Spring naar bijdragen
Elborso

Hoe staan jullie tegenover gentherapie

Aanbevolen berichten

Hallo allemaal,

Ik doe mijn profielwerkstuk over gentherapie. Hierbij wijd ik ook een onderdeel aan geloofsovertuigingen. Een ziekte in ons lichaam kan veroorzaakt zijn door een fout in het DNA. Zo'n fout wordt veroorzaakt door een verkeerd gen. Dit gen zouden we dan kunnen vervangen voor een gezond gen, zodat de ziekte stopt. In de theorie lijkt het makkelijk, maar in praktijk wordt er tegen veel problemen aangelopen. Langzaam aan worden er steeds meer successen geboekt. Toch zit er ook een andere kant aan gentherapie. We rommelen namelijk in het DNA en kunnen ook veranderingen aanbrengen die nergens voor nodig zijn (denk aan een andere oogkleur). Aangezien ik in mijn profielwerkstuk een deel wijd aan hoe verschillende geloofsovertuigingen tegenover gentherapie staan, zou ik het heel erg op prijs stellen om van jullie te horen hoe jullie tegenover gentherapie staan.

Alvast hartelijk bedankt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nadat ik de verschillende opvattingen over gentherapie heb onderzocht, zit ik eigenlijk met een dubbel gevoel.

Aan de ene kant is het natuurlijk geweldig als er d.m.v. gentherapie een middel kan worden gevonden, waardoor ziekten als aids kunnen worden genezen. Maar toch denk ik dat men heel erg moet oppassen dat er niet naar perfectie wordt toe gestreefd.

Is het dan niet zo dat mensen altijd maar toe willen streven naar perfectie?

En wat als die perfectie zodanig wordt toegepast in onze samenleving, dat, wanneer mensen een kind krijgen met bijv. het syndroom van Down, dit misschien wel niet meer gewenst is. Kijk bijv. naar Hitler, die de ‘übermensch’ wilde creëren en wat uiteindelijk talloze leven gekost heeft….

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Oh, oké!

De mens probeert heel erg grip te krijgen op het eigen leven, terwijl ik geloof dat God de Schepper is en dat we ook in vertrouwen op Hem mogen leven en die touwtjes meer in Zijn handen zouden kunnen laten liggen. Daarnaast vind ik gentherapie op zichzelf een prima methode. Ik heb alleen problemen met de eventueel daaropvolgende veranderingen in ons beeld van de mens. D.m.v. gentherapie wordt er een stap gezet in de richting van 'verbetering' van de mens. Stel dat we blijven streven naar perfectie en verbetering, dan vraag ik mij persoonlijk af wanneer we tevreden zijn...

Zoals ik al zei: gentherapie vind ik in principe prima. Maar stel dat dan naast de kwaliteiten die bijdragen aan het overleven van de mens de voorkeur wordt gegeven aan andere kwaliteiten... Ik denk dat we erg kritisch moeten blijven kijken; ook naar dit soort therapieën!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

I

Nadat ik de verschillende opvattingen over gentherapie heb onderzocht, zit ik eigenlijk met een dubbel gevoel.

Aan de ene kant is het natuurlijk geweldig als er d.m.v. gentherapie een middel kan worden gevonden, waardoor ziekten als aids kunnen worden genezen. Maar toch denk ik dat men heel erg moet oppassen dat er niet naar perfectie wordt toe gestreefd.

Is het dan niet zo dat mensen altijd maar toe willen streven naar perfectie?

En wat als die perfectie zodanig wordt toegepast in onze samenleving, dat, wanneer mensen een kind krijgen met bijv. het syndroom van Down, dit misschien wel niet meer gewenst is. Kijk bijv. naar Hitler, die de ‘übermensch’ wilde creëren en wat uiteindelijk talloze leven gekost heeft….

Ben ik een slecht mens als ik zeg dat ik het syndroom van down onder enige twijfel zou genezen als ik de mogelijkheden had? En ik het een misdaad vind om kinderen willens en wetens geboren te laten worden met een afwijking?

Waarom wordt Hitler er trouwens meteen bij gehaald?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

edit achteraf: Welkom. ;)

Nadat ik de verschillende opvattingen over gentherapie heb onderzocht, zit ik eigenlijk met een dubbel gevoel.

Aan de ene kant is het natuurlijk geweldig als er d.m.v. gentherapie een middel kan worden gevonden, waardoor ziekten als aids kunnen worden genezen. Maar toch denk ik dat men heel erg moet oppassen dat er niet naar perfectie wordt toe gestreefd.

Want wat gebeurt er als het genoom van de mens verder ontcijferd wordt en daarmee ook vele ziekten d.m.v. de behandeling van gentherapie zal kunnen worden genezen?

Is het dan niet zo dat mensen altijd maar toe willen streven naar perfectie?

Niet perse, maar ik zie niet in wat daar mis mee is. Integendeel: er valt veel leed mee te voorkomen. Niet alleen voor de zieken, maar ook voor de omgeving.

En wat als die perfectie zodanig wordt toegepast in onze samenleving, dat, wanneer mensen een kind krijgen met bijv. het syndroom van Down, dit misschien wel niet meer gewenst is. Kijk bijv. naar Hitler, die de ‘übermensch’ wilde creëren en wat uiteindelijk talloze leven gekost heeft….

Veel mensen vinden een kind met bijvoorbeeld het Down syndroom al ongewenst. Deze worden dan ook geaborteerd (als het tijdens de zwangerschap is vastgesteld).

Het is m.i. meer een kwestie van keuzevrijheid. Hitler besliste voor anderen, op basis van irrationele ideëen (racisme), wie wel en niet mochten blijven leven. Die keuze moet bij de ouders liggen, of bij de persoon in kwestie zelf (als die daartoe in staat is). En dat is niet gentherapie.

Als ouders zwanger zijn van een kind met genen voor groene ogen, maar ze willen dat het kind dmv gentherapie blauwe ogen krijgt, zouden die ouders die keuze moeten kunnen maken.

Dit is de juridische kant van de zaak. Of je het immoreel vindt, is weer een heel andere zaak.

Zoals ik al zei: gentherapie vind ik in principe prima. Maar stel dat dan naast de kwaliteiten die bijdragen aan het overleven van de mens de voorkeur wordt gegeven aan andere kwaliteiten... Ik denk dat we erg kritisch moeten blijven kijken; ook naar dit soort therapieën!

Waar ligt het probleem precies? Vind je dat het wel legaal moet zijn, maar je vind het immoreel?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hallo allemaal,

Ik doe mijn profielwerkstuk over gentherapie. Hierbij wijd ik ook een onderdeel aan geloofsovertuigingen. Een ziekte in ons lichaam kan veroorzaakt zijn door een fout in het DNA. Zo'n fout wordt veroorzaakt door een verkeerd gen. Dit gen zouden we dan kunnen vervangen voor een gezond gen, zodat de ziekte stopt. In de theorie lijkt het makkelijk, maar in praktijk wordt er tegen veel problemen aangelopen. Langzaam aan worden er steeds meer successen geboekt. Toch zit er ook een andere kant aan gentherapie. We rommelen namelijk in het DNA en kunnen ook veranderingen aanbrengen die nergens voor nodig zijn (denk aan een andere oogkleur). Aangezien ik in mijn profielwerkstuk een deel wijd aan hoe verschillende geloofsovertuigingen tegenover gentherapie staan, zou ik het heel erg op prijs stellen om van jullie te horen hoe jullie tegenover gentherapie staan.

Alvast hartelijk bedankt.

Het is voor mij zoiets als 'de wetenschap'. We redden er levens mee, we roeien er mensen mee uit. Dankzij de wetenschap hebben we medicatie tegen een ziekte die 1/3 van Europa eens uitroeide en we hebben een wapen waarmee we de mensheid kunnen uitroeien. Antibiotica en de atoombom.

Bij dit het zelfde. Het kan levens redden/helpen en het kan de wereld verzieken. De kennis is niet het probleem; het hangt van het gebruik en de motieven af.

Hoe gebruik je het?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb alleen problemen met de eventueel daaropvolgende veranderingen in ons beeld van de mens. D.m.v. gentherapie wordt er een stap gezet in de richting van 'verbetering' van de mens. Stel dat we blijven streven naar perfectie en verbetering, dan vraag ik mij persoonlijk af wanneer we tevreden zijn...???

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb alleen problemen met de eventueel daaropvolgende veranderingen in ons beeld van de mens. D.m.v. gentherapie wordt er een stap gezet in de richting van 'verbetering' van de mens. Stel dat we blijven streven naar perfectie en verbetering, dan vraag ik mij persoonlijk af wanneer we tevreden zijn...???

Maar het gaat hier niet zozeer om een verbetering, maar het weghalen van een verslechtering. Dat is m.i. wat anders.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nadat ik de verschillende opvattingen over gentherapie heb onderzocht, zit ik eigenlijk met een dubbel gevoel.

Aan de ene kant is het natuurlijk geweldig als er d.m.v. gentherapie een middel kan worden gevonden, waardoor ziekten als aids kunnen worden genezen. Maar toch denk ik dat men heel erg moet oppassen dat er niet naar perfectie wordt toe gestreefd.

Is het dan niet zo dat mensen altijd maar toe willen streven naar perfectie?

En wat als die perfectie zodanig wordt toegepast in onze samenleving, dat, wanneer mensen een kind krijgen met bijv. het syndroom van Down, dit misschien wel niet meer gewenst is. Kijk bijv. naar Hitler, die de ‘übermensch’ wilde creëren en wat uiteindelijk talloze leven gekost heeft….

Dit slaat als een tang op een varken. Als je gentherapie toepast in de geneeskunde ga je mensen beter maken. Je maakt geen mensen dood zoals Hitler dat deed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind dat niet helemaal waar Spons. De grens tussen wat 'beter maken' is en wat 'verbeteren' is lijkt me niet altijd even scherp getrokken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind dat niet helemaal waar Spons. De grens tussen wat 'beter maken' is en wat 'verbeteren' is lijkt me niet altijd even scherp getrokken.
Daarom trekt hij die grens bij het genezen van mensen. Duidelijke grens dus. Mocht er in de toekomst weer een 'Hitler' opstaan die gentherapie wil gebruiken in het streven naar een soort sociaal Darwinisme dan is dat een ander verhaal. Mensen kunnen altijd nieuwe ontwikkelingen misbruiken. Dat doet niks af aan het doel waarvoor het nu gebruikt wordt: het genezen van ziekten. Ik zie het als een soort antibiotia. En sinds wanneer is het genezen van ziekten het streven naar perfectie, zoals sommigen hier suggeren?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind dat niet helemaal waar Spons. De grens tussen wat 'beter maken' is en wat 'verbeteren' is lijkt me niet altijd even scherp getrokken.

Gentherapie houd niet in dat je mensen dood maakt. Ik vind de vergelijking met Hitler nogal krom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik eerlijk gezegd ook. Het nationaal-socialisme verdeelt de mensheid in rassen, waarvan zij het ene ras superieur vindt en het andere ras weer inferieur.

Gebaseerd op een verdraaide vorm van sociaal-darwisme wilde zij vervolgens de zwakke rassen, en ook zwakke mensen in het algemeen, uitroeien omwille van de sterke rassen, om zo de evolutie van de mens verder te helpen.

Gentherapie is echter een tak binnen de reguliere geneeskunde, die enkel als doel heeft ziekten te genezen of te voorkomen. Er zit geen bijzondere gedachtegang achter en het is dus ook niet de bedoeling om vervolgens imperfecte mensen te doden.

Gentherapie kan dus een positieve bijdrage leveren aan de moderne geneeskunde, hoewel het nog niet echt helemaal, wel, uitgedoktert is, maar gentherapie gebruiken om gezonde mensen te perfectioneren zou mijns inziens wel een kwalijke zaak zijn.

Aan de andere kant moeten we wel vaststellen dat dat perfectioneren allang gaande is, daar vele mensen naar de plastische chirurg gaan om borsten of gezicht te laten verfraaien. Het zichzelf willen laten verfraaien door medische ingrepen is van alle tijden; ook heel vroeger werden er korsetten, te kleine schoenen of andere enge en vaak pijnlijke instrumenten gebruikt om aan het schoonheidsideaal te voldoen.

Dat willen verfraaien en perfectioneren is dus niet typisch iets voor de gentherapie, al zal deze misschien meer en meer vergaande mogelijkheden bieden. Het zit in de menselijke natuur om zo te willen handelen en als je medische ingrepen daarop gaat beoordelen, dan kun je denk ik nauwelijks nog geneeskunde bedrijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind dat niet helemaal waar Spons. De grens tussen wat 'beter maken' is en wat 'verbeteren' is lijkt me niet altijd even scherp getrokken.

Gentherapie houd niet in dat je mensen dood maakt. Ik vind de vergelijking met Hitler nogal krom.

Ik wil even noteren dat ik die vergelijking niet gemaakt heb.

Mijn opmerking betrof de grens tussen wanneer je bezig bent met verbeteren van mensen (o.b.v. hun genetisch profiel, dus doping, plastische chirurgie, ...) en iemand genezen van een ziekte.

De vergelijking met dhr. Hitler loopt inderdaad krom, ik had het dus absoluut niet over rasverbetering want dat is een ander pak mouwen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid