Spring naar bijdragen
MasterJapie

Nog nooit van God gehoord: Naar de hemel of niet?

Aanbevolen berichten

Het ging een beetje offtopic in het topic over de ongeregeldheden op aarde, dus hier maar verder:

Dan ligt de toekomst van je eeuwige leven dus compleet aan waar je geboren word? Als je dus in die stam wordt geboren waar Jimrea het over had, dan ga je niet naar de hemel. Je hebt immers nog nooit van God gehoord.

En ook dat zeg ik niet he.

Als iemand zegt dat het in Nederland altijd regent en ik ontken het, dan is het ook niet zo dat het in Nederland dús altijd droog is.

Ik begrijp dat er natuurlijk veel meer factoren aan vast zitten, maar geef eens wat voorbeelden? In die atheïstische amazone indianenstam waar Jimrea het over had bijvoorbeeld. In welk geval zou zo iemand die nog nooit van God gehoord heeft wel naar de hemel gaan, en in welk geval niet? Kan zo iemand dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor zijn zonden? Het hele concept van zonden zal ze dan ook ontgaan zijn. En hoe zit het met 'Niemand komt door de vader dan door mij'? Moeten we dat letterlijk opvatten, dus Jezus accepteren als onze heer en meester, zodat we bij God kunnen komen in de hemel, of moeten we dat in deze gevallen symbolisch opvatten, dat als je een relatief goed leven leid, en je (per ongeluk) aan de christelijke normen en waarden houd, dat je dan ook 'door Jezus gaat'. En als we dat voor deze gevallen symbolisch kunnen opvatten, kunnen we dat dan ook niet op die manier opvatten voor de rest van de wereld? Moderne moslims en christenen verschillen niet zo erg van elkaar qua normen en waarden, dus zouden Moslims dan ook naar de christelijke hemel gaan (mits de christenen het bij het juiste eind hebben?)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Uiteindelijk oordeelt God, geen mens kan dat dus bepalen of met zekerheid zeggen.

Maar je hebt als mens wel een geweten en een bepaalde kennis van goed en kwaad. Dus ik denk dat je geoordeeld wordt op wat je wél weet, in hoeverre je je geweten gevolgd hebt en hoe je als mens geleefd hebt tegenover God (hoe gebrekkig of afwezig dat godsbeeld is) en je naaste.

Ik ga er ook vanuit dat GodÅ› genade heel ver strekt, maar ik geloof niet in een alverzoeningsleer.

In feite hang ik wel redelijk het principe van C.S. Lewis aan. Iemand kende Jezus (Aslan eigenlijk, maar dat verhaal is allegorie) slechts in een gecorrumpeerde versie vanuit zijn valse religie. Die persoon heeft die afgod uit die valse religie met liefde, eer en geweten gediend. Toen Hij voor Jezus verscheen zei Jezus dat hij Hem eigenlijk volgde zonder dat die man het zelf besefte.

In de theologie noemt men dit inclusivisme. Enerzijds is Jezus de enige weg tot de Vader (Zijn offer is noodzakelijk en Jezus bewust afwijzen zal ook een eeuwige breuk met God zijn). Maar Gods genade strekt zich verder uit dan enkel mensen die bewust christen zijn. Je kunt een volgeling van Jezus zijn en zijn genade hebben aangenomen zonder het zelf bewust te weten of ten volle te beseffen. 'Anonieme christenen' is dat wel eens in de theologie genoemd (Karl Rahner).

In de Bijbel staat er trouwens ook nog wel het één en ander over. Jezus zegt dat wat je voor de minste van je broeders en zusters gedaan hebt, dat heb je voor Hem gedaan. (Mat.25) (En andersom in het negatieve idem.)

En in Romeinen 2 zegt Paulus het volgende:

12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Sadhu Sundar Singh (een bekeerde hindoe) heeft het een en ander gezien, voor wie het wil geloven:

Dood van een filosoof - De ziel van een Duitse filosoof kwam het rijk der geesten binnen en zag reeds van verre de onvergelijkelijke glans van deze geestenwereld en de uitbundige zaligheid van zijn inwoners.

Hij was verrukt over wat hij zag, maar zijn afgestompt intellectualisme stond zijn binnengaan en het genieten van dat geluk in de weg.

In plaats van dit toe te geven begon hij als volgt met zichzelf te argumenteren:"Zonder twijfel zie ik dit alles, maar waar is het bewijs dat het objectief bestaat; en dat het geen illusie is die in mijn gedachten is opge-komen.

Van al wat ik zie wil ik vanaf het begin tot het eind het logisch, filosofisch en wetenschappelijk bewijs hebben en dan pas zal ik overtuigd zijn dat het een eigen realiteit heeft en geen illusie is."

Toen antwoordden hem de Engelen:"Uit uw toespraak blijkt duidelijk, dat uw hele natuur door intellectualisme ingekapseld is, want zo goed als er geestesogen nodig zijn om de geestenwereld te zien, zo is er ook geestelijk begrip nodig om zijn realiteit te bevatten, en geen verstandelijke oefeningen op filosofische of logische grondslag.

De wetenschap die te maken heeft met materieële feiten, is in de wereld achtergebleven met uw fysieke verstand en brein.

Hier is alleen de geestelijk wijsheid van nut,die voortkomt uit vrees en liefde tot God. "Toen zei een de Engelen tot een ander:

"Wat is het jammer dat de mensen dat kostelijke woord van Jezus zelf vergeten:"Tenzij gij u niet verandert en wordt als de kinderen, gij zult geenszins ingaan in het Koninkrijk der Hemelen." (Mattheus 18 : 3 )

Ik vroeg aan een der Engelen wat er van de man zou worden; en hij antwoordde:"Als het leven van deze man in alle opzichten slecht geweest was, zou hij onmiddellijk met de "Kinderen der duisternis"verenigd zijn geworden, maar hij is niet zonder moraal, daarom zal hij lange tijd verblind dwalen in het half licht van de lagere gebieden der tussensferen en steeds zijn hoofd stoten, totdat hij

vermoeid van zijn dwaasheden, berouw krijgt.

Dan zal hij rijp zijn om onderricht te krijgen van daarvoor aangewezen Engelen; en als hij onderwezen is, zal hij rijp zijn om in het volle licht God's binnen te gaan in de hogere sferen. ( 1 Cor. 13 ).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat is geluk?

dat is iets persoonlijks

Inderdaad, persoonlijk oftewel afkomstig van een persoon. Daarom is een levenswijze zoals het boeddhisme - waarbij het hoogste doel geluk is - per definitie mensendienst en wat uit de mensen is kan niet tegelijkertijd uit God zijn. Paulus schreef niet voor niets:

'...ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.' (Gal 1,11)

Is het toeval dat atheïsten fel ageren tegen het christendom maar vaak totaal geen problemen met het boeddhisme hebben?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Ken,

Dat atheisten fel reageren op christen en niet op boeddhisten is wel begrijpelijk.

Boeddha is geen god, zegt niet dat mensen die niet in hem geloven verloren gaan, zegt niet dat goede moraal alleen van Boedha afkomstig is.

Dat is precies waar atheisten tegen aanhikken bij Christenen Joden of Moslims. Ook omdat ze geen reden zien om iets te geloven wat voor hen niet zichtbaar is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mjah, in het westen wordt vaak inderdaad de scherpe kantjes van het boeddhisme gehaald, zodat het prettig meezindert met onze westerse normen en waarden. Het boeddhisme is echter meer dan de westerse moraal verpakt in een hip oosters sausje en ze is ook veel strenger dan het christendom. De relatie tussen leerling en goeroe is vaak absoluut autoritair, er bestaan volgens het boeddhisme wel degelijk hellen voor hen die niet voldoende verlicht zouden zijn en het achtvoudig pad is een lange, zware studie waarin je je nog van veel meer genietingen moet onthouden dan binnen het christendom. En ook binnen het boeddhisme doen mensen kwalijke tot zeer verderfelijke dingen en zijn er mensen die een afkeer hebben van andere godsdiensten.

Het probleem is dus dat veel mensen een westerse, milde variant van het boeddhisme meekrijgen, daarbij geholpen door films en boeken die dat boeddhisme idealiseren, en van zoiets vermeend bekends als het christendom vooral de moeilijkere en (in hun ogen) negatieve kanten zien, vaak ook weer daarbij geholpen door films en boeken. Dat schetst geen eerlijk beeld van beide levensbeschouwingen. Het zijn beiden serieuze, eeuwenoude en zich volop ontwikkelde tradities, met hun ontroerende en hun scherpe kanten, met hun kwalijkheden en hun wijsheden en met dingen die voor elk mens bijzonder onaangenaam zijn. Het zou goed zijn als men zich dat hier meer zou realiseren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het ging een beetje offtopic in het topic over de ongeregeldheden op aarde, dus hier maar verder:
Dan ligt de toekomst van je eeuwige leven dus compleet aan waar je geboren word? Als je dus in die stam wordt geboren waar Jimrea het over had, dan ga je niet naar de hemel. Je hebt immers nog nooit van God gehoord.

En ook dat zeg ik niet he.

Als iemand zegt dat het in Nederland altijd regent en ik ontken het, dan is het ook niet zo dat het in Nederland dús altijd droog is.

Ik begrijp dat er natuurlijk veel meer factoren aan vast zitten, maar geef eens wat voorbeelden? In die atheïstische amazone indianenstam waar Jimrea het over had bijvoorbeeld. In welk geval zou zo iemand die nog nooit van God gehoord heeft wel naar de hemel gaan, en in welk geval niet? Kan zo iemand dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor zijn zonden? Het hele concept van zonden zal ze dan ook ontgaan zijn.

Ik had er al op gereageerd, maar dit visioen van Sadhu Sundhar Singh is misschien nog duidelijker.

Ik zag in een visioen de geest van een afgodenaanbidder, die, toen hij in het geestenrijk kwam, onmiddellijk begon met zijn god te zoeken.

Toen zeiden de heiligen tegen hem:"Er is hier geen god behalve de Ene ware God en Christus die zijn Openbaring is."

De man was zeer verbaasd, maar daar hij een eerlijk zoeker naar de waarheid was, gaf hij eerlijk toe zich vergist te hebben.

Hij zocht ijverig naar herziening van zijn inzicht in de waarheid en vroeg of hij Christus mocht zien.

Kort daarop verscheen hem Christus in een gedempt licht, ook aan anderen, die juist in het geestenrijk waren aangekomen, want op dit niveau konden zij de volle verschijning van Zijn Heerlijkheid nog niet verdragen.

Want Zijn verschijning is zo overweldigend, dat zelfs de Engelen Hem met moeite kunnen aanschouwen en hun gelaat met hun vleugels bedekken. (Jesaja 6 : 2 ).

Als Hij zich aan iemand openbaart, houdt Hij rekening met de staat van ontwikkeling welke die ziel heeft bereikt.

Hij verschijnt dan nevelig of in voller licht van Zijn Heerlijkheid, zodat Zijn verschijning kan worden verdragen.

Toen nu dezen geesten Christus zagen in Zijn vaag maar liefelijk licht, werden zij van een onbeschrijfelijke vrede en vreugde vervuld.

Badend in de stralen van Zijn levengevend licht en omringd door golven van liefde die van Hem uitstroomden en waarvan zij omgeven waren, werd al hun verwardheid uitgewist.

Toen erkenden zij Hem uit de volheid van hun hart als de Waarheid en vonden genezing.

Buigend in diepe verering voor Hem, dankten en loofden zij Hem. En de heiligen die als hun leiders waren aangewezen, verheugden zich met hen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@Ken,

Dat atheisten fel reageren op christen en niet op boeddhisten is wel begrijpelijk.

Boeddha is geen god, zegt niet dat mensen die niet in hem geloven verloren gaan, zegt niet dat goede moraal alleen van Boedha afkomstig is.

Dat is precies waar atheisten tegen aanhikken bij Christenen Joden of Moslims. Ook omdat ze geen reden zien om iets te geloven wat voor hen niet zichtbaar is.

Er zijn ook veel mensen die eerst geloofden, atheist geworden, omdat ze zijn afgeknapt op het extreme hel-gepreek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@Ken,

Dat atheisten fel reageren op christen en niet op boeddhisten is wel begrijpelijk.

Boeddha is geen god, zegt niet dat mensen die niet in hem geloven verloren gaan, zegt niet dat goede moraal alleen van Boedha afkomstig is.

Dat is precies waar atheisten tegen aanhikken bij Christenen Joden of Moslims. Ook omdat ze geen reden zien om iets te geloven wat voor hen niet zichtbaar is.

Er zijn ook veel mensen die eerst geloofden, atheist geworden, omdat ze zijn afgeknapt op het extreme hel-gepreek.

ik dus

en om nog een paar andere redenen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En er zijn mensen zoals ik: opgegroeid in een niet-gelovig gezin. Maar Christus leren kennen en me op latere leeftijd bewust laten dopen! |P

Even terugkomend op de vraagstelling: God is barmhartig. Het lijkt mij dat mensen die nog nooit van God hebben gehoord, bijvoorbeeld zeer jonge kinderen die overlijden, alsnog naar de hemel zullen gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
En er zijn mensen zoals ik: opgegroeid in een niet-gelovig gezin. Maar Christus leren kennen en me op latere leeftijd bewust laten dopen! |P

Even terugkomend op de vraagstelling: God is barmhartig. Het lijkt mij dat mensen die nog nooit van God hebben gehoord, bijvoorbeeld zeer jonge kinderen die overlijden, alsnog naar de hemel zullen gaan.

wat was je reden om gelovig te worden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het ging een beetje offtopic in het topic over de ongeregeldheden op aarde, dus hier maar verder:
Dan ligt de toekomst van je eeuwige leven dus compleet aan waar je geboren word? Als je dus in die stam wordt geboren waar Jimrea het over had, dan ga je niet naar de hemel. Je hebt immers nog nooit van God gehoord.

En ook dat zeg ik niet he.

Als iemand zegt dat het in Nederland altijd regent en ik ontken het, dan is het ook niet zo dat het in Nederland dús altijd droog is.

Ik begrijp dat er natuurlijk veel meer factoren aan vast zitten, maar geef eens wat voorbeelden? In die atheïstische amazone indianenstam waar Jimrea het over had bijvoorbeeld. In welk geval zou zo iemand die nog nooit van God gehoord heeft wel naar de hemel gaan, en in welk geval niet? Kan zo iemand dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor zijn zonden? Het hele concept van zonden zal ze dan ook ontgaan zijn. En hoe zit het met 'Niemand komt door de vader dan door mij'? Moeten we dat letterlijk opvatten, dus Jezus accepteren als onze heer en meester, zodat we bij God kunnen komen in de hemel, of moeten we dat in deze gevallen symbolisch opvatten, dat als je een relatief goed leven leid, en je (per ongeluk) aan de christelijke normen en waarden houd, dat je dan ook 'door Jezus gaat'. En als we dat voor deze gevallen symbolisch kunnen opvatten, kunnen we dat dan ook niet op die manier opvatten voor de rest van de wereld? Moderne moslims en christenen verschillen niet zo erg van elkaar qua normen en waarden, dus zouden Moslims dan ook naar de christelijke hemel gaan (mits de christenen het bij het juiste eind hebben?)

De bijbel geeft aan dat niemand zonder excuus is:

Romeinen 1:

19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.

20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn

Wat hier dus eigenlijk staat is dat iedereen naar de natuur alleen al kan kijken en moet concluderen dat IETS of IEMAND dit heeft gemaakt. En dan hoeven ze Hem alleen maar te zoeken en God zal zich laten vinden. Ik ken iemand die niet specifiek in God geloofde en achter de schapen aan liep in Nieuw Zeeland en zich verbaasde over de natuur en in zichzelf zei dat degene die dit heeft gemaakt wel heel erg bijzonder moet zijn en prompt daarna sprak hij in tongen. Hij dacht in eerste instantie dat hij gek geworden was maar kwam later mensen tegen van onze gemeente die hem uitlegden vanuit de bijbel dat hij de Heilige Geest had ontvangen. Hij liet zich dopen en laat dus zien dat je niet perse iemand nodig hebt om je op Gods pad te zetten.

Romeinen 2:

12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;

13 (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;

14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;

15 Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende).

Dus mensen die van nature de juiste dingen doen, waaronder het zoeken naar een schepper, zullen beloond worden, met of zonder wet.

Volgens de bijbel zijn mensen geschapen en verspreid over de wereld met een drang om te zoeken naar God:

Handelingen 17:

26 En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheidenhebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;

27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.

Ook in het nieuwe testament kun je voorbeelden zien van mensen die op onmogelijk plaatsen het evangelie hoorden. (Handelingen 8, Moorman in de woestijn)

Voor mij is het simpel; God kent de harten van de mensen en wie op zoek is naar de waarheid en wil weten hoe of wat, zal God vinden en God zal zorgen dat iemand zijn of haar pad zal kruisen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus leef gewoon een goed leven, en maak je niet zo druk om waar je in gelooft of niet. Ik geloof er niet in, maar als ik na m'n dood zie dat God toch bestaat dan kunnen er 2 dingen gebeuren. 1) Ik ga naar de hemel, of 2) ik ga niet naar de hemel, en in dat laatste geval ben ik blij dat ik niet geloofde en dat ik God niet heb aanbeden, want wat voor een ijdele God zou je naar de hel sturen omdat je met beide voeten op de grond stond en bewijs nodig had. "Geloof maar gewoon dat ik in de miljarden jaren dat de aarde bestaat mij 2000 jaar geleden voor een korte periode heb bemoeit met een groepje Joden in de woestijn" is geen bewijs voor mij :P

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dus leef gewoon een goed leven, en maak je niet zo druk om waar je in gelooft of niet. Ik geloof er niet in, maar als ik na m'n dood zie dat God toch bestaat dan kunnen er 2 dingen gebeuren. 1) Ik ga naar de hemel, of 2) ik ga niet naar de hemel, en in dat laatste geval ben ik blij dat ik niet geloofde en dat ik God niet heb aanbeden, want wat voor een ijdele God zou je naar de hel sturen omdat je met beide voeten op de grond stond en bewijs nodig had. "Geloof maar gewoon dat ik in de miljarden jaren dat de aarde bestaat mij 2000 jaar geleden voor een korte periode heb bemoeit met een groepje Joden in de woestijn" is geen bewijs voor mij :P

Voor jou geldt dus precies wat ik net aanhaalde. Kijk naar de schepping (DNA bv) en elk weldenkend mens moet zich afvragen waar dit vandaan komt. En je hoeft het alleen maar oprecht te willen weten en God zal zich laten zien zoals Hij al aan miljoenen heeft bewezen. En ja, als men het niet wíl weten dan houdt het op. Als God bestaat en er is een hemel of plek waar je graag zou willen wezen, dan is het logisch dat God daar bepaald wie daar in mag komen en waarom zou hij daar mensen in laten die totaal niet geïnteresseerd zijn in Hem? Ik zou ook geen mensen in mijn huis laten wonen die zich compleet niet interesseren in mij als persoon. Dan ga je maar lekker ergens anders slapen..Niets vreemds aan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor jou geldt dus precies wat ik net aanhaalde. Kijk naar de schepping (DNA bv) en elk weldenkend mens moet zich afvragen waar dit vandaan komt. En je hoeft het alleen maar oprecht te willen weten en God zal zich laten zien zoals Hij al aan miljoenen heeft bewezen.

Met "oprecht te willen weten" bedoel je toch niet dat we al onze kennis op het gebied van evolutionaire biologie opzij moeten schuiven om maar gewoon te geloven dat God het heeft gemaakt...? Of wel? Want hoe DNA is ontstaan is al aardig goed bekend..:P

En ja, als men het niet wíl weten dan houdt het op. Als God bestaat en er is een hemel of plek waar je graag zou willen wezen, dan is het logisch dat God daar bepaald wie daar in mag komen en waarom zou hij daar mensen in laten die totaal niet geïnteresseerd zijn in Hem?

Er is geen sprake van 'niets van God willen weten'. Mensen die niet in God geloven zeggen niet "Ik wil niets van God weten". Die geloven gewoon niet in God. Als je niets van God wilt weten dan moet je eerst erkennen dat Hij bestaat, en pas dan kan je ervoor kiezen om Hem te volgen of niet. Je moet dus eerst in God geloven voor je Hem kan afwijzen. En volgens mij is het een ongelooflijk klein groepje dat in die gevallen voor de andere kant kiest. Maar je analogie gaat dus niet op voor mensen die nog niet geloven dat God bestaat. Als je niet in God gelooft, en je leeft een goed leven (helpt mensen waar je kan, probeert je eigen situatie niet te verbeteren ten koste van anderen, etc) dan zou het een goede God niet uit mogen maken of je elke zondag liedjes aan het zingen was in de kerk, en voor elke maaltijd ging bidden, of überhaupt in Hem geloofde. Of zal Hij echt als een klein kind bij de hemelpoort staan en zeggen "Neej! Het maakt me niet uit hoe goed je was als persoon, maar je zong geen liedjes voor me, dus nu laat ik je niet binnen!". Ik denk het niet... :P

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De reden dat zo weinig mensen geloven, is omdat ze niet het evangelie verkondigd krijgen wat Jezus predikte. Hij is niet rondgegaan, pratende over hel en verdoemenis, niemand genezende met de uitleg dat je niet kunt weten of God dat wel wil. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem. En toen ze de wonderen zagen, geloofden ze wie Hij was. En dit evangelie zal gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Welk evangelie? Het goede nieuws, gepaard gaand met de opstandingskracht van Jezus. Ik denk dat er weinig atheisten zijn die het bestaan van God zullen ontkennen als ze dit soort wonderen voor hun neus zien gebeuren. Maar de kerk is krachteloos geworden en gelooft er zelf niet in en dan krijgen ongelovigen de schuld dat ze niet geloven, want ze kijken niet goed naar de natuur. Als ze nou eens de natuur van Jezus in ons christenen mochten zien, zou het een hoop schelen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik geloof dat Jezus de enigste weg naar God is. Dit houd dus in dat Jezus het bepaald als jij naar de hemel gaat of niet. Jezus kijkt naar de persoon zijn hart en oordeelt op die manier. Ook al doe je alles goed niet door werken van de wet wordt je gered. Alleen door Jezus kan je gered worden. Dus je redding hangt af van de subjectieve mening van Jezus over jouw.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof dat Jezus de enigste weg naar God is. Dit houd dus in dat Jezus het bepaald als jij naar de hemel gaat of niet. Jezus kijkt naar de persoon zijn hart en oordeelt op die manier. Ook al doe je alles goed niet door werken van de wet wordt je gered. Alleen door Jezus kan je gered worden. Dus je redding hangt af van de subjectieve mening van Jezus over jouw.

wat is een dogma?

Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een verzameling doctrines of leringen die als autoriteit wordt erkend door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed verwacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof dat Jezus de enigste weg naar God is. Dit houd dus in dat Jezus het bepaald als jij naar de hemel gaat of niet. Jezus kijkt naar de persoon zijn hart en oordeelt op die manier. Ook al doe je alles goed niet door werken van de wet wordt je gered. Alleen door Jezus kan je gered worden. Dus je redding hangt af van de subjectieve mening van Jezus over jouw.

wat is een dogma?

Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een verzameling doctrines of leringen die als autoriteit wordt erkend door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed verwacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

En wat is er mis met mijn verhaal? Je moet altijd proberen iets te onderbouwen als je iets zegt, zodat een ander snapt wat je ermee wilt zeggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor jou geldt dus precies wat ik net aanhaalde. Kijk naar de schepping (DNA bv) en elk weldenkend mens moet zich afvragen waar dit vandaan komt. En je hoeft het alleen maar oprecht te willen weten en God zal zich laten zien zoals Hij al aan miljoenen heeft bewezen.

Met "oprecht te willen weten" bedoel je toch niet dat we al onze kennis op het gebied van evolutionaire biologie opzij moeten schuiven om maar gewoon te geloven dat God het heeft gemaakt...? Of wel? Want hoe DNA is ontstaan is al aardig goed bekend..:P

En ja, als men het niet wíl weten dan houdt het op. Als God bestaat en er is een hemel of plek waar je graag zou willen wezen, dan is het logisch dat God daar bepaald wie daar in mag komen en waarom zou hij daar mensen in laten die totaal niet geïnteresseerd zijn in Hem?

Er is geen sprake van 'niets van God willen weten'. Mensen die niet in God geloven zeggen niet "Ik wil niets van God weten". Die geloven gewoon niet in God. Als je niets van God wilt weten dan moet je eerst erkennen dat Hij bestaat, en pas dan kan je ervoor kiezen om Hem te volgen of niet. Je moet dus eerst in God geloven voor je Hem kan afwijzen. En volgens mij is het een ongelooflijk klein groepje dat in die gevallen voor de andere kant kiest. Maar je analogie gaat dus niet op voor mensen die nog niet geloven dat God bestaat. Als je niet in God gelooft, en je leeft een goed leven (helpt mensen waar je kan, probeert je eigen situatie niet te verbeteren ten koste van anderen, etc) dan zou het een goede God niet uit mogen maken of je elke zondag liedjes aan het zingen was in de kerk, en voor elke maaltijd ging bidden, of überhaupt in Hem geloofde. Of zal Hij echt als een klein kind bij de hemelpoort staan en zeggen "Neej! Het maakt me niet uit hoe goed je was als persoon, maar je zong geen liedjes voor me, dus nu laat ik je niet binnen!". Ik denk het niet... :P

Het gaat erom dat je of wil weten of God bestaat en dan ga je dat uitzoeken want we hebben het hier niet over een klein dingetje..Of je wil het niet weten, ondanks dat je ergens wel weet dat het zou kunnen en ben je dus niet echt geïnteresseerd in God en wat Hij van je zou willen. En waarom zou God ongeïnteresseerden toelaten in Zijn hemel?Eigenlijk zeg je nu tegen GOd: Leuk dat je er wellicht bent maar ik doe lekker wat ik vind wat goed is en daar moet Je maar tevreden mee zijn en anders vind ik Je maar zielig.. Even vrij vertaald...Ik heb 3 kinderen..Als ik van ze vraag om hun eten op te eten omdat het goed voor ze is en ze zeggen tegen mij : "Nou, daar ben ik het niet mee eens dus in plaats daarvan eet ik alleen mijn toetje op. Daar moet je maar tevreden mee zijn en anders ben je een slechte vader" , dan zal ik dat niet accepteren zeg maar als vader zijnde..In mijn ogen is dat gewoon ongehoorzaamheid..En verder prima als mensen zonder God willen leven, maar dan moeten ze niet gaan zeuren dat ze vinden dat ze wel Zijn hemel in zouden moeten gaan..Elke keuze heeft zijn gevolg zeg maar.. :Y

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is niet zo zeer een kwestie van toelaten, maar of het mogelijk is om in onbekeerde toestand de Aanwezigheid van God (een en al Licht, Hij is heilig) te kunnen verdragen, waar ook al je zonden openbaar worden (daarom moeten die weggedaan worden door het offer van Jezus en als je bekeerd bent, moet je ook moeite doen om heilig te wandelen). Sadhu Sundhar Singh zag ook mensen die binnen mochten komen van God, maar zelf vanwege hun zondigheid naar het duister vluchtten en zich niet meer konden bekeren. God is heilig en alleen door wedergeboorte kan je geest heilig worden (niet je ziel). Voor iemand die oprecht is en nog nooit het evangelie heeft gehoord, geloof ik wel dat het mogelijk is.

Daarom bid ik altijd maar dat mensen voor mijn part in hun laatste ademzucht nog de Heer aanroepen, als ze dan in de gaten krijgen dat er een geesteswereld is. Al wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Voorbeeld: Ian McCormack, atheist, werd gebeten door een dodelijke kwal en heeft toen hij al niet meer bij bewustzijn was de Heer aangenomen, omdat zijn moeder voor hem bad. Hij zei: "Als er een God is, help me dan om te bidden." Hij is een kwartier doodgeweest en daarna weer teruggekomen. Hij mocht ook in de hemel blijven, maar wou zijn moeder laten weten dat ze niet al die jaren voor niets had gebeden.

De vader van mijn zwager lag op sterven en die was oorspronkelijk hervormd, maar geloofde al lang niet meer. Ik heb hem een kaart gestuurd met de tip dat hij even zijn ticket naar de hemel moest regelen: Heer vergeef mijn zonden en kom in mijn hart. Mijn zus die niet gelooft was erbij toen hij stierf en hij vroeg haar nog naar wat ik gezegd had. Het is heel makkelijk om tijdens je leven atheist te zijn, zei Ian, maar toen hij op sterven lag, was het toch anders. Op youtube staat een film van hem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid