

Stel je voor dat kinderen in zulke mate ongehoorzaam zijn dat ze bij overtreding hun leven wagen :|:| Zo erge gevolgen kunnen ongehoorzaamheid hebben.

Nog een les hieruit te leren is dat ze waren verwittigd !

Tja, wat is er nu zo erg aan ongehoorzaamheid vraag je u af :?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En had God niet iets te veel geduld met de nazie-beulen? Vond hij het vergassen van 5 miljoen Joden nog net toelaatbaar voor Hij middels de geallieerden ingreep?

Zag Hij bij het vergassen van de eerste Joden niet aankomen dat de nazie's alsmaar door zouden gaan?

Wat wil je violist dat God heden ten dage ingrijpt bij alles wat verkeerd loopt op onze wereld ?

Moet hij ingrijpen als er ergens een moord gebeurt, een verkrachting, bij misbruik van kinderen, diefstal, bedriegerij, geweldpleging, hongersnood dreigt, ongevallen van welke aard ook, met auto's, treinen, vliegtuigen, ..... en daarbij bedenken dat we met 7 miljard zijn. Reken daar dan nog de oorlogen bij die woeden in vele landen, conflicten die nooit opgehouden zijn te bestaan na WO. II. Zoals je schrijft zijn er erge dingen die gebeuren tijdens oorlogen.

En dan ? Stel dat hij op één dag een verkrachter, een moordenaar, een dief, een pedofiel, geweldenaar..... stopt zodat het delict niet plaats grijpt, is daarmee de kous af ? Die dingen gebeuren ettelijke keren op één dag over gans de wereld. De volgende dag kan het weer herbeginnen, de slechten blijven immers bestaan. Opnieuw ingrijpen om slechte daden te stoppen ? Is dat de oplossing die je ziet om onschuldige slachtoffers te vermijden ?

Of is het beter een oplossing zoals God reeds toepaste op bv. Sodom en Gomorra waarbij hij zijn getrouwen het leven spaarde ? Of denken we aan de universele vloed waarbij hij alle slechte mensen vernielde en 8 getrouwe personen werden gered ?

Als God ziet dat mensen steeds maar slecht doen, kijk naar de hedendaagse aanslagen, heeft Hij dan niet het recht Zijn getrouwe dienaars te redden ? Hij zal dat doen zoals Hij beloofd heeft in Zijn Woord. Net zoals ten tijde van Noach, zal God tussenkomen in de mensheid en Zijn getrouwen redden. Daar staat dan over tegenover dat Hij de slechten moet vernielen wil Hij eeuwige vrede enz ekerheid geven aan Zijn volk.

Onze rechtsystemen verwijderen de overtreders van de wet door ze in gevangenissen te zetten, maar dit zijn maar tijdelijke oplossingen. Hoeveel hervallen er niet in hun slechte gewoontes ? Wie heeft graag die kwaaddoeners in hun buurt ?

Natuurlijk hoor ik je al zeggen dat ze zich kunnen herpakken, maar kan je daar zo zeker van zijn ?

Als iets zodanig in slechte staat is, bv. een huis, beter afbreken en een nieuw huis bouwen, ja ? Zo niet kan je er wat aan maskeren, maar de gebreken zullen al weer vlug de kop opsteken en kan je blijven herstellen.

Plezant is anders ! Een kleine vergelijking maar voor goed begrip vatbaar.

Geduld is een schone deugd, en als God zoveel geduld heeft is het omdat Hij wil dat mensen inzien dat ze verkeerd bezig zijn. Aan ieder van ons om de goede keuze te maken en zich onder Zijn getrouwen te bevinden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...Het oude testament (zou beter Oude Verbond genoemd kunnen worden, een testament maak je maar 1 keer) was van toepassing op de israelieten, niet op de heidenen.

Die hebben hun geweten tot leefregel....

Ik vind het sowieso al belachelijk om te geloven dat er een God bestaat die een verbond sluit met éen familie en hun nakomelingen. En dat pas duizenden jaren later de rest van de wereldbevolking in aanmerking komt voor ....ja voor wat?

Een verbond komt van 2 kanten, niemand verplichtte het joodse volke om een deelnemer te worden, evenmin wordt jij ergens toe gedwongen.

Ik snap werklijk niet waar je je druk om maakt.Denk aan je hart.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...Het oude testament (zou beter Oude Verbond genoemd kunnen worden, een testament maak je maar 1 keer) was van toepassing op de israelieten, niet op de heidenen.

Die hebben hun geweten tot leefregel....

Ik vind het sowieso al belachelijk om te geloven dat er een God bestaat die een verbond sluit met éen familie en hun nakomelingen. En dat pas duizenden jaren later de rest van de wereldbevolking in aanmerking komt voor ....ja voor wat?

Een verbond komt van 2 kanten, niemand verplichtte het joodse volke om een deelnemer te worden, evenmin wordt jij ergens toe gedwongen.

Ik snap werklijk niet waar je je druk om maakt.Denk aan je hart.

Geen zorgen Antilope, ik zie de humor van jou pogingen jouw God te verdedigen nog wel in.

Telkens valt het me weer op de jij geen eigen mening hebt als het om een dubieuze daad van jouw God gaat maar alles van Hem per definitie goedkeurt, dat vind ik van de ene kant onbegrijpelijk maar van de andere kant ook wel weer komisch om te lezen, alsof alles in het OT letterlijk is gebeurd.

Overigens dacht ik bij mijn opmerking niet aan een verbond tussen jouw God en mij maar aan de volkeren in de tijd van Abraham waar hij geen verbond mee sloot. Ik lees namelijk nergens dat Hij bij andere volkeren ook langs is geweest om ergens aan deel te nemen.

Dit heeft trouwens niets meer met mensenoffers te maken.

Als je nog meer over dat verbond kwijt wil maak dan maar een nieuwe topic aan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...Het oude testament (zou beter Oude Verbond genoemd kunnen worden, een testament maak je maar 1 keer) was van toepassing op de israelieten, niet op de heidenen.

Die hebben hun geweten tot leefregel....

Ik vind het sowieso al belachelijk om te geloven dat er een God bestaat die een verbond sluit met éen familie en hun nakomelingen. En dat pas duizenden jaren later de rest van de wereldbevolking in aanmerking komt voor ....ja voor wat? Mensen die zeggen dat hun God een verbond met hen heeft gesloten en dat ze in zijn naam anderen hun wil mogen opleggen behoren opgesloten te worden.

Heb je er wel eens bij stil gestaan dat de Joden 't volk waren dat uiteindelijk monotheisme groot maakte? In die zin zou je dus die teksten kunnen opvatten...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
HJW, soms heb je bepaalde kennis nodig om verder te komen, maar moet je eerst klaar zijn om haar te ontvangen.

Om te kunnen opereren, heeft de chirurg kennis en goed gereedschap nodig. Maar voordat hij die kennis en gereedschappen kan ontvangen, moet hij wel de juiste gesteldheid en geestelijke rijpheid ontwikkelen om op volwassen wijze de buitengewoon verantwoordelijke functie te kunnen uitoefenen.

Als wij de geestelijke rijpheid niet hebben, moeten we ook niet de instrumenten in handen krijgen die boven onze capaciteiten uitgaan.

Een chirurg mag ook pas opereren als we zeker weten als hij/zij ertoe in staat is.

De geschiedenis leert ons dat de mens niet massaal geestelijk rijp genoeg is gebleken om met haar rentmeesterschap in combinatie met de kennis van goed en kwaad om te gaan.

Dus fout van God om het dan wel te geven. Boom weghouden als de mens er nog niet aan toe is.

We hebben deze verschrikkingen nodig voor een comfortabele, welvarende leefwijze, meer nog dan we willen toegeven.

Het kapitalistische systeem vraagt om een voortdurende (materiele) groei. Dat is het rotte in het fundament van het systeem. Het moment komt onvermijdelijk dat de aarde het niet meer volhoudt.

Er is echter geen weg meer terug. Zodra je iets weet, ook al is die kennis op afschuwelijke wijze opgedaan, kun je het niet meer niet-weten. En zodra die kennis levensreddend is, kun je het niet zomaar meer negeren.

Welke kennis is levensreddend ?

Geestelijke rijpheid vraagt daarom nu een harde, persoonlijke weg van onthechting, kwetsbaarheid en dienstbaarheid. En hoe meer men die weg inslaat, hoe meer men begrijpt wat daarmee bedoeld wordt.

Geestelijke rijpheid vraagt om meer afstemming op de Bron. De rest wordt u gegeven.

De bijbel leert ook:

als gij gelooft de werken die ik doe, zult gij ze ook doen.....en grotere.

Als gij het geloof hebt van een mosterdzaadje.......

Dit laatste betekent niet dat je een heel klein geloof nodig hebt, het houdt in dat je weet wat in je ware natuur zit. Als het mosterdzaadje tot iets groots en moois uitgroeit, is dat geen hoogmoed van het zaadje, het volgt slechts haar natuur.

Zo ook met ons als wij uitgroeien/herinneren wie we werkelijk zijn en welke grootsheid wij in ons hebben.

Dat is geen hoogmoed, maar slechts het volgen van onze natuur.

Om vervolgens samen met Hem, stukje bij beetje, die weg van zachtmoedigheid, onthechting en barmhartigheid te gaan, door gebed, sacramenten en naastenliefde.

Oftewel: the hard way.

Het gaat om het herinneren en er voor openstaan. Dat is een andere methode.

Jezus heeft voorgedaan hoe dat moet

Dat klopt. Jezus heeft het niet voor ons gedaan, hij heeft het ons voorgedaan.

Niet hem volgen, maar zoeken wat hij heeft gezocht: eenheid.

Opdat het menselijk leven in al haar facetten weer terug naar God kan leiden, zelfs als we gezondigd hebben.

Het goddelijke oordeelt niet, dus het juk van de zonde kunnen we ons gerust van bevrijden.

Ook als dat pijn doet, ook als je (veel) tegenstand ontmoet.

Het doet geen pijn, je ontmoet wel veel tegenstand. Maar dat raakt mij niet persoonlijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind het sowieso al belachelijk om te geloven dat er een God bestaat die een verbond sluit met éen familie en hun nakomelingen. En dat pas duizenden jaren later de rest van de wereldbevolking in aanmerking komt voor ....ja voor wat? Mensen die zeggen dat hun God een verbond met hen heeft gesloten en dat ze in zijn naam anderen hun wil mogen opleggen behoren opgesloten te worden.

Ik vind het sowieso al belachelijk om te geloven dat er zomaar een kosmos en leven is ontstaan. Maar de Bijbelse verbonden gaan over God's plan om de wereld tot Hem terug te voeren. En dat mensen die bij het verbond horen in Zijn naam een ander hun wil mogen opleggen is gewoon onwaar en nergens op gebaseerd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
.... En dat mensen die bij het verbond horen in Zijn naam een ander hun wil mogen opleggen is gewoon onwaar en nergens op gebaseerd.

Er zijn nog steeds gelovigen die denken dat de Joden vanuit Egypte het land Kanaän van hun God mochten veroveren en de oorspronkelijke bewoners op zijn bevel moesten doden.

Ik ben het met je eens dat dat nergens op is gebaseerd, enkel op wat bijbelverhalen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
.... En dat mensen die bij het verbond horen in Zijn naam een ander hun wil mogen opleggen is gewoon onwaar en nergens op gebaseerd.

Er zijn nog steeds gelovigen die denken dat de Joden vanuit Egypte het land Kanaän van hun God mochten veroveren en de oorspronkelijke bewoners op zijn bevel moesten doden.

Ik ben het met je eens dat dat nergens op is gebaseerd, enkel op wat bijbelverhalen.

Nogmaals: Je hebt het over de opdracht voor een bepaald volk in een bepaalde tijd. Moeten we dit volgens jou universeel opvatten?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
...Het oude testament (zou beter Oude Verbond genoemd kunnen worden, een testament maak je maar 1 keer) was van toepassing op de israelieten, niet op de heidenen.

Die hebben hun geweten tot leefregel....

Ik vind het sowieso al belachelijk om te geloven dat er een God bestaat die een verbond sluit met éen familie en hun nakomelingen. En dat pas duizenden jaren later de rest van de wereldbevolking in aanmerking komt voor ....ja voor wat?

Een verbond komt van 2 kanten, niemand verplichtte het joodse volke om een deelnemer te worden, evenmin wordt jij ergens toe gedwongen.

Ik snap werklijk niet waar je je druk om maakt.Denk aan je hart.

Nou, niemand werd verplicht... om dan toch maar eens terug te komen bij het topic. In dit geval vielen er 3000 doden in het kader van wat jij noemt "niemand verplichte het Joodse volk om deelnemer te worden'...

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:Toen ging Mo̱zes in de poort van de legerplaats staan en zei: „Wie staat aan Jehovah’s zijde? [Die kome] tot mij!†Hierop vergaderden alle zonen van Le̱vi zich tot hem. 27 Nu zei hij tot hen: „Dit heeft Jehovah, de God van I̱sraël, gezegd: ’Ieder van U plaatse zijn zwaard aan zijn zijde. Gaat van poort tot poort de legerplaats door en weer terug en doodt, ieder zijn broeder en ieder zijn naaste en ieder zijn intieme kennis. 28 Toen deden de zonen van Le̱vi zoals Mo̱zes had gezegd, zodat er op die dag van het volk ongeveer drieduizend man vielâ€

Zo doet ISIS dat tegenwoordig nog steeds.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nou, niemand werd verplicht... om dan toch maar eens terug te komen bij het topic. In dit geval vielen er 3000 doden in het kader van wat jij noemt "niemand verplichte het Joodse volk om deelnemer te worden'...

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:Toen ging Mo̱zes in de poort van de legerplaats staan en zei: „Wie staat aan Jehovah’s zijde? [Die kome] tot mij!†Hierop vergaderden alle zonen van Le̱vi zich tot hem. 27 Nu zei hij tot hen: „Dit heeft Jehovah, de God van I̱sraël, gezegd: ’Ieder van U plaatse zijn zwaard aan zijn zijde. Gaat van poort tot poort de legerplaats door en weer terug en doodt, ieder zijn broeder en ieder zijn naaste en ieder zijn intieme kennis. 28 Toen deden de zonen van Le̱vi zoals Mo̱zes had gezegd, zodat er op die dag van het volk ongeveer drieduizend man vielâ€

Zo doet ISIS dat tegenwoordig nog steeds.

Waarom haal je de verzen aan zonder te kennen te geven waarom dit gebeurde ? Enkele verzen hoger verhaalt het hoofdstuk dat Mozes op de berg Sinaï was en onder zijn afwezigheid het volk een gouden kalf had gemaakt en zij hadden een groot feest opgezet ter aanbidding van dit kalf. (waarschijnlijk naar de wijze waarop de Egytenaren de stier Apis aanbaden, en waarom in Indië nog altijd de koe een heilig dier is).

Natuurlijk was Jehovah in toorn als men weet dat Hij hen bevrijdde uit de slavernij van Egypte, hen gered had door de Rode zee te splitsen zodat ze ontkwamen aan farao en zijn leger. En dit was dan hun dank jegens hun Redder, God ? Toen Mozes vroeg : 'wie staat aan Jehovah's zijde ? ' dan nog weigerden er een groot aantal de kant van God te nemen. Zo zie je he mensen getuigen geweest zijn van de wonderen verricht door God en zich toch aan afgoderij overgeven. Jezus deed ook wonderen en toen ook geloofden velen niet in hem !

Waar zie jij de gelijkenis met ISIS :?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid