Spring naar bijdragen
Ursa

Different in opspraak

Aanbevolen berichten

Overigens is het zeggen dat homo's niet met elkaar kunnen trouwen binnen de Kerk net zo discriminerend als zeggen dat mannen geen kinderen kunnen baren, of mensen met een tomatenallergie geen tomaten kunnen eten. Wat niet kan, kan gewoon niet, hoe tragisch dat ook kan uitpakken. Je kan het natuurlijk wel imiteren, maar binnen de Kerk is het niet toegestaan te doen alsof iets kan, terwijl het niet kan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

--en met het afwijzen van een homoseksuele relatie is van alles mis en valt tevens onder discriminatie.

niemand heeft het recht voor een ander te beslissen hoe deze zijn/haar leven wil inrichten, zelfs niet met de bijbel in de hand, aangezien die teksten altijd buiten de context worden gelezen en men de cultuur destijds buiten beschouwing laat.

de keuze is inderdaad aan de cliënt...

Hier lopen een paar zaken door elkaar heen, volgens mij:

1) en met het afwijzen van een homoseksuele relatie is van alles mis en valt tevens onder discriminatie.

2) niemand heeft het recht voor een ander te beslissen hoe deze zijn/haar leven wil inrichten,

3) zelfs niet met de bijbel in de hand,

4) aangezien die teksten altijd buiten de context worden gelezen en men de cultuur destijds buiten beschouwing laat.

5) de keuze is inderdaad aan de cliënt...

Te beginnen bij punt 5: dat staat niet ter discussie. (Juist) ook niet binnen de christelijke godsdienst: men stelt juist dat (uiteindelijk) het individu voor zijn Rechter zal staan. (ooit (in mijn eigen woorden) met Hem al die keuzeopties zal doorlopen - in de woorden van Paulus (Rom 2:16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.)

Maar dit is ook de denkwereld van degene die bij Different aanklopt. Daar mag een buitenstaander wat van vinden, die keuzevrijheid staat niet ter discussie (JUIST ook met een beroep op de grondwet... En dan doel ik niet eens op het grondwetartikel over de godsdienstvrijheid, maar nadrukkelijk ook op artikel 1: indien een "christen-homo" en een "niet-christen-homo" aankloppen voor psychische hulp, dan hebben BEIDEN in gelijke mate recht op hulpverlening die past bij de EIGEN belevingswereld!!!)

En dan punt 1: de grondwet, art 1 werd al genoemd. Daar staat m.b.t. het discriminatieverbod:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Men moet in gelijke gevallen gelijk worden behandeld... En een Kerk zal mogen beweren dat er bij de vergelijking van homo-relaties en hetero-relaties BINNEN DIE KERK nooit sprake is van een "gelijk geval", omdat in de visie van "de Kerk" die relaties niet "gelijkwaardig" zijn. Let wel: men stelt niet dat de individuen niet gelijkwaardig zijn (want die volledige gelijkwaardigheid van individuele personen is nu juist een christelijk uitgangspunt!!!), maar gewenste relaties zijn niet gelijkwaardig. En DUS valt (binnen de kerkelijke context - waar een overheid niet over gaat! Kerk en Staat zijn immers ooit gescheiden - en op goede gronden; opdat de Staat zich niet met Kerkelijke kwesties zou gaan bemoeien!!) het maken van een onderscheid tussen homo-relaties en hetero-relaties BINNEN de Kerk (dus met het oog op de inzegening van een dergelijke verbintenis) niet onder het discriminatieverbod zoals vermeld in art. 1 GW. Ook al vind de niet-christen deze relaties wel volkomen gelijkwaardig: art 1 zegt niet dat IEDERE Nederlander dat dan ook zo moet vinden... Binnen de EIGEN kring: let wel: in het maatschappelijk verkeer ligt dat anders: voor de Wet zijn beide relatievormen WEL gelijkwaardig. Maar daar gaat de discussie niet over...! De vraag is: mag men er in EIGEN kring een andere mening op na houden...?? Mag men zich vrij verenigen? Mag een godsdienst eigen normen en waarden hebben die gangbaar zijn binnen de EIGEN kring?? Ik denk zelf dat art 1 GW die ruimte gewoon biedt!!

Punt 2: daar staat feitelijk hetzelfde als bij punt 5; met de kanttekening, dat een kerkgenoodschap wel degelijk het recht heeft om binnen de eigen kring eisen te stellen aan de leden. Die grondwettelijke vrijheid bestaat gewoon. En daar doet art 1 GW niets aan af.... Trouwens: dit geldt ook voor sportverenigingen, etc etc

Punt 3: daar doe je m.i. af aan de vrijheid van godsdienst; maar dit met een onjuist beroep op art 1 GW, waarmee je JUIST de gelovige discrimineert. Immers: dan zou gelden dat "eenieder vrij is om de eigen godsdienst te belijden, behalve als de buitenwacht zich aan bepaalde geloofsartikelen zou storen". Maar art 1 roept juist op om eenieder "in gelijke gevallen gelijk te behandelen". Dus waar de één de vrijheid krijgt om de eigen mening te uiten moet dat voor de ander OOK gelden... Tenzij men "die mening dwingend op zou gaan leggen aan de rest van de bevolking die die mening niet wenst te delen"... Bij "geloofsdwang richting niet-leden" dient een overheid in te grijpen!!

Punt 4: over exegese (bijbeluitleg) gaat de Staat niet... (scheiding Kerk en Staat, weet je...?)

NB: waarom ik hier moeilijk doe, terwijl ik toch ook probeer om bepaalde bijbelteksten "genuanceerd en vooroordeelvrij" uit te leggen (zie ander topic)? Omdat ik het een wezenlijk grondrecht vind dat een kerkgenootschap vrij en zonder overheidsbemoeienis/"groepsdwang" een eigen mening kan hebben. Ook al is die "tegen het zere been" van een meerderheid van de bevolking. Als we elkaar dat recht gaan ontzeggen, dan gaat er veel verloren!!!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Overigens is het zeggen dat homo's niet met elkaar kunnen trouwen binnen de Kerk net zo discriminerend als zeggen dat mannen geen kinderen kunnen baren, of mensen met een tomatenallergie geen tomaten kunnen eten. Wat niet kan, kan gewoon niet, hoe tragisch dat ook kan uitpakken. Je kan het natuurlijk wel imiteren, maar binnen de Kerk is het niet toegestaan te doen alsof iets kan, terwijl het niet kan.

Je kan het inderdaad ook net zo kort zeggen als RobertF het doet... ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Overigens is het zeggen dat homo's niet met elkaar kunnen trouwen binnen de Kerk net zo discriminerend als zeggen dat mannen geen kinderen kunnen baren, of mensen met een tomatenallergie geen tomaten kunnen eten. Wat niet kan, kan gewoon niet, hoe tragisch dat ook kan uitpakken. Je kan het natuurlijk wel imiteren, maar binnen de Kerk is het niet toegestaan te doen alsof iets kan, terwijl het niet kan.

Het is juist alledrie verschillend. Een sociale afspraak, een technisch feit en domheid voor eigen risico. dat zijn 3 duidelijke verschillen.

Sociale afspraken zijn veranderbaar, hoe onvoorstelbaar dat ook mag zijn op dit moment.

Discriminatie is het idd niet. Een kerkgemeente uit de mening van haar leden en voorgangers, zoals een politieke partij dat doet. Elke organisatie heeft een bepaalde norm die daarbinnen geldig is.

Je weet dus snel genoeg of je wel of niet past bij de club.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Donnie7, voor de Kerk is het huwelijk echter geen sociale afspraak, maar een sacrament dat de juiste ingrediënten nodig heeft om geldig te zijn. In het geval van een huwelijk dus een man en een vrouw. Klinkt een beetje technisch allemaal, maar dat is nu eenmaal de aard van een sacrament: iets waarover geen enkele vorm van twijfel mag bestaan of het geldig is of niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Donnie7, voor de Kerk is het huwelijk echter geen sociale afspraak, maar een sacrament dat de juiste ingrediënten nodig heeft om geldig te zijn. In het geval van een huwelijk dus een man en een vrouw. Klinkt een beetje technisch allemaal, maar dat is nu eenmaal de aard van een sacrament: iets waarover geen enkele vorm van twijfel mag bestaan of het geldig is of niet.

Maar de verbintenis van twee mensen is per definitie een sociale afspraak. Ook als je gelooft dat God het huwelijk heeft ingevoerd.

Sociaal in de zin van hoe mensen zichzelf organiseren of samen leven. Dit is zeer cultuur-bepaald en veranderbaar.

Er kan bvb een tijd komen die zo individualistisch is, dat met elkaar trouwen sociaal niet geaccepteerd is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het één sluit het andere niet uit, Donnie7. Het christelijk huwelijk is eeuwig, een onveranderlijke instelling van Christus, maar de kijk op het christelijk huwelijk en het sociale aspect ervan verschilt per cultuur. Dat is allemaal prima, zolang die onveranderlijke waarden die bij het huwelijk horen maar worden beschermd: de huwelijkstrouw, het gezin, gevormd door pa, ma en kinderen, et cetera. De mens heeft die vaste waarden nu eenmaal nodig, het zit grotendeels in zijn natuur, ongeacht de cultuur. Dat culturen veranderd hoeft daarom ook niet te betekenen dat de essentie van het christelijk huwelijk veranderd, integendeel. Het is vaker juist ook zo dat het christelijk huwelijk culturen veranderd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het één sluit het andere niet uit, Donnie7. Het christelijk huwelijk is eeuwig, een onveranderlijke instelling van Christus, maar de kijk op het christelijk huwelijk en het sociale aspect ervan verschilt per cultuur. Dat is allemaal prima, zolang die onveranderlijke waarden die bij het huwelijk horen maar worden beschermd: de huwelijkstrouw, het gezin, gevormd door pa, ma en kinderen, et cetera. De mens heeft die vaste waarden nu eenmaal nodig, het zit grotendeels in zijn natuur, ongeacht de cultuur. Dat culturen veranderd hoeft daarom ook niet te betekenen dat de essentie van het christelijk huwelijk veranderd, integendeel. Het is vaker juist ook zo dat het christelijk huwelijk culturen veranderd.

Ik begrijp best dat Christenen zich houden aan het Christelijk huwelijk, maar ik weet niet waarom dat voor non-Christenen zou moeten gelden.

Maargoed, hier ging het mij even niet om.

Ik gaf alleen aan dat het huwelijk een sociaal verband is (afspraak/norm), en georganiseerde religie is een sociaal fenomeen (mensen die zichzelf organiseren).

En we weten dat dit soort dingen (of de kijk op dit soort dingen) veranderen na verloop van tijd door allerlei oorzaken.

En ook Rome/het Christendom heeft in het verleden haar opvattingen gewijzigd en zal dat ook blijven doen. Dat is normaal.

Homosexualiteit is natuurlijk, niemand kiest daarvoor want het zit in het brein geplant, en het fenomeen van het homo-huwelijk zou je een sub-cultuur kunnen noemen. Het is een andere cultuur dan het Christenlijk huwelijk per definitie misschien wel, maar in een vrije samenleving moet daar ruimte voor bestaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

in zo'n geval heeft de cliënt de keuzes:

--de homoseksuele gevoelens verdrukken

--een leven in eenzaamheid zonder relatie

--toch maar gaan trouwen, want dan gaat het wel over

--blijven bidden dat God hem/haar geneest....etc...

Je vergeet een optie..

--de homofiel geneest daadwerkelijk en leeft nog lang en gelukkig. (Dat is overigens geen sprookje, want volgens de Bijbel kan je een lang en gelukkig leven krijgen als je Hem volgt.)

Dat zegt niks over de werkelijkheid. De bijbel zegt ook dat de wereld in 6 dagen geschapen is (en in genesis 2 is het weer wat anders maar goed) maar dat strookt ook niet met de werkelijkheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Belachelijk dat dit kan in Nederland!
Waarom?

Omdat als je homo's wil genezen dan laat je zien dat je ze niet accepteert. Want blijkbaar moeten het brave hetero's worden.

Homoseksualiteit is geen ziekte maar een geaardheid.
Waarop baseer je dat?

Omdat homo mensen andere hersenen hebben dan hetero mensen.

http://www.elsevier.nl/web/10194300/Nie ... rsenen.htm

Dit is niet te veranderen
Waarom denk je dat?

Omdat het vastgelegd zit in hersenstructuren die tijdens foetale ontwikkeling worden gevormd.

http://sync.nl/homos-hebben-dezelfde-he ... -geslacht/

en al zou het kunnen waarom zou je dit willen?
Misschien omdat het voor sommigen moeilijker is als homo door het leven te gaan dan als hetero.

Volgens mij heb ik hier al op gereageerd, maar dat komt dus alleen omdat sommige mensen dat accepteren dat mensen homo zijn.

In de eind jaren 80 is er al aangetoond dat homo mannen andere hersenstructuren hebben dan hetero mannen. Veroorzaakt door de hersenontwikkeling die iemand mee heeft gekregen in de baarmoeder samen met een genetisch component.
Wat wil je daarmee zeggen?

Dat homo's dus niet te ""genezen"" zijn omdat het al in je brein vastgelegd is en dus niet te veranderen is.

Niks ziekte dus.
Waarom niet?

Omdat het een geaardheid is, ziekte is een negatief iets en dat is homoseksualiteit niet.

Welke naam je het geeft, vind ik trouwens niet zo relevant. Of het nu een ziekte is of niet, is niet zo belangrijk.

Er was eens iemand die dyslectisch is, tegen wie ik zei: "Jezus wil je genezen van dyslexie", waarop zijn vriendin zei: "Dyslexie is heus geen ziekte hoor!!" Misschien had ik beter een ander woord kunnen gebruiken dan genezen, want ik wilde niet suggereren dat dyslexie een ziekte is. Wat het wel is, maakt me niet uit. Het ging mij erom dat Jezus mensen wil afhelpen met Zijn kracht van dyslexie. Ik had ook kunnen zeggen: "Jezus wil je bevrijden van dyslexie, waarop die ander had kunnen denken 'Bevrijding? Ik hoef heus niet van een demonische invloed te worden bevrijd hoor'. Het probleem is vaak dat mensen zich aangevallen voelen in plaats van dat ze blij worden dat er een oplossing is door Jezus' kracht. Zo geldt het ook met betrekking tot homofilie. Je kan er aanstoot aan nemen of je kan er blij om worden dat het mogelijk is dat Jezus je een leven wil geven met de geaardheid die je wenst.

Wat voor bewijs is er voor dat Jezus de hersenen van mensen die homo of dyslectisch zijn kan veranderen?

Ik vond nog een filmpje van Dick Swaab op internet over hersenen en seksualiteit.

http://www.gezond24.nl/video/bekijk/dic ... rsenen.htm

Vanaf de 6de minuut begint hij er over.

Ik vond ook nog een aflevering over Dick Swaab en wat hij tijdens zijn loopbaan heeft ontdekt.

http://player.omroep.nl/?aflid=10289858

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Homochristen 'ongelijk behandeld'

Tja, het is nu eenmaal erkend als geaardheid, niet als ziekte. Jammer dat er nog steeds mensen zijn die er anders over denken.

Jammer dat het is erkend als geaardheid. Ik zie het niet als ziekte, maar wel als iets waarvan men kan worden verlost.

Jammer ook dat kennelijk minderheden niet worden beschermd in hun wens om als christen te worden behandeld op een christelijke manier, om vrij te komen van een 'geaardheid'.

Een belangrijk item in een democratie dient de bescherming van minderheden te zijn, dus ook de bescherming van christenen die graag op een bepaalde wijze zouden willen worden behandeld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zie het niet als ziekte, maar wel als iets waarvan men kan worden verlost.

Je zegt het zelf, je ziet het niet als ziekte. Waarom zou je dan van zorgverzekeraars verwachten om die 'behandelingen' te vergoeden? Je zegt dat je het ziet als iets waarvan men kan worden verlost. Dus..een exorcisme zou hier ook onder vallen? Volgens mij worden die ook niet vergoed door zorgverzekeraars...

Jammer ook dat kennelijk minderheden niet worden beschermd in hun wens om als christen te worden behandeld op een christelijke manier, om vrij te komen van een 'geaardheid'.

..waar staat dat ze niet meer behandeld mogen worden op een christelijke manier..?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je zegt het zelf, je ziet het niet als ziekte. Waarom zou je dan van zorgverzekeraars verwachten om die 'behandelingen' te vergoeden? Je zegt dat je het ziet als iets waarvan men kan worden verlost. Dus..een exorcisme zou hier ook onder vallen? Volgens mij worden die ook niet vergoed door zorgverzekeraars...

Een zorgverzekering kan heel veel vergoeden. Een zorgverzekering zou het bijvoorbeeld ook kunnen vergoeden om mensen van het roken af te helpen. Een zorgverzekering is er voor bedoeld om zorg te bieden, zodat de bevolking een beter leven kan krijgen. Over exorcisme heb ik niets geschreven.

..waar staat dat ze niet meer behandeld mogen worden op een christelijke manier..?

Er staat nergens dat ze niet meer mogen worden behandeld op een christelijke manier. Uit de nieuwsberichten maak ik wel op dat deze mensen niet meer kunnen worden behandeld op een christelijke manier, vergoed door een zorgverzekering. In mijn ogen bestaat er een soort haat tegen mensen die liever niet meer als homo door het leven willen gaan en dat uit zich onder meer in het willen afschaffen van bepaalde vergoedingen door zorgverzekeraars.

Overigens is zo'n vergoeding helemaal niet nodig, omdat een bevrijding gratis kan plaatsvinden door de kracht van God, maar het gaat om het principe.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een zorgverzekering kan heel veel vergoeden. Een zorgverzekering zou het bijvoorbeeld ook kunnen vergoeden om mensen van het roken af te helpen. Een zorgverzekering is er voor bedoeld om zorg te bieden, zodat de bevolking een beter leven kan krijgen. Over exorcisme heb ik niets geschreven.

Idd. Roken is slecht voor de gezondheid en vergt veel van de gezondheidszorg omdat het ziektes veroorzaakt die erg duur zijn om te behandelen, dus het is erg gunstig op de lange termijn om mensen daarvan af te helpen zodat dergelijke ziekten niet eens plaatsvinden en er op die manier erg veel geld bespaard word.

Ik begrijp niet zo goed hoe je dat kan vergelijken met homoseksualiteit.

Het is daarentegen wel goed te vergelijken met een exorcisme. Ik weet dat jij niks zei over een exorcisme, maar ik breng het in de discussie omdat het een perfecte vergelijking is:

1. Persoon is gelovig en denkt daarom dat hij is bezeten.

2. Persoon wilt daar graag behandeld voor worden.

3. Er zijn genoeg mensen die hem daarvoor willen behandelen.

4. Zorgverzekeraar vergoed het niet omdat de zorgverzekeraar niet vanuit geloof kan handelen. In dit geval het geloof dat de persoon is bezeten door demonen.

1. Persoon is gelovig en denkt daarom dat zijn homoseksuele gevoelens zondig zijn.

2. Persoon wil daar graag behandeld voor worden.

3. Er zijn genoeg mensen die hem daarvoor willen behandelen.

4. Zorgverzekeraar vergoed het niet omdat de zorgverzekeraar niet vanuit geloof kan handelen. In dit geval het geloof dat God homoseksualiteit heeft verboden.

Er staat nergens dat ze niet meer mogen worden behandeld op een christelijke manier. Uit de nieuwsberichten maak ik wel op dat deze mensen niet meer kunnen worden behandeld op een christelijke manier, vergoed door een zorgverzekering.

Om dezelfde reden als ik hierboven heb beschreven.

In mijn ogen bestaat er een soort haat tegen mensen die liever niet meer als homo door het leven willen gaan en dat uit zich onder meer in het willen afschaffen van bepaalde vergoedingen door zorgverzekeraars.

Nee, ik denk dat die haat ontstaat door religie. Deze mensen zouden deze problemen niet hebben als ze niet zouden geloven dat God hun geaardheid zondig vind. En als ik jouw opvatting een beetje aanpas kijk je er misschien op een andere manier tegenaan vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar:

"In mijn ogen bestaat er een soort haat tegen mensen die liever niet meer als door demonen bezetene door het leven willen gaan en dat uit zich onder meer in het willen afschaffen van bepaalde vergoedingen door zorgverzekeraars."

Overigens is zo'n vergoeding helemaal niet nodig, omdat een bevrijding gratis kan plaatsvinden door de kracht van God, maar het gaat om het principe.

Als het gratis kan dan is het helemaal te gek voor woorden om van zorgverzekeraars te verwachten dat ze ervoor gaan betalen. Om welk principe gaat het dan? Het principe om onnodig geld weg te gooien?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een zorgverzekering kan heel veel vergoeden. Een zorgverzekering zou het bijvoorbeeld ook kunnen vergoeden om mensen van het roken af te helpen. Een zorgverzekering is er voor bedoeld om zorg te bieden, zodat de bevolking een beter leven kan krijgen. Over exorcisme heb ik niets geschreven.

Idd. Roken is slecht voor de gezondheid en vergt veel van de gezondheidszorg omdat het ziektes veroorzaakt die erg duur zijn om te behandelen, dus het is erg gunstig op de lange termijn om mensen daarvan af te helpen zodat dergelijke ziekten niet eens plaatsvinden en er op die manier erg veel geld bespaard word.

Ik begrijp niet zo goed hoe je dat kan vergelijken met homoseksualiteit.

Als de minister echt zo consequent vast zou willen houden aan de definitie van ziekte, dan zouden er meer zaken een halt moeten worden toegeroepen; een voorbeeld:

Iemand klopt vanwege klachten van extreme vermoeidheid, hoofdpijn en darmklachten aan bij een "therapeut die zich bezig houdt met 'integrale geneeskunde'". Deze heeft op basis van een 'levend bloed analyse' "vastgesteld" dat de patient lijdt aan een “Candida-syndroomâ€.

Moet/mag deze "patient" nu wel of niet de adviezen van deze "behandelaar" opvolgen en de "behandelingen" en consulten vergoed krijgen van de verzekeraar? (Zoals in sommige gevallen gebeurt...)

Let wel:

een “Candida-syndroom†is een niet-bestaand ziektebeeld - er is hier, naar wetenschappelijke maatstaven gemeten, geen ziekte in het spel; er spelen klachten...

een 'levend bloed analyse' is geen gangbaar medisch onderzoek, naar wetenschappelijke maatstaven gemeten...

Striktgenomen heeft de minister hier een besluit genomen dat verstrekkende gevolgen KAN hebben voor de Nederlandse gezondheidszorg...

Al vrees ik dat men niet consequent zal blijken, maar dat men hier gemeend heeft "een symbolische daad te moeten stellen"...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De onderbouwing van de minister is trouwens opmerkelijk te noemen. Zie haar brief:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/05/kamerbrief-over-conclusies-onderzoek-different.html

Ik citeer:

Als cliënten vanwege hun orthodox christelijke geloofsopvatting hun homoseksuele gevoelens niet (kunnen en) willen vormgeven en van daaruit psychisch lijden ondervinden, is er geen sprake van een psychiatrische stoornis. Dan zal de begeleiding van dit lijden bijvoorbeeld in een pastoraal traject moeten worden vormgegeven. De oorsprong van dit lijden is in deze gevallen niet psychiatrisch te duiden, maar komt voort uit de geloofsovertuiging. Er is dan ook geen sprake van een psychiatrische diagnose, geen sprake van psychiatrische behandeling en dus geen sprake van verzekerde zorg.

Dan lees ik: Omdat de oorsprong van het psychisch lijden (of dit nu t.g.v. is van een psychiatrische stoornis of niet - ook de eerste situatie wordt bij voorbaat uitgesloten langs deze weg!) niet psychiatrisch te duiden is, is ook het gevolg automatisch geen "psychiatrische diagnose"...

Stel: iemand komt, vanwege de combinatie geaardheid en orthodox christelijke geloofsopvatting, "in de knoop" en er ontstaat een depressie (wel degelijk een psychiatrisch ziektebeeld!), dan nog is hier volgens de minister geen psychiatrische diagnose te stellen, omdat de oorsprong van de depressie "niet psychiatrisch te duiden is"...

Een wel heel bijzondere redenatie: omdat we hier de oorzaak van de depressie niet kunnen duiden is het geen depressie...

Vertel dat eens aan de mensen met een, als je het nog zo noemen wil, 'endogene depressie', waarbij ook niet duidelijk is waar de oorsprong ligt van hun depressie. Hij is niet reactief... Een reactie op "psychiatrisch te duiden omstandigheden"...

Zie b.v. http://www.kenniscentrumpsychologie.nl/Artikelen/Psychologische-en-sociale-oorzaken-van-depressie.html

En kijk ook eens naar de DSMIV criteria voor het vaststellen van een depressie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Depressie_(klinisch)

Wat de oorsprong van de depressie is doet helemaal niet ter zake!!! Hij staat niet bij de diagnostische criteria...

Maar iemand die vanuit een orthodox christelijke geloofsopvatting homoseksuele gevoelens niet (kan en) wil vormgeven, wordt hier bij voorbaat uitgesloten van de diagnose "depressie" (of welke andere psychiatrische diagnose er ook gesteld zou kunnen worden)... Curieus!!!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar iemand die vanuit een orthodox christelijke geloofsopvatting homoseksuele gevoelens niet (kan en) wil vormgeven, wordt hier bij voorbaat uitgesloten van de diagnose "depressie" (of welke andere psychiatrische diagnose er ook gesteld zou kunnen worden)... Curieus!!!

Het is ook niet psychiatrisch te duiden. De problemen komen voort uit het geloof dat homoseksuele gevoelens kwaadaardig zijn. Dat zijn ze niet, maar zij denken van wel. Dat is het probleem, niet de homoseksualiteit zelf. Dat zij iets anders geloven is nou niet echt het probleem van de zorgverzekeraar. Zoals ik eerder al zei kan je het vergelijken met een exorcisme. Die worden voor zover ik weet ook niet vergoed door de zorgverzekeraar, hoewel er in ieder geval sprake is van een of andere psychiatrische stoornis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar iemand die vanuit een orthodox christelijke geloofsopvatting homoseksuele gevoelens niet (kan en) wil vormgeven, wordt hier bij voorbaat uitgesloten van de diagnose "depressie" (of welke andere psychiatrische diagnose er ook gesteld zou kunnen worden)... Curieus!!!

Het is ook niet psychiatrisch te duiden. De problemen komen voort uit het geloof dat homoseksuele gevoelens kwaadaardig zijn. Dat zijn ze niet, maar zij denken van wel. Dat is het probleem, niet de homoseksualiteit zelf. Dat zij iets anders geloven is nou niet echt het probleem van de zorgverzekeraar. Zoals ik eerder al zei kan je het vergelijken met een exorcisme. Die worden voor zover ik weet ook niet vergoed door de zorgverzekeraar, hoewel er in ieder geval sprake is van een of andere psychiatrische stoornis.

Ik noemde een voorbeeld waarbij een (voor sommigen oninvoelbaar dilemma) wel degelijk leidt tot een psychiatrisch probleem: een depressie als gevolg van een worstelen met de combinatie van geaardheid en levensbeschouwing.

De minister zegt doodleuk: omdat de OORSPRONG van de depressie niet "psychiatrisch te duiden is" (omdat men "het dilemma niet kan/wil invoelen") bestaat ook de er op volgende DEPRESSIE niet... En moet men maar pastorale hulp zoeken. Of zelf de behandeling betalen.

De oorsprong van dit lijden is in deze gevallen niet psychiatrisch te duiden, maar komt voort uit de geloofsovertuiging. Er is dan ook geen sprake van een psychiatrische diagnose, geen sprake van psychiatrische behandeling en dus geen sprake van verzekerde zorg.

Die oorzaak-gevolgrelatie die hier wordt gelegd deugt gewoon niet: "OORZAAK oninvoelbaar, dan OOK geen psychiatrische diagnose..."

Let wel: de kwestie is hier al helemaal niet meer of een "homosexuele geaardheid" al of niet als ziekte geduid mag worden. Nee: degene die worstelt met het dilemma dat ik hierboven schetste "IS NIET ZIEK" (volgens de minister), ook al vertoont deze ALLE kenmerken van b.v. een depressie...

De minister spreekt over "lijden" (de gediagnosticeerde aandoening - b.v. een depressie) en de "oorsprong van dit lijden"...

En verbindt vervolgens vergaande conclusies aan de OORSPRONG van het lijden (terwijl deze er, volgens de geldende wetenschappelijke en diagnostische criteria, helemaal niet toe doet... Ziek is ziek: een depressie is een depressie; of deze nu is ontstaan als gevolg van een ernstige levenservaring (b.v. sterfgeval in je naaste omgeving), een worsteling met levensbeschouwing en sexuele geaardheid, of gewoon "uit de lucht komt vallen"... Daar gaat de minister niet over. En ook de zorgverzekeraar niet.

Dat is een zaak tussen arts en patient...

En dat is het punt waarop ik als arts voor AL mijn patienten (ongeacht afkomst, geaardheid of wat dan ook!) in de bres wil springen!!! Want hier gebeurt iets dat voor de toekomst van onze gezondheidszorg vergaande consequenties gaat hebben!! Hier stapt een ideoloog de spreekkamer in om het (vertrouwelijke!!) gesprek tussen arts en patient inhoudelijk te gaan beoordelen...

Dit kan echt niet!!! :@

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@hendrik

Je doet alsof deze mensen geen behandeling meer mogen krijgen. Het word alleen niet meer vergoed. Hoe kan je trouwens een effectieve behandeling geven zonder de oorzaak aan te pakken? De oorzaak van het probleem is dat deze mensen een instelling hebben die ze ervan hebben overtuigd dat hun seksuele gevoelens zondig zijn. Om ze iets anders te laten geloven is hetzelfde als ze proberen te converteren van een christen naar een moslim. Het is hun geloof. Om ze te behandelen voor depressies en andere problemen daar schiet je niets mee op, want het probleem blijft bestaan. De minister heeft ervoor gekozen om dat niet meer te vergoeden omdat het een bodemloze put is.

Als deze mensen gewoon naar een dokter toe gaan met het verhaal dat ze in een depressie zitten, dan zullen ze de medicijnen daarvoor echt wel vergoed krijgen. Als ze vervolgens zeggen dat ze hun homoseksuele gevoelens willen onderdrukken met medicijnen, dan krijgen ze dat niet vergoed. Ik denk dat het vooral gaat om behandelingen die de homoseksualiteit aan moeten pakken die niet meer vergoed gaan worden. Een vrouw met een dikke neus kan daar ook depressief van worden. Moet de zorgverzekeraar dan de plastische chirurgie vergoeden..?

Maar dit is echt drukmakerij om niks, want als je jezelf voordoet als seksverslaafde krijg je ook medicijnen die je seksuele driften verminderen, dus volgens mij is dit gewoon een manier voor mensen om boos te worden over compleet irrelevante dingen..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

M.i wordt een therapie of medicatie om een depressie te behandelen nog steeds vergoed. Of deze nu door een rouwproces ontstaat of doordat iemand moeite heeft met zijn homoseksuele geaardheid.

Elios is ook christelijke hulpverlening die vergoed wordt. Het verschil is dat Different ervan uit gaat dat praktiserende homoseksualiteit niet kan, er zijn voorbeelden waarin men mensen aanmoedigd een hetero huwelijk aan te gaan. In ieder geval een celibatair leven.

Wanneer dat de keus van de christen homo is prima, een therapeut is er volgens mij niet om te zeggen dat de geaardheid niet goed is. Wil je zulke zorg dan lijkt het me beter deze zelf te betalen.

Zo zijn er genoeg zaken die niet betaald worden door het ziekenfonds.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
M.i wordt een therapie of medicatie om een depressie te behandelen nog steeds vergoed. Of deze nu door een rouwproces ontstaat of doordat iemand moeite heeft met zijn homoseksuele geaardheid.

Elios is ook christelijke hulpverlening die vergoed wordt. Het verschil is dat Different ervan uit gaat dat praktiserende homoseksualiteit niet kan, er zijn voorbeelden waarin men mensen aanmoedigd een hetero huwelijk aan te gaan. In ieder geval een celibatair leven.

Wanneer dat de keus van de christen homo is prima, een therapeut is er volgens mij niet om te zeggen dat de geaardheid niet goed is. Wil je zulke zorg dan lijkt het me beter deze zelf te betalen.

Zo zijn er genoeg zaken die niet betaald worden door het ziekenfonds.

Heb je de brief van de minister wel gelezen? Zij schreef:

In de antwoorden op de Kamervragen is aangegeven dat het doel van het inspectiebezoek was om na te gaan of er bij Different sprake was van de door de media genoemde ‘homotherapie’. Dit zou een behandeling zijn gericht op het ‘genezen’ van homoseksualiteit. Daarbij heb ik u gemeld, dat uit het onderzoek van de IGZ op geen enkele manier is gebleken, dat er bij Different sprake is van het aanbieden van een dergelijke therapie of behandeling.

Die hele hype over het zogenaamd aanbieden van "homotherapie" was dus al lang van de baan...

Maar de inspectie (dat rapport wil ik ook nog eens onder de loep nemen) valt blijkbaar over een aantal procedurele kwesties:

"Tijdens het inspectiebezoek in januari heeft de IGZ een aantal onvolkomenheden aangetroffen met betrekking tot de diagnosestelling en de inzet van de psychiater.

De IGZ heeft Different naar aanleiding daarvan gevraagd om directe maatregelen om voor de cliënten van Different deugdelijke diagnoses te stellen en de psychiatrische behandeling, indien geïndiceerd, te laten voldoen aan de standaarden en richtlijnen voor psychiaters van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie."

Hierop heeft Different (zo lees ik in de brief) een reactie gegeven. En het eindoordeel van de Inspectie luidde:

"Different kan alleen psychiatrisch behandelen, indien een diagnose is gesteld voor een psychiatrische stoornis."

Een waarheid als een koe... Iemand die geen psychiatrische stoornis heeft moet je er ook geen een aanpraten!!

Maar vervolgens is de conclusie van de minister:

Als cliënten vanwege hun orthodox christelijke geloofsopvatting hun homoseksuele gevoelens niet (kunnen en) willen vormgeven en van daaruit psychisch lijden ondervinden, is er geen sprake van een psychiatrische stoornis. Dan zal de begeleiding van dit lijden bijvoorbeeld in een pastoraal traject moeten worden vormgegeven. De oorsprong van dit lijden is in deze gevallen niet psychiatrisch te duiden, maar komt voort uit de geloofsovertuiging. Er is dan ook geen sprake van een psychiatrische diagnose, geen sprake van psychiatrische behandeling en dus geen sprake van verzekerde zorg.

En daar slaat men de plank mis... De oorsprong van het lijden is niet te duiden en DUS is er geen psychiatrische stoornis. Quatsch!!!

De enige grond om een behandelaar de oren te wassen, zou zijn als deze een psychiatrische diagnose (b.v. depressie of angststoornis) zou stellen om een vergoeding van de verzekering los te peuteren... Ofwel: psychiatrisch behandelen zonder (of onder een andere) psychiatrische diagnose...

Maar geloof me: er zijn veel meer behandelcentra (ook "seculiere") die in de huidige "markt" (met verzekeraars met veel te dikke vingers in de pap en een regering die mensen zelf wil laten betalen voor een behandeling van "aanpassingsstoornissen" (= N.B. OOK een psychiatrische diagnose!!!) omdat dat "zo lekker weg bezuinigt" en die aanpassingsstoornissen ook zo veel voorkomen dat mensen dan maar in hun eigen sop moeten gaarkoken...

Ja: Nederland is ziek...!!

Ik kan hier echt boos over worden!! :@

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@hendrik

Je doet alsof deze mensen geen behandeling meer mogen krijgen. Het word alleen niet meer vergoed. Hoe kan je trouwens een effectieve behandeling geven zonder de oorzaak aan te pakken? De oorzaak van het probleem is dat deze mensen een instelling hebben die ze ervan hebben overtuigd dat hun seksuele gevoelens zondig zijn. Om ze iets anders te laten geloven is hetzelfde als ze proberen te converteren van een christen naar een moslim. Het is hun geloof. Om ze te behandelen voor depressies en andere problemen daar schiet je niets mee op, want het probleem blijft bestaan. De minister heeft ervoor gekozen om dat niet meer te vergoeden omdat het een bodemloze put is.

Als deze mensen gewoon naar een dokter toe gaan met het verhaal dat ze in een depressie zitten, dan zullen ze de medicijnen daarvoor echt wel vergoed krijgen. Als ze vervolgens zeggen dat ze hun homoseksuele gevoelens willen onderdrukken met medicijnen, dan krijgen ze dat niet vergoed. Ik denk dat het vooral gaat om behandelingen die de homoseksualiteit aan moeten pakken die niet meer vergoed gaan worden. Een vrouw met een dikke neus kan daar ook depressief van worden. Moet de zorgverzekeraar dan de plastische chirurgie vergoeden..?

Als reactie op dat laatste: Ja. En dat gebeurt ook gewoon...

En wat betreft je eerste opmerkingen: het is in Nederland (gelukkig) geen officieel beleid om bepaalde mensen van essentiele zorg uit te sluiten omdat ze "de verkeerde levensbeschouwing" aanhangen en "zorg DUS heilloos is"...

Een depressie na/bij een "coming out" is HEEL goed psychiatrisch te behandelen, ook bij "orthodoxe christenen" en ook zonder medicatie. Je moet alleen wel de juiste "snaar" weten te raken... En vooral niet plompverloren als een eerste de beste botte hork tegenover je patient gaan stellen "dat je levensbeschouwing het probleem is"... Maar gelukkig is het gros van de hulpverleners geen botte hork...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als reactie op dat laatste: Ja. En dat gebeurt ook gewoon...

Nee, dat gebeurt niet. Als een vrouw zichzelf te dik vind (wat tegenwoordig erg snel gebeurt) en daar depressief van word, dan word een liposuctie ook niet vergoed.

En wat betreft je eerste opmerkingen: het is in Nederland (gelukkig) geen officieel beleid om bepaalde mensen van essentiele zorg uit te sluiten omdat ze "de verkeerde levensbeschouwing" aanhangen en "zorg DUS heilloos is"...

Tja, je kan ze ook volpompen met anti-depressiva en hopen dat ze zich ooit eens zullen neerleggen bij hun geaardheid.

Een depressie na/bij een "coming out" is HEEL goed psychiatrisch te behandelen, ook bij "orthodoxe christenen" en ook zonder medicatie. Je moet alleen wel de juiste "snaar" weten te raken...

Natuurlijk zijn depressies goed te behandelen. En mensen met depressies krijgen daar medicijnen voor en die worden in alle gevallen vergoed. Maar het gaat ook niet om behandelingen voor depressies hier. Het gaat om behandelingen die homoseksuele gevoelens moeten onderdrukken. Elektro-schok therapie, testosteronverlagers, chemische castraties, christelijke psychiaters die met bidsessies de duivelse gedachten en gevoelens uit willen drijven.

En vooral niet plompverloren als een eerste de beste botte hork tegenover je patient gaan stellen "dat je levensbeschouwing het probleem is"... Maar gelukkig is het gros van de hulpverleners geen botte hork...

Moet je dan uit respect voor de patiënt bevestigen dat jij ook vind dat homoseksuele gevoelens zondig zijn? Tuurlijk niet. Het probleem vind zijn oorsprong in dit geval in de 'patiënt' z'n levensbeschouwing. Dat betekent niet dat deze depressieve persoon geen anti-depressiva krijgt. Daarom snap ik ook niet waarom je je zo opwind. De oorzaak maakt in dat geval weinig uit. De zorgverzekeraars stoppen met het vergoeden van twijfel-achtige behandelingen die op een religieus gebied komen. Het zou best veel kosten om een vaticaanse priester over te laten vliegen om een exorcisme uit te voeren bij een patiënt die ervan overtuigd is dat hij bezeten is door demonen, maar denk maar niet dat dat vergoed word door de zorgverzekeraar. Dat is precies hetzelfde als wat er nu gebeurt met die behandelingen om van je homoseksualiteit af te komen. Alleen gaat de ene patiënt naar een priester om de demonen uit te drijven, en gaat de ander naar een psychiater om de duivelse gevoelens uit te drijven. En dan word jij enorm boos omdat dat laatste niet langer word vergoed..? Vreemd..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid