Spring naar bijdragen
Henriëtte

Uitverkoren of eigen keuze?

Aanbevolen berichten

Gast Anon_phpbb
[

Nee, maar je kan wel denken dat je gelooft, maar dan doe je het toch niet goed, alsnog de sjaak.

Dat kan ik dus niet goed rijmen met wat je hiervoor zei, dat het niet uitmaakt.

Oh, maar ik geloof van die hele predestinatieleer niks. Maar dat betekent niet dat ik niet probeer het correct weer te geven :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je gelooft in de predestinatieleer wat doe je dan met de teksten waarin geloof als een werkwoord beschreven wordt?

Zoekt en Gij zult vinden, klopt en er zal opengedaan worden enz enz.

Dan zeg je misschien; "ja maar je gaat niet uit jezelf zoeken, God heeft dat bewerkt".

Meestal wordt én én gelooft; alleen totaal de predestinatieleer aanhangen lijkt me een fatalistische en deprimerende manier van geloven.

"Ach zo het toch eens voor ons mogen wezen."

De psychiatrische ziekenhuizen hebben nogal wat mensen binnen die hier zwaar onder gebukt gaan.

Ik kan het niet geloven dat God zo willekeurig zou zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben het met Cyrillisch eens dat geloof je niet kan worden opgedrongen.

De Spaanse conquestadores e.a. hebben het natuurlijk wel gedaan maar mensen kozen voor het christelijke geloof uit lijfbehoud (anders werd hun kop afgehakt).

Of wat dacht je van de reist-christenen zij kozen voor het geloof anders kregen ze niets te eten, wreed eigenlijk.

Voor God kiezen doe je met alles wat je hebt, vooral je innerlijke persoon/je werkelijke ik (in de Bijbel "het hart" genoemd) is erbij betrokken.

Maar God bepaalt of een persoon ook oprecht is en alleen zulke personen neemt Hij aan op basis van Jezus' offer, God kan namelijk het hart zien.

God neemt niemand aan die slechte dingen doet, de Bijbel is duidelijk wat dat is.......

(1 Korinthiërs 6:9-11) . . .Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen, 10 noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven. 11 Toch zijn sommigen van U dat geweest. . . .

(Spreuken 6:16-19) . . .Er zijn zes dingen die Jehovah werkelijk haat; ja, zeven zijn verfoeilijk voor zijn ziel: 17 hovaardige ogen, een leugentong, en handen die onschuldig bloed vergieten, 18 een hart dat schadelijke plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het slechte te snellen, 19 een valse getuige die leugens opdist en een ieder die twisten ontketent onder broeders. . .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben het met Cyrillisch eens dat geloof je niet kan worden opgedrongen.

Dat is een mooi inzicht en nobel streven, maar mijn inziens niet de werkelijkheid. Geloof kan wel degelijk opgedrongen worden en beklijven en dat binnen 1 generatie soms al.

De Spaanse conquestadores e.a. hebben het natuurlijk wel gedaan maar mensen kozen voor het christelijke geloof uit lijfbehoud (anders werd hun kop afgehakt).

Of wat dacht je van de reist-christenen zij kozen voor het geloof anders kregen ze niets te eten, wreed eigenlijk.

Of wat denk je van WTG'ers die kiezen voor het WTG uit sociale druk. Het is absurd dat het vandaag de dag nog plaatsvind.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het heeft niets met inzicht of streven te maken.

Geloof is een persoonlijke zaak, je kiest er zelf voor (als je er oud genoeg voor bent). Maar of je wordt uitverkoren of goedgekeurd is geen zaak van de mens maar van God.

Iedereen moet voor zichzelf onderzoeken of hij de God van de Bijbel aanbidt (de God van Abraham, Isaäk en Jacob) als die dat niet doet zou het best kunnen zijn dat zijn aanbidding door de ware God wordt afgekeurd. Volgens Jezus heb je maar 2 soorten bomen (religies) zieke bomen (die rotte vruchten voortbrengen) en gezonde bomen (die goede vruchten voortbrengen).

(2 Korinthiërs 13:5) . . .Blijft beproeven of GIJ in het geloof zijt, blijft bewijzen dat GIJ goedgekeurd zijt. Of erkent GIJ niet dat Jezus Christus in eendracht met U is? Tenzij GIJ afgekeurd zijt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het heeft niets met inzicht of streven te maken.

Geloof is een persoonlijke zaak, je kiest er zelf voor (als je er oud genoeg voor bent). Maar of je wordt uitverkoren of goedgekeurd is geen zaak van de mens maar van God.

Iedereen moet voor zichzelf onderzoeken of hij de God van de Bijbel aanbidt (de God van Abraham, Isaäk en Jacob) als die dat niet doet zou het best kunnen zijn dat zijn aanbidding door de ware God wordt afgekeurd. Volgens Jezus heb je maar 2 soorten bomen (religies) zieke bomen (die rotte vruchten voortbrengen) en gezonde bomen (die goede vruchten voortbrengen).

(2 Korinthiërs 13:5) . . .Blijft beproeven of GIJ in het geloof zijt, blijft bewijzen dat GIJ goedgekeurd zijt. Of erkent GIJ niet dat Jezus Christus in eendracht met U is? Tenzij GIJ afgekeurd zijt.

Hoe weet ik dat als roep om God, dat ik word beantwoord door de Christelijke god, en niet een andere?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb
Het heeft niets met inzicht of streven te maken.

Geloof is een persoonlijke zaak, je kiest er zelf voor (als je er oud genoeg voor bent). Maar of je wordt uitverkoren of goedgekeurd is geen zaak van de mens maar van God.

Iedereen moet voor zichzelf onderzoeken of hij de God van de Bijbel aanbidt (de God van Abraham, Isaäk en Jacob) als die dat niet doet zou het best kunnen zijn dat zijn aanbidding door de ware God wordt afgekeurd. Volgens Jezus heb je maar 2 soorten bomen (religies) zieke bomen (die rotte vruchten voortbrengen) en gezonde bomen (die goede vruchten voortbrengen).

(2 Korinthiërs 13:5) . . .Blijft beproeven of GIJ in het geloof zijt, blijft bewijzen dat GIJ goedgekeurd zijt. Of erkent GIJ niet dat Jezus Christus in eendracht met U is? Tenzij GIJ afgekeurd zijt.

Hoe weet ik dat als roep om God, dat ik word beantwoord door de Christelijke god, en niet een andere?

je weet niet eens of je beantwoord wordt, of dat het in je hoofd gebeurt :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

RK Diaken kent me inmiddels wel 'goed genoeg' om te weten dat ik zelf ook niet geloof in de (al dan niet dubbele) predestinatieleer, dus ik kan dit vast met een gerust hart aan hem vragen: hoe ga je dan om met alle teksten die wijzen op uitverkiezing?

En hoe ga je om met de paradox: enerzijds de uitverkiezing (inclusief bijbelteksten erbij als argumentatie) en anderzijds vrije wil (inclusief bijbelteksten als argumentatie en het schitterende 'god wil geen robots-argument')?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb
:) die vraag kan ik wel hebben ja. Alleen, ik ga er hier niet op in. Elders met alle plezier, stuur maar een PB als je dat wil.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hitchens,

Dat is een goede vraag hoor. De meeste mensen vragen zich dat niet meer af, geloven zelfs niet meer in het bestaan van een Schepper. De Bijbel spreekt in feite maar over 2 Goden of eigenlijk 3 (machtige personen die het voor het zeggen hebben op dit moment)………

De ware God JHWH, zijn zoon Jezus en Satan de Duivel.

JHWH is de Universele Schepper, onze Vader in de Hemel.

Psalm 83:18 Opdat men weet dat gij, wiens naam JHWH is, Gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde.

Jezus is zijn zoon de eerstgeboren van heel de schepping. Hij regeert nu over ware christenen op aarde en is bezig met het bijeen vergaderen van zijn uitverkorenen.

En dan heb je nog een 3de God, ja, Satan de Duivel. Vele mensen zien hem niet als god(=machtige) maar dat is hij toch echt wel.

De Bijbel noemt hem de “heerser van de wereldâ€. Jezus zei over hem…….

(Johannes 14:30) . . .Ik zal niet veel meer met U spreken, want de heerser van de wereld is op komst. En hij heeft geen vat op mij,

Mensen die de ware God roepen uit oprechtheid, Hij zal zich door hen laten vinden en Hij komt met hen in contact d.b.v. Jezus.

groet,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoezo is het niet je eigen keus wat je gelooft? Mijn ouders hebben me kennis laten maken met God. Das leuk en aardig, maar dan heb ik nog niet de keus gemaakt om in Hem te geloven of niet. Geloven dat Hij bestaat, maar niet in Hem geloven kom ik ook tegen in deze discussie. Ook dat lijkt me een keuze: Ik geloof ook dat bijvoorbeeld mijn auto bestaat, maar ik geloof niet in mijn auto(leg mijn ziel en zaligheid er niet in). Als ik dat wel zou doen,zou ik bedrogen uitkomen denk ik zo...

Als God bepaalde mensen uitverkoren zou hebben om te redden, en de rest van de mensen niet, waarom zou Jezus zijn discipelen dan uitgezonden hebben naar diverse steden, en ze duidelijk aangeven: 'De plaatsen waar men je niet aanneemt, verlaat ze, en schud het stuk van je sandalen'? Als het voor die mensen een keus was of ze het evangelie aannamen of niet, waarom zou dat voor ons dan niet zo zijn? Verder, als God deze gedachte erop na zou houden, laten we dan allemaal Jehovah's getuigen worden. Dan weten we zeker dat we behouden worden(zonder een sneer uit te delen naar de JG)...

Of ben ik nou te kort door de bocht, en zo ja, waarom?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je ouders kunnen je kennis laten maken met je auto, vervolgens kun je in je auto rijden, hem wassen, etc.

Je ouders kunnen je kennis laten maken met God, maar hoe? Bij een auto is het een stuk makkelijker dan God om de stap naar 'geloven dat het bestaat' te maken. Bij God moet je min of meer aannemen (gaat meestal automatisch) dat Hij bestaat, je kunt God immers niet wassen of op Hem rijden (denk ik :+), etc.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Paul,

Geloof is een persoonlijke zaak en het komt erop neer dat de gelovige een persoonlijke band met God heeft, de hemelse Vader.

Dus het geloof van je ouders is niet het geloof van jou dat moet je zelf opbouwen.

Je hangt misschien wel de zelfde religie aan maar ook daarin heb je een eigen keus.

Ik ben als baby gedoopt als NH, daar heb ik dus zelf geen keuze in gehad.

[knip]

Om door de ware God goedgekeurd te worden (uitverkoren) moet men de Bijbelse Waarheid kennen en die in het leven toepassen, hoe..........

(Johannes 14:6) . . .Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ben je als je de Heer hebt gevonden door Hem uitverkoren of is het je eigen keuze geweest om tot (het 'juiste') geloof te komen? Of een beetje van allebei?

Eclammers, dank je voor je reactie. Als ik die zo lees, en de beginpost erbij haal, haal ik uit je verhaal dat voordat het eerste wat daar aangegeven staat gebeurd, het tweede geschied zou moeten zijn. Heb ik dat zo helder voor me?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja Paul,

God is op zoek naar mensen die Hem werkelijk willen leren kennen. Hij zal zich door zulke mensen laten vinden en Hij onderwijst hen "de Waarheid".

Zo iemand kan, als hij/zij volgens de Bijbelse waarheid leeft (dus met God wandelt, in het weldadige juk van Christus) als zoon of dochter worden aangenomen.

(2 Korinthiërs 6:17, 18) . . .ik wil U aannemen.’â€â€ƒ18 „’En ik zal U tot een vader zijn en GIJ zult mij tot zonen en dochters zijn’, zegt Jehovah, de Almachtige.â€

(Mattheüs 11:29, 30) . . .Neemt mijn juk op U en leert van mij, want ik ben zachtaardig en ootmoedig van hart, en GIJ zult verkwikking vinden voor UW ziel. 30 Want mijn juk is weldadig en mijn vracht is licht.â€

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Reactie op Hitchens » 09 apr 2013 18:06.

Hitchens,

De ware God luistert naar mensen die werkelijk oprecht naar Hem zoeken, mensen die "kermen en zuchten" in deze wereld die door Satan wordt geregeerd (dat zijn mensen die het erg vinden wat er allemaal in de wereld gebeurd). Mensen moeten ook een juiste gezindheid hebben en zij moeten zachtmoedig zijn en een groot gevoel voor rechtvaardigheid.

(Romeinen 10:11-13) . . .Want de Schrift zegt: „Niemand die zijn geloof op hem grondt, zal worden teleurgesteld.â€â€ƒ12 Want er is geen onderscheid tussen jood en Griek, want over allen is een en dezelfde Heer, die rijk is jegens allen die hem aanroepen. 13 Want „een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered wordenâ€. . .

(Handelingen 13:48) . . .Toen zij die uit de natiën waren dit hoorden, gingen zij zich verheugen en verheerlijkten het woord van Jehovah, en allen die de juiste gezindheid voor het eeuwige leven bezaten, werden gelovigen. 

(Zefanja 2:3)

zoekt Jehovah, al GIJ zachtmoedigen der aarde, die ZíȷÌn rechterlijke beslissing hebt volbracht. Zoekt rechtvaardigheid, zoekt zachtmoedigheid. Wellicht zult GIJ verborgen worden op de dag van Jehovah’s toorn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

zeer goede vraag, de titeltopic.

ik leerde Jezus kennen net als jou waarschijnlijk op jonge leeftijd. kan me alleen niet meer voor de geest halen dat m'n oma me gedoopt heeft in kanaal of rivier.

als christus er niet was geweest en heeft rondgewandeld op deze aarde besta ik niet.

ik draag mijn eigen naam wel zeker en het leven is niet simpel voor mij wel heb ik het lief voor alles wat het waard is.

een vraag die moeilijk te beantwoorden is voor mij. is of ik zelf uit eigen kracht de vloeiing van lava op de zon met mijn eigenste ogen zag. dat waren toch mijn ogen. en ik die keek. een ster ging er aan vooraf. dan bedoel ik een echte ster.

ik ben achter Jezus aangerend en wist mijzelf te zeggen 'niets' verder nodig te hebben. mijn hart 300% voor hem. miss nog wat procenten voor mozes en (de) farao.

nu ga ik weer naar mijn kamer.

en ga weer schrijven. een a6je maken heb ik zo vaak gedaan 5 keer per dag met een berg ezelsbruggetjes (alfabet,cijfers) en de 9 neemt bij mij alle toen geboden in beslag.

wat zaq mozes dan als je twijfelt, of ik??

mijn ogen en weet in deze wetenschap, de natuur te kennen.

en hij die zonder zonde is wierp de eerste steen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

al heb ik mij daar zo een tien jaar geleden al helemaal krom over gelegen achter slot en grendel................. alsof de laars van italie hem afkaatste en ik hem weg nam als het ware in lucide toestand mede... een decennia verder nu..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid