Spring naar bijdragen
Enola Gay

Boeddhisme en het Christelijke geloof

Aanbevolen berichten

Oecumene tussen het christendom en boeddhisme is werkelijk niet mogelijk en verwerpelijk.

welke Oecumune is dan wel mogelijk? :|

Misschien dat er wel oecumene (of een ander woord dat iemand wil gebruiken) mogelijk is tussen willekeurige verschillende religies, maar het christendom kan niet samengaan met welke religie dan ook. Alleen over oecumene tussen katholieken en protestanten valt te praten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
kan je jezelf enigszins verduidelijken? met die korte zinnen kan ik, en anderen denk ik ook,, weinig

Ja, de crew wil niet dat hier verder zal worden gepraat over demonie en boeddhisme, anders was ik er verder op ingegaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Chappo,

bedankt voor je contributie in dit topic, maar op de combo van je Bijbeltext en je visie op wat zrmadeleine schreef wil ik toch reageren.

de Bijbeltext komt mij enigszins zwart/wit over, namelijk,, als je niks met Jezus hebt, ben je automatisch tegen Hem, en kies je de kant van Gods tegenstander?

efin,, wil nog even refereren naar mijn openingstopic, te weten:

de geloofsbelijdenis van de Boeddhisten heet de drie juwelen, te weten
- de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aan anderen heeft getoond.

- De dharma, de leer over het wezen van de dingen.

- De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken. 

je zou dit als een drie eenheid kunnen zien,

Boeddhisten mediteren, maar Jezus mediteerde ook vaak denk ik, kan me voorstellen dat als je op jonge leeftijd al met revolutionaire ideen komt die de toenmalige Joden niet wilden horen, dat je ook vaak dingen overdenkt.

ik snap 100% dat het Boeddhisme en het Christendom met veel dingen van elkaar verschillen, maar samengaan , dus de Oecumene, gaat wat mij betreft lukken.

ik kan mensen dit boek aanbevelen:

http://www.berneboek.com/1848_jezus_en_ ... nhat_hanh#

geschreven door een Vietnamese Boeddhist.

ik denk toch dat als je je te veel aan 1 verhaal vasthoudt,, je leven of je geloofsbelevenis nooit verrijkt kan worden

1) Ik wilde die tekst alleen even weergeven, omdat het makkelijk te zeggen is "wie niet tegen mij is is voor mij" want andersom is ook door Jezus gezegd. En verder denk ik dat die tekst vrij zwart wit bedoelt is door Jezus, maar ik weet niet heel goed hoe ik het uit moet leggen, zeker omdat die andere ook in de Bijbel staat.

2) Maar dat is juist mijn hele punt. Jezus was niet iemand die in de woestijn ging zitten mediteren, tot verlichte idealen kwam, een revolutie startte en toen door tijdsgenoten werd gekruisigd. Jezus is Gods Zoon, als de mens de geschiedenis gekomen met Gods boodschap en Gods verlossing. En de Bijbel zegt volgens mij dan heel duidelijk als je dat niet erkent zit het niet goed met je geloofsovertuigingen. En prima dat je dan oecumene wil gaan doen, maar als je over de fundamentele waarden niet eens bent beschouw ik dat persoonlijk als nogal onzinnig en zweverig gedoe. Want hoe moet ik nu op religieus niveau gaan praten met iemand die niet gelooft in 1 God. Die niet gelooft in de mens als zondaar. Die niet gelooft in Jezus Christus als de redder van de wereld en dat er alleen zaligheid is door het geloof. Maar die dat zoekt in mediteren. Dan praat de een toch over een appel en de ander over een peer? Prima als je daar blij van word, maar dat is denk ik niet aan mij besteed.

3) Wat wil je dat ik ga doen? Vertellen wat ik van die inhoudelijke dingen vind? Ik denk dat je daar wel achterkomt als je bovenstaande verhaaltje leest :)

4) Of mijn geloofsleven al dan wel of niet verrijkt kan worden hangt er vanaf wat waar is. Als het christelijke geloof, naar mijn overtuiging, de enige waarheid is, is een boeddhistische toevoeging volgens mij niet echt een verrijking. Natuurlijk kun je je kennis verrijken van religies, culturen en mensen. Maar God heeft zich geopenbaard: in de Bijbel en in Jezus en that's it for me.

Verder over het hele gedoe met demonie, dat laat ik wel over aan mijn charismatische broeders en zusters alhier vertegenwoordigd :D

Daar hoef je niet charismatisch voor te zijn hoor :)

I know, I know... Maar je moet niet willen uitleggen als er ook experts zijn ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

om mijn belofte in te lossen, hier weer wat info omtrent het boeddhisme.

er zijn , na de dood van de Boeddha,, 2 stromingen ontstaan,, te weten:

Theravada Boeddhisme en Mahayana Boeddhisme.

Theravada Boeddhisme wordt oa beleden in Thailand, waar ik in 2005 en 2006 was.

Mahayana Boeddhisme wordt gepractiseert in bv Japan en Korea

het grootste verschil tussen de 2 stromingen is ,dat in het Theravada Boeddhisme zelf verlossing van het lijden bereikt wordt,, terwijl in het Mahayana Boeddhisme het doel is om ELK levend wezen te verlossen van het lijden

dus Theravada is wat individueler.

Een substroming van het Mahayana Boeddisme is Vajrayana, wat betekend,, het voertuig van de bliksem.

Veel aanhangers daarvan vindt je in Tibet, waar de bekende Da Lai Lama vandaan komt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

3) Wat wil je dat ik ga doen? Vertellen wat ik van die inhoudelijke dingen vind? Ik denk dat je daar wel achterkomt als je bovenstaande verhaaltje leest :)

niks.. :D:D:D

als jij blij bent met hetgeen je hebt,, evengoede vrienden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Met die icoontjes drukte ik uit wat ik daarna in woorden zei:
Oecumene tussen het christendom en boeddhisme is werkelijk niet mogelijk en verwerpelijk.

Excuses, ik had een pagina over het hoofd gezien.

Al vind ik je redenering een beetje kort door de bocht. Dat christenen en boeddhisten samen mediteren, betekent niet dat ze daarmee het zelfde doel hebben. Een christen zal zich tijdens meditatie op God richten, terwijl een boeddhist dat, zo blijkt, niet doet. Iets samen doen betekent niet dat je het zelfde doet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Met die icoontjes drukte ik uit wat ik daarna in woorden zei:
Oecumene tussen het christendom en boeddhisme is werkelijk niet mogelijk en verwerpelijk.

Excuses, ik had een pagina over het hoofd gezien.

Al vind ik je redenering een beetje kort door de bocht. Dat christenen en boeddhisten samen mediteren, betekent niet dat ze daarmee het zelfde doel hebben. Een christen zal zich tijdens meditatie op God richten, terwijl een boeddhist dat, zo blijkt, niet doet. Iets samen doen betekent niet dat je het zelfde doet.

klopt

de reden dat een boeddhist mediteert is om gedachtes af te remmen ,, aan dingen waar we aan denken,, zoals rekeningen, werk,, woede, carriere.

en tot rust te komen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Met die icoontjes drukte ik uit wat ik daarna in woorden zei:
Oecumene tussen het christendom en boeddhisme is werkelijk niet mogelijk en verwerpelijk.

Excuses, ik had een pagina over het hoofd gezien.

Al vind ik je redenering een beetje kort door de bocht. Dat christenen en boeddhisten samen mediteren, betekent niet dat ze daarmee het zelfde doel hebben. Een christen zal zich tijdens meditatie op God richten, terwijl een boeddhist dat, zo blijkt, niet doet. Iets samen doen betekent niet dat je het zelfde doet.

Klopt. Maar ik las bijvoorbeeld laatst Ezechiel 8 en daar las ik hoe erg God het haat als de aanbidding van Hem en de aanbidding van andere, heidense goden, anders dan Jahweh, wordt vermengd.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:3 En Hij strekte iets uit, dat de vorm had van een hand, en greep mij bij een lok van mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen aarde en hemel en bracht mij in gezichten Gods naar Jeruzalem, bij de ingang van de binnenste poort, die op het noorden uitziet, waar het afgodsbeeld zich bevond, het voorwerp van naijver, dat naijver opwekt. 4 En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, gelijk aan de verschijning die ik in het dal gezien had. 5 Hij zeide tot mij: Mensenkind, richt uw blik naar het noorden! Toen richtte ik mijn blik naar het noorden, en zie, ten noorden van de poort bij het altaar stond aan de ingang dat afgodsbeeld, het voorwerp van naijver. 6 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wat zij doen? de grote gruwelen die het huis Israëls hier bedrijft, zodat Ik ver van mijn heiligdom moet blijven? Maar nog meer grote gruwelen zult gij zien.

7 Toen bracht Hij mij naar de ingang van de voorhof en ik zag en zie, er was een gat in de muur. 8 Hij zeide tot mij: Mensenkind, breek toch door de muur heen. Toen brak ik door de muur heen en zie, daar was een deur. 9 Hij zeide tot mij: Ga naar binnen en zie de boze gruwelen die zij hier bedrijven. 10 En ik ging naar binnen en zag en zie, daar waren allerlei afbeeldingen van gruwelen – kruipend gedierte en beesten – en van al de afgoden van het huis Israëls, als graveerwerk op de muur, overal in het rond; 11 en zeventig mannen uit de oudsten van het huis Israëls met Jaäzanja, de zoon van Safan, in hun midden, stonden daarvóór; ieder had zijn wierookvat in de hand, en de geurende wolk van het reukwerk steeg op. 12 Hij zeide tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israëls in het donker doen, ieder in zijn kamer met afbeeldingen? Want zij denken: de HERE ziet ons niet; de HERE heeft het land verlaten. 13 En Hij zeide tot mij: Nog meer gruwelen die zij bedrijven, zult gij zien.

14 Daarop bracht Hij mij naar de ingang der poort van het huis des HEREN aan de noordzijde; en zie, daar zaten vrouwen, die Tammuz beweenden. 15 Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien.

16 Toen bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het huis des HEREN. En zie, aan de ingang van de tempel des HEREN, tussen de voorhal en het altaar, waren ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel des HEREN en met hun gezicht naar het oosten, en zij bogen zich in de richting van het oosten neer voor de zon. 17 Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Was het voor het huis Juda nog niet genoeg om de gruwelen te doen, die zij hier bedrijven, dat zij ook het land met geweld vullen en Mij telkens weer krenken? En zie, zij houden een wijnrank bij hun neus. 18 Daarom zal Ik in grimmigheid met hen handelen. Ik zal niet ontzien en geen deernis hebben. Al roepen zij met luider stem aan mijn oren, toch zal Ik naar hen niet horen.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft:

Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

17 Daarom gaat weg uit hun midden,

en scheidt u af, spreekt de Here,

en houdt niet vast aan het onreine.

18 en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn

en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn,

zegt de Here, de Almachtige.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Eulogia

bedankt voor je aandeel ik dit topic

Boeddhisten aanbidden niemand,, dus ook geen vreemde goden/Goden.

erg duidelijk wat je aanhaalt, maar is niet relevant, daar er dus geen 2 aanbiddingen,, als dat het juiste woord is,, zijn,

maar 1, namelijk Christen naar Jahwhe,, en Boeddhist naar/ in zichzelf

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik snap wat je bedoelt, maar in de ogen van Jahweh is het altijd afgoderij als mensen iets anders dan Hem aanbidden, of het nu de zon of de maan is, een beeld, de auto, het huis, de baan, vrouw, het kind, 'jezelf', enz. .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

bedankt voor je antwoord

is meditatie naar je [ algemeen gezegt] innerlijke hetzelfde als zelfaanbidding?

als ik in / naar mijzelf mediteer,, wie aanbidt ik dan volgens jou?

graar duidelijke onderbouwing

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
bedankt voor je antwoord

is meditatie naar je [ algemeen gezegt] innerlijke hetzelfde als zelfaanbidding?

als ik in / naar mijzelf mediteer,, wie aanbidt ik dan volgens jou?

Meditatie hoeft niet hetzelfde te zijn als zelfaanbidding of iets/iemand aanbidden.

Het christendom kent ook meditatie, al zal die meditatie gericht zijn op Gods woord.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

(In het Engels staat er voor het woord 'overpeins': meditate.)

Een mens kan ook met zelfreflectie bezig. Dan heeft het niet gelijk met aanbidding te maken en hoeft het niet gelijk fout te zijn. Een gelovige kan ook bezig zijn met het luisteren naar Gods stem.

Ik geloof dat het bij het boeddhisme toch al gauw op het vlak van het demonische komt, waardoor ik toch weer op dat onderwerp kom, maar ik zal er niet teveel over uitweiden. Op zich verschilt het boeddhisme ook niet erg van andere 'afgoderij', want ook bij andere afgoden zit er een demon achter, bij een beeld, hebzucht, jaloezie, wrok, bitterheid, onvergevingsgezindheid, rebellie, enz. en het 'aanbidden' van een baan, huis, auto, vrouw enz. en het aanbidden van een (pop)ster enz. . (Alleen hoeft er niet altijd sprake te zijn van een bezetenheid. Dat zal er pas eventueel in een heel vergevorderd stadium zijn.)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

allerbeste Eulogia

bedankt voor je antwoord,,echter,, ben van mening dat je.. doordat je geblokkeert bent in je antwoorden je niet alles kan verwoorden wat je wilt,

namelijk dat meditatie/boeddhisme met demonen te maken heeft

alhoewel je eerlijk en duidelijk bent, vindt ik je antwoorden erg zwart/wit,, waarin dus geen enkele compromie mogelijk is

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Klopt. De Bijbel is ook zwart-wit. Er zijn wel kenmerken in verschillende religies die op elkaar lijken, maar ondertussen totaal van elkaar verschillen.
Zelfs de paus zal niet beweren dat de bijbel alles zwart-wit stelt, sinds een jaar of 2 in de mode om dat te roepen door voornamelijke evangelische. Gaat wel weer over.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Heus niet alles is zwart-wit. De Bijbel is soms heel stellig en heftig en op andere plaatsen is de Bijbel soft. Met 'evangelisch' heeft dat niets te maken.

(Zo kan ik ook dingen heel stellig zeggen, maar als mensen doorvragen ontdekken ze de nuances die ik kan aanbrengen.)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Offtopic:

Eulogía, is het een idee om een topic te starten over de relatie boeddhisme en demonen? (maar dan met een betere verwoording ;))

Ik heb het idee dat jouw aandeel in deze discussie daar nogal spaak op loopt omdat het buiten het topic valt, en ik ben toch wel geïnteresseerd in hoe jij dit dan ziet. Misschien levert dat een interessante discussie op.

-edit- of misschien een topic over demonische invloed meer algemeen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Offtopic:

Eulogía, is het een idee om een topic te starten over de relatie boeddhisme en demonen? (maar dan met een betere verwoording ;))

Ik heb het idee dat jouw aandeel in deze discussie daar nogal spaak op loopt omdat het buiten het topic valt, en ik ben toch wel geïnteresseerd in hoe jij dit dan ziet. Misschien levert dat een interessante discussie op.

-edit- of misschien een topic over demonische invloed meer algemeen?

Meestal als het moment lijkt aan te breken om een nieuw topic te openen, heb ik het meeste er al over gezegd :) Ik kan alleen nog een verhaal vertellen over wat een zendeling in een Boeddhistisch land meemaakte. Maar als je een topic erover opent, wil ik wel ingaan op je eventuele post.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ik ben ook wel geinterreseerd in het nieuw aangemaakte topic over Boeddhisme en demonen

ben benieuwd wat er voor discussies uit voort vloeien,, buiten dat,, ik blijf het opmerkelijk vinden dat sommige mensen boeddishme en demonen in relatie met elkaar brengen,, maar dar mogen de ' aanstichters ' duidelijk maken

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid