Spring naar bijdragen
Cyrillisch

Protestanten en de Drie-eenheid

Aanbevolen berichten

Ik probeer wat meer vat op te krijgen wat Protestanten over de Drie-eenheid geloven. Ik weet dat Protestanten onderling van mening verschillen, en daarom vraag ik ook meer om persoonlijke meningen dan de officiële belijdenisformulieren. Ik zal moeilijke termen zo veel mogelijk vermijden. Ik hoef niet echt een discussie, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hier een paar vraagjes:

1) Zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest drie personen die alle drie evenveel God zijn (dus: zijn ze consubstantiëel) of zijn Vader, Zoon en Heilige Geest slechts drie verschijningsvormen van dezelfde persoon?

2) Is de Zoon geboren uit de Vader of is Hij zonder oorzaak, net als de Vader? Autotheos heet dat laatste in de theologie.

3) Gaat de Heilige Geest ook uit van de Zoon?

4) Denk je, à la Jürgen Moltmann en anderen, dat God pas in de eindtijd drieënig zal worden?

Dankjewel :E

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer wat meer vat op te krijgen wat Protestanten over de Drie-eenheid geloven. Ik weet dat Protestanten onderling van mening verschillen, en daarom vraag ik ook meer om persoonlijke meningen dan de officiële belijdenisformulieren. Ik zal moeilijke termen zo veel mogelijk vermijden. Ik hoef niet echt een discussie, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hier een paar vraagjes:

1) Zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest drie personen die alle drie evenveel God zijn (dus: zijn ze consubstantiëel) of zijn Vader, Zoon en Heilige Geest slechts drie verschijningsvormen van dezelfde persoon?

2) Is de Zoon geboren uit de Vader of is Hij zonder oorzaak, net als de Vader? Autotheos heet dat laatste in de theologie.

3) Gaat de Heilige Geest ook uit van de Zoon?

4) Denk je, à la Jürgen Moltmann en anderen, dat God pas in de eindtijd drieënig zal worden?

Dankjewel :E

Ik geloof als protestant dat de Aanwezigheid van de Drie-Eenheid zeer complex is voor gelovigen en ben ook van mening dat de Drie-Eenheid niet als Zodanig in de Bijbel staat.

Ik geloof ook dat gelovigen hier op aarde slechts een glimp ontvangen van Wie (de Drie-Enige) God is.

Ik geloof dat gelovigen pas in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde steeds meer zullen beseffen Wie Deze Drie-Enige God is.

Ik geloof dat de meeste gelovigen op aarde nu al veel meer van God kunnen weten, dan ze al weten, maar dat deze kennis nog veel groter zal worden in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

1) Beide niet. De waarheid ligt daar ergens tussenin. De Vader, Zoon en Geest zijn innerlijk met elkaar verbonden.

2) De Zoon is geboren uit de Vader, maar je zou net zou goed kunnen schrijven dat Hij voortgekomen is uit de Vader. Paulus noemt Timoteus zijn kind, maar elders in de Bijbel staat dat Timoteus niet zijn biologische kind was. Timoteus is geestelijk voortgekomen uit Paulus. Jezus is geestelijk voortgekomen uit God de Vader en gelovigen Zijn Gods kinderen en zijn ook geestelijk uit God geboren.

3) Nee.

4) Nee.

Tot slot: ik heb wel vaker op dit forum aangegeven dat je net zo goed Drie-Eenheid zou kunnen schrijven als miljarden-eenheid. De gelovigen bestaan (statistisch gezien), of zouden moeten bestaan uit miljarden mensen. Meermalen staat in het Evangelie naar Johannes dat de Zoon in de Vader is, dat de Vader in de Zoon is, dat de Geest in de Zoon is, dat de Zoon in de Geest is, dat gelovigen in Christus, de Geest en de Vader zijn, dat Christus en de Geest in de gelovigen zijn enz. Er is een "mysterieuze" eenheid bedoeld tussen de Zoon, Geest, Vader en alle gelovigen, waarvan wij nu nog maar nauwelijks besef hebben, maar die duidelijker wordt in de komende eeuwen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer wat meer vat op te krijgen wat Protestanten over de Drie-eenheid geloven. Ik weet dat Protestanten onderling van mening verschillen, en daarom vraag ik ook meer om persoonlijke meningen dan de officiële belijdenisformulieren. Ik zal moeilijke termen zo veel mogelijk vermijden. Ik hoef niet echt een discussie, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hier een paar vraagjes:

1) Zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest drie personen die alle drie evenveel God zijn (dus: zijn ze consubstantiëel) of zijn Vader, Zoon en Heilige Geest slechts drie verschijningsvormen van dezelfde persoon?

2) Is de Zoon geboren uit de Vader of is Hij zonder oorzaak, net als de Vader? Autotheos heet dat laatste in de theologie.

3) Gaat de Heilige Geest ook uit van de Zoon?

4) Denk je, à la Jürgen Moltmann en anderen, dat God pas in de eindtijd drieënig zal worden?

Dankjewel :E

Als Bijbelgetrouw christen geloof ik niet in de leer van de Drie eenheid omdat de Bijbel niets leert betreffende een drie eenheid.

Het is dan ook opmerkelijk en belangrijk om vast te stellen dat drie-eenheid, als woord of uitdrukking, nergens in de schrift gebruikt wordt noch dat dit begrip op een analoge manier, zoals verwoord in het dogma, voorkomt in de schrift.

In de Schrift is er wel sprake van drie hemelse machten, die éénzelfde natuur, éénzelfde doel en streven hebben maar wel afzonderlijke entiteiten of personen zijn.

Ze worden benoemd als De Vader, De zoon en de H.Geest.

Men vind ook dat er een orde tussen hen bestaat die in gans de Bijbel gerespecteerd wordt waarbij de Vader de hoogste soeverein is , de Zoon de Middelaar is tussen De Vader en de mensheid en de H.Geest diegene is die als taak heeft hetgeen de Zoon over de Vader geleerd en voorgeleefd heeft gedurende zijn aards verblijf, verder aan de mensheid te onderwijzen.

Dat deze orde steeds gehandhaafd wordt blijkt uit het feit dat de Vader enkel kan bereikt worden langs De Zoon (Christus)om.

Dat er nergens in de schrift aangeraden wordt om rechtstreeks tot de H.Geest te bidden , maar te bidden tot Christus die dan op zijn beurt de Vader zal vragen om de H.Geest te zenden

En dat uiteindelijk bij het herstel van de hemel en de aarde Christus zijn macht (koningschap) zal overdragen aan De Vader zodat deze als enige en almachtige Soeverein over alles en allen zal regeren.

Wat ik vaststel uit Gods Woord is dat er drie hemelse machten zijn namelijk één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem en de H.Geest ,de trooster die de wereld overtuigd van zonde , van gerechtigheid en van oordeelâ€

Daarentegen ik vind in Gods Woord noch het woord noch de idee van een drie eenheid nl. één God ; Vader, Zoon en H.GEEST

Wat uw tweede bemerking betreft . Nergens in Gods woord is te vinden dat Christus geschapen is.

Wel zijn hier en daar passages die er op wijzen dat Christus en de H.Geest uit de Vader zouden zijn voortgekomen.

Ik denk hierbij aan de passage "ik heb u tot aanzijn geroepen" alsook aan het feit dat bij de schepping van de mensheid zowel Eva als het kind uit Adam voortkomen en de schepping van mensheid als een beeld van de Godheid wordt genoemd.

Wij staan hier echter op heilige grond en onze poging om God te begrijpen zou moeten beginnen en eindigen met wat God over zichzelf onthuld.

Daar nu in betrekking met het (al dan niet mogelijk )ontstaan van Christus en de H.Geest zeer weinig voor handen is in de Schrift is voorzichtigheid hierbij zeer sterk aanbevolen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer wat meer vat op te krijgen wat Protestanten over de Drie-eenheid geloven. Ik weet dat Protestanten onderling van mening verschillen, en daarom vraag ik ook meer om persoonlijke meningen dan de officiële belijdenisformulieren. Ik zal moeilijke termen zo veel mogelijk vermijden. Ik hoef niet echt een discussie, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hier een paar vraagjes:

1) Zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest drie personen die alle drie evenveel God zijn (dus: zijn ze consubstantiëel) of zijn Vader, Zoon en Heilige Geest slechts drie verschijningsvormen van dezelfde persoon?

Ik geloof hetzelfde als de bisschop van Smyrna (optie twee).

2) Is de Zoon geboren uit de Vader of is Hij zonder oorzaak, net als de Vader? Autotheos heet dat laatste in de theologie.

De Zoon is de Vader.

3) Gaat de Heilige Geest ook uit van de Zoon?

Ja (Joh 14,26 + 16,7)

4) Denk je, à la Jürgen Moltmann en anderen, dat God pas in de eindtijd drieënig zal worden?

Dankjewel :E

Neen, want God is Eén.

Nu heb ik ook een vraag voor jou, wanneer is iemand protestant? En zijn JG's protestant?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof hetzelfde als de bisschop van Smyrna (optie twee).

Ik neem aan dat je het over de heilige Polycarpus hebt. Ik denk niet dat hij dat zegt, maargoed.

Nu heb ik ook een vraag voor jou, wanneer is iemand protestant? En zijn JG's protestant?

Wanneer jouw religieuze meningen voortkomen uit de ideeën van de Reformatoren. Bij de JG's is dat niet direct het geval.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ bernard3: (als het binnen de kaders van het topic gepast is) Van wat je schrijft krijg ik het idee dat je een polytheïst bent. Hoe verklaar je dat met bijbelteksten die zeggen dat God één is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof hetzelfde als de bisschop van Smyrna (optie twee).

Ik neem aan dat je het over de heilige Polycarpus hebt. Ik denk niet dat hij dat zegt, maargoed.

Ik bedoelde Noëtius van Smyrna, tot op heden mijn favoriete bisschop!

Nu heb ik ook een vraag voor jou, wanneer is iemand protestant? En zijn JG's protestant?
Wanneer jouw religieuze meningen voortkomen uit de ideeën van de Reformatoren. Bij de JG's is dat niet direct het geval.

Dan ben ik protestant noch JG, da's ook wat? ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het stukje dat ik citeerde noemde ik hipster.

Ach, Nestorius was ook een afgezette bisschop in de vroege Kerk een heel katholikoi waren zijn opvattingen ook niet. Maar goed, back to topic, want die antwoorden zijn best interessant.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer wat meer vat op te krijgen wat Protestanten over de Drie-eenheid geloven. Ik weet dat Protestanten onderling van mening verschillen, en daarom vraag ik ook meer om persoonlijke meningen dan de officiële belijdenisformulieren. Ik zal moeilijke termen zo veel mogelijk vermijden. Ik hoef niet echt een discussie, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hier een paar vraagjes:

1) Zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest drie personen die alle drie evenveel God zijn (dus: zijn ze consubstantiëel)

ja

of zijn Vader, Zoon en Heilige Geest slechts drie verschijningsvormen van dezelfde persoon?

nee. Protestanten (in ieder geval de orthodoxe) zijn officieel geen modalisten (maar omdat er in de praktijk zo weinig over dit soort onderwerpen geschreven en gepreekt wordt, kunnen ze dat helaas defacto vaak wel zijn. De westerse/latijnse kerk heeft sowieso meer de neiging/risico over te hellen naar modalisme, de oosterse meer naar tritheisme)

2) Is de Zoon geboren uit de Vader of is Hij zonder oorzaak, net als de Vader? Autotheos heet dat laatste in de theologie.

Het ligt ingewikkelder. Calvijn stelde dat de Zoon autotheos is als God, maar dat hij ook de Zoon is die uit de Vader geboren is. Zijn wezen is niet 'afgeleid' en dus echt evenveel God als de Vader (autotheos) maar de Zoon is als Persoon wel uit de Vader. De twee opties die je noemt, zijn niet tegenstrijdig - en als ik me niet vergis, gaat de combinatie ervan terug tot de oude kerk, incl. de oosters orthodoxe. (Hierover later wellicht meer. Ik kan nu niet bij m'n boeken vanwege een verhuizing).

3) Gaat de Heilige Geest ook uit van de Zoon?

ja (en dat is, grappig genoeg, ook de mening van de meeste oosters orthodoxe theologen. Het filoque probleem ligt dieper dan 'uitgaan van...'). Zie bv. het boek 'The Holy Trinity in scripture, history, theology and worship' van Letham.

4) Denk je, à la Jürgen Moltmann en anderen, dat God pas in de eindtijd drieënig zal worden?

nee. En zoiets is ook niet te verenigen met wat de kerkvaders al geloofden, en belangrijker... het is onbijbels.

Dankjewel :E

graag gedaan :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
nee. Protestanten (in ieder geval de orthodoxe) zijn officieel geen modalisten (maar omdat er in de praktijk zo weinig over dit soort onderwerpen geschreven en gepreekt wordt, kunnen ze dat helaas defacto vaak wel zijn.

Weinig over geschreven? Googlen naar het woord drie-eenheid leverde ongeveer 234,000 resultaten op in 0.13 seconden. Het is maar wat je weinig noemt. :P

De reden waarom protestanten de Niceaanse interpretatie van de drie-eenheid verwerpen is simpelweg omdat zij die uitleg evenals moslims en joden niet kunnen rijmen met het grootste gebod dat God Eén is en daar heeft de dominee totaal geen schuld in.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De reden waarom protestanten de Niceaanse interpretatie van de drie-eenheid verwerpen is simpelweg omdat zij die uitleg evenals moslims en joden niet kunnen rijmen met het grootste gebod dat God Eén is en daar heeft de dominee totaal geen schuld in.

Protestanten verwerpen Nicea en ook de Niceaanse interpretatie niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer wat meer vat op te krijgen wat Protestanten over de Drie-eenheid geloven. Ik weet dat Protestanten onderling van mening verschillen, en daarom vraag ik ook meer om persoonlijke meningen dan de officiële belijdenisformulieren. Ik zal moeilijke termen zo veel mogelijk vermijden. Ik hoef niet echt een discussie, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hier een paar vraagjes:

1) Zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest drie personen die alle drie evenveel God zijn (dus: zijn ze consubstantiëel) of zijn Vader, Zoon en Heilige Geest slechts drie verschijningsvormen van dezelfde persoon?

2) Is de Zoon geboren uit de Vader of is Hij zonder oorzaak, net als de Vader? Autotheos heet dat laatste in de theologie.

3) Gaat de Heilige Geest ook uit van de Zoon?

4) Denk je, à la Jürgen Moltmann en anderen, dat God pas in de eindtijd drieënig zal worden?

Dankjewel :E

Tja. Ik vrees dat ik dan toch niet onder de geloofsbelijdenissen uit kan, die ook "mijn" NGK onderschrijven... Want daar staat het gewoon heel kort en bondig geformuleerd... En dan worden de antwoorden:

1) "consubstantieel"; want: "Het algemeen geloof nu is dit, dat wij de ene God in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid vereren, zonder de Personen te vermengen of het wezen te delen."

2) "De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht."

Maar daar Vader en Zoon één in wezen zijn en de Vader "Autotheos" is vervalt m.i. het nut van de vraag of de Zoon dat ook is. Hij heeft "leven in Zichzelf" (Joh 5:26), als we dat met de term zouden bedoelen.

3) Van Vader en Zoon. Immers: "De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of voortgebracht, maar Hij gaat van hen uit."

En mochten onze theologen tot andere conclusies komen in gesprek met Oosters Orthodoxen en Rooms Katholieken en vooral met de Schrift, dan laat ik me graag overtuigen van andere inzichten...

"Die uitgaat van de Vader door de Zoon" was een recente suggestie van Ouweneel. Hij zal hem vast ook wel "doorgekregen" hebben van voorgangers...

De kwestie lijkt me geen breekpunt waard, eerlijk gezegd... Dat de Trooster ons, door onze Heer en Heiland, gezonden is lijkt me een veel belangwekkender realiteit...

4) Volgens mij is ons dat niet geopenbaard... Maar ook hier geldt mijn houding: "Mochten onze theologen..."

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer wat meer vat op te krijgen wat Protestanten over de Drie-eenheid geloven. Ik weet dat Protestanten onderling van mening verschillen, en daarom vraag ik ook meer om persoonlijke meningen dan de officiële belijdenisformulieren. Ik zal moeilijke termen zo veel mogelijk vermijden. Ik hoef niet echt een discussie, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hier een paar vraagjes:

1) Zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest drie personen die alle drie evenveel God zijn (dus: zijn ze consubstantiëel) of zijn Vader, Zoon en Heilige Geest slechts drie verschijningsvormen van dezelfde persoon?

Ik weet het nog steeds niet eigenlijk. Drie dezelfde Personen is bij mij gewoon een Persoon. Hoe meer ik er over opzoek en nadenk, hoe meer ik vind dat m'n voorganger het nog het beste omschreef: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, drie Personen en toch Een, ik begrijp er niks van..

2) Is de Zoon geboren uit de Vader of is Hij zonder oorzaak, net als de Vader? Autotheos heet dat laatste in de theologie.

Mijn Zoon zijt Gij, Ik heb U heden verwekt, slaat volgens mij alleen op de menswording.

Want Hij zegt ook: Eer Abraham was, ben Ik. Dus autotheos denk ik.

3) Gaat de Heilige Geest ook uit van de Zoon?

Ja, God de Vader en God de Zoon zijn Een. Hij ging toen Jezus op aarde was uit van de Vader.

4) Denk je, à la Jürgen Moltmann en anderen, dat God pas in de eindtijd drieënig zal worden?

Nee, Hij verandert niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
nee. Protestanten (in ieder geval de orthodoxe) zijn officieel geen modalisten (maar omdat er in de praktijk zo weinig over dit soort onderwerpen geschreven en gepreekt wordt, kunnen ze dat helaas defacto vaak wel zijn.

Weinig over geschreven? Googlen naar het woord drie-eenheid leverde ongeveer 234,000 resultaten op in 0.13 seconden. Het is maar wat je weinig noemt. :P

ik had het over de doorsnee protestant, die z'n informatie met name krijgt van wat de dominee op zondag preekt, en wat er in het Nederlands op niet-academisch niveau geschreven wordt (in kerkelijke bladen, boeken, etc). En dan vind je niet veel meer dan een paar preken in 10 jaar en met mazzel ergens een obscuur boek. Het is dan ook geen wonder, dat mensen als ze geen sturing krijgen, zelf van alles gaan verzinnen en opzoeken, zoals modalistische (onbijbelse) varianten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Interessant allemaal die reacties. Danke.

3) Gaat de Heilige Geest ook uit van de Zoon?

ja (en dat is, grappig genoeg, ook de mening van de meeste oosters orthodoxe theologen. Het filoque probleem ligt dieper dan 'uitgaan van...'). Zie bv. het boek 'The Holy Trinity in scripture, history, theology and worship' van Letham.

Er is inderdaad een verschil tussen de hypostatische en de energetische of temporele processie maar ik wou het niet nodeloos ingewikkeld maken en de vragen gewoon simpel houden. Maar goed dat je scherp bent :)

4) Denk je, à la Jürgen Moltmann en anderen, dat God pas in de eindtijd drieënig zal worden?

nee. En zoiets is ook niet te verenigen met wat de kerkvaders al geloofden, en belangrijker... het is onbijbels.

Klopt. Ik kwam het in het Reformatorisch Dagblad tegen en vond het een rare theorie. Ik wou even polsen hoe populair dit was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ik had het over de doorsnee protestant, die z'n informatie met name krijgt van wat de dominee op zondag preekt, en wat er in het Nederlands op niet-academisch niveau geschreven wordt (in kerkelijke bladen, boeken, etc). En dan vind je niet veel meer dan een paar preken in 10 jaar en met mazzel ergens een obscuur boek. Het is dan ook geen wonder, dat mensen als ze geen sturing krijgen, zelf van alles gaan verzinnen en opzoeken, zoals modalistische (onbijbelse) varianten.

Inderdaad, dat zal wel komen omdat het nogal een moeilijk onderwerp is en als ik dit soort studies lees begrijp ik er nog minder van, maar wel dat kennelijk de Drieeenheidsleer toch klopt en ik niet begreep wat Michael Brown wilde zeggen.

http://www.biblestudying.net/trinity9.html

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@ bernard3: (als het binnen de kaders van het topic gepast is) Van wat je schrijft krijg ik het idee dat je een polytheïst bent. Hoe verklaar je dat met bijbelteksten die zeggen dat God één is?

Vooraleer wat dieper op uw vraag in te gaan zou ik van u wat meer uitleg willen ontvangen wat u met het woord of de uitdrukking "polytheïst" bedoeld.

Omschrijf of beschrijf dit eens aub

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De reden waarom protestanten de Niceaanse interpretatie van de drie-eenheid verwerpen is simpelweg omdat zij die uitleg evenals moslims en joden niet kunnen rijmen met het grootste gebod dat God Eén is en daar heeft de dominee totaal geen schuld in.

Protestanten verwerpen Nicea en ook de Niceaanse interpretatie niet.

Ik bedoelde 'sommige' protestanten, want volgens de RKK ben ik protestant en ik verwerp elk concilie wat door niet joden is bepaald.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
nee. Protestanten (in ieder geval de orthodoxe) zijn officieel geen modalisten (maar omdat er in de praktijk zo weinig over dit soort onderwerpen geschreven en gepreekt wordt, kunnen ze dat helaas defacto vaak wel zijn.

Weinig over geschreven? Googlen naar het woord drie-eenheid leverde ongeveer 234,000 resultaten op in 0.13 seconden. Het is maar wat je weinig noemt. :P

ik had het over de doorsnee protestant, die z'n informatie met name krijgt van wat de dominee op zondag preekt, en wat er in het Nederlands op niet-academisch niveau geschreven wordt (in kerkelijke bladen, boeken, etc). En dan vind je niet veel meer dan een paar preken in 10 jaar en met mazzel ergens een obscuur boek. Het is dan ook geen wonder, dat mensen als ze geen sturing krijgen, zelf van alles gaan verzinnen en opzoeken, zoals modalistische (onbijbelse) varianten.

Misschien kun je je eens verdiepen in de geschiedenis van het christendom want jouw beeld van het modalisme/sabellianisme lijkt op dergelijke bronnen gebaseerd. :)

Het is maar net wat je onbijbels noemt, want volgens de meeste christenen is het 1 Johannes 5,7 (het enige vers waar de drie-eenheid nadrukkelijk in genoemd wordt) een vervalsing en als jij daar i.t.t. mij ook mee instemt dan verkondig jij zelf een onbijbelse leer.

'...o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.' (Rom 2,1)

Weet je trouwens wel wie het comma Johaneum vervalst heeft en waarom? Daar ben ik nou toch zo benieuwd naar. Ook vind ik het nogal een vreemde vervalsing, want als het concilie van Nicea van God geïnspireerd is waar men de drie-eenheid heeft vastgesteld, hoe kan dan ooit het comma Johaneum een vervalsing zijn? Dat zou dan met recht een falsificatie van de waarheid zijn. Raar volk die protestanten. :+

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
ik verwerp elk concilie wat door niet joden is bepaald.

De Farizëeen zijn voor jou een authoriteit :?

Dat hangt van hun leer af, Paulus was een van de farizeeërs die ik als mijn paus beschouw en wiens leer naar mijn geloof van God afkomstig is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien kun je je eens verdiepen in de geschiedenis van het christendom want jouw beeld van het modalisme/sabellianisme lijkt op dergelijke bronnen gebaseerd. :)

_O-

Waaruit blijkt dat Nunc zich niet verdiept heeft. Hier onderschat je je gesprekspartner en diskwalificeer je hem ook nog.

Het is maar net wat je onbijbels noemt, want volgens de meeste christenen is het 1 Johannes 5,7 (het enige vers waar de drie-eenheid nadrukkelijk in genoemd wordt) een vervalsing en als jij daar i.t.t. mij ook mee instemt dan verkondig jij zelf een onbijbelse leer.

We komen weer op dezelfde discussie uit, want de drie-eenheidsvisie is niet afhankelijk van Johannes 5:7. Daar gaat dit hele topic ook niet over. Beetje jammer dat je daar de discussie heen stuurt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid