Spring naar bijdragen
bernard 3

Wat gebeurt er na de dood?

Aanbevolen berichten

O, nou, ik neem het gewoon letterlijk. Als Paulus zegt dat de Vader ons mede opgewekt heeft en ons mede gezet heeft in de hemel, dan geloof ik dat ik een nieuwe, uit de dood opgewekte geest heb. En als er staat: ' en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen' dan neem ik dat ook letterlijk.
Ja het opengaan van graven en doden die tot leven komen gebeurde in die tijd op grote schaal. Heropstandingen waren heel banaal. De ideale setting voor een nieuwe zombiefilm. :#

misschien krijg jij dan de hoofdrol :E

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
NBV: Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn Als je Jezus aanneemt, ga je over van de dood in het Leven. Je wordt uit God geboren en je geest leeft eeuwig. We zijn gezeten met Hem in de hemelse gewesten. Als we daar nu al met Christus gezeten zijn (onze wedergeboren geest), dan gaan we daar toch niet ineens uit als we lichamelijk sterven?

.

En dat moet een gezamelijk protestants-katholieke bijbelvertaling voorstellen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
NBV: Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn Als je Jezus aanneemt, ga je over van de dood in het Leven. Je wordt uit God geboren en je geest leeft eeuwig. We zijn gezeten met Hem in de hemelse gewesten. Als we daar nu al met Christus gezeten zijn (onze wedergeboren geest), dan gaan we daar toch niet ineens uit als we lichamelijk sterven?

.

En dat moet een gezamelijk protestants-katholieke bijbelvertaling voorstellen?

Nee, maar het staat er nogal duidelijk.

nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, is hetzelfde.

We zijn namelijk gezeten met Christus in de hemelse gewesten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
NBV: Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn Als je Jezus aanneemt, ga je over van de dood in het Leven. Je wordt uit God geboren en je geest leeft eeuwig. We zijn gezeten met Hem in de hemelse gewesten. Als we daar nu al met Christus gezeten zijn (onze wedergeboren geest), dan gaan we daar toch niet ineens uit als we lichamelijk sterven?

.

En dat moet een gezamelijk protestants-katholieke bijbelvertaling voorstellen?

Nou en? Ik heb mijn "protestantse" boekenkast ook vol staan met werken van kerkvaders uit Oost en West... Ik spreek over een "wolk aan geloofsgetuigen". Mijn vrouw maakt zich meer zorgen om de wolken stof... Maar beiden zijn een punt van aandacht!!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
NBV: Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn Als je Jezus aanneemt, ga je over van de dood in het Leven. Je wordt uit God geboren en je geest leeft eeuwig. We zijn gezeten met Hem in de hemelse gewesten. Als we daar nu al met Christus gezeten zijn (onze wedergeboren geest), dan gaan we daar toch niet ineens uit als we lichamelijk sterven?

.

En dat moet een gezamelijk protestants-katholieke bijbelvertaling voorstellen?

Nou en? Ik heb mijn "protestantse" boekenkast ook vol staan met werken van kerkvaders uit Oost en West... Ik spreek over een "wolk aan geloofsgetuigen". Mijn vrouw maakt zich meer zorgen om de wolken stof... Maar beiden zijn een punt van aandacht!!

Ik dacht dat de protestanten de kerkvaders en de vroege Kerk als een soort proto-protestanten (geinig woord trouwens, proto-protestanten) claimen.

Hoedanook, zulk soort taalgebruik is merkwaardig in een 'oecumenische' bijbelvertaling.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En dat moet een gezamelijk protestants-katholieke bijbelvertaling voorstellen?

Nou en? Ik heb mijn "protestantse" boekenkast ook vol staan met werken van kerkvaders uit Oost en West... Ik spreek over een "wolk aan geloofsgetuigen". Mijn vrouw maakt zich meer zorgen om de wolken stof... Maar beiden zijn een punt van aandacht!!

Ik dacht dat de protestanten de kerkvaders en de vroege Kerk als een soort proto-protestanten (geinig woord trouwens, proto-protestanten) claimen.

Hoedanook, zulk soort taalgebruik is merkwaardig in een 'oecumenische' bijbelvertaling.

Ik snap je verbazing eigenlijk niet zo... Het ging je toch om het eerste deel van 12:1??

In de Willibrord '95 lees ik daar: Door zo’n wolk van getuigen omgeven moeten wij...

In de NBG 51: Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen...

En in de "good old" SV: Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons...

Dat van die "wolk" hadden ze best mogen gebruiken in de NBV, waar in het Grieks "νέφος" staat... Daar klinkt toch ook iets in door van het "God is geen God van doden maar van levenden"...

NB: als we die kerkvaders zouden zien als "proto-protestanten", dan zouden we ze profetische gaven hebben moeten toedichten... En zouden we een bijzonder dik NT moeten hebben (want e.e.a. kan dan natuurlijk niet zonder Schriftuurlijke gevolgen blijven ;) )

Maar: serieus... Wat je er ook van mag denken, die Reformatie kwam echt niet uit de lucht vallen... Daar gingen eeuwen aan vooraf...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Lu 23:43 En Jezus zei tegen hem: ‘Ik zeg u: vandaag nog zult u bij mij zijn in het paradijs.’
Helaas kent het Grieks geen komma's.

Er staat dus dit: Lukas 23:43 Voorwaar ik zeg u heden Gij zult met mij in het Paradijs zijn

Kai eipen auto amen soi lego semeron met emou ese en to paradeiso

En hij zei tot hem waarlijk tot jou ik zeg heden met mij je zult zijn in paradijs

43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. HSV

Luke 23:43 And he said unto him--Verily, I say unto thee this day: With me, shalt thou be in Paradise. (Rotherham)

Waar was Jezus toen hij gestorven was? In het graf! Hij werd vervolgens 3 dagen later door zijn vader JHWH opgewekt.

Het paradijs van A&E was op aarde. Logisch, want paradijs betekent tuin.

In de hemel zijn geen stoffelijke zaken, alleen onzichtbare geestelijke zaken.

Wanneer A&E NIET hadden gezondigd, waren ze niet gestorven en bestond het paradijs nog.

Na Gods ingrijpen wordt de aarde, onder jezus leiding, weer tot een letterlijk paradijs gemaakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
ik zal... hier maar niet mijn wachtkamer theorie introduceren.

maar ik neem het feit dat er in de hemel geen tijd is... heel letterlijk en ik geloof... dat we allemaal te gelijk in de hemel zullen zijn...

Ik geloof dat de bijbel toch wat anders leert.

Psalm 37:

11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.

29 De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, En zij zullen er eeuwig op verblijven.

Jezus wekte niemand in de hemel op, maar op aarde.

Wanneer zij in de hemel waren en terug op aarde geplaats zouden zijn, dan zou dat wreed zijn.

Jezus is de enige die na zijn aardse opstanding naar de hemel ging.

Johannes 3:13 Bovendien is geen mens tot in de hemel opgestegen, dan hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit topic lijkt meer 'Bijbelstudie' dan 'Levensbeschouwing'.

Dus om mijn beschouwing maar even te geven: je gaat dood en het is hetzelfde als de jaren vóór je geboorte (niet zoals het in de baarmoeder was, voor de bijdehandjes): nietsheid.

Je lichaam ontbindt. De plantjes gebruiken die energie weer om te groeien. etc.

#yolo

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Lu 23:43 En Jezus zei tegen hem: ‘Ik zeg u: vandaag nog zult u bij mij zijn in het paradijs.’
Helaas kent het Grieks geen komma's.

Er staat dus dit: Lukas 23:43 Voorwaar ik zeg u heden Gij zult met mij in het Paradijs zijn

Kai eipen auto amen soi lego semeron met emou ese en to paradeiso

En hij zei tot hem waarlijk tot jou ik zeg heden met mij je zult zijn in paradijs

Als dit laatste de meest letterlijke vertaling is (en dat is zo), dan klopt je "dus" van je tweede zin niet. Enkel op basis van deze tekst valt geen definitief bewijs aan te voeren voor één van beide vertalingen (behalve het argument dat het weinig toegevoegde betekenis geeft om het bijwoord "heden" te koppelen aan "amin legoo", want dat het een nadrukkelijke uitroep was blijkt al uit het "amin" - en de constructie "amin legoo semeron" zou dan enkel op deze plek voorkomen in het NT, hetgeen daardoor minder voor de hand ligt...)

In ieder geval: er staat 'dus': "En hij zei tot hem waarlijk tot jou zeg ik heden met mij je zult zijn in paradijs"

Waar was Jezus toen hij gestorven was? In het graf! Hij werd vervolgens 3 dagen later door zijn vader JHWH opgewekt.

Als we hier Jezus Zelf nu eens aan het woord lieten? Wat zei Hij ons?:

Mat 12:40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.

Wij mogen dus de toestand van Jona vergelijken met die van onze Heer en Heiland: zoals Jona in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Op die manier...

En wat leert Jona ons vanuit die plaats? Jona 2:

1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2 Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:

‘In mijn nood roep ik de HEER aan

en hij antwoordt mij.

Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –

u hoort mijn stem!

Het water stijgt tot aan mijn lippen,

muren van water storten op mij neer,

zeewier om mijn hoofd verstikt mij.

Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,

naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.

Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,

o HEER, mijn God!

Nu mijn levensadem mij verlaat

roep ik u aan, HEER,

en mijn gebed komt tot u

in uw heilige tempel.

Het is de HEER die redt!’

In mijn nood roep ik de HEER aan

en Hij antwoordt mij.

Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –

U hoort mijn stem!

Vanuit zijn graf spreekt Jona met zijn Schepper...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nu mijn levensadem mij verlaat

roep ik u aan, HEER,

en mijn gebed komt tot u

in uw heilige tempel.

Het is de HEER die redt!’

@Hendrik-NG,

Is dit niet een gebed van iemand die denkt te gaan sterven?

Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,

o HEER, mijn God!

Menselijkerwijs is de grens tussen leven en dood hier ongrijpbaar en vaag...

Maar de kern is hier volgens mij: Het is de HEER die redt!

Het is het gebed van een levende!!! Vluchtend voor JHWH was Jona dood - vluchtend naar JHWH wordt zijn leven gered...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom is het een interessante vraag?

Waarom gaat dit topic überhaupt over Jona? Ik vond dat vroeger altijd wel een spannend verhaal toen het werd voorgelezen uit de kinderbijbel. Zo'n kerel die werd opgeslokt door een enorme vis en in die vis iets deed. Weet niet meet wat precies. Vast vragen aan God of hij er weer uit mocht..

Ontopic. Na je dood denk ik dat er niets gebeurt. Sommigen hebben het over een tunnel met een helder wit licht, echter dit verschijnsel is door hersensonderzoekers al verklaard.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom is het een interessante vraag?

Waarom gaat dit topic überhaupt over Jona? Ik vond dat vroeger altijd wel een spannend verhaal toen het werd voorgelezen uit de kinderbijbel. Zo'n kerel die werd opgeslokt door een enorme vis en in die vis iets deed. Weet niet meet wat precies. Vast vragen aan God of hij er weer uit mocht..

Ontopic. Na je dood denk ik dat er niets gebeurt. Sommigen hebben het over een tunnel met een helder wit licht, echter dit verschijnsel is door hersensonderzoekers al verklaard.

In dit topic gaat het over Jona en Jezus, omdat je een gesprek aan het voeren bent op een christelijk jongerenforum en christeren het besef bijgebracht hebben gekregen dat er met Jezus iets heel bijzonders is gebeurd. Hij stond op de derde dag op uit de dood en is daarna aan zijn stomverbaasde leerlingen verschenen die Hem zelf nog in het graf hadden gelegd.

En men gelooft dat dit iets wezenlijks zegt over die "dood" en wat er daarna met ons gebeurt... Ook die gedachten zijn volledig ontopic in een "levensbeschouwelijk gesprek"... Daar is de "'moderne' natuurwetenschappelijke visie/methode" niet een 'verplicht werktuig' om levensbeschouwelijke vraagstukken te hanteren...

Blijkbaar gebruik jij andere gereedschappen dan ik, maar daarmee ben ik niet meteen off topic beland!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom is het een interessante vraag?

Waarom gaat dit topic überhaupt over Jona? Ik vond dat vroeger altijd wel een spannend verhaal toen het werd voorgelezen uit de kinderbijbel. Zo'n kerel die werd opgeslokt door een enorme vis en in die vis iets deed. Weet niet meet wat precies. Vast vragen aan God of hij er weer uit mocht..

De vraag is interessant omdat vaak wordt aangenomen dat Jona levend in een walvis was. De meeste christenen denken dat Jona niet stierf en daar drie dagen en nachten uitzat met een brandende kaars, een goed boek en een schilderij aan de wand. Niks is minder waar, want het was geen walvis maar een grote vis (mat 12,40) en aangezien vissen hun zuurstof uit water halen was Jona na twee minuten verdronken en was hij dus morsdood. Waarom is dat interessant? Omdat Jona de eerste mens was die door God uit de dood is opgewekt.

Ontopic. Na je dood denk ik dat er niets gebeurt. Sommigen hebben het over een tunnel met een helder wit licht, echter dit verschijnsel is door hersensonderzoekers al verklaard.

Geloven dat er hierna niets is vind ik een zeer trieste levensopvatting en ik ben blij dat ik zo zwartgallig niet in het leven sta. Nee, als ik zou geloven dat het morgen allemaal voorbij is ging ik zitten op een driezitsbank en vrat ik chips tot aan de laatste snik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ontopic. Na je dood denk ik dat er niets gebeurt. Sommigen hebben het over een tunnel met een helder wit licht, echter dit verschijnsel is door hersensonderzoekers al verklaard.
Ik ben zo blij dat jij geen wetenschapper bent. Je bent eigenlijk de cobybryant van de atheisten. Je slikt ieder single onderzoeksresultaat gelijk als DE verklaring ;)

(niet gelijk boos worden, het is niet kwaad bedoelt en ik zet er expres een knipoog bij omdat het naast een gemeende opmerking over je gebrek aan nuance en voorzichtigheid ook een tongue-in-cheek-grapje is)

En verder ja, ik ken de onderzoeken en de resultaten en de verschillen tussen near death experiences in bijv t Westen, Japan, China etc en de diverse wetenschappelijke onderzoeken naar die verschillen enigszins.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid