Spring naar bijdragen
henkjan37

the great dissapointment

Aanbevolen berichten

Het is opvallend hoe een flink deel van het radicale en sektarische deel van het christendom voortkomt uit het zogenaamde Adventisme. Dit was een soort eindtijdstroming, zoals we die in evangelische kringen nog steeds wel tegenkomen. Meestal gaat het dan om extreme en wat geflipte types, maar ook bij vrij normale evangelische leiders zoals Bottenbly zien we dit soort eindtijdvoorspellingen regelmatig terugkomen.

Nu was het adventisme een van die stromingen die zich hier actief mee bezig hield en wel aan het begin van de negentiende eeuw in Amerika. Dat was een periode waarin er zeer veel diversiteit was in Amerika, door het komen van allerlei immigranten en verschillende culturen en waarin er geen sterke overheid of uberhaupt bestuur was. In die situatie kregen allerhande religieuze groeperinbgen, veelal vagelijk gelieerd aan het christendom alle ruimte. De leider van deze beweging was een zekere Miller, die voorspelde dat in 1843 Jezus terug zou komen en hierop zijn theologie ontwikkelde. Hij kreeg hierbij flink wat aanhangers.

Toen dat natuurlijk, zoals al die eindtijdvoorspelling, niet gebeurde keerde het normale deel van zijn aanhang zich van het idee af. Een beperkt aantal exteme aanhangers konden dot niet verkroppen en radicaliseerden in sektes. Hieruit komen ondermeer de Brach-davidians, de Jehova's getuiogen en de zevende-dags adventisten voort.

Het is opvallend hoe uit een mislukte voorspelling nog steeds zoveel mensen hun religieuze wereldveeld halen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is opvallend hoe een flink deel van het radicale en sektarische deel van het christendom voortkomt uit het zogenaamde Adventisme. Dit was een soort eindtijdstroming, zoals we die in evangelische kringen nog steeds wel tegenkomen. Meestal gaat het dan om extreme en wat geflipte types, maar ook bij vrij normale evangelische leiders zoals Bottenbly zien we dit soort eindtijdvoorspellingen regelmatig terugkomen.

Nu was het adventisme een van die stromingen die zich hier actief mee bezig hield en wel aan het begin van de negentiende eeuw in Amerika. Dat was een periode waarin er zeer veel diversiteit was in Amerika, door het komen van allerlei immigranten en verschillende culturen en waarin er geen sterke overheid of uberhaupt bestuur was. In die situatie kregen allerhande religieuze groeperinbgen, veelal vagelijk gelieerd aan het christendom alle ruimte. De leider van deze beweging was een zekere Miller, die voorspelde dat in 1843 Jezus terug zou komen en hierop zijn theologie ontwikkelde. Hij kreeg hierbij flink wat aanhangers.

Toen dat natuurlijk, zoals al die eindtijdvoorspelling, niet gebeurde keerde het normale deel van zijn aanhang zich van het idee af. Een beperkt aantal exteme aanhangers konden dot niet verkroppen en radicaliseerden in sektes. Hieruit komen ondermeer de Brach-davidians, de Jehova's getuiogen en de zevende-dags adventisten voort.

Het is opvallend hoe uit een mislukte voorspelling nog steeds zoveel mensen hun religieuze wereldveeld halen.

Kan u misschien wat dieper ingaan op hetgeen Miller leerde en waarop hij zich baseerde om zijn verklaringen te onderbouwen.

Zodat ieder in staat is om vast te stellen dat hetgeen u hier naar voor brengt ook niet zomaar overgenomen of "losjes uit de pols" gegevens (beschuldigingen) zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Kan u misschien wat dieper ingaan op hetgeen Miller leerde en waarop hij zich baseerde om zijn verklaringen te onderbouwen.

Niet om argumenten aan te dragen, maar een hulpmiddel bij het beantwoorden van je vragen... Dit lijkt me een goed vertrekpunt: een schrijven van Miller zelf:

https://archive.org/details/evidencefromscr01millgoog

Zijn "Evidence from Scripture and history of the second coming of Christ, about the year 1843" (uitg. 1838)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Miller deed dat op basis van:

1. zijn interpretatie van Daniel en Openbaringen

2. Hij koppelde dit aan een soort numerologie (de leer dat getallen magisch zijn)

3. Hij had verder een soort klassiek evangelische leer: redding voor degenen diegenen die zijn mening delen

4. een flink eigen visie op geschiedenis en andere religies, waar hij op basis van zijn getallenmagie allerlei satanische complottwn in zag

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Miller deed dat op basis van:

1. zijn interpretatie van Daniel en Openbaringen

2. Hij koppelde dit aan een soort numerologie (de leer dat getallen magisch zijn)

3. Hij had verder een soort klassiek evangelische leer: redding voor degenen diegenen die zijn mening delen

4. een flink eigen visie op geschiedenis en andere religies, waar hij op basis van zijn getallenmagie allerlei satanische complottwn in zag

Uw antwoord is wel zeer algemeen en dan ook weinig verduidelijkend

wat was dan wel zijn interpretatie van Daniel en openbaring en wie en met welke argumenten heeft men het kunnen weerleggen? Zonder hem persoonlijk aan te vallen wel te verstaan (en in zover het natuurlijk toegelaten was zijn interpretatie te geven)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

nouja

zijn argumentatie is een vaag gocholen met getalletjes dat hij aan allerlei zaken koppeld. Alleen zijn die dus volledig irrelevant en er bleek dus ook niks van te kloppen.

Ondertussen beschuldigt hij wel allerlei groepen waardoor hij zichzelf nog wat meet ongeloofwaardig maakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
nouja

zijn argumentatie is een vaag gocholen met getalletjes dat hij aan allerlei zaken koppeld. Alleen zijn die dus volledig irrelevant en er bleek dus ook niks van te kloppen.

Ondertussen beschuldigt hij wel allerlei groepen waardoor hij zichzelf nog wat meet ongeloofwaardig maakt.

Dank je voor de uitleg.

Uw argumenten en weerleggingen zijn duidelijk en afdoende. Ze weerleggen voldoende de interpretatie van Miller betreffende Daniel en openbaring om hem zeker af te schrijven en hem, zoals u het benoemde, te beschouwen als een extreem of geflipt type.

Wij kunnen er nu zeker van zijn dat je in de toekomst nog anderen met dergelijk degelijk materiaal zal kunnen ontmaskeren omdat ze anderen "beschuldigen"

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ondertussen beschuldigt hij wel allerlei groepen waardoor hij zichzelf nog wat meet ongeloofwaardig maakt.

Dank je voor de uitleg.

....

Wij kunnen er nu zeker van zijn dat je in de toekomst nog anderen met dergelijk degelijk materiaal zal kunnen ontmaskeren omdat ze anderen "beschuldigen"

_O-_O-

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Bernard

Ik snap heel goed waar jij naar toe wilt: namelijk een inhoudelijke discussie over die numerologie en de daaraan gekoppelde theologie. Daar hebben we echter al een aantal topics over en die zijn flink irelevant, ongeveer net zo relevant als een discussie over de wonderendie door de heiligie Laurentius zijn gedaan door jou. Dat is namelijk een discussie vanuit een binnenperspectief. Dat is echter niet perse heel relevant. Wat ik interessant vindt om te bekijken, en het lijkt me leuk als anderen daaraan deelnemen is vanuit het buitenperspectief en vanuit de escatologie naar dit soort bewegingen.

Waar komt de beweging vandaan, wat voor concepten en sociologische principes liggen eraan ten grondslag. Ik vind ze namelijk flink fascinerend. Wat ik niet relevant vind is het gedoe met die cijfertjes, met jaartallen en de koppelingen met verzonenn geschiedenissen. Ik snap dat dat binnenkerkelijk een rol speelt, maar voor mij als niet-adventist is dat flink irelevant om helemaal te snappen, omdat mijn oordeel erover al klaar is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het moet ons helemaal niet verbazen dat er bewegingen zijn die zich zouden afscheiden van het ware christendom. Het is al in de dagen van de apostelen op gang gekomen....

(2 Thessalonicenzen 2:3) 3 Laat niemand U op enigerlei wijze misleiden, want [die dag] (de tegenwoordigheid van Christus) komt niet tenzij eerst de afval komt en de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard, de zoon der vernietiging. 

Afval:

Gr.: a·po·sta′si·a. Dit zn. komt van het ww. a·fi·ste′mi, „afstand nemen vanâ€. Het zn. betekent ook „verlating; verzaking; opstandâ€. Zie Han 21:21 vtn.

Maar "aan hun vruchten zul je hen herkennen" (Mat.7.16), de wrange vruchten van afval....

(1 Korinthiërs 6:9-11) 9 Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen, 10 noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven. 11 Toch zijn sommigen van U dat geweest. Maar GIJ zijt rein gewassen, maar GIJ zijt geheiligd, maar GIJ zijt rechtvaardig verklaard in de naam van onze Heer Jezus Christus en met de geest van onze God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Afval:

Gr.: a·po·sta′si·a. Dit zn. komt van het ww. a·fi·ste′mi, „afstand nemen vanâ€. Het zn. betekent ook „verlating; verzaking; opstandâ€. Zie Han 21:21 vtn.

afval:

gr:

ἀποστασία

aposta 'sia

ap-os-tas-ee'-ah

1. een wegvallen, in de steek laten, afval

En dan heb je ook nog het griekse woord:

aposta'sion wat betekent:

1. echtscheiding,verstoting. 2. een akte van echtscheiding.

Eclammers prima verklaring van het woord aposta 'sia. Welk grieks- nederlands lexicon gebruik jij?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid