Spring naar bijdragen
Dreojs

Discussie doodstraf

Aanbevolen berichten

Ey mensen,

Ik heb met iemand in mijn klas een discussie over de doodstraf, hij vindt het dat iemand het verdient om dood te gaan. Hij neemt als voorbeeld Anders Breiviek (misschien verkeerd gespeld). Mijn mening is dat dit niet zo is omdat wij niet kunnen oordelen omdat wij zelf ook slechte dingen doen en ons dan verheven boven anderen.(als dit niet klopt verbeter mij dan)

Hoe kan ik dit uitleggen? Help!

Mvg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En welke regering wordt hier bedoelt?

1 Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3 Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. 6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarschijnlijk. Wat kun je niet begrijpen?

Elk menselijk gezag heeft een 'mandaat' (bevoegdheid om te regeren) van boven, wil Paulus zeggen. Hij roept de christenen op niet anarchisten te worden maar het gezag van de overheid te erkennen. Het past bij het 'wel in de wereld, maar niet van de wereld': je kon je niet zo maar afsluiten van de maatschappij, maar ook niet meegaan in alles. Christenen konden juist een goede naam krijgen door dienstbaar te zijn aan de overheid.

Natuurlijk is het de vraag hoe ver dat gaat. Calvijn stelde bijvoorbeeld dat het volk het recht heeft in opstand te komen tegen een tiran. En zo zijn er in de geschiedenis nog wel meer denkers geweest die uitspraken hebben gedaan over de verhouding tussen de gelovige, de kerk en de staat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ARGUMENTEN TEGEN DE DOODSTRAF:

Preventie (voorkomen van herhaling).

1. De doodstraf schrikt niet af (zoals vaak gedacht).

Daders handelen lang niet altijd rationeel. Als je nadenkt, wil je toch ook niet levenslang vastzitten? Toch gebeuren er nog steeds misdrijven waar mensen 30 jaar straf voor krijgen. Zie ook punt 17.

2. Er zijn goede / zwaardere alternatieven om herhaling te voorkomen.

Als je iemand enkel de doodstraf geeft om herhaling te voorkomen, kun je ook kiezen voor levenslange opsluiting. Hiervoor heb je niet de doodstraf nodig.

Genoegdoening.

3. Slachtoffers denken dat dit genoegdoening geeft maar dit zal lang niet altijd het geval zijn.

Veel slachtoffers vinden op de lange termijn zich toch ongemakkelijk bij het idee dat de dader de doodstraf heeft gekregen. Hoe vreemd ook maar een excuus, een uitleg of begrip vinden ze belangrijker.

4. Als een straf toch zo zwaar mogelijk moet zijn dan zijn er betere alternatieven.

Als een slachtoffer - ondanks punt drie - toch zo hard mogelijk een dader wil straffen dan is de doodstraf misschien niet de beste oplossing. Iemand jarenlang opsluiten, met zo min mogelijk faciliteiten (enkel op water en brood, zonder mensen te mogen ontmoeten, zonder buitenlucht) is minstens zo erg. Of andere lijfstraffen?

5. Het is als genoegdoening nutteloos. Bij moord brengt de doodstraf het leven van het slachtoffer niet terug.

Dit spreekt voor zich. Iedere genoegdoening - bij moord - zal tekortschieten. Want het enige wat iemand wil, wat echt genoegdoening zou geven - de geliefde die is vermoord weer terugkrijgen - is onmogelijk.

Financieel.

6. De doodstraf is duurder dan iemand levenslang vast laten zitten.

Het is een illusie om te denken dat het invoeren van de doodstraf goedkoper is voor de maatschappij. De praktijk in Amerika laat zien dat juist de doodstraf een duurdere oplossing is. De procedures worden langer, de procedures vragen om meer onderzoeken, meer experts, extra zittingen et cetera. Dit betekent meer rechters, meer advocaten, meer griffiers, e.d. Om zorgvuldigheid te garanderen duren doodstraf-procedures gemiddeld zo 10 tot 20 jaar.

7. Geen doodstraf is beter voor het imago van Nederland en (hierdoor) voor onze economische situatie.

Landen waar de doodstraf is ingevoerd, worden in het buitenland toch met scheve ogen aangekeken. Sommige mensen schrikt het zelfs af om als toerist te bezoeken. Zeker als de doodstraf met andere lijfstraffen wordt ingevoerd.

Samenleving

8. Een fatsoenlijk land doet niet aan oog om oog, tand om tand.

Als je een dader op dezelfde manier aanpakt als wat hij mogelijk heeft gedaan - stel het is een moordenaar - dan verlaag je je eigenlijk naar zijn of haar niveau. Dit moet je niet willen. Je wilt aantonen dat het doden van iemand verkeerd is door de persoon zelf te doden? Dat lijkt tegenstrijdig.

9. De meerderheid - en we zijn nu eenmaal een democratie - is tot nu toe altijd tegen geweest.

Als je het wilt, moet dit een democratische keuze zijn. Menig onderzoek heeft echter aangetoond dat de meerderheid van de mensen in Nederland geen doodstraf wenst. Zeker nu de grondwet (artikel 114) moet worden aangepast. Zie ook 24. (extra toelichting op de NRC-site)

Inhumaan

10. Het is niet menselijk.

Het opleggen van de doodstraf ontneemt de dader de mogelijkheid om zijn foute gedrag te herstellen en het ontneemt de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Dit is niet menswaardig.

Uitvoering

11. Waar trek je de grens?

Iedere grens die je trekt is arbitrair. Doe je het enkel bij een meervoudige moord, of ook bij een politieke moord, bij één moord, bij kindermishandeling, bij zware mishandeling, bij mishandeling, bij dood door schuld (met alcohol achter het stuur), bij drugs geven aan kinderen, bij ... Omdat een grens trekken niet te doen is, moet je er ook niet aan beginnen. Zie ook 25.

12. Het openbaar ministerie en de rechters kunnen er naast zitten.

In het verleden hebben we verschillende justitiële dwalingen gezien. Mensen werden beschuldigd en bestraft voor de meest vreselijke misdrijven (bijvoorbeeld Lucia de B.) maar bleken achteraf toch onschuldig. Als je een doodstraf hebt opgelegd, kun je dit niet meer herstellen. Zie ook punt 18.

13. Ons rechtssysteem zou invoering van de doodstraf niet aankunnen.

Ons rechtssysteem staat op dit moment onder zware druk. Mensen stappen eerder en vaker naar de rechter. Doodstraf-zaken zijn vervolgens altijd complexe, lang durende rechtszaken teneinde te komen tot een zorgvuldige, weloverwogen oordeel. De rechterlijke organisatie is hier echter niet op ingericht. We willen hier ook geen extra geld aan besteden; helemaal niet in crisistijden.

14. Artsen zullen mogelijk niet mee willen werken.

De praktijk leert dat het uitvoeren van de doodstraf allerlei problemen met zich mee kan brengen. Dat een injectie bijvoorbeeld niet juist gezet wordt of te licht is. Bij de uitvoering zullen artsen betrokken zijn. Het geven van de doodstraf botst echter met de eed van eed van Hippocrates of de persoonlijke moraal van artsen.

15. Rechters en officieren van justitie zijn soms minder objectief dan gedacht.

Binnen het strafrecht wordt gestreefd naar objectiviteit maar het blijft mensenwerk. Allerlei problemen doen zich dan voor. Om bijvoorbeeld niet beschuldigd te worden van racisme zie je dat in Amerika relatief vaker blanke mensen de doodstraf krijgen (en minder vaak gratie krijgen). Dit is niet rechtvaardig (zie ook verderop).

16. Het kan uitlopen tot een volks-festiviteit.

In de 18e eeuw - en eerder - werden mensen zelfs publiekelijk opgehangen. In begin werd dit gedaan om een statement te maken. Om mensen af te schrikken. In de praktijk leidde dit zelfs tot een festiviteit. Mensen kwamen samen, zorgen voor oproer, vroegen om meer, et cetera. Dit leidde weer tot groepsdruk bij de uitvoerders. Zie ook punt 17.

Rechtvaardigheid

17. Sommige mensen doen de ergste dingen zonder dat ze het echt zouden willen.

Sommige mensen worden makkelijker beïnvloed dan andere mensen. Ook in het doen van zaken met de vreselijkste uitkomsten. Onderzoeken uit de sociale psychologie - bijvoorbeeld het Milgram-experiment en het Standford-prison experiment - hebben laten zien dat gewone, vriendelijke mensen bewust mensen kunnen martelen. Het is niet rechtvaardig om iemand hiervoor te bestraffen met de dood.

• Experiment van Milgram, Wikipedia

• Standford-gevangenisexperiment, Wikipedia

18. Het rondkrijgen van een zaak zal alleen maar lastiger worden.

Voor een rechtbank de doodstraf gaat opleggen zal het 100% zekerheid willen hebben. Natuurlijk geldt dit eigenlijk ook voor hoge gevangenisstraffen maar toch valt te voorzien dat rechters nog kritischer zullen zijn. Want niemand wil een onschuldige ter dood veroordelen. Het negatieve gevolg hiervan kan zijn dat misdadigers hierdoor eerder hun straf zullen ontlopen.

19. Het rondkrijgen van een zaak zal alleen maar lastiger worden - reden II.

In Amerika zie je dat juist topadvocaten gratis of pro-deo hun diensten ter beschikking stellen aan verdachten die de doodstraf kunnen krijgen. De kans dat een zaak hierdoor ineens door bijvoorbeeld relatief onbelangrijke procedurele tekortkomingen stukloopt, wordt groter.

20. Sommige daders zijn geestelijk ziek. Hun hiervoor bestraffen met de doodstraf is niet rechtvaardig.

Sommige daders hebben een psychische (persoonlijkheids) stoornis. Deze mensen verdienen zorg niet de doodstraf.

21. Het is onrechtvaardig voor de nabestaanden van de dader

Familie en vrienden van de dader - die in zekere zin onschuldig zijn aan het handelen van de dader - gaan door een hel en worden indirect gestraft voor het foute gedrag van hun geliefde. Ze moeten afscheid nemen van iemand om wie ze geven (hoe slecht het gedrag ook). De hel begint al met de langlopende procedures (waar een doodstraf boven hangt). Dit kun je deze mensen niet aandoen. Het is niet rechtvaardig.

Overig

22. Het zal leiden tot sympathie voor de dader.

Het is vreemd maar sommige mensen zullen juist sympathie krijgen voor iemand die de doodstraf heeft gekregen. Denk aan de Amerikanen die penvrienden worden met misdadigers die on deathrow zitten. Dit - een soort heldenstatus - moeten we zoveel mogelijk voorkomen.

• Humanwrites.org (voorbeeldsite)

23. Internationaal recht staat de doodstraf in de weg.

Ook al zouden we dit in Nederland willen, dan is dit Europees en Internationaal-rechtelijk erg lastig om in te voeren. Diverse verdragen staan dit in de weg. Het opzeggen van deze verdragen heeft diverse andere consequenties.

24. Het gaat tegen veel geloven / levensbeschouwingen in.

Diverse levensbeschouwingen schrijven voor dat je de ander niet mag doden. Veel mensen zullen tegen de doodstraf zijn omdat dit botst met hun geloof dan wel hun ideeën over wat een goed leven is (bijvoorbeeld vanuit de humanistische traditie).

25. Het is de deur openzetten voor meer en erger.

Als laatste reden moet je misschien wel zeggen dat het toestaan van de doodstraf kan leiden tot andere lijfstraffen. Straks krijgen we nog stokslagen. Je moet op geen enkele manier een straf invoeren die het schaden van mensen in zich heeft. Dit om erger te voorkomen. Ook omdat je niet weet welke regeringen op de huidige nog zullen volgen.

bron: http://www.kritischehouding.nl/2012/05/ ... af_11.html

Zo de discussie kan beginnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja, weet ik, al gezegt etc. maar hij vindt dat iemand het verdient, en dat lukt niet met die argumenten. Want hij vindt gewoon dat het zo is

[20] Kai : miss komt dat ook van mn afkomst

[20] Kai : ik vindt gwn

[20] Kai : dat iemand het verdient om dood te gaan

[20] Sjoerd: ja, ik vindt ook dat ik 10 mil moet krijgen

[20] Kai : als hij erge dingen doet

[20] Kai : zoals die gast in boston bijv

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Iemand kan spijt hebben van zijn daden en volledig tot inkeer komen. Neem nou iemand als Nelson Mandela, die (meen ik gelezen te hebben) eerst de leiding had over een organisatie die aanslagen pleegde. Mandela is verantwoordelijk voor dodelijke slachtoffers. Hij werd echter niet tot de dood veroordeeld en nu heeft ie een heldenstatus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dreojs,

Sms hem effe terug wat Quest schrijft. ;)

Ik ben tegen de doodstraf om de redenen die Quest noemt.

Maar nog een reden; er zijn al heel wat zaken geweest waarbij mensen onschuldig vastzitten; de moordzaak in Putten, de verpleegster die verdacht werd van het doden van patienten.

Ze bleken niet schuldig te zijn, wat als ze de doodstraf gekregen hadden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Theorie is dat de doodstraf een goede straf kan zijn. Praktijk is dat er teveel rechterlijke dwalingen zijn om de doodstraf op te leggen. En dan is het Nederlandse strafrecht systeem nog niet eens heel slecht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zo nu en dan komen er wel eens zaken langs waarvan ik denk, ja, die zouden van mij de doodstraf mogen krijgen. Dit artikel kwam ik net tegen, en voor mijn gevoel zouden zulke mensen echt dood mogen gaan. Het punt is alleen dat ik mensen niet vertrouw om die beslissing te nemen. Ik zou mijzelf daar ook niet mee vertrouwen..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ey mensen,

Ik heb met iemand in mijn klas een discussie over de doodstraf, hij vindt het dat iemand het verdient om dood te gaan. Hij neemt als voorbeeld Anders Breiviek (misschien verkeerd gespeld). Mijn mening is dat dit niet zo is omdat wij niet kunnen oordelen omdat wij zelf ook slechte dingen doen en ons dan verheven boven anderen.(als dit niet klopt verbeter mij dan)

Hoe kan ik dit uitleggen? Help!

Mvg

Alhoewel deze topic onder "levensbeschouwing" gerangschikt is wil ik toch ook het Bijbels principe in verband met de doodstraf even vermelden.

De Doodstraf is duidelijk een Bijbels (door God goedgekeurd) gegeven

Het basisprincipe is namelijk dat met de maat dat je meet zal gemeten worden of ook uitgedrukt als "oog om oog tand om tand"

Meestal was het niet het individu dat zowel het verdict uitsprak of de uitvoering ervan volbracht maar was het een "vertegenwoordiger" van het volk.

Alhoewel er voorbeelden te vinden zijn zowel in het OT als het NT dat ook een individu de doodstraf uitspreekt.

Het is niet omdat wij zelf ook slechte dingen doen dat wij niet de verantwoordelijkheid van God bekomen hebben om te oordelen.

Maar de Bijbel legt er wel de nadruk op dat wij met een rechtvaardig oordeel moeten oordelen.

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel

(Joh 7:24)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Sowieso vind ik dat de doodstraf aan enkele eisen zou moeten voldoen:

- Executie moet volstrekt (desnoods onder narcose) pijnloos worden uitgevoerd

- Executie mag niet dienen alszijnde straf of uit wraak. De straf zou het ontnemen van vrijheid moeten zijn. Dus eerst 20 jaar opsluiten voor de executie plaats vindt.

- De daad van de veroordeelde moet dusdanig gruwelijk zijn dat levenslange gevangenis straf niet in verhouding staat met de daad die hij gepleegd heeft.

- Executie moet alleen dienen om een betere leefomstandigheid te creëren

Kans op herhaling vind ik (op zichzelfstaand) geen argument voor de doodstraf. Levenslang voldoet dan prima.

In theorie ben ik voor de doodstraf. In de praktijk, vanwege omkopingen, menselijk falen, mazen, etc, ben ik er op tegen. Iemand per ongeluk ter dood veroordelen is onomkeerbaar en vooral niet uit te leggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben geen tegenstander van de doodstraf. Maar ik vind dat je de doodstraf niet zomaar mag uitvoeren. Alleen bij extreme gevallen dus, denk aan serie en massamoordenaars.

Totdat er 1 ten onrechte wordt veroordeeld. En DAT is meermalen gebeurt. Ze wisten ZEKER dat hij de dader was. Echter, Wetenschappelijk DNA onderzoek later wees uit...

Tegen dus!

Hoe kun je mensen vertellen dat het doden van anderen fout is door mensen als straf te doden? Mijn eerste argument is overigens mijn belangrijkste.

Maar goed, ik heb al begrepen dat God zelf ook niet vies is van executies. Dus als je daar je mening op baseert...be my guest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid