Spring naar bijdragen
Ursa

Bestaat er 'zoiets' als de doop in de Heilige Geest?

Aanbevolen berichten

Hoi Skippy, thanks voor je post. Ik doelde ook niet echt op een soort extase oid hoor, maar wel een duidelijk voelbaar 'iets'. Een soort extra dimensie aan alles, alsmede een soort extra liefdevolle betrokkenheid bij alles. HEEL moeilijk in woorden te vatten en uit te leggen.

Misschien is het dan tijd voor een nieuwe vervulling. Heel herkenbaar overigens

He filled me way back when, but I need it once again.. Ken je de be be be song

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
'Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.' (Mat 3,11)

Yes!!!

Als je doop hebt ontvangen, ben je een getuige, dat is het gevolg ervan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ga me er verder niet in mengen maar vond t zo raar toen n paar Indiers me, nadat ik hun verteld had dat ik een paar jaar geleden bekeerd en gedoopt was, vroegen "and, did you receive the Holy Spirit?" en me verwachtingsvol aankeken. Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik moest zeggen. Ik weet zeker dat ik de Heilge Geest gevoeld heb, vooral het eerste jaar ofzo, niet normaal. Maar nu, een paar jaar verder.... Ik weet niet of ik echt veel geestelijke groei heb meegemaakt :$:(

'En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.' (2 Kor 9,6)

Dat gaat over geld, maar bijvoorbeeld liefde kun je ook zaaien en oogsten. Goed bezig dus Mystic!!

viewtopic.php?f=28&t=28903

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoi Skippy, thanks voor je post. Ik doelde ook niet echt op een soort extase oid hoor, maar wel een duidelijk voelbaar 'iets'. Een soort extra dimensie aan alles, alsmede een soort extra liefdevolle betrokkenheid bij alles. HEEL moeilijk in woorden te vatten en uit te leggen.

Misschien is het dan tijd voor een nieuwe vervulling. Heel herkenbaar overigens

Of hij is al helemaal vervuld. Daar weet jij helemaal niks van.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Binnen de katholieke en orthodoxe Kerk kennen we het vormsel, waarin de bisschop (of de pastoor namens de bisschop als hij daarvoor toestemming heeft, of sowieso de priester in de orthodoxe Kerk) de vormeling de handen oplegt en zo de heilige Geest schenkt. Inderdaad, net zoals de apostelen ook al deden volgens Handelingen. Het wordt echter niet gezien als een apart doopsel, maar als de bevestiging van het ene doopsel dat je als kind of als bekeerling als eerste ontvangt. Binnen de orthodoxe Kerk wordt het dan ook bij kinderen direct na het doopsel toegediend, waar de katholieke Kerk dat alleen bij volwassenen bekeerlingen doet (kinderen moeten wachten tot het begin van de puberteit). Met het vormsel ontvang je altijd de heilige Geest, ook als je er weinig bij zou voelen.

Buitengewone ervaringen die je met God kunt hebben zijn daarom ook ook geen aparte doopsels, maar vertroostingen die je kunt ontvangen. Je moet ze dan ook zeker niet verabsoluteren of in systemen proberen te vangen. Ze zijn vooral bedoeld om je te sterken in het geloof, zeker in het begin, totdat je uiteindelijk God liefhebt puur om God zelf en niet om één of ander gevoel, gedachte of wat dan ook. Vandaar ook de perioden van dorheid en leegte, die soms ook heel lang kunnen duren. Zo kennen we dus maar één doopsel, net zoals we maar één Heer en één geloof kennen, met het vormsel als bevestiging van het doopsel en voltooiïng van de intiatie in het geloof en buitengewone ervaringen als bemoedigingen of vertroostingen als je nog moet groeien in het geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
'Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.' (Mat 3,11)

Ik snap niet helemaal waarom je hier allemaal Bijbelteksten plaatst zonder uitleg. Sowieso heb ik er problemen mee als je alleen maar met verzen aan komt zetten en de context en zo helemaal terzijde schuift. Op die manier kan je alles wat je wil beargumenteren, zelfs dat God niet bestaat (in Psalm 14:1 staat: "Er is geen God"). Bovendien kan je alleen een gesprek voeren als je ook uitlegt wat deze tekst volgens jou te zeggen heeft.

Slecht voorbeeld maar point taken.

In dit geval ga ik er vanuit dat je wil zeggen dat de Bijbel hier spreekt over de doop in de Heilige Geest. Je doet alsof die tekst voor zichzelf spreekt, maar dat is niet zo. Ik heb dit altijd uitgelegd als een teken dat Jezus de geest van mensen kan veranderen, of zelfs dat het al verwijst naar de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. Dat wil nog niet zeggen dat er zoiets is als de doop in de Heilige Geest zoals het in veel pinksterkringen wordt beschreven.

Dat is zo, want er is ook nog een doop met vuur (Mat 3,11; Luk 3,16) en daar hoor je ze nooit over.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Of hij is al helemaal vervuld. Daar weet jij helemaal niks van.

Daarom zei ik ook misschien. Ik had het in ieder geval wel nodig.

Misschien was hij wel helemaal niet vervuld.

En misschien ben ik wel een stekelkameleon die op Saturnus van Bob de Bouwer heeft leren schaatsen.

Het lijkt me niet erg zinvol om te gaan speculeren over de mate van iemands "vervuldheid", zeker niet als je die persoon niet goed kent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daarom zei ik ook misschien. Ik had het in ieder geval wel nodig.

Misschien was hij wel helemaal niet vervuld.

En misschien ben ik wel een stekelkameleon die op Saturnus van Bob de Bouwer heeft leren schaatsen.

Misschien! Wie zal het zeggen?

Het lijkt me niet erg zinvol om te gaan speculeren over de mate van iemands "vervuldheid", zeker niet als je die persoon niet goed kent.

Nee, maar misschien is misschien wel zo'n mooi begrip waar je alle kanten mee op kan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Voordat Hij gedoopt werd in de Heilige Geest deed Hij geen wonderen.

Citation needed.

Citation dat Hij geen wonderen deed? Er staat in ieder geval niet dat de 12jarige Jezus wonderen deed in de tempel.

Lucas 4:1 Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.

vs 14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.

vs 16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:

18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

vs 20 Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.

Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel

(Beter dat de Heilige Geest door alle gelovigen werkt dan alleen door 1 Persoon die niet overal tegelijk kon zijn. Jezus moest hiervoor eerst naar de hemel gaan. Dan was Hij alomtegenwoordig en verheerlijkt en wij zijn nu Zijn Lichaam op aarde.)

Hand. 1:8 gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Voordat Hij gedoopt werd in de Heilige Geest deed Hij geen wonderen.

Citation needed.

Citation dat Hij geen wonderen deed?

Ja.

Er staat in ieder geval niet dat de 12jarige Jezus wonderen deed in de tempel.

Dat is speculatief.

Lucas 4:1 Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.

vs 14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.

vs 16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:

18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

vs 20 Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.

Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel

(Beter dat de Heilige Geest door alle gelovigen werkt dan alleen door 1 Persoon die niet overal tegelijk kon zijn. Jezus moest hiervoor eerst naar de hemel gaan. Dan was Hij alomtegenwoordig en verheerlijkt en wij zijn nu Zijn Lichaam op aarde.)

Hand. 1:8 gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Ik vroeg je niet of je kon onderbouwen dat Jezus de Heilige Geest had. Uit jouw reactie maak ik op dat Jezus pas de Christus werd nadat hij de Heilige Geest kreeg. Doordat er meerdere keren in de Bijbel geschreven is over dat Jezus de Geest kreeg is het begrijpelijk dat je tot de conclusie komt waar jij toe gekomen bent. Doch was dat enkel een teken voor Johannes de Doper (Joh 1,33) zodat hij wist wie met met de Heilige Geest doopt. Jezus was vanaf dat hij kindeke was de Christus reeds.

'namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.' (Luk 2,11)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vroeg je niet of je kon onderbouwen dat Jezus de Heilige Geest had. Uit jouw reactie maak ik op dat Jezus pas de Christus werd nadat hij de Heilige Geest kreeg. Doordat er meerdere keren in de Bijbel geschreven is over dat Jezus de Geest kreeg is het begrijpelijk dat je tot de conclusie komt waar jij toe gekomen bent. Doch was dat enkel een teken voor Johannes de Doper (Joh 1,33) zodat hij wist wie met met de Heilige Geest doopt. Jezus was vanaf dat hij kindeke was de Christus reeds.

'namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.' (Luk 2,11)

De doop in de Geest is iets anders worden dan geboren worden uit de Geest. De Heilige Geest overschaduwde Maria, Hij werd niet pas na de doop de Messias, maar wel gezalfd ja om die werken te doen, want Hij zei: Heden is dit Woord vervuld en anders zou het al 30 jaar eerder vervuld zijn. Ik liet alleen maar zien dat Hij pas die wonderen deed nadat Hij uit de woestijn kwam en in de kracht des Geestes was. Ik las ergens dat bij de schepping de Vader het bedacht, Jezus sprak en de Heilige Geest voerde het uit.

De Farizeeen zeiden toch ook dat Hij die krachten door de duivel deed en toen hadden ze de Heilige Geest gelasterd, niet Hem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De doop met water is hetzelfde als de doop met de Heilige Geest. "De Geest van God zweefde boven het water."

verschil waterdoop en doop heilige geest

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden.

En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort,

want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op:

Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen?

En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vroeg je niet of je kon onderbouwen dat Jezus de Heilige Geest had. Uit jouw reactie maak ik op dat Jezus pas de Christus werd nadat hij de Heilige Geest kreeg. Doordat er meerdere keren in de Bijbel geschreven is over dat Jezus de Geest kreeg is het begrijpelijk dat je tot de conclusie komt waar jij toe gekomen bent. Doch was dat enkel een teken voor Johannes de Doper (Joh 1,33) zodat hij wist wie met met de Heilige Geest doopt. Jezus was vanaf dat hij kindeke was de Christus reeds.

'namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.' (Luk 2,11)

De doop in de Geest is iets anders worden dan geboren worden uit de Geest.

Is dat zo? Jes 61,1 vgl. Luk 4,18.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Koninkrijk is binnenin. Door de wedergeboorte ga je het Koninkrijk binnen.

'De nieuwe mens,' 'de nieuwe geest in ons binnenste', de 'nieuwe schepping,' de 'verborgen mens uws harten,' de 'inwendige mens' die als kind van God uit de geest van de Vader wordt geboren, gaat het Koninkrijk binnen. Bij de doop in de Geest stroomt zijn Geest uit je binnenste (naar anderen toe)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vroeg je niet of je kon onderbouwen dat Jezus de Heilige Geest had. Uit jouw reactie maak ik op dat Jezus pas de Christus werd nadat hij de Heilige Geest kreeg. Doordat er meerdere keren in de Bijbel geschreven is over dat Jezus de Geest kreeg is het begrijpelijk dat je tot de conclusie komt waar jij toe gekomen bent. Doch was dat enkel een teken voor Johannes de Doper (Joh 1,33) zodat hij wist wie met met de Heilige Geest doopt. Jezus was vanaf dat hij kindeke was de Christus reeds.

'namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.' (Luk 2,11)

De doop in de Geest is iets anders worden dan geboren worden uit de Geest.

Is dat zo? Jes 61,1 vgl. Luk 4,18.

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen

Ja, want Hij zegt in Lukas 4 vervolgens: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Als baby bracht Hij nog niet aan armen het evangelie. Toen zei de engel het tegen de herders. Hij kon nog niet praten.

Lucas 2 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar wat bedoelen jullie met de doop in de Heilige Geest? Is dat een specifieke bijzondere ervaring? Is het iets dat zo opvallend is dat je het moment moet kunnen aanwijzen waarop het is gebeurd?

Dat laatste wordt namelijk wel gesuggereerd. En de grootste reden waarom ik er zo mijn twijfels bij heb, is dat ik dat nooit zo heb ervaren (en ik niet alleen, ik ken veel mensen die het ook niet zo ervaren). Ik heb echt wel momenten gehad waarvan ik (vaak achteraf pas) heb gezien dat de Heilige Geest in mij naar buiten werkte. Maar ik heb nooit een aanwijsbaar moment gehad, niet voor en niet na mijn (water)doop, waarop er duidelijk iets in me veranderde en ik klaarblijkelijk gedoopt werd in de Heilige Geest. Veranderingen gaan bij mij over het algemeen erg geleidelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar wat bedoelen jullie met de doop in de Heilige Geest? Is dat een specifieke bijzondere ervaring? Is het iets dat zo opvallend is dat je het moment moet kunnen aanwijzen waarop het is gebeurd?

Dat laatste wordt namelijk wel gesuggereerd. En de grootste reden waarom ik er zo mijn twijfels bij heb, is dat ik dat nooit zo heb ervaren (en ik niet alleen, ik ken veel mensen die het ook niet zo ervaren). Ik heb echt wel momenten gehad waarvan ik (vaak achteraf pas) heb gezien dat de Heilige Geest in mij naar buiten werkte. Maar ik heb nooit een aanwijsbaar moment gehad, niet voor en niet na mijn (water)doop, waarop er duidelijk iets in me veranderde en ik klaarblijkelijk gedoopt werd in de Heilige Geest. Veranderingen gaan bij mij over het algemeen erg geleidelijk.

een rivier van vrede, vreugde, kracht die uit je binnenste stroomt. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

maar ik zeg je wel eerlijk dat ik dat maar heel soms ervaar. Het heeft te maken met de Geest ECHT de eerste plaats geven in je leven (en dat kan 'eng' zijn)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar wat bedoelen jullie met de doop in de Heilige Geest? Is dat een specifieke bijzondere ervaring? Is het iets dat zo opvallend is dat je het moment moet kunnen aanwijzen waarop het is gebeurd?

Dat laatste wordt namelijk wel gesuggereerd. En de grootste reden waarom ik er zo mijn twijfels bij heb, is dat ik dat nooit zo heb ervaren (en ik niet alleen, ik ken veel mensen die het ook niet zo ervaren). Ik heb echt wel momenten gehad waarvan ik (vaak achteraf pas) heb gezien dat de Heilige Geest in mij naar buiten werkte. Maar ik heb nooit een aanwijsbaar moment gehad, niet voor en niet na mijn (water)doop, waarop er duidelijk iets in me veranderde en ik klaarblijkelijk gedoopt werd in de Heilige Geest. Veranderingen gaan bij mij over het algemeen erg geleidelijk.

In de pinksterkerk wordt gebeden voor de doop in de Heilige Geest door handoplegging en veel gaan dan in tongen spreken, maar niet iedereen. Dat is een aanwijsbaar moment. Maar ik denk zelf dat het merendeel van de kerk niet die doop in de Heilige Geest en vuur heeft gehad als de apostelen. Als dat wel zo is, moeten er ook dezelfde dingen gebeuren.

Als ik naar mezelf kijk, er is toen voor me gebeden, ik geloof dat ik wel een vervulling van de Heilige Geest heb ontvangen en sprak ook in tongen, maar of ik kracht heb ontvangen om een getuige te zijn? Ik vertelde er geen mens over.

Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult Mijn getuigen zijn.

Er wordt ook altijd gebeden voor een nieuwe vervulling in charismatische kringen. Volgens mij hoefden Jezus en de apostelen dat niet te vragen. Die waren gewoon vol en het bleef uit ze stromen.

Het gaat natuurlijk pas stromen als je het uitdeelt, net als bij die weduwe met dat kruikje.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar wat bedoelen jullie met de doop in de Heilige Geest? Is dat een specifieke bijzondere ervaring? Is het iets dat zo opvallend is dat je het moment moet kunnen aanwijzen waarop het is gebeurd?

Dat laatste wordt namelijk wel gesuggereerd. En de grootste reden waarom ik er zo mijn twijfels bij heb, is dat ik dat nooit zo heb ervaren (en ik niet alleen, ik ken veel mensen die het ook niet zo ervaren). Ik heb echt wel momenten gehad waarvan ik (vaak achteraf pas) heb gezien dat de Heilige Geest in mij naar buiten werkte. Maar ik heb nooit een aanwijsbaar moment gehad, niet voor en niet na mijn (water)doop, waarop er duidelijk iets in me veranderde en ik klaarblijkelijk gedoopt werd in de Heilige Geest. Veranderingen gaan bij mij over het algemeen erg geleidelijk.

een rivier van vrede, vreugde, kracht die uit je binnenste stroomt. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

maar ik zeg je wel eerlijk dat ik dat maar heel soms ervaar. Het heeft te maken met de Geest ECHT de eerste plaats geven in je leven (en dat kan 'eng' zijn)

En zou het ook niet kunnen dat de Heilige Geest soms werkt zonder dat je het zelf per direct ervaart? Zou het ook niet kunnen dat de Heilige Geest ECHT de eerste plaats geven in je leven, ook betekent dat je het accepteert als Hij zich niet heel duidelijk aan jou laat zien?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid