Spring naar bijdragen
Enola Gay

Boeddhisme en het Christelijke geloof

Aanbevolen berichten

ik vroeg me af hoe jullie denken over het Boeddhisme,, in zijn algemene vorm?

ikzelf ben een practiserend zen-boeddhist. Voor de geinteresseerden wat het inhoud:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zen

ik ga dus wekelijk, of als ik zin het, naar de tempel, om met andere te mediteren

kwam ermee in aanraking toen ik 3 weken in Japan op vakantie was.

boeedhisme , algemeen geproken,, is ontstaan door de bekende Siddharta Gautama, die in zijn leven op zoek was naar voldoening:

lees ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gautama_Boeddha

de leer bestaat uit 4 edele waarheden,, welke vergeleken kunnen worden met de 10 geboden,, te weten:

- de waarheid van het lijden

- de oorzaak van het lijden

- hoe het lijden ophoudt

- het pad dat je moet volgen om het lijden te stoppen

dit pad is het achtvoudige pad,, te weten:

1. de juiste inzichten (overeenkomstig de vier waarheden)

2. de juiste bedoelingen (het juiste denken: zonder bezitsdrang, wreedheid of boosheid)

3. de juiste woorden (het juiste spreken: geen leugens, roddels, laster of ruwe taal)

4. het juiste handelen (geen geweld jegens mensen of dieren, niet stelen, niet genieten ten koste van anderen)

5. de juiste levenswijze (een eerlijk en heilzaam beroep)

6. de juiste inspanning (inzet om het heilzame te bevorderen)

7. de juiste aandacht (alert zijn voor het hier en nu)

8. de juiste concentratie (op het hier en nu, of op een heilzaam object)

een boeddhist gelooft dat je door je plussen en minnen in het leven bepaald hoe je volgende leven eruit gaat zien, het zogenaamde karma

in het boeddhisme ben je dus zelf verantwoordelijk voor je daden.

de geloofsbelijdenis van de Boeddhisten heet de drie juwelen, te weten

- de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aan anderen heeft getoond.

- De dharma, de leer over het wezen van de dingen.

- De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken.

oa in Amsterdam en Waalwijk kan je een Tempel bezoeken.

meningen over het bovenstaande?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
ik vroeg me af hoe jullie denken over het Boeddhisme,, in zijn algemene vorm?

Lijkt me een interessant topic. :)

ikzelf ben een practiserend zen-boeddhist. Voor de geinteresseerden wat het inhoud:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zen

ik ga dus wekelijk, of als ik zin het, naar de tempel, om met andere te mediteren

Ik zie dat de Zen zich voornamelijk richt op zelfverwerkelijking door meditatie. Klopt dat?

boeedhisme , algemeen geproken,, is ontstaan door de bekende Siddharta Gautama, die in zijn leven op zoek was naar voldoening:

lees ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gautama_Boeddha

Al eens eerder over gehoord inderdaad. Boeddha doet me denken aan de Prediker, ook een koning, die alles onder de hemel uitprobeerde. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Prediker_%28boek%29

de leer bestaat uit 4 edele waarheden,, welke vergeleken kunnen worden met de 10 geboden,, te weten:

- de waarheid van het lijden

- de oorzaak van het lijden

- hoe het lijden ophoudt

- het pad dat je moet volgen om het lijden te stoppen

Om wat voor lijden gaat het? Het boeddhisme is toch van mening dat veel lijden dat je ervaart door jezelf veroorzaakt wordt? En waarom moet het lijden gestopt worden?

dit pad is het achtvoudige pad,, te weten:

1. de juiste inzichten (overeenkomstig de vier waarheden)

2. de juiste bedoelingen (het juiste denken: zonder bezitsdrang, wreedheid of boosheid)

3. de juiste woorden (het juiste spreken: geen leugens, roddels, laster of ruwe taal)

4. het juiste handelen (geen geweld jegens mensen of dieren, niet stelen, niet genieten ten koste van anderen)

5. de juiste levenswijze (een eerlijk en heilzaam beroep)

6. de juiste inspanning (inzet om het heilzame te bevorderen)

7. de juiste aandacht (alert zijn voor het hier en nu)

8. de juiste concentratie (op het hier en nu, of op een heilzaam object)

Komt deels overeen met de 10 geboden inderdaad. Vanwaar die focus op het hier en nu?

een boeddhist gelooft dat je door je plussen en minnen in het leven bepaald hoe je volgende leven eruit gaat zien, het zogenaamde karma

Geloof je dat zelf ook? (reïncarnatie)

in het boeddhisme ben je dus zelf verantwoordelijk voor je daden.

In het christendom ook. :)

de geloofsbelijdenis van de Boeddhisten heet de drie juwelen, te weten

- de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aan anderen heeft getoond.

- De dharma, de leer over het wezen van de dingen.

- De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken.

En wat is de dharma precies dan? Of verwijst dat naar de vier edele waarheden en het achtvoudige pad?

meningen over het bovenstaande?

Zoals je ziet heb ik een aantal vragen. Een bezwaar van christenen bij andere religies is dat het toch uiteindelijk weer op jezelf aankomt. In dit geval dus zelfrealisatie. Terwijl wij leren dat mensen zichzelf niet kunnen redden, en daarom Jezus nodig hebben. Hoe kijk jij aan tegen die kritiek?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

wow.,, snelle reactie

zal proberen om op al je vragen een zinnig en duidelijk antwoord te geven.

Ik zie dat de Zen zich voornamelijk richt op zelfverwerkelijking door meditatie. Klopt dat?

klopt

Om wat voor lijden gaat het? Het boeddhisme is toch van mening dat veel lijden dat je ervaart door jezelf veroorzaakt wordt? En waarom moet het lijden gestopt worden?

het lijden kan je illustreren door bijvoorbeeld te denken aan jalouzie, rijkdom, gezondheid,,

als je veel naar anderen kijkt, en altijd meer en meer wilt in bv geld lijd je dus, dus je begeerte maakt je aan het lijden

vergelijk de vruchten van het vlees en de vruchten van de Geest

vergelijk Galaten 5:

17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,

20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

hopelijk zo enigszins duidelijk?

Vanwaar die focus op het hier en nu?

deze vraag is zo specifiek,, hier moet ik even over nadenken

Geloof je dat zelf ook? (reïncarnatie)

om eerlijk te zijn, heb mijn twijfels. ik ga daar niet geheimzinnig over doen

En wat is de dharma precies dan?

de leer van het boeddhisme, die is samengevat in de 4 edele waarheden

dus Dharma = leer

Hoe kijk jij aan tegen die kritiek?

positief

ik denk dat je Jezus ook als (boeddhistisch) leermester kan zien,,net zoals de Boeddha als leermeester werdt gezien.

vergelijk de bergrede die Jezus gaf.

met de plaatsing van dit topic ging ik al ervan uit dat ik pittige vragen zou krijgen, die ik uiteraard naar alle eerlijkheid probeer te antwoorden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

een boeddhist gelooft dat je door je plussen en minnen in het leven bepaald hoe je volgende leven eruit gaat zien, het zogenaamde karma

in het boeddhisme ben je dus zelf verantwoordelijk voor je daden.

Zoals Ursa aangeeft ben je inderdaad in het christendom ook verantwoordelijk voor je daden. Alleen kunnen christenen alleen plussen halen (de minnen worden vergeven) en de plussen hebben nog gevolgen voor het hier en nu en het hiernamaals. (Uitzondering: christenen kunnen wel de weg van minnen opgaan als ze daar nadrukkelijk voor kiezen.) Niet-christenen kunnen alleen minnen halen. (Maar of er gradaties zijn in de hemel en de hel, daarover kan denk ik tussen christenen onderling nog forse discussie ontstaat. Dat is misschien iets voor een ander topic ;) Ook de vraag of de plussen halen al consequenties heeft voor het hier en nu, kan ook tot discussie leiden. Er zijn ook mensen die menen dat dat alleen voor het hiernamaals is.)

Plussen halen christenen echter niet door goed hun best te doen om plussen te halen en een zo groot mogelijke opbrengst te bereiken, maar door jezelf weg te cijferen, God te eren en naasten lief te hebben c.q. te leven voor Gods koninkrijk, enz. .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb ooit een periode op school dagelijks aan zen-meditatie gedaan. Ondertussen kregen we ook wel les over het boeddhisme, hindoeïsme en de geschiedenis van India. Het mediteren zelf vond ik eigenlijk wel prettig, maar met het boeddhisme had en heb ik niet zoveel. Waarschijnlijk komt dit omdat ik weinig heb met het idee van reïncarnatie heb en het boeddhisme hier toch erg op gericht is. In het achtvoudig pad kan ik me wel vinden; volgens mij zijn dat allemaal dingen waar we als mensen aan moeten werken, willen we de aarde tot een betere plaats maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Plussen halen christenen echter niet door goed hun best te doen om plussen te halen en een zo groot mogelijke opbrengst te bereiken, maar door jezelf weg te cijferen, God te eren en naasten lief te hebben c.q. te leven voor Gods koninkrijk, enz. .

muv God te eren en te leven voor Gods koninkrijk doen de Boeddhisten precies hetzelfde.

ik neem aan dat iedereen weet dat het Boeddhisme een non-theistische religie is,, die zich niet laat leiden door (een) God

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedankt voor je heldere antwoorden. :)

@ Josephina: ik denk dat je het achtvoudige pad wel binnen het kader van het boeddhisme moet zien. Denk bijvoorbeeld aan de eerste 'spaak'. Uiteraard zitten er elementen in die algemeen toepasbaar zijn. Zo is het ook met de 10 geboden. Alleen kun je niet zeggen dat ze compleet algemeen toepasbaar zijn, want een niet-gelovige zal weinig hebben met de eerste vier geboden. Ik denk dat dat ook geldt bij het achtvoudige pad.

Hoe kijk jij aan tegen die kritiek?

positief

ik denk dat je Jezus ook als (boeddhistisch) leermester kan zien,,net zoals de Boeddha als leermeester werdt gezien.

vergelijk de bergrede die Jezus gaf.

Ik vraag het me af. Heb je de Bergrede al eens gelezen? Voor een deel zegt Jezus: 'doe dit, en je zult beloond worden'. Maar Hij zegt ook:

43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.†44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 

De lat ligt erg hoog. Wie Jezus wil volgen moet net zo volmaakt zijn als God. Wij mensen kunnen die volmaaktheid niet uit onszelf bereiken. Die wordt ons in Jezus toegerekend. Hing het van onszelf af, dan zouden wij jammerlijk falen.

met de plaatsing van dit topic ging ik al ervan uit dat ik pittige vragen zou krijgen, die ik uiteraard naar alle eerlijkheid probeer te antwoorden.

Het gaat me er niet om je te 'testen' of zoiets. Ik ben vooral benieuwd hoe je je levensovertuiging zelf beleeft. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vraag het me af. Heb je de Bergrede al eens gelezen?

ik weet hem niet uit mijn hoofd :+

Het gaat me er niet om je te 'testen' of zoiets. Ik ben vooral benieuwd hoe je je levensovertuiging zelf beleeft. :)

snap ik,, ervaarde het ook niet als test

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het boeddhisme en het christendom (waarbij ik nu even spreek vanuit het katholieke geloof, voor het gemak) kennen verschillende overeenkomsten qua zeden en moraal, maar natuurlijk ook enige fundamentele verschillen. Allereerst moet een mogelijk misverstand uit de weg geruimd worden, namelijk dat het boeddhisme milder, minder religieus en vrijer zou zijn dan het christendom. Dat is niet per se waar. Hoewel er geen centrale leer is met een paus (de dalai lama is enkel spiritueel leider van het Tibetaanse boeddhisme), vergt het achtvoudige pad net zoveel studie, overgave en overwinning van de eigen geest, is de relatie tussen leerling en (zen-)meester vaak zeer autoritair en in elk geval strenger dan tussen pastoor en gelovige en komt er wel degelijk volop religie bij kijken. Er zijn verschillende vaststaande rituelen en teksten, waarin het memoriseren en het vereren van Boeddha en diens leer een belangrijke rol spelen. Dat is dus in elk geval één overeenkomst: het boeddhisme is net zo streng en net zo disciplinair als het christendom. Je kunt er niet zomaar je eigen gang gaan en er enkel uithalen wat je prettig vindt.

Belangrijke overeenkomsten zijn er te vinden in de leefwijze van beide religies. Het belang van meditatie, innerlijke stilte, het zich onverwijld overgeven aan het leven zoals het is, normen en waarden die grotendeels overeenkomen met de bergrede en soms zelfs nog strikter zijn en het gegeven dat wat je nu doet, gevolgen heeft in het hiernamaals. Waarbij ook aardig om te melden is dat ook in het boeddhisme het fenomeen hel niet zo vreemd is. Men kent er verschillende werelden, waaronder ook hemelse en helse werelden. Die zijn echter altijd tijdelijk, daar het nirwana als enige eeuwig is, maar sommige hellen kunnen zeer lang duren. Nu is er niet één boeddhisme, maar zijn er verschillende scholen, dus niet elke boeddhist zal dat precies zo geloven. Maar het is er wel. Het boeddhisme is in elk geval bij tijd en wijle ook een vrij harde leer: als je teveel karma hebt, zul je onverbiddelijk "degraderen." En de weg naar innerlijke rust of verlichting is lang en zwaar, waarin meditatie altijd een essentiële rol speelt. Net zoals in het christendom gebed weer een net zo essentiële rol speelt: geen echte relatie met God zonder dagelijks gebed.

Het is daarbij echter ook onvermijdelijk om enkele belangrijke verschillen aan te duiden. Die mogen hier wel bekend zijn, maar wellicht zijn er ook verschillen waar men niet meteen aan denkt. Zo is binnen het christendom álles afhankelijk van Gods genade. Er is bijvoorbeeld geen vaststaande gebeds- of meditatietechniek waarin je God het meest zuiver bemint; het is Gods genade alleen die bepaalt hoe het gebed verloopt en Hij is ook de initiatiefnemer. Wel zijn er geboden en handreikingen die je helpen Gods genade zuiverder te ontvangen en de zonde te vermijden, en er zijn ook gebeds- en meditatievormen die je kunnen helpen bij het gebed, maar die zijn op zichzelf niet zaligmakend. Ook de sacramenten zijn enkel zaligmakend in zichzelf, puur en alleen omdat God er zijn beloften en genaden aan verleend heeft en Hij altijd zijn woord houdt. Hij is er echter niet aan gebonden. Daarbij heeft het vinden van innerlijke rust en het leegmaken van jezelf binnen het christendom een heel ander doel, namelijk om Christus nog zuiverder te laten weerspiegelen in je ziel en volop ruimte te maken voor Gods aanwezigheid. Hoe minder van jezelf, hoe meer van God. Waarbij het zelf volgens het christendom echter geen illusie is, maar een goed geschapen iets, wat door het leven met God geheiligd en vervolmaakt wordt, zodat het ik steeds meer op Christus gaat lijken en steeds meer het kwaad verzaakt, zonder ooit de eigen persoonlijkheid te verliezen. Ook niet in de hemel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Erg oecomenisch...

- de waarheid van het lijden

SVV Jn 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Je zou ieruit kunnen opmaken dat de buddha je niet tot de vader leidt...

- de oorzaak van het lijden

De zonde!

SVV 1C 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

15:48 Hoedanig de aardse [is], zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse [is], zodanige zijn ook de hemelsen. 15:49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, [alzo] zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

Die tweede Mens is niet Buddha, maar Jezus Christus, de Schepper aller dingen!

- hoe het lijden ophoudt

Het Koninkrijk Gods!

SVV Ro 3:21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 3:22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.3:23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;3:24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;3:25 Welken God voorgesteld heeft [tot] een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;3:26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Re 22:5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

Re 22:7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.

- het pad dat je moet volgen om het lijden te stoppen

SVV Jn 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

SVV Mt 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ac 12:8 En de engel zeide tot hem: Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om, en volg mij

VV Re 22:5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

1. de juiste inzichten (Jezus is de Waarheid)

2. de juiste bedoelingen (zie Mattheus 5)

3. de juiste woorden (SVV Mt 5:37 Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.) SVV Ja 1:26 Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en [hij] zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel.

Enfin, en zo verder.

De Bijbel leert 1 weg! Christus! Niemand anders. Hij is Schepper, geen schepsel. Elk ander, (buiten God de Vader, Die Zelf Christus, Zijn Zoon belijdt), is niet de waarheid! Geen ander is de Weg! Geen ander is het Leven!

SVV 1Jn 4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de] [geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

VV 1Ti 3:16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Het christelijk geloof is volkomen exclusief. Het, nee Hij, kan niet gelijkgesteld worden met enig ander dan alleen God de Vader, Waarvan de Zoon zegt "De Vader is meer dan Ik"

Er is slechts 1 weg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
ik vroeg me af hoe jullie denken over het Boeddhisme,, in zijn algemene vorm?

ikzelf ben een practiserend zen-boeddhist. Voor de geinteresseerden wat het inhoud:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zen

ik ga dus wekelijk, of als ik zin het, naar de tempel, om met andere te mediteren

kwam ermee in aanraking toen ik 3 weken in Japan op vakantie was.

boeedhisme , algemeen geproken,, is ontstaan door de bekende Siddharta Gautama, die in zijn leven op zoek was naar voldoening:

lees ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gautama_Boeddha

de leer bestaat uit 4 edele waarheden,, welke vergeleken kunnen worden met de 10 geboden,, te weten:

- de waarheid van het lijden

- de oorzaak van het lijden

- hoe het lijden ophoudt

- het pad dat je moet volgen om het lijden te stoppen

dit pad is het achtvoudige pad,, te weten:

1. de juiste inzichten (overeenkomstig de vier waarheden)

2. de juiste bedoelingen (het juiste denken: zonder bezitsdrang, wreedheid of boosheid)

3. de juiste woorden (het juiste spreken: geen leugens, roddels, laster of ruwe taal)

4. het juiste handelen (geen geweld jegens mensen of dieren, niet stelen, niet genieten ten koste van anderen)

5. de juiste levenswijze (een eerlijk en heilzaam beroep)

6. de juiste inspanning (inzet om het heilzame te bevorderen)

7. de juiste aandacht (alert zijn voor het hier en nu)

8. de juiste concentratie (op het hier en nu, of op een heilzaam object)

een boeddhist gelooft dat je door je plussen en minnen in het leven bepaald hoe je volgende leven eruit gaat zien, het zogenaamde karma

in het boeddhisme ben je dus zelf verantwoordelijk voor je daden.

de geloofsbelijdenis van de Boeddhisten heet de drie juwelen, te weten

- de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aan anderen heeft getoond.

- De dharma, de leer over het wezen van de dingen.

- De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken.

oa in Amsterdam en Waalwijk kan je een Tempel bezoeken.

meningen over het bovenstaande?

Ikzelf ben een Christen, wat ik denk over het boeddhisme ? Wel er zijn uitspraken die best leerzaam kunnen zijn, echter is het in boeddhisme niet op God gericht maar op JEZELF. en dat maakt wat ik een probleem vind. Omdat ik de kracht niet zo zeer zoek bij mezelf maar bij God.

Verder denk ik dat dingen zoals mediteren (alles los laten) niet goed is, want als je je open stelt om alles eruit te laten, al je drukte; en God er niet inlaat, stel je je ook open voor de demonen die vrij de kans hebben in je geest te komen, omdat die op dat moment volledig open staat. Alles kan eruit, maar ook alles kan er in....

En uiteindelijk (staat ook een tekst van in de bijbel) als God niet op de plaats komt, zullen de problemen enkel erger worden, immers als 1 demoon wordt weggestuurd door zo meditatie, neemt hij de volgende keer 7 meer mee en heb je nog meer last.

Kijk er maar mee uit.

en in reïncarnatie geloof ik niet. in plussen en minnen ook niet, natuurlijk heeft alles gevolgen. Maar voor mij is God de machtigste.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Thumbs up, Miesje!

Je geest hlemaal leegmaken en dan maar zien wat ervan komt geeft inderdaad demonen een vrije toegang. Het is de manier van Ignatius de Loyola, die de orde der Jezuieten opzette. De kracht van de verbeelding: zet een altaar op en projecteer je geest daar op. Beeldenverheerlijking ipv geloof. Het leegmaken van de geest, ipv het aanbidden van Christus. Kaarsjes van was branden en in de vlam staren tot je in hypnose verkeert! Niks geloof! Eerst zien (in de geest) en dan pas geloven!

Check out de videos van DR. Walter Veith; Rekindling the Reformation.

(Evt. wil ik ze wel uploaden in een torrent. Just let me know)

Oh, en dan het volgende leven...

Osiris, Horus. Seb... IHS... De weegschaal van goede en kwade daden! Ah, het eeuwige leven kan dus toch door verdienste het jouwe worden!Roem. Roem, Roem! Ik ben beter dan jij in gods ogen! Oh, en mocht ik zo overvloedig in goede werken zijn, kunnen zij die tekortschieten zich op mij beroepen, of de doden aanbidden opdat ook zij door mijn overvloed aan goede werken eeuwig leven mochten hebben! Wat een heidendom!

De sangha - Monniken en Vestaalse maagden!

Het huwelijk wordt hen verboden en vlees mogen zij (op vrijdag of zo) niet eten!

- de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aan anderen heeft getoond.

- De Christus, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is, en ons de Vader heeft getoond!

Buddha? Wat zegt de bijbel?

SVV 1Jn 4:2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; 4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de] [geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
maar met het boeddhisme had en heb ik niet zoveel.

hoeft ook niet

ik ben van mening dat Boeddha en Jezus, mits zij in dezelfde tijd leefden,, erg goede vrienden hadden kunnen zijn

Dat denk ik ook wel. Als het aan Jezus had gelegen, had Hij wel vriend met Boeddha willen zijn, maar het is de vraag in hoeverre Hij tijd voor Hem zou hebben, want Hij vond het belangrijk het evangelie te verspreiden en niet teveel tijd door te brengen met mensen die Zijn boodschap niet wilden aannemen. Als Boeddha Zijn boodschap zou willen aannemen, zou Jezus daarvoor tijd nemen.

Jezus wil altijd wel met iedereen vriend zijn die zich vriendelijk (of zelfs onvriendelijk) naar Hem opstellen. Maar ik betwijfel of Boeddha wel vriend met Jezus zou willen zijn, aangezien Jezus een krachtige en soms harde boodschap had waar mensen maar tegen moeten kunnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mwehehe, denk je dat Boeddha zo snel op z'n teentjes getrapt zou zijn?

Als niet-christen zie ik -voor zover ik kan oordelen, ik heb niet enorm veel kaas gegeten van het boeddhisme- in het boedhisme veel levenswijsheid. Ik denk dat veel van de boeddhistische leer (en dan niet gezien als religie) voor veel mensen positief kan zijn.

Sterker nog, de tegenwoordig redelijk populaire Mindfullness is gebaseerd op boeddhistische leer. Ik ken een aantal mensen die erg veel aan mindfullness hebben, bewust worden, in het hier en nu blijven. (In plaats van in het verleden blijven hangen, of te veel naar de toekomst kijken)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Mwehehe, denk je dat Boeddha zo snel op z'n teentjes getrapt zou zijn?

Ik denk dat Boeddha in de verste verte niet gauw op zijn teentjes zou zijn getrapt bij het gedrag van mensen. Maar de uitspraken van Jezus kunnen soms door merg en been gaan als Hij mensen confronteert met Gods woord. Jezus is ook God en Hij spreekt met kracht vanuit de Heilige Geest, waar Boeddha niet ongevoelig voor zou kunnen zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
heel goed verwoord

bekijk ook deze website

Boeddha en Christus naast elkaar

http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID ... ageID=3544

Eerlijk gezegd ben ik niet zo heel erg kapot van zulke initiatieven. Dit omdat dat een beetje naar syncretisme en dus onduidelijkheid kan leiden. Syncretisme houdt in dat je twee religies tot één religie wil maken, zodat beide religies geheel niet tot hun recht komen en dat "mengsel" ook niet. Natuurlijk is het niet verkeerd om te leren van elkaar, maar ik denk zelf dat het beter is om, als het echt om spiritualiteit en gebed gaat, uit de eigen religie en traditie te putten. Het katholicisme kent heel veel rijkdom en wijsheid op dat gebied, net zoals het boeddhisme dat ook heeft, dus in feite hebben beide religies daarin al voldoende aan zichzelf. Als christenen hoeven we geen zen-meditatie te beoefenen, daar we al eigen vormen van innerlijk gebed hebben. Dat zen-meditatie en christelijke meditatie daarbij uiterlijk op elkaar kunnen lijken, betekent dan ook niet dat ze beide vrijwel hetzelfde zijn.

Het zou mooier zijn als katholieken (en boeddhisten natuurlijk) allereerst volop uit hun eigen traditie putten en die waarderen, voordat ze elementen gaan overnemen van religies die ze feitelijk helemaal niet kennen en dus nooit zo kunnen beleven. Want de eigen traditie sluit logischerwijs volmaakt aan op het eigen geloof en zorgt ervoor dat het eigen geloof volop beleeft en verdiept kan worden. Dan zul je merken dat het katholicisme en het boeddhisme écht twee verschillende religies met heel eigen vormen van spiritualiteit zijn en juist dáárdoor op gezonde basis van elkaar leren. Anders ben je een beetje als een blanke die enthousiast negro-spirituals gaat zingen, terwijl je de geschiedenis en cultuur daarachter helemaal niet eigen bent. Dat komt dan ook helemaal niet uit de verf en kan zelfs bespottelijk overkomen op de betreffende gemeenschap. In Amerika zie je juist op dat punt ook spanningen tussen de blanke en zwarte gemeenschap.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Thumbs up, Miesje!

Je geest hlemaal leegmaken en dan maar zien wat ervan komt geeft inderdaad demonen een vrije toegang. Het is de manier van Ignatius de Loyola, die de orde der Jezuieten opzette. De kracht van de verbeelding: zet een altaar op en projecteer je geest daar op. Beeldenverheerlijking ipv geloof. Het leegmaken van de geest, ipv het aanbidden van Christus. Kaarsjes van was branden en in de vlam staren tot je in hypnose verkeert! Niks geloof! Eerst zien (in de geest) en dan pas geloven!

Check out de videos van DR. Walter Veith; Rekindling the Reformation.

(Evt. wil ik ze wel uploaden in een torrent. Just let me know)

Thumbs up, Miesje!

Je geest hlemaal leegmaken en dan maar zien wat ervan komt geeft inderdaad demonen een vrije toegang. Het is de manier van Ignatius de Loyola, die de orde der Jezuieten opzette. De kracht van de verbeelding: zet een altaar op en projecteer je geest daar op. Beeldenverheerlijking ipv geloof. Het leegmaken van de geest, ipv het aanbidden van Christus. Kaarsjes van was branden en in de vlam staren tot je in hypnose verkeert! Niks geloof! Eerst zien (in de geest) en dan pas geloven!

Check out de videos van DR. Walter Veith; Rekindling the Reformation.

(Evt. wil ik ze wel uploaden in een torrent. Just let me know)

ik respecteer ieders opvatting, maar bovenstaande ideen komen mij erg dogmatisch over.. met alle respect.

in de verste verte kan ik mij geen enkele voorstelling maken waarom meditatie de toegang tot duivels verleent.

vraag mij af waar zulke ideen beschreven staan en of die ergens aan onderbouwt kunnen worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
maar met het boeddhisme had en heb ik niet zoveel.

hoeft ook niet

ik ben van mening dat Boeddha en Jezus, mits zij in dezelfde tijd leefden,, erg goede vrienden hadden kunnen zijn

Dat denk ik ook wel. Als het aan Jezus had gelegen, had Hij wel vriend met Boeddha willen zijn, maar het is de vraag in hoeverre Hij tijd voor Hem zou hebben, want Hij vond het belangrijk het evangelie te verspreiden en niet teveel tijd door te brengen met mensen die Zijn boodschap niet wilden aannemen. Als Boeddha Zijn boodschap zou willen aannemen, zou Jezus daarvoor tijd nemen.

Jezus wil altijd wel met iedereen vriend zijn die zich vriendelijk (of zelfs onvriendelijk) naar Hem opstellen. Maar ik betwijfel of Boeddha wel vriend met Jezus zou willen zijn, aangezien Jezus een krachtige en soms harde boodschap had waar mensen maar tegen moeten kunnen.

denk je?

de ideen die Boeddha verkondigde kwamen sterk overeen met de ideen die Jezus verkondigde,, echter,, Jezus had een verspreidingsdrang,, die de Boeddha weer niet had

de essentie blijft hetzelfde

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid