Spring naar bijdragen
The Black Mathematician

De komst van de verlosser

Aanbevolen berichten

Het volgende vind ik enigszins opmerkelijk:

Een aantal religies, en dat zijn niet de minste, kent een verlosser, die wel eens eventjes korte metten zal maken met het Kwaad.

De islamieten wachten op de Mahdi,

De hindoes wachten op Kalkin, de laatste incarnatie van Vishnoe

De Azteken wachtten op Quetzalcotl

De Joden wachten op de Messias

Het christendom is in een bepaald opzicht uniek, de meeste christenen lijken namelijk te geloven dat de verlosser al op aarde is gekomen. Echter, wat doet deze verlosser? Hij gaat weer weg, en zegt dat we moeten wachten tot hij terugkomt, en dan voor altijd. Effectief wacht de christen dus nog steeds op de verlosser.

Wat te denken? Zit het gewoon in de mens ingebakken om altijd te hopen op verlossing, ook al is dat vergeefs? Of zijn al die verlossers slechts afspiegelingen van Jezus in andere culturen? Bewijst hun "bestaan" binnen die culturen iets van het bestaan van Jezus, komt er echt een verlosser? Of duiden al die verschillende verlossers er juist op dat het gewoon een wensdroom van de mensheid is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat de wederkomst een van de grootste misverstanden binnen het christendom is, want Jezus plaatst dit evenement onmiskenbaar binnen de levens van zijn discipelen.

'Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is........Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Mat 10,23+16,28)

Volgens de Hebreeën schrijver werd de Messias 'eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door de offerande van Zichzelf.'(Heb 9,26)

De traditionele christelijke opvatting leert dat Jezus nog een aantal profetieën te vervullen heeft bij zijn tweede komst, terwijl Jezus zelf leerde dat alle profeten in de eerste eeuw vervuld zijn (Luk 21,22) het lijkt bijna welles nietes tussen de grote Stichter en zijn volgelingen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het volgende vind ik enigszins opmerkelijk:

Een aantal religies, en dat zijn niet de minste, kent een verlosser, die wel eens eventjes korte metten zal maken met het Kwaad.

De islamieten wachten op de Mahdi,

De hindoes wachten op Kalkin, de laatste incarnatie van Vishnoe

De Azteken wachtten op Quetzalcotl

De Joden wachten op de Messias

Het christendom is in een bepaald opzicht uniek, de meeste christenen lijken namelijk te geloven dat de verlosser al op aarde is gekomen. Echter, wat doet deze verlosser? Hij gaat weer weg, en zegt dat we moeten wachten tot hij terugkomt, en dan voor altijd. Effectief wacht de christen dus nog steeds op de verlosser.

Wat te denken? Zit het gewoon in de mens ingebakken om altijd te hopen op verlossing, ook al is dat vergeefs? Of zijn al die verlossers slechts afspiegelingen van Jezus in andere culturen? Bewijst hun "bestaan" binnen die culturen iets van het bestaan van Jezus, komt er echt een verlosser? Of duiden al die verschillende verlossers er juist op dat het gewoon een wensdroom van de mensheid is?

Er zijn christenen die geloven dat er eerst een antichrist (mens) komt en dat daarna Jezus pas weer terugkomt. Die zal een wereldreligie hebben waar alle godsdiensten zich in thuis voelen, omdat ze allemaal een verlosser verwachten en dan denken dat hij dat is, omdat hij een 'van alles wat'-religie zal hebben.

Overeenkomsten tussen de Mahdi en de Antichrist:

http://www.answering-islam.org/Authors/ ... christ.htm

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Black Mathematician,

Het christendom is in een bepaald opzicht uniek, de meeste christenen lijken namelijk te geloven dat de verlosser al op aarde is gekomen. Echter, wat doet deze verlosser? Hij gaat weer weg, en zegt dat we moeten wachten tot hij terugkomt, en dan voor altijd. Effectief wacht de christen dus nog steeds op de verlosser.

Vrijwel het enige dat de Tenach over de Davidische messias zegt, is dat tijdens zijn leven de oorlogen definitief zullen eindigen, dat men de oorlog niet meer zal leren, dat hij betrokken zal zijn bij de instelling van Levitische priesters en de herinvoering van dieroffers, dat de joden zullen zijn teruggekeerd naar Israel en hij de volken zal berechten en de mensheid uit de doden zal opstaan, etc... Staat gewoon letterlijk en duidelijk in de Tenach.

Deze Bijbelse functie blijft vacant en het wachten is op de kandidaat.

Wat te denken? Zit het gewoon in de mens ingebakken om altijd te hopen op verlossing, ook al is dat vergeefs? Of zijn al die verlossers slechts afspiegelingen van Jezus in andere culturen? Bewijst hun "bestaan" binnen die culturen iets van het bestaan van Jezus, komt er echt een verlosser? Of duiden al die verschillende verlossers er juist op dat het gewoon een wensdroom van de mensheid is?

Ik neig ernaar te veronderstelen dat het verlangen naar zingeving en het streven naar uiteindelijke verlossing uit de beperkingen die we ervaren, inherent menselijk is. Naar mijn mening schuilt achter wetenschap en politiek een vergeijkbaar menselijk verlangen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het volgende vind ik enigszins opmerkelijk:

Een aantal religies, en dat zijn niet de minste, kent een verlosser, die wel eens eventjes korte metten zal maken met het Kwaad.

De islamieten wachten op de Mahdi,

De hindoes wachten op Kalkin, de laatste incarnatie van Vishnoe

De Azteken wachtten op Quetzalcotl

De Joden wachten op de Messias

Het christendom is in een bepaald opzicht uniek, de meeste christenen lijken namelijk te geloven dat de verlosser al op aarde is gekomen. Echter, wat doet deze verlosser? Hij gaat weer weg, en zegt dat we moeten wachten tot hij terugkomt, en dan voor altijd. Effectief wacht de christen dus nog steeds op de verlosser.

Wat te denken? Zit het gewoon in de mens ingebakken om altijd te hopen op verlossing, ook al is dat vergeefs? Of zijn al die verlossers slechts afspiegelingen van Jezus in andere culturen? Bewijst hun "bestaan" binnen die culturen iets van het bestaan van Jezus, komt er echt een verlosser? Of duiden al die verschillende verlossers er juist op dat het gewoon een wensdroom van de mensheid is?

Wil je werkelijk wil weten wat Christus als verlosser der mensheid deed, doet en zal doen om deze verlossing uiteindelijk te voleindigen dan raad ik u aan om eens op de site http://www.bijbelgetrouwechristenen.be te gaan en daar het onderwerp "het heiligdom" te openen .

Daar wordt omstandig (wat hier niet kan) een Bijbels antwoord op de door u gestelde vragen gegeven.

Hopelijk neemt u dan ook de moeite om dit eens te doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
warningM.pngAdmod note:
Topic ontdaan van off-topic berichten en argumentatie per link. Een discussie valt en staat met argumenten, maak daar dan ook gebruik van en verwijs niet alleen naar een andere site.

6 - Eigen argumenten. Discussie valt of staat met argumenten. Het alleen plaatsen van een link of een zin die verwijst naar een andere site of forum helpt daar niet in. Indien dit toch gebeurt zal de link worden verwijderd. Links zijn bedoeld om je argumentatie te ondersteunen, maar niet om als argument te dienen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vrijwel het enige dat de Tenach over de Davidische messias zegt, is dat tijdens zijn leven de oorlogen definitief zullen eindigen, dat men de oorlog niet meer zal leren, dat hij betrokken zal zijn bij de instelling van Levitische priesters en de herinvoering van dieroffers, dat de joden zullen zijn teruggekeerd naar Israel en hij de volken zal berechten en de mensheid uit de doden zal opstaan, etc... Staat gewoon letterlijk en duidelijk in de Tenach.

Deze Bijbelse functie blijft vacant en het wachten is op de kandidaat.

Ik zag dat ze dat concluderen op grond van die tekst: Eerst moet Silo komen.

Benieuwd wat ze dan doen met het stuk ervoor:

De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, want de scepter is allang van Juda geweken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
warningM.pngAdmod note:
Offtopic antichristelijke propaganda verwijderd. Dit is al de derde ingreep in korte tijd in dit topic. We geven het nog één kans.

- Houd het ontopic: verschillen en overeenkomsten in Messias-verwachtingen.
- Je mag namens je eigen religie of stroming spreken maar niet andere stromingen aanvallen.
- Houd je aan de FAQ.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat te denken? Zit het gewoon in de mens ingebakken om altijd te hopen op verlossing, ook al is dat vergeefs? Of zijn al die verlossers slechts afspiegelingen van Jezus in andere culturen? Bewijst hun "bestaan" binnen die culturen iets van het bestaan van Jezus, komt er echt een verlosser? Of duiden al die verschillende verlossers er juist op dat het gewoon een wensdroom van de mensheid is?

Hoewel ik de verwachtingen van andere religies niet zo ken, denk ik inderdaad dat het vooral iets menselijks is. Het heeft ook te maken met een eindtijdverwachting: op een bepaald moment zal de wereld niet meer zo zijn zoals die nu is. Hij vergaat, of er komt een nieuwe en betere wereld. Dat daarbij komt dat een belangrijk persoon uit de religie of een god terugkeert past dan in het plaatje. Zeker als je uitgaat van een 'eindadrekening': bijvoorbeeld in het hindoeïsme waarin Vishnoe zijn vijanden zal verslaan.

Ik denk niet dat zo'n verwachting een verwijzing is naar het christendom. Het idee van verlossing van het kwaad lijkt me tamelijk universeel. Een ideaal van de zwakke massa, zou Nietzsche wellicht zeggen, die het heil niet hier en nu kan bereiken en daarom hoopt op de toekomst.

In het Christendom draait het om de openbaring:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Op die basis verwachten we Jezus terug. Er valt nog wel meer over te zeggen, maar dat voert nu wat ver.

Weet je trouwens waar de term verlosser vandaan komt? Wellicht dat dat ook wat helderheid geeft. In het oude Israël kon het gebeuren dat de mannelijke kant van een familie uitsterft. Dan kon het meest nabije mannelijke familielid er bij gehaald worden om de rol van de man van de familie over te nemen, en zo diens naam bewaard houden en de familie te onderhouden. Dan was hij de 'losser', iemand die zorgt voor de oplossing. Een mooi voorbeeld hiervan zie je in het boek Ruth. Een losser of verlosser is dus iemand die zich opoffert voor een ander om er voor te zorgen dat die ander kan (voort-)leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

(Ik zie dat m'n post is verwijderd. Hoewel ik niet weet waarin ik de FAQ of bovenstaande regels heb overtreden, zal ik m'n post in andere bewoordingen weergeven).

De Tenach spreekt letterlijk van profetiëen uit achariet hajjamiem (de eindtijd) die nog in vervulling moeten gaan (eenvoudigweg omdat ze letterlijk in de Tenach staan en nog niet uit zijn gekomen).

De functie is nog steeds vacant en het wachten is op een kandidaat die ze vervult. (Dat is zeker niet als aanval op het Christendom bedoeld. Deze kandidaat kan natuurlijk ook Jezus zijn). Naar mijn mening wacht de Christen nog steeds op de verlosser. Niet alleen vanwege onvervulde profetiëen, maar eveneens vanwege Nieuw Testamentische teksten die hinten op de wederkomst van Jezus.

En wat betreft mijn mening over de kernvraag uit de laatste alinea: ik neig ernaar te veronderstellen dat universele hoop op verlossing een menselijke reaktie is op de wrijving met de beklemmende beperkingen die de realiteit ons oplegt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Juist Chaim, de 2de komst (perousia: wederkomst) van Christus is waar een christen op wacht. Echter, hij heeft zijn zondeoffer al gebracht, dus de mensheid in algemene zin kan worden gered, mensen moeten natuurlijk nog wel kiezen. Ja, mensen moeten gered willen worden.

Jezus' komst brengt eerst grote geestelijke zegeningen voor zijn schapen (ware christenen) maar er is natuurlijk ook een keerzijde....hij zal dan de schapen van de bokken scheiden, voor de laatste geen goede afloop.

Wat hij verder aan het wereldbeeld gaat veranderen staat in Daniël 2:44....

(Daniël 2:44) . . .En in de dagen van die koningen (onze eindtijd) zal de God des hemels een koninkrijk (onder Jezus'koningscap) oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan,

vriendelijke groet,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het volgende vind ik enigszins opmerkelijk:

Een aantal religies, en dat zijn niet de minste, kent een verlosser, die wel eens eventjes korte metten zal maken met het Kwaad.

De islamieten wachten op de Mahdi,

De hindoes wachten op Kalkin, de laatste incarnatie van Vishnoe

De Azteken wachtten op Quetzalcotl

De Joden wachten op de Messias

Het christendom is in een bepaald opzicht uniek, de meeste christenen lijken namelijk te geloven dat de verlosser al op aarde is gekomen. Echter, wat doet deze verlosser? Hij gaat weer weg, en zegt dat we moeten wachten tot hij terugkomt, en dan voor altijd. Effectief wacht de christen dus nog steeds op de verlosser.

Wat te denken? Zit het gewoon in de mens ingebakken om altijd te hopen op verlossing, ook al is dat vergeefs? Of zijn al die verlossers slechts afspiegelingen van Jezus in andere culturen? Bewijst hun "bestaan" binnen die culturen iets van het bestaan van Jezus, komt er echt een verlosser? Of duiden al die verschillende verlossers er juist op dat het gewoon een wensdroom van de mensheid is?

Er zijn christenen die geloven dat er eerst een antichrist (mens) komt en dat daarna Jezus pas weer terugkomt. Die zal een wereldreligie hebben waar alle godsdiensten zich in thuis voelen, omdat ze allemaal een verlosser verwachten en dan denken dat hij dat is, omdat hij een 'van alles wat'-religie zal hebben.

Overeenkomsten tussen de Mahdi en de Antichrist:

http://www.answering-islam.org/Authors/ ... christ.htm

Ik neem aan dat je verder zelf weinig weet over de Islam en de Mahdi dan wat dit soort bevooroordeelde anti-Islam sites je voorschotelen? Ik verbaas me altijd enorm over hoe je van alles slikt wat men op t internet serveert.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik neem aan dat je verder zelf weinig weet over de Islam en de Mahdi dan wat dit soort bevooroordeelde anti-Islam sites je voorschotelen? Ik verbaas me altijd enorm over hoe je van alles slikt wat men op t internet serveert.

Geef jij me dan even een betere site. Of help me in ieder geval van het idee af dat Obama een alien in dienst heeft. Ik heb 'm zelf gezien op een youtube filmpje. Internet is inderdaad helemaal niet goed voor mij, nu snap ik dat ik er nooit achter mocht van m'n exman.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In de profetie van de koning die naar een ver land reisde om koningsmacht te krijgen maakt Jezus duidelijk dat hij de aarde zou verlaten en als koning van Gods Koninkrijk zou terugkeren om na een inspectie zaken op aarde recht te zetten, lees de profetie:......

(Lukas 19:11, 12) 11 Terwijl zij naar deze dingen luisterden, voegde hij er nog een illustratie aan toe, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk Gods zich ogenblikkelijk ging vertonen. 12 Daarom zei hij: „Een zeker mens van edele geboorte(=Jezus) reisde naar een ver land(=de hemel) om koningsmacht voor zich te verkrijgen en [dan] terug te keren. 

Zijn terugkomst op aarde wordt beschreven in Mattheüs 24, de tekenen die gepaard zouden gaan met zijn "parousia" (wederkomst) zijn nu in het wereldbeeld te zien.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat Jezus onzichtbare aanwezigheid op aarde een feit is en dat we nu in de eindtijd leven.

groet,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat de Messiasverwachtingen in veel godsdiensten ook te maken hebben met het diepe besef binnen die religies dat de mens zelf niet in staat is om het hemelse te bereiken. Dat hemelse kun je dan op allerlei verschillende manieren invullen, waar het vooral om gaat is het besef dat de mens niet zelfstandig in staat is dat te bereiken en dat zij daarom de hulp van buitenaf nodig heeft. Veel religies kennen dan ook een soort van Messiasfiguur die de ultieme hulp is van buitenaf. God grijpt in door zelf te komen of door een speciale afgezant te sturen om te zorgen dat alles weer op orde komt.

In die zin kun je zeggen dat het religieus denken recht tegenover het maakbaarheidsideaal van de Verlichting staat. Op die manier is het ook heel bijzonder dat alle religies wel een 'messias-verwachting' hebben. Ik denk echter dat de ervaring de mens heeft geleerd dat hij het zelf niet kan, iets wat je ziet terugkomen in religieuze tradities van duizenden jaren oud. Het extreme optimisme van de Nieuwe Tijd is ondertussen ook grotendeels voorbij, maar in films/literatuur zie je nog steeds overal messiasachtige figuren optreden. Meestal hebben deze dan meer menselijke trekjes. Maar het gaat wel steeds om mensen die presteren wat voor onmogelijk wordt gehouden.

Verlangen naar een verlosser is maar al te menselijk. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De hindoes wachten op Kalkin, de laatste incarnatie van Vishnoe

Maar om het unieke iets te nuanceren. Vishnoe is dus in zekere zin ook al eerder op aarde geweest.

Het christendom is in een bepaald opzicht uniek, de meeste christenen lijken namelijk te geloven dat de verlosser al op aarde is gekomen. Echter, wat doet deze verlosser? Hij gaat weer weg, en zegt dat we moeten wachten tot hij terugkomt, en dan voor altijd. Effectief wacht de christen dus nog steeds op de verlosser.

Ja en nee. Het christendom gelooft dat we al door de verlosser verlost zijn en de dood overwonnen is. Maar inderdaad verwachten we de terugkomst van Christus en het laatste oordeel.

Wat te denken? Zit het gewoon in de mens ingebakken om altijd te hopen op verlossing, ook al is dat vergeefs? Of zijn al die verlossers slechts afspiegelingen van Jezus in andere culturen? Bewijst hun "bestaan" binnen die culturen iets van het bestaan van Jezus, komt er echt een verlosser? Of duiden al die verschillende verlossers er juist op dat het gewoon een wensdroom van de mensheid is?

Kennelijk zit er iets bij veel volken om te geloven in een einde van het huidige en een nieuw begin en de hoop dat het nieuwe iets beters is of nieuwe kansen biedt. Niet alleen religie trouwens. Je ziet het ook bij het communisme, of mensen die geloven in een soort van sci-fi geloof.

Vanuit christelijk perspectief zou je dat geloof van die culturen idd kunnen beschouwen als een voorafspiegeling van het heilsplan van God zoals het christendom dat belijdt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus Christus, de Messias, en zijn hemelse Vader zullen bij hun komst op aarde een inspectie houden onder degene die beweren christenen te zijn.

Lees a.u.b.:

(Maleachi 3:1, 2) . . .Ziet! Ik zend mijn boodschapper, en hij moet een weg voor mijn aangezicht banen. En plotseling zal tot Zijn tempel komen de [ware] Heer, die gijlieden zoekt, en de boodschapper van het verbond, in wie GIJ behagen hebt. Ziet! Hij zal stellig komenâ€, heeft Jehovah der legerscharen gezegd. 2 „Doch wie zal de dag van zijn komst verdragen, en wie zal standhouden wanneer hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een louteraar en als het loog van de wassers. 

Welke religie zal dan standhouden? Welke groep christenen zal dan gereinigd worden zodat ze aanvaardbare slachtoffers(van lof) kunnen brengen aan de ware God?

Wie geeft de Jehovah de eer die Hem toekomt en verheerlijkt zijn naam, wie zijn degen die Hem exclusieve toewijding schenken?

De komst van de Messias zal dus een scheiding teweegbrengen van aan de ene kant zij die worden goedgekeurd en gereinigd en zij die zijn goedkeuring nog niet hebben en zich niet laten reinigen.

Heeft Jezus niet gezegd....

(Mattheüs 7:21-23) . . .Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ 23 En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid.

Is het NU niet de tijd van de inspectie?

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan moeten de mensen wel er voor open staan en niet verwachten dat ze ook die namen hebben.

Anders zal er nooit meer een revolutionaire beweging plaatsvinden behalve die van de verlosser komt.

Wordt lang wachten dus....

Ook zullen mensen niet gelijk mensen wegstrepen die zoon rare vergelijkkennis als een vrucht of ander die in de bijbel staat,ook niet alle slangen zomaar weghalen omdat ze niet precies zijn in woorden zoals ook geschreven staat.

Want als je dat onzin vind vind je de gehelen bijbel onzin.

ik mag de waarheid niet verklappen en ik kan de waarheid niet verklappen want je zal me voor dwaas aanzien maar wie het ziet die weet het, en wie het niet ziet die weet het niet letterlijk zien..zoals ook staat geschreven.

Een slang komt met schuld gevoel bij christendom maar wordt alleen maar weggestreept omdat hij Raren dingen spreekt.

Mooie geloof met vergevingsgezindheid als norm...Jezus had hem gelijk begrepen.

het geloof van de arme ligt in de handen van de rijken.

Ik zie meerderen mensen gelijk aan mij op forums maar zij worden eens gelijk behandeld.

Zij zijn mijn broeders zij spreken waar geloof,geen kennis daar heb je niks als je wilt geloven.

Maar hoe kan een christen dan ook de waarheid zien als hij nooit de appel eet,en zich aan de geboden houd. zoals ook staat geschreven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid