Spring naar bijdragen
Cyrillisch

Protestanten en de Drie-eenheid

Aanbevolen berichten

@ bernard3: (als het binnen de kaders van het topic gepast is) Van wat je schrijft krijg ik het idee dat je een polytheïst bent. Hoe verklaar je dat met bijbelteksten die zeggen dat God één is?

Ik denk dat u hoofdzakelijk verwijst naar de tekst uit Deut 6: 4

[]Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één![/

(...)

Daarom hier een “eigenschap†of kenmerk van Polytheïsme en in wat het verschilt met de Bijbelse Godheid

Polytheïsme of veelgodendom heeft in principe meerdere Goden die onderling duidelijk verschillen van sekse , karakter en doel , waarbij deze goden zowel dieren als personen als dingen (zon, maan, enz ) kunnen zijn.

Dit staat diametraal tegenover hetgeen Gods woord ons leert wat de Godheid betreft met zijn drie hemelse entiteiten De Vader , De Zoon en de H.Geest die alhoewel ze drie onderscheiden personen zijn toch éénzelfde natuur , doel, streven en denken hebben.

En Waarbij één de Hoogste soeverein is, met als logisch gevolg dat er dan eigenlijk maar ÉÉN SOEVEREIN of GOD is namelijk DE VADER

POLYTHEISME dus. Het wel of niet polytheisme zijn van een overtuiging heeft niks te maken met of de meerdere goden wel of niet samen gezellig door één deur kunnen, maar om hoeveel ervan zijn: meerdere in plaats van één. Dus als je drie hemelse entiteiten (met dezelfde natuur: goddelijk) postuleert, die toevallig door één deur kunnen, omdat ze hetzelfde streven en denken hebben, heb je nog steeds drie goden: ook wel tri-theisme of polytheisme genoemd.

Als je daarentegen een drie-eenheid hebt, waarbij één God-wezen bestaat uit drie Personen, dan heb je één god, dus geen polytheisme (n.b. "wezen" is van een andere categorie dan "persoon"). Als je (om nog een andere optie te noemen) modalisme hebt, dan heb je één God die bestaat uit één Persoon. Beide alternatieven zijn wel monotheistisch.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waar ik op zich wel benieuwd naar ben: je maakte op een gegeven moment onderscheid tussen de Westerse opvatting van de Drie-eenheid en de Oosters-Orthodoxe. Wat zijn die verschillen? Kun je die omschrijven?

Ik kan het me niet herinneren dat ik dat deed, maar misschien ben ik gewoon vergeetachtig.

sorry, dat was ik.

Maar jij mag het antwoord wel geven natuurlijk :E

Het is een beetje een oud cliché en ook niet helemaal waar, maar de oosterse theologie gaat ervan uit dat God drie personen is en beredeneert dan dat God ook één is. De westerse theologie gaat ervan uit dat God een is en gaat dan beredeneren dat God ook drie personen is. De oosterse theologie leunt meer op de cappadocische kerkvaders (Basilius de Grote, Gregorius de Theoloog-van Nazianze, en Gregorius van Nyssa) en de westerse theologie, zowel de protestantse als de katholieke, leunt veel meer op Augustinus.

De theologie van de Reformatie (Calvijn) zit ergens in het midden. Maar in de praktijk is men toch vaak weer aanbeland bij het uitgaan van de eenheid van God, waarbij de Personen geregeld een apendixje in een dogmatiek werden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Laten we even voorop stellen dat zoiets als een 'katholieke drie-eenheid' niet bestaat. Het is een christelijke drie-eenheid die (vrijwel) unaniem gedragen wordt binnen het christendom.

Ik geloof ook in de Drie-eenheid alleen niet in de Niceaanse interpretatie, dat is wat ik bedoelde met de katholieke Drie-eenheid. Echter had ik om misverstanden te voorkomen beter kunnen spreken van de katholieke interpretatie van de Drie-eenheid die te Nicea tot stand is gekomen.

Ja, ik ben ook communist hoor, alleen niet in de normale zin van het woord. Ik ben de baas van een bank, verdien miljoenen (per maand uiteraard), spuug op Marx, stem VVD, etc... (H)

Om misverstanden - en niet te vergeten begripsverwarring, etc. - te voorkomen, had je beter gewoon jouw standpunt kunnen noemen wat het is: modalisme, en niet een drie-één-heid.

De drie-één-heid draait om drie Personen die samen één Wezen (eenheid) zijn. Jouw modalistische model is één Persoon die één Wezen is, maar die drie verschillende petten op kan zetten (manifesteren). Het is dus een één-één-heid (of noem je jezelf ook een twee-een-heid als je zowel vader - van je kind - als bv. leraar - van een klas - bent? Ben je dan een eenheid van twee?). De christelijke (drie-ene) God manifesteert zich ook op diverse (wel meer dan drie) manieren (zoals bv. vuur en wolk tijdens de Exodus, een duif - Jezus' doop - een mensengestalte (Ezechiel), etc.). Is dat nu ook ineens een vijftien-een-heid omdat Hij Zich in (bv.) 15 verschillende vormen laat zien?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@ bernard3: (als het binnen de kaders van het topic gepast is) Van wat je schrijft krijg ik het idee dat je een polytheïst bent. Hoe verklaar je dat met bijbelteksten die zeggen dat God één is?

Ik denk dat u hoofdzakelijk verwijst naar de tekst uit Deut 6: 4

[]Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één![/

(...)

Daarom hier een “eigenschap†of kenmerk van Polytheïsme en in wat het verschilt met de Bijbelse Godheid

Polytheïsme of veelgodendom heeft in principe meerdere Goden die onderling duidelijk verschillen van sekse , karakter en doel , waarbij deze goden zowel dieren als personen als dingen (zon, maan, enz ) kunnen zijn.

Dit staat diametraal tegenover hetgeen Gods woord ons leert wat de Godheid betreft met zijn drie hemelse entiteiten De Vader , De Zoon en de H.Geest die alhoewel ze drie onderscheiden personen zijn toch éénzelfde natuur , doel, streven en denken hebben.

En Waarbij één de Hoogste soeverein is, met als logisch gevolg dat er dan eigenlijk maar ÉÉN SOEVEREIN of GOD is namelijk DE VADER

POLYTHEISME dus. Het wel of niet polytheisme zijn van een overtuiging heeft niks te maken met of de meerdere goden wel of niet samen gezellig door één deur kunnen, maar om hoeveel ervan zijn: meerdere in plaats van één. Dus als je drie hemelse entiteiten (met dezelfde natuur: goddelijk) postuleert, die toevallig door één deur kunnen, omdat ze hetzelfde streven en denken hebben, heb je nog steeds drie goden: ook wel tri-theisme of polytheisme genoemd.

Als je daarentegen een drie-eenheid hebt, waarbij één God-wezen bestaat uit drie Personen, dan heb je één god, dus geen polytheisme (n.b. "wezen" is van een andere categorie dan "persoon"). Als je (om nog een andere optie te noemen) modalisme hebt, dan heb je één God die bestaat uit één Persoon. Beide alternatieven zijn wel monotheistisch.

Terug hetzelfde fenomeen zoals hier al dikwijls het geval is . men trekt één zinsnede uit het geheel van een reactie gaat daar dan verder op in en gans de verdere discussie die overgenomen wordt door een derde gaat verder op die ene zinsnede en wijkt hierdoor volledig af van de oorspronkelijke reactie

Hierbij de volledige vraag en het volledig antwoord daarop

Graag uw reactie op het geheel en niet enkel op een enkele zinsnede die zelfs waaraan verder verder in de tekst verduidelijking werd gegeven

Ursa schreef:

@ bernard3: (als het binnen de kaders van het topic gepast is) Van wat je schrijft krijg ik het idee dat je een polytheïst bent. Hoe verklaar je dat met bijbelteksten die zeggen dat God één is?

Ik denk dat u hoofdzakelijk verwijst naar de tekst uit Deut 6: 4

[]Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één![/

Hierbij dient echter opgemerkt dat ;

[

a) er in de oorspronkelijke tekst staat de Here is échaad

Het woord “échaad†wordt echter op verschillende manieren gebruikt in de Schrift en heeft volgende betekenissen;

1)Één van de anderen ; Zo werd Eva uit échaad (één) rib van Adam gevormd ( Gen 2:21) Een offer had plaats op échaad(één) berg (in de bergketen) Gen 22:2 Een druif is échaad in de tros (Num 13:23)

2)Eerste. Zo was er een échaad (eerste) dag in de schepping

B) Zoals reeds verschillende malen werd aangegeven in de Schrift het woord “God†geen persoonsnaam is, maar duidt op een functionaliteit namelijk; Soeverein zijn over iets of iemand

Rekening houdende met de twee mogelijke betekenissen van de uitdrukking échaad, betekent dit dan ook dat wanneer Deut 6:4 gelezen wordt “ Hoor Israël de Here onze God; de Here is één (échaad) dit zeker niet betekent dat er slechts één God is:Vader , Zoon en H.Geest.

Maar het betekent dat de Here de soeverein (God) is van Israël en dat de Here ;

ofwel één Soeverein (God) is onder meerdere soevereinen (Goden) ;

ofwel dat Hij een eerste Soeverein (God) is in eenheid met andere soevereinen (Goden)

m.a.w. Hoor Israël de Here is uw Soeverein, de Here is de eerste of de Here is één van de anderen

Hierbij een paar teksten waar de uitdrukking “één God†in voorkomt als getalwaarde

voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. (1 Kor 8:6)

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.efez 4:1-5

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (1 Tim 2:5)

opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen efez 1:17

In deze teksten worden Christus en De Vader duidelijk als twee onderscheiden persoonlijkheden weergegeven waarbij de hoogste autoriteit aan de Vader toegekend wordt. Hij is de soeverein (God) van Christus en daar Christus de soeverein (God) van alle schepsels ( omdat ze door Hem ontstaan zijn) ondergeschikt wordt gesteld aan de soevereiniteit van de Vader is er uiteindelijk maar één waarachtige soeverein (God) De Vader

Wat uw opmerking over polytheïsme betreft:

Zo maar begrippen toekennen zonder eerst te verklaren wat men onder het begrip verstaat is altijd verwarrend.

Daarom hier een “eigenschap†of kenmerk van Polytheïsme en in wat het verschilt met de Bijbelse Godheid

Polytheïsme of veelgodendom heeft in principe meerdere Goden die onderling duidelijk verschillen van sekse , karakter en doel , waarbij deze goden zowel dieren als personen als dingen (zon, maan, enz ) kunnen zijn.

Dit staat diametraal tegenover hetgeen Gods woord ons leert wat de Godheid betreft met zijn drie hemelse entiteiten De Vader , De Zoon en de H.Geest die alhoewel ze drie onderscheiden personen zijn toch éénzelfde natuur , doel, streven en denken hebben.

En Waarbij één de Hoogste soeverein is, met als logisch gevolg dat er dan eigenlijk maar ÉÉN SOEVEREIN of GOD is namelijk DE VADER

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat "Laat ons mensen maken" betreft, begreep ik eens dat in het jodendom geloofd wordt dat engelen mee hielpen aan het scheppingswerk. In die zin zou "laat ons mensen maken" tegen de engelen gezegd kunnen zijn en ook Jezus was als Zoon van God daar bij.

Mensen zijn niet gemaakt naar het evenbeeld en gelijkenis van engelen, maar van God. Zouden beide identiek zijn dan zou polytheïsme het onvermijdelijke gevolg zijn, daar engelen ook goden zouden worden.

goden met een kleine g ja. God staat in de vergadering der goden:

Psalmen 82

82

1 Een psalm van Asaf.

God staat op in de hemelse raad,

hij spreekt recht in de kring van de goden:

2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig

en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela

3 Doe recht aan weerlozen en wezen,

kom op voor verdrukten en zwakken,

4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,

red hen uit de greep van wie kwaad wil.

5 U toont geen inzicht, geen begrip,

en doolt in duisternis rond,

de aarde wankelt op haar grondvesten.

6 Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,

zonen van de Allerhoogste, allemaal.â€

7 Toch zult u sterven als mensen,

ten val komen als aardse vorsten.’

8 Verhef u, God, spreek recht op aarde,

alle volken behoren u toe.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Genesis 6:1-4

Vermenging van goden en mensen

6

1 Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. 2 De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. 3 Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. 4 In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Een Rooms Katholieke diaken wees me er op dat het christelijke en joodse geloof eigenlijk polytheïstische sporen kent, maar dat we het als christenen waarschijnlijk liever niet willen weten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid