Spring naar bijdragen
Ursa

Rol van de vrouw in de kerk

Aanbevolen berichten

De rol van vrouwen in de kerk? Die is minderwaardig, behalve als het Maria betreft. De regel is dat de vrouw in de kerk zich moet schikken naar de wil van de man, maar in de praktijk is vaak het tegenovergestelde het geval en staan de mannen buiten bij de betere kledingwinkels te wachten met het handtasje van hun mindere wederhelft.

Ook je "de" kerk is wat ongenuanceerd... Want in mijn gemeente (toch echt onderdeel van De Kerk) hebben we vrouwelijke ouderlingen en dien ik mij ("in kerkrechtelijke kwesties") te voegen naar "het gezag dat boven mij geplaatst is"...

In OT-termen: ken ik mijn "Debora" die deze "Barak" kan opdragen mijn "geestelijke strijd" op een "Gode welgevallige wijze te voeren"...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De rol van vrouwen in de kerk? Die is minderwaardig, behalve als het Maria betreft. De regel is dat de vrouw in de kerk zich moet schikken naar de wil van de man, maar in de praktijk is vaak het tegenovergestelde het geval en staan de mannen buiten bij de betere kledingwinkels te wachten met het handtasje van hun mindere wederhelft.

Dus in de praktijk is de kerk een kledingwinkel? Of neem je nou twee totaal verschillende situaties en wil daar vervolgens 1 stickertje opplakken? En wat voor betekenis hecht jij eraan dat een vrouw alleen in een winkel is en de man met tas buiten wacht? Is die tas dan essentieel in het verhaal? En hoe geschied de betaling dan eigenlijk, de vrouw heeft veelal het geld in de tas namelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De rol van vrouwen in de kerk? Die is minderwaardig, behalve als het Maria betreft. De regel is dat de vrouw in de kerk zich moet schikken naar de wil van de man, maar in de praktijk is vaak het tegenovergestelde het geval en staan de mannen buiten bij de betere kledingwinkels te wachten met het handtasje van hun mindere wederhelft.

Dus in de praktijk is de kerk een kledingwinkel? Of neem je nou twee totaal verschillende situaties en wil daar vervolgens 1 stickertje opplakken?

En wat voor betekenis hecht jij eraan dat een vrouw alleen in een winkel is en de man met tas buiten wacht? Is die tas dan essentieel in het verhaal? En hoe geschied de betaling dan eigenlijk, de vrouw heeft veelal het geld in de tas namelijk.

hahaha, het wordt steeds komischer.

natuurlijk heeft die man het tasje met het geld van zijn vrouw stevig in zijn hand, terwijl hij buiten staat te wachten....want hij is de big boss - vrouwen hebben geen eigen geld.

het is dus: kijken, kijken en niet kopen..... :+

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De rol van vrouwen in de kerk? Die is minderwaardig, behalve als het Maria betreft. De regel is dat de vrouw in de kerk zich moet schikken naar de wil van de man, maar in de praktijk is vaak het tegenovergestelde het geval en staan de mannen buiten bij de betere kledingwinkels te wachten met het handtasje van hun mindere wederhelft.

Dus in de praktijk is de kerk een kledingwinkel? Of neem je nou twee totaal verschillende situaties en wil daar vervolgens 1 stickertje opplakken?

En wat voor betekenis hecht jij eraan dat een vrouw alleen in een winkel is en de man met tas buiten wacht? Is die tas dan essentieel in het verhaal? En hoe geschied de betaling dan eigenlijk, de vrouw heeft veelal het geld in de tas namelijk.

hahaha, het wordt steeds komischer.

natuurlijk heeft die man het tasje met het geld van zijn vrouw stevig in zijn hand, terwijl hij buiten staat te wachten....want hij is de big boss - vrouwen hebben geen eigen geld.

het is dus: kijken, kijken en niet kopen..... :+

Tja als je een vrouw mag uitkiezen die zich reeds onderworpen heeft aan de kerk hoef je natuurlijk zelf je tanden niet te laten zien. Zoals Thorgrem en zijn kerk sterk zijn, zijn de bank en ik rijk! :#

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Laat het feest maar losbarsten!

De rol van vrouwen in de kerk? Die is minderwaardig, behalve als het Maria betreft. De regel is dat de vrouw in de kerk zich moet schikken naar de wil van de man, maar in de praktijk is vaak het tegenovergestelde het geval en staan de mannen buiten bij de betere kledingwinkels te wachten met het handtasje van hun mindere wederhelft.

Tsja, de kerk moet zich niet voor niets losmaken van het wereldse toch? ;)

en over welke Maria hebben we het dan? Die van Maria en Martha of Maria moeder van Jezus?

Wat ben jij toch een wijs meisje, weet je zeker dat je nooit internet daten wilt? :E

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De rol van vrouwen in de kerk? Die is minderwaardig, behalve als het Maria betreft. De regel is dat de vrouw in de kerk zich moet schikken naar de wil van de man, maar in de praktijk is vaak het tegenovergestelde het geval en staan de mannen buiten bij de betere kledingwinkels te wachten met het handtasje van hun mindere wederhelft.

Ook je "de" kerk is wat ongenuanceerd... Want in mijn gemeente (toch echt onderdeel van De Kerk) hebben we vrouwelijke ouderlingen en dien ik mij ("in kerkrechtelijke kwesties") te voegen naar "het gezag dat boven mij geplaatst is"...

Klaarblijkelijk heb ik het dan niet over jouw kerk, want dat is het andere uiterste.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof dat dit “probleem†weldegelijk een eeuwigheidswaarde betreft; omdat dit de scheppingsorde als voorbeeld van de Godheid en zodoende ook de functionaliteit binnen de Godheid overhoop haalt en verstoort.

In gans de Bijbel wordt bij Gods volk zowel op geestelijk vlak als op wereldlijk- en gezinsvlak geen enkele functie die betrekking heeft tot het “hoofd zijn van “ ingevuld door een vrouw.

Ik denk dat de geschiedenis van "Debora en Barak" deze gedachte meteen al "op scherp" zet:

Richteren 4:4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. 6 Debora liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naftali, bij zich komen en zei tegen hem: ‘De HEER, de God van Israël, gebiedt u...'

Hier treedt namens God een vrouw op, rechtsprekend, profeterend, en de 'aanvoerder over tienduizend van Naftali en Zebulon' actief directief gebiedend... Dat ze namens God sprak doet daar niets aan af... Want dat gold voor alle leiders van Israël!!

....

Wat er hier bij Barak en debora "op scherp gezet" moet worden is mij niet duidelijk ten minste als men leest wat er geschreven staat.

De profetes Debora, de vrouw van Lappidot, richtte destijds Israël; 5 zij was gewoon zitting te houden onder de Deborapalm tussen Rama en Bet-El op het gebergte van Efraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. 6 Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naftali, en zeide tot hem: Heeft de HERE, de God van Israël, niet geboden: ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebulonieten, 7 en Ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toe voeren met zijn strijdwagens en zijn troepen, en Ik zal hem in uw macht geven? 8 Barak echter zeide tot haar: Indien gij met mij gaat, zal ik gaan, maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. 9 Zij zeide: Ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt, want in de macht van een vrouw zal de HERE Sisera overgeven

Wie was hier " het hoofd van" of de de (wereldlijke) overste over anderen!? was het Barak of debora?

Wie werd hier door God aangesteld om op te trekken!? Debora of Barak

Wie werd hier onteert omdat Hij als "hoofd van" tienduizenden zijn verantwoordelijkheid niet nam, Debora of Barak

Wie ging hier mede met wie omdat "het hoofd van" blijkbaar te angstig of te laf was ?

Wat is hier dan zo moeilijk om in te zien dat ook hier de " hoofd van " functie aan een man gegeven werd en een andere belangrijke functie van Profetes en rechter aan een vrouw?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie was hier " het hoofd van" of de de (wereldlijke) overste over anderen!? was het Barak of debora?

Wie werd hier door God aangesteld om op te trekken!? Debora of Barak

Wie werd hier onteert omdat Hij als "hoofd van" tienduizenden zijn verantwoordelijkheid niet nam, Debora of Barak

Wie ging hier mede met wie omdat "het hoofd van" blijkbaar te angstig of te laf was ?

Wat is hier dan zo moeilijk om in te zien dat ook hier de " hoofd van " functie aan een man gegeven werd en een andere belangrijke functie van Profetes en rechter aan een vrouw?

Beste Bernard, onder het oude verbond was de man het hoofd van de vrouw, doch schreef Paulus als evangelist van een nieuw verbond met betere beloften (Heb 8,6) het volgende:

Efeze 5

31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Voorts leert Paulus dat er een oude mens is die met Jezus gekruisigd is (Rom 6,6) en een nieuwe mens (Ef 4,16) waarmee de gelovige (Kol 3,10) zich bekleed heeft. De oude mens is degene onder het oude verbond (de stenen tafelen Ex 24,12) en de nieuwe mens is de Israëliet onder het nieuwe verbond (tafelen van vlees 2 Kor 3,3) bestaande uit betere beloften. Merk op wat een impact dat heeft op het volgende vers:

'Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven,' (Ez 11,19)

Zijn vrouwen minderwaardig? Alleen iemand die een hart van steen heeft zou dat beweren, maar iemand met een hart van vlees en bloed weet wel beter. Beste Bernard, ik zie dat u veel kennis heeft van de schrift, daardoor reken ik er op dat u mijn antwoord op waarde zal schatten en ook de verzen raadpleegt waar ik naar verwezen heb.

'Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven,' (Heb 10,16)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Laat het feest maar losbarsten!

De rol van vrouwen in de kerk? Die is minderwaardig, behalve als het Maria betreft. De regel is dat de vrouw in de kerk zich moet schikken naar de wil van de man, maar in de praktijk is vaak het tegenovergestelde het geval en staan de mannen buiten bij de betere kledingwinkels te wachten met het handtasje van hun mindere wederhelft.

Tsja, de kerk moet zich niet voor niets losmaken van het wereldse toch? ;)

en over welke Maria hebben we het dan? Die van Maria en Martha of Maria moeder van Jezus?

Wat ben jij toch een wijs meisje, weet je zeker dat je nooit internet daten wilt? :E

hmm verleidelijk, misschien denk ik er nog eens over na. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. In elk geval wilde ik hiermee zeggen dat er meerdere vrouwen belangrijk waren in de Bijbel, maar ook juist daarna. Denk maar aan de vrouwelijke heiligen als de heilige Barbara die tegen een legio dingen zou beschermen en de heilige Catherina die ook tegen heel veel dingen zou beschermen. Dus ook vroeger hadden die vrouwen een leidende rol, door hun lijden gaven ze een voorbeeld voor de mensen, waaronder mannen die vervolgens smeekten aan deze heiligen om hun leven te redden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat er hier bij Barak en debora "op scherp gezet" moet worden is mij niet duidelijk ten minste als men leest wat er geschreven staat.

De profetes Debora, de vrouw van Lappidot, richtte destijds Israël; 5 zij was gewoon zitting te houden onder de Deborapalm tussen Rama en Bet-El op het gebergte van Efraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. 6 Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naftali, en zeide tot hem: Heeft de HERE, de God van Israël, niet geboden: ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebulonieten, 7 en Ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toe voeren met zijn strijdwagens en zijn troepen, en Ik zal hem in uw macht geven? 8 Barak echter zeide tot haar: Indien gij met mij gaat, zal ik gaan, maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. 9 Zij zeide: Ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt, want in de macht van een vrouw zal de HERE Sisera overgeven

Wie was hier " het hoofd van" of de de (wereldlijke) overste over anderen!? was het Barak of debora?

Wie werd hier door God aangesteld om op te trekken!? Debora of Barak

Wie werd hier onteert omdat Hij als "hoofd van" tienduizenden zijn verantwoordelijkheid niet nam, Debora of Barak

Wie ging hier mede met wie omdat "het hoofd van" blijkbaar te angstig of te laf was ?

Wat is hier dan zo moeilijk om in te zien dat ook hier de " hoofd van " functie aan een man gegeven werd en een andere belangrijke functie van Profetes en rechter aan een vrouw?

Toch is die tekst zo moeilijk niet... Ik citeer hem nog een keer incl. in vette letters waar het om draait:

Richteren 4:4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. 6 Debora liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naftali, bij zich komen en zei tegen hem: ‘De HEER, de God van Israël, gebiedt u...'

Wat zou nu in de kerk de situatie zijn als een "Debora" (een vrouw) je bericht zou sturen met de opdracht (want DAT is het!): "Kom bij me en luister: 'De Heer, onze God, gebiedt je...'"? Wat zou dat effectief de situatie zijn? Die aangesproken persoon, "jij", staat op dat moment "onder het hoofd van een vrouw", die weliswaar spreekt namens God, maar dat is ook precies het gezag dat de kerkenraad in een Protestantse kerk heeft...!!

Ofwel: Barak, leider over tienduizend, werd ontboden door Debora en door haar (sprekend namens God) terecht gewezen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie was hier " het hoofd van" of de de (wereldlijke) overste over anderen!? was het Barak of debora?

Wie werd hier door God aangesteld om op te trekken!? Debora of Barak

Wie werd hier onteert omdat Hij als "hoofd van" tienduizenden zijn verantwoordelijkheid niet nam, Debora of Barak

Wie ging hier mede met wie omdat "het hoofd van" blijkbaar te angstig of te laf was ?

Wat is hier dan zo moeilijk om in te zien dat ook hier de " hoofd van " functie aan een man gegeven werd en een andere belangrijke functie van Profetes en rechter aan een vrouw?

Beste Bernard, onder het oude verbond was de man het hoofd van de vrouw, doch schreef Paulus als evangelist van een nieuw verbond met betere beloften (Heb 8,6) het volgende:

Efeze 5

31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Voorts leert Paulus dat er een oude mens is die met Jezus gekruisigd is (Rom 6,6) en een nieuwe mens (Ef 4,16) waarmee de gelovige (Kol 3,10) zich bekleed heeft. De oude mens is degene onder het oude verbond (de stenen tafelen Ex 24,12) en de nieuwe mens is de Israëliet onder het nieuwe verbond (tafelen van vlees 2 Kor 3,3) bestaande uit betere beloften. Merk op wat een impact dat heeft op het volgende vers:

'Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven,' (Ez 11,19)

Zijn vrouwen minderwaardig? Alleen iemand die een hart van steen heeft zou dat beweren, maar iemand met een hart van vlees en bloed weet wel beter. Beste Bernard, ik zie dat u veel kennis heeft van de schrift, daardoor reken ik er op dat u mijn antwoord op waarde zal schatten en ook de verzen raadpleegt waar ik naar verwezen heb.

'Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven,' (Heb 10,16)

Beste

herlees eens aandachtig mijn eerste antwoord aub

Het betrof in de eerste plaats de achterliggende bedoeling van een functie in Gods gemeente en NIET over meer of minder waarde van diegenen die het toegestaan is om een bepaalde functie uit te oefenen.

Net zoals het éénzelfde man niet toegestaan was de functie van hogepriester én koning te combineren omwille van het feit dat beide functies verwezen naar één persoon : Jezus Christus. Zo ook kan de vrouw bepaalde funties die "het hoofd zijn van" inhouden niet uitoefenen omdat deze functies verwijzen naar de Godheid.

Daarom is het begrijpen van de Goddelijke orde binnen de Godheid dan ook zeer belangrijk, maar dat stond ook in mijn eerste antwoord wat bij een vluchtige lezing wel aan de aandacht zal zijn ontsnapt

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat er hier bij Barak en debora "op scherp gezet" moet worden is mij niet duidelijk ten minste als men leest wat er geschreven staat.

De profetes Debora, de vrouw van Lappidot, richtte destijds Israël; 5 zij was gewoon zitting te houden onder de Deborapalm tussen Rama en Bet-El op het gebergte van Efraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. 6 Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naftali, en zeide tot hem: Heeft de HERE, de God van Israël, niet geboden: ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebulonieten, 7 en Ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toe voeren met zijn strijdwagens en zijn troepen, en Ik zal hem in uw macht geven? 8 Barak echter zeide tot haar: Indien gij met mij gaat, zal ik gaan, maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. 9 Zij zeide: Ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt, want in de macht van een vrouw zal de HERE Sisera overgeven

Wie was hier " het hoofd van" of de de (wereldlijke) overste over anderen!? was het Barak of debora?

Wie werd hier door God aangesteld om op te trekken!? Debora of Barak

Wie werd hier onteert omdat Hij als "hoofd van" tienduizenden zijn verantwoordelijkheid niet nam, Debora of Barak

Wie ging hier mede met wie omdat "het hoofd van" blijkbaar te angstig of te laf was ?

Wat is hier dan zo moeilijk om in te zien dat ook hier de " hoofd van " functie aan een man gegeven werd en een andere belangrijke functie van Profetes en rechter aan een vrouw?

Toch is die tekst zo moeilijk niet... Ik citeer hem nog een keer incl. in vette letters waar het om draait:

Richteren 4:4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. 6 Debora liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naftali, bij zich komen en zei tegen hem: ‘De HEER, de God van Israël, gebiedt u...'

Wat zou nu in de kerk de situatie zijn als een "Debora" (een vrouw) je bericht zou sturen met de opdracht (want DAT is het!): "Kom bij me en luister: 'De Heer, onze God, gebiedt je...'"? Wat zou dat effectief de situatie zijn? Die aangesproken persoon, "jij", staat op dat moment "onder het hoofd van een vrouw", die weliswaar spreekt namens God, maar dat is ook precies het gezag dat de kerkenraad in een Protestantse kerk heeft...!!

Ofwel: Barak, leider over tienduizend, werd ontboden door Debora en door haar (sprekend namens God) terecht gewezen...

Jammer dat u het verschil niet kan maken tussen een functie te hebben en een bestraffing te ontvangen omwille van het feit dat de functie niet of verkeerd wordt uitgevoerd.

Werd "de profeet" Natan dan ook plotseling koning "hoofd van " toen hij David bestraftte omwille van zijn overspel met Besteba en de moord op haar man?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Tsja, de kerk moet zich niet voor niets losmaken van het wereldse toch? ;)

en over welke Maria hebben we het dan? Die van Maria en Martha of Maria moeder van Jezus?

Wat ben jij toch een wijs meisje, weet je zeker dat je nooit internet daten wilt? :E

hmm verleidelijk, misschien denk ik er nog eens over na. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. In elk geval wilde ik hiermee zeggen dat er meerdere vrouwen belangrijk waren in de Bijbel, maar ook juist daarna. Denk maar aan de vrouwelijke heiligen als de heilige Barbara die tegen een legio dingen zou beschermen en de heilige Catherina die ook tegen heel veel dingen zou beschermen. Dus ook vroeger hadden die vrouwen een leidende rol, door hun lijden gaven ze een voorbeeld voor de mensen, waaronder mannen die vervolgens smeekten aan deze heiligen om hun leven te redden.

Over de moeder van Jezus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat is het leuke van de Bijbel, je hoeft je mening niet op een rationale manier te verdedigen; je moet er gewoon een vers bij zoeken die de huidige gang van zaken ondersteunt:

Timothëus 1

8 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. 9 Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, 10 maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. 11 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 13 Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. 14 En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. 15 Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.

Ik sta niet toe dat een vrouw gezag over haar echtgenoot heeft, heb ik altijd gehoord dat in de grondtekst staat. Dus ze moet haar man niet de les lezen, maar dat heeft niets te maken met of ze het Woord mag delen in de kerk. Trouwens, als ze de kinderdienst voorgaat, heeft geen enkele SGP-er er problemen mee.

Die andere tekst van de vrouwen moeten zwijgen in de gemeente ging over wanorde tijdens de dienst en dat ze niet door de preek heen moesten kwekken, leerden ze mij altijd.

34 Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt.

35 En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.

Gelijk de wet zegt en ergens anders zegt Paulus dat we niet meer onder de wet zijn. Misschien moest ie ook nog wennen.

Er staat wel in de wet dat een vrouw onderdanig moet zijn denk ik (?) maar is er ook een wet dat ze moet zwijgen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat is het leuke van de Bijbel, je hoeft je mening niet op een rationale manier te verdedigen; je moet er gewoon een vers bij zoeken die de huidige gang van zaken ondersteunt:

Timothëus 1

8 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. 9 Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, 10 maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. 11 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 13 Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. 14 En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. 15 Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.

Ik sta niet toe dat een vrouw gezag over haar echtgenoot heeft, heb ik altijd gehoord dat in de grondtekst staat.

In de grondtekst staat á¼€Î½Î®Ï wat verwijst naar het geslacht van de man of echtgenoot, dus wat daar staat is dat een vrouw geen mannen noch haar echtgenoot mag onderwijzen. Als we dat toepassen op deze tijd moeten alle leraressen direct ontslagen worden en hoeft een vrouw mij niets te vertellen. Sterker nog: als we die regels nu toepassen moet jij je laten onderwijzen door mij alleen al omdat ik een man ben. En ik weet dat je dat doet, dus luister goed! ;)

Daarom kan ik ook niets met religies die dergelijke regels - die nota bene betrekking hadden op de synagoge - op het heden betrekken en vrouwen onderdrukken en ben zodoende nog steeds zoekende naar een katholieke kerk in mijn woonplaats met een priesteres.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Toch is die tekst zo moeilijk niet... Ik citeer hem nog een keer incl. in vette letters waar het om draait:
Richteren 4:4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. 6 Debora liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naftali, bij zich komen en zei tegen hem: ‘De HEER, de God van Israël, gebiedt u...'

Wat zou nu in de kerk de situatie zijn als een "Debora" (een vrouw) je bericht zou sturen met de opdracht (want DAT is het!): "Kom bij me en luister: 'De Heer, onze God, gebiedt je...'"? Wat zou dat effectief de situatie zijn? Die aangesproken persoon, "jij", staat op dat moment "onder het hoofd van een vrouw", die weliswaar spreekt namens God, maar dat is ook precies het gezag dat de kerkenraad in een Protestantse kerk heeft...!!

Ofwel: Barak, leider over tienduizend, werd ontboden door Debora en door haar (sprekend namens God) terecht gewezen...

Jammer dat u het verschil niet kan maken tussen een functie te hebben en een bestraffing te ontvangen omwille van het feit dat de functie niet of verkeerd wordt uitgevoerd.

Werd "de profeet" Natan dan ook plotseling koning "hoofd van " toen hij David bestraftte omwille van zijn overspel met Besteba en de moord op haar man?

Het is toch jammer dat je het verschil niet lijkt te zien tussen "het geven van ongevraagd advies", wat Natan deed bij David, en het ontbieden van Barak door Debora, waarbij Barak zich "moest laten gezeggen": hij werd ontboden en hij kwam... In dat laatste tekent zich toch heel duidelijk de gezagsverhouding af tussen "leider" en "man/vrouw Gods"...

NB: uiteindelijk was ook David koning bij de gratie Gods (geen "absoluut monarch" dus!): had Natan hem ontboden, dan had ook hij gehoor moeten geven aan de oproep. Zich op dat punt moeten laten gezeggen... Een gezag boven zich moeten erkennen = het gezag van God + afgeleid gezag... Of dat gezag nu werd toegekend aan mannelijke of vrouwelijke profeten doet niet ter zake... Blijkbaar...

En dus, ja: op het moment dat God David terechtwees bleek zonneklaar dat God (via Natan) boven David stond...

Wat ook blijkt uit het vervolg:

2 Sam 12:David antwoordde Natan: ‘Ik heb gezondigd tegen de HEER.’

Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven.

Het goddelijke gezag dat uit die woorden van vergeving spreekt wordt ook opgepikt door de leiders in de volgende passage:

Mat 9:2b Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ 3 Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal!

= "degene die zonden vergeeft is God of spreekt zonneklaar namens God = een profeet"... Dat de schriftgeleerden Jezus niet als profeet van JHWH erkenden maakte zijn woorden in hun oren godslasterlijk...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Daarom kan ik ook niets met religies die dergelijke regels - die nota bene betrekking hadden op de synagoge - op het heden betrekken en vrouwen onderdrukken en ben zodoende nog steeds zoekende naar een katholieke kerk in mijn woonplaats met een priesteres.

Je woonplaats ken ik niet, maar je zou eens op deze site kunnen kijken?!: http://www.okkn.nl/pagina/24/parochies

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Daarom kan ik ook niets met religies die dergelijke regels - die nota bene betrekking hadden op de synagoge - op het heden betrekken en vrouwen onderdrukken en ben zodoende nog steeds zoekende naar een katholieke kerk in mijn woonplaats met een priesteres.

Je woonplaats ken ik niet, maar je zou eens op deze site kunnen kijken?!: http://www.okkn.nl/pagina/24/parochies

Het zijn er nog best veel ook, let wel het moet beslist een orthodox katholieke kerk zijn want voor minder doe ik het niet!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Daarom kan ik ook niets met religies die dergelijke regels - die nota bene betrekking hadden op de synagoge - op het heden betrekken en vrouwen onderdrukken en ben zodoende nog steeds zoekende naar een katholieke kerk in mijn woonplaats met een priesteres.

Je woonplaats ken ik niet, maar je zou eens op deze site kunnen kijken?!: http://www.okkn.nl/pagina/24/parochies

Het zijn er nog best veel ook, let wel het moet beslist een orthodox katholieke kerk zijn want voor minder doe ik het niet!

http://okj.okkn.nl/pagina/587/nieuwe_kn ... iester:_ve

Is dit wat?

Priscilla (een vrouw) en Aquila onderwezen trouwens Apollos.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Toch is die tekst zo moeilijk niet... Ik citeer hem nog een keer incl. in vette letters waar het om draait:

Wat zou nu in de kerk de situatie zijn als een "Debora" (een vrouw) je bericht zou sturen met de opdracht (want DAT is het!): "Kom bij me en luister: 'De Heer, onze God, gebiedt je...'"? Wat zou dat effectief de situatie zijn? Die aangesproken persoon, "jij", staat op dat moment "onder het hoofd van een vrouw", die weliswaar spreekt namens God, maar dat is ook precies het gezag dat de kerkenraad in een Protestantse kerk heeft...!!

Ofwel: Barak, leider over tienduizend, werd ontboden door Debora en door haar (sprekend namens God) terecht gewezen...

Jammer dat u het verschil niet kan maken tussen een functie te hebben en een bestraffing te ontvangen omwille van het feit dat de functie niet of verkeerd wordt uitgevoerd.

Werd "de profeet" Natan dan ook plotseling koning "hoofd van " toen hij David bestraftte omwille van zijn overspel met Besteba en de moord op haar man?

Het is toch jammer dat je het verschil niet lijkt te zien tussen "het geven van ongevraagd advies", wat Natan deed bij David, en het ontbieden van Barak door Debora, waarbij Barak zich "moest laten gezeggen": hij werd ontboden en hij kwam... In dat laatste tekent zich toch heel duidelijk de gezagsverhouding af tussen "leider" en "man/vrouw Gods"...

NB: uiteindelijk was ook David koning bij de gratie Gods (geen "absoluut monarch" dus!): had Natan hem ontboden, dan had ook hij gehoor moeten geven aan de oproep. Zich op dat punt moeten laten gezeggen... Een gezag boven zich moeten erkennen = het gezag van God + afgeleid gezag... Of dat gezag nu werd toegekend aan mannelijke of vrouwelijke profeten doet niet ter zake... Blijkbaar...

En dus, ja: op het moment dat God David terechtwees bleek zonneklaar dat God (via Natan) boven David stond...

Wat ook blijkt uit het vervolg:

2 Sam 12:David antwoordde Natan: ‘Ik heb gezondigd tegen de HEER.’

Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven.

Het goddelijke gezag dat uit die woorden van vergeving spreekt wordt ook opgepikt door de leiders in de volgende passage:

Mat 9:2b Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ 3 Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal!

= "degene die zonden vergeeft is God of spreekt zonneklaar namens God = een profeet"... Dat de schriftgeleerden Jezus niet als profeet van JHWH erkenden maakte zijn woorden in hun oren godslasterlijk...

even over het gedeelte gevraagd advies en ongevraagd advies:

Judit die gaf de stadsbestuurders ook een standje en advies

Judit 8:

11 Toen zij bij haar waren gekomen, zei ze tegen hen: ‘Bestuurders van Betulia, ik heb u iets te zeggen. Het was niet goed wat u vandaag tegen het volk hebt gezegd en met een eed tegenover God hebt bekrachtigd: dat u de stad overgeeft aan onze vijanden als de Heer ons niet binnen vijf dagen te hulp komt. 12 Wie bent u wel dat u God vandaag zo op de proef hebt durven stellen en u als mensen verheft boven God? 13 U tracht de almachtige Heer te doorgronden, maar nooit zult u iets te weten komen. 14 U kunt niet eens de diepte van een mensenhart peilen of bevatten wat er omgaat in zijn geest. Hoe zou u dan God, de maker van dat alles, doorzien of inzicht hebben in zijn geest en zijn gedachten begrijpen? Nee, broeders, u moet de woede van de Heer, onze God, niet opwekken.

nu staat zij toch ook boven de stadsbestuurders? En aan het einde van het verhaal wordt ze bejubeld om haar moed en wijsheid. Zo laat ze mensen zien hoe God je kan sturen om redding te geven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daarom beschouw ik dan ook gans de feministische beweging in de kerken om de vrouwen om het even welke functie te geven, als een gebrek aan inzicht in de Bijbelse betekenis en bedoeling van bepaalde functies en van een veruitwendiging van hetgeen er juist na de zondeval voorspeld werd namelijk.

“En naar de man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen.â€( Genesis 3:17)

Waarbij deze begeerte niets te maken heeft met het seksuele, maar wel met het streven naar macht om te heersen in plaats van te dienen.

En als een man voorganger is en gaag wil dat zijn vrouw ook spreekt? Vrouwen moeten hun mannen immers gehoorzamen. Of als God een man en vrouw samen wil gebruiken, zoals Prisca en Aquila of Jaap en Swaantje Kooy? Ik doe maar een gooi. Dat heeft toch niets met feminisme te maken, zolang de man het er maar mee eens is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben een vrouw, en ik kan geen ambt in mijn kerk vervullen. Behalve lector, dat is ook een ambt geloof ik. Ik moet zeggen dat ik er niet wakker van lig. Als al die grootsmoelen die energie eens steken in - ik noem maar wat - de hongerigen voeden en zo, zou de wereld er beter uitzien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben een vrouw, en ik kan geen ambt in mijn kerk vervullen. Behalve lector, dat is ook een ambt geloof ik. Ik moet zeggen dat ik er niet wakker van lig. Als al die grootsmoelen die energie eens steken in - ik noem maar wat - de hongerigen voeden en zo, zou de wereld er beter uitzien.

Het zou ook onbijbels zijn om als vrouw wel een ambt in de kerk te vervullen.

Je "moet" zeggen dat je er niet wakker van ligt. Wordt je gedwongen om dit te zeggen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid