Spring naar bijdragen
Ursa

Hoe zat het nou met Constantijn?

Aanbevolen berichten

Nee. De kerkvaders.?
Interessant.

Paulus voorzag dat na zijn heengaan sommigen zullen afvallen van het geloof.

Vanaf het jaar 150 was dat al zichtbaar. Verder gaf hij aan dat dat door Griekse (heidense) invloeden zou komen.

Te lui. Waarom zou ik ook? Als ik alle fouten moet verbeteren ben ik nog wel even bezig.
Wiki is erg informatief en daar werken wereldwijd vele deskundige mensen aan. Op basis van HUN onderzoek is vastgesteld dat Constantijn vloeiend Grieks sprak.Niet verwonderlijk met een Grieks sprekende moeder. Wanneer dat aantoonbaar juist is, wordt daar massaal op gereageerd.

M.i. zijn jou bronnen gekleurd

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee. De kerkvaders.?
Interessant.

Paulus voorzag dat na zijn heengaan sommigen zullen afvallen van het geloof.

Vanaf het jaar 150 was dat al zichtbaar. Verder gaf hij aan dat dat door Griekse (heidense) invloeden zou komen.

Dat is natuurlijk onzin. Paulus citeert zelf meerdere malen heidense auteurs.

Wiki is erg informatief en daar werken wereldwijd vele deskundige mensen aan. Op basis van HUN onderzoek is vastgesteld dat Constantijn vloeiend Grieks sprak.

Laat me niet lachen. Zelfs leraren op de middelbare school laten wiki niet toe omdat het een onbetrouwbare 'bron' is, en daarbij is de Nederlandse wiki nog veel slechter. Er staat ongelofelijk veel onzin op en iedere halve gare met een internetverbinding kan er opzetten wat hij wil. Dus dat is de bron die je boven ooggetuigen plaatst? Als we wikipedia als betrouwbare bron gaan zien ben ik eigenlijk wel klaar.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat is natuurlijk onzin. Paulus citeert zelf meerdere malen heidense auteurs..
Toch waarschuwt o.a. Johannes voor afgoderij :

1 Joh 5: 21 “Kindertjes, Hoedt u voor de afgoden†.

Paulus:

1 kor 10:

14 Daarom, mijn geliefden, ontvliedt de afgoderij.

15 Ik spreek als tot mensen die onderscheidingsvermogen bezitten; oordeelt zelf wat ik zeg.

Kolossenzen 2:8 Past op: misschien zal iemand U als zijn prooi wegdragen door middel van de filosofie en door ijdel bedrog overeenkomstig de overlevering van mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld en niet overeenkomstig Christus;

Paulus citeerde heidense auteurs om heidenen te winnen voor het evangelie. Hij zegt:

1 Kor 9:

19 Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf tot slaaf van allen gemaakt, om de meesten te winnen.

20 En zo ben ik voor de joden geworden als een jood, om joden te winnen; voor hen die onder de wet staan, ben ik geworden als iemand die onder de wet staat, hoewel ik zelf niet onder de wet sta, om hen die onder de wet staan, te winnen.

21 Voor hen die zonder wet zijn, ben ik geworden als iemand zonder wet, hoewel ik niet zonder wet ben ten opzichte van God, maar onder de wet ten opzichte van Christus, om hen die zonder wet zijn, te winnen.

22 Voor de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Ik ben voor alle soorten van mensen alles geworden, om er toch maar enkelen te redden.

23 Maar ik doe alles ter wille van het goede nieuws, om er met anderen deel aan te mogen verkrijgen.

Laat me niet lachen. Zelfs leraren op de middelbare school laten wiki niet toe omdat het een onbetrouwbare 'bron' is, en daarbij is de Nederlandse wiki nog veel slechter. Er staat ongelofelijk veel onzin op en iedere halve gare met een internetverbinding kan er opzetten wat hij wil. Dus dat is de bron die je boven ooggetuigen plaatst? Als we wikipedia als betrouwbare bron gaan zien ben ik eigenlijk wel klaar.
Ik begrijp heel goed dat je niet naar info zoekt, die aantoont dat Constantijn de stichter is van het algemene geloof van Rome.

Verder verwijs ik naar het onderwerp Constantijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik begrijp heel goed dat je niet naar info zoekt, die aantoont dat Constantijn de stichter is van het algemene geloof van Rome.

Daar ben jij inderdaad vooral heel hard naar op zoek. :# Voor ons is het compleet irrelevant omdat we weten dat ons geloof niet bij Constantijn vandaan komt. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik begrijp heel goed dat je niet naar info zoekt, die aantoont dat Constantijn de stichter is van het algemene geloof van Rome.

Daar ben jij inderdaad vooral heel hard naar op zoek. :# Voor ons is het compleet irrelevant omdat we weten dat ons geloof niet bij Constantijn vandaan komt. ;)

Het is relevant, omdat dat een beeld geeft van de door Paulus voorzegde afval.

De afval veroorzaakt een sluier over het goede nieuws, waardoor de smalle weg niet te vinden is. Vandaar ook dat de meesten alleen op de brede weg kunnen en / of willen lopen.

Bekijk je de gehele geschiedenis vanaf A&E, dan zie je dat zij de eerste mensen waren, die tegen JHWH in opstand kwamen.

Ruim 4000 jaar geleden waren er nog maar 8 mensen over, die Gods goedkeuring hadden.

Noach's achterkleinzoon Nimrod was gekant tegen JHWH en was de stichter van alle religies, die niet uitsluitend op de Bijbelse leer zijn gebaseerd.

Vervolgens koos JHWH een volk voor zijn naam, via die weg zou de Messias komen. Steeds weer rebelleerden zij tegen JHWH, helaas.

JHWH is geduldig en zorgt er voor dat het kanaal van de Messias open blijft, ondanks de voortdurende joodse tegenwerking.

Dan is het zover. De joden weten ongeveer wanneer de Messias komt. Maria krijgt de aankondiging dat zij zwanger zal worden gemaakt door de kracht van de Hg. Ook Elizabeth krijgt vooraf informatie. Dan horen de herders in het veld dat de Messias is geboren.

Ca 2 jaar later hoort Herodes van de drie astrologen, dat er een koning is geboren. De Joodse priesters bevestigen dat de Messias werd verwacht.

Dan is het jaar 29 aangebroken, Jezus wordt gedoopt en ontvangt de Hg.

Hij rekruteert mensen op het goede nieuws te verkondigen. Hij maakt hen vissers van mensen. Helaas hadden de joodse leiders een andere visie van de functie van de Messias, een politieke. Jezus weigert. De boze leiders proberen hem eerst op woorden te vangen voor een veroordeling. Dat lukt tot hun grote woede niet, dus hitsen ze het volk op en laten hem veroordelen op basis van valse beschuldigingen. Pilatus, bang voor oproer, zwicht voor hun politieke druk en wast zijn handen in "onschuld".

De vele vervulde profetieën en zijn vele wonderen zijn niet voldoende om hen te overtuigen. Ze willen meer, een teken uit de hemel. Jezus weigert wederom op hun eisen in te gaan en geeft hen "het teken van Jona". Hun inzicht is zo sterk gesluierd, dat zij dit teken missen en dat werd hen uiteindelijk in het jaar 70 fataal.

De Joodse leiders doen hun uiterste best om de verkondiging van het goede nieuws te verhinderen. Ze dragen Jezus discipelen op om daar mee te stoppen! Zij antwoorden: „Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen†(Handelingen 5:29).

Saulus, een overtuigde farizeeër, vervolgde Jezus discipelen met verve. Hij werd persoonlijk door Jezus tot de orde geroepen. Oprecht als hij was, zag hij zijn verkeerde instelling in en draaide als een blad aan de boom om en werd een overtuigde volgeling van Jezus. Hij werd door Jezus aangesteld als apostel.

Paulus zag heel duidelijk de opkomende afval en bestreed dat. Maar hij zei:

hand 20: 29 Ik weet dat er na mijn heengaan onderdrukkende wolven bij U zullen binnendringen, die de kudde niet teder zullen behandelen, Zie ook 1Tim 4:1-3.

Met de dood van Johannes is de geïnspireerde Bijbelse canon geheel voltooid een afgesloten. JHWH zorgt dat het beschikbaar blijft voor de mens.

Jezus onderwijsvoorbeeld werd genegeerd en brengt men een scheiding aan tussen “geestelijken†en leken.

Je ziet dan ook dat “herders†zich steeds meer als heersers gaan opstellen en gaan verheffende titels gebruiken, ondanks Jezus duidelijke verbod.

Mt 23:

6 Zij zijn gesteld op de voornaamste plaats bij de avondmaaltijden en de voorste zitplaatsen in de synagogen

7 en de begroetingen op de marktplaatsen, en worden door de mensen graag Rabbi genoemd.

8 Maar GIJ moet U geen Rabbi laten noemen, want één is UW leraar, terwijl GIJ allen broeders zijt.

9 Noemt bovendien niemand op aarde UW vader, want één is UW Vader, de Hemelse.

10 Laat U ook geen ’leiders’ noemen, want één is UW Leider, de Christus. 11 De grootste onder U moet echter UW dienaar zijn.

12 Al wie zich verhoogt, zal vernederd worden, en al wie zich vernedert, zal verhoogd worden.

Je ziet dan ook dat geleidelijk de Griekse filosofie omarmt wordt en gaat men een deel van de “wereld†worden. De Bijbelse normen en waarden worden genegeerd en dat leidt van kwaad tot erger. Na de inlijving van het christendom door Constantijn gaat het snel bergafwaarts, de Bijbelse leer staat niet meer op de voorgrond en het gevolg is een voortdurende machtsstrijd, die vele schisma’s tot gevolg heeft. On-Bijbelse leer veroorzaakt de reformatie, die ook weer vele schisma’s kent. Het gevolg is dat ca. 3000 denominaties zich “christelijk†noemen, maar onderling grote verschillen en tegenstrijdigheden vertonen. Van het ene geloof dat Jezus bracht is door on-Bijbelse leer nog maar een schaduw over.

En dan is de tijd van het einde aangebroken. Mt 24:14 gaat in vervulling. Net als in Jezus tijd keert de meerderheid zich tegen het goede nieuws.

Rom 9:

13 Want „een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered wordenâ€.

14 Hoe zullen zij echter hem aanroepen in wie zij geen geloof hebben gesteld? Hoe zullen zij vervolgens geloof stellen in hem van wie zij niet hebben gehoord? Hoe zullen zij vervolgens horen zonder dat iemand predikt?

15 Hoe zullen zij vervolgens prediken indien zij niet zijn uitgezonden? Zoals er staat geschreven: „Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws over goede dingen bekendmaken!â€

16 Toch hebben zij niet allen het goede nieuws gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: „Jehovah, wie heeft geloof gesteld in hetgeen hij van ons heeft gehoord?â€

17 Zo volgt dus het geloof op hetgeen wordt gehoord. En hetgeen wordt gehoord, is op zijn beurt door middel van het woord omtrent Christus.

18 Niettemin vraag ik: Hebben zij het soms niet gehoord? Jazeker; in werkelijkheid ’is hun geluid over de gehele aarde uitgegaan, en hun uitspraken tot de uiteinden der bewoonde aarde’.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

O ik geloof zeker dat de Kerk is afgedwaald van het ideaalbeeld dat haar geschetst is. Ik geloof ook zeker dat je Constantijn daar een voorbeeld van zou kunnen noemen, een keizer die zich inderdaad lang niet altijd even christelijk schijnt te hebben gedragen. Maar ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat ons huidige christelijke geloof eigenlijk door Constantijn is bedacht oid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
O ik geloof zeker dat de Kerk is afgedwaald van het ideaalbeeld dat haar geschetst is. Ik geloof ook zeker dat je Constantijn daar een voorbeeld van zou kunnen noemen, een keizer die zich inderdaad lang niet altijd even christelijk schijnt te hebben gedragen. Maar ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat ons huidige christelijke geloof eigenlijk door Constantijn is bedacht oid.
Het geloof is NIET door Constantijn bedacht. Hij wilde in zijn rijk rust creëren en het was een ultieme politieke zet om alle religies in zijn rijk in één kerk te verenigen: De algemene kerk van Rome.

Het is m.i. ondenkbaar dat de apostelen in Jeruzalem hun bijeenkomst zouden laten voorzitten door de keizer van Rome.

Constantijn was overigens een zonneaanbidder en had totaal geen inzicht in Bijbelse kwesties.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
O ik geloof zeker dat de Kerk is afgedwaald van het ideaalbeeld dat haar geschetst is. Ik geloof ook zeker dat je Constantijn daar een voorbeeld van zou kunnen noemen, een keizer die zich inderdaad lang niet altijd even christelijk schijnt te hebben gedragen. Maar ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat ons huidige christelijke geloof eigenlijk door Constantijn is bedacht oid.
Het geloof is NIET door Constantijn bedacht. Hij wilde in zijn rijk rust creëren en het was een ultieme politieke zet om alle religies in zijn rijk in één kerk te verenigen: De algemene kerk van Rome.

Het is m.i. ondenkbaar dat de apostelen in Jeruzalem hun bijeenkomst zouden laten voorzitten door de keizer van Rome.

Constantijn was overigens een zonneaanbidder en had totaal geen inzicht in Bijbelse kwesties.

Tsja, hiermee zeg je in mijn ogen ongeveer hetzelfde als dat Constantijn de kerk van Rome zou hebben bedacht. Dat heeft hij niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus de bisschoppen die enkele jaren eerder voor hun geloof wilden sterven of voor hun geloof verminkt wilden worden in de diocletiaanse vervolgingen verkochten hun geloof omdat dat in Constantijns straatje zou passen. Dat geloof je toch hopelijk zelf niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het geloof is NIET door Constantijn bedacht. Hij wilde in zijn rijk rust creëren en het was een ultieme politieke zet om alle religies in zijn rijk in één kerk te verenigen: De algemene kerk van Rome.

Het is m.i. ondenkbaar dat de apostelen in Jeruzalem hun bijeenkomst zouden laten voorzitten door de keizer van Rome.

Constantijn was overigens een zonneaanbidder en had totaal geen inzicht in Bijbelse kwesties.

|O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
O ik geloof zeker dat de Kerk is afgedwaald van het ideaalbeeld dat haar geschetst is. Ik geloof ook zeker dat je Constantijn daar een voorbeeld van zou kunnen noemen, een keizer die zich inderdaad lang niet altijd even christelijk schijnt te hebben gedragen. Maar ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat ons huidige christelijke geloof eigenlijk door Constantijn is bedacht oid.

Ben het helemaal met je eens. Vooral de eerste zin.

'O ik geloof zeker dat de Kerk is afgedwaald van het ideaalbeeld dat haar geschetst is.'

Er zijn dingen die anders zouden kunnen in de Kerk. Bijvoorbeeld het celibaat, leuk dat het er is en goed ook. Maar het zou geen verplichting moeten zijn. "Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.", is hier een passend citaat bij. Maar ook al zijn zaken niet 100% dan zou je dat moeten proberen op te lossen binnen deze kerk. In plaats van een andere kerk op te richten. Er zijn rond de 20.000 denominaties.

RK - 1.2 miljard

Protestant - 600–800 miljoen (inclusief Anglicanen, maar zonder restaurationisme: mormonen, JG etc.)

Oosters Orthodox - 230 miljoen

Oriëntaal Orthodox - 82 miljoen

Een denominatie katholicisme neemt dus qua volgelingen meer dan de helft van alle christelijke stromingen in beslag.

Cijfers kloppen waarschijnlijk al lang niet meer, maar het schetst wel een beeld. Liever een standvastige grote kerk, dan een kerk waar tienduizenden denominaties in bestaan die voor alles een schisma hebben of een nieuwe profeet en waar alle heilige huisjes omver worden geworpen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
O ik geloof zeker dat de Kerk is afgedwaald van het ideaalbeeld dat haar geschetst is. Ik geloof ook zeker dat je Constantijn daar een voorbeeld van zou kunnen noemen, een keizer die zich inderdaad lang niet altijd even christelijk schijnt te hebben gedragen. Maar ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat ons huidige christelijke geloof eigenlijk door Constantijn is bedacht oid.

Ben het helemaal met je eens. Vooral de eerste zin.

'O ik geloof zeker dat de Kerk is afgedwaald van het ideaalbeeld dat haar geschetst is.'

Er zijn dingen die anders zouden kunnen in de Kerk. Bijvoorbeeld het celibaat, leuk dat het er is en goed ook. Maar het zou geen verplichting moeten zijn. "Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.", is hier een passend citaat bij. Maar ook al zijn zaken niet 100% dan zou je dat moeten proberen op te lossen binnen deze kerk. In plaats van een andere kerk op te richten. Er zijn rond de 20.000 denominaties.

RK - 1.2 miljard

Protestant - 600–800 miljoen (inclusief Anglicanen, maar zonder restaurationisme: mormonen, JG etc.)

Oosters Orthodox - 230 miljoen

Oriëntaal Orthodox - 82 miljoen

Een denominatie katholicisme neemt dus qua volgelingen meer dan de helft van alle christelijke stromingen in beslag.

Cijfers kloppen waarschijnlijk al lang niet meer, maar het schetst wel een beeld. Liever een standvastige grote kerk, dan een kerk waar tienduizenden denominaties in bestaan die voor alles een schisma hebben of een nieuwe profeet en waar alle heilige huisjes omver worden geworpen.

Overeenkomstig Paulus waarschuwing zou men van het geloof afvallen en hij gaf ook aan dat het uit de richting van de Griekse filosofie zou komen.

Constantijn was een zonneaanbidder en moordde er lustig op los.

Dan is er nog deze tekst:

Matth. 7:

13 Gaat in door de nauwe poort; want breed en wijd is de weg die naar de vernietiging voert, en velen zijn er die daardoor ingaan;

14 maar nauw is de poort en smal de weg die naar het leven voert, en weinigen zijn er die hem vinden.

Weinigen zullen de smalle weg vinden en dat sluit de massa uit. Om verschillende redenen: door gebrek aan goede Bijbelkennis en men negeert de Bijbelse normen en waarden. Men heeft een onderscheid aangebracht tussen geestelijken en leken. Men heeft allerlei populaire gebruiken toegevoegd, die van heidenen is over genomen. Deze vormen van afgoderij worden niet getolereerd.

De Bijbel is gewoon erg duidelijk. Mensen Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen, noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven.

Helaas zijn deze vormen gemeengoed geworden en wordt dat in het algemeen klakkeloos geaccepteerd.

Tegen Gods wens in heeft het merendeel geen kennis van wat de Bijbel werkelijk leert, men kent meestal alleen , vaag, kerkleer.

De Bijbel zegt overduidelijk:

1 Timotheüs 2:

3 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God,

4 wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.

In tegenstelling met de christenen in de eerste eeuw is men nu onderling sterk verdeeld, er is geen éénheid in het geloof meer. Het gevolg is dat men de kerken massaal verlaat. In het gunstigste geval krijgen ze een andere functie. Zo heb ik een pizzeria, chinees restaurant of een medisch centrum in een voormalige kerk zien verschijnen. Vaak staan ze jaren leeg en door gebrek aan onderhoud worden ze tzt gesloopt. In mijn omgeving worden steeds meer kerken en kloosters buitengebruik gesteld, soms een andere functie, soms gesloopt en bouwt men er iets nieuws.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dus de bisschoppen die enkele jaren eerder voor hun geloof wilden sterven of voor hun geloof verminkt wilden worden in de diocletiaanse vervolgingen verkochten hun geloof omdat dat in Constantijns straatje zou passen. Dat geloof je toch hopelijk zelf niet.
De Bijbel verbiedt verheffende titels, zoals ik al geciteerd heb.

Vanaf de eerste eeuw werden al Jezus volgelingen sterk vervolgd. Zij waren immers allen broeders.

De vroege christenen waren bijzonder moedig. Gedurende de hevige vervolgingen van de eerste drie eeuwen werden velen van hen door de heidense Romeinen ter dood gebracht omdat zij weigerden de keizer te aanbidden. Trachtte men belijdende christenen er toe te bewegen te loochenen dat zij discipelen van Christus waren of door in het openbaar de naam van Christus te lasteren.

Soms was er in een arena een altaar geplaatst. Om in vrijheid gesteld te worden, hoefden de christenen alleen maar een snuifje wierook te branden in erkenning van de goddelijke natuur van de keizer. Slechts weinigen echter schipperden. De meerderheid stierf liever dan hun geloof af te zweren.

Hun onwrikbare standpunt „God als regeerder meer te gehoorzamen dan mensenâ€, stond hun niet toe de Romeinse heersers de aanbidding te schenken die God rechtens toekwam.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het geloof is NIET door Constantijn bedacht. Hij wilde in zijn rijk rust creëren en het was een ultieme politieke zet om alle religies in zijn rijk in één kerk te verenigen: De algemene kerk van Rome.

Het is m.i. ondenkbaar dat de apostelen in Jeruzalem hun bijeenkomst zouden laten voorzitten door de keizer van Rome.

Constantijn was overigens een zonneaanbidder en had totaal geen inzicht in Bijbelse kwesties.

|O

_O-

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De christenen zouden afdwalen richting de Griekse filosofie en dan haal je Constantijn erbij die een zonneaanbidder was en er lustig op los moordde? Wat heeft er op los moorden te maken met de Griekse filosofie en wat heeft het aanbidden van de zon (Sol Invictus) te maken met de Griekse filosofie? Je maakt me bijna nieuwsgierig...

Voor de rest zie ik geen specifieke link met Constantijn in je post.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De christenen zouden afdwalen richting de Griekse filosofie en dan haal je Constantijn erbij die een zonneaanbidder was en er lustig op los moordde? Wat heeft er op los moorden te maken met de Griekse filosofie en wat heeft het aanbidden van de zon (Sol Invictus) te maken met de Griekse filosofie? Je maakt me bijna nieuwsgierig...

Voor de rest zie ik geen specifieke link met Constantijn in je post.

Ik laat het gedrag van Constantijn zien en dat kan je niet christelijk noemen. Door je Griekse filosofie te omarmen slopen er heidense gebruiken en feesten er in en die werden "gekerstend".

De Griekse filosofie is geënt op het Griekse heidense geloof.

New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge:

„Veel van de vroege christenen vonden de ideeën van Plato in beperkte opzichten erg aantrekkelijk en gebruikten ze als wapen ter verdediging en uitbreiding van het christendom, ofwel ze goten de waarheden van het christendom in een Platonische vorm. De leerstellingen omtrent de Logos en de Drieëenheid ontvingen hun vorm van de Griekse Kerkvaders, die, wanneer ze niet waren opgeleid op de scholen, wel, rechtstreeks of indirect, sterk waren beïnvloed door de Platonische filosofie, vooral in haar Joods-Alexandrijnse vorm.â€

Er is elders een apart item over Constantijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge:

„Veel van de vroege christenen vonden de ideeën van Plato in beperkte opzichten erg aantrekkelijk en gebruikten ze als wapen ter verdediging en uitbreiding van het christendom, ofwel ze goten de waarheden van het christendom in een Platonische vorm. De leerstellingen omtrent de Logos en de Drieëenheid ontvingen hun vorm van de Griekse Kerkvaders, die, wanneer ze niet waren opgeleid op de scholen, wel, rechtstreeks of indirect, sterk waren beïnvloed door de Platonische filosofie, vooral in haar Joods-Alexandrijnse vorm.â€

Weer een gedateerde encyclopedie...

Overigens kan je de Logos vinden in Johannes 1. De apostelen gebruikten dus ook gewoon termen uit de Griekse filosofie om het geloof te verhelderen.

De Griekse filosofie is geënt op het Griekse heidense geloof.

Nein. In veel gevallen is het juist een afzetten tegen het heidense geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Weer een gedateerde encyclopedie...

Overigens kan je de Logos vinden in Johannes 1. De apostelen gebruikten dus ook gewoon termen uit de Griekse filosofie om het geloof te verhelderen..

Niet in overeenstemming dus met de mening van de RKK.
Nein. In veel gevallen is het juist een afzetten tegen het heidense geloof.
Dan is dus Paulus waarschuwing niets waard?

Kolossenzen 2:8 Past op: misschien zal iemand U als zijn prooi wegdragen door middel van de filosofie en door ijdel bedrog overeenkomstig de overlevering van mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld en niet overeenkomstig Christus;

Waarom zei Paulus dat?

Paulus liet m.i. die waarschuwing horen omdat hij zich ervan bewust was dat er achter de denkwijze van degenen die door de wereld [Opb 12:9] werden aangetrokken een werkelijk gevaar schuilging. Dat hij de term ’filosofie en ijdel bedrog’ gebruikt, heeft een speciale betekenis. Het woord „filosofie†betekent letterlijk „liefde tot en streven naar wijsheidâ€. Dat op zichzelf kan nuttig zijn. In feite wordt in de bijbel, vooral in het boek Spreuken, het streven naar de juiste soort kennis en wijsheid aangemoedigd (Spreuken 1:1-7; 3:13-18). Maar Paulus koppelde „filosofie†aan „ijdel bedrogâ€. Met andere woorden: Paulus bezag de wijsheid die de wereld te bieden had als ijdel en bedrieglijk. Net als een opgeblazen ballon had ze er alle schijn van solide te zijn, maar ze had geen wezenlijke inhoud. Het zou beslist nutteloos, ja rampzalig zijn wanneer iemand zijn keuze van goed en kwaad zou baseren op iets wat even ongefundeerd is als ’de filosofie en het ijdele bedrog’ van de wereld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nein. In veel gevallen is het juist een afzetten tegen het heidense geloof.
Dan is dus Paulus waarschuwing niets waard?

Kolossenzen 2:8 Past op: misschien zal iemand U als zijn prooi wegdragen door middel van de filosofie en door ijdel bedrog overeenkomstig de overlevering van mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld en niet overeenkomstig Christus;

Paulus zegt hier helemaal niets over het verband tussen filosofie en het heidense geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Paulus zegt hier helemaal niets over het verband tussen filosofie en het heidense geloof.
Hij waarschuwt er voor, maar het is niet ongebruikelijk dat mensen waarschuwingen naast zich neer leggen.

„Het christendom, hoewel gekant tegen de heidense Griekse en Romeinse cultuur, heeft in feite veel klassieke filosofie opgenomen.†— The Encyclopedia Americana.

Een onderzoeker constateerde:„De christelijke theologie is zo innig versmolten met de Griekse filosofie dat ze personen heeft voortgebracht die een mengeling zijn van negen delen Grieks denken en één deel christelijk denken.â€

Vandaag wordt nog steeds wijsbegeerte (filosofie)onderwezen op de theologische hoge school.

De New Encyclopædia Britannica zet uiteen: „Vanaf het midden van de 2de eeuw AD begonnen christenen die enige opleiding in de Griekse filosofie hadden genoten, er behoefte aan te voelen hun geloof in de termen van deze filosofie uit te drukken, zowel met het oog op hun eigen intellectuele bevrediging als om ontwikkelde heidenen te bekeren. De filosofie die hun het beste uitkwam, was het platonisme.â€

Plato' heeft het in Timaeus het o.a. over de "Demiurg". Philo maakt daar de Logos van.

„Het Woord†of de Logos van Johannes is echter volledig verschillend van die van Philo. Johannes beschrijft „het Woord†als een persoon die ’vlees is geworden’ (Joh. 1:14). En dat geldt niet voor Plato’s „Demiurg†of Philo’s „Logosâ€.

Hoe de christenheid van Plato heeft geleend kan je vinden in een ontwaakt artikel van 22-12-1976 blz 21.

En zo wordt de weg vrijgemaakt voor Constantijn de grote, die daar dankbaar gebruik van maakt. Om het voor heidenen makkelijker te maken om tot zijn kerk toe te treden heeft hij hun gebruiken en riten christelijk verklaard.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Paulus zegt hier helemaal niets over het verband tussen filosofie en het heidense geloof.
Hij waarschuwt er voor, maar het is niet ongebruikelijk dat mensen waarschuwingen naast zich neer leggen.

„Het christendom, hoewel gekant tegen de heidense Griekse en Romeinse cultuur, heeft in feite veel klassieke filosofie opgenomen.†— The Encyclopedia Americana.

Een onderzoeker constateerde:„De christelijke theologie is zo innig versmolten met de Griekse filosofie dat ze personen heeft voortgebracht die een mengeling zijn van negen delen Grieks denken en één deel christelijk denken.â€

Vandaag wordt nog steeds wijsbegeerte (filosofie)onderwezen op de theologische hoge school.

De New Encyclopædia Britannica zet uiteen: „Vanaf het midden van de 2de eeuw AD begonnen christenen die enige opleiding in de Griekse filosofie hadden genoten, er behoefte aan te voelen hun geloof in de termen van deze filosofie uit te drukken, zowel met het oog op hun eigen intellectuele bevrediging als om ontwikkelde heidenen te bekeren. De filosofie die hun het beste uitkwam, was het platonisme.â€

Plato' heeft het in Timaeus het o.a. over de "Demiurg". Philo maakt daar de Logos van.

„Het Woord†of de Logos van Johannes is echter volledig verschillend van die van Philo. Johannes beschrijft „het Woord†als een persoon die ’vlees is geworden’ (Joh. 1:14). En dat geldt niet voor Plato’s „Demiurg†of Philo’s „Logosâ€.

Hoe de christenheid van Plato heeft geleend kan je vinden in een ontwaakt artikel van 22-12-1976 blz 21.

En zo wordt de weg vrijgemaakt voor Constantijn de grote, die daar dankbaar gebruik van maakt. Om het voor heidenen makkelijker te maken om tot zijn kerk toe te treden heeft hij hun gebruiken en riten christelijk verklaard.

Beste Ft, hoe verklaar jij het verband tussen Pasen en het heidense Hilaria viering? Want JG vieren in dat geval wel iets heidens.

Pasen

Van Jezus wordt in de christelijke geloofsbelijdenis, het Apostolicum, verteld dat hij na zijn kruisdood gedurende drie dagen is "nedergedaald in het dodenrijk" en daarna weer opgestaan uit de dood. De dood, het verblijf van drie dagen in de onderwereld, en de opstanding daarna van een god, werd als lentefeest nog lang na Jezus gevierd in Rome, maar betrof daar de god Attis, die aan een boom werd genageld, in een graf gelegd met een grote grafsteen ervoor, en ten derde dage weer uit de dood verrees. Dat lentefeest heette de Hilaria.

Het verblijf als dode van drie dagen in de onderwereld en de daarna volgende opstanding, was zelfs een algemeen thema in verschillende heidense religies uit de klassieke oudheid, en werd in de mysteriecultussen als inwijdingsritueel gevierd. Hoe dat ritueel precies plaatsvond is niet bekend, omdat degenen die dat ondergingen tot geheimhouding waren verplicht.

In het christendom zoals beleden in het Apostolicum, is het alleen Jezus die deze afdaling naar de onderwereld en de opstanding daaruit zou hebben ervaren, terwijl het in de mysteriescholen een onderdeel zou zijn geweest van een inwijdingsweg die elke menselijke ziel kan ondergaan. Een variant van dit ritueel wordt in onze tijd nog gevierd in de vrijmetselarij.

Commentaar

De voorstelling dat Attis zou zijn opgestaan en de bijbehorende rituelen zijn pas bekend uit Rome van de derde- en vierde eeuw n.Chr. De voorstelling dat Jezus naar de onderwereld zou zijn gegaan behoort niet bij de vroegste christelijke overtuigingen. Walter Burkert heeft kritiek op het gebruik van de term "opstanding" in pagane gevallen: "Het pagane bewijs voor opstandingssymboliek is op zijn best niet dwingend."[11] Ook is de algemene constructie van een vegetatiegod die sterft en herrijst uit de dood weerlegd door de godsdienstwetenschappers Carsten Colpe[12] en Jonathan Z. Smith.[13]

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom_en_syncretisme

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
„Het christendom, hoewel gekant tegen de heidense Griekse en Romeinse cultuur, heeft in feite veel klassieke filosofie opgenomen.†— The Encyclopedia Americana.

Weer zo'n encyclopedie. Waar in de Bijbel of de Kerkvaders staat dat christenen zich moeten keren tegen klassieke literatuur/cultuur?

Een onderzoeker constateerde:„De christelijke theologie is zo innig versmolten met de Griekse filosofie dat ze personen heeft voortgebracht die een mengeling zijn van negen delen Grieks denken en één deel christelijk denken.â€

"Een onderzoeker constateerde." Juist ja....

Vandaag wordt nog steeds wijsbegeerte (filosofie)onderwezen op de theologische hoge school.

Verschrikkelijk!

De New Encyclopædia Britannica zet uiteen: „Vanaf het midden van de 2de eeuw AD begonnen christenen die enige opleiding in de Griekse filosofie hadden genoten, er behoefte aan te voelen hun geloof in de termen van deze filosofie uit te drukken, zowel met het oog op hun eigen intellectuele bevrediging als om ontwikkelde heidenen te bekeren. De filosofie die hun het beste uitkwam, was het platonisme.â€

Weer een Encyclopedie. Maar deze keer heeft jouw encyclopedie het bij het rechte einde.

Plato' heeft het in Timaeus het o.a. over de "Demiurg". Philo maakt daar de Logos van. „Het Woord†of de Logos van Johannes is echter volledig verschillend van die van Philo. Johannes beschrijft „het Woord†als een persoon die ’vlees is geworden’ (Joh. 1:14). En dat geldt niet voor Plato’s „Demiurg†of Philo’s „Logosâ€.

Maar je bent het er dus wel mee eens dat Johannes platonische en stoicijnse terminologie gebruikt om het christendom te beschrijven? Mooi!

En zo wordt de weg vrijgemaakt voor Constantijn de grote, die daar dankbaar gebruik van maakt.

Die Johannes de Evangelist toch...

Om het voor heidenen makkelijker te maken om tot zijn kerk toe te treden heeft hij hun gebruiken en riten christelijk verklaard.

Neh hoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid