Spring naar bijdragen
Ursa

Conventionele uitleg Daniël

Aanbevolen berichten

Door de aandacht die het boek Daniël de laatste tijd krijgt werd ik benieuwd naar de 'klassieke' of 'conventionele' uitleg van het boek Daniël. We kunnen wel andermans visie afbranden maar als je daar niets tegenover te stellen hebt is dat ook maar een zwaktebod. Daarom ben ik benieuwd naar de meer traditionele exegesen. Een korte zoektocht op het internet leverde het volgende op:

Gereformeerde prekenserie over Daniël.

Met een verwijzing naar dit boek: (ds.) Tj. Boersma, De bijbel is geen puzzelboek. Een confrontatie met de opvattingen van Hal Lindsey (Enschede 1977).

Helaas stond de inhoud van het boek niet online, behalve de volgende afbeelding (p. 171):

daniel_schema.gif

Wat me dan nog het meest verrast is dat de Romeinen niet eens aan bod komen; de tijd van ijzer en leem en de horens worden geïnterpreteerd als de opvolgers van Alexander de Grote. Wie weet hier meer van, of van de conventionele uitleg van Daniël? Heeft iemand toevallig het boek in de kast staan? Ik zou het interessant vinden er meer over te weten te komen.

Voor de duidelijkheid: het gaat me in dit topic om de mainstream uitleggingen en niet wat protestantse groeperingen er over te zeggen hebben. Zulke uitleggingen worden als offtopic beschouwd en zullen verwijderd worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het zou vrij logisch zijn dat de opvolgers van Alexander de Grote door de joden als belangrijk werden aangemerkt. De joden hadden namelijk heel wat te stellen met deze helenistische overheersers zoals blijkt uit de boeken Makkabeeën. Het Chanoeka-feest verwijst hier nog steeds naar en geeft aan welke impact die strijd heeft gehad op het collectieve geheugen van het jodendom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Er staat tegenwoordig een vertaling van het commentaar van Hiëronymus op het boek Daniël online:

http://www.tertullian.org/fathers/jerome_daniel_02_text.htm

Hij schrijft over dit onderwerp:

(Ch 2) Verse 31. "Thou sawest, O king, and behold there was, as it were, a large statue." (B) Instead of "statue," that is a sculptured effigy, the only rendering used by Symmachus, others have translated it as "image," intending by this term to indicate a resemblance to future events. Let us go through the prophetic interpretation, and as we translate Daniel's words ©, let us explain at some length the matters which he briefly states.

"Now thou art the head of gold." "The head of gold," he says "is thou, O king." By this statement it is clear that the first empire, the Babylonian, is compared to the most precious metal, gold. |32

Verse 39. "And after thee there shall arise another empire inferior to thee, made of silver." (The Vulgate LXX does not include "made of silver.") That is to say, the empire of the Medes and Persians, which bears a resemblance to silver, being inferior to the preceding empire, and superior to that which is to follow.

"And a third empire of bronze (the Vulgate LXX has "made of copper"), which shall rule over the entire earth." This signifies the Alexandrian empire, and that of (p. 504) the Macedonians, and of Alexander's successors. Now this is properly termed brazen, for among all the metals bronze possesses an outstanding resonance and a clear ring, and the blast of a brazen trumpet is heard far and wide, (634) so that it signifies not only the fame and power of the empire but also the eloquence of the Greek language.

Verse 40. "And there shall be a fourth empire like unto iron. Just as iron breaks to pieces and overcomes all else, so it shall break to pieces and shatter all these preceding empires . ..." Now the fourth empire, which clearly refers to the Romans, is the iron empire which breaks in pieces and overcomes all others. But its feet and toes are partly of iron and partly of earthenware, a fact most clearly demonstrated at the present time. For just as there was at the first nothing stronger or hardier than the Roman realm, so also in these last days there is nothing more feeble (D), since we require the assistance of barbarian tribes both in our civil wars and against foreign nations. However, at the final period of all these empires of gold and silver and bronze and iron, a rock (namely, the Lord and Savior) was cut off without hands, that is, without copulation or human seed and by birth from a virgin's womb; and after all the empires had been crushed, He became a great mountain and filled the whole earth. This last the Jews and the impious Porphyry apply to the people of Israel, who they insist will be the strongest power at the end of the ages, and will crush all realms and will rule forever.

Kort samengevat:

1) gouden hoofd: Nebukadnessar, Babyloniërs

2) zilveren rijk van de Meden en Perzen

3) bronzen/koperen rijk van de Macedoniërs

4) ijzeren rijk van de Romeinen, met (in de nadagen van dat Rijk, de tijd van Hiëronymus zelf) voeten van ijzer en leem: "For just as there was at the first nothing stronger or hardier than the Roman realm, so also in these last days there is nothing more feeble (D), since we require the assistance of barbarian tribes both in our civil wars and against foreign nations."

Ofwel: "zie eens hoe we er vandaag de dag aan toe zijn: vroeger was er niets harder en sterker dan de Romeinse kracht, maar vandaag de dag moeten we de hulp van de barbaarse stammen inroepen om het rijk niet aan burgeroorlogen of vijandige landen ten onder te laten gaan".

5) de steen: "Israël"; en hier geeft Hiëronymus 2 betekenissen weer die (voor een christen) in elkaars verlengde liggen: het Joodse volk leest hier (volgens Hiëronymus) een rol voor het Joodse volk in, de christen een rol voor "Israël, de dienaar van God" in de persoon van Jezus Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De interpretatie is dus weer tijd- en contextafhankelijk. Tenminste, Tertullianus past het weer toe op z'n eigen tijd en wil eigenlijk een boodschap meegeven. Het perspectief van Bona vind ik nog het interessantste; Daniël was immers jood en schreef voor Joden. De eerste betekenislaag is dus vooral de Joodse interpretatie, en dan kan ik me voorstellen dat de Helleense vorsten een grotere rol spelen dan in het westen of in huidige tijden. Desalniettemin mogen christenen natuurlijk de tekst in het licht van Jezus lezen.

@ Saint_Eve: hoewel je post strikt gezien offtopic is tolereer ik 'm vanwege het mooie plaatje.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De interpretatie is dus weer tijd- en contextafhankelijk. Tenminste, Tertullianus past het weer toe op z'n eigen tijd en wil eigenlijk een boodschap meegeven. Het perspectief van Bona vind ik nog het interessantste; Daniël was immers jood en schreef voor Joden. De eerste betekenislaag is dus vooral de Joodse interpretatie, en dan kan ik me voorstellen dat de Helleense vorsten een grotere rol spelen dan in het westen of in huidige tijden. Desalniettemin mogen christenen natuurlijk de tekst in het licht van Jezus lezen.

@ Saint_Eve: hoewel je post strikt gezien offtopic is tolereer ik 'm vanwege het mooie plaatje.

Hiëronymus... ;)

Ik zou wel eens willen weten wat de "conventionele Joodse uitleg" (if any...) is geweest in die tijden... Geeft Hiëronymus ons hier een hint? Of zijn het vooral christenen geweest die deze teksten vanaf het begin messiaans geduid hebben?? Of zijn het mede deze "voorspellingen" (zijn ze profetisch geduid door Israël??) die Juda moed gegeven hebben om het tegen de Romeinen op te nemen...??

In de verwachting dat "ten tijde van die koninkrijken de God van de hemel een rijk zal laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde."

Zijn er Dode Zee rollen die hierover iets te melden hebben???

(NB: Ook hier doemt volgens mij de vraag naar 'het Koninkrijk van God' op: is het er al of moet het nog komen of beide???)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je tekstkritisch naar het boek kijkt zijn er veel wetenschappers die stellen dat het waarschijnlijk zo rond 165 v. Chr. is geschreven, tijdens de Makkabeese opstand. Dat zou ook de verwijzing naar dat conflict verklaren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hallo Ursa,

In de intro van dit topic schreef u het volgende:

Wat me dan nog het meest verrast is dat de Romeinen niet eens aan bod komen; de tijd van ijzer en leem en de horens worden geïnterpreteerd als de opvolgers van Alexander de Grote

Ik denk dat de Romeinen zeer zeker aan bod komen in de geschiedenis van Daniël en vooral ook het beeld van Nebukadnessar. Het punt is, dat het Romeinse Rijk (nog) geen opvolger heeft. Welis waar dat Europa zich tracht te verenigen, maar het ontbreekt de politic en koningen van Europa, om een grondwet te -laten- ondersteunen door een "geestelijk aspect" een zekere "godheid". Men is wel bezig om daar een structuru voor te vinden, een zekere rechtvaardiging. En, zoals we zien is het 4e Rijk van de reeks, zoals het Beeld laat zien, Rome als (wereld-) Staat in de tijd dat het bestond, zoals wij wel kennen uit de geschiedenisboeken. Maar het Romeinse Rijk brokkelde af.

Landen als, Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot Brittanië zijn de belangsrijkste en de meest invloedsrijke -afgebrokkelde- staten, ontstaan door "stamverbanden".

Rome als Rijk, ontstaan in de Hellinistische periode, werd van Stad (-staat) tot een wereldmacht. Rome is nog nhiet opgevolgd door en 5e Rijk, dat echter wellicht uit een Verenigd Europa zal -moeten- ontstaan. Men zoekt naarstig naar een "geestelijke" basis van dat éné Europa, waar dus de -overgebleven geestelijkheid- vgan het Rome van weleer, tracht aanspraak op te maken.

Het zal van korte duur zijn, zoals we uit Daniël 2:42,43 kunnen opmaken

Het Romeinse rijk: ijzer

"

En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken"
Dan. 2:40

In dit vers wordt uitsluitend gesproken over ijzer. IJzer is hard. Dat is klaarblijkelijk de verwijzing naar het wapengeweld van de Romeinen tijdens de oprichting van hun rijk. De Romeinen hebben de resten van het Griekse rijk herenigd. Dit ijzeren rijk duurde vele honderden jaren en is tot op heden nooit door een ander wereldrijk opgevolgd. Velen hebben geprobeerd het Romeinse rijk te herstellen of in stand te houden of een eigen wereldrijk op te richten, maar slaagden daar in de loop der eeuwen nooit in. In zekere zin is het Romeinse rijk nooit helemaal weggeweest. Alleen heeft het niet steeds de uiterlijke vorm van een koninkrijk gehad. Maar de invloed van dit rijk is tot in onze dagen zeker nog te voelen.

De 10-staten: ijzer en leem

"En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem "
Dan. 2:41

Aan de ene kant wordt het laatste rijk uit de reeks gezien als de voortzetting van het Romeinse rijk met grote kenmerken van dat rijk. Het gaat niet om het gebied maar om de aard van het rijk. Eén van die kenmerken is het militarisme (des ijzers vastigheid"). Wij zijn gewend aan het bestaan van legers en aan de militaire dienstplicht. Dat militarisme is echter door de Romeinen uitgevonden. Daarvoor bestond het niet. De opbouw van de Romeinse legers ligt ten grondslag aan de opbouw van de moderne legers die wij vandaag kennen.

Aan de andere kant heeft dit laatste rijk de aard van modderig leem. Het modderig leem wordt wel verscheidene malen genoemd, maar nooit verklaard. Het laatste rijk is een "gedeeld koninkrijk", dat wil zeggen dat het twee verschillende aspecten zal hebben, voorgesteld door ijzer en leem. De vastigheid (hardheid) van ijzer was aanwezig en daarom zág Daniël ook ijzer. Er staat achteraan dat het ijzer vermengd was met modderig leem. Het ijzer wordt vervolgens verklaard, maar het modderig leem niet. Ook later niet.

"En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt"
. Dan. 2:42,43

In vers 42 wordt weer gezegd, dat ijzer hard is. Van het modderig leem wordt gezegd dat het broos (zacht) is. In vers 43 komt het commentaar op het vermengen, maar niet op het leem: “……..zij zullen zich door menselijk zaad vermengen,

maar zij zullen de een aan den ander niet hechten
, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt." IJzer en leem("zij") worden in vers 43 gezien als bepaalde volkeren (europese landen en staten).

Het 5e Rijk Europa zal zich uiteindelijk niet kunnen verenigen, ook niet door de toevoeging van een "geestelijke basis" die van uit Rome getracht wordt te leggen en door de politici in Brussel geprobeerd wordt vorm te geven. Uiteindelijk zal dat van zeer korte duur zijn, want het werkelijk Rijk dat daarla zal "opstaan" is het Rijk van de Almachtige god, de Steen die niemand kan tegenhouden het het Beeld ( de wereld) zal vernietigen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De interpretatie is dus weer tijd- en contextafhankelijk. Tenminste, Tertullianus past het weer toe op z'n eigen tijd en wil eigenlijk een boodschap meegeven. Het perspectief van Bona vind ik nog het interessantste; Daniël was immers jood en schreef voor Joden. De eerste betekenislaag is dus vooral de Joodse interpretatie, en dan kan ik me voorstellen dat de Helleense vorsten een grotere rol spelen dan in het westen of in huidige tijden. Desalniettemin mogen christenen natuurlijk de tekst in het licht van Jezus lezen.

@ Saint_Eve: hoewel je post strikt gezien offtopic is tolereer ik 'm vanwege het mooie plaatje.

Dank voor je tolerantie :) Is gedeeltelijk offtopic inderdaad maar behelst wel de profetieen van Daniel..

Ik denk dat, aangezien deze droom geïnspireerd was door God, het niet persé in de gedachtegoed van die tijd bekeken hoeft te worden. Dat zou je wel doen met elk ander geschiedstuk maar aangezien God de tijden overziet en kan voorspellen hoeft dit dus niet persé alleen voor de Joden geschreven te zijn maar spreekt het over de laatste 3000 jaar tot het laatste wereldrijk wat aan het groeien is, het Koninkrijk van God.

Daniel 7:

17 Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen.

18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

19 Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, hetwelk verscheiden was van al de andere, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren, en zijn klauwen van koper; het at, het verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten.

20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die opkwam, en voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen.

21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht,

22 Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten.

23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen.

24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen.

25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

26 Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe.

27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.

Hier staat dus duidelijk in vers 27 dat de Heiligen het koninkrijk zullen beerven dus gaat het in dit geval niet over de geschiedenis maar over iets in de toekomst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het boek Daniël is geschreven voor allen die Jezus Christus hebben aangenomen! Voor hen die "uit alle stam, natie, en volk" komen. Dus niet persé voor de joden! Vandaar dat Daniël verbonden wordt met Openbaringen waar de profetie van Daniël voor de tijd waarin wij leven, van essentieël belang is.

De 4 dieren en een kleine horen

-God en Christus in het oordeel (7:9-14 /7:18/7:26,27/7:22)

-De basis van het oordeel (7:10)

-De horen die strijd voert tegen de heiligen

-Liefde tot Christus en de Christelijke dag van rust

Al deze zaken vinden volgens mij, deels ook nu plaats, zoals het oordeel en de strijd van de kleine horen tegen de heiligen. (tot aan het einde= wederkomst Christus en ondergang van de wereld. Het is dus a.h.w. een beeldende verklaring voor ons van het Boek Daniël (zie ook Openbaring 18:1-4 en Openbaring 12:17 en 19:10)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat me dan nog het meest verrast is dat de Romeinen niet eens aan bod komen; de tijd van ijzer en leem en de horens worden geïnterpreteerd als de opvolgers van Alexander de Grote. Wie weet hier meer van, of van de conventionele uitleg van Daniël? Heeft iemand toevallig het boek in de kast staan? Ik zou het interessant vinden er meer over te weten te komen.

De Romeinen komen niet aan bod omdat de Romeinen nog geen overheersers waren toen de profetieën van de Daniël werden geschreven. De auteur(s) van de profetieën verwachten ongetwijfeld het einde der tijden nabij de tempelschending onder het bewind van Antiochus IV.

de tijd van ijzer en leem en de horens worden geïnterpreteerd als de opvolgers van Alexander de Grote.

De uitleg waar verreweg het meeste voor te zeggen valt.

43 En dat, zoals u gezien hebt, het ijzer met modderig leem verbonden was, betekent dat: men zal trachten de delen van het rijk door huwelijken te verbinden, maar die delen zullen met elkaar geen eenheid kunnen vormen, evenmin als ijzer en leem dat kunnen.

Die huwelijken zijn politieke huwelijken tussen het Seleucidische rijk en het Ptolemeën rijk (zie ook Daniel 11:6, wat verwijst de uithuwelijking van Berenice, de dochter van Ptolemeüs II, die aan Antiochus II als vrouw werd gegeven, die later ook vergiftigd werd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het probleem met dit topic en, waarschijnlijk ook Openbaringen is, dat deze twee "boeken" een belangrijke rol voor ons spelen in de tijdsspanne waarin wij leven. Door de smalle blijk waarmee sommige denominaties leven en het Evangelie zien, alsof het een menselijke traditie is, loop je gevaar al snel "verbannen" te worden van het forum. Reden is, dat enkele denominaties in het gedrang dreigen te komen en bij name genoemld zullen worden. Dat strijkt in tegen de haren van de wens van velen een "aardse" Oecumene op te willen richten. Zo`n initiatief gaat tegen de waarheid van het Evangelie, maar zeker tegen de boeken van Daniël en Openbaringen in.

Men wil alles pas en vree houden, omwille van de "goede verstandhouding". Mensen willen zelf liever de verlossing en redding bewerkstelligen in plaats van te luisteren naar de, soms minder plezante op- en aanmerlingen van de Heer, aangaande onze bevrijding uit het Egypte van vandaag!

Dus het heeft geen enkele nut om dit onderwerp aan te snijden, zolang de vrijheid van meningsuiting beperkt blijven tot de inzichten van de moderatoren, vrees ik!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het probleem met dit topic en, waarschijnlijk ook Openbaringen is, dat deze twee "boeken" een belangrijke rol voor ons spelen in de tijdsspanne waarin wij leven. Door de smalle blijk waarmee sommige denominaties leven en het Evangelie zien, alsof het een menselijke traditie is, loop je gevaar al snel "verbannen" te worden van het forum. Reden is, dat enkele denominaties in het gedrang dreigen te komen en bij name genoemld zullen worden. Dat strijkt in tegen de haren van de wens van velen een "aardse" Oecumene op te willen richten. Zo`n initiatief gaat tegen de waarheid van het Evangelie, maar zeker tegen de boeken van Daniël en Openbaringen in.

Men wil alles pas en vree houden, omwille van de "goede verstandhouding". Mensen willen zelf liever de verlossing en redding bewerkstelligen in plaats van te luisteren naar de, soms minder plezante op- en aanmerlingen van de Heer, aangaande onze bevrijding uit het Egypte van vandaag!

Dus het heeft geen enkele nut om dit onderwerp aan te snijden, zolang de vrijheid van meningsuiting beperkt blijven tot de inzichten van de moderatoren, vrees ik!

Wat dacht je van zelfbeperking uit respect voor een topicstarter?? Er staat je niets in de weg om zelf een topic te openen met eigen spelregels (al heb ik zelf mijn buik al heel snel vol van een respectloos spreken over andere denominaties - ik weet dus niet of ik in dat topic mee ga discussiëren...)

Maar je treurzang is hier nogal off-topic, vrees ik!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Deze treurzang is inderdaad zwaar offtopic en bovendien onjuist. De moderators handhaven hier het beleid zoals het beschreven is in de FAQ. Op het moment dat je je aanmeldt ga je akkoord met die FAQ waarin respect gevraagd wordt voor andere geloofs/levensovertuigingen. En je wordt er dus ook aan gehouden.

Verdere discussie niet in dit topic maar per mail of in Feedback.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
In de verwachting dat "ten tijde van die koninkrijken de God van de hemel een rijk zal laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde."

(NB: Ook hier doemt volgens mij de vraag naar 'het Koninkrijk van God' op: is het er al of moet het nog komen of beide???)

Ik geloof dat Gods koninkrijk al regeert in de hemel. Jezus leerde ons bidden: "uw koninkrijk kome" en "uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alsook op aarde".

Gods wil werd namelijk ook in de hemel een tijd lang niet volledig gedaan. Maar in Opb.12:7-17 lezen we dat de hemel gezuiverd wordt. Er staat dat Michaël en zijn engelen strijden tegen Satan en zijn engelen. En Satan en zijn demonen verliezen deze strijd.

In 12:10 staat erover: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en autoriteit van zijn Christus, want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God beschuldigt, is neergeslingerd".

Hier worden dus twee gebeurtenissen beschreven: Gods koninkrijk is gekomen en Satan is naar de aarde geworpen. Het gevolg is dat er in de hemel vreugde is, want vanaf dat moment wordt daar alleen maar Gods wil gedaan. Maar deze overwinning betekent wel "wee" voor de aarde. Satans invloed is vanaf dat moment tot de aarde beperkt. De eindtijd is begonnen. Het is de verklaring waarom de toestanden in de eindtijd in snel temp van kwaad tot erger worden. Gelukkig staat er ook dat hij weet "dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft".

Tijdens de oorlog van Armageddon zullen de aardse koninkrijken door Gods koninkrijk verbrijzeld worden, zoals we kunnen opmaken uit Daniel 2:44. Gods koninkrijk zal dan ook over de hele aarde gaan regeren. Vanaf dat moment zal Gods wil niet alleen in de hemel, maar ook op aarde geschieden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je tekstkritisch naar het boek kijkt zijn er veel wetenschappers die stellen dat het waarschijnlijk zo rond 165 v. Chr. is geschreven, tijdens de Makkabeese opstand. Dat zou ook de verwijzing naar dat conflict verklaren.

Het is interessant dat de geschiedschrijver Flavius Josephus in De Joodse Oudheden XI H8 vermeld dat Alexander de Grote, tijdens zijn oorlog tegen Perzië in de vierde eeuw voor Chr. naar Jeruzalem kwam, waar de priesters hem een exemplaar van het boek Daniël lieten zien. Alexander kwam zelf tot de conclusie dat de woorden van Daniëls profetie doelden op zijn militaire campagne in verband met Perzië.

Alexander leefde van 356 - 323 v. Chr. Dit is dus ruim voor de genoemde datum 165 v. Chr.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De 2 armen vertolken de 2 tegelijk regerende volken: De Meden en de Perzen.

Tot die conclusie kun je inderdaad komen als je Daniël 8:20 leest, waar staat: "De ram die gij gezien hebt, die twee horens had, beduidt de koningen van Medië en Perzië".

Daniël bevestigt hier dat Medo-Perzië één rijk is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hier staat dus duidelijk in vers 27 dat de Heiligen het koninkrijk zullen beerven dus gaat het in dit geval niet over de geschiedenis maar over iets in de toekomst.

Hoofdstuk 7 geeft ons meer inzicht in wat Gods Koninkrijk inhoudt en geeft inderdaad aan wat er in de toekomst zou gaan plaats vinden.

In vers 13 en 14 lezen we over een "mensenzoon" die voor de "Oude van Dagen" verscheen en "hem werd heerschappij en een koninkrijk gegeven... en zijn heerschappij is een heerschappij van onbepaalde duur, die niet zal voorbijgaan, en zijn koninkrijk een dat niet te gronde zal worden gericht".

Toen Jezus op aarde was noemde hij zich de "zoon des mensen". (matth.25:31). Jezus is degene die het koninkrijk zou beërven. (zie ook Luk.1:31-33 en Dan.2:44)

Maar Jezus sloot ook een "verbond voor een koninkrijk" met zijn apostelen, net zoals God met Jezus een verbond voor een koninkrijk gesloten had". (Luk.22:28-30).

Zij, en anderen met een hemelse roeping, zijn de heiligen die samen met Jezus het koninkrijk beërven.

In Openbaring 5:9,10 lezen wat hun taak zal zijn. Daar staat namelijk: ".. want gij werdt geslacht en gij hebt met uw bloed uit elke stam en taal en elk volk en elke natie personen voor God gekocht, en gij hebt hen gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God, en zij zullen als koningen over de aarde regeren".

Wanneer Jezus als koning van Gods koninkrijk samen met de heiligen over de aarde gaan regeren, dan kunnen we zeggen dat niet alleen in de hemel, maar ook op aarde Gods wil gedaan zal worden!!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid