Spring naar bijdragen
Enola Gay

Boeddhisme en het Christelijke geloof

Aanbevolen berichten

Maar als je een topic erover opent, wil ik wel ingaan op je eventuele post.

jij mag natuurlijk ook een topic openenen

volgens mij wil je graag je verhaal kwijt hierover..... :Y

( i spreek nu positief, en heb geen nare bijbedoelingen met mijn antworod)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Meestal als het moment lijkt aan te breken om een nieuw topic te openen, heb ik het meeste er al over gezegd :) Ik kan alleen nog een verhaal vertellen over wat een zendeling in een Boeddhistisch land meemaakte. Maar als je een topic erover opent, wil ik wel ingaan op je eventuele post.

jij bent ook een makkelijke knikker :*:*|P:Y:)

is je munitie nu al op???? :#:#:#:#

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mag het wat minder met de smileys?

@Eulogía: Misschien open ik een topic. Kan alleen op het moment nog niet duidelijk krijgen (zowel in een post als voor mezelf) wat ik nu eigenlijk wil weten en wat ook nog een duidelijk discussieonderwerp is...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
... je een open dialoog van Jezus aan een boeddhist geeft en aan een christen en ze beiden aan het mediteren zetten, doen ze toch echt iets anders dunkt me... Dus waarom is dan die "gemeenschappelijke ervaring" zo mooi.

Maar dat is eigenlijk mijn algemene vraag. Ik snap ook niet zo goed waarom het christendom en het boeddhisme samen kunnen gaan.

Ja natuurlijk "doen ze toch echt iets anders". Maar ze verdiepen zich beiden in de woorden van Jezus.

De Boeddhist zal dat doen op zoek naar waarheid en wijsheid.

En ikzelf mediteer om me open te stellen voor God.

Zoeken naar waarheid is niet fout... die ervaring om zoiets met andere religies samen te doen (net als de actie om gezamenlijk te bidden voor vrede in het jaar 2000) is een goede omdat we van elkaar kunnen leren. En ik sluit niet uit dat God zich, door de dialogen van Jezus, ook wil openbaren aan die Boeddhistische monniken. Wie ben ik om dat uit te sluiten? En zelf kan ik leren van de vriendelijkheid, verdraagzaamheid en het zoeken naar waarheid die ik daar heb gezien.

Je schreef dat je niet snapt waarom het Christendom en het Boeddhisme samen kunnen gaan.

Ik denk helemaal niet dat ze samen kunnen gaan... dat heb ik ook nergens geschreven.

Met hartelijke groet,

zr. Madeleine

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
... je een open dialoog van Jezus aan een boeddhist geeft en aan een christen en ze beiden aan het mediteren zetten, doen ze toch echt iets anders dunkt me... Dus waarom is dan die "gemeenschappelijke ervaring" zo mooi.

Maar dat is eigenlijk mijn algemene vraag. Ik snap ook niet zo goed waarom het christendom en het boeddhisme samen kunnen gaan.

Ja natuurlijk "doen ze toch echt iets anders". Maar ze verdiepen zich beiden in de woorden van Jezus.

De Boeddhist zal dat doen op zoek naar waarheid en wijsheid.

En ikzelf mediteer om me open te stellen voor God.

Zoeken naar waarheid is niet fout... die ervaring om zoiets met andere religies samen te doen (net als de actie om gezamenlijk te bidden voor vrede in het jaar 2000) is een goede omdat we van elkaar kunnen leren. En ik sluit niet uit dat God zich, door de dialogen van Jezus, ook wil openbaren aan die Boeddhistische monniken. Wie ben ik om dat uit te sluiten? En zelf kan ik leren van de vriendelijkheid, verdraagzaamheid en het zoeken naar waarheid die ik daar heb gezien.

Je schreef dat je niet snapt waarom het Christendom en het Boeddhisme samen kunnen gaan.

Ik denk helemaal niet dat ze samen kunnen gaan... dat heb ik ook nergens geschreven.

Met hartelijke groet,

zr. Madeleine

Een christen zoekt niet naar de waarheid. Een christen heeft de waarheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hier nog een interessante site over verschillen tussen boeddhisme en het christendom.

ach,, weer een wij van wc eend verhaaltje

wij van stichting promise [http] adviseren Christus

heb je ook subjectieve websites die eenzelfde verhaaltje onderbouwen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

D8 niet dat ik off topic reageer...

Wil je in Gods (de Vader van Jezus Christus) aanwezigheid verkeren, heb je Zijn heilige Geest nodig. Om de Geest kun je God bidden.

SVV Lk 11:13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

SVV Jn 14:15-17: Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

17 [Namelijk] den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

Eenvoudig bidden, niet mediteren. Als een wierrookoffer op het altaar. Boedistisch mediteren om in Gods aanwezigheid te mogen komen is als het offer van Nadab en Abihu:

SVV Lv 10:1-3 . En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had.3 Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des HEEREN. 3 . En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil.

Nogmaals: Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
D8 niet dat ik off topic reageer...

dat idee heb ik ook niet,,

ik ben er rotsvat van overtuigt dat hetgeen je aanreikt aan bijbelteksten,, er ook daadwerkelijk staat,, doch,, ik heb andere geschriften die ik als autoritair / leidraad gebruik, en vanuit dat oogpunt gezien kan ik bar weinig met de aangehaalde teksten

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
helemaal mee eens.

ik wil ook geen mensen omzetten,, ik probeer alleen bepaalde onderwerpen te begrijpen.

Dat lijkt het me vrij belangrijk je in te leven in de christelijke visie en onderwerpen vanuit die visie te bekijken. Begrip valt en staat met inlevingsvermogen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Thumbs up, Miesje!

Je geest hlemaal leegmaken en dan maar zien wat ervan komt geeft inderdaad demonen een vrije toegang. Het is de manier van Ignatius de Loyola, die de orde der Jezuieten opzette. De kracht van de verbeelding: zet een altaar op en projecteer je geest daar op. Beeldenverheerlijking ipv geloof. Het leegmaken van de geest, ipv het aanbidden van Christus. Kaarsjes van was branden en in de vlam staren tot je in hypnose verkeert! Niks geloof! Eerst zien (in de geest) en dan pas geloven!

Check out de videos van DR. Walter Veith; Rekindling the Reformation.

(Evt. wil ik ze wel uploaden in een torrent. Just let me know)

Thumbs up, Miesje!

Je geest hlemaal leegmaken en dan maar zien wat ervan komt geeft inderdaad demonen een vrije toegang. Het is de manier van Ignatius de Loyola, die de orde der Jezuieten opzette. De kracht van de verbeelding: zet een altaar op en projecteer je geest daar op. Beeldenverheerlijking ipv geloof. Het leegmaken van de geest, ipv het aanbidden van Christus. Kaarsjes van was branden en in de vlam staren tot je in hypnose verkeert! Niks geloof! Eerst zien (in de geest) en dan pas geloven!

Check out de videos van DR. Walter Veith; Rekindling the Reformation.

(Evt. wil ik ze wel uploaden in een torrent. Just let me know)

ik respecteer ieders opvatting, maar bovenstaande ideen komen mij erg dogmatisch over.. met alle respect.

in de verste verte kan ik mij geen enkele voorstelling maken waarom meditatie de toegang tot duivels verleent.

vraag mij af waar zulke ideen beschreven staan en of die ergens aan onderbouwt kunnen worden.

Als we puur het woord meditatie nemen, is het niet verkeerd. Meditatie is afgeleid van het Latijnse woord ‘meditari’ wat nadenken/overdenken betekent. Dit is natuurlijk niet verkeerd. Maar de manier waarop het huidige ‘mediteren’ is gebaseerd en de manier is wel degelijk verkeerd. Men richt zich op het innerlijke, de eigen kracht, vrijmaken van alle drukte, dingen loslaten en zoeken naar de innerlijke rust van jezelf.

Nergens in het mediteren komt God voor, het gaat om het sterker maken van de eigen ‘ik’.

Het kwaad kan je op verschillende manieren ‘wegdrijven’. Je kunt het bij jezelf zoeken en sterker worden, echter is het kwaad onverslaanbaar door de mens. Dus zal je je leven blijven vechten. Alleen met God kom je tot echte rust. In Lucas staat een tekst waar ik dat op basseer, ik vind dat daar een goede uitled wordt gegeven. (Lucas 11;14-28) Uiteraard de context lezen, hieronder heb ik even stukken aangehaald. Die ik bedoel.

20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 21 Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. 22 Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit.

24 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. 25 En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. 26 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin.

p.s. dogma's hoeven niet altijd waar te zijn maar mijn dogma's wel _O- (grapje..... |P )

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ik respecteer ieders opvatting, maar bovenstaande ideen komen mij erg dogmatisch over.. met alle respect.

in de verste verte kan ik mij geen enkele voorstelling maken waarom meditatie de toegang tot duivels verleent.

vraag mij af waar zulke ideen beschreven staan en of die ergens aan onderbouwt kunnen worden.

Als we puur het woord meditatie nemen, is het niet verkeerd. Meditatie is afgeleid van het Latijnse woord ‘meditari’ wat nadenken/overdenken betekent. Dit is natuurlijk niet verkeerd. Maar de manier waarop het huidige ‘mediteren’ is gebaseerd en de manier is wel degelijk verkeerd. Men richt zich op het innerlijke, de eigen kracht, vrijmaken van alle drukte, dingen loslaten en zoeken naar de innerlijke rust van jezelf.

Nergens in het mediteren komt God voor, het gaat om het sterker maken van de eigen ‘ik’.

Het kwaad kan je op verschillende manieren ‘wegdrijven’. Je kunt het bij jezelf zoeken en sterker worden, echter is het kwaad onverslaanbaar door de mens. Dus zal je je leven blijven vechten. Alleen met God kom je tot echte rust. In Lucas staat een tekst waar ik dat op basseer, ik vind dat daar een goede uitled wordt gegeven. (Lucas 11;14-28) Uiteraard de context lezen, hieronder heb ik even stukken aangehaald. Die ik bedoel.

20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 21 Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. 22 Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit.

24 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. 25 En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. 26 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin.

p.s. dogma's hoeven niet altijd waar te zijn maar mijn dogma's wel _O- (grapje..... |P )

hahaha

die zit,,, _O_

anyway,, bedankt voor je aandeel in dit topic.

ik blijf er toch een vreemd gevoel aan overhouden dat er wederom demonen en duivelen met mediteren geaccocieerd wordt.

het mediteren is inderdaad op jezelf gericht,,is dat zo erg?? er zijn wel meer dingen die mensen voor persoonlijk gewin doen.

op zich vindt ik het jammer dat er over de hele linie gezien niet openlijk over mijn aangehaalde onderwerp wordt gesproken, daar er telkens gewezen wordt op de Bijbel en wat jezus zei / zegt.

niet verwonderlijk,, daar ik op een op Christelijke leest georienteerde site ben,, en men derhalve vrij specifiek in de antwoorden en meningen is.

een soortgelijke discussie al eens eerder gevoerd, maar dan met fysiek aanwezige mensen die een christelijke achtergrond hebben,, en allemaal vonden ze dat mediteren duivels binnenhalen is.

had ook sterk het gevoel dat er een bepaalde angst voor het onbekende leefde, of althans bang in iets te doen of vinden dat God wellicht afkeurt.

het comfort zone is dus vrij klein, en zal nooit vergroot worden.

ieder zo zijn ding natuurlijk.

helemaal mee eens.

ik wil ook geen mensen omzetten,, ik probeer alleen bepaalde onderwerpen te begrijpen.

Dat lijkt het me vrij belangrijk je in te leven in de christelijke visie en onderwerpen vanuit die visie te bekijken. Begrip valt en staat met inlevingsvermogen.

ik was ooit een belijdend christen, totdat ik met vragen / issues zoals dit topic begon te worstelen.

vragen bleven onbeantwoord, en er werdt veelal gezegt,, lees de bijbel maar, daar staat het in.

die dominee die ik opbelde kapte het gesprek af, daar hij een pittige kerkdienst achter de rug had was zijn reden.

sorry,, maar met de alhier aangehaalde teksten kan , doe ik eigenlijk weinig.

het idee hel + duivels is ook al iets wat buiten mijn belevingsvermogen valt.

om op de bijbel terug te komen, waar staat dat God de Hel maakte???

tot zover mijn visie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
het idee hel + duivels is ook al iets wat buiten mijn belevingsvermogen valt.

om op de bijbel terug te komen, waar staat dat God de Hel maakte???

tot zover mijn visie

viewtopic.php?f=13&t=23642

Kijk daar eens, daar heb ik een topic over 'hel/dood' gemaakt.

ik geloof niet in de hel zoals die door vele wordt voorgesteld.

Er is een vuur dat God gemaakt heeft en die zal de mensen die niet voor Hem kozen en het kwaad uiteindelijk vernietigen. Maar niet dat die mensen eeuwig branden of pijn lijden. Dat staat nergens in de bijbel :) Wel dat het vuur eeuwig branden zal, maar niet dat de mensen eeuwig pijn lijden. God is geen sadist :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

hahaha

die zit,,, _O_

anyway,, bedankt voor je aandeel in dit topic.

ik blijf er toch een vreemd gevoel aan overhouden dat er wederom demonen en duivelen met mediteren geaccocieerd wordt.

het mediteren is inderdaad op jezelf gericht,,is dat zo erg?? er zijn wel meer dingen die mensen voor persoonlijk gewin doen.

op zich vindt ik het jammer dat er over de hele linie gezien niet openlijk over mijn aangehaalde onderwerp wordt gesproken, daar er telkens gewezen wordt op de Bijbel en wat jezus zei / zegt.

niet verwonderlijk,, daar ik op een op Christelijke leest georienteerde site ben,, en men derhalve vrij specifiek in de antwoorden en meningen is.

een soortgelijke discussie al eens eerder gevoerd, maar dan met fysiek aanwezige mensen die een christelijke achtergrond hebben,, en allemaal vonden ze dat mediteren duivels binnenhalen is.

had ook sterk het gevoel dat er een bepaalde angst voor het onbekende leefde, of althans bang in iets te doen of vinden dat God wellicht afkeurt.

het comfort zone is dus vrij klein, en zal nooit vergroot worden.

ieder zo zijn ding natuurlijk.

helemaal mee eens.

ik wil ook geen mensen omzetten,, ik probeer alleen bepaalde onderwerpen te begrijpen.

Dat lijkt het me vrij belangrijk je in te leven in de christelijke visie en onderwerpen vanuit die visie te bekijken. Begrip valt en staat met inlevingsvermogen.

ik was ooit een belijdend christen, totdat ik met vragen / issues zoals dit topic begon te worstelen.

vragen bleven onbeantwoord, en er werdt veelal gezegt,, lees de bijbel maar, daar staat het in.

die dominee die ik opbelde kapte het gesprek af, daar hij een pittige kerkdienst achter de rug had was zijn reden.

sorry,, maar met de alhier aangehaalde teksten kan , doe ik eigenlijk weinig.

het idee hel + duivels is ook al iets wat buiten mijn belevingsvermogen valt.

om op de bijbel terug te komen, waar staat dat God de Hel maakte???

tot zover mijn visie

Ik weet zo eigenlijk geen tekst over dat God de hel zou hebben gemaakt. Vaak wordt gezegd dat de hel de totale afwezigheid van God is, waardoor er geen liefde, rust, vrede, blijdschap enz. is, maar alleen pijn, ellende enz. . De ziel die niet gered is door Christus, komt na de dood terecht in die afwezigheid van God.

Ik ben het met je eens dat veel christenen een kleine comfortzone hebben. Christenen hebben echter geen boeddhisme nodig om uit die comfortzone te komen. Christenen kunnen worden gedoopt in de Heilige Geest, gaan functioneren in de charismata en dus gaan spreken in tongen, wonderen, tekenen en genezingen doen, profeteren, doden opwekken enz. . Dat is het grote gebied dat christenen kunnen ontginnen buiten de comfortzone.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid