Spring naar bijdragen
Cyrillisch

Protestanten en de Drie-eenheid

Aanbevolen berichten

Maar ik denk dat we moeten oppassen, dat we niet de indruk krijgen, dat God specifiek ons heeft aangesteld om te hoeden over de leerstellingen van een bepaalde kerk. Zijn opdracht is het maken van discipelen en dat lukt op die manier doodeenvoudig niet.

Maar op jouw manier lukt het ook niet zonder in relativisme te vervallen. God wil dat we Zijn wil doen niet waar? Dan zul je toch moeten weten wat dat dan is. Maar goed, zie het topic wat ik geopend heb.

Ik waag het - alweer - niet met je eens te zijn, maar dat moet kunnen toch? Ik zal eens kijken of jouw nieuwe topic ook voor mij interessant is. Een goed gesprek wordt door mij altijd op prijs gesteld; zeker als het allemaal wat minder strijdlustig kan. Zeker met een eenvoudige katholiek. :) Daarnaast denk ik in één zin te kunnen zeggen wat de wil van God is. |P

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het valt me op dat je nogal antipathie tegenover mij hebt. Niet alleen hier maar elders ook. Als je een probleem met mij hebt stuur me dan een pm in plaats van dat telkens in het openbaar zo kinderachtig duidelijk te maken. Dank je.

Ik vind het knap wat iemand allemaal uit een bericht halen kan. Ik heb inderdaad geen hoge pet van je op, maar van 'nogal antipathie' kan ik niet direct spreken. Jouw korte steken onder water vind ik inderdaad niet sympathiek; zelfs enigszins arrogant. Maar zulk soort reacties kom je op elk forum tegen. En echte vriendschappen worden toch niet gebouwd; daarvoor zit iedereen teveel in z'n bolwerk verschanst.

Dus reageer maar gewoon, wind je niet zo op en til er niet zo zwaar aan. Morgen is er weer een dag en dan gaan we weer vrolijk verder. Dus als je het vervelend vindt om met mij te spreken, doe het dan gewoon niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind het knap wat iemand allemaal uit een bericht halen kan.

Alleen knipperende neonletters hadden het nog duidelijker gemaakt. Maargoed, ik wil best op mijn stijl letten als jij het wil.

Maar je zei laatst dat je gemakkelijk kon uitleggen hoe de verhouding tussen de Vader en de Zoon was. Zou je dat nog kunnen doen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Tóch deed jij het wel en kwam met een theologisch nogal dubieus antwoord - ergens zeg je zelfs dat veel christenen Christus zien als niets meer dan een profeet.

Je doelt op deze zin: "Ik weet door mijn studie en door de vele gesprekken met vrienden en kennissen, dat niet iedere christen gelooft, dat God een Zoon heeft. Er zijn er zelfs heel veel, die net als jij, Jezus zien als een boodschapper en dus als een gewoon mens."

Als je dit nu goed leest, is dat dan hetzelfde als wat jij zegt, dat ik schrijf?

Kijk, Cyrillisch, dit is een goed voorbeeld van wat ik in jouw berichten niet sympathiek vind: je poneert jouw stelling zonder enig argument in te brengen. Maar je bent wel in staat om mijn antwoord 'theologisch dubieus' te noemen.

Je 'vergeet' evenwel te melden, dat wat ik zeg gewoon een bekend feit is en dat ik daarna laat zien, dat Jezus heel wat meer is dan 'een profeet'. Voor mij is Christus de door God gezonden Heiland en Zaligmaker en dat steek ik niet onder stoelen of banken. Wat ik wel doe is het argument: God kan geen zoon hebben, ontkrachten. En dat doe ik nu juist door het geestelijke in de relatie met de Vader te benadrukken.

Maar jij bent zo bezig met jezelf indekken, dat je dat gemakshalve maar vergeet. En dat is inderdaad niet erg sympathiek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind het knap wat iemand allemaal uit een bericht halen kan.

Alleen knipperende neonletters hadden het nog duidelijker gemaakt. Maargoed, ik wil best op mijn stijl letten als jij het wil.

Maar je zei laatst dat je gemakkelijk kon uitleggen hoe de verhouding tussen de Vader en de Zoon was. Zou je dat nog kunnen doen?

Ik moet eens nadenken of ik dat wel wil. Vooralsnog komt het op mij over dat ik me daarmee opnieuw in een wespennest begeef. Zo aantrekkelijk is het schrijven voor mij hier op Credible inmiddels niet meer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Laat het duidelijk zijn dat we op Credible met een reden de geloofsbelijdenis van Nicea als uitgangspunt nemen voor wat christelijk is. Er zijn tientallen groeperingen die pretenderen christelijk te zijn maar als ze deze geloofsbelijdenis niet onderschrijven worden ze hier als niet christelijk beschouwd. Dat geldt dus ook voor zowel Ken als jouw persoon.

Het staat je als forum uiteraard vrij om je achter een geloofsbelijdenis - welke dan ook - te stellen. Maar het blijven interpretaties (belijdenissen) van mensen. Als je het label "niet christelijk" op groepen of individuele mensen plakt, op grond van een belijdenis, dan ga je aan de Schrift zelf voorbij en plaats je de belijdenis er boven. Dit is wetticisme optima forma.

Goed lezen! Mensen die Nicea niet onderschrijven worden op Credible niet als christelijk beschouwd. Dat heeft dus consequenties voor als je iets christelijk noemt terwijl het tegen Nicea in gaat want daar wordt op gemodereerd. Voor de rest zijn ze net zo welkom als ieder ander.

In Gods Woord lees ik duidelijk de beschrijving van wie door de Schrift als een volgeling van Christus (een Christen)wordt bestempeld en benoemd .

Namelijk zij de het geloof van Christus en de geboden van God bewaren Openb14:12

U daarentegen bent zeer duidelijk door te stellen dat hier op dit forum het Nicea is waarop gemodereerd wordt.

M.aw dat deze geloofsbelijdenis maatgevend of de norm is en het al of niet aannemen ervan bepalend is of men al dan niet als Christen wordt beschouwd.

Ik denk dat deze houding meer kan vergeleken worden en uiteindelijk zal leiden tot het middeleeuws verketteren (en elegant censureren ) van iemand die zich niet schikt naar de regels en wetten van mensen ook al kan bewezen worden dat deze duidelijk in tegenspraak zijn met Gods woord .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik zo zie is dat er wat wrijving speelt.

Mijn bijdrage zal dat vast niet oplossen :|

Lijkt me het beste weer on-topic te gaan.

Verder denk ik dat we op één ding wel mogen vertrouwen:

de jeugd leeft in een wereld die hoe dan ook heel verdeeld is en als enige vijand Gods tegenstander werkelijk op zijn pad treft. Ons wapen is om op Jezus te vertrouwen die een schild is voor de jeugd. Mensen doen daar feitelijk zelf niet veel verschil aan, het is altijd de vraag hoe je als een instrument van Hem ingezet kan worden.

Dat ook in Liefde en daarmee in één woord gezegd wat God van ons wil: "Liefde".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat deze houding meer kan vergeleken worden en uiteindelijk zal leiden tot het middeleeuws verketteren (en elegant censureren ) van iemand die zich niet schikt naar de regels en wetten van mensen ook al kan bewezen worden dat deze duidelijk in tegenspraak zijn met Gods woord .

Grote verschil met de middeleeuwen is dat niemand verplicht is hier te komen en dat deelname geheel vrijwillig is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Namelijk zij de het geloof van Christus en de geboden van God bewaren

En de geloofsbelijdenis van Nicea is een perfecte beschrijving van het geloof dat je moet bewaren.

U heeft vergeten nog iets aan uw zin toe te voegen, namelijk:

En er mag zeker niet met Bijbelse teksten aangetoond worden dat Gods Woord heel wat anders onderwijst anders wordt er gecensureerd, gewaarschuwd en in het "ketters " hokje geplaatst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Op die manier gesteld lijkt Credible wel een afgrijselijk tiranniek forum. Dat je het hier nog uit houdt zeg!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Namelijk zij de het geloof van Christus en de geboden van God bewaren

En de geloofsbelijdenis van Nicea is een perfecte beschrijving van het geloof dat je moet bewaren.

U heeft vergeten nog iets aan uw zin toe te voegen, namelijk:

En er mag zeker niet met Bijbelse teksten aangetoond worden dat Gods Woord heel wat anders onderwijst anders wordt er gecensureerd, gewaarschuwd en in het "ketters " hokje geplaatst.

Je probeert steeds een valse tegenstelling te schetsen, maar dat gaat je niet lukken. De geloofsbelijdenissen zijn juist gebaseerd op de Bijbelse leer. Vooral het apostolicum kun je rustig een samenvatting noemen van wat de Bijbel leert.

Deze hele discussie wijst al aan dat je er met de Bijbel alleen niet bent. De één heeft het over drie goden, de ander over één god met drie verschijningsvormen (modalisme). Dezelfde teksten lezen zij compleet anders. Dit omdat zij op basis van hun kennis en referentiekader keuzes hebben gemaakt in het interpreteren van bijbelteksten. Zo kom je op privé-interpretaties die op het internet breed uitgemeten moeten worden ook al is er niemand die ze deelt.

Het helpt om kritisch te zijn. Maar we mogen ook putten uit een rijke traditie van 2000 jaar, en van wijze en wellicht intelligentere voorgangers die het christelijk belijden op papier hebben gezet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zullen we terug naar topic gaan i.p.v. forum policy te bespreken?

Graag, wil ik terug naar de topic, maar hoop dan ook dat mijn antwoord niet terug weg gecensureerd wordt, zoals de vorige maal.

Wat ik ( en daarin sta ik niet alleen) uit Gods Woord leer is dat:

1) Er een Godheid (elochim) bestaat; te onderscheiden in drie afzonderlijke hemelse machten , personen of entiteiten { en God (elochim) zeide laat ONS maken (Gen1:26)}

Deze drie hemelse machten zijn namelijk , de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem ( 1 Korr 8:6) en de H.Geest ,de Trooster gezonden door de Vader en die de wereld overtuigd van zonde , van gerechtigheid en van oordeel†( Joh 14:25 / 16: 10-15

2) Dat de Zoon het leven in zichzelf bezit doordat Hij het GEKREGEN heeft van de Vader

Joh. 5 : 26

“Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.

3)[/b] dat het woord “God†in de Schrift geen persoonsnaam is maar een functie aangeeft; namelijk Het soeverein zijn over iets of iemand. Men kan dan ook lezen dat mensen zoals Mozes†God†genoemd worden omdat ze soeverein zijn over een ander mens. Zo wordt Christus ook †mijn God “genoemd omdat Hij soeverein is over alle schepselen.

Joh 10: 33-34

De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden

Exodus.4: 15-17

Is niet de Leviet Aaron uw broeder? Ik weet, dat hij goed spreekt; en zie, hij is op weg gegaan, u tegemoet, en als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen. Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en Ik zal zijn met uw mond en zijn mond en Ik zal u leren, wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn.

Joh. 20:28

Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!

4) Dat de Zoon de mens heeft geschapen en dus hun koning der koningen en Here der heren is, hun opperste Soeverein hun God.

Openbaring 19:16

Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven Koning der Koningen en Here der heren

Joh. 20:28

Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven

5) Dat de Zoon uiteindelijk zijn soevereiniteit, zijn koningschap, zal overdragen en zich onderwerpen aan zijn Soeverein, zijn God, namelijk De Vader die een ontoegankelijk licht bewoond en die enkel en alleen onsterfelijkheid in zichzelf heeft.

.

Korr 1:3

“Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting

(1 Tim 6:14-15)

dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen

Korr. 15: 20-28

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

Maar wanneer Hij ( Christus) zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij ( de Vader) uitgezonderd, die Hem ( Christus)alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem ( Christus) onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem ( de Vader)onderwerpen, die Hem ( Christus) alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

6) Dat Paulus duidelijk stelt:

Efez 4:1-5

één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

1 Korr 8:6 “voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn.

Hierbij verklaart Hij dat er uiteindelijk voor alles en iedereen in het gehele universum maar één God is ( de Soeverein van alles allen en iedereen) , de Vader uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn,(1 Kor.8:6)

Één die waardig is te ontvangen de heerlijkheid de eer en de macht;†want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen ( Openbaring4 : 9-11)â€

Hij, de VADER is het van wie Christus getuigde “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, DE ENIGE WAARACHTIGE GOD (joh17:3)

In de Bijbel is er dus sprake van meerdere Soevereinen (goden) omdat de Bijbelse betekenis van het woord “God “ GEEN PERSOONSNAAM is ;maar een FUNCTIE EEN HIERARCHIE aanduidt.

De Bijbel is ook duidelijk dat er boven allen en iedereen uiteindelijk maar ÉÉN WAARACHTIGE SOEVEREIN of ÉÉN WAARACHTIGE GOD is namelijk DE VADER

EÉN MIDDELAAR Jezus Christus die onze God is Maar waarvan Zijn God ook de VADER is

En ÉÉN Trooster de H.Geest waarvan Zijn God ook de Vader is.

.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ps: de geloofsbelijdenis van Nicea heb ik eigenlijk nooit moeite mee gehad.

Wel liet een dominee bij ons weten wat te missen en dat het voor een ieder goed is zich opnieuw af te vragen wat nu zijn persoonlijke geloofsbelijdenis is. Hij wees er zelf op dat alles wat tussen de geboorte van Jezus en zijn kruisdood in zit totaal niet weer te vinden is in de geloofsbelijdenis. Je zou kunnen zeggen dat het niet af is. Want als je dit kunt belijden, hoef je nog niet een levende liefdevolle relatie met Jezus te hebben.

Dat is misschien wel het probleem waar vooral de calvinisten en toch ook redelijk wat evangelischen mee worstelen. Erg gefixeerd op hoe je juist moet geloven en juist moet leven, maar te gelijk kan het nog kil aan voelen, zoals in deze blik:

fff82a096e9642a7fffbe929585d2a1e

Gelukkig weten we dat inmiddels wel :)

Wat een discussie over geschapen of geboren zijn door God betreft, van de Persoon Jezus:

dat is (volgens een theologe die het me uitlegde) om aan te duiden dat Jezus de Schepper is van de schepping en zo zou het tot verwarring kunnen zorgen als we beweren dat Jezus geschapen is. Het was niet bedoeld om een discussie te laten ontstaan over de vraag of de Vader nu Jezus liet geboren worden of Hem schiep. Het was puur om te benadrukken dat Jezus als God ons schiep.

Dat heeft voor mij echter weer voor vragen op geroepen, omdat in Genesis weer staat dat God ons schiep, wat ik (hoewel Jezus God is) verstond in de context van God de Vader die schiep. In Johannes las ik weer dat Jezus de schepper is.

Dat loste ik voor me zelf toen op door te veronderstellen dat God de Vader door de Heilige Geest in Jezus het scheppingswerk van de schepping verrichte. Zo dus de Vader en de Zoon samen schiepen als eenheid. De Heilige Geest ben ik later gaan verstaan als de gemene deler van de Vader en de Zoon dat door ons heen werkt. Het lijkt een derde persoon en logisch dat het als Persoon beschreven wordt, maar eigenlijk ontmoet je gewoon God de Vader en de Zoon zelf in een soort uitvloeisel van Hen door ons heen. Dat geheel kan je omschrijven als één God.

Maar ik zeg er wel bij, dat roept voor de één conflicten op met de leer van de drie eenheid en voor de ander lijkt dat wel binnen het idee van de drie eenheid te passen.

Ik geloof zelf dat dit komt, omdat de leer van de drie eenheid verwarring op roept.

Daar bij mijn bescheiden mening: die eenheid van Jezus en de Vader met elkaar en dan het heelal vervullend, met dan ook de uitwerking van de heilige Geest door ons allen heen, dat gaat eigenlijk boven onze pet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan nog iets. Waarom schiep God eigenlijk? Waarom ontstond Jezus en kwam Hij naar de aarde? Wat is daar allemaal de reden van? Wat wilde God daarmee?

God sprak een Woord en het werd vlees en het was het Licht voor de mensen.

Wat houdt dat Woord in en wat is dat Licht dan? We weten dat het gestalte kreeg in Jezus?

Wat eigenlijk dat gestalte kreeg in Jezus?

Het evenbeeld van God had gestalte in Jezus. Je zag Jezus en je zag je God! Precies zoals God het idee had naast Hem zijn evenbeelden in heel Zijn schepping te laten ontstaan! Levende kinderen naar Zijn beeld. Zelfs heel de natuur zou het uitstralen! Vol van Gods heerlijkheid een jubelende schepping! Dat ideaal van God kwam er aan het begin van heel de schepping die God op gang bracht tot stand. Dat idee is het begin voor alles geweest. God wilde Zijn droom werkelijkheid laten zijn. Door Zijn Zoon dat gestalte kreeg in Jezus Christus, zagen we het werkelijkheid zijn, voor onze neuzen: Gods volmaakte evenbeeld die volledig één is met de Vader en daardoor ook één God met Hem! Naar dat beeld wilde God ons scheppen. Zie daar: het vlees geworden ideaal van God, Zijn geliefde Zoon!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit is levensbeschouwing dus de regels zijn hier soepeler.

Bernard, is de Zoon volgens jou gemaakt door de Vader?

In Gods Woord zijn er volgens mij geen details bekent betreffende het "ontstaan" van de H.Geest en de Zoon

Zoals we in een spiegel van raadselen zien wat het na-menselijk bestaan zijn zal ( 1 Kor 13:12) kijken wij des te meer in dezelfde spiegel wat het vóór- menselijk bestaan betreft.

Een zeer grote voorzichtigheid (in woordgebruik en ideeën) is des te meer geboden als het over het "eventueel ontstaan" gaat van de H.Geest en de Zoon.

Dit betekent echter niet dat God in zijn woord geen aanwijzingen of beeld gelegd heeft betreffende deze zaken.

In spreuken 8:22-23 is daar volgens mij een dergelijke vingerwijzing als er staat De Here heeft mij tot aanzijn geroepen, als het begin van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af;

Een nog grotere vingerwijzing ligt volgens mij in genesis 1:26. waar de Godheid zelf zegt laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis

En zij maken een mensheid waarbij uit Adam zowel de vrouw als het kind voortkomen.

Ik wil er nogmaals de nadruk op leggen dat deze zaken geen details zijn maar vingerwijzingen, beelden van een werkelijkheid die we op vandaag niet in zijn volheid kunnen bevatten.

Maar omdat ook elders in Gods Woord aangegeven wordt dat alles en allen uit de Vader zijn vermoed ik dat De Vader het begin is van alles en iedereen zodat alles en iedereen ( de H.Geest en de Zoon incluis) uit de Vader zijn voortgekomen.

Het "Hoe" en het "wanneer" (alhoewel dit laatste niet relevant is vanwege het buiten de tijd staan van de Godheid) is en blijft een groot vraagteken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat "Laat ons mensen maken" betreft, begreep ik eens dat in het jodendom geloofd wordt dat engelen mee hielpen aan het scheppingswerk. In die zin zou "laat ons mensen maken" tegen de engelen gezegd kunnen zijn en ook Jezus was als Zoon van God daar bij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat "Laat ons mensen maken" betreft, begreep ik eens dat in het jodendom geloofd wordt dat engelen mee hielpen aan het scheppingswerk. In die zin zou "laat ons mensen maken" tegen de engelen gezegd kunnen zijn en ook Jezus was als Zoon van God daar bij.

Mensen zijn niet gemaakt naar het evenbeeld en gelijkenis van engelen, maar van God. Zouden beide identiek zijn dan zou polytheïsme het onvermijdelijke gevolg zijn, daar engelen ook goden zouden worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zoals we in een spiegel van raadselen zien wat het na-menselijk bestaan zijn zal ( 1 Kor 13:12) kijken wij des te meer in dezelfde spiegel wat het vóór- menselijk bestaan betreft.

Daar ben ik het volledig mee eens!

Met wat bent u het eens!? met mijn gehele reactie of met (zomaar)een zinsnede er uit.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ook ik tel twee Eén Vader die Geest is en de mens die hij werd.

Dat ga ik de volgende keer bij een joodse rechtbank ook proberen:

"ja maar, edelachtbare, ik tel wel degelijk als twee getuigen hoor, want kijk maar: nu heb ik m'n rode petje op, en zeg ik-rood dat Jantje de dader is, en nu heb ik m'n blauwe petje op, en zeg ik-blauw dat Jantje de dader is. Afvoeren die Jantje, gooi hem in de cel, want er waren duidelijk twee getuigen"

Jezus heeft het in Johannes 8 over de Vader die Hem [Jezus] gezonden heeft. Bedoel je dat Jezus zichzelf zond?

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:17 En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is.

18 Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader Ik, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.

19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vaderzelf; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vaderzelf kennen.

Blijft grappig dat voorbeeld, zelfs in de herhaling en dat je niet inziet dat je jezelf er keer op keer mee in de voet schiet. Wees dan ook zo consequent om toe te geven dat Jezus dan ook niet God is als hij en de Vader voor de wet twee verschillende getuigen zijn. *Knip*

En dit bedoelde ik dus toen ik het vorige week had over het feit dat jij met een karikatuur rondloopt. Je lijkt niet te willen inzien, dat jouw kennis van de drie-eenheid (nee, niet van jouw modalistische versie, maar van de 'drie-eenheid' zoals die door de kerken beleden wordt) zwaar tekort schiet. Jij geeft er telkens blijk van, dat je God wilt vergelijken met mensen, stenen of andere eindige objecten, en er mee wilt tellen, zoals je met stenen of mensen telt (1 + 1 + 1 = 3). De drie-eenheid gaat echter over een God (de christelijke) die oneindig is. Een Goddelijk wezen dat bestaat in drie verschillende, te onderscheiden (maar niet van elkaar te scheiden) Personen die alledrie "God" genoemd kunnen worden, maar ongelijk aan elkaar zijn, doch samen het een wezen vormen dat ook "God" genoemd kan worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De drie-eenheid moet je beschouwen als namen voor Eén en Dezelfde God, want anders is de drie-eenheidsleer niet te rijmen met het grote gebod.

De drie-eenheid is een poging om het wezen van God voor mensen begrijpelijk te maken maar uiteindelijk blijft het een niet echt te begrijpen geloofsmysterie.

Daarin heeft u volkomen gelijk , de drie eenheidsleer is mysterieus en volkomen onlogisch daar het gebaseerd en gefundeerd is op menselijke filosofie

De BijbelseJOUW leer betreffende de Godheid daarentegen is, alhoewel het niet alles over de Godheid verklaart, duidelijk en logisch opgebouwd en verre van mysterieus.

inderdaad. Daarnaast is ze overigens wel polytheistisch... en laat dat nou net niet bijbels zijn. (H)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid