Spring naar bijdragen
Eliahoe

De 70 weken van Daniel 9

Aanbevolen berichten

Kan je hier je visie kort uiteen zetten? Het verwijzen naar een andere website is geen argument. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt dit topic gesloten.

Bs'd

De 70 weken eindigen met: "en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten," Oftewel: Jeruzelem en de tempel worden verwoest, hetgeen gebeurd is in het jaar 70.

Aangezien de 70 weken een tijdsperiode van 490 jaar beslaan, beginnen ze dan dus in 70 - 490 = 420 jaar voor de gebruikelijke jaartelling.

Het lijkt me dus dat de 70 weken lopen van -420 tot 70, en niet zoals de christenen meestal ciaimen, van -445 tot 31.

Graag hoor ik argumenten waarom het anders zou zijn.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb het ook onderzocht. Onderstreept is ter verduidelijking, er zit nog veel en veel meer aan vast, maar dit is al veel, ik hou het zo argumenten enof vragen zijn welkom

Daniël 9:24 Zeventig weken zijn vastgesteld over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te doen eindigen en aan zonde een eind te maken en verzoening te doen voor dwaling zijn verzoenende dood en om voor onbepaalde tijden rechtvaardigheid in te voeren en een zegel te drukken (zegel wil zeggen dat hij alle profetische en chronologische voorzeggingen zou vervullen) op visioen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven. (Hij verscheen na zijn dood aan Gods rechterhand. Het tempelgordein voor het allerheiligste scheurde in 2 delen uiteen ) 25 En gij dient te weten en het inzicht te hebben [dat] er vanaf het uitgaan van [het] woord om Jeruzalem te herstellen. (het woord ging 455 van Nehemia uit) en te herbouwen tot op Messias [de] Leider, zeven weken, (49 jaar) alsook tweeënzestig weken, (434 jaar) zullen zijn. Ze zal terugkeren en werkelijk herbouwd worden, met een openbaar plein en een gracht, maar in de druk der tijden.

26 En na de tweeënzestig weken zal [de] Messias worden afgesneden, met niets voor zichzelf. (zijn laatste kledingstukken werden verloot) En de stad en de heilige plaats zullen door het volk van een leider die komt, (De Romeinse wereldmacht) ten verderve worden gebracht. En het einde ervan zal door de vloed zijn. En tot [het] einde zal er oorlog zijn; datgene waartoe besloten is, is verwoestingen. (Jeruzalem werd in 70 verwoest door de Romeinse legermacht)

27 En hij moet [het] verbond voor de velen één week lang van kracht laten blijven; Het Abramitisch verbond bleef tot 36 (Bekering van de Romijn Cornelius) van kracht exclusief voor de Joden en op de helft van de week zal hij slachtoffer en offergave doen ophouden. (zijn dood aan de paal) En op de vleugel van walgelijkheden zal degene komen die verwoesting veroorzaakt; en totdat een verdelging [voltrokken is], zal zich dan juist datgene waartoe besloten is, ook over degene die woest ligt, uitstorten.â€

jaarweken.png

ZIE OOK MIJN KIJK OP DE ZAAK

http://home.kpn.nl/roeo04ie/data/Programma004.htm

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Kan je hier je visie kort uiteen zetten? Het verwijzen naar een andere website is geen argument. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt dit topic gesloten.

Bs'd

De 70 weken eindigen met: "en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten," Oftewel: Jeruzelem en de tempel worden verwoest, hetgeen gebeurd is in het jaar 70.

Aangezien de 70 weken een tijdsperiode van 490 jaar beslaan, beginnen ze dan dus in 70 - 490 = 420 jaar voor de gebruikelijke jaartelling.

Het lijkt me dus dat de 70 weken lopen van -420 tot 70, en niet zoals de christenen meestal ciaimen, van -445 tot 31.

Graag hoor ik argumenten waarom het anders zou zijn.

Eliyahu

Hoi Eliyahu. Een laten eindigen van die 70 weken in 70 CE verklaart ons niet de gebeurtenissen van 135 CE en later.

Daniël belooft ons: "Zeventig weken zijn bepaald over Uw volk en uw heilige stad, om: de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen, en iets allerheiligst te zalven" (JPS 1917: "Seventy weeks are decreed upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sin, and to forgive iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal vision and prophet, and to anoint the most holy place")...

70 weken... Niet "79 weken en nog wat dagen" tot het moment "om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen"...

Hoe zie jij die belofte van Daniël??? Hoe is die in het jaar 70 tot vervulling gekomen??

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid