Spring naar bijdragen
Eliahoe

Wie is God, en is God één of drie?

Aanbevolen berichten

Daarmee wil ik overigens niet het Christelijke model en de traditie van de Triniteit aanvallen, maar er is een wezenlijk verschil tussen Jezus' interactie met God de Vader en jouw voorbeelden uit Genesis.

Dat is maar zeer de vraag, Chaim. Dat is maar zeer de vraag... Of die voorbeelden niet "één in wezen" zijn...

Of een God die "tot zijn hart spreekt" niet tot in het diepst van zijn hart alle menselijke emoties zou kunnen meevoelen/invoelen... Of Jezus' interactie met zijn Vader niet een "tot zijn hart spreken van God Zelf" zou kunnen zijn...

Ik denk dat een christen dat nu juist wel zo ziet...!!! Dat Gods spreken tot zijn schepping een "spreken tot zijn hart" is...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 Kor 1:20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Deze NT quote is geen bewijs voor de Triniteit, maar van het gegeven dat de discussie een punt bereikt waar discussies over de Triniteit altijd aankomen: twee overtuigingen die elkaar op weinig constructieve wijze bestoken vanuit hun eigen vesting.

Dit is zeker geen kritiek naar jou toe, maar m'n waarneming van een wederkerend patroon.

Dat klopt, je eerdere opmerking over verschillende vertrekpunten was ook terecht. Ik respecteer het Joodse geloof, al was het maar omdat me dat opgedragen wordt in het NT. Maar ik verwacht van Joodse kant tenminste de intentie om te begrijpen (geen instemming met!) wat het christelijke geloof dan inhoud. De opmerkingen van Eliyahu, zoals de beschuldiging van polytheïsme maar ook die link naar de Noachieten, getuigen daar allerminst van. En dan is de door mij geciteerde bijbeltekst het enige antwoord wat ik daar nog op wil geven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
God is Eén. Een kerkgemeente kan ook één zijn. Eén gemeente kan echter bestaan uit enkele mensen ('waar twee of drie samen zijn in Jezus' Naam') of miljoenen mensen (mega-kerken in Zuid-Korea).

God is Eén. Eén van denken, doel, wil, handelen enz. . God de Vader, de Geest en de Zoon hebben geen verschillende agenda's en belangen, maar zijn volkomen één in hun wil enz. . Christenen horen ook volkomen het doel van God te volgen en wanneer christenen dat doen, zijn ze één met Hem, met Jahweh/Jehovah.

Bs'd

JC en zijn vader zijn volkomen één in hun wil enz??

"41 En Hij zonderde Zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad 42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!" Luc 22

Hoezo "één van wil"?

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daaruit blijkt volgens mij duidelijk dat Jezus Zichzelf volkomen neerlegde bij de wil van Zijn Vader, hoewel Hij op dat moment een verschrikkelijk vooruitzicht had.

Minder ernstig zijn er ook christenen die hun eigen agenda opzij zetten voor Jahweh hoewel dat pijnlijk kan voelen voor zichzelf, waardoor ze één zijn met God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Daaruit blijkt volgens mij duidelijk dat Jezus Zichzelf volkomen neerlegde bij de wil van Zijn Vader,

Bs'd

Misschien dat je dat er uit kan concluderen, maar wat hier ontegenzeggelijk uit blijkt, is dat de wil van JC niet dezelfde wil was als die van de Vader.

hoewel Hij op dat moment een verschrikkelijk vooruitzicht had.

Minder ernstig zijn er ook christenen die hun eigen agenda opzij zetten voor Jahweh hoewel dat pijnlijk kan voelen voor zichzelf, waardoor ze één zijn met God.

Je gebruikt het woord "één" nogal erg lichtvaardig. Als een politie-agent tegen mij zegt dat ik niet op de stoep mag fietsen, en ik stap van mijn fiets af, en zet mijn eigen wil opzij voor die van de agent, ben ik dan één met die agent? Natuurlijk niet.

Eén is één, en twee is twee. Je kan met allerlei kronkelredeneringen proberen aan te komen om te proberen van twee toch één te maken, maar iedereen die tot twee kan tellen snapt dat dat onzin is.

Een God de Vader en een God de zoon dat is TWEE goden, en niet één. Het is werkelijk zo simpel.

Hoe verblind moet je zijn om als je een hele goddelijk familie aanbidt, om dan toch te denken dat je maar één God die één is aanbidt?

En het absurde is dan nog dat ze zeggen dat de joden verblind zijn, omdat die denken dat 1 + 1 = 2, terwijl het voor de christenen toch heel duidelijk is dat 1 + 1 + 1 = 1. Hoe dat kan dat snappen ze zelf ook niet, dat is een mysterie, maar toch is het zo. Volgens hun dan.

Maar goed, er is nog hoop. Aan het einde der tijden zal God de bedekking die over de volkeren ligt wegnemen, en dan kunnen de christenen weer tot twee tellen, en dan zullen ook jullie je afgodendienst kunnen loslaten: "6 En J-H-W-H der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. 7 En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn." Jes 25

" En J-H-W-H zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal J-H-W-H één zijn, en zijn naam één." Zach 14

Eliyahu, licht der volkeren

Dit bericht wordt u toegestuurd vanaf de berg Zion te Jeruzalem, Israel.

"Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van J-H-W-H uit Jeruzalem." Jes 2:3, Micha 4:2

"Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van J-H-W-H onze God, voor eeuwig en altijd!"

Micha 4:5

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
[22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.

Bs'd

Natuurlijk is het dwaas en aanstootgevend als iemand een hele goddelijke familie aanbidt en dan beweert dat hij maar één God die één is aanbidt.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Lastig, die 3-eenheid...

Ik vind het vaak een beetje krampachtig.

Bovendien geeft Jezus duidelijk aan dat de Vader God is en alle eer toekomt.

Ik neig dus weleens naar de Vader = God.

Daarbij de kanttekening dat de Zoon "uitvoerend God" is, omdat de Vader Hem die taak én de macht heeft gegeven.

Bs'd

Als je een God de Vader hebt, en daarnaast nog een uitvoerende god, dan heb je dus twee goden, en dat is polytheïsme, en dat is afgodendienst.

Eliyahu, licht der volkeren

Dit bericht wordt u toegestuurd vanaf de berg Zion te Jeruzalem, Israel.

"Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van J-H-W-H uit Jeruzalem." Jes 2:3, Micha 4:2

"Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van J-H-W-H onze God, voor eeuwig en altijd!"

Micha 4:5

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kunt er idd polytheisme van maken als je dat graag wilt. Alleen is het nu al zo vaak uitgelegd wat er bedoeld wordt en laat het tevens zien dat je OF echt niet begrijpt wat anderen zeggen, OF echt niet wilt begrijpen wat anderen zeggen.

Maar goed, punt is, jij vind het polytheisme, anderen hebben gewoon 1 God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Bij mij is dat 1 God.

En dan kun je het sommetje blijven herhalen, alleen komt dat omdat je het niet wilt of kunt zien hoe anderen het bedoelen. ZOals jij het bij het sommetje uitlegt bedoel ik het iig niet. Dus dat is je eigen uitleg aan mijn overtuiging die samen niet overeenkomen.

Dan kunnen we blijven discussieren, maar als ik vind dat Joden een boom een bloem vinden terwijl jij zegt dat het niet zo is, maar ik blijf het anders uitleggen en het daarom vinden betekend het niet dat Joden dat echt zo zien.

Zo is het ook met dit punt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
[22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.

Bs'd

Natuurlijk is het dwaas en aanstootgevend als iemand een hele goddelijke familie aanbidt en dan beweert dat hij maar één God die één is aanbidt.

Eliyahu

Ik ben heel blij dat ik dwaas ben in jouw ogen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je kunt er idd polytheisme van maken als je dat graag wilt. Alleen is het nu al zo vaak uitgelegd wat er bedoeld wordt en laat het tevens zien dat je OF echt niet begrijpt wat anderen zeggen, OF echt niet wilt begrijpen wat anderen zeggen.

Maar goed, punt is, jij vind het polytheisme, anderen hebben gewoon 1 God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Bij mij is dat 1 God.

En dan kun je het sommetje blijven herhalen, alleen komt dat omdat je het niet wilt of kunt zien hoe anderen het bedoelen. ZOals jij het bij het sommetje uitlegt bedoel ik het iig niet. Dus dat is je eigen uitleg aan mijn overtuiging die samen niet overeenkomen.

Dan kunnen we blijven discussieren, maar als ik vind dat Joden een boom een bloem vinden terwijl jij zegt dat het niet zo is, maar ik blijf het anders uitleggen en het daarom vinden betekend het niet dat Joden dat echt zo zien.

Zo is het ook met dit punt.

Bs'd

Laten we dit eens bekijken aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Jij en 10 andere christnen willen op de bus stappen, en je zegt tegen de buschauffeur: "Wij zijn allen christenen, wij zijn allen één in Christus, en daarom reizen wij met zijn allen op één kaartje."

Wat denk je, zal de buschauffeur daar in trappen? Kunnen jullie met zijn allen op één kaartje reizen omdat jullie allen één zijn? Nee hé?

En waarom niet? Omdat dat verhaal gewoon geen basis heeft in de realiteit.

Het is gewoon gezwam in de ruimte. Jullie zijn gewoon 11, en jullie blijven 11, ondanks het feit dat je beweert dat jullie één zijn.

En zo is het ook met jullie goden. Je kan zeggen wat je wilt, maar de feiten blijven de feiten, en dat is dat het christendom meerdere goden aanbidt.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jij vind idd dat wij meerdere goden aanbidden. Alleen doe ik het niet.

En er zit een verschil tussen wat ik doe en wat jij vindt. ;)

Maar goed, vind persoonlijk dat daar meer dan genoeg over gezegd is nu. Jij wilt heel graag vasthouden aan je eigen idee en dat anderen zeggen: oke je hebt gelijk. Alleen zal dat niet gebeuren odmat jij iets anders beweerd dan wat er geloofd wordt.

Dus je kan het blijven herhalen, het enige wat ik kan zeggen is: je hebt niet gelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wij blijven 11 man, al zijn wij één groep. Maar de groep kan wel als één geheel handelen, alsof het één persoon is, al blijft het bestaan uit 11 man. Voor God geldt die beperking natuurlijk niet. Hij kan één zijn met drie Personen en daardoor daadwerkelijk één God zijn. Wat voor ons "bij wijze van spreken is," kan voor God door zijn scheppende kracht werkelijk zo zijn. Dat is wat wij geloven. God is niet beperkt door onze beperkte kijk op wat mogelijk zou zijn en wat niet.

Het is dus heel eenvoudig: het christendom is een monotheïstische godsdienst en belijdt dat er maar één God is. Je kunt dan wel honderd keer beweren dat het niet zo is, omdat je de leer van de Drie-eenheid niet wenst te begrijpen, maar dat doet aan dat feit niets af. Het is nu duidelijk genoeg uitgelegd dat we één God belijden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Huh, is er nu een God en is er ook een Geest van God? Zijn er soms twee Goden?

Nee, er is er maar één. Maar de geest Gods hier is God zelf.

In Genesis 1:2 staat toch een vorm van "roeach", dat in deze vertaling met de Geest Gods vertaald is? Begrijp ik nu dat jij gelooft dat hier over God zelf wordt gesproken? Wordt "roeach" ook niet vertaald met "wind" en met andere woorden die op een onzichtbare werkzame kracht duiden?

Zoals in Gen.3:8: "Later hoorden zij de stem van Jehovah God, die omstreeks het winderige gedeelte van de dag (leroeach) van de dag in de tuin wandelde ..."

Of in Genesis 8:1: "Daarna dacht God aan Noach en aan al het wild gedierte en alle huisdieren die met hem in de ark waren, en God deed een wind (roeach) over de aarde gaan, en de wateren gingen zakken"

Wordt hier in Gen.1:2 niet gesproken over de geest of werkzame kracht die van God uitgaat?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Lastig, die 3-eenheid...

Ik vind het vaak een beetje krampachtig.

Bovendien geeft Jezus duidelijk aan dat de Vader God is en alle eer toekomt.

Ik neig dus weleens naar de Vader = God.

Daarbij de kanttekening dat de Zoon "uitvoerend God" is, omdat de Vader Hem die taak én de macht heeft gegeven.

Jehovah God heeft inderdaad een taak en macht aan Jezus gegeven. Hij voert inderdaad Gods wil uit. En als Jezus taak erop zit dan gebeurd datgene wat we lezen in

1 Korinthiers 15:24-28: "Vervolgens het einde, wanneer hij het koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regering en alle autoriteit en kracht heeft tenietgedaan.

Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.

Als laatste vijand wordt de dood tenietgedaan.

Want God heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat dit met uitzondering is van degene die alle dingen aan hem onderwierp.

Wanneer echter alle dingen aan hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor iedereen".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je kunt er idd polytheisme van maken als je dat graag wilt. Alleen is het nu al zo vaak uitgelegd wat er bedoeld wordt en laat het tevens zien dat je OF echt niet begrijpt wat anderen zeggen, OF echt niet wilt begrijpen wat anderen zeggen.

Maar goed, punt is, jij vind het polytheisme, anderen hebben gewoon 1 God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Bij mij is dat 1 God.

En dan kun je het sommetje blijven herhalen, alleen komt dat omdat je het niet wilt of kunt zien hoe anderen het bedoelen. ZOals jij het bij het sommetje uitlegt bedoel ik het iig niet. Dus dat is je eigen uitleg aan mijn overtuiging die samen niet overeenkomen.

Dan kunnen we blijven discussieren, maar als ik vind dat Joden een boom een bloem vinden terwijl jij zegt dat het niet zo is, maar ik blijf het anders uitleggen en het daarom vinden betekend het niet dat Joden dat echt zo zien.

Zo is het ook met dit punt.

Bs'd

Laten we dit eens bekijken aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Jij en 10 andere christnen willen op de bus stappen, en je zegt tegen de buschauffeur: "Wij zijn allen christenen, wij zijn allen één in Christus, en daarom reizen wij met zijn allen op één kaartje."

Wat denk je, zal de buschauffeur daar in trappen? Kunnen jullie met zijn allen op één kaartje reizen omdat jullie allen één zijn? Nee hé?

En waarom niet? Omdat dat verhaal gewoon geen basis heeft in de realiteit.

Het is gewoon gezwam in de ruimte. Jullie zijn gewoon 11, en jullie blijven 11, ondanks het feit dat je beweert dat jullie één zijn.

En zo is het ook met jullie goden. Je kan zeggen wat je wilt, maar de feiten blijven de feiten, en dat is dat het christendom meerdere goden aanbidt.

Eliyahu

De welbekende karikatuur die moslims wel vaker aanhalen en meteen mee bevestigen dat ze hun huiswerk beter moeten doen. God bestaat uit 3 te onderscheiden personen: Jezus de Zoon van God/God de Vader en de Heilige Geest.

Deze 3 vormen samen die ENE God. En nee de heilige Geest is niet Jezus en Jezus is niet God de Vader....ze zijn niet elkaar, maar wel alle 3 samen 1 God

Dus die mensen in de bus zijn allemaal christenen, maar ook die christenen zijn niet elkaar, maar: Jan Piet en Klaas die alle 3 toevallig christen zijn, maar wel allemaal individuele personen en elk een kaartje moeten kopen.

Helaas maar je valt een zelfgemaakte karikatuur aan van de christelijke drie-eenheid,dus ik kan verder niks met jouw karikatuur. Toch wat meer erover lezen ipv alleen maar boekjes lezen van moslims die ook weer een foutieve weergave van de drie-eenheid beschrijven(die boekjes zijn populair onder moslims ik weet het!..maar vaak zitten ze vol onjuistheden en druipt de onwetendheid ervan af!) dan zul je het nooit snappen ;)

Je vergelijking slaat werkelijk nergens op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De welbekende karikatuur die moslims wel vaker aanhalen en meteen mee bevestigen dat ze hun huiswerk beter moeten doen. God bestaat uit 3 te onderscheiden personen: Jezus de Zoon van God/God de Vader en de Heilige Geest.

Deze 3 vormen samen die ENE God. En nee de heilige Geest is niet Jezus en Jezus is niet God de Vader....ze zijn niet elkaar, maar wel alle 3 samen 1 God

Bs'd

Je vergeet er iets bij te zetten, namelijk dat elke persoon, de Vader, zoon, en HG, allemaal volledig GOD zijn.

Dus drie personen, die niet elkaar zijn, maar wel elk volledig God zijn.

Dus die mensen in de bus zijn allemaal christenen, maar ook die christenen zijn niet elkaar, maar: Jan Piet en Klaas die alle 3 toevallig christen zijn, maar wel allemaal individuele personen en elk een kaartje moeten kopen.

En zo is het ook met jouw Vader, zoon, en HG. Ze zijn niet elkaar, maar ze zijn wel elk volledig God.

Dat betekent dus dat je DRIE goddelijke personen hebt, en dat is drie goden.

En dan ga jij zeggen: "Ja maar ze zijn alle drie één."

Maar net zoals dat niet helpt bij Jan Piet en Klaas, zo helpt dat niet bij drie goden.

Je kan gaan roepen dat Jan Piet en Klaas alle drie één zijn tot je een ons weegt, maar je moet toch drie kaartjes voor de bus kopen, want iedereen snapt dat je kan beweren wat je maar wilt, maar dat drie toch gewoon drie blijft, ongeacht hoe vaak je ook zegt dat die drie één zijn.

Evenzo met je drie goddelijke personen: Je kan tot het einde der tijden gaan beweren dat ze één zijn, maar ze zijn drie, en blijven drie.

En daarom is het christendom polytheïsme.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het woord 'Persoon' slaat volgens mij sowieso alleen op mensen, en God word voorgesteld als meer dan een mens, hoewel toch een 'persoonlijke God' ipv een natuurkracht oid.

Dan zou je kunnen zeggen dat God uit 3 individuen bestaat, maar ook dat werkt niet, want het woord individu gaat juist over iets wat 1 is. Alleen groepen kunnen opgesplitst worden in individuen.

Persoonlijkheden? God met een mentale aandoening? Nee, te menselijk.

Functies? mwah, zou ik mee kunnen leven. Hoewel het dan wel weer vreemd is dat God in de ene functie soms spreekt met een andere functie.

En wat betekent het om te spreken van De Heilige Geest alszijnde een 'Persoon'?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Evenzo met je drie goddelijke personen: Je kan tot het einde der tijden gaan beweren dat ze één zijn, maar ze zijn drie, en blijven drie.

En daarom is het christendom polytheïsme.

Nope, wij belijden één God en daarmee klaar. Puh.

Bs'd

Het gaat er niet om hoeveel je er belijdt, het gaat er om hoeveel je er aanbidt, en dat zijn er drie.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik volg Jezus in principe, en Jezus leert ons dat NIEMAND goed is behalve de Vader, waar Jezus alles van geleerd heeft, waarvan Jezus het evenbeeld is (niet andersom dus).

Jezus leert ons te bidden tot de Vader, de Vader komt alle eer toe, de Vader zit op de Troon.

Maar het blijft een lastig geval, want de Schrift impliceert schijnbaar wel iets als een soort eenheid van 3 wezens. Maar om ze nu alle 3 God te noemen...?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik volg Jezus in principe, en Jezus leert ons dat NIEMAND goed is behalve de Vader, waar Jezus alles van geleerd heeft, waarvan Jezus het evenbeeld is (niet andersom dus).

Jezus leert ons te bidden tot de Vader, de Vader komt alle eer toe, de Vader zit op de Troon.

Maar het blijft een lastig geval, want de Schrift impliceert schijnbaar wel iets als een soort eenheid van 3 wezens.

Bs'd

Het is niet "de Schrift" die dat impliceert, maar alleen het NT.

Maar om ze nu alle 3 God te noemen...?

Dat is wat het christendom doet.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Eliyahu hou eens op met je gedram als jij persé wil geloven dat het christendom aan polytheïsme doet prima christenen weten wel beter. Maar als je dat nog een paar tientallen keren gaat herhalen om te trollen kun je maatregelen verwachten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nope, wij belijden één God en daarmee klaar. Puh.

Het gaat er niet om hoeveel je er belijdt, het gaat er om hoeveel je er aanbidt, en dat zijn er drie.

Nope, één God. Hoe vaak je ook zegt dat wij er drie zouden aanbidden en hoe koppig je ook in je vergissing blijft volharden, wij aanbidden er gewoon één. Eén God in drie Personen. De Vader, is God en Heer, de Zoon ook en ook de Geest, maar toch aanbidden we één God en één Heer. Dat is nu juist het hele idee, het hele mysterie van de Drie-eenheid. Als je dan tóch meent dat we drie Goden aanbidden, terwijl dat aantoonbaar onjuist is, dan spreek je dus over iets anders dan de Drie-eenheid, over iets wat binnen het christendom ernstige ketterij is en beslist níét de Drie-eenheid. En een dergelijke ketterij hoeven wij daarom niet te bespreken hier.

De keuze is dus simpel: óf wij praten hier over de échte Drie-eenheid, of we praten hier nergens over. Ketterijen bespreek je maar met degenen die de ketterijen aanhangen. En de ketterij dat Vader, Zoon en Geest drie Goden zijn heeft volgens mij niet eens aanhangers.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid