Spring naar bijdragen
Hitchens

Hoe ontstond het universum?

Aanbevolen berichten

Geschreven werd: "Krauss toont aan dat in een plat universum (die van ons dus) de totale energie gelijk is aan nul. De energie van de zwaartekracht en de bewegingsenergie heffen elkaar op. Dat betekent dus dat het universum is begonnen met netto nul energie."

Erg lichtzinnig als je dit gelooft.

Hoe kan een nietig mensje, nog niet eens een speldeknop in het Universum, aantonen dat het Universum plat is.

Bovendien spreekt die Krauss over energie alsof het een pondje suiker (mag het iets meer zijn) is.

Ik heb me zelf 26 jaar beziggehouden met (biochemische)wetenschap en wetenschap in het algemeen, maar ik ben overtuigd van het feit dat God het Universum heeft geschapen want Hij is almachtig.....

(Psalm 83:18) Opdat men weet dat gij, wiens naam Jehovah is, Gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde.

En Hij bezit heel veel energie....

(Jesaja 40:26) „Heft UW ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen? Het is Degene die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleidt, ze alle zelfs bij name roept. Vanwege de overvloed van dynamische energie, en omdat hij sterk is in kracht, ontbreekt er niet één [aan].

fijne dag,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb me zelf 26 jaar beziggehouden met (biochemische)wetenschap en wetenschap in het algemeen, maar ik ben overtuigd van het feit dat God het Universum heeft geschapen want Hij is almachtig.....

Sterk hoor om een argumentum ad verecundiam te gebruiken. Laat mij je voorbeeld volgen! Ik werk in de mathematische fysica, en die ideeën van Krauss komen op mij niet meteen als onzin over. Er moet nog heel wat uit experimenten blijken, maar het is zeker meer dan interessant.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Deze wereld is een wondere schepping. Het moet wel de uitvinding zijn van een groot Verstand, de uitvoering van een wonderlijk plan.De grote vraag is dan ook: „Wie heeft dit plan gelegd en Wie heeft dit alles geschapen?"In simpele woorden, die door elk gezond menselijk verstand verstaan kunnen worden, geeft de Bijbel op deze vraag het antwoord.

„In den beginne schiep God de hemel en de aarde..." Gen. 1 : 1. Met deze eenvoudige woorden verklaart de Bijbel de oorsprong van de universele en materiële wereld. En deze verklaring is voor het geloof een aannemelijk fundament.

In de Bijbel vinden we de meest instructieve en meest omvangrijke voor een ieder bevattelijke geschiedenis van het ontstaan der dingen, die ooit aan de wereld gegeven zijn. Zijn{ heilige bladzijden} bevatten het enige authentieke bericht over de schepping. Daar wordt de kracht genoemd die de hemelen uitspande en de fundamenten der aarde legde. Hier hebben we ook de ware geschiedenis van het ontstaan en de geschiedenis van het menselijke ras, zonder dat deze vermengd is met menselijke vooringenomenheid en vooroordeel.„Men. Is er steeds op uit om de schepping aan een natuurlijke ontwikkeling toe te schrijven; er zijn zelfs vele belijders, die zulks geloven, inplaats van het getuigenis der Schrift ... {{God heeft het de mens niet geopenbaard op welke wijze Hij Zijn werk verricht heeft.}} 's Mensen verstand kan Zijn verborgenheden niet doorgronden. Zijn almacht is voor ons onbevattelijk evenals Zijn bestaan."

De gedachte dat God de stof nodig had om de wereld te scheppen, vindt in de Bijbel geen grond. God was bij de schepping van de wereld niet afhankelijk voor het voorbestaan van de stof. Alle dingen, materieel of geestelijk, ontstonden door „de Geest Zijns Monds". Betreffende de tijdsduur waarin het scheppingswerk volbracht werd bestaan vele dwalingen en vermoedens die niet op de bijbelse berichten gegrond zijn.

Bijbelteksten, die het voorgaande bewijzen.Psalm 33: 6-9: Alles is door het Woord des Heren gemaakt. „Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er!"Jesaja 40: 26-28. Heft uw ogen op en ziet wie deze dingen geschapen heeft.

Hebreën 11 : 3 „Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord Gods is toebereid...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Deze wereld is een wondere schepping. Het moet wel de uitvinding zijn van een groot Verstand, de uitvoering van een wonderlijk plan.

Da's een aanname.

[...]

(Verder ingaan op de aanname)

In de Bijbel vinden we de meest instructieve en meest omvangrijke voor een ieder bevattelijke geschiedenis van het ontstaan der dingen, die ooit aan de wereld gegeven zijn. Zijn{ heilige bladzijden} bevatten het enige authentieke bericht over de schepping. Daar wordt de kracht genoemd die de hemelen uitspande en de fundamenten der aarde legde. Hier hebben we ook de ware geschiedenis van het ontstaan en de geschiedenis van het menselijke ras, zonder dat deze vermengd is met menselijke vooringenomenheid en vooroordeel.„Men. Is er steeds op uit om de schepping aan een natuurlijke ontwikkeling toe te schrijven; er zijn zelfs vele belijders, die zulks geloven, inplaats van het getuigenis der Schrift ... {{God heeft het de mens niet geopenbaard op welke wijze Hij Zijn werk verricht heeft.}} 's Mensen verstand kan Zijn verborgenheden niet doorgronden. Zijn almacht is voor ons onbevattelijk evenals Zijn bestaan."

Implicaties en aannames over evolutie en geschiedenis van de aarde, m.a.w. offtopic.

De gedachte dat God de stof nodig had om de wereld te scheppen, vindt in de Bijbel geen grond. God was bij de schepping van de wereld niet afhankelijk voor het voorbestaan van de stof. Alle dingen, materieel of geestelijk, ontstonden door „de Geest Zijns Monds". Betreffende de tijdsduur waarin het scheppingswerk volbracht werd bestaan vele dwalingen en vermoedens die niet op de bijbelse berichten gegrond zijn.

De bijbel, of jouw interpretatie ervan, kan niet/nooit fout zijn (m.b.t. het ontstaan vh universum dan, laten we ontopic blijven)?

Bijbelteksten, die het voorgaande bewijzen.Psalm 33: 6-9: Alles is door het Woord des Heren gemaakt. „Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er!"Jesaja 40: 26-28. Heft uw ogen op en ziet wie deze dingen geschapen heeft.

Hebreën 11 : 3 „Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord Gods is toebereid...

Da's natuurlijk geen bewijs en dat snap je zelf ook wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Universum is gewoon door God gemaakt en te complex om voor ons nietige mensjes te doorgronden. Natuurlijk, het is zeer interessant om het te onderzoeken maar we moeten onze beperkingen erkennen. Maar voor een christen is dit onderzoek niet de vervanging van het diepgaande onderzoek van Gods wijsheid in Zijn Woord de Bijbel en overigens ook in de natuur en al het gescapenen te zien, Paulus zei daar iets over......

(Romeinen 1:19, 20) . . .omdat hetgeen omtrent God bekend kan zijn, openbaar is onder hen, want God heeft het hun openbaar gemaakt. 20 Want zijn onzichtbare [hoedanigheden] worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid,. . .

De wijsheid van God is verre superieur aan menselijke wijsheid......

(1 Korinthiërs 1:19-25) 19 Want er staat geschreven: „Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan en de intelligentie van de intellectuelen negeren.â€â€ƒ20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de debatvoerder van dit samenstel van dingen? Heeft God de wijsheid van de wereld niet dwaas gemaakt? 21 Want daar in de wijsheid Gods de wereld door middel van haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God goedgedacht door middel van de dwaasheid van wat wordt gepredikt, degenen te redden die geloven. 22 Want de joden vragen om tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij prediken een aan de paal gehangen Christus, voor de joden een oorzaak tot struikelen, maar voor de natiën dwaasheid; 24 voor hen echter die de geroepenen zijn, zowel joden als Grieken, Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. 25 Want iets dwaas van God is wijzer dan de mensen, en iets zwaks van God is sterker dan de mensen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het Universum is gewoon door God gemaakt en te complex om voor ons nietige mensjes te doorgronden.

En dit is op grond waarvan? Misschien van je eigen onbegrip? En dus geldt dat ook voor alle andere mensen? Arrogant hoor, jezelf als maat voor iedereen stellen.

Btw, wijsheid is iets heel anders dan kennis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het Universum is gewoon door God gemaakt en te complex om voor ons nietige mensjes te doorgronden. Natuurlijk, het is zeer interessant om het te onderzoeken maar we moeten onze beperkingen erkennen. Maar voor een christen is dit onderzoek niet de vervanging van het diepgaande onderzoek van Gods wijsheid in Zijn Woord de Bijbel en overigens ook in de natuur en al het gescapenen te zien, Paulus zei daar iets over......

(Romeinen 1:19, 20) . . .omdat hetgeen omtrent God bekend kan zijn, openbaar is onder hen, want God heeft het hun openbaar gemaakt. 20 Want zijn onzichtbare [hoedanigheden] worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid,. . .

ft. haalde dit ook al aan in een ander topic. Hoe kom je tot deze conclusie (dikgedrukt) als je naar de wereld kijkt?

Je "hoe kan een nietig mens nu weten of het universum plat is" doet me denken aan mensen die >2000 jaar geleden leefden en zich niet konden voorstellen dat de aarde rond was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het Universum is gewoon door God gemaakt en te complex om voor ons nietige mensjes te doorgronden.
Te complex voor jou misschien, vandaar dat je ook God nodig hebt om het te verklaren. The easy way. Laten we nou eerst maar eens afwachten of het ook zonder God allemaal kan. Wie weet komen we het nog te weten in dit leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Deze wereld is een wondere schepping. Het moet wel de uitvinding zijn van een groot Verstand, de uitvoering van een wonderlijk plan.De grote vraag is dan ook: „Wie heeft dit plan gelegd en Wie heeft dit alles geschapen?"In simpele woorden, die door elk gezond menselijk verstand verstaan kunnen worden, geeft de Bijbel op deze vraag het antwoord.

Ik snap het niet en misschien zal ik het wel nooit snappen. Als het gaat om het zoeken naar antwoorden op de grote vragen, waarom je dan beperken tot één informatiebron op grond van autoriteit. Mensen, er kunnen fouten staan in een 2000 jaar oud boek! Ik heb een sterk vermoeden dat angst de reden is dat enkelen hier zich afsluiten voor bepaalde wetenschappelijke informatie. Immers, je zou zomaar iets kunnen ontdekken waardoor je je eigen beeld van God een tikkeltje moet bijstellen. Erg hè.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als het gaat om het zoeken naar antwoorden op de grote vragen, waarom je dan beperken tot één informatiebron op grond van autoriteit.

Goede vraag, als christen doe ik dat uiteraard ook niet. ;)

Anderzijds, 'informatiebron': Het gaat daar al om een hele verzameling van bronnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja, terwijl er nu juist niets leukers is dan je eigen godsbeelden steeds weer moeten bijstellen of aan gruzelementen slaan, net zolang tot je geen godsbeelden meer hebt en daarom maar godsbeelden gaat opzoeken of desnoods verzinnen om aan gruzelementen te slaan. Ik kan me er dan ook bij tijd en wijle ook prima mee vermaken, als ik weer iets heb gezien of gelezen dat daartoe aanleiding gaf. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De ijdele mens denkt dat hij het zonder God kan stellen, eeuwen geleden is al over hen geschreven en geinspireerd door de God die mensen verwerpen, da's pas ijdelheid.....

Analyse this people!

(Psalm 10:4) De goddeloze stelt in zijn verwaandheid geen onderzoek in; Al zijn denkbeelden zijn: „Er is geen God.â€

(Psalm 14:1) De persoon zonder verstand heeft in zijn hart gezegd: „Er is geen Jehovah.†Zij hebben verderfelijk gehandeld, zij hebben verfoeilijk gehandeld in [hun] gedragingen. Er is niemand die het goede doet.

De Bijbel verklaart gewoon heel simpel o.a. over het ontstaan van het universum.....

(Genesis 1:1) 1 In [het] begin schiep God de hemel en de aarde.

Ga te rade bij de ware God en Hij zal je ware wijsheid geven.

have a good day,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja, terwijl er nu juist niets leukers is dan je eigen godsbeelden steeds weer moeten bijstellen of aan gruzelementen slaan, net zolang tot je geen godsbeelden meer hebt en daarom maar godsbeelden gaat opzoeken of desnoods verzinnen om aan gruzelementen te slaan. Ik kan me er dan ook bij tijd en wijle ook prima mee vermaken, als ik weer iets heb gezien of gelezen dat daartoe aanleiding gaf. ;)

Kun je misschien uitleggen wat je bedoelt? Is dit sarcastisch bedoelt?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De ijdele mens denkt dat hij het zonder God kan stellen, eeuwen geleden is al over hen geschreven en geinspireerd door de God die mensen verwerpen, da's pas ijdelheid.....

Analyse this people!

(Psalm 10:4) De goddeloze stelt in zijn verwaandheid geen onderzoek in; Al zijn denkbeelden zijn: „Er is geen God.â€

(Psalm 14:1) De persoon zonder verstand heeft in zijn hart gezegd: „Er is geen Jehovah.†Zij hebben verderfelijk gehandeld, zij hebben verfoeilijk gehandeld in [hun] gedragingen. Er is niemand die het goede doet.

De Bijbel verklaart gewoon heel simpel o.a. over het ontstaan van het universum.....

(Genesis 1:1) 1 In [het] begin schiep God de hemel en de aarde.

Ga te rade bij de ware God en Hij zal je ware wijsheid geven.

have a good day,

Ed

Allemaal leuk en aardig, maar hoe weet je dat het klopt?

Juist: geloof. Geen bewijs. That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.

Dus voordat er bewijs voor zwaartekracht was kon je het negeren. Voor de zestiende of zeventiende eeuw zou je dus van een klif gesprongen zijn? Ik blijf dit een rare quote vinden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zwaartekracht (het effect dus, je laat iets los en het valt naar de grond) is gewoon iets wat je kan waarnemen. 0% van de mensen die van een klif springt heeft het overleeft, dat is statistisch bewijs. Je snapt de uitspraak heus wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zwaartekracht (het effect dus, je laat iets los en het valt naar de grond) is gewoon iets wat je kan waarnemen. 0% van de mensen die van een klif springt heeft het overleeft, dat is statistisch bewijs. Je snapt de uitspraak heus wel.

Ja, het is een atheïstisch mantra dat ze niet consequent door kunnen of willen trekken. Iedere wetenschappelijke theorie begint als een proefballonetje, een onbewezen these. Die zouden ze dan allemaal gelijk van tafel moeten vegen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Inderdaad. Het wetenschappelijk proces gaat, als het goed is (en dat is het ook niet altijd) zo ongeveer als volgt:

"Hé, als mensen van een klif springen, dan gaan ze dood."

"Inderdaad, nu je het zegt. Ik denk dat het komt omdat er een kracht is die ons allemaal naar beneden trekt." (hypothese)

"Dat lijkt me wel erg vergezocht. Bewijs dat maar, want ik denk dat engelen die mensen naar beneden duwen."

"Nou, bij deze mijn onderzoek en resultaten." (onderzoek)

"Mooi, maar hoe weet ik zeker dat je het goed hebt gedaan?"

"Hier heb je een omschrijving van wat ik gedaan heb. Doe het maar na." (methodische verantwoording)

"Ah, nu zie ik het ook. En mijn vrienden hebben het ook zo gedaan. (peer review) Er zijn echter nog wel vragen te beantwoorden..."

"Klopt, daarom moeten we verder onderzoeken. Maar we hebben voor nu voldoende bewijs om te kunnen stellen dat het een ons naar beneden trekkende kracht is." (theorie)

"Nou, ik zal toch blijven proberen om de theorie te ontkrachten."

"Dat kan ook, door met een theorie te komen die deze weer ontkracht, zoals misschien wel iets uit de quantomtheorie of zo." (falsificeerbaarheid)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid