Spring naar bijdragen
ikbenBen

Leviticus 18:22 vertaling

Aanbevolen berichten

Volgens de voorganger, aangaande deze bijbeltekst:

22 Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel.

Zou dit voor beide geslachten gelden voor de mensen. In het Oude Testament staat namelijk in mijn optiek niets over dat een vrouw niet met een vrouw omgang mag hebben. Het woordje man/vrouw zou ook met mens vertaald kunnen worden gaf de voorganger aan? Alleen snap ik dat dan niet?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens de voorganger, aangaande deze bijbeltekst:

22 Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel.

Zou dit voor beide geslachten gelden voor de mensen. In het Oude Testament staat namelijk in mijn optiek niets over dat een vrouw niet met een vrouw omgang mag hebben. Het woordje man/vrouw zou ook met mens vertaald kunnen worden gaf de voorganger aan? Alleen snap ik dat dan niet?!

Altijd leuk als Leviticus 18:22 weer eens voorbij komt. |P

Het lijkt me nogal onlogisch om daar 'mens' weg te zetten, dan krijg je het verbod:

Met een mens mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel.

Dan verliest de hele zin zijn duidelijkheid, want hoe zit het dan tussen een man en een vrouw want een man is ook een mens? En tussen een vrouw en een vrouw? Dat schept nog steeds geen helder licht op deze zin uit Leviticus.

In welke context was de voorganger hier over bezig? Had hij die zin ergens voor nodig?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Leviticus quoten is mijns inziens bijna onthoudbaar. Er is waarschijnlijk niemand die de regels niet overtreed, wellicht een enkele orthodoxe Jood niet.

Wat dat betreft lijken deze regels me een duidelijk gevalletje van..haal eerst de splinter uit je ogen ook. (en doe niet zo geobsideerd over homo's)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hierbij het juiste beantwoording van de vertaling van het betreffende artikel:

In Lev. 20 : 13 en in Rom. 1 : 27 gaat het niet uitsluitend over mannen; de Bijbel-grondtekst spreekt over "mensen" en "mensen van hetzelfde geslacht".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat gaf voorganger aan die de grondtekst kent. Ik ben niet goed in talen. Ik weet niet of hier iemand is die dit na kan kijken? Ik begrijp daarom niet dat we het dan niet goed vertaald hebben en dan maar mannen er van hebben gemaakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zou dit voor beide geslachten gelden voor de mensen. In het Oude Testament staat namelijk in mijn optiek niets over dat een vrouw niet met een vrouw omgang mag hebben. Het woordje man/vrouw zou ook met mens vertaald kunnen worden gaf de voorganger aan? Alleen snap ik dat dan niet?!

Het is simpel. Zou de regeling gelden, dan zowel voor mannen als voor vrouwen. Het zou een rare regel zijn dat mannen geen seks met elkaar mogen hebben maar vrouwen wel. Dan lees je de tekst veel te letterlijk. Net als mensen die de tekst zo lezen, dat je niet *liggend* seks met een man mag hebben maar wel in andere posities... (H) Dan ga je voorbij aan de geest van de tekst.

Voor mij is de tekst sowieso wat onbruikbaar omdat het uitmaakt van het geheel aan oud-testamentische geboden waar we een groot deel al niet meer hoeven te houden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Waaruit blijkt dat het eerste testament (OT) niet meer van toepassing is? Het stenigen van mensen hoefde niet meer in het tweede testament (NT). Maar die tekst staat tussenhaken. Jezus heeft de wetvervult maar Hij heeft niet gezegd dat de wetten komen te vervallen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ ikbenik

En ezels en ossen samen voor de ploeg? En verschillende materialen van kleding? En pijpenkrullen? Etc.

Om het nog maar eens te hebben over de kosjerheidsregels.

Nee, je haalt jezelf heel wat op de hals op deze manier hoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
God is God en blijft hetzelfde en veranderd niet? Als God het in het eerste testament een gruwel vond, zou Hij dat nu dan niet meer vinden?
Als ik een boek schrijf over wat de mensheid vandaag de dag doet, hoe we leven, wat de politieke ontwikkelingen zijn, de overtuigingen en de wetenschappelijke ontdekkingen. Dit boek vervolgens 2000 jaar terug de tijd in stuur, denk je dan dat de interpretatie/uitleg van dat boek volledig hetzelfde is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
God is God en blijft hetzelfde en veranderd niet? Als God het in het eerste testament een gruwel vond, zou Hij dat nu dan niet meer vinden?

Wellicht niet nee! zoals Petrus door een droom erachter komt dat hij wel alles mag eten, of zoals Jezus aangeeft dat scheiden toch echt niet mag.

De wet is er niet voor God, maar voor de mens. En de mens is wel degelijk aan verandering onderhevig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als de wet al geldt dan is dat voor de Joden, want voor de heidenen gelden sowieso al andere regels. Echter voor de Joden geldt nu ook de vrijheid van Christus, dat zij leven door de Geest - waar geen wet wat tegen heeft - maar zich niet hoeven houden aan allerlei regels.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Denk eens aan het gebod dat God de mensen gaf om voor nageslacht te zorgen....

(Genesis 1:28) Voorts zegende God hen en God zei tot hen: „Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar, en hebt de vissen der zee en de vliegende schepselen van de hemel en elk levend schepsel dat zich op de aarde beweegt, in onderworpenheid.â€

Daar heb je echt een man en een vrouw voor nodig. Deze goddelijke standaard is eeuwig.

Per definitie keurt God seksuele verbintenissen tussen 2 mannen en 2 vrouwen af. Sorry ik heb het niet bedacht, maar Gods oordeel komt over mensen die dat wel doen......

(1 Korinthiërs 6:9, 10) 9 Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen, 10 noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven.

De Bijbel is zeer erntsig hierover en noemt het "tegennatuurlijk of onnatuurlijk".......

(Romeinen 1:24-27) 24 Daarom heeft God hen, in overeenstemming met de begeerten van hun hart, aan onreinheid overgegeven, opdat zij onderling hun lichamen zouden onteren, ... 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke seksuele begeerten, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijke gebruik van zichzelf verruild voor een tegennatuurlijk gebruik; 27 en evenzo hebben ook de mannen het natuurlijke gebruik van de vrouw laten varen en zijn zeer verhit geworden in hun wellust jegens elkaar, mannen met mannen, ontucht plegend en in zichzelf de volledige vergelding ontvangend die hun voor hun dwaling toekwam.

Maar God kan d.m.v. de Bijbelse Waarheid zulke mensen genezen......

(1 Korinthiërs 6:11) . . .Toch zijn sommigen van U dat geweest. Maar GIJ zijt rein gewassen, maar GIJ zijt geheiligd, maar GIJ zijt rechtvaardig verklaard in de naam van onze Heer Jezus Christus en met de geest van onze God.

fijne dag,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als jij als hetero bij een man zou liggen dan zou het tegennatuurlijk zijn. Als ik bij mijn man lig is het mijn natuur dus niet tegennatuurlijk. Overigens is het daarmee tegennatuurlijk om voor mij bij een vrouw te liggen, want zo ben ik niet, het gaat tegen mijn natuur in.

Sorry eclammers ik weet dat je het graag anders wil zien, maar zo simpel is. Het gaat dan ook duidelijk over misbruik, ontucht en lust. Het probleem met jou is dat je overal regels uit de bijbel trekt en die gaat toepassen op anderen, zoals "de mens moet voor nageslacht zorgen", je staat er niet eens bij stil dat dit niet voor iedereen is weggelegd en dat je mensen die er gevoelig voor zijn met een schuldgevoel opzadelt als er om wat voor reden dan ook geen kinderen komen.

Daarnaast zijn er tientallen teksten over liefde, geluk, liegen, naaste liefhebben etc... waarmee al je tekst quotes weer tegen gequote kunnen worden. Het is volstrekt nutteloos om op deze wijze via quotes met de vinger naar anderen te wijzen. Ik ben er heilig van overtuigd dat de bijbel een ander doel heeft dan het op vrij kinderachtige wijze mekaar de loef af te steken, en helemaal als er dan ook nog kritisch naar de leefwijze van anderen gewezen wordt maar vervolgens geen enkele kritische noot in zoveel jaar op dit forum over zichzelf is verschenen.

Ps. al die mannen/vrouwen die net doen alsof ze geen homo zijn omdat het volgens hen afgekeurd zou worden, hebben maar 1 christelijke optie en dat is celibaat. Alle andere mogelijkheden zoals negeren, verbergen, ontkennen zijn gebaseerd op leugens en bedrog. Juist dat is iets waar de bijbel vrij duidelijk over is. Niemand is perfect, maar we kunnen wel streven naar het goede en mijn overtuiging is dat het goede niet bereikt wordt door jezelf te verloochen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Niemand is perfect, maar we kunnen wel streven naar het goede en mijn overtuiging is dat het goede niet bereikt wordt door jezelf te verloochen.

Jezelf verloochenen heeft in de tale Kanaäns een andere betekenis dan wat jij hier bedoeld maar ik ben het met je eens dat er niets goeds komt van het constant moeten liegen en bedriegen omdat je medegelovigen je anders niet accepteren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Bijbel is duidelijk over deze dingen, Quest!

De ware God is tegen het bedrijven ervan en is bereid oprechte mensen te helpen op Christus te lijken en een nieuwe persoonlijkheid aan te kweken (zoals dat mooi heet).

Lees eens wat de Bijbel hierover zegt.....

(Efeziërs 4:20-24) . . .Maar GIJ hebt de Christus zo niet leren kennen, 21 mits GIJ hem althans hebt gehoord en door bemiddeling van hem werd onderwezen, gelijk [de] waarheid in Jezus is, 22 dat GIJ de oude persoonlijkheid, die met UW vroegere levenswandel overeenkomt en die naar haar bedrieglijke begeerten wordt verdorven, dient weg te doen, 23 maar dat GIJ nieuw gemaakt dient te worden in de kracht die UW denken aandrijft, 24 en de nieuwe persoonlijkheid dient aan te doen, die naar Gods wil werd geschapen in ware rechtvaardigheid en loyaliteit.

Wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen en wij dienen moeite te doen Hem dan ook te weerspiegelen.

God schiep de man eerst, maar zag dat het niet goed was dat de man "alléén blijft" en maakte (geen man) maar een vrouw voor Adam.

Logisch want God gaf de opdracht om kinderen voort te brengen en dat kan alleen op deze manier.

Zelf de dieren waren door God geschapen “mannetje en vrouwtjeâ€â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.

(Genesis 6:19) 19 En van elk levend schepsel van alle soort van vlees zult gij er twee van elk in de ark brengen om ze met u in het leven te houden. Mannetje en wijfje zullen het zijn.

Overigens het celibaat is on-christelijk, noch God noch Christus hebben het geboden dat een christen, man of vrouw, ongehuwd moet blijven, dat is weer zo’n onderdrukkende verzinsel van sommige kerken.

Beste Quest, ware liefde is het gehoorzamen van Gods wetten en dat is tevens de sleutel tot een gelukkig, duurzaam leven…………………

(1 Johannes 5:3, 4) 3 Want dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last, 4 want alles wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen: ons geloof.

fijne dag,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet alle dieren zijn mannetje-vrouwtje Ed. Er zijn eenslachtige dieren, homofiele dieren, hermafrodiete dieren.

En de opdracht om te vermenigvuldigen is niet 'zet je hersenen op nul en vermenigvuldig je yot je n ons weegt'. We zijn eigenlijk al met te veel mensen op deze planeet. Helaas zijn er een aantal rechtse christen-rakkers (vooral in de VS) die met allerlei leugens aab komem zetten over natural resources enzo, maar er zit echt wel n bovengrens aan wat deze planeet kan hebben hoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Overigens het celibaat is on-christelijk, noch God noch Christus hebben het geboden dat een christen, man of vrouw, ongehuwd moet blijven,

Christus geeft aan dat je moet leven als Hem, en Hij trouwde niet.

Bovendien geeft Paulus duidelijk aan dat trouwen de minste van de twee goede opties is voor een Christen. Het celibaat is dus bovenal christelijk, maar het huwlijk evenzeer volledig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De Bijbel is duidelijk over deze dingen, Quest! De

De ware God is tegen het bedrijven ervan en is bereid oprechte mensen te helpen op Christus te lijken en een nieuwe persoonlijkheid aan te kweken (zoals dat mooi heet).

Lees eens wat de Bijbel hierover zegt.....

En dat nieuwe persoonlijkheid kweken heeft natuurlijk met geen mogelijkheid betrekking op jezelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
warningM.pngAdmod note:
Opmerkingen die op de man speelden, offtopic waren en/of niet bijdroegen aan de discussie verwijderd. Graag verder discussiëren over Lev 18:22 en de uitleg hiervan, dit is het subforum Bijbelstudie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De Bijbel is duidelijk over deze dingen, Quest!

De ware God is tegen het bedrijven ervan en is bereid oprechte mensen te helpen op Christus te lijken en een nieuwe persoonlijkheid aan te kweken (zoals dat mooi heet).

Een nieuwe persoonlijkheid aankweken? Zeg je hier nu echt wat ik denk dat je zegt? Tja de Bijbel is er voor sommigen ook zodat ze kunnen stoppen met nadenken...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De Bijbel is duidelijk over deze dingen, Quest!

De ware God is tegen het bedrijven ervan en is bereid oprechte mensen te helpen op Christus te lijken en een nieuwe persoonlijkheid aan te kweken (zoals dat mooi heet).

Een nieuwe persoonlijkheid aankweken? Zeg je hier nu echt wat ik denk dat je zegt? Tja de Bijbel is er voor sommigen ook zodat ze kunnen stoppen met nadenken...
Daarom ook zo'n zelfde opmerking van mij richting eclammers, maar die is verwijderd wegens te persoonlijk. Ik ga ervan uit dat de credible crew dit over het hoofd heeft gezien en het stuk van eclammers alsnog verwijderd of beide toelaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee Hitchens,

Je ziet het verkeerd, met alle respect.

Als je in de Bijbel gaat geloven dan gebruik je je hersens pas goed en ga je begrijpen wat verstand en wijsheid is.

Daar komt die weer....Ed gaat de Bijbel aanhalen....

(Spreuken 2:1-9) . . .Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en míȷÌn geboden als een schat bij u weglegt, 2 om met uw oor aandacht te schenken aan wijsheid, opdat gij uw hart neigt tot onderscheidingsvermogen; 3 indien gij bovendien om het verstand zelf roept en om het onderscheidingsvermogen zelf uw stem verheft, 4 indien gij ernaar blijft zoeken als naar zilver, en gij er als naar verborgen schatten naar blijft speuren, 5 in dat geval zult gij de vrees (achting en respect) voor Jehovah begrijpen, en de kennis van God zult gij vinden. 6 Want Jehovah zelf geeft wijsheid; uit zijn mond zijn kennis en onderscheidingsvermogen afkomstig. 7 En voor de oprechten zal hij praktische wijsheid als een schat wegleggen; voor hen die in rechtschapenheid wandelen, is hij een schild, 8 door aan de paden van het recht vast te houden, en hij zal zelfs de weg van zijn loyalen behoeden. 9 In dat geval zult gij rechtvaardigheid en recht en oprechtheid begrijpen, de gehele baan van wat goed is.

Alsjeblieft! Zet daar je tanden maar eens in.

Begrijp dan toch dat ware kennis en wijsheid alleen afkomstig zijn van jouw Schepper!

Hem constant negeren is nadelig voor je.

(Handelingen 26:14). .Achteruit te blijven slaan tegen de prikkels maakt het hard voor u.’

fijne dag verder,

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid