Spring naar bijdragen
Ursa

Bijbelgelovigen

Aanbevolen berichten

Dus Wietse, aangezien je de bijbel letterlijk leest en gelooft, kun je vrij makkelijk testen of dat ook waarheid is.

Marcus 16:17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Begin met het laatste (camera erbij, dokter erbij, enz) en ik raad je aan om vooral het 'dodelijk gif drinken' *niet* te doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het fenomeen wat de katholieken sola scriptura noemen was en is al bekend bij de joden lang voordat de katholieke kerk bestond. Bestudeer het OT nauwkeurig om foutieve interpretaties hieromtrent te voorkomen.

'Daarna las hij al de woorden van de wet voor, de zegen en de vloek, in overeenstemming met alles wat in het wetboek geschreven staat.' (Joz 8,34)

'Wees daarom zeer sterk door alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, in acht te nemen en na te leven, zodat u daarvan niet afwijkt, naar rechts of naar links' (Joz 23,6)

'om de HEERE voortdurend, in de morgen en in de avond, brandoffers te brengen op het brandofferaltaar; en dat overeenkomstig alles wat geschreven staat in de wet van de HEERE, die Hij Israël geboden had.' (1 Kron 16,40)

Deze passages hebben niks met sola scriptura te maken. Sola Scriptura is dat alleen de Bijbel gezaghebbend is op doctrinaal gebied afaik.

Jawel want de Thora is de Bijbel van de joden, dus het spijt me voor je maar het fenomeen sola scriptura is ouder dan jouw kerk. Het enige wat jullie hebben gedaan is er een paar boeken aan toegevoegd en het een nieuwe naam gegeven.

'Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.' (Pred 1,9)

Dus net als de Sadduceëen erken je alleen de vijf boeken van Mozes?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Deze passages hebben niks met sola scriptura te maken. Sola Scriptura is dat alleen de Bijbel gezaghebbend is op doctrinaal gebied afaik.

Jawel want de Thora is de Bijbel van de joden, dus het spijt me voor je maar het fenomeen sola scriptura is ouder dan jouw kerk. Het enige wat jullie hebben gedaan is er een paar boeken aan toegevoegd en het een nieuwe naam gegeven.

'Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.' (Pred 1,9)

Dus net als de Sadduceëen erken je alleen de vijf boeken van Mozes?

Neen, ik erken slechts dat het fenomeen wat de katholieken sola scriptura noemen eerder bestond bij de joden. Voor de sadduceeërs was de Thora wat de Bijbel is voor protestanten en sadduceeërs waren allemaal joden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jawel want de Thora is de Bijbel van de joden, dus het spijt me voor je maar het fenomeen sola scriptura is ouder dan jouw kerk. Het enige wat jullie hebben gedaan is er een paar boeken aan toegevoegd en het een nieuwe naam gegeven.

'Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.' (Pred 1,9)

Dus net als de Sadduceëen erken je alleen de vijf boeken van Mozes?

Neen, ik erken slechts dat het fenomeen wat de katholieken sola scriptura noemen eerder bestond bij de joden. Voor de sadduceeërs was de Thora wat de Bijbel is voor protestanten en sadduceeërs waren allemaal joden.

Maar nergens uit jouw citaten blijkt dat alleen de Schrift gebruikt moet worden. Wat de Joden onderling voor twisten over de canon hadden maakt verder vrij weinig uit.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus net als de Sadduceëen erken je alleen de vijf boeken van Mozes?

Neen, ik erken slechts dat het fenomeen wat de katholieken sola scriptura noemen eerder bestond bij de joden. Voor de sadduceeërs was de Thora wat de Bijbel is voor protestanten en sadduceeërs waren allemaal joden.

Maar nergens uit jouw citaten blijkt dat alleen de Schrift gebruikt moet worden. Wat de Joden onderling voor twisten over de canon hadden maakt verder vrij weinig uit.

Wel, de Sadduceeërs hadden wat minder boeken dan de protestanten en geen Latijnse term die de lading dekte, maar verder is sola scriptura een joods fenomeen in beginsel, van reeds voor de komst van Christus. Dat het jou niet veel uitmaakt geloof ik geen snars van, want je bent er altijd als de kippen bij om te beweren dat men zonder de katholieke kerk de Bijbel niet kan begrijpen. De sadduceeërs begrepen de Thora echter prima en behoorden tot de priesterklasse zonder dat zij de joodse traditie erkenden. Wat ik zeg, het waren net de protestanten uit de joden en zij zijn het eerste bewijs dat men prima zonder tradities kan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat het jou niet veel uitmaakt geloof ik geen snars van, want je bent er altijd als de kippen bij om te beweren dat men zonder de katholieke kerk de Bijbel niet kan begrijpen.

Dat kan ik me niet meer herinneren.

De sadduceeërs begrepen de Thora echter prima en behoorden tot de priesterklasse zonder dat zij de joodse traditie erkenden. Wat ik zeg, het waren net de protestanten uit de joden en zij zijn het eerste bewijs dat men prima zonder tradities kan.

Prima, maar Christus bevestigde veel van de niet-Bijbelse tradities van de Joden zoals de opstanding van de doden. Dus dat zegt niet veel goeds over het vermeende sola scriptura van de Sadduceeën.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Prima, maar Christus bevestigde veel van de niet-Bijbelse tradities van de Joden zoals de opstanding van de doden. Dus dat zegt niet veel goeds over het vermeende sola scriptura van de Sadduceeën.

De Farizeeërs hadden de traditie wel en waren de grootste vervolgers van Christus dus veel goeds zegt dat evenmin. Bovendien was het me niet te doen om de kwaliteit van sola scriptura aan te tonen, maar enkel dat het een joods fenomeen is in beginsel.

Zelfs in deze tijd zijn er nog joden die het sola scriptura principe hanteren.

Het karaïtisch jodendom (Hebreeuws: יהדות קר×ית) is een kleine stroming in het Jodendom die alleen de (geschreven) Tenach accepteert en daarmee niet de mondelinge leer uit de Talmoed en zich daarmee heeft afgesplitst van het Rabbijns jodendom. Het woord kara komt uit het Hebreeuws en betekent lezen.

Het karaïtisch jodendom heeft een aantal boeken die de halacha (joodse wet) nader interpreteren en die verschillen van de rabbijnse literatuur. Geen van deze boeken is bindend, want het karaïtisch jodendom stelt dat het de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere jood is om de Tenach zelf te bestuderen en interpreteren. De verscheidenheid van invulmethoden van karaïsme is daarmee in principe even groot als deze kleine richting mensen rijk is.

320px-Karaite_synagogue_cali.jpg

De karaïtische synagoge Bnei Yisrael in Daly City, Californië,

de enige van zijn soort in de Verenigde Staten

-Lees verder-

De vraag is dan zijn karaïtische joden wel echte joden aangezien zij het Rabbinale jodendom verwerpen en dus ook de Rabbinale bepaling van wie een jood is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Prima, maar Christus bevestigde veel van de niet-Bijbelse tradities van de Joden zoals de opstanding van de doden. Dus dat zegt niet veel goeds over het vermeende sola scriptura van de Sadduceeën

Als jij serieus wilt beweren dat er in de Thora niets geschreven staat over de opstanding, was Jezus dan vol van zoete wijn toen hij het volgende zei?

'En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.' (Mat 22,31-32)

En toch is een deel van hun traditie bevestigd. Blijkbaar was goddelijke openbaring niet alleen in de geschriften te vinden.

Niemand ontkent dat goddelijke openbaring ook buiten de geschriften plaatsvindt, het enige verschil is dat wij alleen gezag toekennen aan enkele geschriften die daarvan getuigen. Wat het bevestigen van tradities betreft lees je in Markus 7 dat het alleen maar bevestigt dat mensen de overleveringen van mensen boven de leer van God plaatsen. Het punt is dat mensen houden van tradities, maar dat maakt ze nog niet een openbaring van God, want het evangelie is niet naar de mens (Gal 1,11) maar naar God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
'En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.' (Mat 2,31-32)

En de traditie was er om dit te duiden. Of denk jij dat de opstanding van de doden meteen obvious is je leest dat God niet een God van de doden maar van de levenden is? De Schrift interpreteert zichzelf niet.

Niemand ontkent dat goddelijke openbaring ook buiten de geschriften plaatsvindt, het enige verschil is dat wij alleen gezag toekennen aan enkele geschriften die daarvan getuigen.

Dus je erkent dat er goddelijke openbaring buiten de Schrift was/is - immers Johannes 21:25 - maar die erken je vervolgens niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
'En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.' (Mat 2,31-32)

En de traditie was er om dit te duiden. Of denk jij dat de opstanding van de doden meteen obvious is je leest dat God niet een God van de doden maar van de levenden is? De Schrift interpreteert zichzelf niet.

Volgens Jezus was het inderdaad obvious want hij vroeg hen of zij het niet gelezen hadden. Nu vraag ik dat dan ook maar aan jou, heb je het niet gelezen soms?

Dus je erkent dat er goddelijke openbaring buiten de Schrift was/is - immers Johannes 21:25 - maar die erken je vervolgens niet?

Klopt en ik hoef ze ook niet te erkennen want het enige wat ik hoef te geloven om behouden te zijn is dat Jezus de Zoon van God is en dat God hem heeft opgewekt op de derde dag. Het belang van tradities wordt overgewaardeerd en een instituut wat meent dat ik de Bijbel niet zonder haar kan interpreteren heeft aan mij een verkeerde, want dan doe ik dat juist.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

"Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad" (Jesaja 8:20). Gods volk heeft de Bijbel gekregen als een beveiliging tegen de invloed van dwaalleraren en de misleidende kracht van de geesten der duisternis. Satan gebruikt alle mogeüjke listen om te voorkomen dat de mensen de Bijbel leren ken­nen, want de duidelijke uitspraken van de Bijbel brengen Satans be­drog aan het licht.

God heeft ons zijn Woord gegeven om zijn richtlijnen te leren ken­nen en om te weten wat Hij van ons verlangt. Toen de wetgeleerde tot Jezus kwam en Hem vroeg: „Meester wat moet ik doen om het eeu­wige leven te beerven?" Wees de Heiland hem op de Schrift met de woorden: „Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest Gij?" Onwe­tendheid zal jong noch oud verontschuldigen en niemand ontslaan van de straf die staat op de overtreding van Gods wet omdat iedereen een getrouwe uiteenzetting heeft van die wet en van haar beginselen en eisen. Goede bedoelingen volstaan niet. Het is niet voldoende als ie­mand doet wat hij juist acht of wat de predikant als juist beschouwt. De redding van zijn leven staat op het spel en hij moet de Bijbel zelf onderzoeken. Hij mag nog zoveel van iets overtuigd zijn en nog zo­veel vertrouwen stellen in de kennis van een predikant, toch is dat niet het fundament waarop hij moet bouwen. Hij heeft een kaart die elke richting op de weg naar de hemel aanduidt en hoeft dus niets te raden,

De waarheden die in de Bijbel zo duidelijk naar voren komen, zijn in twijfel getrokken en in duisternis gehuld door geleerden die met een schijn van grote wijsheid verkondigen dat de Bijbel een mystieke, geheime, geestelijke betekenis heeft die in de gebruikte taal niet tot uiting komt. Dit zijn dwaalleraren.

Jezus heeft tot zulke mensen ge­zegd: „Gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods" (Marcus 12:24).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De waarheden die in de Bijbel zo duidelijk naar voren komen, zijn in twijfel getrokken en in duisternis gehuld door geleerden die met een schijn van grote wijsheid verkondigen dat de Bijbel een mystieke, geheime, geestelijke betekenis heeft die in de gebruikte taal niet tot uiting komt. Dit zijn dwaalleraren.

"De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ (Handelingen 8:29-31)"

Voila, de Bijbel is er nogal duidelijk in dat het niet makkelijk te begrijpen is.

En hoe je kan claimen dat de Bijbel geen geestelijke en mystieke betekenis heeft? Dan is Hooglied een nogal vreemd boek, om over Openbaringen nog maar te zwijgen. En als ik naar jou luister kan een analfabeet bijna geen christen zijn. Nogal merkwaardig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De waarheden die in de Bijbel zo duidelijk naar voren komen, zijn in twijfel getrokken en in duisternis gehuld door geleerden die met een schijn van grote wijsheid verkondigen dat de Bijbel een mystieke, geheime, geestelijke betekenis heeft die in de gebruikte taal niet tot uiting komt. Dit zijn dwaalleraren.

"De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ (Handelingen 8:29-31)"

Voila, de Bijbel is er nogal duidelijk in dat het niet makkelijk te begrijpen is.

Aha dus Filippus vroeg de Ethiopiër naar bekende weg?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Aha dus Filippus vroeg de Ethiopiër naar bekende weg?

Als de Bijbel voor iedereen altijd makkelijk te begrijpen is dan zou het naar de bekende weg vragen. De Bijbel is niet altijd onbegrijpelijk, het is wel vaak ingewikkeld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Chappo schreef:

Waarom Esther wel (ondanks dat Gods Naam er niet in voorkomt) en I, II, III Macabeeën, Judith, Tobit e.d. niet?

Dat is om bepaalde redenen. Veel theologen kijken naar deze punten:

Wordt een boek geciteerd in het N.T.?

In welke taal is het geschreven?

Is het historisch betrouwbaar?

Komt de leer overeen met de rest van de Schrift?

enz.

In 2 Maccabeeën vers 44 staat bijv.: (Want indien hij niet had verwacht, dat degenen die gevallen waren, weder zouden opstaan, zo zou het tevergeefs en dwaas geweest zijn voor de doden te bidden)

In Judith staat dat na de balingsschap koning Nebukadnezar van de Assyriërs Jeruzalem veroverde.

Hierdoor kunnen we ze niet bij de canon voegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De Schrift getuigt van zichzelf dat het het Woord van God is.

Hoe getuigt Esther dan dat het bij de Bijbel hoort maar II Maccabeëen niet?

Voor zover ik begrepen heb, maar zou het e.e.a. na moeten zoeken, is het veranderen van de canon ingegeven door Luther en had hij juist problemen met Makkabeëen. Er is ook sprake van dat Luther het boek Jakobus wilde schrappen. Voor zover mij bijstaat, omdat het niet langs de "sola's" meetlat kon komen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid