Spring naar bijdragen
kleur

boek: urantia, wie heeft dit gelezen ?

Aanbevolen berichten

Hoorde onlangs van dit boek: Urantia boek,

Het Urantia Boek is in 1955 verschenen in de Engelse taal en telt 2100 pagina's. Sinds 1997 is er een Nederlandse vertaling. Het boek geeft antwoorden op vele belangrijke levensvragen. Het is niet verbonden aan een kerk, een instituut, een leider, een bepaalde plaats of bepaalde rituelen. Integendeel, het Urantia Boek geeft aan dat je niemand nodig hebt voor een persoonlijk contact met God en voor antwoorden op je vragen.

Het Urantia Boek behandelt de volgende onderwerpen:

•het wezen en de natuur van God en Zijn relatie met het universum

•ontstaan, geschiedenis en toekomst van het universum

•ontstaan, geschiedenis en toekomst van de Aarde (die in het boek Urantia wordt genoemd)

•ontstaan, geschiedenis en toekomst van de mens

•oorsprong, evolutie en toekomstige opgaven voor religie, kerk en staat

•het leven en onderricht van Jezus

De boodschap van het Urantia Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmingsavontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum.

bron: http://www.urantia.nl

Ben er eigenlijk wel benieuwd naar, heeft iemand dit gelezen ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een boek uit 1955 waarin passages staan als de volgende?

Het Urantia Boek

Verhandeling 64

De evolutionaire gekleurde rassen

(719.1) 64:1.6 950.000 jaar geleden waren de afstammelingen van Andon en Fonta al ver naar het oosten en naar het westen getrokken. In het westen trokken zij door Europa naar Frankrijk en Engeland. Later drongen zij in oostelijke richting tot op Java door, waar hun beenderen nog zo kort geleden zijn gevonden – de zogenaamde Java-mens – en trokken toen verder naar Tasmanië.

(719.2) 64:1.7 De groepen die naar het westen gingen, raakten minder gecontamineerd door de achtergebleven stammen die uit dezelfde voorouders stamden, dan de groepen die naar het oosten waren gegaan, en zich zeer vrijelijk met hun achtergebleven dierlijke verwanten vermengden. Deze niet-progressieve individuen zakten af naar het zuiden en paarden al spoedig met de onontwikkelde stammen. Later keerden steeds grotere aantallen van deze bastaard-nakomelingen naar het noorden terug en paarden daar met de zich snel uitbreidende volken der Andonieten, en deze betreurenswaardig verbintenissen hadden steevast een degenererende invloed op het betere ras. Steeds minder primitieve nederzettingen hielden vast aan de verering van de Ademschenker. Deze vroege beschaving in de dageraad van het mensdom werd met uitroeiing bedreigd.

(719.3) 64:1.8 En zo is het altijd gegaan op Urantia. De ene veelbelovende beschaving na de andere is gedegenereerd en ten slotte ten onder gegaan door de dwaasheid om de betere elementen zich vrijelijk te laten voortplanten met de lagere.

bron: http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-64-de-evolutionaire-gekleurde-rassen

De Nazi's bedienden zich van een vergelijkbaar taalgebruik om hun walgelijke ideeën de wereld in te braken...

Ik heb genoeg gelezen... Een onverbloemd pleidooi t.b.v. eugenetica...!! "Bruine" bagger met een neognostische saus!!! Onverteerbaar....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat hier echt om een of ander fascistisch boek met een heel foute "rassenleer"... Yuk...!! :@

(879.5) 79:1.8 Maar zelfs in de twintigste eeuw na Christus hebben de Toeranische en Tibetaanse volken nog sporen van Anditisch bloed, zoals blijkt uit de blonde typen die af en toe in deze regionen worden aangetroffen. De vroege Chinese annalen beschrijven de aanwezigheid van de roodharige nomaden ten nooden van de vredige nederzettingen aan de Gele Rivier, en er bestaan nog steeds schilderingen die getrouwelijk de aanwezigheid van zowel de blonde Anditische als de bruinharige Mongolische typen in het Tarim-bekken van lang geleden hebben vastgelegd.

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-79-de-expansie-der-andieten-in-het-oosten

Een zoveelste beschrijving van het "ideale Herrenvolk"...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Klinkt als de gebruikelijke New Age onzin. Boodschap: vul zelf je leven in buiten de gevestigde kaders, streef naar zelfverwerkelijking. Waarom dat nou steeds benadrukt moet worden...

Ik lees liever Malacandra en Perelandra :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Een boek uit 1955 waarin passages staan als de volgende?
Het Urantia Boek

Verhandeling 64

De evolutionaire gekleurde rassen

(719.1) 64:1.6 950.000 jaar geleden waren de afstammelingen van Andon en Fonta al ver naar het oosten en naar het westen getrokken. In het westen trokken zij door Europa naar Frankrijk en Engeland. Later drongen zij in oostelijke richting tot op Java door, waar hun beenderen nog zo kort geleden zijn gevonden – de zogenaamde Java-mens – en trokken toen verder naar Tasmanië.

(719.2) 64:1.7 De groepen die naar het westen gingen, raakten minder gecontamineerd door de achtergebleven stammen die uit dezelfde voorouders stamden, dan de groepen die naar het oosten waren gegaan, en zich zeer vrijelijk met hun achtergebleven dierlijke verwanten vermengden. Deze niet-progressieve individuen zakten af naar het zuiden en paarden al spoedig met de onontwikkelde stammen. Later keerden steeds grotere aantallen van deze bastaard-nakomelingen naar het noorden terug en paarden daar met de zich snel uitbreidende volken der Andonieten, en deze betreurenswaardig verbintenissen hadden steevast een degenererende invloed op het betere ras. Steeds minder primitieve nederzettingen hielden vast aan de verering van de Ademschenker. Deze vroege beschaving in de dageraad van het mensdom werd met uitroeiing bedreigd.

(719.3) 64:1.8 En zo is het altijd gegaan op Urantia. De ene veelbelovende beschaving na de andere is gedegenereerd en ten slotte ten onder gegaan door de dwaasheid om de betere elementen zich vrijelijk te laten voortplanten met de lagere.

bron: http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-64-de-evolutionaire-gekleurde-rassen

De Nazi's bedienden zich van een vergelijkbaar taalgebruik om hun walgelijke ideeën de wereld in te braken...

Ik heb genoeg gelezen... Een onverbloemd pleidooi t.b.v. eugenetica...!! "Bruine" bagger met een neognostische saus!!! Onverteerbaar....

ik zal eerst nog meer moeten lezen voordat ik mijn mening kan geven.

ik kan een boek niet in zo'n korte tijd beoordelen n.a.v. 1 hoofdstuk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
ik zal eerst nog meer moeten lezen voordat ik mijn mening kan geven.

ik kan een boek niet in zo'n korte tijd beoordelen n.a.v. 1 hoofdstuk

Ik vind het taalgebruik anders duidelijk genoeg in die twee kleine passages... Als er gesproken wordt over 'gedegenereerde rassen' en 'zuivere bloedlijnen', dan is de boodschap onmiskenbaar rascistisch...

Nog twee stukjes dan:

(881.1) 79:3.1 De vermenging van de Anditische veroveraars van India met de inheemse bevolking resulteerde ten slotte in het gemengde volk dat de Draviden werd genoemd. De vroegere en zuiverder Draviden bezaten een grote capaciteit voor culturele prestaties, doch deze nam af naarmate hun Anditische erfenis steeds verder verzwakte. En dit is wat de ontluikende civilisatie van India bijna twaalfduizend jaar geleden tot mislukking doemde. Maar de toevoeging van zelfs deze kleine hoeveelheid bloed van Adam veroorzaakte een opvallende versnelling van de sociale ontwikkeling. Dit vermengde ras bracht onmiddelijk de meest veelzijdige civilisatie voort die toen op aarde werd aangetroffen.
(883.7) 79:5.6 Honderdduizend jaar geleden streden de gedecimeerde stammen van het rode ras met hun rug tegen het terugtrekkende ijs van de laatste gletsjer, en toen de landbrug naar het oosten over de Bering-landengte begaanbaar werd, haastten deze stammen zich de ongastvrije kusten van het Aziatische continent te verlaten. Het is vijfentachtigduizend jaar geleden dat de laatsten van de zuiver rode mensen uit Azië wegtrokken, maar de lange strijd liet zijn genetische sporen na bij het zegevierende gele ras. De noordelijke Chinese volken, evenals de Andonieten in Siberië, namen velen van het rode ras in zich op en profiteerden daar in aanzienlijke mate van.

eugenetica... :@ En die laatste passage laat m.i. duidelijk genoeg zien dat men hier spreekt over fysieke degeneratie, en we al die stukken niet moeten "vergeestelijken", alsof men het heeft over "onstoffelijke graden van perfectie"... Het gaat over genetica... Genetische degeneratie van oosterse en zuidelijke volken... En de (genetische) zuiverheid van "blonde typen"...

Ik hoef ook niet alle delen van Lou de Jong's "koninkrijk" door de lezen om te weten waar dergelijke praat toe kan leiden... Na het lezen van de eerste 6 delen (verder ben ik (nog) niet gekomen...) weet je dat echt wel...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ook mormonen behoort de volgelingen van Jezus blank, blond en blauwe ogen te hebben. De mensen die aan de kant van de satan staan zijn gekleurd.

Is het iets van vroegah dat christen enkel alleen blank kan zijn? Omdat het Christendom ook wel eens de "whiteman relegion" word genoemd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ook mormonen behoort de volgelingen van Jezus blank, blond en blauwe ogen te hebben. De mensen die aan de kant van de satan staan zijn gekleurd.

Is het iets van vroegah dat christen enkel alleen blank kan zijn? Omdat het Christendom ook wel eens de "whiteman relegion" word genoemd.

Het woord "satan" gecombineerd met het onderwerp deed me ineens denken aan de titel van een boek dat ik ooit las (een Nederlandse vertaling van het boek "Foreign Devils on the Silk Road" van Peter Hopkirk)...

Ook 'de' Chinezen bestempelden ooit de 'westerse vreemdelingen' die via de Zijderoute het land binnenkwamen als 'vreemde duivels'... Ik vrees dat "angst voor het vreemde" de mens ingebakken zit... Een 'te overwinnen kwaad' is...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid