Spring naar bijdragen
LightningElf

"Witte" Magie?

Aanbevolen berichten

Ik las enkele weken iets over "Witte" magie oftewel genezingen in de naam van Jezus en mensen positief beïnvloeden, is er een bijbelboek dat daar iets over zegt? en wat denken jullie er over?

De Bijbel staat vol over genezingen in de naam van Jezus.

Dit heeft alleen niets met witte of zwarte magie te maken.

Hier staat iets over magie in de Bijbel (onderstreept).

Ex. 7

10 Mozes en Aäron kwamen tot Farao en zij deden, zoals de HERE geboden had; Aäron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren, en hij werd een slang. 11 Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. 12 Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven.

Deut. 18

9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. 10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. 13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; 14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten. 15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.

2 Kron. 33:6

Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben-Hinnom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen des HEREN en krenkte Hem daardoor.

Handelingen 8:9

4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.

9 En een man, met name Simon, was reeds vóór deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was; 10 en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. 11 En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. 12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. 13 En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden.

Handelingen 19:17-19

En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt; en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.

En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken.

Ik geloof dat de volgende tekst over witte magie gaat.

2 Kor. 11

14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vrij kortzichtig allemaal...

Magie bestaat niet, wel de genezingen van God en Jezus. Maar dat is geen magie.

Leg eens het verschil uit tussen deze beide zaken. Het zit enkel in de naam.

Die vermeende genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan uitingen van magie, hoe je het ook went of keer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Vrij kortzichtig allemaal...

Magie bestaat niet, wel de genezingen van God en Jezus. Maar dat is geen magie.

Leg eens het verschil uit tussen deze beide zaken. Het zit enkel in de naam.

Die vermeende genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan uitingen van magie, hoe je het ook went of keer.

De genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan het werk van God, hoe je het ook went of keert... Magie is een leuk maar ongepast woord daarvoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan het werk van God, hoe je het ook went of keert... Magie is een leuk maar ongepast woord daarvoor.

Ik zie geen verschil tussen het bovennatuurlijke wat een God zou doen en magie zoals die van Zwarte Magica in de Donald Duck, het is beide magie...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan het werk van God, hoe je het ook went of keert... Magie is een leuk maar ongepast woord daarvoor.

Ik zie geen verschil tussen het bovennatuurlijke wat een God zou doen en magie zoals die van Zwarte Magica in de Donald Duck, het is beide magie...

Wat moeten wij christenen met deze informatie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan het werk van God, hoe je het ook went of keert... Magie is een leuk maar ongepast woord daarvoor.

Ik zie geen verschil tussen het bovennatuurlijke wat een God zou doen en magie zoals die van Zwarte Magica in de Donald Duck, het is beide magie...

Jammer. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan het werk van God, hoe je het ook went of keert... Magie is een leuk maar ongepast woord daarvoor.

En wanneer wordt bepaald wanneer iets magie is en wanneer iets het werk van God is?

Waar leg je de grens?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan het werk van God, hoe je het ook went of keert... Magie is een leuk maar ongepast woord daarvoor.

Ik zie geen verschil tussen het bovennatuurlijke wat een God zou doen en magie zoals die van Zwarte Magica in de Donald Duck, het is beide magie...

Wat moeten wij christenen met deze informatie.

Heel veel, als je verder kijkt. Verder kijken dan de bijbel is echt een aanrader.

Lock&Stock legt hier heel goed uit wat het verschil is tussen beide zaken, namelijk niets.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan het werk van God, hoe je het ook went of keert... Magie is een leuk maar ongepast woord daarvoor.

En wanneer wordt bepaald wanneer iets magie is en wanneer iets het werk van God is?

Waar leg je de grens?

Tja, als iets het werk van God is dan is dat zo, wat je er ook van denkt of van vindt. De grens bepaalt God, niet wij.

Ik zie geen verschil tussen het bovennatuurlijke wat een God zou doen en magie zoals die van Zwarte Magica in de Donald Duck, het is beide magie...

Wat moeten wij christenen met deze informatie.

Heel veel, als je verder kijkt. Verder kijken dan de bijbel is echt een aanrader.

Lock&Stock legt hier heel goed uit wat het verschil is tussen beide zaken, namelijk niets.

Lock&Stock legt niets uit maar stelt iets. Hij zegt dat er geen verschil zit, ik zeg van wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Lock&Stock legt niets uit maar stelt iets. Hij zegt dat er geen verschil zit, ik zeg van wel.

Ok, hoe weet je dan bij een geclaimde wonderlijke genezing of deze van (een) God afkomt, of een of andere voodoo priesteres in de Bijlmer?

Hoe weet je bij de stem van God in je hoofd of het echt hem is, of demonen? of gewoon, wat stukken waarschijnlijker is, een serieuze psychische afwijking?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Tja, als iets het werk van God is dan is dat zo, wat je er ook van denkt of van vindt. De grens bepaalt God, niet wij.

Deze had ik even gemist. Dus eigenlijk wat je zegt is dat we het niet kunnen weten. De zg. genezingen bij Jan Zijlstra kunnen net zo goed volledig het werk van Satan zijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Tja, als iets het werk van God is dan is dat zo, wat je er ook van denkt of van vindt. De grens bepaalt God, niet wij.

Deze had ik even gemist. Dus eigenlijk wat je zegt is dat we het niet kunnen weten. De zg. genezingen bij Jan Zijlstra kunnen net zo goed volledig het werk van Satan zijn?

Jan zijlstra geneest niet. Maar jezus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Tja, als iets het werk van God is dan is dat zo, wat je er ook van denkt of van vindt. De grens bepaalt God, niet wij.

Deze had ik even gemist. Dus eigenlijk wat je zegt is dat we het niet kunnen weten. De zg. genezingen bij Jan Zijlstra kunnen net zo goed volledig het werk van Satan zijn?

Jan zijlstra geneest niet. Maar jezus.

Zou Satan niet kunnen genezen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Tja, als iets het werk van God is dan is dat zo, wat je er ook van denkt of van vindt. De grens bepaalt God, niet wij.

En hoe weet de gewone sterveling dan wanneer God heeft bepaald dat er iets wonderlijks is gebeurd dat geen magie is? Met andere woorden: als er morgen iemand over het water loopt, hoe weet jij dan of dit het werk van God is? Ik bedoel, hij zegt het er niet bij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee, hij kan ook genezen.

Hoe weet je dan dat wat er bij Jan Zijlstra schijnt te gebeuren door Jezus komt en niet door Satan?

Ik weet dat niet, mocht ik toch eens een keer verleid worden door de duivel. Zal ik niet voor gestraft worden, omdat Jezus voor mijn zonde gestorven is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Vrij kortzichtig allemaal...

Magie bestaat niet, wel de genezingen van God en Jezus. Maar dat is geen magie.

Leg eens het verschil uit tussen deze beide zaken. Het zit enkel in de naam.

Die vermeende genezingen uit de bijbel zijn niets anders dan uitingen van magie, hoe je het ook went of keer.

Ik heb even zitten denken voor een antwoord, ik hoor graag wat je ervan vindt: De genezingen van God hebben positief effect op de genezen mens, magie(wit al dan zwart) vraagt, op korte of langere termijn) haar prijs.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij magie is er over het algemeen sprake van rituelen, spreuken of andere handelingen om bepaalde effecten te bewerkstelligen. Deze handelingen zijn volgens de beoefenaar ervan meestal herhaalbaar en de effecten zijn dan dus reproduceerbaar. Als een bepaalde spreuk dus bijvoorbeeld genezing bewerkstelligd, dan zal die spreuk dat een volgende keer precies zo doen als het op dezelfde wijze wordt uitgesproken, nuances daargelaten. Indien men een bepaalde handeling echter verkeerd verricht, dan kan het soms ook een negatief effect hebben. Magie kom je dan ook vooral in natuurgodsdiensten tegen en vergt dan ook nog weleens kennis van de natuur.

Bij wonderen van God zoals opgetekend in de Schrift en in de wonderen van de Kerk is daarvan echter geen sprake. De wonderen zijn niet reproduceerbaar en er zijn dus geen vaste gebeden of riten die de wonderen bewerkstelligen. Hoewel God wel opdracht kan geven tot het verrichten van bepaalde handelingen om een wonder te verrichten en die handelingen soms ook herhaald kunnen worden zoals bij de sacramenten, is God daar toch niet zozeer aan geboden dat Hij letterlijk opgeroepen kan worden. God verbindt dan een bepaalde belofte aan de handeling, maar die belofte kan Hij ook weer intrekken. Als God bij wijze van spreken morgen bepaalt dat Hij niet meer tegenwoordig zal komen in de eucharistie, dan heeft het direct geen zin meer om de Mis op te dragen. Het verschil kan dus soms heel subtiel uitvallen, maar het is er wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Robert is me voor. Hij is de enige die een echt antwoord geeft. Magie, of het zwart of wit of rood is, of het nu voodoo of wicca of whateverisme is

* roept niet de naam van God aan, maar meestal namen van heidense (af)gode of 'de Godin'

* heeft vaak allerlei bijzonder rituelen nodig om de goden, demonen of whatever te verleiden whatever te doen

* gebruikt vaak rare hulpmiddelen en ingredienten die essentieel zijn bij het ritueel of de invocatie

* kan gebruikt worden voor eigen gewin en andere aardse zaken of, in t geval van zgn 'zwarte' magie, gebruikt worden voor onethische doeleinden en anderen te schaden

Daarnaast hebben de wat modernere varianten nog wel door dat veel van de rituelen meer een soort psychologisch en spiritueel gebeuren zijn en beroepen deze zich in mindere mate op het bovennatuurlijke.

Kanttekening: ik ben geen expert dus ik kan er naast zitten :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb even zitten denken voor een antwoord, ik hoor graag wat je ervan vindt: De genezingen van God hebben positief effect op de genezen mens, magie(wit al dan zwart) vraagt, op korte of langere termijn) haar prijs.

Ik vind dat een aparte stelling. Praten over een prijs die de magie zou vragen, waar is dit op gebaseerd?

Hoe zit het met de vermeende genezingen waar mensen later terugvallen krijgen? Tijdens gebedsgenezingen zouden ze door de kracht van god worden genezen, maar wat is het nu dan?

Ik kan hetzelfde zeggen over de genezingen van God. Het vraagt op den duur een prijs.

Bij magie is er over het algemeen sprake van rituelen, spreuken of andere handelingen om bepaalde effecten te bewerkstelligen.

In vele pagane religies zijn er handelingen, die de kracht van een spreuk versterken.

Deze handelingen zijn volgens de beoefenaar ervan meestal herhaalbaar en de effecten zijn dan dus reproduceerbaar.

Als een bepaalde spreuk dus bijvoorbeeld genezing bewerkstelligd, dan zal die spreuk dat een volgende keer precies zo doen als het op dezelfde wijze wordt uitgesproken, nuances daargelaten.

Niet helemaal correct. Het beoogde resultaat kan verschillen van het behaalde resultaat. Er zijn volgens de religies meerdere factoren, naast de handelingen. Tijd, stand van sterren, zon, maan, omgeving, locatie, etc.

Indien men een bepaalde handeling echter verkeerd verricht, dan kan het soms ook een negatief effect hebben. Magie kom je dan ook vooral in natuurgodsdiensten tegen en vergt dan ook nog weleens kennis van de natuur.

Het ligt dus niet enkel aan de handeling, maar het zou wel invloed hebben. Overigens is het wel zo dat het niet altijd even nauw luistert bij de handelingen. Ieder ritueel is anders, de handelingen zijn in grote lijnen hetzelfde, maar veel zaken kunnen verschillen.

Bij wonderen van God zoals opgetekend in de Schrift en in de wonderen van de Kerk is daarvan echter geen sprake.

Eigenlijk wel...

De wonderen zijn niet reproduceerbaar en er zijn dus geen vaste gebeden of riten die de wonderen bewerkstelligen.

En genezingsdiensten dan? Diensten van Zijlstra, echt reproduceerbaar.

Hoewel God wel opdracht kan geven tot het verrichten van bepaalde handelingen om een wonder te verrichten en die handelingen soms ook herhaald kunnen worden zoals bij de sacramenten, is God daar toch niet zozeer aan geboden dat Hij letterlijk opgeroepen kan worden.

Nee? Wordt God niet gevraagd in 'ons midden' te zijn? In de kerk aanwezig te zijn? Wordt God niet gevraagd bij een doop het kind te zegenen? Worden mensen niet gezegend?

Wat is het verschil met de Godin?

God verbindt dan een bepaalde belofte aan de handeling, maar die belofte kan Hij ook weer intrekken.

De Godin zou dat ook kunnen.

Als God bij wijze van spreken morgen bepaalt dat Hij niet meer tegenwoordig zal komen in de eucharistie, dan heeft het direct geen zin meer om de Mis op te dragen. Het verschil kan dus soms heel subtiel uitvallen, maar het is er wel.

Neen, het verschil is er niet. Het verschil wordt gebouwd op misplaatste conclusies.

Het christelijk geloof heeft net zo goed haar rituelen als de pagane religies. De formulieren, het onze vader, de doop, de belijdenis, biddag, dankdag, dit zijn in de basis gewoon rituelen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid