Spring naar bijdragen
EllaLouise

God heeft Zich een zoon vernomen

Aanbevolen berichten

Het is inderdaad een mysterieus dogma, maar dat kan ook niet anders daar we met God te maken hebben, het grootste Mysterie. Want al kunnen wij Hem leren kennen en kunnen we weten wat Hij wil, toch blijft er altijd oneindig veel van wat wij niet weten. Onze uitdrukkingen zijn slechts povere pogingen om het Mysterie toch enigszins te duiden.

Amen! En als alle monotheisten dat nou eens zouden beseffen en nederig hun hoofd zouden buigen voor deze ene God, zouden we al een heel stap dichterbij zijn.

Waarom nederig buigen? Nooit gesnapt dat verlangen om min of meer gedomineerd te worden door een opperwezen. Je hebt er toch niet om gevraagd om op deze wereld te komen. Waarom je dan vrijwillig willen onderwerpen aan een autoritaire entiteit? Als God nou op gelijke hoogte zou staan met je als een soort vriend dan zou ik me persoonlijk veel meer aangetrokken voelen door het geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom nederig buigen? Nooit gesnapt dat verlangen om min of meer gedomineerd te worden door een opperwezen. Je hebt er toch niet om gevraagd om op deze wereld te komen. Waarom je dan vrijwillig willen onderwerpen aan een autoritaire entiteit? Als God nou op gelijke hoogte zou staan met je als een soort vriend dan zou ik me persoonlijk veel meer aangetrokken voelen door het geloof.
Hij staat ook op gelijke hoogte met je als een soort vriend, Hij bedient je zelfs als een dienaar. Maar tegelijkertijd staat Hij (Ze? :D ) boven je. Ik vind "je hebt er toch niet om gevraagd om op deze wereld te komen" altijd een beetje een dooddoener overigens :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God is hoogverheven boven Zijn schepping zeker boven de nietige mens en toch is Hij benaderbaar voor alle met verstand begiftigde wezens.

(Psalm 148:13) . . . Dat zij de naam van Jehovah loven, Want zijn naam alleen is onbereikbaar hoog. Zijn waardigheid gaat aarde en hemel te boven.

En Hij heeft Zijn zoon verheven boven elke schepping....

Juist daarom heeft God hem ook tot een superieure positie verhoogd en hem goedgunstig de naam gegeven die boven elke [andere] naam is, 10 zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de grond zijn, 11 en iedere tong openlijk zou erkennen dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader.

Het gaat om de juiste verhoudngen.

groeten,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Vrede zij met jullie, Ik zit al erg lang met een brandende vraag naar het Christendom toe.

Het lijkt me toe, dat je oprecht bent in het stellen van je vraag. Maar ik verbaas me er over, dat men zo slecht in staat is om de vraag eenvoudig te beantwoorden. En in feite is het toch niet meer dan het verkondigen van het Evangelie, zoals dit in de Bijbel is vastgelegd. Ik ben van mening dat iedere christen in staat zou moeten zijn - in elk geval degenen die hier op dit forum schrijven - de vraag op een eenvoudige manier te beantwoorden. En dat zonder direct hun toevlucht te nemen tot het doen van allerlei uitspraken over de drie-eenheid en het "grootste Mysterie" (@Robert Frans), die het zicht op dat Evangelie alleen maar verder vertroebelen. De discussie zich verplaatst immers naar allerlei gekunstelde dogma's en leerstellingen, waarvan de eenvoudige christen geen jota snapt. De uitspraak: "Toch is dat precies wat het christendom leert" (@Robert Frans) gaat dan ook veel te kort door de bocht: het christendom leert zelf helemaal niets, maar is een samenstelling van allerlei religieuze waarden en uitingen; die elk zijn gebaseerd op een eigen interpretatie van de boodschap die de Bijbel vertelt.

Hoe kunnen Christenen nou geloven dat God de Barmhartige een zoon heeft?

Ik weet door mijn studie en door de vele gesprekken met vrienden en kennissen, dat niet iedere christen gelooft, dat God een Zoon heeft. Er zijn er zelfs heel veel, die net als jij, Jezus zien als een boodschapper en dus als een gewoon mens. Hij staat dan op één lijn met Mohammed die de rij afsluit. Men ziet Jezus dan als de boodschapper (profeet) die lokaal was gezonden, specifiek tot het Joodse volk en Mohammed als de boodschapper die was gezonden tot de hele wereld. Toch is dit niet (alles) wat de Bijbel er over zegt. In het evangelie van Johannes (3:16-19) staat de overbekende tekst: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht."

Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar omdat je waarschijnlijk niet bekend bent met de Bijbel zal ik wat toelichten. Er wordt in dit gedeelte tweemaal gesproken over de "eniggeboren Zoon". Hieruit blijkt, dat God zich geen Zoon heeft genomen, maar dat Hem een zoon is geboren. En dan in het bijzonder: één. Maar, stel je terecht, hoe kan God een zoon krijgen?

De enige logische conclusie is dat God zelf de verwekker is van zijn zoon. Maar hoe kan dat dan? God heeft toch geen lichaam? Dat laatste klopt natuurlijk, want God is geest. Hieruit volgt dan ook, dat óók de Zoon is verwekt in de geest. Met andere woorden: het zoon-zijn van Christus was niet lichamelijk, maar geestelijk. In de geest was Christus onlosmakelijk verbonden met zijn Vader, God. Het zoonschap is dus relationeel, maar geestelijk. Met andere woorden: niemand kon zien aan het lichaam van Jezus, dat Hij iets met God te maken had. Laat staan dat men aan zijn uiterlijk kon zien, dat Hij de Zoon van God was.

Jezus was de Zoon van God omdat Hij volmaakt afgestemd was op God. Daarin was en is Jezus uniek en dus éénmalig. Niemand vóór Hem en niemand ná Hem kon zeggen, dat hij één was met God. Jezus kon dat. En het is met name deze unieke relatie die Hij had met God de Vader, die Hem geschikt maakte om de Redder van de wereld te worden. Vandaar dat God Jezus in zijn hoedanigheid als volmaakte en enige Zoon van God, gaf aan de mensen. En de belofte hierbij was: dat iedereen die zijn of haar vertrouwen stelt op Jezus, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Ieder mens - welke religie men ook heeft - IS verloren, als men niet op Hem vertrouwt. Dat verloren zijn is een status en niet een vooruitzicht. Het oordeel is dat de mensen de duisternis liever hebben dan het licht, terwijl het licht zich in de persoon van Christus heeft geopenbaard. Christus maakt het onderscheid zichtbaar.

God is toch de meest Almachtige, hoe kunnen Christenen nou daar een deelgenoot aan toe passen?

God heeft Jezus deelgenoot gemaakt, door Hem als enige Weg, als de Waarheid en het Leven aan te wijzen. Dat deed Hij niet omdat Hij een deelgenoot nodig had, maar wij, als mensen, kunnen niet zonder. Er is geen andere manier om God te dienen, dan door te geloven in Christus die dat dienen in zijn eigen leven heeft vervolmaakt. Als je dat doet, dan komt de Geest van God en verbindt zich met jouw geest. Jij kunt dan ook zeggen, dat je een kind van God bent. Puur omdat je dan geleid wordt door dezelfde Geest als die in Christus woonde. Veel christenen snappen dit echter niet (meer) en vallen terug op het dienen van God in eigen kracht. Maar daarmee worden ze gelijk aan ieder ander mens, die God op zijn manier tracht te dienen.

Ik zelf geloof eerlijk in Jezus, maar niet als de zoon van God. Eerder als een grote boodschapper, met grote krachten gegeven door God om de mensheid te waarschuwen.

Als je begrijpt wat het is waarvoor Jezus de mensheid waarschuwde, begrijp je ook, dat die waarschuwing geen zin zou hebben, zonder dat wat Jezus eigenlijk kwam doen: Hij kwam om de relatie tussen de mens (die in Hem gelooft) en God weer in orde te maken. Juist omdat die mogelijkheid nu beschikbaar kwam, had het zin om te waarschuwen.

Er is maar één God, en hoe kan God nou God zijn, als God zich een zoon heeft vernomen? Wat verstaan jullie eigenlijk onder de benoeming 'Zoon van God'? Ik heb ook weleens gehoord dat Christenen zich schapen, of ook wel kinderen van God noemen. Hoe kunnen jullie jezelf nou kinderen van God zien als God groter is dan de mensen? Ik bedoel niks om Christenen of het Christendom voor gek te zetten, ik hoop alleen op groter inzicht.

Er is inderdaad maar één God. Maar die ene God heeft een plan met de schepping waar de mens een hoofdrol in speelt. Vandaar dat God als eerste Christus heeft gekozen, om zijn plan te gaan uitwerken. Via Hem (door het geloof en het vertrouwen in Christus) kiest Hij ontelbare mensen uit alle talen, natiën en geslachten, die zich - net als Christus zelf - laten leiden door de Geest uit God. Dat volk - of die ontelbare schare, waar de Bijbel over spreekt - is nog aan het groeien. En God nodigt iedereen (die het maar wil horen) uit, om van dat volk deel uit te maken. Dat volk wordt ook wel de kudde genoemd. De schapen, die Hij leidt. De schaap is het beeld van iemand die vol vertrouwen de Herder (Christus) volgt, waarheen Hij leidt.

Eigenlijk is een dergelijk leven fantastisch. Je "moet" niet allerlei dingen doen voor je eigen behoud. Het enige dat je hoeft te doen is vertrouwen op Hem (Christus). Je leven wordt dan een stuk meer ontspannen en je hoeft je nergens meer zorgen over te maken, want Hij zorgt voor je.

Het punt is dus dat met Christus de mogelijkheid binnen het bereik van ieder mens is gekomen om deel te hebben aan God zelf. En als God eenmaal in je leeft en werkt, valt elke religieuze plicht weg. Dichterbij kan God immers niet komen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Vrede zij met jullie,

Ik zit al erg lang met een brandende vraag naar het Christendom toe. Hoe kunnen Christenen nou geloven dat God de Barmhartige een zoon heeft?

De Zoon van God is God.

Ik geloof niet dat God "aparte" Zonen of een Dochter of Zoon heeft.

Dat doet me een beetje denken aan de god Ganesh die de zoon van de god Shiva was.

Ik denk wel dat wij allemaal zonen en dochters (en intersexuele kinderen) van God zijn.

Jezus noemt zich in zijn gezegdenevangelie Q wel 'zoon van God', maar noemt zichzelf niet expliciet als zijnde gelijk aan God, wel overigens aan de Vader, wat feitelijk toch hetzelfde is.

Met Jezus gelijk te zien aan de Vader (als personificatie) heb ik dus geen probleem, maar zoon met een hoofdletter schrijven als een speciale categorie zie ik als de invloed van andere godsdiensten, heidense invloed dus.

Zo werd de held Alexander de Grote na zijn dood ook vereerd als een "Zoon van God".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Vrede zij met jullie,

Ik zit al erg lang met een brandende vraag naar het Christendom toe. Hoe kunnen Christenen nou geloven dat God de Barmhartige een zoon heeft?

De Zoon van God is God.

Ik geloof niet dat God "aparte" Zonen of een Dochter of Zoon heeft.

Dat doet me een beetje denken aan de god Ganesh die de zoon van de god Shiva was.

Ik denk wel dat wij allemaal zonen en dochters (en intersexuele kinderen) van God zijn.

Jezus noemt zich in zijn gezegdenevangelie Q wel 'zoon van God', maar noemt zichzelf niet expliciet als zijnde gelijk aan God, wel overigens aan de Vader, wat feitelijk toch hetzelfde is.

Met Jezus gelijk te zien aan de Vader (als personificatie) heb ik dus geen probleem, maar zoon met een hoofdletter schrijven als een speciale categorie zie ik als de invloed van andere godsdiensten, heidense invloed dus.

Zo werd de held Alexander de Grote na zijn dood ook vereerd als een "Zoon van God".

Maar de vraag van EllaLouise was gericht aan het Christendom, zendeling. Wat je reactie nogal offtopic maakt...

NB: dat Christendom spreekt niet over Jezus als "een zoon van God", maar als "de Zoon van God"... En spreekt daarmee de Evangeliën na, waar deze spreken over "ὠυἱὸς τοῦ θεοῦ" (ho houios tou Theou)... (bv in Joh 1:49)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je antwoord staat gewoon in de Koran.

In de Koran staat namelijk dat een engel naar Maria kwam om iets te vertellen. In de Koran staat dat hij haar vertelde dat ze een kind zou krijgen. Vervolgens staat er in de Koran dat ze zegt dat ze nog maagd is en hoe dat nou kan aangezien ze nog niet getrouwd is.

Vervolgens staat er in de Koran dat de engel zegt dat het kan omdat God het wil.

Als je de Koran naast de bijbel legt zie je dat dit deel bijna hetzelfde is als wat er in Mattheus staat.

Nu, de Koran bevestigt dus dat Jezus(Isa) geen menselijke biologische vader had. Nog nooit was er zoiets gebeurd. De koran zegt net als de Injil dat God het wou, Gods gedachte of woord was voldoende. Het was wat wij, bij gebrek aan betere woorden, een wonder noemen.

Je hebt vast een Koran, je kan het zelf lezen. Nu, ook Adam had geen menselijke biologische vader. De Koran zegt net als de Torat dat Adam geen menselijke biologische vader had.

WIe was de vader van Adam? Veel moslims zeggen dat Adam geen vader had. Dat Adam geen Abba had. Maar verder zeggen ze dan niets, terwijl ze weten dat Allah Adam de levensadem inblies! Bestaat God dan niet? Was God niet de verwekker van zijn leven? Loochenen we God niet als we zo praten?

Een mens kan zich vastbijten op woorden en met woorden spelen. Maar Het is duidelijk dat God/Allah/Elohim de vader van Adam en van Isa is.

Sommige mensen zeggen dat ze Isa respecteren maar dat hij gewoon een profeet was. Waarom bevestigt de Koran dan dat hij als enige mens op zo'n manier tot leven is gekomen?

Waarom wordt Isa veel meer genoemd in de Koran dan Mohamed als Isa gewoon een normale profeet was? Denk er eens over.

Is Mozes ook zo geboren? Ibrahim? Yunus? Mohamed? Nee. Niet 1 van alle profeten is zo geboren. Denk er eens over na.

God heeft natuurlijk geen kinderen zoals wij mensen. Dat wordt helemaal niet bedoeld in de bijbel. Er wordt iets anders bedoeld.

Aangezien er in de Koran wel 5 keer (of meer) wordt gezegd dat je de bijbel (Torat, Zabur, Injil) moet lezen nodig ik je uit een begin te maken. Het staat immers in de Koran. Of geloof je die soera's niet?

Jezus is duidelijk niet God. Dat heeft de grote bekende kerk ervan gemaakt. Maar zij spreken niet voor iedereen. Helaas geloven veel moslims dat alle "Christenen" dit geloven maar dat is niet zo. Er is maar 1 God, dat stond al meer dan duizend jaren in de Torat voor de Koran er was.

Het ware geloof is aangevallen en van binnenuit verbasterd. Maar de Kitab is nooit vervalst. Lees gewoon de bijbel zoals de Koran gebiedt en je kan zelf je mening vormen.

Salaam Aleikum

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Interessant antwoord :)

Ja he,... iemand verraad zich hier als moslim, terwijl hij in een ander topic doet alsof hij (unitarisch) christen is, en even later WTG terminologie gebruikt. Een kameleon.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof niet dat BibleNerd Moslim is.

Misschien heb je gelijk en schreef hij alleen maar vanuit het perspectief van een moslim in de bovenstaande post? Bij nader inzien denk ik dat je gelijk hebt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Er wordt in dit gedeelte tweemaal gesproken over de "eniggeboren Zoon". Hieruit blijkt, dat God zich geen Zoon heeft genomen, maar dat Hem een zoon is geboren. En dan in het bijzonder: één. Maar, stel je terecht, hoe kan God een zoon krijgen?

De enige logische conclusie is dat God zelf de verwekker is van zijn zoon. Maar hoe kan dat dan? God heeft toch geen lichaam? Dat laatste klopt natuurlijk, want God is geest. Hieruit volgt dan ook, dat óók de Zoon is verwekt in de geest. Met andere woorden: het zoon-zijn van Christus was niet lichamelijk, maar geestelijk.

Nu ben ik toch helemaal van het pad af. (H)

Als Jezus geen lichamelijke zoon van God is, is zijn lichaamelijkheid dan toch een te wijten aan het samengaan van Jozef en Maria?

En hoe zit het dan met zijn broers en zusters?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoe kunnen Christenen nou geloven dat God de Barmhartige een zoon heeft? God is toch de meest Almachtige, hoe kunnen Christenen nou daar een deelgenoot aan toe passen?

Zou ook maar iemand iets geloven wat God hem niet heeft geboden om te geloven?

En als God het dan eventueel theoretisch toch mocht hebben geboden,

is Hij dan niet almachtig meer dat Hij zoiets niet kan of mag gebieden?

Dus de vraag is aan jou:

Wat is het Woord van God, dat we onvoorwaardelijk mogen geloven?

Bestaat er zoiets überhaupt?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste mensen...

denk niet te veel door aub.

Voor een Jood wil ik een Jood zijn, voor een Griek een Griek, voor een Arabier een Arabier. 1 Korinthiërs 9:20-23

Ik heb netjes salaam aleikum gezegd en beleefd verwezen naar de Koran. Maakt dat mij ineens moslim? Nee toch? Als ik een hindoe of boeddhist iets zeg, doe ik ook mijn best te verwijzen naar dingen die zij kennen en te groeten op hun manier.

Dat is hoe een volgeling van Christus zijn best doet om het goede nieuws door te geven.

(dat is toch ons belangrijkste doel?)

On Topic: Waarom is het raar dat God een zoon heeft?

Staat niet duidelijk in Genesis dat God zonen heeft?? Genesis 6:2

Staat niet in Job dat de zonen van God bijeenkwamen om te vergaderen? Job 1:6

Heb je je nooit afgevraagd waar de engelen vandaan komen? Ze zijn net als Adam en alle dingen geschapen toch? Of zijn ze uit het niets verschenen?

Iedereen kan zijn bijbel of Torah pakken en meerdere malen lezen dat de engelen zonen van God worden genoemd.

Is het verder dan vreemd dat van al die "myriaden" engelen in de hemel God er 1 als eerste heeft geschapen? Dat die 1e engel dus als het ware de eerstgeborene zoon van God was?

Ken je de term aartsengel? Er wordt maar 1 engel in de hele bijbel aartsengel genoemd.# Als je daar iets meer over leest gaan er wellicht wat puzzelstukjes op hun plaats vallen.

Ik zeg dit met liefde en niet als snauw; lees de bijbelgewoon. Lees en onderzoek het alsof je leven ervan afhangt. Als er veel dingen vaag of moeilijk te bergijpen zijn kan de bijbel zichzelf helpen verklaren. Het alternatief is dat je je laat voorkauwen en iemand anders bepaalt wat jij gelooft.

Spreuken 2:1-12 en Johannes 17:3 Deze dingen staan er niet voor de sier. God wil dat je vrij bent, maar je moet er wel wat voor doen. Zoek God en hij helpt je verder.

Sjaloom

# Joodse, "Christelijke" en Islamitische traditie spreken van meer aartsengelen of belangrijke engelen maar de bijbel is de bijbel, traditie is van mensen. Er worden trouwens maar 2 engelen bij name genoemd in de hele bijbel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid