Spring naar bijdragen
Eliahoe

Wie is God, en is God één of drie?

Aanbevolen berichten

Sinds ik geaccepteerd heb dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars, maak ik me niet meer druk als ik het zwakke geslacht niet lijk te kunnen bereiken. :+

ligt niet aan het zwakke geslacht hoor, maar aan de vraag of iemand al van tevoren besloten heeft, dat wat jij schrijft, natuurlijk niet kan kloppen. Dergelijke mensen zul je nooit kunnen bereiken.

ja, als je ervan uitgaat dat jouw visie de enige juiste is en je zelfs geen tegengas, tegenspraak of een andere visie kunt verdragen kom je al gauw tot een dergelijke [simpele] uitspraak :*

Dat was dus wat ik schreef ja. En jouw reactie op Ken had aardig wat weg van wat je beschreef. Sowieso heb je er een handje van om zonder veel (o.a. historische) bewijzen, e.e.a. te poneren. Als er dan argumenten komen tegen zo'n [simpele] uitspraak, ga je er niet echt op in. Een tijdje later in een ander topic komt er gewoon weer een soortgelijke uitspraak. Voorbeeld: het vermeend toegevoegd zijn van 'Vader, Zoon en Geest' in de doopformule (Mat.28.) en natuurlijk de vele keren dat je in het algemeen claimt dat de Drie-eenheid een heel late toevoeging is, etc..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ligt niet aan het zwakke geslacht hoor, maar aan de vraag of iemand al van tevoren besloten heeft, dat wat jij schrijft, natuurlijk niet kan kloppen. Dergelijke mensen zul je nooit kunnen bereiken.

ja, als je ervan uitgaat dat jouw visie de enige juiste is en je zelfs geen tegengas, tegenspraak of een andere visie kunt verdragen kom je al gauw tot een dergelijke [simpele] uitspraak :*

Dat was dus wat ik schreef ja. En jouw reactie op Ken had aardig wat weg van wat je beschreef. Sowieso heb je er een handje van om zonder veel (o.a. historische) bewijzen, e.e.a. te poneren. Als er dan argumenten komen tegen zo'n [simpele] uitspraak, ga je er niet echt op in. Een tijdje later in een ander topic komt er gewoon weer een soortgelijke uitspraak. Voorbeeld: het vermeend toegevoegd zijn van 'Vader, Zoon en Geest' in de doopformule (Mat.28.) en natuurlijk de vele keren dat je in het algemeen claimt dat de Drie-eenheid een heel late toevoeging is, etc..

dat Mattheus 28:19 een toevoeging is verzin ik niet, dat is algemeen bekend.

het concept van de drie-eenheid is ook nergens te vinden in de bijbel, net zo min als het concept van erfzonde {Augustinus ] en de verzoeningsleer.

die woorden staan niet in de bijbel

het OT [Tenach] kent het begrip erfzonde ook niet: een mens wordt onschuldig geboren.

dus waarom wel steeds verwijzen naar het OT en dit over het hoofd zien?

het een wel aannemen en het andere niet?

allemaal leerstellingen, bedacht en bepaald door De Kerk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Sinds ik geaccepteerd heb dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars, maak ik me niet meer druk als ik het zwakke geslacht niet lijk te kunnen bereiken. :+

ligt niet aan het zwakke geslacht hoor, maar aan de vraag of iemand al van tevoren besloten heeft, dat wat jij schrijft, natuurlijk niet kan kloppen. Dergelijke mensen zul je nooit kunnen bereiken.

ja, als je ervan uitgaat dat jouw visie de enige juiste is en je zelfs geen tegengas, tegenspraak of een andere visie kunt verdragen kom je al gauw tot een dergelijke [simpele] uitspraak :*

Zo is het maar net Maran en als ik niet had gelezen dat je een man hebt zou ik maar wat graag de maaltijd met je delen onder het genot van een diepzinnig gesprekje over wat de enige juiste visie is. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ligt niet aan het zwakke geslacht hoor, maar aan de vraag of iemand al van tevoren besloten heeft, dat wat jij schrijft, natuurlijk niet kan kloppen. Dergelijke mensen zul je nooit kunnen bereiken.

ja, als je ervan uitgaat dat jouw visie de enige juiste is en je zelfs geen tegengas, tegenspraak of een andere visie kunt verdragen kom je al gauw tot een dergelijke [simpele] uitspraak :*

Zo is het maar net Maran en als ik niet had gelezen dat je een man hebt zou ik maar wat graag de maaltijd met je delen onder het genot van een diepzinnig gesprekje over wat de enige juiste visie is. ;)

:#

maar goed: is er wel één juiste visie?

er zullen altijd geschilpunten blijven en dat maakt het ook wel weer interessant.... toch?

maar eet smakelijk..... :+

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ja, als je ervan uitgaat dat jouw visie de enige juiste is en je zelfs geen tegengas, tegenspraak of een andere visie kunt verdragen kom je al gauw tot een dergelijke [simpele] uitspraak :*

Dat was dus wat ik schreef ja. En jouw reactie op Ken had aardig wat weg van wat je beschreef. Sowieso heb je er een handje van om zonder veel (o.a. historische) bewijzen, e.e.a. te poneren. Als er dan argumenten komen tegen zo'n [simpele] uitspraak, ga je er niet echt op in. Een tijdje later in een ander topic komt er gewoon weer een soortgelijke uitspraak. Voorbeeld: het vermeend toegevoegd zijn van 'Vader, Zoon en Geest' in de doopformule (Mat.28.) en natuurlijk de vele keren dat je in het algemeen claimt dat de Drie-eenheid een heel late toevoeging is, etc..

dat Mattheus 28:19 een toevoeging is verzin ik niet, dat is algemeen bekend.

zucht, dat bedoel ik dus. Hendrik-NG is daar al vrij uitgebreid op ingegaan, en ik ook. En er zijn meerdere kerkvaders, lang voor degene die volgens jouw bron als eerste was, die deze tekst gewoon citeren of parafraseren. Ook dat is algemeen bekend.

het concept van de drie-eenheid is ook nergens te vinden in de bijbel

Jezus plaatst Zichzelf op de plek van Jehovah God Almachtig. Of staat Mattheus 11:10 niet in jouw bijbel?

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:

Maleachi 3:1 (NWV)

Ziet!

Ik <------------- 'ik' (1) ------------------> Jehovah God

zend mijn <------------- 'ik' (1) ------------------> Jehovah God

boodschapper , <------------- 'boodschapper/engel' (2) ------------------> Johannes

en hij <------------- 'boodschapper/engel' (2) ------------------> Johannes

moet een weg voor mijn aangezicht <------------- 'ik' (1) ------------------> Jehovah God

banen

Mattheus 11:10 (NWV)

Zie!

Ikzelf <------------- 'ik' (1) ------------------> Jehovah God

zend mijn <------------- 'ik' (1) ------------------> Jehovah God

boodschapper <------------- 'boodschapper/engel' (2) ------------------> Johannes

voor uw aangezicht <------------- 'uw' (3) ------------------> JEZUS

uit die uw weg vóór u <------------- 'uw' (3) ------------------> JEZUS

zal bereiden!

En Efeze 4:8 en verder staan er zeker ook niet in?

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?

10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,

In Psalm 68 (waar Paulus naar verwijst) gaat het nog over Jahweh God Almachtig. Maar Paulus schrijft dat het er 'daarom' staat (of dat hij - de auteur van ps.68 - het daarom geschreven heeft) omdat het over Jezus gaat.

Openbaring 1 (en 22) zijn kennelijk ook afwezig:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:6 Dit heeft Jehovah gezegd, de Koning van I̱sraël en zijn Terugkoper, Jehovah der legerscharen: ’Ik ben de eerste en ik ben de laatste, en buiten mij is er geen God.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: „Vrees niet. Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de levende; en ik werd een dode, maar zie! ik leef tot in alle eeuwigheid, en ik heb de sleutels van de dood en van Ha̱des.

Evenmin Hebreeën 1:10-12 kennelijk:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:8 Maar met betrekking tot de Zoon: (...) 10 En: „Gij, o Heer, hebt in [het] begin de grondvesten gelegd van de aarde, en de hemelen zijn [de] werken van uw handen. 11 Díé zullen vergaan, maar gíj zult voortdurend blijven; en net als een bovenkleed zullen ze alle verouderen, 12 en gij zult ze samenrollen net als een mantel, als een bovenkleed; en ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen nimmer een einde nemen.â€

(...)

3:4 Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar hij die alle dingen heeft gebouwd, is God.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1 O Jehovah, hoor toch mijn gebed (...)

12 Wat u betreft, o Jehovah, tot onbepaalde tijd zult gij blijven,

En uw gedachtenis zal zijn van geslacht tot geslacht. (...)

24 Ik zei toen: „O mijn God, Neem mij niet weg op de helft van mijn dagen;

Uw jaren duren alle geslachten door.

25 Lang geleden hebt gij de grondvesten gelegd van de aarde, En de hemelen zijn het werk van uw handen. 26 Díé zullen vergaan, maar gíj zult standhouden; En net als een kleed zullen ze alle verslijten. Net als kleding zult gij ze verwisselen, en ze zullen op hun beurt eindigen. 27 Maar gij zijt dezelfde, en úw jaren zullen niet voltooid worden.

Driemaal raden welke 'Heer' in Hebr.1:10 bedoeld wordt: Jehovah

Of Johannes 12:38-45 en Jesaja 6?

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem;

38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?

39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft:

40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.

41 Dit zei Jesaja toen hij Zijn [i.e. Jezus'] heerlijkheid zag en over Hem sprak.

42 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.

43 Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.

44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft.

45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.

2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.

3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is JHWH van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!

4 De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.

5 Toen zei ik:

Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen

en woon te midden van een volk met onreine lippen.

Mijn ogen hebben namelijk de Koning, JHWH van de legermachten, gezien.

of wel? Want dat zijn allemaal teksten, waar de schrijvers (en Jezus Zelf) oudtestamentische teksten over Jehovah citeren, en op Jezus toepassen.

- Jesaja ziet Jahweh, maar volgens Johannes zag hij Jezus

- ps.68 gaat over Jahweh, maar volgens Paulus gaat het over Jezus

- ps.102 gaat over Jahweh, maar volgens de auteur van de brief aan de Hebreeën gaat het over Jezus

- Maleachi 3:1 (en Jesaja 40) profeteren de komst van Jahweh, maar slaan volgens Jezus (en Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes) op Jezus.

- etc.

zie jij ook een patroon? Jezus is Jahweh/Jehovah/JHWH God Almachtig.

Maar ja, dat kan natuurlijk niet he, want de drie-eenheid is door Constantijn verzonnen. En toen hebben ze met terugwerkende kracht al deze (en andere) teksten veranderd. Zelfs de teksten, die voor en na Constantijn eigenlijk helemaal geen rol speelden in discussies over Jezus' Goddelijkheid. En ze hebben ook met terugwerkende kracht alle teksten van alle kerkvaders van de drie eeuwen ervoor veranderd, zodat het ineens leek alsof iedereen vanaf het nieuwe testament en erna, Jezus als Jehovah God zag. Gelukkig maar, dat er altijd de uitweg van historisch revisionisme (en als dat niet helpt: fantasie) is.

, net zo min als het concept van erfzonde {Augustinus ]

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn,

10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,

11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.

12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.

14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid,

15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.

16 Vernieling en ellende is op hun wegen,

17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.

18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.

20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Mist wellicht in jouw bijbel?

en de verzoeningsleer.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Maar ja, staat natuurlijk niet in jouw bijbeltje?

(ironisch genoeg wel in het bijbeltje van Marcion!)

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

die woorden staan niet in de bijbel

nee duh... allereerst omdat 'die woorden' nederlandse woorden zijn ;)

En verder, sinds wanneer staat een samenvatting van een tekst, integraal helemaal in een tekst? Het is nu juist een samenvatting, een korte tekst of zelfs 1 of 2 woorden, die de lading van een lange tekst proberen te dekken. Maar als jij het fijner vind, kunnen we ook iedere keer ipv 'drie-eenheid' ongeveer 10 alinea's met bijbelteksten copy-pasten hoor. Alleen wordt communicatie zo wat lastiger. :?

Maar alle losse onderdelen die je noemde, staan er wel gewoon, zie hierboven.

het OT [Tenach] kent het begrip erfzonde ook niet: een mens wordt onschuldig geboren.

dus waarom wel steeds verwijzen naar het OT en dit over het hoofd zien?

het OT kent wel meer niet (of hooguit cryptisch, verborgen, vaag, mysterieus). Dat er later meer informatie bij komt, wordt ook wel 'openbaring' genoemd. Maar dat niet alles al in het OT staat, betekent niet, dat het NT niet naar het OT kan verwijzen.

Sterker nog, dat is een vrij absurd standpunt. Want stel dat het NT wel alleen maar had wat in het OT stond, dan had je weer kunnen zeggen, dat in (bijvoorbeeld) de tweede helft van het OT dingen staan die in het eerste deel niet staan. En zo verder met dingen die in het ene stuk van die eerste helft wel, en in een ander niet staan, etc. Het is dus eigenlijk niet echt een sterk argument.

het een wel aannemen en het andere niet?

allemaal leerstellingen, bedacht en bepaald door De Kerk.

allemaal teksten, die gewoon in de bijbel staan (zie hierboven). En daar hebben meerdere mensen op dit forum je al meermalen op gewezen. Maar gelukkig kun je nog altijd, op het moment dat je dat niet meer kunt ontkennen dat het in de bijbel staat (omdat het er gewoon staat, zie hierboven), beweren dat het een latere toevoeging is. En als dat niet meer kan vanwege het tegenbewijs, kun je nog altijd beweren, dat het gewoon niet waar is en je eigen weg gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid