Spring naar bijdragen
Thorgrem

[islam]vervolging bekeerlingen

Aanbevolen berichten

Aangezien er toch een handjevol moslims aanwezig is wil ik dankbaar even van de gelegenheid gebruikmaken voor de volgende vraag:

In enkele islamitische landen is het verboden voor de christelijke gemeenschappen aldaar (die er veelal voor de islam waren) om te evangeliseren. Waarom is dit?

In islamitische landen is een moslim die zich bekeerd tot het christendom zijn leven niet zeker. Waarom is dat?

In Nederland worden ook regelmatig voormalige moslims bedreigd en/of mishandeld. Waarom is dat?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Alvas hartelijk dank.

Een antwoord 'uit de losse pols' mag overigens ook hoor. Het is niet zo dat je heel wat bronnen bij elkaar hoeft te zoeken om een antwoord te geven. Ik ben gewoon benieuwd naar de zienswijze van een gemiddelde moslim over dit soort dingen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mensen van het Verbond de niet-moslims in een Shariahland.

Het gaat over Omar Ibn Al Khataab hij behoort tot de 'Vier Rechtgeleide Kaliefen' en was één van de metgezellen van Mohammed (vrede zij met hem). Wegens zijn onbetwiste rechtvaardigheid kreeg hij van Mohammed (vrede zij met hem) de bijnaam al-Faroek en was hij samen met Aboe Bakr de meest intieme raadsman van Mohammed (vrede zij met hem).

De video is zeker de moeite waard. Gaat over christenen en joden in een sharia land. Zie link

Bekijk het en laat maar horen wat je er van vindt.

Ps. Heb verder niks met de organisatie maar dit filmpje vond ik gepast als soort van antwoord op jou vraag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Mensen van het Verbond de niet-moslims in een Shariahland.

Het gaat over Omar Ibn Al Khataab hij behoort tot de 'Vier Rechtgeleide Kaliefen' en was één van de metgezellen van Mohammed (vrede zij met hem). Wegens zijn onbetwiste rechtvaardigheid kreeg hij van Mohammed (vrede zij met hem) de bijnaam al-Faroek en was hij samen met Aboe Bakr de meest intieme raadsman van Mohammed (vrede zij met hem).

De video is zeker de moeite waard. Gaat over christenen en joden in een sharia land. Zie

Bekijk het en laat maar horen wat je er van vindt.

Ps. Heb verder niks met de organisatie maar dit filmpje vond ik gepast als soort van antwoord op jou vraag.

Maar als we het i.p.v. een jood of christen hebben. Laat ik aannemen dat jij gelijk hebt dat die in sommige streng islamitische landen in het gunstigste geval 'gedoogd' worden. Maar hoe zit het dan met moslims die geen moslim meer willen zijn en christen worden?

Die worden door hun familie niet meer geaccepteerd, en hebben het in die landen erg zwaar en worden vervolgd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kunt best als christen of jood in moslimlanden wonen, ook in Iran bestaan christelijke en joodse gemeenschappen met publieke plaatsen voor eredienst. Het is alleen niet toegestaan om de Islam te verlaten voor een andere religie. De straf daarop is dood door onthoofding. Dat is van oudsher zo geweest.

Het is daarom ook dat bijvoorbeeld bekeringsgezinde evangelische christenen wel vervolgd worden in Iran en de aanwezige Chaldeese christenen met rust worden gelaten en een grote kathedraal kunnen bedienen in Teheran. Ook joden en zoroastristen zijn erkend en beschermd door de Iraanse wet zolang ze geen proselitisme bedrijven.

Een bijkomende regel is geloof ik dat niet-islamitische monotheïsten hun heilige boek enkel mogen bezitten in hun eigen heilige taal. Het is dus niet de bedoeling om Farsi bijbels te laten rondslingeren. Als katholiek mag je wel rustig de Latijnse vulgaat lezen als je in de bus zit in Teheran.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet goed waarom er altijd gesproken wordt over dat afvalligheid met de dood bestraft wordt in de Islaam, waarom spreekt men alleen over de Islaam. Vooral begrijp ik het niet als christenen en joden ermee komen, want afvalligheid wordt ook met de dood bestraft in hun boeken, en dat je een afvallige moet stenigen. Ook al beweren de christenen dat het oude-testament niet meer telt, hoe je het wend of keert het staat in de BIJBEL.

Zelfs als je de volgende bijbel verzen leest haalt Jezus 1 van de geboden in het oude testament aan "dat wie zijn ouders vervloekt gedood zal worden", hier wijst hij hun erop dat zij zich niet aan de geboden houden, en zo kan je constantere dat die andere geboden zoals dat wie andere goden aanbid ook gewoon geboden zijn waar aan gehouden moest worden.

Matteüs 15 Een twistgesprek met de Farizeeën 15

1 Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: 2 Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? 3 Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods? 4 Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. 5 Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. 6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. 7 Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende:

8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

9 Tevergeefs eren zij Mij,

omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Matteüs 23 Rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeën

23

1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, 2 zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. 3 Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet.

Hier wordt erop gewezen dat de Schriftgeleerden op de stoel van MOZES zitten! En Jezus wijst erop hen te gehoorzamen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat erom wat er in de praktijk gebeurd, dat is namelijk relevanter voor de maatschappij. Je kunt wel zeggen dat je mensen volgens de Tora moet doden en wellicht staat dat er ook. Kaar het feit dat het niet uitgevoerd wordt zorgt ervoor dat de maatschappelijke relevantie ervan nihil is. Je kunt dan natuurlijk vanuit een islamitisch paradigma zeggen dat joden en christenen daarom laks zijn en de geboden niet goed naleven. Maar dat is een andere discussie.

Dus om een antwoord op je vraag te geven: het debat gaat altijd over afvalligheid bij moslims omdat die regels daadwerkelijk uitgevoerd worden en daarom maatschappelijke onrust veroorzaken. Daar als tegenargument een dode letter tegenover zetten is dan niet zo relevant.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet goed waarom er altijd gesproken wordt over dat afvalligheid met de dood bestraft wordt in de Islaam, waarom spreekt men alleen over de Islaam. Vooral begrijp ik het niet als christenen en joden ermee komen, want afvalligheid wordt ook met de dood bestraft in hun boeken, en dat je een afvallige moet stenigen. Ook al beweren de christenen dat het oude-testament niet meer telt, hoe je het wend of keert het staat in de BIJBEL.

Zelfs als je de volgende bijbel verzen leest haalt Jezus 1 van de geboden in het oude testament aan "dat wie zijn ouders vervloekt gedood zal worden", hier wijst hij hun erop dat zij zich niet aan de geboden houden, en zo kan je constantere dat die andere geboden zoals dat wie andere goden aanbid ook gewoon geboden zijn waar aan gehouden moest worden.

Matteüs 15 Een twistgesprek met de Farizeeën 15

1 Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: 2 Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? 3 Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods? 4 Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. 5 Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. 6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. 7 Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende:

8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

9 Tevergeefs eren zij Mij,

omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Matteüs 23 Rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeën

23

1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, 2 zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. 3 Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet.

Hier wordt erop gewezen dat de Schriftgeleerden op de stoel van MOZES zitten! En Jezus wijst erop hen te gehoorzamen.

Probleem is dat in veel islamitische landen de straffen op afvalligheid nog letterlijk wprden uitgevoerd en gepractiseerd door bepaalde moslims.

Bij christenen is dat niet het geval. Dus het verschil zit in wat er geschreven staat en wat men ook daadwerkelijk uitvoerd. Dat is waar ik op wijs, en wat Bonaventura ook min of meer aangeeft in zijn commentaar.

Je leest ook de context niet erg goed. Jij citeert een stukje tekst zonder de omliggende teksten te lezen waar het daadwerkelijk over gaat, dus je mist duidelijk de samenhang van deze tekst

Het gaat hier namelijk om de huichelarij van de farizeeërs waar Jezus op wijst!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja maar Jezus wijst er wel op dat het een gebod is dat als de ouders worden vervloekt dat daar de dood op staat, dus hij keert terug naar een gebod uit het oude-testament. Als Jezus beweerde dat, dat gebod nageleefd moest worden en aan gehouden moest worden, wat dan niet te denken van alle andere geboden, waaronder dan valt het stenigen van iemand die aan afgoderij doet. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen.

Maar goed, over wat islamitsche landen doen of dat correct is heb ik geen verstand van, misschien iemand anders wel. In de zin van ik ken de regelgeving niet m.b.t het doden van afvalligen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Belabberde poging tot een tu quoque, Barbara. Je kunt beter!

Probleem met de Islaam is dat men nog steeds hoofden afhakt, waar in de 'christelijke' landen geen straf op afvalligheid staat - hoogstens sociale uitsluiting. Het is toch bizar dat zelfs in Nederland ex-moslims moeten uitkijken voor hun hachie, dat ze anders bedreiging, vernieling en geweld te vrezen hebben?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ja maar Jezus wijst er wel op dat het een gebod is dat als de ouders worden vervloekt dat daar de dood op staat, dus hij keert terug naar een gebod uit het oude-testament. Als Jezus beweerde dat, dat gebod nageleefd moest worden en aan gehouden moest worden, wat dan niet te denken van alle andere geboden, waaronder dan valt het stenigen van iemand die aan afgoderij doet. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen.

Maar goed, over wat islamitsche landen doen of dat correct is heb ik geen verstand van, misschien iemand anders wel. In de zin van ik ken de regelgeving niet m.b.t het doden van afvalligen.

Leuk die teksten en in een bepaalde context staan ze er ook. Maar de vraag is waarom moslim in bepaalde landen afvalligen doden?

Bij christenen zie je dat namelijk niet ondanks dat jij teksten denkt te vinden waarin dergelijke zaken in de bijbel aangemoedigd worden.

Fijn dat je teksten kan vinden, maar wij passen dit niet toe. Daarbij ging het hier om een vergelijking waarbij Jezus de huichelachtigheid van de farizeeërs blootlegden, en meteen een straffe tekst citeerde gebaseerd op het OT.

Maar Jezus roept hier niet letterlijk op om mensen te doden die hun vader en moeder vervloeken, maar verwijst slechts naar dit gebod uit het OT om de farizeeës op hun huichelachtigheid te wijzen.

Jezus bracht dit niet ten uitvoer, en gezien de geschiedenis van de overspelige vrouw vond Jezus ook niet dat mensen het recht hadden om te oordelen en iemand dan te stenigen.

Maar dit doet verder niks ter zake wat het onderwerp van dit topic betreft en is alleen een poging van jou om bepaalde kritische zaken die de islam aangaan in nevelen te verhullen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Leuk die teksten en in een bepaalde context staan ze er ook. Maar de vraag is waarom moslim in bepaalde landen afvalligen doden?

Omdat teksten zo nu en dan ook anders geïnterpreteerd kunnen worden? Blijkbaar Daarnaast er gebeurd nog genoeg onder christelijke vlag wat vergelijkbaar is met wat moslims of hindoes doen.

Daarnaast kijkt het grootste gedeelte van het christendom niet naar de Bijbel als een 'dode letter'. De wetten van Mozes zijn volbracht. Het is niet zo vergelijkbaar.

Quote:
Bij christenen zie je dat namelijk niet ondanks dat jij teksten denkt te vinden waarin dergelijke zaken in de bijbel aangemoedigd worden.

Niet meer zoveel.

Quote:
Fijn dat je teksten kan vinden, maar wij passen dit niet toe. Daarbij ging het hier om een vergelijking waarbij Jezus de huichelachtigheid van de farizeeërs blootlegden, en meteen een straffe tekst citeerde gebaseerd op het OT.

Er zijn in b.v. Amerika wel wat christelijke militanten groeperingen die oproepen tot geweld tegen de overheid en het doden van politie-agenten. Denk ook aan rebellenbewegingen als Verenigde Christelijke Democratische Leger later het Bevrijdingsleger van de Heer.

Ook de Real IRA en de Ulster Defence Association hebben 'verbindingen' met religie. Natuurlijk spelen er meer dingen dan alleen de christelijke geloofsovertuiging, maar dat is in heel veel 'moslimextremisme' ook het geval.

Quote:
Jezus bracht dit niet ten uitvoer, en gezien de geschiedenis van de overspelige vrouw vond Jezus ook niet dat mensen het recht hadden om te oordelen en iemand dan te stenigen.

Dat lag voornamelijk aan de intentie. Wanneer je iemand veroordeeld om er zelf beter door in de picture te komen is Jezus daartegen. Je mag op zich best iemand veroordelen of zelfs straffen omdat hij een zonde doet..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is zo dat een paar honderd jaar geleden we elkaar nog de kop insloegen over de juiste religieuze stroming. Inmiddels zijn we ietwat toleranter, gelukkig. Het zegt genoeg dat je op zoek moet naar extreme voorbeelden om aan te kaarten dat er in de marge ook groeperingen zijn die nog wel geweld uitoefenen (deels) op basis van de christelijke religie.

Dat is echter totaal niet vergelijkbaar met de situatie in een land als Pakistan, waar een islamitische rechter vermoord wordt omdat hij pleit voor minder sterke straffen op godslastering. Niet vergelijkbaar met landen waar bij de wet verboden is je te bekeren tot een ander geloof (en dat te uiten) en waar dan de doodstraf op staat.

Los daarvan vind ik de exegese van Barbara wel interessant. Die zegt meer over de visie van de Islaam dan over het christendom. Zij suggereert namelijk dat het houden van het vijfde gebod (eer uw vader en uw moeder) inhoudt of in zou moeten houden dat je hetzelfde geloof aanhangt. Terwijl dat een link is die christenen zelf niet (direct) maken. Juist bij christenen wordt steeds meer de nadruk gelegd op persoonlijk geloof, dus niet het geloof omdat je ouders geloven.

In die zin heeft een bekeerling in de Islaam meer consequenties, omdat de religie veel meer gekoppeld wordt aan de cultuur en de religie, en je in die zin - of zo wordt het gezien - die banden ook doorsnijdt als je afscheid neemt van de Islaam. Als ik niet-christen zou worden, zou ik nog wel geaccepteerd worden door mijn familie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is punt is dat we hier met zijn allen appels met peren aan het vergelijken. Waar komt eigenlijk het idee vandaan dat je religies met elkaar kunt vergelijken en voornamelijk, iets 'intersubjectiefs'/objectiefs over kunt melden.

Wij denken vanuit een seculier-christelijk kader. Seculier omdat ons denken niet 'enkel' christelijk is, niet omdat we seculier zijn. We denken sterk in termen van vrijheid en weten niet anders dan een behoorlijk functionerende rechtstaat, hebben al tijden geen religieuze rechtbanken meer, hebben een scheiding van kerk en staat.

We kennen nauwelijks lijfstraffen, kunnen ons eigenlijk niet indenken dat iemand 'om zijn geloof moet leiden' of op basis van ideeën vermoord kan en mag worden. Wij hebben een vrijheid van geweten. We zijn gepokt en gemazeld door een samenleving waar langzaam maar zeker het collectief het onderspit denkt en het individu centraal staat. Waar rationaliteit in de wetenschap bejubeld wordt, waar alles sneller gaat.

Ik kan mij niet voorstellen dat ik me bezig zou moeten houden met 'hoe moet ik dit jaar rondkomen van het eten op mijn akker'. De meeste mensen kunnen zich niet goed voorstellen hoe het is om in een samenleving te leven waar religie samenbindende factor nummer één is. Waar de cultuur grotendeels bepaald is door één (of meerdere) religies.

Wij hebben wat overblijfsels. Ik kan me nog wát voorstellen van een samenleving waar religie een belangrijke factor is (want: geboren in een reformatorisch bolwerk).

Waarom vergelijken we het dan überhaupt...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ja maar Jezus wijst er wel op dat het een gebod is dat als de ouders worden vervloekt dat daar de dood op staat, dus hij keert terug naar een gebod uit het oude-testament. Als Jezus beweerde dat, dat gebod nageleefd moest worden en aan gehouden moest worden, wat dan niet te denken van alle andere geboden, waaronder dan valt het stenigen van iemand die aan afgoderij doet. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen.

Maar goed, over wat islamitsche landen doen of dat correct is heb ik geen verstand van, misschien iemand anders wel. In de zin van ik ken de regelgeving niet m.b.t het doden van afvalligen.

Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven.

Dat is wat er staat in het stukje wat je plaatste. "Die zal de dood sterven" Niet "die zal ter dood worden gebracht" maar "die zal de dood sterven" Kortom, niet leven in Gods licht, na de dood ook niet naar God gaan.

Beter lezen Barbarbara. "De dood sterven" wordt in het hele NT veelvuldig gebruikt om aan te geven dat iemand niet met God wandelt en daardoor het eeuwig leven heeft .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus verwijst hier toch naar een vers uit het oude-testament naar mijn weten gaat die als volgt..

Bijbel vertalingen: Exodus 21:17

17 Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.

17 En wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden.

17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.

17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.

17 Op vervloeking van ouders staat de doodstraf.

verschillende bijbelvertalingen, en het spreekt niet over zal de dood sterven hoor?

Maar oke stel dat er staat zal de dood sterven, met andere woorden de wetten uit het oude-testament tellen gewoon nog steeds?

Geldt deze wet ook nog dan? (Het stenigen van degene die aan afgoderij doen)

Deuteronomium 17:2 Wanneer in uw midden in een der steden, die de HERE, uw God, u geven zal, een man of een vrouw aangetroffen wordt, die doet wat kwaad is in de ogen van de HERE, uw God, door zijn verbond te overtreden; 3 die andere goden gaat dienen en zich daarvoor nederbuigt, voor de zon of de maan of heel het heer des hemels, wat Ik verboden heb; 4 en het wordt u meegedeeld en gij hoort daarvan, dan zult gij dit terdege onderzoeken. Als het dan waar blijkt, als het feit vast staat, als deze gruwel in Israël bedreven is, 5 dan zult gij de man of de vrouw, die deze wandaad bedreven heeft, naar de poort brengen, die man of die vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven. 6 Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden; op de verklaring van één getuige zal hij niet ter dood gebracht worden. 7 Het eerst zal de hand der getuigen zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, en daarna de hand van het gehele volk. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.

Of

Deuteronomium 13:6 Wanneer uw broeder, de zoon van uw moeder, of uw zoon, uw dochter, uw eigen vrouw of uw boezemvriend u in het geheim wil verleiden en zegt: laten wij andere goden gaan dienen, goden die noch gij noch uw vaderen gekend hebben, 7 behorende tot de goden der volken rondom u, dichtbij of veraf, van het ene einde der aarde tot het andere 8 dan zult gij hem niet ter wille zijn noch naar hem luisteren; gij zult hem niet ontzien, noch hem sparen en zijn schuld bedekken, 9 maar hem zeker doden; het eerst zal uw hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen en daarna de hand van het gehele volk. 10 Gij zult hem stenigen, zodat hij sterft, omdat hij getracht heeft u af te trekken van de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. 11 Dan zal geheel Israël het horen en vrezen en men zal niet opnieuw zulk een wandaad in uw midden doen.

of

2 Kronieken 15

13 en ieder die de HERE, de God van Israël, niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw.

Matteüs 5

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Quote:

[...]

Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven.

Dat is wat er staat in het stukje wat je plaatste. "Die zal de dood sterven" Niet "die zal ter dood worden gebracht" maar "die zal de dood sterven" Kortom, niet leven in Gods licht, na de dood ook niet naar God gaan.

Beter lezen Barbarbara. "De dood sterven" wordt in het hele NT veelvuldig gebruikt om aan te geven dat iemand niet met God wandelt en daardoor het eeuwig leven heeft .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Jezus verwijst hier toch naar een vers uit het oude-testament naar mijn weten gaat die als volgt..

Bijbel vertalingen: Exodus 21:17

17 Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.

17 En wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden.

17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.

17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.

17 Op vervloeking van ouders staat de doodstraf.

verschillende bijbelvertalingen, en het spreekt niet over zal de dood sterven hoor?

Maar oke stel dat er staat zal de dood sterven, met andere woorden de wetten uit het oude-testament tellen gewoon nog steeds?

Geldt deze wet ook nog dan? (Het stenigen van degene die aan afgoderij doen)

Deuteronomium 17:2 Wanneer in uw midden in een der steden, die de HERE, uw God, u geven zal, een man of een vrouw aangetroffen wordt, die doet wat kwaad is in de ogen van de HERE, uw God, door zijn verbond te overtreden; 3 die andere goden gaat dienen en zich daarvoor nederbuigt, voor de zon of de maan of heel het heer des hemels, wat Ik verboden heb; 4 en het wordt u meegedeeld en gij hoort daarvan, dan zult gij dit terdege onderzoeken. Als het dan waar blijkt, als het feit vast staat, als deze gruwel in Israël bedreven is, 5 dan zult gij de man of de vrouw, die deze wandaad bedreven heeft, naar de poort brengen, die man of die vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven. 6 Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden; op de verklaring van één getuige zal hij niet ter dood gebracht worden. 7 Het eerst zal de hand der getuigen zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, en daarna de hand van het gehele volk. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.

Of

Deuteronomium 13:6 Wanneer uw broeder, de zoon van uw moeder, of uw zoon, uw dochter, uw eigen vrouw of uw boezemvriend u in het geheim wil verleiden en zegt: laten wij andere goden gaan dienen, goden die noch gij noch uw vaderen gekend hebben, 7 behorende tot de goden der volken rondom u, dichtbij of veraf, van het ene einde der aarde tot het andere 8 dan zult gij hem niet ter wille zijn noch naar hem luisteren; gij zult hem niet ontzien, noch hem sparen en zijn schuld bedekken, 9 maar hem zeker doden; het eerst zal uw hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen en daarna de hand van het gehele volk. 10 Gij zult hem stenigen, zodat hij sterft, omdat hij getracht heeft u af te trekken van de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. 11 Dan zal geheel Israël het horen en vrezen en men zal niet opnieuw zulk een wandaad in uw midden doen.

of

2 Kronieken 15

13 en ieder die de HERE, de God van Israël, niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw.

Het oude testament is dat ja.

Quote:
Matteüs 5

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Deze tekst is jou ook vrij goed uitgelegd. O.a. wat het vervullen van die wet in Christus betekende enz...

Dus lees dat eerst alvorens je weer met de bekende stokpaardje komt.

Je kan ipv steeds die teksten citeren beter een keer ingaan op de uitleg van mensen die je aan de hand van deze teksten hebt gekregen.

Ik weet namelijk dat deze teksten al uitvoerig zijn behandeld. Dus daar kan je beter op doorvragen dan 100 keer dezelfde tekst blijven citeren en de uitleg die jou meerdere malen over deze teksten is gegeven te blijven negeren.

Quote:
Geldt deze wet ook nog dan? (Het stenigen van degene die aan afgoderij doen)

Deuteronomium 17:2 Wanneer in uw midden in een der steden, die de HERE, uw God, u geven zal, een man of een vrouw aangetroffen wordt, die doet wat kwaad is in de ogen van de HERE, uw God, door zijn verbond te overtreden; 3 die andere goden gaat dienen en zich daarvoor nederbuigt, voor de zon of de maan of heel het heer des hemels, wat Ik verboden heb; 4 en het wordt u meegedeeld en gij hoort daarvan, dan zult gij dit terdege onderzoeken. Als het dan waar blijkt, als het feit vast staat, als deze gruwel in Israël bedreven is, 5 dan zult gij de man of de vrouw, die deze wandaad bedreven heeft, naar de poort brengen, die man of die vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven. 6 Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden; op de verklaring van één getuige zal hij niet ter dood gebracht worden. 7 Het eerst zal de hand der getuigen zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, en daarna de hand van het gehele volk. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.

Inderdaad gelden die wetten niet meer, ik denk ook niet dat je simplistisch ieder vers in het oude testament naar onze levens, de kerk, de maatschappij vandaag kan overdragen. Dit leidt tot allerlei problemen.

Hier even een voorbeeld: God gebood in het oude testament de executie van overspelers (Leveticus 20:10). Maar!! Paulus wijst ons erop dat sommige in de kerk eens overspelers waren (en hPaulus voegt eraan toe schandknapen, knapenschenders, ontuchtplegers, en afgodendienaars, allen werden gestenigd in het oude testament). Maar nu hebben zij de mogelijkheid om te worden gereinigd: (1 Korintiërs 6:11).

Dus als al die mensen volgens het OT gedood moesten worden dan had geen van hen ooit de kans gehad om christen te worden en zich van zijn of haar zonden af te keren. En een aantal van hen is christen geworden en heeft afstand gedaan van hun zonden. Die mogelijkheid is er nu in Christus.

Dus in Christus kunnen zij reiniging van zonden krijgen en vergeving ontvangen. Dat is het grote verschil tussen het OT en NT.

In Christus werd de oude wet vervuld. Dus nogmaals Jezus schafde de wet niet af, waarmee Jezus vooral aangeeft dat overspel/diefstal enz.. nog steeds ernstige zonden zijn. Maar de wijze waarop nu vergeving mogelijk is weldegelijk verandert ten opzichte van het OT door de komst van Christus.

Dus de wetten zijn inderdaad niet afgeschafd. Jezus keurde overspel of diefstal en andere zaken nog steeds niet goed in het NT. Maar de wijze waarop overtreding van deze wetten bestraft wordt is wel verandert sinds de komst van Jezus in het NT

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid