Spring naar bijdragen
Hitchens

Religie is de opium van het volk?

Aanbevolen berichten

"De religie is de opium van het volk" is een beroemde uitspraak van Karl Marx. Mijn interpretatie van zijn uitspraak is dat religie wordt gecreëerd door mensen, voornamelijk in de lagere klassen, om hun leed te verzachten en hun wereld draaglijker te maken.

Een klein stuk uit zijn beroemde citaat: "Het fundament van de irreligieuze kritiek is: de mens maakt de religie, de religie maakt niet de mens. En wel is de religie het zelfbewustzijn en het zelfgevoel van de mens, die zichzelf óf nog niet gevonden heeft óf alweer verloren...De maatschappij produceren de religie, een verkeerd bewustzijn van de wereld, omdat ze een verkeerde wereld zijn... De religie is de zucht van de in benauwenis verkerende creatuur, het gemoed van een harteloze wereld, zoals zij de geest van de geestloze toestanden is. Zij is de opium van het volk."

Marx was ervan overtuigd dat wanneer de arbeidersklasse de macht grijpt, religie langzaam zou verdwijnen. Immers, de grootste zorgen en onzekerheden zouden wegvallen en daardoor is er geen hulp of troost meer nodig van een bovennatuurlijke macht.

Hoe denken jullie hierover? Als al je zorgen en leed zouden verdwijnen, is god dan nog wel noodzakelijk om de pijn te verzachten? Of andersom geredeneerd: als god bestaat, wordt deze niet in bepaalde mate overbodig, als de zogenaamde 'harteloze wereld' niet meer bestaat?

Stel je een wereld voor zonder oorlog, zonder ziekte, zonder marteling, zonder (seksueel) geweld, zonder zonden, zonder armoede, zonder dreigementen. Wat is dan nog de functie van god buiten een verklaring voor het ontstaan eerste leven of het ontstaan van het universum? Zouden er meer of minder gelovigen zijn in zo'n wereld?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het zou niet verdwijnen, want er zijn ook een boel mensen uit de 'hogere klasse' religieus al hebben die meestal wel een ander godsbeeld dan de eenvoudige boer of arbeider uit de 19de eeuw.

Religie blijft (voor velen) ook een vorm van zingeving als aan al levensbehoeften op andere terreinen voldaan is.

Ik ben het wel met Marx eens dat wij mensen het zelf gecreëerd hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stel je een wereld voor zonder oorlog, zonder ziekte, zonder marteling, zonder (seksueel) geweld, zonder zonden, zonder armoede, zonder dreigementen. Wat is dan nog de functie van god buiten een verklaring voor het ontstaan eerste leven of het ontstaan van het universum? Zouden er meer of minder gelovigen zijn in zo'n wereld?

God heeft niet noodzakelijkerwijs een functie om te zijn. God is. Ongeacht of we in Hem geloven of wat voor een functie wij Hem toeschrijven. Ongeacht het aantal gelovigen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor sommige mensen is het inderdaad heel moeilijk om een andere levensovertuiging of levenservaring als gelijkwaardig aan de eigen te zien. Niet zozeer gelijkwaardig in de zin van juist of onjuist, maar in de zin van het gegeven dat het net zo een verklaring of vertaling van de menselijke ervaring is als de eigen overtuiging of ervaring. Ze gaan er vanuit dat hun eigen overtuiging de maatstaf is, het meest objectief, en dat de andere overtuiging daar alleen maar wat extra's bovenop gooit wat gemakkelijk ongedaan gemaakt kan worden als de mens maar eens wat meer verlicht geraakte. Dus ging denken zoals zij denken.

Zulke mensen kom je in alle religies en levensovertuigingen tegen, van de christen die meent dat de atheïstische denker wel een kwaad of zinloos levend mens moet zijn zo zonder God, als de atheïstische denker die meent dat de christen wel een bekrompen en dwaas levend mens moet zijn zo zonder het "verlichte denken." Eigenlijk kun je ze maar beter negeren en hoogstends af en toe vermanend tot bestraffend toespreken als ze de andere overtuiging zouden willen verwijderen uit de samenleving.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
"De religie is de opium van het volk" is een beroemde uitspraak van Karl Marx.

Precies.

Marx was ervan overtuigd dat wanneer de arbeidersklasse de macht grijpt, religie langzaam zou verdwijnen. Immers, de grootste zorgen en onzekerheden zouden wegvallen en daardoor is er geen hulp of troost meer nodig van een bovennatuurlijke macht.

Het eerste gebeurde niet, het tweede waarschijnlijk ook niet. ;)

Hoe denken jullie hierover? Als al je zorgen en leed zouden verdwijnen, is god dan nog wel noodzakelijk om de pijn te verzachten?

Nee, maar je vraag lijkt me een open deur.

Of andersom geredeneerd: als god bestaat, wordt deze niet in bepaalde mate overbodig, als de zogenaamde 'harteloze wereld' niet meer bestaat?

Nee. God vervult in mijn leven niet de rol van paracetamol of drugs.

Stel je een wereld voor zonder oorlog, zonder ziekte, zonder marteling, zonder (seksueel) geweld, zonder zonden, zonder armoede, zonder dreigementen. Wat is dan nog de functie van god buiten een verklaring voor het ontstaan eerste leven of het ontstaan van het universum?

"Functie"?

Wellicht dezelfde als je geliefde, je ouders en je vrienden?

Zouden er meer of minder gelovigen zijn in zo'n wereld?

Ow, wellicht minder. Hoewel er ook wel mensen zijn die door de ellende die ze meemaken hun geloof verliezen denk ik dat de mens sowieso minder nood heeft aan relaties als alles voor de wind gaan, zeker niet met iemand die je confronteert met je eigen gebreken en dat er kennelijk nog wel werk in uitvoering ligt...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
"De religie is de opium van het volk" is een beroemde uitspraak van Karl Marx. Mijn interpretatie van zijn uitspraak is dat religie wordt gecreëerd door mensen, voornamelijk in de lagere klassen, om hun leed te verzachten en hun wereld draaglijker te maken.

Voornamelijk in de lagere klassen klopt niet helemaal al zullen hoger opgeleiden vaker een vrijzinnige manier van geloven hebben m.i. Dan is het vaker ala Klaas Hendrikse; god gebeurd(t :? ) op een filosofische manier.

Wat in de bijbel staat wordt gezien als een verhaal dat gaat.

"

Marx was ervan overtuigd dat wanneer de arbeidersklasse de macht grijpt, religie langzaam zou verdwijnen. Immers, de grootste zorgen en onzekerheden zouden wegvallen en daardoor is er geen hulp of troost meer nodig van een bovennatuurlijke macht.

Ik ben niet echt bekend met Marx maar het het is voor veel mensen meer dan troost of hulp,anders zou het in tijden dat het goed met ons gaat uitgeband worden. In Nederland ging het lang heel goed en nog, geloof neemt af maar het zit vaak te diep in mensen om het een doekje voor het bloeden te noemen.

"

Hoe denken jullie hierover? Als al je zorgen en leed zouden verdwijnen, is god dan nog wel noodzakelijk om de pijn te verzachten? Of andersom geredeneerd: als god bestaat, wordt deze niet in bepaalde mate overbodig, als de zogenaamde 'harteloze wereld' niet meer bestaat?

Of God noodzakelijk is m.i wat anders dan dat er in God wordt gelooft.

"

Stel je een wereld voor zonder oorlog, zonder ziekte, zonder marteling, zonder (seksueel) geweld, zonder zonden, zonder armoede, zonder dreigementen. Wat is dan nog de functie van god buiten een verklaring voor het ontstaan eerste leven of het ontstaan van het universum? Zouden er meer of minder gelovigen zijn in zo'n wereld?

Er zouden hoogst waarschijnlijk minder gelovigen zijn maar wanneer men gelooft dat God waarheid is hoeft dat niet te veranderen.

Er zal een moment komen m.i dat gelovigen niet meer de ogen kunnen sluiten voor evolutie, is het niet deze generatie dan de volgende. Wat er dan gebeurd ik weet het niet.

Wanneer je de Bijbel als van kaft tot kaft als waar gelooft dan zul je waarschijnlijk van je geloof vallen, maar velen doen dat al niet meer.

Voor mij maakt het lijden het ingewikkelder om te geloven geloven, maar voor velen is God dan een toevlucht en dat is het dan ook weer voor mij. Ik weet niet of ik het zelf nog snap. :?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dan is het vaker ala Klaas Hendrikse; god gebeurd op een filosofische manier.

Die wel. Maar Alister McGrath daarentegen is zo orthodox als de pest en die man heeft een phd. in de moleculaire biofysica en is tevens theoloog. En ook van dat soort figuren zijn er best wel wat van te noemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Die wel. Maar Alister McGrath daarentegen is zo orthodox als de pest en die man heeft een phd. in de moleculaire biofysica en is tevens theoloog. En ook van dat soort figuren zijn er best wel wat van te noemen.

Weet ik ! :Y Ik heb wat boeken van Mc Grath in mijn boekenkast (tussen enkele boeken die op niveau zijn.) Ik schreef ook vaker het is mijn persoonlijke kijk op, zoals Hitchens vraagt.

Ik heb geen cijfers maar zonder gein; zullen hoogopgeleide gelovigen niet vaker vrijzinnig geloven? Het is geen waarde oordeel, maar gewoon zoals ik het observeer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Weet ik ! :Y Ik heb wat boeken van Mc Grath in mijn boekenkast (tussen enkele boeken die op niveau zijn.)

Hij heeft wel leuke dingen geschreven. Ik vind trouwens zijn kritiek op Richard Dawkins ook vermakelijk om te lezen. :#

Ik heb geen cijfers maar zonder gein; zullen hoogopgeleidde gelovigen niet vaker vrijzinnig geloven?

Ik heb ook nooit cijfers ervan gezien, maar persoonlijk heb ik niet de indruk dat er een meerderheid vrijzinnig zou zijn.

Maar goed, wellicht dat het ook weer afhangt wat je onder vrijzinnig verstaat, de generatie, studie en dat soort dingen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Het schijnt dat het percentage christelijke hoogleraren fysica in ieder geval extreem klein is.

Ik had toch mijn studie moeten afmaken :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

RK diaken;

Volgens mij heb je genoeg gestudeerd we kunnen je niet meer bijbenen.

Sorry, ik kan je niet meer bijbenen. :Y

Olorin;

In de discussies met Richard Dawkins moet Mc Grath het niet hebben van zijn alerte manier en kwinkslagen, Dawkins wint dan met stip. ;)

Maar Mc Grath komt intelligent en betrouwbaar over, prima eigenschappen voor een christen intellectueel. _O_

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
In de discussies met Richard Dawkins moet Mc Grath het niet hebben van zijn alerte manier en kwinkslagen, Dawkins wint dan met stip. ;)

Nee, maar hij verwoordt het wel leuk in de teksten en maakt ook zijn punt.

Overigens is dat niet altijd zo moeilijk. Voor Dawkins' boek 'the god delusion' had ik McGrath niet nodig om daar het nodige aan inhoudelijke kritiek te vinden.

Dawkins is een intelligente bioloog. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Die wel. Maar Alister McGrath daarentegen is zo orthodox als de pest en die man heeft een phd. in de moleculaire biofysica en is tevens theoloog. En ook van dat soort figuren zijn er best wel wat van te noemen.

Weet ik ! :Y Ik heb wat boeken van Mc Grath in mijn boekenkast (tussen enkele boeken die op niveau zijn.) Ik schreef ook vaker het is mijn persoonlijke kijk op, zoals Hitchens vraagt.

Een familielid van mij heeft wat van Mc Grath's boeken vertaald in het Nederlands, zodoende heb ik die ook gelezen. Zijn repliek op Dawkins vond ik bedroevend slecht, een grote opeenstapeling van drogredenen. Ik denk dat deze heer een betere scheikundige was dan filosoof / theoloog

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zijn repliek op Dawkins vond ik bedroevend slecht, een grote opeenstapeling van drogredenen. Ik denk dat deze heer een betere scheikundige was dan filosoof / theoloog

Tja, Dawkins 'God Delusion' vond ik ook een opeenstapeling van drogredenen, dan kan ik het McGrath niet verwijten. :#

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
"De religie is de opium van het volk" is een beroemde uitspraak van Karl Marx. Mijn interpretatie van zijn uitspraak is dat religie wordt gecreëerd door mensen, voornamelijk in de lagere klassen, om hun leed te verzachten en hun wereld draaglijker te maken.

Een klein stuk uit zijn beroemde citaat: "Het fundament van de irreligieuze kritiek is: de mens maakt de religie, de religie maakt niet de mens. En wel is de religie het zelfbewustzijn en het zelfgevoel van de mens, die zichzelf óf nog niet gevonden heeft óf alweer verloren...De maatschappij produceren de religie, een verkeerd bewustzijn van de wereld, omdat ze een verkeerde wereld zijn... De religie is de zucht van de in benauwenis verkerende creatuur, het gemoed van een harteloze wereld, zoals zij de geest van de geestloze toestanden is. Zij is de opium van het volk."

Marx was ervan overtuigd dat wanneer de arbeidersklasse de macht grijpt, religie langzaam zou verdwijnen. Immers, de grootste zorgen en onzekerheden zouden wegvallen en daardoor is er geen hulp of troost meer nodig van een bovennatuurlijke macht.

Hoe denken jullie hierover? Als al je zorgen en leed zouden verdwijnen, is god dan nog wel noodzakelijk om de pijn te verzachten? Of andersom geredeneerd: als god bestaat, wordt deze niet in bepaalde mate overbodig, als de zogenaamde 'harteloze wereld' niet meer bestaat?

Stel je een wereld voor zonder oorlog, zonder ziekte, zonder marteling, zonder (seksueel) geweld, zonder zonden, zonder armoede, zonder dreigementen. Wat is dan nog de functie van god buiten een verklaring voor het ontstaan eerste leven of het ontstaan van het universum? Zouden er meer of minder gelovigen zijn in zo'n wereld?

Wat U hier voorstelt is nu juist wat Christus ons beloofd heeft. Het is de kern van de hoop en de zekerheid van de Christen; een nieuwe wereld waar iedereen aanvaardt (gelooft) hetgeen God zegt en dus zijn geboden niet overtreedt.

Deze nieuwe wereld is nu juist gekenmerkt door het ontbreken van ongehoorzamen met als logisch gevolg dat er geen leed meer aanwezig is, en de Schepper en Onderhouder van gans het universum hierom geloofd en gedankt wordt.

Ik vind het nogal bizar dat u in uw reactie over "zonde" spreekt ; daar "zonde" opstand tegen God betekent, iemand waarvan u het bestaan niet aanvaardt (naar ik uit vorige reacties meen vast te stellen)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb
RK diaken;

Volgens mij heb je genoeg gestudeerd we kunnen je niet meer bijbenen.

Sorry, ik kan je niet meer bijbenen. :Y

Wat bedoel je?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Van Dale: zon·de (de; v(m); meervoud: zondes, zonden)

1

iedere vrijwillige overtreding van goddelijke of morele wetten: (voor) zijn zonden boeten; het is (eeuwig) zonde (erg) jammer

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat bedoel je?

Zoals ik het zeg, hoog opgeleid of niet, een hoog IQ in ieder geval en dat is niet je eigen verdienste, volgens de Schepping of de evolutie. :)

En zoek hier aub niets negatiefs achter; ik kan het vaak niet bijbenen.

Ik herken de diepere laag onder je schrijven maar ik (en misschien velen met mij?) kunnen er intellectueel net niet bijkomen. En dan is er soms onbegrip, maakt het iets negatiefs in me los, maar boeit het me tegelijkertijd.

Ik lees wel eens zo hier en daar. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Wat bedoel je?

Zoals ik het zeg, hoog opgeleid of niet, een hoog IQ in ieder geval en dat is niet je eigen verdienste, volgens de Schepping of de evolutie. :)

Ik zal het nooit een verdienste noemen. Dat is het simpelweg niet. En als ik heel eerlijk mag zijn, een groot genot is het evenmin. Het heeft voordelen en nadelen. Vooral in communicatie over zaken die voor mij werkelijk van belang zijn kan het enorm hinderlijk zijn, en roept het vaak uitermate vervelende reacties op. Niet om zielig te doen hoor, maar ik word niet zelden nogal treurig van het totale onbegrip en de vrij agressieve uiting daarvan, dat ik op blijk te roepen als ik gewoon mezelf probeer te uiten.

Ik voel me daarin vaak vrij oneerlijk en onchristelijk behandeld, met name door gristenen overigens.

En zoek hier aub niets negatiefs achter; ik kan het vaak niet bijbenen.

Ik herken de diepere laag onder je schrijven maar ik (en misschien velen met mij?) kunnen er intellectueel net niet bijkomen. En dan is er soms onbegrip, maakt het iets negatiefs in me los, maar boeit het me tegelijkertijd.

Ik lees wel eens zo hier en daar. ;)

Ik zoek er niets negatiefs achter. Maar ik zal evenmin ontkennen dat ik achterdochtig wordt van het feit dat ik, als ik mezelf gewoon eerlijk bloot geef, veelal heftige en vijandige reacties krijg. Meer van gristenen dan van welke andere groep ook, overigens.

Dat ik, bijvoorbeeld, op dit forum kom is niet dankzij de meeste users, maar ondanks de meeste users. Ik kom hier eigenlijk alleen nog in de hoop kets terug te vinden van wat hier jaren geleden te vinden was. TBM, Olorin, Iria, Dubito, etc. etc. Mensen die niet bij alles wat ze niet begrijpen beginnen te roepen "jij bent arrogant! Jij vindt mij dom!", die vrij veel gewoon wel (proberen te) begrijpen, en die veel te brengen hebben waar ik weer wat van leer. Of die gewoon leuk zijn.

Maar goed, laat ik daar niet te veel woorden aan vuil maken, want ik kan de reacties al weer verzinnen. (Niet van jou Lobke, jij bent voor mij van een heel andere categorie. Ik zou wensen, echt oprecht, dat jij en ik wat makkelijker zouden communiceren, maar ik knderken dat dat niet goed lukt, en ik verwijt jou dat evenmin als mezelf, ik constateer het alleen met spijt)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat bedoel je?

Zoals ik het zeg, hoog opgeleid of niet, een hoog IQ in ieder geval en dat is niet je eigen verdienste, volgens de Schepping of de evolutie. :)

Ik zal het nooit een verdienste noemen. Dat is het simpelweg niet. En als ik heel eerlijk mag zijn, een groot genot is het evenmin. Het heeft voordelen en nadelen. Vooral in communicatie over zaken die voor mij werkelijk van belang zijn kan het enorm hinderlijk zijn, en roept het vaak uitermate vervelende reacties op. Niet om zielig te doen hoor, maar ik word niet zelden nogal treurig van het totale onbegrip en de vrij agressieve uiting daarvan, dat ik op blijk te roepen als ik gewoon mezelf probeer te uiten.

Ik voel me daarin vaak vrij oneerlijk en onchristelijk behandeld, met name door gristenen overigens.

En zoek hier aub niets negatiefs achter; ik kan het vaak niet bijbenen.

Ik herken de diepere laag onder je schrijven maar ik (en misschien velen met mij?) kunnen er intellectueel net niet bijkomen. En dan is er soms onbegrip, maakt het iets negatiefs in me los, maar boeit het me tegelijkertijd.

Ik lees wel eens zo hier en daar. ;)

Ik zoek er niets negatiefs achter. Maar ik zal evenmin ontkennen dat ik achterdochtig wordt van het feit dat ik, als ik mezelf gewoon eerlijk bloot geef, veelal heftige en vijandige reacties krijg. Meer van gristenen dan van welke andere groep ook, overigens.

Dat ik, bijvoorbeeld, op dit forum kom is niet dankzij de meeste users, maar ondanks de meeste users. Ik kom hier eigenlijk alleen nog in de hoop kets terug te vinden van wat hier jaren geleden te vinden was. TBM, Olorin, Iria, Dubito, etc. etc. Mensen die niet bij alles wat ze niet begrijpen beginnen te roepen "jij bent arrogant! Jij vindt mij dom!", die vrij veel gewoon wel (proberen te) begrijpen, en die veel te brengen hebben waar ik weer wat van leer. Of die gewoon leuk zijn.

Maar goed, laat ik daar niet te veel woorden aan vuil maken, want ik kan de reacties al weer verzinnen. (Niet van jou Lobke, jij bent voor mij van een heel andere categorie. Ik zou wensen, echt oprecht, dat jij en ik wat makkelijker zouden communiceren, maar ik knderken dat dat niet goed lukt, en ik verwijt jou dat evenmin als mezelf, ik constateer het alleen met spijt)

@RKDiaken,

Ik laat je hele bericht staan omdat ik het een belangrijke reactie vind. Ook ik vind het enorm spijtig dat het niet wil vlotten de communicatie tussen ons. En dat heeft niets met verschillende visies te maken, het is waarschijnlijk ook zoals jij schrijft en zoals ik het aanvoelde.

Ik kan er niet bij en toch begrijp ik er iets van. Ik wil geen vijandigheid met niemand hier maar buiten dat, ik voel het ook niet naar jou toe.

Integendeel zelfs, besef dat het geen onwil is van mij en misschien ook van anderen. ( nou ja soms dan sar ik je een beetje met de R-KK :$ ). Ik ga mijn best doen en steek gewoon eens in op mijn niveau dan worden we vast nog vriendjes. :#

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stel je een wereld voor zonder oorlog, zonder ziekte, zonder marteling, zonder (seksueel) geweld, zonder zonden, zonder armoede, zonder dreigementen. Wat is dan nog de functie van god buiten een verklaring voor het ontstaan eerste leven of het ontstaan van het universum? Zouden er meer of minder gelovigen zijn in zo'n wereld?

God heeft niet noodzakelijkerwijs een functie om te zijn. God is. Ongeacht of we in Hem geloven of wat voor een functie wij Hem toeschrijven. Ongeacht het aantal gelovigen.

Ik bekijk het juist vanaf de andere kant: als er geen gelovigen zouden zijn dan zou god ook niet bestaan. En persoonlijke ellende kan een goede reden zijn om een god te creëren. Daarom bestaan er ook zoveel verschillende goden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het zou niet verdwijnen, want er zijn ook een boel mensen uit de 'hogere klasse' religieus al hebben die meestal wel een ander godsbeeld dan de eenvoudige boer of arbeider uit de 19de eeuw.

Religie blijft (voor velen) ook een vorm van zingeving als aan al levensbehoeften op andere terreinen voldaan is.

Ik ben het wel met Marx eens dat wij mensen het zelf gecreëerd hebben.

Maar als een mens zelf kan voorzien in al z'n levensbehoeften, dan vervalt dat deel. Dan blijft de zingeving nog over. Als bijvoorbeeld armoede verdwijnt dan heb je god niet meer nodig om troost te bieden voor de ellende van armoede. Als ziekte verdwijnt heb je god niet meer nodig om de ellende van ziekte te verzachten. Dat maakt het geloof in god wel heel opportunistisch. De noodzakelijkheid van het geloof wordt steeds 'kleiner', naarmate de rol die god biedt vervangen kan worden door een alternatief in het leven zelf. Dit geldt ook voor de zingeving en de voor de mysteries die door de wetenschap meer en meer worden opgelost.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid